tiistaina, toukokuuta 19, 2015

Suomalainen väkivallan psykohistoria ja eliitin uskonnollinen ihailu

   
Suomi ei ole sivistysvaltio, ihmiset eivät tiedosta mediaa ohjaavaa oikeiston hegemoniaa, keinoja ja manipulaatiota vuosisataisena jatkumona mm. natohysteriassa, paikallisvaltion alistavassa tuhoamisessa ja suhteettomassa venäjävihassa   
 
- vaan 900 vuoden kolonisaatiokauhut elävät hyvin eläväisesti ja aktiivisesti ihmisten "automaattisina" pelkoreaktoina ylätason kulttuuriehdolistumana mm. kirkkouskona ilman rationaalista perustetta "perinteenä" ja ohjaavana ahdistuksena niitä kohtaan jotka uhkaavat hegemonian ja suomalaisen eliitin suomalaisuuden kontrollia.
  
 
Sinut tuhottiin, ryöstettiin ja tapettiin 
jos et alistunut aatelishegemonialle, ruotsalaisille, tanskalaisille ja saksalaisille Vatikaanin siunaamille maavarkaille, raiskaajille, käännyttäjille ja verotusterrorille eli eliitille ja papistolle mm. Ruotsin kolonisaatiossa. 

Tuhotumisen vaara psykohistoriallisena latauksena on yhä ohjaamassa suomalaista alistuvan ja pelokkaan kansalaisen eetosta eliitin pelkona ja kansalaisen spastisuutena, "uskonnollisuutena",  traumatisoituna "talvisodan henkenä", helvettiä ja natsien veriystävyyttä julistaneen kirkon jäsenyytenä (vaikka helvettisanaa ei enää käytettäisikään niin hegemonia on samalla eliitin propagandamanipulaation eli  helvettivalta-manipulaation pohjalla). 
 • Nyt roisi venäjäviha edustaa vain uutta Vatikaanin imperialistisen kirkon kirousmaniaa, helvettimaniaa.  
Ruotsalaiset klaaniruhtinaat saivat Vatikaanilta poikkeusluvan 1078 tappaa kastettujakin länsi-suomalaisia rangaistukseksi ruotsalaisten kolonisaation vastustamisesta - Vatikaanin ohjaus näkyy paavin kirjeissä Ruotsin keskusarkistossa, joihin suomalaiset tutkijat eivät jostain syystä julkisesti ikinä viittaa etteivät paljasta kolonisaatiota suureksi suunnitelmaksi Vatikaanin Euroopan kontrollivalloituksessa. 
  
Suomalaiset olivat ruotsalaisten karjaa ja neekereitä.  
Tämä on elitismin suojelema todellinen hegemoniaydin ja nonverbaalisen ahdistuksen generaattori, jota valtamedia ja sen jatkuva historianväärennös toisintaa alistumisen ihailulla;
 
 "Olemme ruotsalaisia" - kukaan ruotsalainen ei pidä suomalaisia ruotsalaisina.  
 

Eliitin antana "identiteettitehtävä" suomalaisille eliitin etuoikeuksien varmistajana.
Eliitin väkivalta ja eriarvoisuus lain ja median edessä.
 • Eliitin nykyinenkin omaisuus Suomessa perustuu eliitin ryöstöretkelle, joka ei ole loppunut vaan mm. 1989 laman lain kumoamisessa tuli taas julki mitä röyhkeimmin Mauno Koiviston lain rikkomisissa pankkien rikastuttamiseksi.   
 

Ne, jotka julistavat yksityisomistuksen "koskemattomuutta", yhteiskuntavastuutonta ideologiaa ovat etupäässä "vanhan rahan" maavarkaiden jälkeläisiä ja kaappauskulttuurin ihailijoita. Ironisen asetelman ja historiankieltämisen huipentuma kapitalismin itsepetoksessa. 


- Jokainen suomalainen, joka ei tahdo oppia ruotsia ja käydä kirkossa, on hän jokaisen ruotsalaisen edessä henkipatto 
       - 1622 käräjäoikeuden pöytäkirja 


 • Huomaa,
  kuinka selvää jako on ruotsalaisiin ja suomalaisiin käräjäoikeuden julistuksessa

  - ei ollut yhtä Ruotsin valtakuntaa vaan selvä kolonisaatioalue ja suomalaiset ruotsalaisten objekteina ja samalla selvänä erillisen suomalaisen kulttuuri-identiteetin vastustavana subjektina.
 
Mielikuvien ohjailulla elvytetään taas elitismin ja feodaaliyhteiskunnan kauhuja median luomana eliitin ihailuna. 
 
Oikeistolaisuus on vain eliitin ryöstöretken ja manipulaation ylihistoriallista ihailua ja vasemmiston nostaman tasa-arvoyhteiskunnan eli pohjoismaisen mallin tuhoamista ideologisessa sodassa, massiivisessa mediamanipulaatiossa mielikuvaohjailuna - jossa tukeudutaan kirkon kyyniseen vuosisatojen mittaiseen aivopesuun suomalaisten alsitamisessa "länsimielisielle" eliitille. 
  
Kysymys on faktisesta historiallisesta prosessista ja jatkumsota selvästi havainnoitavina vaiheina ja valloitus-kolonisaation ohitulkinnan muutoksina - kuninkaan paikalle nostettiin joukkomurhaaja Mannerheim, joka tappoi yli 4 kertaa enemmän siviilejä kuin Stalin  * ( suhteessa väkilukuun ).  


Kulttuuriregressio
 


vain taas jatkuu eliitin kaappauksena epädemokraattisena, salailevassa, harhauttavassa vallankäyttö-politiikassa ja mediassa, ennen kaikkea yleisesti pakotetussa eetoksessa, jossa uskonto on ollut kolonisaatiomanipulaation ensimmäinen keino ja nimettömän kauhun keskus "alitajunnassamme" kolonisaaton vaiheista.  
 • Esim. todella suhteeton venäjäviha ja Amerikan sotatalouden palvonta natsi-Saksan palvonnan/Ruotsin sotatalouden ja kuninkaan kolonisaatotoiminnan palvonnan jatkumona on pyhä sillä suomenruotsalaiset ovat sitä kylväneet vuosisatoja - ja sen käänteisvoimana on eliitin estoton "läntisen vallan ihailu" (Ruotsi/Saksa/Amerikka selvästi seurattavana historiallisena pakkomielteenä ja historiallisten vaiheitten todennettavina faktoina elitistisen kolonisaation, maavarkauksien, noitatuomioiden ja talvisodankin taustalla - jana on yhteneväinen).

 
Suomalainen historianymmärrys ja median tiukka identiteettikoheesio on vain valheiden varassa.
 
Fantasia alistuvista suomalaisista "talvisodan hengessä" eliitin tyytyväisyyttä takaamassa, synnintuntoinen kansakunta kirkkoveroa maksamassa rasistiselle, homovihaa lietsovalle valtionkirkolle (varsin epäprotestanttinen valtionkirkko ei hyväksy homoja avioliittoon koska vain "heteroliitto on puhdas" kirkon Jumalan edessä Vatikaanin oppien mukaisesti). 

Aikamoinen konservatiivinen asetelma ihmisillä, jotka väittävät olevansa suvaitsevia ja moderneja.

     "Kirkkoon kuuluminen on vain tapa"  


Suhteettomus ja itsepetos on nyt oikeiston ideologian ja sen aidosta historiasta käsiä pesevän eliitin turva historian ja seuraamusten torjumisessa "mediatodellisuuden" sadussa oikeistosta "talousviisaina".  Käsitteet, talouspolitiikan, historian ja ideologioiden päämäärät väärennetään julkisessa puheessa:

viimeisimpänä keskustan roisi "yhteiskuntasopimuksen" väärennös ja mitätöinti uusliberalistisen tuhoamisprjektin ylistämiseksi, pankkien ja Naton eurovallan lisäämiseksi. "Turvallisuuspolitiikka", "kuripolitiikka".

  
Näin suomalaisten itseymmärryskin on valheiden varassa eikä brutaalia julmuutta haluta tunnustaa oikeiston historiasta "eliitin idyllin" ja ihailun säilyttämiseksi "jalosta yhteistyöstä" eliitin käymässä luokkasodassa suomalaisen kulttuurin ja itsenäisen valtion väheksyjänä. 
 • Snellmannikin esitetään "suomalaisen kulttuurin esitaistelijana" vaikka käänsi takkinsa hyvin nopeasti ja toimintavapautta kieltäen kun suomenkieliset alkoivat toteuttaa itsenäisesti "suomalaisuuden ideaa" suomenruotsalaisista riippumattomina. Snellman oli julkisen vahingoniloinen kun suomalaiset kuolivat nälkään nälkävuosina kun täysiä viljavarastoja ei avattu suomalaisille; 

   Snellman kirjoitti: "Suomalaiset ovat ansainneet Jumalan vihan". 
Vasta Venäjä antoi Suomelle itsenäisen yhteiskunnan ja talouden kehittymisen prosessin varsin nopeasti ilman  maksimoitua verotusta ja ilman eliitin maanryöstöä "kirkon vastustajilta ja kuninkaan pilkkaajilta" brutaalin tuomioistuimen kautta. 
 
Kansan kirkkovastaisuus on ollut eliitin varkauksien ja ryöstöverotuksen pyhä peruste pakanoiden hallinnalle.
  
Ehdollistumiselle ja pelon mukaan toimimiselle on selviä motiiveja ja mekanismeja hierarkiakulttuurissamme jotta oikeiston hierarkia-meemi ("80% eivät tiedä kuinka rahaa käyttää - siksi raha on annettava varakkaille") toimii myös "nonverbaalisesti", keskustelun kieltämisen kautta, ilman perinteistäkin kirkon helvettijulistusta aatelisten maanryöstäjien vastustajille: et pääse työelämässä eteenpäin jos puhut eliitille epämieluisia asioita politiikasta, Natosta, Suomen historiasta itsenäisellä ja humanistisella tavalla. 
 • Kirkkouskonto ei ole "uskontoa" funktiona vaan uskoa alistumiseen aatelisten luomalle vallan ja pelon uskonnolle eliitin jumalattoman julmassa historiassa ja hierarkiassa. Kirkko julistaa hierarkiaa, se on sen ainoa tehtävä kyvyttömille armonkerjääjille.  
 Esi-isiemme kauhut ja ehdollistumiset eivät häviä ilman tiedostamista pois reaktiivisestä toiminnastamme - vaan ehdollistuminen jatkuu yhä.

Ruotsalaisethan lievästi häpeävät historiaansa eivätkä edes tiedä että Suomessa on suomenruotsalainen osa ja sen huikean varakas eliitinosa, oma kielikuntapuolue - parhaita kesämökkipaikkoja länsi-Suomessa hallinnoimassa kolonisaation parhaiden maiden varkausperinteen jatkajina. 

Kun olen kertonut ruotsalaisille että meillä on  erilaisuutta ja erillisyyttä korostava RUOTSALAINEN kansanpuolue, he eivät meinaa uskoa minua.  Va säger du?

Ahvenenmaa on EU:n kolmanneksu vaurain maakunta hurjien ylimääräisten tukiaisten takia - rasistisen lainsäädännön takia etuoikeutettuja.
    
Kirkkouskontohan ei ole suomalaista "perinnettä" vaan vain ruotsinvallan eli elitismin väkivaltaista pakkouskontoa ja väkivaltakulttuurin indoktrinaatiomekanismia eliitin tulkinnan alla ja eliittiin kohdistettuna ihailuna median massiivisessa diskurssissa, tavassa ujuttaa vuosisataista aatelisihailua kun papin saarnaspenkistä "syntiselle kansalle" - eliitin veronkierron maksimoimisena vastoin pohjoismaisen hyvinvoinnin yhteiskuntamallia kohti feodaaliterroria ja tuloerohelvettiä.
  


  II


 
Suomessa ns skeptikotkin yhdistyksessään ovat täysin "tietämättömiä"/torjuvia valtahistorian ja valtaterrorin eli elitismin jatkumosta
 
- hekin toteuttavat automaattisesti oikeiston tukemaa indoktrinaatioprosessia eivätkä tiedosta vuosisatojen kulttuuriterrorin jatkumista hienostuneemmissa muodoissa mm historian väärennöksessä ja mediamanipulaatiossa Amerikan armeijan maihinnousun puolesta. 
   
Suomalaisen fasismin ja eliitin rotuopin/valtaopin levittämisen historia 1917-1945 on aktiivisen torjunnan kohteena skepsikselläkin ja siksi taas fasistinen sotahimo ja rotuoppi (venäläisistä)  nousee eliitin ohjaamassa mediassa ja Skepsiksen nettisivujen sensuurieetoksessa. Kaukana humanistisesta sivistyksestä ja rauhankulttuurista, kaukana sotaisan eliitin ja natohysterian hillitsemisestä.  
 • Vasta 2014 tutkijat uskalsivat puhua julkisesti sisällissodan joukkomurhaaja Urho Kekkosen toiminnasta natsien palkkalistoilla ideologisena natsina  mutta yleinen keskustelu teeskentelee yhä tietämätöntä tämän seuraamuksista Kekkosen oman salaisen poliisin äärioikeistolaisessa toiminnassa - Supo toimii vasemmistoa ja humanisteja vastaan - kuten muustakin eliitin väkivallan ja terrorin historiasta. 
 
 Skepsis ry ei edusta humanisteja ja kriittistä tiedostavaa ajattelua

vaan on osa eliitin mediahölinää ja piiritanssia sokeudessaan Amerikan, Naton ja CIA:n kaaostoiminnalle, militarismille ja europankkien terrorille uudessa kolonisaatiossa mm. Ukrainassa CIA:n nostamalla Kiovan nukkehallituksella ja uusnatsipataljoonilla. 


   
Se, että skepsisläiset suuntaavat  (kirkon lailla) valtavasti energiaa "new age"
-harrastajia vastaan mutta eivät valtionkirkkoa vastaan, joka todella estää uskonnonvapauden kouluissa hegemoniallaan, kertoo koko poliittisen kuvion skepsiksen takana.  


Prioriteetit hukassa.  Mittasuhteet hukassa eliitin terroria takaamassa. Historia hukassa.
 
 Lisäksi Skepsis julistaa eliitin omistaman valtamedian tulkintoja ja sensuuria Naton ja CIA:n ehdoilla maailmakuvakseen

  - tämäkö on muka kriittisen ajattelun yhdistys? 

Oikeistolainen ihmismääritelmä on se, että "tervejärkinen" ja normaali alistuu hallitusvallalle ja massamedialle eikä usko eliitin salaliittoihin ja manipulatiivisiin historian väärennöksiin - vaikka historiasta löytyy satojatuhansia eliitin tuottamia salaliittoja ja väärennöksiä kaikkien luettavana. Normaali suostuu normitettavaksi ja saa turvallisuudentunteensa vahvistuksen sosiaalisen hegemonian kautta. 
 

 #
Skepsis‬ ry on paradoksi porvarillisuudessaan ja turvallisuushakuisuudessaan:

 "Keskustellessani ihmisten kanssa jonkin aikaa sitten sosiaalisessa mediassa Germanwingsin lennon (lento 9525) tapahtumista törmäsin jälleen erääseen ilmiöön, jota olen ihmetellyt jo aiemmin. Tuodessani esille....  anttikukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
Historian merkitys ja vaikutus päivänpolitiikalle?
  

Vatikaani mukana käynnistämässä II maailmansodan jälkeistä laajaa Nato-terroria Euroopassa.

Älä ole sokea historialle.

Operation Gladio: The Untold Story of the Unholy Alliance Between the Vatican, the CIA, NATO - and the Mafia

Review of Paul L. Williams Book

 

lisätietoa

BBC: Gladio
  

  

Amerikan sotahulluus ja tekopyhä uskonnollisuus on vain sen alkuasukkaiden joukkomurhan laajentamista imperialismiksi ja Natoksi - muinaista Roomaa ihaillen Rooman keinoina, sotataloutena 

Jättitutkimus:

Suomi on yhtä uskovainen kuin USA


http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015041319512587_uu.shtml

  

 


http://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_sotahistoria_keskiajalla

 
.

3 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Skepsis ei usko oikeistolaisten laajaan salaliittoon

esim. valtion ja hyvinvoinnin tuhoamisen päämäärätietoisuudessa, salaiseen oikeistolaiseen ulkopolitiikkaan

vaikka p. lipponen salaa hyväksyi irakin sodan, ei uskota että Afganistanin, Ukrainan ja Irakin sota on kolonisaatio-imperialismia ja että supo sallii CIA:n värväyksen Suomessa. Mitään oikeiston valintojen seuraamuksia kansalaisille ei skepsiksessä katsota ja uskota suunniytelmalliseksi terroriksi. Tätä typeryyttä he väittävät epäpoliittisuudeksi.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Ruotsissahan demarit CIA:n rahoittamana ja kouluttamina perustivat oman salaisen poliisin vakoilemaan vain vasemmistolaisempia - ei oikeistolaisia ollenkaan!
Koettakaa ymmärtää salaliittojen voimaa tämän päivän politiikkaan - täälläkin SDP ja SAK ovat CIAn rahoittamia ja ohjelmoimia "porvareita", turvallisia RKP:lle.

" Saksan vakoiluskandaali pahenee

Vakoilujupakka repii jo Saksan hallituksen rivejä. Myös yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa joudutaan puntaroimaan uudestaan.


http://yle.fi/uutiset/8000073Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Järjen äänenä esiintyvä Skepsis
ei näe lainkaan eliitin päämäärätietoista toimintaa, manipulaatiota, salaliittoja (mm Bilderberg, keskiviikkokerho) ja sensuuria, ei varsinkaan uhkana, eikä näe Nsa:ta ja oikeistolaisten omaa mustien listojen poliisia Supoa Stasina vaan kaikki "havainnot" on määritelty oikeistolaisten kliseiden kautta.

Skepsiksen tulisi nähäd suurimmat todellisuuden vääristymät - mutta ei voi.

Skepsiksen pitäisi olla haukkana eliitin ohjaaman massamedian faktojen vääristelyä vastaan mutta suurin manipulaatio Suomessa ei heitä kiinnosta. He myötäilevät oikeiston hegemoniaa, käsitystapoja, turva-ajatuksia ja kopioivat maailmankuvansa Hesarista.

Suhteellisuudentaju puuttuu eivätkä välitä valtionkirkon rivosta vallasta poliitikkojen tukemana vaan kiihottuvat vain new age haaveilijoista.

Järkyttävää suhteellisuudentajuttomuutta manipulaation eri voimatasoista ja vaikutuksista. Kirkon käsittämättömän laajaa manipulaatiotoimintaa kouluissa veronmaksajien maksamalla tunnustuksellisella uskontokäännytyksellä ilman oppilaan uskonnonvapautta he eivät näe uhkana järjelle vaan "kulttuurina".

Ilman poliittista valtaa ja oikeiston konsensusvaatimusta toimiva New age -fantasiatoiminta on heille sen sijaan akuutti uhka järjelle ja rationaalisuudelle.