keskiviikkona, marraskuuta 26, 2014

Arkkipiispa Mäkinen vedättää ihmisiä vakavalla tavallaTeitä huijataan nyt isolla maalatulla porkkanalla tukemaan konservatiivista kirkon johtoa.

Mäkinen vedättää ihmisiä. Hän ei ole käynyt kirkon sisällä konservatiivi-fundamentalisteja vastaan vaan on tukenut heitä erittäin voimakkaasti ja uskollisesti lisännyt lahkojohtajien ja raiskaajien suojelijoiden valtaa.

Hän on itse jakanut rahaa rasistisille lahkoille joka vuosi puheenjohtajana rahanjakokomiteoissa ja ei ole kertaakaan esittelijänä esittänyt kirkolliskokoukselle tasa-arvoista avioliittoesitystä vaan vain apartheidin uusia tekopyhiä ja ivallisia seremoniaeroavaisuuksia eristämään rituaalisesti muut kuin "puhtaat" ja "Jumalan siunaamat" heterot. 

 Ei arkkipiispa taistele tasa-arvon ja humanismin puolesta vaan oman valtansa puolesta lupaamalla kaikille kaikkea ja estämällä muutosta omalla passiivisuudellaan, poliittisella laskelmoinnillaan.   
Kirkko opettaa paranoidia ja epätieteellistä seksuaalipuhtautta heteronormatiivisesti ja rasistisesti: muu on syntiä a) seksissä ja b) perhemuodoissa.  Kirkko käyttää yhä voimallisesti "puhtaus"-sanaa teologisissa puheissaan ja virsissä vaikkakin mm. avioliittopuheissa  suurin osa papeista on omaksunut retoriikassa taktisesti kirkon verhoutuvan itsesensuurin, joka alkoi 60-luvulla peittämään/suojelemaan kirkon vihan vallan ja helvettirangaistuksen uhan oppeja humanismia vastaan. Kirkko ei ole luopunut heimokulttuurin ulmasta patriarkaalisuudesta ja keisarien temppelipappiskultista.
  
Tämä tietysti ohjaa kansanedustajia tukemaan valtionkirkon pienen eliitin konservatiivista politiikkaa. Varsinkin keskustalaiset kokevat positiivisesti että piispat ja kirkkohallitus tukevat lestadiolaisten fundamentalistista maailmankuvaa ja poliittista valtaa.


Piispat, tuomiokapitulit ja kirkkohallitus vastustavat vahvasti homoseksuaalien oikeutta perustaa tasa-arvoisia perheitä ja mitä uskomattomimmilla poliittisilla ja teologisilla perusteilla: kaksi piispaa lausui julkisesti 2-3 v. sitten että homojen hyväksyminen haittaisi "ekumeniaa" roomalais-katolisen kirkon eli Vatikaanin kanssa.

Piispat tukevat ja rahoittavat lestadiolaispappeja toimimaan lestadiolaisten systemattisessa rasismissa mm. naisten ihmisoikeuksia vastaan ehkäisykiellossa ja avioliiton pakkoseksissä sekä nuorten aivopesussa ja avioliittoon pakottamisissa helvettiuhkailulla avioliiton ulkopuolisesta seksistä.

Tämä kaikki valtionkirkon ja arkkipiispan poliittisen vallan maksimoimiseksi, ei eettisen toiminnan eikä aidon protestanttisen teologian vuoksi.


Mitä kirkko on

Homojen tuomitseminenhan on vain vanhaa strategista kirkkoisien tuomiovaltaa ja paranoijaa. Uskonnollisille johtajille on äärimmäisen tärkeää  luoda pinnallisia tuomion ja erottelun tunnusmerkkejä. Despoottinen ja institutionaalinen johtajuus vahvenee mitä enemmän luot merkityksetöntä paranoijaa ja lupausta puhtaiden yhteistöstä ja niistä, joita saa vapasti vihata ja inhota - eliitin suojaksi - jäsenten kokiessa samalla lahkon lupaamaa puhtautta pinnallisilla ja rasistisilla säännöillä.  

Uskonnollinen hierarkia, sen hegemonia ja instituutiovalta perustuu aina paranoijalle.

Kun Arkkipiiska tuoreessa feissaritekstissään väittää että "Päätöstä ei tee kirkko."  
niin hän yrttää taas kerran väittä että kirkko ei ole valtion sidottu valtionkirkko vaikka papit ovat virkamiehiä ja kansanedustajat "VETOAVAT" valtionkirkon tulkintaan (tilastokeskuskin käyttää kahdesta kirkosta valtionkirkko-nimeä).


Mitä kirkko ei ole

Arkkipiispan alla olevasta tekstistä jokainen voi lukea kuinka arkkipiispa ei näe kirkkoa lainkaan eettisenä toimijana vaan vain valtapoliittisena toimijana. Hän suostuu johtamaan rasistista järjestöä ilman mitään omantunnon vaivaa 120000 euron hyvää palkkaa ja autokuskia vastaan.
   
Arkkipiispaa vain huolettaa menettää rasistien kannatus sillä protestanttisella uudistumisen ja järjen teologialla ei ole mitään merkitystä piispoille ja kirkkopoltiikalle. Suomessa ei ole koskaan tehty uskonpuhdistusta ja opillista eroa Vatikaaniin.

Et voi "palvella kahta herraa":  et voi samalla tukea rasistisia lahkoja ja piispoja ja olla samalla humanisti. Kirkko ei ole demokratia, ei kannata hyväksyä valheita kirkon demokratiasta, kirkko on aateliskulttuurin jäänne hurjassa hierarkiassa ja salaisessa valtapolitiikassa konservatiivien ja eliitin  "jumalallisen arvovallan" tukena. Kirkko luo halpaa illuusiota eliitistä Jumalan yhteistyökumppaneina eikä ole protestanttisen teologian edustaja.

Evankelis-luterialinen kirkko suojelee yhä Vatikaanin vihateologiaa ja kontrollin dogmaa paranoidisten kirkkoisien hegemoniapakkomielteen kautta.
   


Arkkipiispa taitaa valehdella röyhkeästi lupauksissaan:
valtionkirkkohan ei oikeusoppineiden lausuntojen mukaan voi pitää vihkimisoikeutta jos tasa-arvolaki tulee voimaan ja kirkko kieltäytyy kohtelemasta homoja tasa-arvoisesti - valtionkirkkona sen on noudatettava tasavertaisuuslainsäädöksiä


Eduskunta käsittelee parhaillaan aloitetta avioliittolain muutokseksi. Tiedän monen odottavan päätöstä sisimmässään peläten ja toivoen, eri syistä.
Avioliittolakikeskusteluun tiivistyy kaksi läntisen kulttuuripiirin historiallista muutosta.
Toinen koskee avioliiton ymmärtämistä. Runsaassa sadassa vuodessa avioliiton ymmärtämisen painopiste on siirtynyt suvun jatkamisesta ja jälkeläisille turvaa tuovasta sopimuksesta kahden aikuisen ihmisen tunne- ja kiintymyssuhteen julkiseksi ja juridiseksi muodoksi.
Toinen koskee homoseksuaalisuuden ymmärtämistä. Muutamassa vuosikymmenessä homoseksuaalisuus on tullut näkyväksi ja tunnustetuksi osaksi ihmisenä olemista ja yhteiskuntaa.
Nämä muutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kysytään, voiko avioliitto yhteiskunnallisena juridisesti määriteltynä instituutiona koskea sekä hetero- että homopareja.
Päätöstä ei tee kirkko. Päätöksen tekee eduskunta. Yhteiskunnallisissa ratkaisuissa olennaista on tukeutua kultaiseen sääntöön: Mitä tahtoisitte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt 7:12)
Päätöksellä on toki vaikutusta myös kirkkoon, mikäli avioliittolaki muuttuu. Suoria, välittömiä vaikutuksia kirkolliseen vihkimiseen ei ole. Pitkällä aikavälillä kirkolla on kolme mahdollista kulkureittiä.
1) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa nykyisin edellytyksin. Heteropareilla on edelleen mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen, homopareilla ei. Tällöin avioliiton käsite ja sisältö ovat kirkollisessa vihkimisessä ja yhteiskunnan lainsäädännössä erilaiset.

2) Kirkko luopuu vihkioikeudestaan. Kirkko voi siunata maistraatissa solmitun avioliiton, jolloin on ratkaistava siunataanko sekä hetero- että homoavioliitot.

3) Kirkko säilyttää vihkioikeutensa ja laajentaa käsitystään avioliitosta käsittämään myös samaa sukupuolta olevien suhteen.
Kaikissa tapauksissa kirkossa on rauhassa paneuduttava avioliittoteologiaan ja valittava polku kirkon oman itseymmärryksen pohjalta. Pidän tervetulleena, että lakialoite on ravistellut kirkollista keskustelua. Kirkon piirissä on käytetty puheenvuoroja sekä aloitteen puolesta että sitä vastaan.
Läheisten sisarkirkkojen esimerkit osoittavat, että luterilaisen kristinuskon ja etiikan pohjalta voidaan tulla erilaisiin lopputuloksiin.
Riippumatta siitä, minkä päätöksen eduskunta nyt tekee ja millaista polkua kirkko tulee kulkemaan, sateenkaariparien ja -perheiden puolustaminen on tärkeää. Se ei minulle ole mielipidekysymys. Se on kristillisen uskon pohjalta nouseva kysymys ihmisarvosta.
Keskustelussa on syntynyt uhkakuvia. Siksi on minusta tarpeen todeta: Jos aloite hyväksytään, kenenkään avioliitto ei menetä yhtään arvostaan eikä yhdenkään lapsen asema vaarannu. Jos aloitetta ei hyväksytä, seksuaalivähemmistöjen aseman tunnustaminen ja parantaminen ei kaadu tähän. Se jatkuu kyllä. Asenteissa on tapahtunut ja tapahtuu muutosta.
Kansanedustajille rukoilen viisautta ja niille jotka sisimmässään toivovat ja pelkäävät, levollisuutta.
 IILakivaliokunta kuuli useita uskonnollisia yhteisöjä.

Lakivaliokunta asetti siis premissiksi ilman perusteluja avioliiton vain uskonnolliseksi asiaksi. 

Ylipistotason sosiologeja, yhteiskuntatieteilijöitä, historioitsijoita, psykologeja, psykiatreja, uskontotieteilijöitä, antropologeja, seksuaaliterapeutteja ei sitten jaksettu kauheasti kuunnella eduskunnan konservatiivisessa sirkuksessa. Kokoomuksen valtiontuhoaminen tarvitsee vielä kulisseikseen "muuttumattomat arvot". Tekopyhyyden mittaamattomuus.

http://www.hs.fi/kotimaa/Uskontokuntien+%C3%A4%C3%A4ni+kuului+vahvana+homoliittolain+kuulemisissa/a1404100431473

III
       
 • Demokratia kirkossa kirosana


  "Mietin mielessäni, mikä kirkko sitten on. Diktatuuri?

  Oligarkia? Vaikka uskontokuntien uskonoppeihin liittyvät asiat eivät yleensä missään uskontokunnassa ole äänestyspäätöksiä, evankelis-luterilaisen kirkon normaali maallinen hallinto on periaatteessa organisoitu demokraattistyyppisellä mallilla.  Sanon ”demokraattistyyppisellä”, koska aidoksi demokratiaksi sitä ei vielä voi kutsua." Kirkon kolme tärkeintä ongelmanasetteluakin on vain maallisiin ärriin keskittynyt: Rakenteet, Rakennukset ja Raha."

                                            - Johanna Korhonen


Mielenkiintoisia prosenttilukuja kirkon gallupissa:

 
 • suurempi prosenttiosuus uskoo ufoihin kuin kirkon määrittelemiin opetuksiin n.24%.
 • 50% Hesalaisista nuorista on taasen ateisteja.
 • Kirkon valtarakennelma ei kiinnosta 
  • jäsenistä harkinnut kirkosta eroamista yli 40 % 
  • Ketola: Osallistumisprofiili heijastelee perinteistä kansankirkkoasetelmaa.
   34%:  "en ole uskonnollinen mutta en ei-uskonnollinenkaan"

 • Ketola: eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten osallistuminen hengellisiin tilaisuuksiin on yksi alhaisimmista
 • Koskinen: On hävettävää, että ihmisiä painostetaan tunnustamaan (Nikean uskontunnustuksessa) uskonsa sanoilla, joita he eivät usko. Tämä on moraalinen pulma.  

 
"Valtion suhde uskontoihin perus- ja ihmisoikeuksien valossa"
- valtionkirkkoinstituution ja sekularismin ongelmakohtia

       "Kirkon kannatus Suomessa on jyrkässä laskussa"

- Tästä gradusta löytyy paljon tietoa Euroopan tilanteesta ja Suomen uskontopolitiikasta

TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKIELMAT :

http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23077


  Valtiouskontojen kartta - valtionkirkot yms
Iltalehden toinen Gallup:

60% kirkon jäsenistä perustelee jäsenyyttään tavalla ja tutuilla taparituaaleilla, 22% uskolla. 
 • Nyt kirkko lypsää jo 120 miljoonaa euroa yrityksiltä ja kansalaisilta yhteisöverotuksen (40 milj)  • ja laillistetun veronkierron eli valtionkirkkojen verohelpotusten avulla 80 milj • sekä vielä tämän päälle n. 30 miljoonaa tunnustukselliseen uskonnonopetukseen palkkoihin + koulutukseen koulujen budjeteista - kuten myös vielä päälle sotilaspapit valtion verorahoilla pari milliä rahoitettuna. Vuosittain. 


Päivi Räsänen & konservatiivivirkamiehet  haluavat luoda uuden kirkollisen pakkoveron kaikille kansalaisille ja ateisteille valtionkirkkoja varten - yritysten pakkoverotus siirrettäisiin yksityisille

" Seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten kattamiseen on lähdetty etsimään lainsäädännöllistä ratkaisua. Tämä asetettiin tavoitteeksi jo hallitusohjelmassa. Lokakuussa julkaistussa virkamiesraportissa esitetään kolme vaihtoehtoista tapaa kompensoida seurakunnille lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kustannuksia.Kansan Arvot 2013 -pääraportti on julkaistu
Millaisia arvoja suomalaisilla on? Kohtaavatko arvot ja toiminta? Millaiset teemat jakavat tai yhdistävät kansaa? Miten arvot vaikuttavat yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen?
T-Median Kansan Arvot 2013 -tutkimuksen pääraportti on julkaistu. Arvoja tarkastellaan suhteessa seuraaviin teemoihin: yhteiskunta, demokratia ja vaikuttaminen; talous ja työelämä; media ja tieto; ympäristö; suomalaisuus, kansainvälisyys, maahanmuutto ja suvaitsevaisuus; uskonto ja hengellisyys; elämä ja perhe.
Homouden kauhistus

#avioliittolaki #kirkko #arkkipiispa #valtionkirkko #kirkkolaki #eduskunta #rasismi #homofobia #heterohegemonia #politiikka

8 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Vaikka miten olis tottumuksia ja traditioita niin fakta on se että homoviha perustuu kaappihomo-kirkkoisien hysteeriselle vallankäytön leimaavalle fobiaprojektiolle ja kreikkalais-roomalaisten aatelisten pakkomielteelle jälkeläisten tuottamiselle perinnön ehtona. Sori!

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Avioliittolain läpimeno aiheutti erobuumin kirkosta

– Näin moni on jo eronnut


http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/avioliittolain-lapimeno-aiheutti-erobuumin-kirkosta/1941791?pwbi=706fd3d3c96e73d7046f8af1f43f0495

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kirkkokin voisi lakkauttaa nyt valtionkirkon

ja erota valtiosta, eikös niin,

ihan itekseen ja erottaa naispapit samalla ja palvoa Moosesta avoimesti ja unohtaa Jessen.

Kirkko suojelee sairasta Vatikaanin dogmaa ja pappiskulttia, ei hyvä eikä protestanttista.

Tai kirkko jaetaan rehellisesti kahteen osaan samalla kun erotaan valtiosta ja lopetataan keskiaiakinen pakkouskonto kouluissa - oppilaathan eivät itse saa valita ET-opetusta jos jompikumpi vanhemmista ei anna lupaa..

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kyllähän ev-lut kirkko aloitti 1989 määrätietoisesti konservativiisemman kirkkopolitiikan piispa/professori Eero Huovisen johdolla. Esim. ehtoollisoppi on 2011 muutettu Vatikaanin konservatiivisten oppien mukaiseksi eli viini muuttuu oikeasti vereksi eikä sitä saa heittää pois vaan kirkon työntekijöiden on juotava viini pois. Piispat eivät kannata protestanttista teologiaa eikä politiikkaa vaan uskovat että valtio tulisi olla kirkkovaltio kirkon ollessa vahva poliittinen vaikuttaja.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kirkon kirous elää. Hohto-elokuvahan kertoo traumatodellisuudesta ja sen "kirouksesta" kuinka väkivaltainen menneisyys ei päästä irti vaan vaikuttaa nonverbaalisesti kuten homovihassakin kuninkaan kirkon pakkouskonto ja eliitin hegemoniavallan terrori vaikuttaa yhä voimakkaana traumana eri muodoissa kuten homovihana ja homofobiana.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Tässä krikon pelokkaat teologit ovat väärässä:

" Vihkioikeudesta luopuminen ei millään tavalla muuttaisi kirkon olemusta, sanoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen. "

Suurin osa suomalaisista kokee mahtipontisten kirkkohäiden eli statushäiden "Jumalan luvalla ja siunauksella" olevan suuri syy maksaa kirkollisvero. Ihmiset on opetettu että kirkkohäät luovat maagisen olemuksen avioliitolle, aivan kuin ihmiset muuttuisivat alttarilla ja saisivat korkeimman yhteiskunnallisen statuksen.


http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vihkioikeudesta-luopumiseen-ei-teologisia-esteita/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Epäselvyyden teologiaa,
kirkon konseptitaidetta 1650 vuoden perinteellä, myös poliitikkojen kopioimana

-Seurakuntavaaleissa hylättiin tuhansia ääniä epäselvän systeemin vuoksi
Seurakunnat pohtivat siirtymistä sähköiseen äänestämiseen. Nykysyteemi on niin epäselvä, että ihmiset eivät osaa sitä käyttää"

http://yle.fi/uutiset/seurakuntavaaleissa_hylattiin_tuhansia_aania_epaselvan_systeemin_vuoksi/7668783

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Se on vain Eiffel-torni.

Sketsiohjelman noteerauksia kirkon epätoivosta

Kohta 11:00

http://areena.yle.fi/tv/2369263