sunnuntaina, marraskuuta 30, 2014

Ei valtionkirkko voi olla eettinen kirkko

 Päivitys ja Johdanto


Tämä on uskomatonta ihmisten manipulaatiota Vatikaanin tyyliin:


Tässä kirkon eliitti vaatii että kirkkoa ei saa muuttaa. Että kirkon eliitti määrittelee kirkon ja siihen täytyy tyytyä "rakastavasti", emotionaaliseti, alistuvasti, että instituutio määrittleee seuraajansa eikä seurakunta olomuotoansa protestanttisesti.
Että perinne on tärkeämpää kuin eettinen keskustelu ja protestanttinen jatkuvan muutoksen oppi tietoisuuden ehdoilla elitismiä vastaan. 

Protestanttisen käsityksen mukaan seurakunta tulee olla jäsentensä näköinen ja oloinen ja seurakuntalaisten tulisi pystyä erottamaan papit ja kirkkoherrat milloin vain.  Rakenne ei saa määrätä uskoa ja "rakkautta" tai eliitin määrittelemää nostalgiaa.

Nyt piispat huutavat ruosteisen tapahierarkian ja järjen hylkäävien fundamentalistien  puolesta ilman protestanttista rehellisyyttä ja selkeyttä. Kirkkoromantiikkaa kirkon eliittiä suojelemassa. Kirkko on täynnä epärehellisyyttä ja vallanhalua eikä sitä pidä rakastaa, ei se ole uskon kohde teologisesti.


Ei valtionkirkko voi olla eettinen kirkko jos kannattaa rasisteja ja ihmisoikeuksien rikkojia mm lestadiolaisten lahkoa miesten kontrolloiman pakkoseksin ajajina naisten painostuksessa.

Kirkko ei pyri olemaan eettinen yhteisö vaan vain poliittinen valtakeskittymä kaikessa torjuntataistelussa tapakonservatiivien puolesta - kysymys ei ole kirkollisesta "yhteydestä" vaan vähemmistö-kirkkoeliitin ja oikeistopuolueiden vallan keskittämisestä "perinnehegemoniassa". Nyt on lopetettava lapsellinen usko kirkon ja oikeiston sumuttamaan propagandaan kirkon olemuksesta ja historiasta.

Kirkon kaikki toiminta keskittyy torjuntataisteluun ja eettisesti ajattelevien liberaalien hyssyttelyyn ja nyt avioliittolain etenemisestä järkyttyneiden konservatiivien lohdutteluun poliittisessa pelissä. Taustalla on Vatikaanin teologiaa myötäilevä piispojen opillinen ja synkkä dogmatiikka ilman eettistä ja humaania ulottuvuutta puhtaana valtapelinä: "perinteen portinvalvojat" kontrollin ja uskonnollisen hierarkian ohjaajina ilman protestanttista teologiaa, ilman yksilökeskeisestä uskon teologiaa. 
  
Valtionkirkko toteuttaa eliitin ohjaamaa "konsensusta" ja hegemonian illuusiota. Hegemoniaa oikeutetaan "konsensuksella", kulttuurimanipulaatiota ja eliittiä oikeuttavalla Troijan hevosella. Eliitti sanelee ehdot ja keskustelua yritetään kieltää vallan rakenteista ja keinoista, esim. pappiskultin elitismistä aateliskulttuurin jäänteenä.  Protestantismi pyrki kieltämään pappiskultin ja avioliiton tekopyhän sakramentin - vaikka mm. Luther myöntyikin lopulta takaisin pappiskulttiin painostuksen myötä. 
 
Kirkko perustelee omaa elitististä vähemmistöoikeiston suojelemaa "kirkkokulttuuria", perustelematonta arvokonservatismia, nk kirkkokeskeisellä "pelastusopilla" mutta liittää sen perinteeseen eikä teologiaan kuten Vatikaanin tuominnut Luther.  Kirkkohallitus ja piispat yrittävät mielistellä nyt Vatikaania kaikin tavoin valtahegemonian huipentuman perusteluna ja ilmentymänä, suurena kirkollisena "yhteysajatteluna", konsensus oikeistolaisen uskontokäsityksen kulissina. 


Kun valtio sidotaan uskontoon (kirkkolailla ja valtionuskontojen etuoikeuksilla)
  ja uskonto sidotaan valtioon, se ilmiselvästi joka tasolla estää uskonnonvapautta.

Ev-lut kirkko esiintyy virallisena, "kaikille sopivana" kirkkovirastona ja elämänvaihe-kulttuurina mutta sitä se ei ole. Valtion kirkko on sitoutunut jyrkästi Vatikaanin oppi-dogmeihin ja "institutionaaliseen pelastusoppiin" mm. kolminaisuusopissa, jota tavalliset jäsenet eivät hyväksy eivätkä käsitä.


Ihmisillä on syytä ihmetellä muutoksia, jos näkevät "toiveikkaasti" ja totutusti valtionkirkon valvovan "perinteitä" eli pakkouskonnon jatkuvuutta ja kirkkoa osana valtakoneistoa.  Valtionkirkko perustuu illuusiolle ja manipulaatiolle, jossa eliitti esitetään yhteistyössä Jumalan kanssa kirkon kautta. 

Valitettavasti kaikkien kansainvälisten poliittisten ja uskontotieteellisten tutkimuslaitosten mukaan Suomessa on valtionkirkot, valtion armeijalla työssä ev-lut kirkon siunaamat ja veronmaksajien maksamat sotilaspapit ikivanhana propaganda-aseena ja kaiken takeena kirkkolaki sitomassa valtion kirkkoon, antamassa hurjia etuoikeuksia ja avovaltaa valtionkirkoille,  kirkon valtioon sidottuna tuhansin tavoin ja säädöksin papit yhä virkamiehinä. Puhumattakaan kirkollisverosta valtion toimittamana, valtiopäivien virallisesta jumalanpalveluksesta ja pakkouskonnosta tunnustuksellisena uskonnonopetuksena kouluissa monille oppilaille, jotka eivät itse saa valita ET-opetusta. Äärimmäisen epäluterilaista, jo ns "kahden regimentin" opin vastaisesti. Kuntapolitiikassa hegemonia näkyy varsinkin sinä, kun itsenäiset hautausmaa-alueet kielletään kun suojellaan kirkon monopolia oikeistolaisena perinteenä.

  
Koulujen pakkouskonto valtionkirkon ja muiden uskontojen pakollisena tunnustuksellisena ja sensuroituna uskonnonopetuksena ei ole uskontotiedettä eikä rehellistä uskontohistoriaa. Se ei ole siis sivistystä vaan uskonnollisten johtajien ohjaamaa indoktrinaatiota ja tiedon manipulaatiota, jota valtio suojelee verovaroilla rikkoen räikeästi lasten uskonnonvapauslakia.  Valtio antaa arvovaltansa ja rahansa uskonnollisille johtajille ja pakottaa lapset näkemään uskonnon manipulaation ja instituution osana valtion ohjailevaa politiikkaa kansalaisten sitomisessa konservatiivisen oikeistolaisessa merkityksessä ja kulttuurin valtahegemoniassa.
     

Ja vakava kysymys poliittisesta pelistä  
Miksi avioliittolaki on ainoa kansalaisehdotus,
joka päästettiin läpi eduskunnalle?

Jotta oikeasti eliitin diktatuuria kyseenalaistavat ehdotukset eivät pääsisi läpi ja kansa luulisi kirkon vanhan avioliittolain ja seksuaalihygienia-rasismimoralismin syrjäyttämisen olevan suuri yhteiskunnallinen muutos - kun kansan valtava 75% liberaali mielipide ja ärtymys kävi puolueille jo hankalaksi paineeksi - samalla kun valtiota tuhotaan uusliberalistisella valtion ja terveydehuollon alasajolla, SOTE ja TTIP  yhteiskuntasopimuksen ja perustuslain tuhoamisen aloittamisena. 

Tämä tasa-arvoisen avioliittolain äänestys poisti oikeistoeliitiltä poliittista mediapainetta taktisena siirtona pois hartioilta imagopesuna, jotta kirkollinen rasismi ei uhkaisi suurempaa poliittista junailua, vähemmistöoikeiston kabinettien talouspoliittista junttausta ja kokonaisstrategiaa. Pieni "eettinen" myönnytys epäpoliittiselle ja muuten nukkuvalle kansalle antaa nyt eliitille vapautta jatkaa poliittista talousterroria ja salasita militarisointia vapaammin. Oikeisto esiintyy liberaalina samalla kun tuhoaa valtion demokraattisia edellytyksiä ja ihmisoikeuksia. 


Kirkon historia on väkivallan ja elitismin historiaa.  
 
Kirkko on perinteiltään fasistinen pakkouskonnon kirkkolaitos keisarin ja kuninkaan mielenhallinta-armeijana. Kirkon historia on karmea ja todistettavasti fasistinen myös viime sodissa Suomessa. Ev-lut valtionkirkko teki tiiviin fasistisen ja kirjallisen sopimuksen natsien valtionkirkon kanssa ja vaati muitakin kirkkoja tekemään rotuoppisopimukset natsien kanssa.  
    
Kun korkeakirkolliset puhuvat "perinteestä" he eivät kerro kuinka valtionkirkko on ollut mukana Ruotsin aatelisten fasistisessa kolonisaatiossa ja pakkouskonnossa brutaalina vallankäyttäjänä, suomalaisen kulttuurin tuhoajana, nälänhdän aiheuttajana, ahkerana syyttäjänä, terrorisoijana käräjäsysteemissä natsi-Saksan tyyliin, ankarana verottajana nälkäkuolemista välittämättä, satojen tuhansien suomalaisten kuolemaan ajajana ja maanryöstäjänä - perinteisesti.
Tästä nouseva "Perinne" ei voi olla arvomääre eikä itseisarvo eettisellä perustalla, se ei voi olla peruste eliitin vaatimuksille aidosti modernissa yhteiskunnassa. Protestantismi hylkäsi perinteen yhteisön määrittäjänä ja yksilön "uskon" ehtona.  
 Kirkko rakastaa seksuaalirasistia, lestadiolaisia ja viidesläisiä kalvinisteja vaikka onkin hylännyt ihonvärirasismin julkisuuskuvassaan. Rasismi on laaja käsite.


  
    II

Kyllähän ev-lut kirkko sitten aloitti 1989 määrätietoisesti konservativiisemman kirkkopolitiikan piispa/professori Eero Huovisen johdolla 70-80-luvun protestanttisen ja humaanin taipumisvaiheen jälkeen.

Esim. ehtoollisoppi on 2010 muutettu Vatikaanin konservatiivisten oppien mukaiseksi piispainkokoksessa eli viini muuttuu oikeasti vereksi eikä sitä saa heittää pois vaan kirkon työntekijöiden on juotava viini pois. Piispat eivät kannata protestanttista teologiaa eikä politiikkaa vaan uskovat että valtio tulisi olla kirkkovaltio kirkon ollessa vahva poliittinen vaikuttaja.

Valtionkirkossa rasisti-lahkolaisten suojelu nähdään vain eliitin valtapoliittisena tukemisena, oikeisto-eliitin oma pax romana, vallan pönkittämisenä. 
 
  • Sotilaspappien, armeija, lahkojen ja epädemokraattisen rakenteen, eliitin perinteen ja norsunluutorni-kirkkohallituksen kirkko ei voi olla protestanttinen demokraattisen paikallisseurakunnan toteutuma. 35 seurakuntaa järjesti sopuvaalit seurakuntavaaleissa ilman äänestyksen tarvetta eli ehdokkaita ei ollut asetettu enempää kuin on äänestettävien  seurakuntanevostolaisten paikkojen määrä. Kirkkoherra on kirkon säännösten mukaan despootti joka voi käskyvallalla estää seurakunnassa "demokratian" rajaamalla ehdokkaiden määrän sekä toimii samalla seurakuntaneuvoston esittelijänä että puheenjohtajana, käytännössä diktaattorina.


  • Valtionkirkon takia kouluissa ei ole uskonnonvapautta.

    Kirkko voitaisiin jakaa rehellisesti kahteen osaan samalla kun eroaa valtiosta ja samalla lopetataan keskiaikainen tunnustuksellinen pakkouskonto kouluissa - oppilaathan eivät itse saa valita ET-opetusta jos jompikumpi vanhemmista ei anna lupaa. Ja useimmat koulut pakottavat/painostavat kaikki lapset kuuntelemaan uskonnollisia aamunavauksia kun ateistiset "uskontovihamieliset" aamunavaukset on kielletty "suvaitsemattomina". Kouluissa ei ole myöskään vapautta pitää salassa omaa suhdettaan uskontoon.
   
 

    Keisarin kirkon kirous elää. 

Hohto-elokuvahan kertoo traumatodellisuudesta ja sen "kirouksesta" kuinka väkivaltainen menneisyys ei päästä irti vaan vaikuttaa nonverbaalisesti kuten homovihassakin kuninkaan kirkon pakkouskonto ja eliitin hegemoniavallan terrori vaikuttaa yhä voimakkaana traumana eri muodoissa kuten fasistis-rasistista "puhtautta" ja omahyväisyyttä ruokkivana homovihana ja homofobiana. Samalla kun ev-lut kirkko suojelee pedofiilejä mm. lähetysseuran 30-vuotisen raiskaustoiminnan suojelemisessa. 
  
 Vaikka miten olisi tottumuksia ja traditioita niin fakta on se että homoviha perustuu kaappihomo-kirkkoisien hysteeriselle vallankäytön leimaavalle fobiaprojektiolle ja kreikkalais(ateenalais)-roomalaisten hellenistisen kulttuurin aatelisten pakkomielteelle jälkeläisten tuottamiselle perinnön ehtona. Sori! 

 
Pienen oikeistovähemmistön hegemonia on hurja, mediassa ja kirkossa.

Keskustan poliittinen nousu on sidottu ulkoisesti, mielikuvina, 100% oikeistolaiseen uskontoidentiteettiin, valtionkirkko-identiteettiin ja kirkkovaltio-utopiaan mm. vahvoilla sotilaspappinäkemyksillä ja kunnon kansalaisuuden määritelyllä tiukan porvarillisen heteroseksuaalisen avioliitto-fantasian status-palkitsevuuden kautta. Keskustan oikeistolainen politiikka ja turvallisuusimago on sidottu uskonnollisen hegemonian "kokonaisvaltaiseen" ja "kaikenselittävään" fantasmaan. Se peittää nyt tehokkaasti puheenjohtaja Sipilän alistuvan globalisaatio-uusliberalismin ja NATO-kolonisaation brutaalin pönkittämisen Suomesta suuryhtiöiden kehitysmaana ilman itsenäisyyttä, ilman sosiaaliturvaa, ilman omaa valtiovaltaa, ilman perustuslakia ja omaa armeijaa, ilman omaa säätelyvaltaa Saksan ja Amerikan pörssieliitin alusmaana Venäjään kohdistettujen valloitusaggressioiden ja kauppasodan uhrattavana välikappaleena.  
   

"Valtamediassa pelätään erityisesti vasemmistolaiseksi leimautumista, harvempi pelkää leimautumista oikeistolaiseksi.Valtamediassa jää helposti kyseenalaistavan kirjoittelun kanssa yksin. Täytyy olla vähän hullu, että lähtee hakkaamaan päätään uutisten sisäistä hierarkiaa vastaan."

Suomessa 2014:

”Stubb painosti kirjoittamaan myönteisemmin TTIP-kauppasopimuksesta”

- Toimittaja joutui puolen vuoden hermolomalle.

Mm. Kuuba on kaukana edellä onnellisuudesta Suomesta. 
Oikeistopuolueiden nostama kirkkoministeri

 1 kommentti:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Tämä on uskomatonta ihmisten manipulaatiota Vatikaanin tyyliin:

"Häkkinen ja Vikström: Rakastakaa kirkkoa sellaisena kuin se on”

Protestanttien mukaan seurakunta tulee olla jäsentensä näköinen ja oloinen ja seurakuntalaisten tulisi pystyä erottamaan papit ja kirkkoherrat milloin vain.

Rakenne ei saa määrätä uskoa ja "rakkautta".

Nyt piispat huutavat ruosteisen tapahierarkian ja järjen hylkäävien fundamentalistien puolesta ilman protestanttista rehellisyyttä ja selkeyttä. Kirkkoromantiikkaa kirkon eliittiä suojelemassa.

Kirkko on täynnä epärehellisyyttä ja vallanhalua eikä sitä pidä rakastaa, ei se ole uskon kohde teologisesti.
http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/5130/hakkinen_ja_vikstrom_rakastakaa_kirkkoa_sellaisena_kuin_se_on