sunnuntaina, marraskuuta 30, 2014

Ei valtionkirkko voi olla eettinen kirkko

 Päivitys ja Johdanto


Tämä on uskomatonta ihmisten manipulaatiota Vatikaanin tyyliin:


Tässä kirkon eliitti vaatii että kirkkoa ei saa muuttaa. Että kirkon eliitti määrittelee kirkon ja siihen täytyy tyytyä "rakastavasti", emotionaaliseti, alistuvasti, että instituutio määrittleee seuraajansa eikä seurakunta olomuotoansa protestanttisesti.
Että perinne on tärkeämpää kuin eettinen keskustelu ja protestanttinen jatkuvan muutoksen oppi tietoisuuden ehdoilla elitismiä vastaan. 

Protestanttisen käsityksen mukaan seurakunta tulee olla jäsentensä näköinen ja oloinen ja seurakuntalaisten tulisi pystyä erottamaan papit ja kirkkoherrat milloin vain.  Rakenne ei saa määrätä uskoa ja "rakkautta" tai eliitin määrittelemää nostalgiaa.

Nyt piispat huutavat ruosteisen tapahierarkian ja järjen hylkäävien fundamentalistien  puolesta ilman protestanttista rehellisyyttä ja selkeyttä. Kirkkoromantiikkaa kirkon eliittiä suojelemassa. Kirkko on täynnä epärehellisyyttä ja vallanhalua eikä sitä pidä rakastaa, ei se ole uskon kohde teologisesti.


Ei valtionkirkko voi olla eettinen kirkko jos kannattaa rasisteja ja ihmisoikeuksien rikkojia mm lestadiolaisten lahkoa miesten kontrolloiman pakkoseksin ajajina naisten painostuksessa.

Kirkko ei pyri olemaan eettinen yhteisö vaan vain poliittinen valtakeskittymä kaikessa torjuntataistelussa tapakonservatiivien puolesta - kysymys ei ole kirkollisesta "yhteydestä" vaan vähemmistö-kirkkoeliitin ja oikeistopuolueiden vallan keskittämisestä "perinnehegemoniassa". Nyt on lopetettava lapsellinen usko kirkon ja oikeiston sumuttamaan propagandaan kirkon olemuksesta ja historiasta.

Kirkon kaikki toiminta keskittyy torjuntataisteluun ja eettisesti ajattelevien liberaalien hyssyttelyyn ja nyt avioliittolain etenemisestä järkyttyneiden konservatiivien lohdutteluun poliittisessa pelissä. Taustalla on Vatikaanin teologiaa myötäilevä piispojen opillinen ja synkkä dogmatiikka ilman eettistä ja humaania ulottuvuutta puhtaana valtapelinä: "perinteen portinvalvojat" kontrollin ja uskonnollisen hierarkian ohjaajina ilman protestanttista teologiaa, ilman yksilökeskeisestä uskon teologiaa. 
  
Valtionkirkko toteuttaa eliitin ohjaamaa "konsensusta" ja hegemonian illuusiota. Hegemoniaa oikeutetaan "konsensuksella", kulttuurimanipulaatiota ja eliittiä oikeuttavalla Troijan hevosella. Eliitti sanelee ehdot ja keskustelua yritetään kieltää vallan rakenteista ja keinoista, esim. pappiskultin elitismistä aateliskulttuurin jäänteenä.  Protestantismi pyrki kieltämään pappiskultin ja avioliiton tekopyhän sakramentin - vaikka mm. Luther myöntyikin lopulta takaisin pappiskulttiin painostuksen myötä. 
 
Kirkko perustelee omaa elitististä vähemmistöoikeiston suojelemaa "kirkkokulttuuria", perustelematonta arvokonservatismia, nk kirkkokeskeisellä "pelastusopilla" mutta liittää sen perinteeseen eikä teologiaan kuten Vatikaanin tuominnut Luther.  Kirkkohallitus ja piispat yrittävät mielistellä nyt Vatikaania kaikin tavoin valtahegemonian huipentuman perusteluna ja ilmentymänä, suurena kirkollisena "yhteysajatteluna", konsensus oikeistolaisen uskontokäsityksen kulissina. 


Kun valtio sidotaan uskontoon (kirkkolailla ja valtionuskontojen etuoikeuksilla)
  ja uskonto sidotaan valtioon, se ilmiselvästi joka tasolla estää uskonnonvapautta.

Ev-lut kirkko esiintyy virallisena, "kaikille sopivana" kirkkovirastona ja elämänvaihe-kulttuurina mutta sitä se ei ole. Valtion kirkko on sitoutunut jyrkästi Vatikaanin oppi-dogmeihin ja "institutionaaliseen pelastusoppiin" mm. kolminaisuusopissa, jota tavalliset jäsenet eivät hyväksy eivätkä käsitä.


Ihmisillä on syytä ihmetellä muutoksia, jos näkevät "toiveikkaasti" ja totutusti valtionkirkon valvovan "perinteitä" eli pakkouskonnon jatkuvuutta ja kirkkoa osana valtakoneistoa.  Valtionkirkko perustuu illuusiolle ja manipulaatiolle, jossa eliitti esitetään yhteistyössä Jumalan kanssa kirkon kautta. 

Valitettavasti kaikkien kansainvälisten poliittisten ja uskontotieteellisten tutkimuslaitosten mukaan Suomessa on valtionkirkot, valtion armeijalla työssä ev-lut kirkon siunaamat ja veronmaksajien maksamat sotilaspapit ikivanhana propaganda-aseena ja kaiken takeena kirkkolaki sitomassa valtion kirkkoon, antamassa hurjia etuoikeuksia ja avovaltaa valtionkirkoille,  kirkon valtioon sidottuna tuhansin tavoin ja säädöksin papit yhä virkamiehinä. Puhumattakaan kirkollisverosta valtion toimittamana, valtiopäivien virallisesta jumalanpalveluksesta ja pakkouskonnosta tunnustuksellisena uskonnonopetuksena kouluissa monille oppilaille, jotka eivät itse saa valita ET-opetusta. Äärimmäisen epäluterilaista, jo ns "kahden regimentin" opin vastaisesti. Kuntapolitiikassa hegemonia näkyy varsinkin sinä, kun itsenäiset hautausmaa-alueet kielletään kun suojellaan kirkon monopolia oikeistolaisena perinteenä.

  
Koulujen pakkouskonto valtionkirkon ja muiden uskontojen pakollisena tunnustuksellisena ja sensuroituna uskonnonopetuksena ei ole uskontotiedettä eikä rehellistä uskontohistoriaa. Se ei ole siis sivistystä vaan uskonnollisten johtajien ohjaamaa indoktrinaatiota ja tiedon manipulaatiota, jota valtio suojelee verovaroilla rikkoen räikeästi lasten uskonnonvapauslakia.  Valtio antaa arvovaltansa ja rahansa uskonnollisille johtajille ja pakottaa lapset näkemään uskonnon manipulaation ja instituution osana valtion ohjailevaa politiikkaa kansalaisten sitomisessa konservatiivisen oikeistolaisessa merkityksessä ja kulttuurin valtahegemoniassa.
     

Ja vakava kysymys poliittisesta pelistä  
Miksi avioliittolaki on ainoa kansalaisehdotus,
joka päästettiin läpi eduskunnalle?

Jotta oikeasti eliitin diktatuuria kyseenalaistavat ehdotukset eivät pääsisi läpi ja kansa luulisi kirkon vanhan avioliittolain ja seksuaalihygienia-rasismimoralismin syrjäyttämisen olevan suuri yhteiskunnallinen muutos - kun kansan valtava 75% liberaali mielipide ja ärtymys kävi puolueille jo hankalaksi paineeksi - samalla kun valtiota tuhotaan uusliberalistisella valtion ja terveydehuollon alasajolla, SOTE ja TTIP  yhteiskuntasopimuksen ja perustuslain tuhoamisen aloittamisena. 

Tämä tasa-arvoisen avioliittolain äänestys poisti oikeistoeliitiltä poliittista mediapainetta taktisena siirtona pois hartioilta imagopesuna, jotta kirkollinen rasismi ei uhkaisi suurempaa poliittista junailua, vähemmistöoikeiston kabinettien talouspoliittista junttausta ja kokonaisstrategiaa. Pieni "eettinen" myönnytys epäpoliittiselle ja muuten nukkuvalle kansalle antaa nyt eliitille vapautta jatkaa poliittista talousterroria ja salasita militarisointia vapaammin. Oikeisto esiintyy liberaalina samalla kun tuhoaa valtion demokraattisia edellytyksiä ja ihmisoikeuksia. 


Kirkon historia on väkivallan ja elitismin historiaa.  
 
Kirkko on perinteiltään fasistinen pakkouskonnon kirkkolaitos keisarin ja kuninkaan mielenhallinta-armeijana. Kirkon historia on karmea ja todistettavasti fasistinen myös viime sodissa Suomessa. Ev-lut valtionkirkko teki tiiviin fasistisen ja kirjallisen sopimuksen natsien valtionkirkon kanssa ja vaati muitakin kirkkoja tekemään rotuoppisopimukset natsien kanssa.  
    
Kun korkeakirkolliset puhuvat "perinteestä" he eivät kerro kuinka valtionkirkko on ollut mukana Ruotsin aatelisten fasistisessa kolonisaatiossa ja pakkouskonnossa brutaalina vallankäyttäjänä, suomalaisen kulttuurin tuhoajana, nälänhdän aiheuttajana, ahkerana syyttäjänä, terrorisoijana käräjäsysteemissä natsi-Saksan tyyliin, ankarana verottajana nälkäkuolemista välittämättä, satojen tuhansien suomalaisten kuolemaan ajajana ja maanryöstäjänä - perinteisesti.
Tästä nouseva "Perinne" ei voi olla arvomääre eikä itseisarvo eettisellä perustalla, se ei voi olla peruste eliitin vaatimuksille aidosti modernissa yhteiskunnassa. Protestantismi hylkäsi perinteen yhteisön määrittäjänä ja yksilön "uskon" ehtona.  
 Kirkko rakastaa seksuaalirasistia, lestadiolaisia ja viidesläisiä kalvinisteja vaikka onkin hylännyt ihonvärirasismin julkisuuskuvassaan. Rasismi on laaja käsite.


  
    II

Kyllähän ev-lut kirkko sitten aloitti 1989 määrätietoisesti konservativiisemman kirkkopolitiikan piispa/professori Eero Huovisen johdolla 70-80-luvun protestanttisen ja humaanin taipumisvaiheen jälkeen.

Esim. ehtoollisoppi on 2010 muutettu Vatikaanin konservatiivisten oppien mukaiseksi piispainkokoksessa eli viini muuttuu oikeasti vereksi eikä sitä saa heittää pois vaan kirkon työntekijöiden on juotava viini pois. Piispat eivät kannata protestanttista teologiaa eikä politiikkaa vaan uskovat että valtio tulisi olla kirkkovaltio kirkon ollessa vahva poliittinen vaikuttaja.

Valtionkirkossa rasisti-lahkolaisten suojelu nähdään vain eliitin valtapoliittisena tukemisena, oikeisto-eliitin oma pax romana, vallan pönkittämisenä. 
 
 • Sotilaspappien, armeija, lahkojen ja epädemokraattisen rakenteen, eliitin perinteen ja norsunluutorni-kirkkohallituksen kirkko ei voi olla protestanttinen demokraattisen paikallisseurakunnan toteutuma. 35 seurakuntaa järjesti sopuvaalit seurakuntavaaleissa ilman äänestyksen tarvetta eli ehdokkaita ei ollut asetettu enempää kuin on äänestettävien  seurakuntanevostolaisten paikkojen määrä. Kirkkoherra on kirkon säännösten mukaan despootti joka voi käskyvallalla estää seurakunnassa "demokratian" rajaamalla ehdokkaiden määrän sekä toimii samalla seurakuntaneuvoston esittelijänä että puheenjohtajana, käytännössä diktaattorina.


 • Valtionkirkon takia kouluissa ei ole uskonnonvapautta.

  Kirkko voitaisiin jakaa rehellisesti kahteen osaan samalla kun eroaa valtiosta ja samalla lopetataan keskiaikainen tunnustuksellinen pakkouskonto kouluissa - oppilaathan eivät itse saa valita ET-opetusta jos jompikumpi vanhemmista ei anna lupaa. Ja useimmat koulut pakottavat/painostavat kaikki lapset kuuntelemaan uskonnollisia aamunavauksia kun ateistiset "uskontovihamieliset" aamunavaukset on kielletty "suvaitsemattomina". Kouluissa ei ole myöskään vapautta pitää salassa omaa suhdettaan uskontoon.
   
 

    Keisarin kirkon kirous elää. 

Hohto-elokuvahan kertoo traumatodellisuudesta ja sen "kirouksesta" kuinka väkivaltainen menneisyys ei päästä irti vaan vaikuttaa nonverbaalisesti kuten homovihassakin kuninkaan kirkon pakkouskonto ja eliitin hegemoniavallan terrori vaikuttaa yhä voimakkaana traumana eri muodoissa kuten fasistis-rasistista "puhtautta" ja omahyväisyyttä ruokkivana homovihana ja homofobiana. Samalla kun ev-lut kirkko suojelee pedofiilejä mm. lähetysseuran 30-vuotisen raiskaustoiminnan suojelemisessa. 
  
 Vaikka miten olisi tottumuksia ja traditioita niin fakta on se että homoviha perustuu kaappihomo-kirkkoisien hysteeriselle vallankäytön leimaavalle fobiaprojektiolle ja kreikkalais(ateenalais)-roomalaisten hellenistisen kulttuurin aatelisten pakkomielteelle jälkeläisten tuottamiselle perinnön ehtona. Sori! 

 
Pienen oikeistovähemmistön hegemonia on hurja, mediassa ja kirkossa.

Keskustan poliittinen nousu on sidottu ulkoisesti, mielikuvina, 100% oikeistolaiseen uskontoidentiteettiin, valtionkirkko-identiteettiin ja kirkkovaltio-utopiaan mm. vahvoilla sotilaspappinäkemyksillä ja kunnon kansalaisuuden määritelyllä tiukan porvarillisen heteroseksuaalisen avioliitto-fantasian status-palkitsevuuden kautta. Keskustan oikeistolainen politiikka ja turvallisuusimago on sidottu uskonnollisen hegemonian "kokonaisvaltaiseen" ja "kaikenselittävään" fantasmaan. Se peittää nyt tehokkaasti puheenjohtaja Sipilän alistuvan globalisaatio-uusliberalismin ja NATO-kolonisaation brutaalin pönkittämisen Suomesta suuryhtiöiden kehitysmaana ilman itsenäisyyttä, ilman sosiaaliturvaa, ilman omaa valtiovaltaa, ilman perustuslakia ja omaa armeijaa, ilman omaa säätelyvaltaa Saksan ja Amerikan pörssieliitin alusmaana Venäjään kohdistettujen valloitusaggressioiden ja kauppasodan uhrattavana välikappaleena.  
   

"Valtamediassa pelätään erityisesti vasemmistolaiseksi leimautumista, harvempi pelkää leimautumista oikeistolaiseksi.Valtamediassa jää helposti kyseenalaistavan kirjoittelun kanssa yksin. Täytyy olla vähän hullu, että lähtee hakkaamaan päätään uutisten sisäistä hierarkiaa vastaan."

Suomessa 2014:

”Stubb painosti kirjoittamaan myönteisemmin TTIP-kauppasopimuksesta”

- Toimittaja joutui puolen vuoden hermolomalle.

Mm. Kuuba on kaukana edellä onnellisuudesta Suomesta. 
Oikeistopuolueiden nostama kirkkoministeri

 keskiviikkona, marraskuuta 26, 2014

Arkkipiispa Mäkinen vedättää ihmisiä vakavalla tavallaTeitä huijataan nyt isolla maalatulla porkkanalla tukemaan konservatiivista kirkon johtoa.

Mäkinen vedättää ihmisiä. Hän ei ole käynyt kirkon sisällä konservatiivi-fundamentalisteja vastaan vaan on tukenut heitä erittäin voimakkaasti ja uskollisesti lisännyt lahkojohtajien ja raiskaajien suojelijoiden valtaa.

Hän on itse jakanut rahaa rasistisille lahkoille joka vuosi puheenjohtajana rahanjakokomiteoissa ja ei ole kertaakaan esittelijänä esittänyt kirkolliskokoukselle tasa-arvoista avioliittoesitystä vaan vain apartheidin uusia tekopyhiä ja ivallisia seremoniaeroavaisuuksia eristämään rituaalisesti muut kuin "puhtaat" ja "Jumalan siunaamat" heterot. 

 Ei arkkipiispa taistele tasa-arvon ja humanismin puolesta vaan oman valtansa puolesta lupaamalla kaikille kaikkea ja estämällä muutosta omalla passiivisuudellaan, poliittisella laskelmoinnillaan.   
Kirkko opettaa paranoidia ja epätieteellistä seksuaalipuhtautta heteronormatiivisesti ja rasistisesti: muu on syntiä a) seksissä ja b) perhemuodoissa.  Kirkko käyttää yhä voimallisesti "puhtaus"-sanaa teologisissa puheissaan ja virsissä vaikkakin mm. avioliittopuheissa  suurin osa papeista on omaksunut retoriikassa taktisesti kirkon verhoutuvan itsesensuurin, joka alkoi 60-luvulla peittämään/suojelemaan kirkon vihan vallan ja helvettirangaistuksen uhan oppeja humanismia vastaan. Kirkko ei ole luopunut heimokulttuurin ulmasta patriarkaalisuudesta ja keisarien temppelipappiskultista.
  
Tämä tietysti ohjaa kansanedustajia tukemaan valtionkirkon pienen eliitin konservatiivista politiikkaa. Varsinkin keskustalaiset kokevat positiivisesti että piispat ja kirkkohallitus tukevat lestadiolaisten fundamentalistista maailmankuvaa ja poliittista valtaa.


Piispat, tuomiokapitulit ja kirkkohallitus vastustavat vahvasti homoseksuaalien oikeutta perustaa tasa-arvoisia perheitä ja mitä uskomattomimmilla poliittisilla ja teologisilla perusteilla: kaksi piispaa lausui julkisesti 2-3 v. sitten että homojen hyväksyminen haittaisi "ekumeniaa" roomalais-katolisen kirkon eli Vatikaanin kanssa.

Piispat tukevat ja rahoittavat lestadiolaispappeja toimimaan lestadiolaisten systemattisessa rasismissa mm. naisten ihmisoikeuksia vastaan ehkäisykiellossa ja avioliiton pakkoseksissä sekä nuorten aivopesussa ja avioliittoon pakottamisissa helvettiuhkailulla avioliiton ulkopuolisesta seksistä.

Tämä kaikki valtionkirkon ja arkkipiispan poliittisen vallan maksimoimiseksi, ei eettisen toiminnan eikä aidon protestanttisen teologian vuoksi.


Mitä kirkko on

Homojen tuomitseminenhan on vain vanhaa strategista kirkkoisien tuomiovaltaa ja paranoijaa. Uskonnollisille johtajille on äärimmäisen tärkeää  luoda pinnallisia tuomion ja erottelun tunnusmerkkejä. Despoottinen ja institutionaalinen johtajuus vahvenee mitä enemmän luot merkityksetöntä paranoijaa ja lupausta puhtaiden yhteistöstä ja niistä, joita saa vapasti vihata ja inhota - eliitin suojaksi - jäsenten kokiessa samalla lahkon lupaamaa puhtautta pinnallisilla ja rasistisilla säännöillä.  

Uskonnollinen hierarkia, sen hegemonia ja instituutiovalta perustuu aina paranoijalle.

Kun Arkkipiiska tuoreessa feissaritekstissään väittää että "Päätöstä ei tee kirkko."  
niin hän yrttää taas kerran väittä että kirkko ei ole valtion sidottu valtionkirkko vaikka papit ovat virkamiehiä ja kansanedustajat "VETOAVAT" valtionkirkon tulkintaan (tilastokeskuskin käyttää kahdesta kirkosta valtionkirkko-nimeä).


Mitä kirkko ei ole

Arkkipiispan alla olevasta tekstistä jokainen voi lukea kuinka arkkipiispa ei näe kirkkoa lainkaan eettisenä toimijana vaan vain valtapoliittisena toimijana. Hän suostuu johtamaan rasistista järjestöä ilman mitään omantunnon vaivaa 120000 euron hyvää palkkaa ja autokuskia vastaan.
   
Arkkipiispaa vain huolettaa menettää rasistien kannatus sillä protestanttisella uudistumisen ja järjen teologialla ei ole mitään merkitystä piispoille ja kirkkopoltiikalle. Suomessa ei ole koskaan tehty uskonpuhdistusta ja opillista eroa Vatikaaniin.

Et voi "palvella kahta herraa":  et voi samalla tukea rasistisia lahkoja ja piispoja ja olla samalla humanisti. Kirkko ei ole demokratia, ei kannata hyväksyä valheita kirkon demokratiasta, kirkko on aateliskulttuurin jäänne hurjassa hierarkiassa ja salaisessa valtapolitiikassa konservatiivien ja eliitin  "jumalallisen arvovallan" tukena. Kirkko luo halpaa illuusiota eliitistä Jumalan yhteistyökumppaneina eikä ole protestanttisen teologian edustaja.

Evankelis-luterialinen kirkko suojelee yhä Vatikaanin vihateologiaa ja kontrollin dogmaa paranoidisten kirkkoisien hegemoniapakkomielteen kautta.
   


Arkkipiispa taitaa valehdella röyhkeästi lupauksissaan:
valtionkirkkohan ei oikeusoppineiden lausuntojen mukaan voi pitää vihkimisoikeutta jos tasa-arvolaki tulee voimaan ja kirkko kieltäytyy kohtelemasta homoja tasa-arvoisesti - valtionkirkkona sen on noudatettava tasavertaisuuslainsäädöksiä


Eduskunta käsittelee parhaillaan aloitetta avioliittolain muutokseksi. Tiedän monen odottavan päätöstä sisimmässään peläten ja toivoen, eri syistä.
Avioliittolakikeskusteluun tiivistyy kaksi läntisen kulttuuripiirin historiallista muutosta.
Toinen koskee avioliiton ymmärtämistä. Runsaassa sadassa vuodessa avioliiton ymmärtämisen painopiste on siirtynyt suvun jatkamisesta ja jälkeläisille turvaa tuovasta sopimuksesta kahden aikuisen ihmisen tunne- ja kiintymyssuhteen julkiseksi ja juridiseksi muodoksi.
Toinen koskee homoseksuaalisuuden ymmärtämistä. Muutamassa vuosikymmenessä homoseksuaalisuus on tullut näkyväksi ja tunnustetuksi osaksi ihmisenä olemista ja yhteiskuntaa.
Nämä muutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kysytään, voiko avioliitto yhteiskunnallisena juridisesti määriteltynä instituutiona koskea sekä hetero- että homopareja.
Päätöstä ei tee kirkko. Päätöksen tekee eduskunta. Yhteiskunnallisissa ratkaisuissa olennaista on tukeutua kultaiseen sääntöön: Mitä tahtoisitte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt 7:12)
Päätöksellä on toki vaikutusta myös kirkkoon, mikäli avioliittolaki muuttuu. Suoria, välittömiä vaikutuksia kirkolliseen vihkimiseen ei ole. Pitkällä aikavälillä kirkolla on kolme mahdollista kulkureittiä.
1) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa nykyisin edellytyksin. Heteropareilla on edelleen mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen, homopareilla ei. Tällöin avioliiton käsite ja sisältö ovat kirkollisessa vihkimisessä ja yhteiskunnan lainsäädännössä erilaiset.

2) Kirkko luopuu vihkioikeudestaan. Kirkko voi siunata maistraatissa solmitun avioliiton, jolloin on ratkaistava siunataanko sekä hetero- että homoavioliitot.

3) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa ja laajentaa käsitystään avioliitosta käsittämään myös samaa sukupuolta olevien suhteen.
Kaikissa tapauksissa kirkossa on rauhassa paneuduttava avioliittoteologiaan ja valittava polku kirkon oman itseymmärryksen pohjalta. Pidän tervetulleena, että lakialoite on ravistellut kirkollista keskustelua. Kirkon piirissä on käytetty puheenvuoroja sekä aloitteen puolesta että sitä vastaan.
Läheisten sisarkirkkojen esimerkit osoittavat, että luterilaisen kristinuskon ja etiikan pohjalta voidaan tulla erilaisiin lopputuloksiin.
Riippumatta siitä, minkä päätöksen eduskunta nyt tekee ja millaista polkua kirkko tulee kulkemaan, sateenkaariparien ja -perheiden puolustaminen on tärkeää. Se ei minulle ole mielipidekysymys. Se on kristillisen uskon pohjalta nouseva kysymys ihmisarvosta.
Keskustelussa on syntynyt uhkakuvia. Siksi on minusta tarpeen todeta: Jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu. Jos aloitetta ei hyväksytä, seksuaalivähemmistöjen aseman tunnustaminen ja parantaminen ei kaadu tähän. Se jatkuu kyllä. Asenteissa on tapahtunut ja tapahtuu muutosta.
Kansanedustajille rukoilen viisautta ja niille jotka sisimmässään toivovat ja pelkäävät, levollisuutta.
 IILakivaliokunta kuuli useita uskonnollisia yhteisöjä.

Lakivaliokunta asetti siis premissiksi ilman perusteluja avioliiton vain uskonnolliseksi asiaksi. 

Ylipistotason sosiologeja, yhteiskuntatieteilijöitä, historioitsijoita, psykologeja, psykiatreja, uskontotieteilijöitä, antropologeja, seksuaaliterapeutteja ei sitten jaksettu kauheasti kuunnella eduskunnan konservatiivisessa sirkuksessa. Kokoomuksen valtiontuhoaminen tarvitsee vielä kulisseikseen "muuttumattomat arvot". Tekopyhyyden mittaamattomuus.

http://www.hs.fi/kotimaa/Uskontokuntien+%C3%A4%C3%A4ni+kuului+vahvana+homoliittolain+kuulemisissa/a1404100431473

III
       
 • Demokratia kirkossa kirosana


  "Mietin mielessäni, mikä kirkko sitten on. Diktatuuri?

  Oligarkia? Vaikka uskontokuntien uskonoppeihin liittyvät asiat eivät yleensä missään uskontokunnassa ole äänestyspäätöksiä, evankelis-luterilaisen kirkon normaali maallinen hallinto on periaatteessa organisoitu demokraattistyyppisellä mallilla.  Sanon ”demokraattistyyppisellä”, koska aidoksi demokratiaksi sitä ei vielä voi kutsua." Kirkon kolme tärkeintä ongelmanasetteluakin on vain maallisiin ärriin keskittynyt: Rakenteet, Rakennukset ja Raha."

                                            - Johanna Korhonen


Mielenkiintoisia prosenttilukuja kirkon gallupissa:

 
 • suurempi prosenttiosuus uskoo ufoihin kuin kirkon määrittelemiin opetuksiin n.24%.
 • 50% Hesalaisista nuorista on taasen ateisteja.
 • Kirkon valtarakennelma ei kiinnosta 
  • jäsenistä harkinnut kirkosta eroamista yli 40 % 
  • Ketola: Osallistumisprofiili heijastelee perinteistä kansankirkkoasetelmaa.
   34%:  "en ole uskonnollinen mutta en ei-uskonnollinenkaan"

 • Ketola: eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin on yksi alhaisimmista
 • Koskinen: On hävettävää, että ihmisiä painostetaan tunnustamaan (Nikean uskontunnustuksessa) uskonsa sanoilla, joita he eivät usko. Tämä on moraalinen pulma.  

 
"Valtion suhde uskontoihin perus- ja ihmisoikeuksien valossa"
- valtionkirkkoinstituution ja sekularismin ongelmakohtia

       "Kirkon kannatus Suomessa on jyrkässä laskussa"

- Tästä gradusta löytyy paljon tietoa Euroopan tilanteesta ja Suomen uskontopolitiikasta

TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKIELMAT :

http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23077


  Valtiouskontojen kartta - valtionkirkot yms
Iltalehden toinen Gallup:

60% kirkon jäsenistä perustelee jäsenyyttään tavalla ja tutuilla taparituaaleilla, 22% uskolla. 
 • Nyt kirkko lypsää jo 120 miljoonaa euroa yrityksiltä ja kansalaisilta yhteisöverotuksen (40 milj)  • ja laillistetun veronkierron eli valtionkirkkojen verohelpotusten avulla 80 milj • sekä vielä tämän päälle n. 30 miljoonaa tunnustukselliseen uskonnonopetukseen palkkoihin + koulutukseen koulujen budjeteista - kuten myös vielä päälle sotilaspapit valtion verorahoilla pari milliä rahoitettuna. Vuosittain. 


Päivi Räsänen & konservatiivivirkamiehet  haluavat luoda uuden kirkollisen pakkoveron kaikille kansalaisille ja ateisteille valtionkirkkoja varten - yritysten pakkoverotus siirrettäisiin yksityisille

" Seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten kattamiseen on lähdetty etsimään lainsäädännöllistä ratkaisua. Tämä asetettiin tavoitteeksi jo hallitusohjelmassa. Lokakuussa julkaistussa virkamiesraportissa esitetään kolme vaihtoehtoista tapaa kompensoida seurakunnille lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kustannuksia.Kansan Arvot 2013 -pääraportti on julkaistu
Millaisia arvoja suomalaisilla on? Kohtaavatko arvot ja toiminta? Millaiset teemat jakavat tai yhdistävät kansaa? Miten arvot vaikuttavat yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen?
T-Median Kansan Arvot 2013 -tutkimuksen pääraportti on julkaistu. Arvoja tarkastellaan suhteessa seuraaviin teemoihin: yhteiskunta, demokratia ja vaikuttaminen; talous ja työelämä; media ja tieto; ympäristö; suomalaisuus, kansainvälisyys, maahanmuutto ja suvaitsevaisuus; uskonto ja hengellisyys; elämä ja perhe.
Homouden kauhistus

#avioliittolaki #kirkko #arkkipiispa #valtionkirkko #kirkkolaki #eduskunta #rasismi #homofobia #heterohegemonia #politiikka

maanantaina, marraskuuta 24, 2014

Hullu Pierrot YLE TEEMA - ja kuningas Gilgamesh


Hullu Pierrot ja kuningas Gilgamesh


PIERROT LE FOU
HULLU PIERROT

DVD
MoviemailJoku kuuluisa filosofi tuomitsi "Viimeisen hengenvetoon" -elokuvan sukulaistuotannon "Hullu Pierrot"- elokuvan eurooppalaisen kulttuurin ja etiikan rappion pahimmaksi ilmenemismuodoksi - ja että elokuvan julkaisua ei tulisi sallia ihmismielen ja sivistyksen suojelemiseksi.

Hullu Pierrot on muunnelma ikivanhoista trickster-saduista.

Hilpeän ilkikurinen häpeämättömyyden puolijumala, joka koettelee ihmisten arkijärkeä ja säädöksiä. Lähes jokaisessa kulttuurissa trickster, joka vetosi ihmisten ahneuteen ja omahyväisyyteen, jujutti omaksi huvikseen kaikkia, jotka olivat jujutettavissa.

Maailman vanhin ja ensimmäinen eeposromaani, Gilgamesh, kuvailee myös Hullun Pierrotin alkuserkkua Enkidua, joka on myös omalla tricksterimäisellä amokreisullaan Gilgameshin kanssa vapautuakseen yhteisön säännöksistä - ja kuolemasta. Villimies-Enkidun tehtävä on vetää kuningas Gilgamesh (Pierrotin oletettu ranskalainen kansalaisihanne ja lapsuuden asvatus) ihmisten arkitasolle ja Gilgamesh löytääkin uuden elämänilon, paratiisillisen villiyden. Vapauden piknikin hintana on kuitenkin sitten kuolema; sumerilainen Gilgamesh-eepos onkin Tooran/VT:n paratiisikertomusten alkulähde.

Engidu on ensimmäisen sivistyskaupungin sivistyskuninkaaksi voidellun Gilgameshin ystävyys, ns ihmisyyden villi puoli, joka on tuomittu kuten Gilgameshin hurmio, sivistyneen ihmisen kaipaus Enkidun impulsiivisesta alkuvoimaisuudesta.

Gilgameshista tulee ikuisen elämän tavoittelun jälkeen paratiisista karkoitettu, kuolemalla merkitty ja sivistyksellä sidottu Aatami. Enkdu on kuollut, eläköön kuolemattomuutta tavoitteleva sivistys.

Gilgamesh-eepos on myös kaikkien hollywood-tarinoiden, amerikkalaisten väärentämien "aristotelisten" tarina-asetelmien äiti, juuri mitä samaa Godard tavoittelee omassa karnevalistisessa mies, pyssy ja nainen-saagoissaan. Gilgamesh-eepoksen ydin on kahden kaveruksen villi ystävys ja yhteinen rakkaus hyväsydämiseen huoraan. Mitä muuta hollywood-genreen voi enää toivoa?

Pierrotista on tehty monta uutta versiota mm Oliver Stone.


Venäjällä vuosisatojen ajan salassa vaikuttanut Hlystien lahko on ollut ortodoksisen kirkon raivoisan vainon ja teloitusten kohteena. Maailmanhistorian yksi kuuluisimpia auktoriteettien ja yhteiskuntaluokkien halveksijoita oli Grigori Rasputin - hän sai alkuvaikutteensa ja ihmiskuvaoppinsa raadollisuutta korostaneilta Hlysteiltä.

Hlystien mukaan ihminen valaistui vain tekemällä syntiä. Synti on ihmisen perusolemus ja jos ihminen kuvittelee olevansa synnitön hän ei voi pelastua. Tekopyhyys oli heille suurin "farisealainen" synti, Jeesuksen pyhän vihan keskipiste. Armoa pystyi anomaan vain ihminen, joka ei voinut sanoa olevansa synnitön ja henkinen. Perisyntiin uppoaminen ja porvarillisen kulissinäytelmän täydellinen kaataminen merkitsi Jumalan hullujen antautumista vain Jumalan armoon. Yhteisöllinen, kommunaalinen orgia "ehtoollisena" oli myös luopumista yksilökeskeisestä nautinnosta ja rajojen pystyttämisestä.

Kärsimys ja hurmos olivat syvin paratiisin lankeemuksen kokemus, joka oli koettava, jotta pystyi syntisenä paratiisista karkotettuna vastaanottamaan Jumalalta armoa. Jollain oudolla logiikalla tämä oppi on lähellä Lutherin oppia armosta ja syntisten yhteisestä naamarien pudottamisesta.

Täydellisyyteen pyrkiminen esim munkkilupauksella oli Lutherin mielestä jumalanpilkkaa.


Rikos ja rakkaus elämän (ja turhautumisten) intensiivisimpinä dekonstruktioina on "Hullu Pierrot"-elokuvan vino ja houkutteleva paralleelianalogia viihteellisyyden ytimestä, viihteen pseudoidentiteettien ytimestä. "Rikos ja rangaistus" kirjassa Dostojevski käsittelee rikosta rakkauden puutostilana, Godard taas niitä toinen toisiaan täydentävänä kulttuuriorgasmina, täyttymyksen apokalyptisenä ja amoraalisena päätepisteenä.

Turvallisen elämän rikkominen ja sen kautta estoton vapautuminen impulssikontrollista on se perusfantasma, jota länsimainen ihminen hakee amerikkalaisesta elokuvasta/mediaviihteestä. Bollywoodin elokuvissa taasen yhteisön perinteisten fantasioiden toteuttaminen on niiden elokuvien perusfantasialataus, yhtenäiskulttuurin julistavana konstruktiona, hieman eri kulttuurifunktiossa.

Godardin väkivaltaviihde-eksistentialismissa ihminen muodostaa idntiteettiä vain toiminnan kautta - ei olemisen kautta.

Oleminen sammuu ilman konfrontaatiota juurettoman identiteetin hahmoilla - Aivan kuten Samuel Beckett:in "Huomenna hän tulee", Waiting for Godot (kts Wikipedia), näytelmässä.

Mikään muu opus ei ole niin kaikin tavoin vastakkainen ja käänteinen mm. Gilgamesh-eepokselle (ja Godot:ille) kuin Uuden testamentin Ilmestyskirja. Kun myyttisestä tarinoinnista tehdään kirkkoisien uskontopoliittista vihaideologiaa, kostoteologiaa, pelotteluismiä ja henki-ruumisajattelun uusplatonilaisen täydellistä splittaamista, ei voida olla kauemmaksi eksytty myyttisestä mysteerisymboliikasta ja uskosta.
(16) (Tanska 2010) Tarina kahdesta veljeksestä, joiden elämä on lapsuuden trauman takia sivuraiteilla. Vankilasta vapautunut Nick yrittää katkaista pahan kierteen. O: Thomas Vinterberg.
Lue lisää ohjelmasta: IMDbWikipediaFilm-O-Holic

Sudet tulevat (1984)Alkuperäinen nimi:
Company of wolves, The

1984
Ohjaajat:
Neil Jordan
P


 

Punahilkka-analyysi

Arhi Kuittinen

sunnuntaina, marraskuuta 23, 2014

Vasemmistoliitto oikeiston uusliberalistisen aatteen tukijana

Vasemmistoliitto Arhinmäen kultissa uskoo eurojunttaan ja eliitin veronkiertoon,

Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen pulustaa tuhokapitalismin johtavia hahmoja koska "hän yksin ei ole syyllinen".  Ei kukaan ole yksin syyllinen mutta miksi kannattaa eurokatastrofin arkkitehtejä ja elitistisen veronkierron profeettoja? 
  
Kaiken tuhon ideologia, pankkien diktatuurin ja eurooppalaisen demokratian hajottamisen koneisto täytyy säilyttää koska konservatiivit ovat vastustamassa EU:ta eli vasemmistoliitolla ei ole vapaata tahtoa ja omaa analyysiä vahvan EU-lojaaliuden takia
  
 • "Vasemmisto ei puolla europarlamentissa äärioikeiston aloitetta kaataa komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker harmaan talouden vuoksi, koska vasemmisto arvioi, että Juncker ei ole yksin syyllinen."


Äärioikeiston? Ei demokraattisia konservatiiveja voi ihan kutsua äärioikeistoksi, jota tämä ryhmä etupäässä on. 

Vasemmistoliitto sen sijaan tukee Kiovan vallankaappauksen tehneitä äärioikeistolaisia ja heidän harjoittamaa joukkomurhaa ja pommituksia itä-Ukrainassa. 

EU tähtää valtioiden tuhoamiseen ja pankkiirien vallan kasvattamiseen Naton ja CIA:n avulla (Jugoslavia ja Ukraina) - talosutuhon aiheuttaneiden pankkiirien vallan. 

 

II
 
Vasemmistoliitto elää Arhinmäen valheissa EU:sta aja NATO:sta "rauhan projektina" - vihreiden tyyliin talouskatastrofin aiheuttajien valtaa lisäten.
   
Jarmo Nevalainen

-- "Yritin eilen kysyä Arhinmäen erikoisavustaja Jussi Saramolta
minkä takia Suomessa vasemmisto kannattaa euroa ja euta kun muualla euroopassa vasemmisto järjestelmällisesti vastustaa molempia.


Ensin tuli vastaus että vasemmisto on osa eurooppalaista vasemmistoa, euro on rikki ja se pitää korjata.

En ymmärtänyt enkä todellakaan hyväksynyt tätä vastausta koska sehän ei ollut vastaus kysymykseen. Kehotin Jussia lukemaan Jean Monetin tekstejä joissa kerrotaan suoraan mikä on union…in perimmäinen tarkoitusperä. Kehoitin myös tutustumaan ERTn (european round table of industrials) toimintaan ja pyrkimyksiin. Halusin myös tietää että miten he sen euron korjaavat, lisäämällä solidarisuutta??

Kaksi minuuttia tämän jälkeen Jussi poisti minut kaverilistaltaan ja poisti myös kysymykseni.

Mitä me tästä opimme? Tiukkoja ja asiallisia kysymyksiä on kysyttävä, niitä on kysyttävä, tarvittaessa jopa tivattava niin kauan ennen kuin vastaus saadaan.

III

Suomi on nyt Naton ilmatilaa hetken ja toisenkin - eli hallitus tai vain kenraalit tekevät salaisia päätöksiä joita ei sitten viitsitä ilmoittaa kansalaisille keskiviikkokerhon salaisella tuella. Ei tämä ole demokratiaa, älä luulekaan eläväsi demokratiassa. "Ei ole aiheellista päättää Natosta".

Arhinmäki on valehdellut kannattajilleen jaon ollut allekirjoittamassa natoon viemistä.

Selviääkö tästäkin selittelemällä? Siis Suomen valtion ja sotilasliitto Naton välinen isäntämaasopimus on nyt suomennettu sanasta sanaan.

Tällainen sopimus on mahdollista solmia ainoastaan, jos isäntämaan edustajat joko a) eivät ole lukeneet sopimusta tai b) eivät ole ymmärtäneet sen sisältöä, tai c) eivät tiedä, minkä maan kansalaisia ovat. Lukekaa itse: http://ipu-satakunta.net/natotus-eli-mou-sopimus (Linkin sivusto näyttää "sopivasti" kaatuneen, mutta kommenteista löytyy toinen, ainakin toistaiseksi toimiva)

Yleistä hyväksyntää on haettu ainoastaan sillä vähäisellä verukkeella, että isäntämaa voi päättää, koska ja mitä operaatioita Nato tulee maaperällämme suorittamaan. Kaikissa tapauksissa komento siirtyy välittömästi Nato-joukkojen johdolle. Suomi avustaa ja Suomi maksaa. http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180455-selviaako-tastakin-selilttelemalla

 • Northern European nations pledge military cooperation against Russia

As military tensions with Russia continue to run high, northern European nations pledged to boost cooperation against Moscow. Defense ministers from 8 countries met in Oslo for talks.


IV

Ihmiset on tainnutettu suunnattomaan typeryyteen puhumalla "sivistysvaltiosta" samalla kun ihmiset suostuvat hyvinvointivaltion tuhoamiseen ja veroprogression purkamiseen. Tietysti se merkitsee kuolemaa ja väkivaltaa eliitin rikastuessa orjatyöläisten rikastuttamana. Paluuta taas Euroopan väkivaltaisimpaan feodaaliyhteiskuntaan vasemmistoliiton toimiessa oikeiston astinlautana.
V

Hyvin järjestelmllinen vallankaappaus ja ideologia painostavan kaaoksen taustalla - rahajärjestelmä ansana ja välineenä

Velka on tähdätty pörssieliitin mielikuvitukselliseen rikastumiseen


 • Science Fiction Writer Ursula K. Le Guin Movingly Warns Against the Dangers of Capitalism (Video)


Tyhmyydellä ei ole mitään rajaa korkeissa asemissakaan

Teksti: Jyrki Saari
-- Hyvinkin korkeissa asemissa voidaan toistaa vanhoja virheitä. Toistuvatko – 90 luvun lamanhoidon katastrofaaliset virheet pian Suomessa,  eikö mitään ole opittu menneistä virheistä?
Merkit viittaavat siihen suuntaan,  koska nyt jotkut ovat  kaipailleet sen aikaisten ”IiroViinasten”  menettelytapoja. Taustoja ei kovin hyvin siis tunneta tai muisteta. Muuten täytyisi kaipailijoiden omata sosiopaattinen mielenlaatu.


Demarit kyllä ihmettelevät mutta eivät tee johtopäätöksiä omasta submissiivisuudestaan kokoomushegemonian kasvattajanaTuloerojen pyhä aate - köyhät rikastumisen takeena

Europolitiikka näyttää tähtäävän vain NATOn ja eliitin sotilasvallankaappaukseen

Italy’s in terminal decline, and no one has the guts to stop it

Everything that’s wrong with France is worse here

lauantaina, marraskuuta 22, 2014

Kirkko ei edusta uskoa vaan epäuskoa

Uskonnollisuuden määre on nykyään vähintäänkin huojuva - ja silti kirkko yrittää turhaan leimata "vapaa-ajattelua" ja pitää kiinni keisarin luomasta Vatikaanin pappiskultista: erottautumista ja hegemonian sanelua valtionkirkkona.

Monty Python's 'Always Look On The Bright Side Of Life' named most popular funeral song   

Kirkkohan olisi hyvä tuote rituaalivirastona ilman dogmeja, rasismia, magiaa ja perinnepakkomiellettä mutta kirkkohan inhoaa ainoaa mahdollisuuttaan: uudistumista. Eihän kirkko puolusta uskoa vaan perinnepakkomiellettä, kultteja (Räsäsen viidesläiset ja lestadiolaiset)  sekä Vatikaanin pappiskulttia: erottautumista.
 
Kirkon itsemurhan sisällä on usko magiaan, perinnemagiaan, että kirkolla on erityistä maagista valtaa ja magiarituaaleja - vaikka se on joutunut luopumaan (vastentahtoisesti) taikauskostaan ja helvettijulistuksestaan nololla tavalla vuosi vuodelta, pala palalta. Tähän älylliseen epärehellisyyteen "perinteestä" kirkko hirttäytyy yhä magialaitoksena vaikka on joutunut luopumaan suurimmasta osasta magiavallastaan: historiaansa torjuen vedotessaan "perinteeseen" epärehellisenä nostalgiana mutta siis vain omaa historiaansa kieltäen nostalgian usvassa.

Elitistinen ylemmyydentunne taitaa olla kirkon tärkein markkinatuote eikä ihmisyyden ja olemassaolon merkityksen ja paikallisen yhteisön rituaalisen yhtenäisyyden etsintä.
 
Kirkon "perinne"-hegemoniahan on vain valtahierarkian tukemista, Vatikaanin keisarinkultin, sumerilaisen pappiskultin ja Mars-jumalan ym armeijaan sidotun valtionuskonnon valtamagiaa elitismin jatkumona, eikä humaanisuuden kohtaamista.

 
Perinne on epä-älyllisyyden huipentuma: isoisän natsismin puolustaminen perinteellä on suoraan verrattavissa kirkon puolustuspuheisiin lahkojen ja heteronormatiivisuuden puolesta. 

Valtionkirkko esiintyy Suomen kansan sivistäjän roolissa vaikka on ollut fasistinen pakkouskonto, syyttäjälaitos ankarien tuomioiden langettajana mm. yrttien ja perinnelaulujen käytöstä ja kulttuurinmuokkauslaitos kuninkaan armeijan suorana jatkeena. 

Uskomatonta että muuten niin sairaalloisesti rasismikorttia käyttävät vihreät ja feministit puolustavat kuitenkin homo-apartheidsysteemiä eli ev-lut kirkkoa ja muita rasismilla kyllästettyjä vihamielisiä muslimi ym. perinne-kultteja.

Uskomaton vallan hegemonian ihailu.

Kuninkaan uudet vaatteet ovat aina suggestiopappien ja eliittiuskonnon hallussa.
Kainuun prikaati ja Kuopion hiippakunta allekirjoittivat yhteistoimintasopimuksen. Kiitos kenr Sonninen  20h20 hours ago
https://twitter.com/PiispaJari/status/535837227713306624

Ja tämänkin SK:n artikkelin kuvailema "yhteinen" uskonnontunti eli "katsomusaine" on täysin harhaista uskontopropagandaa ilman todellisia historiallisia faktoja uskonnoista valtapolitiikan luomina taktisena ritualismina ja suggestiona elitistisen vallan strategiassa. Ihan samassa linjassa kirkkohallituksen muovaileman tunnustuksellisen uskonnonopetuksen kanssa, samat sensuuriperiaatteet ja suggestiopäämäärät, "uskonto on kivaa ja sivistävää".

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/kulosaaren-malli-eri-uskonnot-ja-et-yhden-oppiaineen-alla/?shared=60831-560b2cc9-500

Miksi ruotsalaiset kieltäytyvät hautajaisistaan?

Todellisuudessa valtionkirkon hautajaiset ovat ultra-vatikaanimaiset ja täynnä tunteiden tukahduttamista ja lamauttavaa ahdistusta 100% institutionaalisen kontrolliuskonnon repressoivien manipulaatoperiaaatteiden mukaisesti. 
 
http://ohjelmaopas.yle.fi/1-2199726


torstaina, marraskuuta 20, 2014

Poliittinen kirkko esittäytyy taas neutraalina uskontovirastona

Valtionkirkko tekee liberaaleille myönnytyksiä VAIN suojatakseen konservatiiveja. Tämä on taktisesti päivänselvä "trendi" kirkossa.

Avioliittolakiin ev-lut kirkko ajoi uskonnollista oppia laiksi kaikille valtion pakottamana kirkkohallituksen ja kirkkoministeri Räsäsen kautta. Kirkon silmissä valtion tulee olla kirkkovaltio kirkon ohjaamana ja kirko valtion lain suojelemana.
  
Valtionkirkko on teokratian asianajaja, joka perustuu hierarkialle, pappiskultille ja dogmatiikalle.  
 
Miksi eri tavalla uskovan ja uskonnotoman humanistin Suomessa pitäisi tukea Vatikaania lähestyvää valtionkirkkoa poliittisena systeeminä, jota vieläpä suojellaan vielä valtion lailla? 

"Ev-lut" kirkko puuttui taas poliittisesti ja vallanhaluisesti avioliittolakiin konservatiivien valtaa pönkittääkseen. Ei ole kysymys vain "uskosta" tai "kulttuurista":
  
 • Miksi puhe liberaaleista ja konservatiiveista on niin eilispäivää?   - Jyri KomulainenKaiken lisäksi vaikka valtionkirkolla on "oma" Vatikaania myötäilevä "historiallinen" dogmatiikkansa eli "perinne"  se tukee samalla ultrafundamentalisteja ja fanaattisia lahkoja ja niiden seksuaalirasismia ja naisvihaa.  Uskomaton poliittinen linnake. 
 

Kirkon toistuva arvotrolli ja poliittinen manifesti on esittää "uskonto arvona", itseisarvona, riippumatta uskonnon ja uskonnollisten johtajien moraalisista valinnoista. Tämä on moraalitonta ja loogisesti epäpätevää ja sivistymätöntä trollausta. Valtapolitiikkaa eliitin mieliksi.

    


 • Vapaa-ajattelijat: Kirkko lobannut voimakkaasti tasa-arvoisen avioliittolain kaatumiseksi

  - Hämeenkaiku


Ei kirkko ole neutraali ja humanistinen uskontovirasto ja hautaustoimisto vaan dogmaattinen Vatikaanin teologian lipunkantaja hyvin nihilistisellä yhteistyöllä ihmisoikeuksia rikkovien lahkojen kanssa.

Media on luonut harhaisen julisivun kirkolle, joka esittää toivekuvia kirkosta kaikkia "suvaitsevana".

Rasismin tukeminen ei ole suvaitsvaisuutta.
Uskonnonvapaus helvettiin; Kirkkoa juntataan syvemmälle valtion jatkoksi, instituutioksi pakkoverolla.   IIPakkopulla ei ole itsestäänselvä juttu vaan ulkoisen paineen ns perinteen aiheuttama pakottava sopeutuma jotta et erotu etkä saa osaksesi paheksuntaa. Paheksunnan välttelyä ei voi sanoa itsestäänselväksi jutuksi.

Suomalaisilla oli sama kohtalo kuin
Pohjois-, Väli- ja Keski-Amerikan "intiaaneilla"
ja tämä on pyyhitty historiankirjoista pois
(inkvisition salainen arkisto-kirjasto on vieläkin suljettuna
ulkopuolisilta)
Kolminaisuusoppi?
Keisarin kirjoittama oppi.
tiistaina, marraskuuta 18, 2014

Hesarin trolli-hysteria on viileää propagandaa CIA:n ohjekirjasta

 

Aika uskomatonta miten Hesari ei pohdi omaa trollaustaan ja satoja valheita EU:sta EU:n lobbaamiseksi - puhumattakaan Kiovan uusnatseista ja CIA:sta Ukrainassa - mutta tänään hysteerisessä Hesarin trollijutussaan pelkäävät ja leimaavat koko sivun voimalla Venäjän ja rauhan puolesta puhuvia. Suomalaisten suhteellisuudentajua sabotoidaan kaikin tavoin mediatrollauksessa eliitin vastuuttomuuden takaamiseksi.  Aivan kuin Hesarin aivoton eurotrollaus ei olisi valtava katastrofi ja suurimpia terroriaaltoja Suomen valtiota tuhoamassa. 

Tämä mediataktiikka vertautuu aivan suoraan esikuvaansa eli aateliston kirkon lietsomaan helvettikauhuun ja tuomiovaltaan peittämään pienen pienen vähemmistön despoottista valtaa kansalaisilta. 
    
     
 • Hesarin trollimania todellisuustajun tuolla puolen - hysterian manausta Orwellin "1984" kirja oppaana.


II

Euro-oikeisto on hysteerinen oman velka-apokalypsiksen takia kateuden kohteelle, resurssi-ihmeelle, Venäjälle.

Eurotrollien jetset ja kaaoksen arkkitehdit eurojuntassa eivät halua myöntää lähestyvää romahdusta ja väärää, talousvihamielistä pankki-ideologiaa tuhon syyksi. Herätkää ja puhukaa tuttavillenne kuinka vääristynyt mediapommitus ajaa nyt sotaa ratkaisuksi.
III


ja EU tukee hallituksemme eurotrolausta rahalla:

" Euroopan Unioni aloittaa propagandatuuttauksensa Suomesta, kuinka ollakaan. Kohta on ummet ja lammet vääränään "faktaa" taivahan mannasta, joka meille on satanut EU:n ikuisen auringon alla. Ettekä kuule sanaakaan siitä, että olemme menettäneet EU:n ja euron myötä laskutavoista riippuen 30-120 000 000 000 euroa nettomiinusta.
Euroopan komission ensimmäisessä tiedotuskampanjassa kerrotaan, kuinka Euroopan unioni tuo turvaa ja varmuutta kansalaistensa elämään jokaisessa EU-maassa.


Turvalliseen suuntaanko se EU on kehittynyt?  "Valtamediassa pelätään erityisesti vasemmistolaiseksi leimautumista, harvempi pelkää leimautumista oikeistolaiseksi.Valtamediassa jää helposti kyseenalaistavan kirjoittelun kanssa yksin. Täytyy olla vähän hullu, että lähtee hakkaamaan päätään uutisten sisäistä hierarkiaa vastaan." Suomessa 2014:

”Stubb painosti kirjoittamaan myönteisemmin TTIP-kauppasopimuksesta”

- Toimittaja joutui puolen vuoden hermolomalle.maanantaina, marraskuuta 17, 2014

Itsemurhaajia tilastoväärennöksen alla joka vuosi 3500


THL siistii tilastoja poliittisin motiivein STAKESin jalanjäljissä:

mm. katolta, rekkaapäin kiihdyttäen, yöllä henkilölle poikkeuksellisesti järveen uinutta, alkoholilla, syömättömyydellä ja pillereillä itsemurhan tehnyttä ei merkitä itsensä tappajaksi - ellei jätä viestiä. 

Itsetuhoinen toistuva toiminta on "itsemurha"
- Murha-sana on siis ollut kirkon teologinen syyttävä valinta juridisesti leimaamaan itsensä tappaja, papit toimivat syyttäjinä ja itsemurhan tehneen sukulaiset ovat joutuneet maksamaan kirkolle sakkoja Suomessakin sukulaisen synnistä, syntimaksu

- Vielä 1980-luvulla haudattiin itsemurhan tehneitä kirkkomaan ulkopuolelle ja yhä kirkon tukemat kalvinistiset "herätysjärjestöt" opettavat että seuraamuksena on helvetti. Aikaisemmin vielä haudattiin kasvot alaspäin kivikasan alle ja ehkä seiväskin selästä läpi papin toimesta.
- Kuninkaan ja valtion kirkko on satojen vuosien julman asennekulttuurin aiheuttaja Suomessa. 
   
Valtapuolueet ovat purkaneet perustuslain edellyttämää psykiatrista, psykologista ja terapeuttista apua ja tukea 24 vuotta ja nuorten varhaiseläkkeet ovat siksi laajimmat Euroopassa.

THL sallii myös laajan lääkäreiden ohjaaman lääkkeiden väärinkäytön: Suomi tekee psykoosilääkkeissä maailmanennätyksen joka vuosi ja masennuslääkkeet ovat olleet huimassa kasvussa ilman tieteellistä perustetta. Suomalaisia turrutetaan kemiallisesti.

Ahdistus ei kerro lääkkeiden tarpeesta vaan yhteiskunnan tilasta. 
 


 Katso kirjoitukseni aiheesta:  

.