tiistaina, maaliskuuta 22, 2011

Pyhä homoviha

Kysymys on nyt siitä, että fundamentalistit liittävät selvästi "kristillisen" seksuaalisen käännyttämisen oikeutuksen kieroilla perusteluilla tässä mediakampanjassa vastustaessaan selvästi homonuorten itseilmaisua ja vapautta "vaarana normaaleille".

Eli heidän mielestään on uhka "lapselle" ja yhteisölle, jos homonuoret saavat ilmaista olevansa tyytyväisiä seksuaalisuuteensa samalla tavalla kuin heterot.
Ja että homoseksuaali saisi olla ihastunut toisesta ihmisestä julkisesti siinä missä heteronuorikin. Murhaajaan kampanjassa verrattu "eksynyt" homonuori saastuttaa heidän mielestään puhtaan heteronuoren mielipiteillään.

Tätä rasismikampanjaa on nyt selkeästi vastustettava - vaikka se naamioidaan "seksuaalisuuden kunnioittamisen kampanjaksi".

Fundamentalistit eivät lainkaan kunnioita nuoren valinnan vapautta ja seksuaalista identiteettiä.

Arka seksuaali-identiteetti, varsinkin nuorten, on voimakkain hyväksikäytön mahdollisuus käännyttäville, alistaville kontrollifriikeille ja häpeän kautta valtaa hakeville fundamentalisteille.

Vaaditaan nuorilta mahdottomia "puhtausmielikuvia" vanhempien ihanteiden mukaisesti (vaikka vanhmmat itse eivät ole pystyneet noudattamaan omia nykyisiä ihanteitaan nuoruudessaan) ja siten häpäistään julkisella häpeän vaatimuksen voimalla nuoren oma etsintä, kokemus ja valinta seksuaalisuuden suhteen.

Uskonto on usein törkeää valtaa vääristyneen ihmiskuvan vaatimuksen kautta.

Kirkkofundamentalistit ovat aina käyneet yksilön intiimeintä osa-aluetta vastaan ja tämä taktiikka kaappaa yksilön intiimin kokemisen omistusoikeuden ideologiselle yhteisölle pois yksilöltä.

Yhteisö kieltää tässäkin kampanjassa, ettei kukaan yksilö saa "painostaa" toista seksuaalisesti - mutta yhteisö painostaa seksuaalisesti yksilöä ilman mitään rajoitetta.

Seksuaalisuus ei todellakaan ole sivupolku kirkon valtataistelussa ja vallan käyttämisen tavoissa.

Noin 1970 vuotta on kirkon piirissä seksuaalisuus ollut tärkein lyömäase ja vaatimus seurakunnan johtajan vallan näkyvään tottelemiseen. Kirkkoisät tuomitsivat koko seksuaalisuuden saatanan ilmiöksi, koska ihmiset halusvat elää omaa elämäänsä eivätkä johtajan elämää. Kirkkoisien mukaan ihminen ei saanut tuntea onnen tuntemuksia seksuaalisesta elämästä edes avioliitossa.

Fundamentalistikristityillä ei ole nyt huoli yleisestä yliseksualisoinnista tässä kampanjassa vaan selkeästi nuori on heidän mielestään perverssi ja harhaan johdettu, kun haluaa tuntea muuta kuin heteroseksuaalista mielihyvää ja mielihaluja.

Homofoobikot ovat aina omassa lapsuudessaan olleet hurjan painostamisen alaisuudessa eivätkä ole voineet rakentaa itsenäistä seksuaalisuutta vaan ovat liittäneet seksuaalisuutensa kelpaamiseen ideologiselle yhteisölle.

Itse näen, että heterovanhempien yleisin väkivallan tapa on "yleinen" huoli lapsen vapaasta ja itsenäisestä seksuaalisuudesta eli lapsen kontrollista.

Kirkko on luonut kuvan ihannelapsesta, jonka pitäisi olla neutri enkeli - siis tottelevainen työmuurahainen.

Ei kukaan lapsi ole neutri enkeli muuta kuin henkisen väkivallan takia repressoituna.

Ihminen on seksuaalinen olento. Aina. Joka tilanteessa.
Monet "kristityt" ihannelapset elättävät itsestään täydellisen vääristynyttä kuvaa neutrina olentona ja vain miellyttääkseen vanhempiaan. Kunnes kuori rikkoutuu ja kierosti latautunut paine pääsee hallitsemattomasti irti ilman terveen itsenäistä seksuaali-identiteettiä.

Kulttuurissamme on vielä paljon kätkettyä uskonnollista vanhempien valtaa "tapaoppien" kautta ja hierarkiaa korostavia käsityksiä, usein piilotettuna "nuorten aseksuaaliseen hyveellisyys"-ihanteeseen. Nuoren onnen ehto kuitenkaan ei ole aikuisten kontrolli vaan ymmärrys ja asioista keskusteleminen rehellisesti rehellisten aikuisten kanssa.

Todellisuudesta vieraantuneesta ja kierosta ihanteesta tehdään mitta ihmisarvolle ja hämmentävä syyllistäminen luo ihmisille alistumisen paineen ja sitä kautta ideologiselle yhteisölle/perheelle/suvulle vallan välineen.

Uskonnollisen insituution pääfunktio on tuottaa yksilölle puhtauden ja jäsentymisen mielikuvia.
 Jos uskonnollisessa ideologiassa epäolennaisesta erilaisuudesta tehdään uhkakuva "puhtaalle", samankaltaisten olentojen "ihanneyhteisölle", niin yhteisö käyttää fasistista rasismin valtaa oman normitodellisuutensa korottamiseksi ja vain ihmisten törkeän normimäärittelyn valtapelinä.
Kirkossa toimii aika monta viidesläistä nuoriso-ohjaajaa, jotka levittävät homovihaa ja homoinhoa ripareilla - nykyisin tietysti paljon peitellymmin homoironialla, torjunnalla, vihjailulla ja nonverbaalisella viestinnällä inhon laajassa skaalassa.
Kirkolla ei ole mitään todella selkeää opillista linjausta seksuaalisuudesta eikä oppimateriaalia vaan jopa piispojen omassa seksuaalilinjauksissa aivan selvästi puhutaan vain heterosuhteesta ihanteena ja vain avioliitosta  oikean seksin ja  ihmisen mallina.

Jeesus vihastui monta kertaa ihmisille, jotka eivät halunneet olla rennosti tekemisissä erilaisten ja halveksittujen kanssa. Jeesuksen opetukset keskittyvät moraalin ja moralsimin erottamiseen.

Uskonnllis-eettisestä määrittelystä kiinnostuneiden kannattaa lukea vaikka Markuksen evankeliumi ja unohtakaa amerikkalainen opetus, joka juontaa oppinsa kalvinistisesta opetuksesta yhteisön totalitaarisesta väkivallasta yksilön vapauden ja kunnioittamisen yli.

Nigeriassa on tällä hetkellä vakava homojen vaino menossa sivistyneiden amerikkalaisten kirkkojen rahottamana - samojen, joiden opetusmateriaalia viidesläiset nuoriso-ohjaajat levittävät Suomessakin. Lestadiolaiset opettavat myös nuorilleen, että homoseksuaalisuutta harjoittav nuori ei voi pelastua "viimeisellä tuomiolla" eikä voi olla yhteisönsä kunnioittama jäsen - vanhemmat saavat hylätä homoseksuaalin lapsensa syntisenä.

::

Seurakuntasi on voinut laittaa rahaa tämän aisantuntijaorganisaation palveluihin - homofoobista "logiikkaa", toinen "eheytymistarina" ohjatusta ahdistuksesta
:: ASLAN ry http://www.aslan.fi/archives/103
Piispathan käyttivät VAIN tämän Aslan-fundamentalistijärjestön "eheytyneitä" ihmisiä asiantuntijoina punnitessaan ja lopulta kieltäessään homoseksuaaleilta samanarvoista asemaa kirkon avioliittorituaalissa.
Piispat eivät edes tarjonneet kirkolliskokoukselle täysin tasa-arvoista vaihtoehtoa kirkolliskokouksen ratkaisuksi - vain eriarvoisuutta korostavia vaihtoehtoja. Piipojen perusteluina oli mm. että "ettei kirkkojen välinen ekumenia ei häiriintyisi"
Piispat eivät käyttäneet yhtäkään riippumatonta ja akateemista asiantuntijaa antamaan lausuntoa prosessin aikana.
Rasismilla on monenlaiset kasvot. Kirkko on aina ollut Suomessa homovihan keskus - 70-luvulla kirkko olisi halunnut pitää homoseksuaalisuuden rangaistavana rikoslaissa.
Saa nähdä, vieläkö piispat sallivat koirien ja kauppakeskusten siunaamisen mutta eivät homoparien.Näyttää siltä, että piispojen mielipidettä voi muuttaa vain kirkosta eroajien määrä.

::

YLE:n Homoillasta ja kansalaisten heräämisestä piispan vihaisiin puheisiin ohjelmassa on näköjään tulossa BBC:n tekemä dokumentti
http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/40842-bbc-tekee-ohjelman-suomal...

::

Teatteria homovihasta:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=69&id=15148

::

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö: Kampanjassa alistamisen piirteitä www.kotimaa24.fi

"Kristillinen nuortenmedia Nuotta aloittaa tänään 21.3. yhteistyössä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) Nuorisotyön, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) Nuorten maailman, Opiskelija- ja Koululaislähetyksen (OPKO), Suomen Luther-säätiön, Suomen Raamattuopiston (SRO) Nuorisotyön sekä Patmos Lähetyssäätiön kanssa Älä alistu! -mediakampanjan."

::

Paras kansalainen on epäpoliittinen kansalainen

 
    •    Vain kolme kymmenestä tietää Suomen hallituspuolueet


 
Paras kansalainen on epäpoliittinen kansalainen.
Joka ei häiritse systeemiä.

Tämä on virallisesti halvautettu Suomi, hallinnan strategiaa virallisuuden kulttuurilla.

Virallinen Politiikka ja keskustelun kieltäminen "kulttuurina" (epäkulttuurina siis) on ollut luomassa sitä ikuisen ulottuvuuden ja ylittämättömän muurin fiilistä, että poliitikot hoitavat politiikan ja kansan tehtävä on olla kiitollinen muuttumattomuuden pysyvyydestä Kekkosen remmin alla - eikä puolueiden vaihtumisella oikeastaan ole ollut merkitystä.

Suomion eetoksen esimerkki.
Suomi on eetos.
Suomalaisten  luottamus viranomaisiin on lapsellista (maailman luottavaisin kansa vertailuissa), sillä lapsen asemaa kansalle on mm. kirkko poliittisena agitaattorina rummuttanut satoja vuosia. Emme osaa ja uskalla valittaa viranomaisten toiminnasta, sillä sisäinen suomalainen lannistuu meissä jos kohtaamme auktoriteetin tyytymättömyttä ja vihaa.
Emme halua olla systeemin vastustajia, sillä systeemi antaa meille arvomme.
Vai antaako?
Ei missään muussa Euroopan maassa aikuisen kiltteys, ryhmäkuri, samankaltaisuus ja mielipiteettömyys ole niin hysteerisesti painotettu piirre kuin Suomessa.

Suomi on itsestäänselvyksien kulttuuri.
Soinin vetoaminen itsestäänselvyyksin paljastaa tämän asetelman selkeästi vaikka ihmiset ihmettelevätkin Soinin kekkos-imitaation tehokkuutta, niin ihmiset eivät osaa yhdistää Soinin asennetapaa Kekkosen papilliseen asenteeseen - koska Soini hymyilee koko ajan. Se ei kuitenkaan asennetta muuta.

Me olemme niin tottuneita auktoriteettien uhitteluun ja törkeään kiukutteluun että emme osaa yksinkertaista yksilön itseilmaisua.
Auktoriteetit ovat olleet Suomessa niin palavan ärhäköitä ja tiukkojen rajojen luojia, alkuperäisen suomalaisen kulttuurin tuhajia että meille on muodostunut sanaton, (non-verbaalinen) eetos. Asennekulttuuri, alistumiskulttuuri. Alistumisen eetos kiitosta odottavalla lannistetun sielun kelpaamattomuuden pelolla.
Neuvottelematta paras, virkamiehet hoitakoon, poliitikot päättäkööt, kansa palvokoon kiukuttelevia, asennevammaisia ja loukkaantuvia Kekkos-Lippos-Soineja.


Ruotsissa oppositio näyttää itsetunnon muskelia ja estää valtion hajottamista:

    •    Jarrut päälle Ruotsissa - Pääkirjoitukset ja artikkelit - Savon Sanomat

 " Kokoomukselaisen Fredrik Reinfeldtin johtama Ruotsin porvarillinen hallitus valmistautui jatkamaan valtionyritysten myyntiä viime syksynä alkaneella toisella kaudellaan. Valtiopäivien äänestyksessä sosiaalidemokraattien, vihreitten, ympäristöpuolueen ja äärioikeistolaisten ruotsidemokraattien edustajat jyräsivät hallituksen myyntiesityksen nurin äänin 172-170
Vapaan koulutuksen tukisäätiön (VKTS)
toimi salaisena organisaationa kouluviraston, valtion viraston sisällä. Tietoja toimitettiin virka-aikaan virkapostissa ja virkapuhelimilla.
Jäsenet eivät edes tienneet toisistaan, joten säätiö oli todellinen salaliitto.
 Ideologia oli selvä: oikeistovirkamiesten määrittelemä kaikki vasemmistolainen ajattelutapa ja poliittinen hahmottamistapa oli kitkettävä opetussuunnitelmista ja historianopetuksesta ja korostettava hyvinvoinnin nationalistista puolta, Suomi mielikuvana.
AKAVA on tiukasti oikeistolaisen ideologian mukaan sitoutunut ja ohjattu laitos ja sallii aktiivisesti kouluissa porvarinuorille sopivan laimeaa vihreähköä korvikeaatetta, mutta vasemmistohumanistista ideologian, yhteiskuntakritiikin ja historian opetusta ei sallita.Tiedostaminen ja kysyminen kiellettyä.

VKTS perustettiin 1970-luvun alkupuolella alun perin vastustamaan vasemmistolaista koulutuspolitiikkaa. Sittemmin se rakensi itselleen tehokkaan organisaation virkamiehistä ja poliitikoista, ja säätiö pääsi vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa."

Vapaan koulutuksen tukisäätiöstä (VKTS) ei julkisuudessa tiedetty mitään

 • "Kiviniemi sanoi, ettei eduskunnan suuressa salissa voi puhua Suomen yksityiskohtaisista tavoitteista, vaan niitä pitää käsitellä esimerkiksi eduskunnan suuressa valiokunnassa suljettujen ovien takana." -- YLE Kirjoitukseni poliittisesta yleiskuvasta 2011

Itseään romuttava oikeusjärjestelmä on nyt maan tapa


Tuomarien mukaan toisen yksilön VISA-kortinkin bitteinä liikkuvaa virtuaalirahaa saa viedä jos huvittaa?

Kunhan ei vie rahaa miltään firmalta.

Suurin osa ihmisten toiminnasta on jo virtuaalista mm. työssä - ja oikeusjärjestelmä ei suojele sitä?
Suomen oikeusjärjestelmä on parin vuoden aikana romuttanut itse itseään tehokkaasti.
Todellisuus tuntuu olevan tuomareille kovin ahdistava asia. Vieras todellisuus, varsinkin virtuaalitodellisuus. '

Eliitin ratkaisu paineen alla on aina ollut alemman tason todellisuuden torjunta.

Virkamiehiä ja poliitikkoja sentään kuitenkin vapautetaan  aivan selvistä vastuunkantajan juridisista rikkomuksista ja tuomareiden empatia herää itä-Suomessa vain raiskaajia kohtaan. 

Lahjukset ovat oikeusjärjestelmän silmissä kuin pullanmuruja: pulut tulevat surullisiksi, jos eivät saa pullaa. Mitäs ongelmaa nyt ylimääräisessä rahassa on?

Huumerikosten erikoisyksikkö joutui heti syyttäjän hampaisiin erikoispikakäsittelynä, kun olivat ensimmäistä kertaa vuosiin pääsemässä kiinni huumejärjestöjen ylemmän tason rahakkaisiin johtajiin ja lahjojiin. Keiden etuja ja tuloja huumelainsäädäntö parhaiten ajaakaan? Follow the money.
Suomi on saanut Euroopassa eniten EU:n ihmisoikeustuomioita oikeusjärjestelmän reagoimattomuudesta. Lehdistö toistaa EK:n tehokkuussanostoa kun tapahtuu selvää oikeusjärjestelmän ja harmaan talouden valvomisen romuttamista ja alibudjetointia. "Oikeusjärjestelmää tehostetaan"
Poliitikkojen selustassa eivät ole äänestäjät vaan yristyskulttuurin harmaa eminenssi.  
Heille oikeusjärjestelmän alimitoittaminen ja rahoituksen määrätietoinen vähentäminen on sopinut mainiosta. Kun tuomarikunta stressaantuu monimutkaisista firmojen rahoitus ja kavalluskuvioista, tutkinta vain jätetään yhä useammin tekemättä tai sen annetaan tahallaan vanhentua.
Mauri Pekkarinen kruunasi tätä strategiaa poistamalla keskisuurilta firmoilta (siis aika isoilta) kirjanpitotarkastuttamis-velvollisuuden. Eli firma saa tarkastaa oman kirjanpitonsa ja miljoonien setelien liikuskelun. Homma leviää käsiin ja verot haihtuvat verottomille höyhensaarille kansalaisten käytöstä. Mummot pommisuojiin ja veronkiertäjät luksuslomille.
Oikeistopoliitikoille verotus on vihollinen. Valtio tarpeeton. Hyvinvointi vain ovelille ja suhteita omaaville tarkoitettu ekstra.
Suomen valtion sotilaat saavat tappaa nyt vieraan maan kansalaisia Naton alaisuudessa Afganistanissa ja armeija ei ole velvollinen kertomaan kansalaisille, kuinka monta ihmistä suomalaiset ovat tappaneet sotatoimissa. Miten on mahdollista? Jatkosodan jälkeen jätettiin armeijalle edulliset sotasensuurilait voimaan, ikään kuin Suomi olisi jatkuvassa sodassa jatkosodan jälkeen.
Vapaamuurarit saavat toimia tuomareina vaikka syyttäjä tai puolustus olisi myös vapaamuurari. Todella kuvaava tilanne.
Suurin osa suomalaisista ei tiedä, mikä on EK  ja kuinka he laativat kokoomuksen ja nykyisen muun oikeiston (keskusta, vihreät, RKP) ministereille selkeät toimeksiannot (klikkaa edellinen linkki auki), joita marionettiministerien täytyy tehdä, ydinvoimaloita myöten.
Suomi on hyvä veli -kerho.
Oikeusjärjestelmä näyttää nyt keskittyvän systeemin, poliitikkojen ja virkamiesten suojeluun poliittisena aseena.
Edellinen kirjoitukseni

 

lauantaina, maaliskuuta 19, 2011

Vihreän leijonan salaisuus - Suomen poliittinen tilanne


 Vihreiden tekopyhän värisokea nationalistisen aatelissymbolin eli kokoomuksen leijonan metsästys ja vihreän ministerin (Anni Sinnemäki) väärä, leimaava ja oudon hätäinen hyökkäys SDP:n oletettua veropolitiikkaa kohtaan, ennen kuin se edes julkaistiin, ovat taktisia eleitä ja erehdyksiä, jotka paljastavat vihreiden totaalisen marssijärjestyksen kokoomuksen imagogalleriassa.

Vihreät taas suututtivat nulikkamaisesti kadun kansaa, jolla on "Kekkosen ajan perinnöstä" jalostettu epämäärinen nationalismikäsitys "selkeästä" suomalaisuudesta ja hyvinvoinnin odotuksesta: tämä vihreä jellona tulkitaan elitistien vittuiluna tavallisen kansan "tavallisia" arvoja ja kapinaa kohtaan eivätkä vihreiden eliitti vieläkään käsitä, mitä kaikuja he saavat vastaansa.

Vihreiden mielestä suomalaiset eivät voi huonosti vaikka kaikissa
tilaistoissa suhteessa Eurooppaan suomalaisten paha olo mm masennus kyntää syvemmälle viemäriin

Kansa on jopa osannut vähitellen ärtyä kokoomuksenkin "työväenpuolue" pöpötyksestä niin siihen sekaan vihreiden piti mennä jekkuilemaan samalla kokkareiden tyylillä nationalismiin vedoten "postmodernilla" kaappauskikalla - vain halveksuva ele perussuomalaisten hyväksi.

Vihreiden strategia on niin oikeistolaista että he eivät ymmärrä sivistymättömien suomalaisten todellisuutta.

Taustalla on vihreiden totaalinen sokeus omaa oikeistolaisuuttaan kohtaan. Luonto nostetaan alttarille ihmisten hyvinvoinnin ohi ja vihreitä ei huolestuta hyvinvoinnin ja valtion alasajo kokoomuksen opastamaa äänestysnappulaa painaessa.

Kokoomus onnistui 70-luvun lopulla vasemmiston tuoman hyvinvoinnin varjolla hivuttamaan takaisin suojeluskuntalaisille köyhille palkkasotilaille lanseeratun kansanomaisen oikeistolasen populismin nationalistisella "puhtaan kansallisuuden kaipuulla", historiallisesti jopa todella "yhtenäinen kansakunta vaikka teloituskomppanian voimalla" sokeina joukkomurhina.

Kokoomus alkoi myydä jokaisen kansalaisen halua nähdä itsensä porvariksi, eliitin jäseneksi.
Kunhan kannatat populistisesti eliittiä asioiden hoitajina, voi olla porvari, tuloista riippumatta. "On tahdon kysymys, haluatko identifioitua hyväosaisiin ja menestyjiin". Uskomatonta skeidaa, jonka lopulta sosiaalidemokraattien eliittikin uskoi vallan huipulla vallan päihdyttäminä ja hylkäsivät ideologiansa perustan ajaessaan valtiota alas eliitin elinoiman kasvattamiseksi. Tasa-arvon voima jäi puoluejulistuksen musteeseen pois puheista.

Eliittimoraali ja älyvapaa EU-jargon ei näe kuinka raskaan vasemmistolaishenkisen taistelun takana suomalainen hyvinvoinnin saavuttaminen historiallisesti oli suomenruotsalaisten porvarien hallinnoimasta orjapalkkayhteiskunnasta.

Vihreitä ei edes kiinnosta mitä luonnollisin vihreys eli paikallisen elintarviketuotannon ideologinen puolustaminen valtion toimilla EU:n ylikansallisen jyräyspolitiikan ohi.Vihreä oikeisto on korkeasti koulutettu tai opiskeleva city-porvarinuoriso, joka luulee, että vanha perinteinen politiikka vasemmisto-oikeisto akselilla on ohi.

Joka luulee, että talouselämän ohjaamat valinnat eivät ole ideologisia ja että tarvitaan vain aattellista viherrystä, empatia luonnon hätähuutoja kohtaan. Ja että puhdas aatteelinen toiminta ovi tapahtua kokoomuksen kainaloss, jotta "talous" hoitaa rahapuolen viherryksen rahoittamiseen.

Aivojen toimintaa häiritsevien loisteputkilamppujen ajaminen pakollisena EU-lainsäädäntönä on esimerkki vihreiden törkeästä lumemoraalista: saastuttavat ja saastuttavasti rakennetut halpishehkulamput rasittavat sähköverkkoa todellisuudessa enemmän kuin hehkulamput. Lisäksi kylmän maan Suomessa hehkulamput ovat tieteellisestikin itsestäänselvä osa lämmitystä.

Vihreät eivät osaa myöntää virheitään sillä kaikki mitättömät viherrysprojektit ovat todellisuudessa ennenkaikkea vihreiden imagonrakennusprojektia, poliittista lypsyä imagon kiillottamiseksi.
Suomalaiset köyhimmät veronmaksajat saavat kylmän ilmaston takia olla maksamassa raskaimman osuuden energiaveroista - joilla maailman saastuttamista ei reaalisesti vähennetä lainkaan. Saastetuotantoa vain siirretään Kiinan vaurastumisen osaksi.

Samalla verotuspolitiikassa toimitaan kaikukoneena kokoomuksen EK:n (Elinkeinoelämän keskusliiton) lobbausmiehille. EU ei hoida terveyskeskuksia vaan valtio ja sen dumppaaminen on kokoomukselle, keskustalle, RKP:lle ja vihreille yks hailee oikeistolaisen bisneskulttuurin sisäänajossa.

Vihreällä ujoudella teollisuuden päämääriä kohtaan on myös sallittu nyt geenimanipuloitujen kasvien uusi EU-laki, joka ajaa sinun ruokapäytääsi ameeban geeneillä terästettyjä mutanttikasveja ihmisruumiille tuntemattomien proteiinien lähteeksi. Geenimanipulaatio on ydinkatastrofia paljon suurempi uhka tuntemattomana ja luonnollisen ravinnon tuhona.

Helsingissä vihreät ovat hyvin onnellisia laajasta talousjätteiden lajittelukultturista. Saamieni tietojen mukaan (kaupungin jätekuljetusfirman anonyymi työntekijä) vain 15% orgaanisesta jätteestä todella menee orgaanisen jätteen hyödyntämiseen. Helsingissä on siis käytössä kallis ja polttoaineita saastuttavasti tuhlaava keräsysysteemi, joka on toiminnassa vain vihreiden lajittelijoiden omaatuntoa vastaan. Helsinki on kierrätystaloudessa Euroopan kaupunkien likaisessa häntäpäässä mutta silti Helsingin vihreät ovat uskonnollisen tyytyväisiä toimintaansa. "Kunhan tehdään jotakin".
Kokoomuksellehan tämä on taas aarrearkku verovarojen siirtämiseksi suuryritysten toimintaan.

Eduskunnassa vihreiden äänestyskäyttyäytyminen talousasioissa on aika uskollista suuryritysten ja kokoomuksen taustaryhmien lobbaajien mukaan toimimista. Soininvaran mukaan vain köyhimpiä nuoria tulee rankaista ja lujaa - samalla kun harmaa talous kirmaa vapaana.

Kun oikeistolainen vihereliitti sallii vihellellen suomalaisten kurjistumisen ja osoitttavat kyyneleitä vain kuutteja ja hiilidioksidia kohtaan niin kouluttamaton kansa osaa ilmaista itseään vain samalla välinpitämättömyydella ja vihalla eliittiä kohtaan.

Perussuomalaiset ovat myös vihassaan unohtaneet, että hyvinvointi, sosiaaliturva ja palkat nousivat 70-luvulla vain ankarien vasemmistojohtoisten lakkotaisteluiden kautta. Vastaikkainasettelujen ajan tulosta vasemmisto-oikiesto-akselilla.

Sama olisi edessä, jos kansa haluaa todella taistella.

Äärioikeistolainen viha suomalaisuuden mielikuvista ei hyvinvointia tuo takaisin, vain uuden puolueen lämmittelemään suojeluskunta-aatetta.

Kukaan johtaja ei tule palauttamaan hyvinvointiyhteiskuntaa "lahjana" kansalle ilman kansan solidaarista taistelutahtoa.

SDP koettaa toki kääntää moraalisen konkurssinsa kurssia mutta ideologinen saaste Lipposen tuholiberalismista ja valtion lamaannuttamisesta kansalaisten palvelijana on raskas taakka kun SDP ei suostu vieläkään tekemään rehellistä pesänpesua ja isänmurhaa.

Kansaa ei kiinnosta Suomen vihertäminen kun lääkäriä voi joutua jonottamaan kolme neljä viikkoa ja hammaslääkäri kieltäytyy paikkaamsta reikää, koska se ei ole tarpeeksi iso. Kuinka moni porvariperheen ministeri on jonottanut Marian poliklinikan odotushuoneessa 7 tuntia haava kädessä?
Jos sivistyneet johtajat eivät näe kansan pahoinvointia, kansa valitsee vihan sivistyeitä johtajia kohtaan ja sivistymätön populismi voittaa keveästi sivistyneen populismin.

Suomessa tehdään eniten länsi-Euroopassa ilmaista ylityötä eivätkä työntekijät osaa tuntea solidaarisuutta toisiaan kohtaan ja järjestyä uudenlaisiksi ammattijärjestöiksi. Saksassa suuryrityksiä verotetaan 20% raskaammin kuin Suomessa ja silti hyvin menee.

Solidaariseen  järjestäytymiseen ja elinolojen parantamiseen tarvitaan tunteista eristettyä toiminnan ideologia, joka useinmiten tunnetaan nimellä "vasemmistolainen". Tehostamisella myytyä alasajoa yhtiöiden teho-Suomelle.

Vihaa ei kannata vähätellä.

Viha ei kuitenkaan tarkoita politisoitumista eli ratkaisujen tiedostamista. 

Aito politisoituminen vaaisi tiedostamista ja perussuomalaiset tarjoavat nyt poliittisen tiedostamisen sijaan vain vihan ilmaisun mielikuvia.

Perussuomalaisten kannattajat eivät ole huolissaan ääiroikeistolaisesta eetoksesta, jota nyt kuljetetaan Soinin kainalossa eduskuntaan. Viha myy ja sen ideologiset äärisävyt suojeluskunnan porvaria suojelevilta ajoilta ovat kansan ymmärryksen tuolla puolen uuden kapinahengen ja hämmennyksen huumassa.

Vasemmistolaisella puheella "kansan parhaasta" neutralisoidaan aidon vasemmistoliiton ideologinen houkutus ratkaisuna.

Perussuomalaisten eliitti käyttääkin vasemmistolaisilta napattua puhetapaa vain samanlaisena taktiikkana kuin kokoomus työväenpuolue-propagandassaan.

Vasemmistolainen ja humanistinen ihmiskuva ei tarvitse nationalistista uhoa ja vihaa ymmärtääkseen ihmisten hädän mutta äärioikeistolainen uho tuo taas omituisia uhkakuvia, joissa oikeistopolitiikan ongelmien sijaan keskitytään aivottomaan rotuoppiin ja rotuvihaan.

Suomalaisten ongelmat ovat suomalaisten keskinäisiä ongelmia eivätkä maahanmuuttajat ole siihen syypäitä.

Ovatko vihreiden ja kokoomuksen  leijonat ajamassa suomalaisia yhä ahtaamman ideologisen tulkinnan kehään, jossa kansa ei ymmärrä verolainsäädännön ja pätkätyön selkeästi huomioonottavan lainsäädännön olevan kaiken hyvinvoinnin ratkaisun ydin?

Tuleeko ideologisista mielikuvista poliittisen viihteen ydin ilman oikeaa politiikkaa? Nationalisisista kuvakkeista on kokoomuksen perinteenä tullut uudenlainen taistelukenttä.

Ymmärtävätkö uudet äänestävät kansannationalistit, että nationalismi ei ole aidosti poliittinen ideologia tilanneratkaisuineen, jolla olisi ytimessään poliittinen kritiikki ja ratkaisujen soveltaminen järjen mukaan mielikuvien ohi?

Ideologia vaatii järkeä: analyysiä ja selkeitä hallinnollisia tavoitteita - kuten veroprogression palauttamista ja suuryritysten verohelpotusten poistamista.


Nationalismi vaatii vain mielikuvia vihan ilmaisuun ja salakuljettaa hyvin vääristynyttä ideologiaa ja vihakuvastoa, jolla kansan hyvinvointi ei ole motiivina.

Valtio ei ole nationalismia.
Valtio on yksilön hyvinvointia.


::


Umayya Abu-Hanna uupui 30 vuoden jälkeen suomalaisiin ja muutti Amsterdamiin. Ei hän persuja paennut, vaan älymystöä.
 " Ja sitten oli Reema, Etelä-Afrikasta adoptoitu tytär, joka oli oppinut puhumaan ja osasi jo kertoa vähillä sanoillaan, että hän vihaa mustaa ihoaan."
Ritva Liisa Snellman HELSINGIN SANOMAT::

Edellinen kirjoitus >>


::::

:: :: Liitä tämä sivu Facebookkiisi:

torstaina, maaliskuuta 17, 2011

Uskontotiedettä tarvitaan estämään ydinvoimakatastrofeja
Mihin tarvitaan humanistista yleissivistystä ja uskontotiedettä?


Estämään ydinvoima-katastrofeja.
  Ihminen

 on kulttuurinen olento.

        Semanttinen prosessiolento.  Määrittymisen kautta määrittävä.


Ihmisen toimintaa ohjaavat uskomukset ja oletukset. Kun yhdistetään bisneshyöty ja "näkymättömät", "taustalla vaikuttavat" kulttuuriuskomukset, sillä ohitetaan helposti  humanistinen kontekstitietoinen ajattelu ja tieteellinen logiikka.

Tiede ei riitä ihmisen toiminnan ohjaamiseen ja apuriksi ilman humanistista motiivi- ja kulttuurikritiikkiä. Tiede on joko bisneksen palveluksessa tai universaalin humanistisen ihmiskuvan  palveluksessa. Tiede on hyvä orja mutta valhellinen isäntä "aina helppona/varmana ratkaisuna (rahaa säästäen tietysti)".

Ongelmien valinta on jo ratkaisu.
Ongelmien valinta on aina arvoratkaisu.

Jos ei ajatella tuhansia vuosia taaksepäin mm. tsunamien esiintymisessä sekä tuhansia vuosia eteenpäin säteilyjätteen seuraamuksissa, olemme vain itsetuhoinen eläinlaji, josta jää vain arkelogisia luunäytteitä ja muitakin elämänmuotoja 100000 vuotta tuhoava perintö.Ellei mm. ole aidosti riippumatonta tahoa valvomassa ydinvoimabisnestä niin tapahtuu juuri se, mikä tapahtuu.Sitä tahoa ei ole. On vain bisnestä ja rahavirtoja edistäviä tahoja, jotka keskittyvät mainoslauseiden hiomiseen ja valvonnan "helpottamiseen".


Jos biogenetiikassa jatketaan samankaltaista manipulaation kulttuuria ja seuraamusten rahanahnetta ohittamista mm. eläinten ja kasvien geenien holtittomassa yhdistelyssä (manipuloidussa mutanttimaississa on mm ameeban geenejä), meitä odottaa vielä kattavampi katastrofi ihmisen elämänmuodon ja elämän jatkumisen suhteen.

Miksi luottamukseni suomalaisiin viranomaisiin on nolla kriisitilanteissa?

a) Valtio ei ole varastoinut joditabletteja kaikille mutta rahaa syydetään isot summat 20 hengen STUK-elimeen joka on ollut joka arviossaan väärässä b) olin elossa Tsherobylin aikaan ja viranomaiset eivät julkaisseet säteilytietoja, jotta poliitikkojen suhdetta Neivostoliittoon ei vahingoitettaisi. Niin arvokas on kansa viranomaisille.


Tilanne on karmea mutta pitääkö siitä tehdä vielä farssi?
 • " IAEA vahvisti, että Fukushiman työntekijöitä on joutunut sairaalaan tuntemattomista syistä..."
Tuntemattomista?


 + edellinen kirjoitukseni uskontokulttuurin taustavaikutuksesta

  Mitä yhteistä on Nokian romahduksella ja Japanin ydinkatastrofilla?

  Pahimpaan varautuminen on Japanissa pelkuruutta, hysteriaa, ei suinkaan järkevyyttä.

  Japanilaisilta puuttuu kulttuuristaan käsitys tulevaisuudesta; kaikki on heille syklistä. Muuttuva tulevaisuus ei kuulu heidän soveltavaan toimintaansa. Japanilaiset osaavat kopioida ja kehittää keksintöä. Lähes kaikki aidot keksinnöt tehdään länsimaissa.

  Poikkeavuuden odottaminen on japanilaisille tyhmän ihmisen merkki. Viisas on heille rutiineihin tyytyvä, tottelevaisuuteen alistuva ja vakaan pysyv yyden/toistuvuuden kannattaja. Taustalla on shintolainen uskonto syklisen ja muuttumattoman hierarkisen maailmankuvan viisaudesta.

   
  Virheitä ei tunnusteta, niitä vain selitetään pois. 
   

  Nokiassakin on ollut samanlainen johtajakeskeinen häpeäkulttuuri tanskalais-ruotsalaisen valtionkirkkokulttuurin jäljiltä. Johtaja edustaa korkeinta tietoisuutta ja firman kunnia yhdistetään firman toimintatavoissa johtajan kunniaan.  Kaiken toiminnan funktiona on johtajien kunnian ylläpitäminen eikä suinkaan innovatiivisuus. Kun johtaja mokaa eikä ole kärryillä, työntekijöitä erotetaan. Jos johtaja määrää, että Nokian kunnia on tuottaa mahdollisimman erilaisia kännyköitä, niin kännyköiden epämielleyttävä keskeneräisyys ei saa olla julkaisua hidastava seikka. Brändi ohittaa etiikan ja laadun.


  Kvantitatiiviset määreet ohittavat kvalitatiiviset ja kulttuurin interaktiiviset määreet.

  Nokiasta tehtiin niin suuri ja ihmeellinen brändi, että Nokian johtajat pitivät itseään itsestäänselvänä markkinajohtajana. Asiakkaiden odotettiin odottavan nöyrinä sitä, mitä Nokia antaa. Asiakkaiden mielipiteistä ei välitetty. Nokialaisessa ihmiskuvassa paras kännykänkäyttäjä oli tietysti kärsivällinen insinööri, josta oli mielenkiintoista säätää kännykkää.

  Häpeäkulttuuri on aina kunniakulttuurin varjopuoli.
  Kunnia on se johtajien brändi, joka sokeuttaa tilanneanalyysiä.
  Yrityskulttuuri asiantuntemuksen ja asiakaspalvelun ylpuolella. Vanhoilla kirkolla on sama seisovan veden homehtunut tilanne.
  Kun instituution tärkeimmäksi asiaksi tule instituutio itse ja sen valtarakennelma ja statuskilpailu, on romahdus paikallaan.
   

  II

  Japanilaiset pärjäävät hyvin mutta kaverini on juuri nyt Tociossa ja hän ei saisi lähteä NokiaSiemensin hallinnoimalta työpaikalta ennen kuin pomo lähtee, vaikka pomo olisi työhuoneessaan ryyppäämässä iltaan saakka!

  Kysymys on ihan kulttuur isesta metakognitiosta, eetos-meemistä, "kuinka olemme hyvä yhteisö ihanteen mukaan" kun "käsitämme oikealla tavalla" ja oikeassa järjestyksessä. Kunniakulttuuri rakentuu hierarkialla, ei protestanttisella yksilön löytävällä innovaatiolla ja yksilön motivaatiolla. Vain yhteisön motivaatio ihannoitua.

  Muutosta Japanissa on mutta yllättävän hidasta - pop-kulttuuri näyttää olevan siellä terävin jäänmurtaja "yksilön sankarillisuudelle" nöyrän palvelemisen kunnian sijaan.

  lauantaina, maaliskuuta 12, 2011

  Suomalainen musiikkikulttuuri ja oikean tuen puute

  Tänään la HS mielipide-sivulla kirjoitukseni:
  "Suomalaisen musiikin menestykselle on asetettu useita kulttuurisia ansoja" (HS-toimittajien muokkaama otsikko)


  Suomalainen musiikkikulttuuri

  Suomalaisella musiikkikulttuurilla olisi täydelliset mahdollisuudet olla suuri kulttuuritekijä pop-, rock- ja vaihtoehtomusiikin maailmanmarkkinoilla kuten Ruotsilla. Mutta kuitenkin on kulttuurisia ja poliittisia ansoja, jotka estävät tehokkaasti kehitystä ja luovuutta sekä varsinkin markkinointia.

  Suomessa on ollut ehkä maailman laajimpia musiikkikoulutusjärjestelmiä konservatorioiden yms. kautta. Koulutustapa on kuitenkin luovuutta tappava. Kun innokas musikaalinen ihminen ryhtyy koulutukseen, hän törmää teorian totaaliseen painotukseen.

  Luova musiikilla leikittely ja korvakuulolta soittaminen sekä karismaattisen ilmaisun tapailu tukahdutetaan täysin neuroottiisen opetuskulttuurin takia. Näin korostetaan vain musiikin teoriaa ja puhdasta soittamista ja musikaalinen nuori voi nujertua täysin epämusikaaliseksi instrumentalistksi.

  Teorian oppinut ihminen ei usein enää osaakaan olla improvisoiva, olla esiintymiskykyinen ja uutta hahmottava viiden vuoden kuivan runnomisen jälkeen. Musiikin opiskelun päämääränä ei tulisi olla standardi, opettajan matkiminen ja opettajan tyytyväiseksi tekeminen. Itsensä ilmaiseminen ja esiintymisen voima ei tapahdu koskaan puhtaan soittamistekniikan kautta. Vain uusi kokeileva ja mielenkiintoinen musiikki valloittaa maailmaa.

  Suomessa on erittäin laaja ja tarmokas bändikulttuuri huolimatta apurahatuen järkyttävästä puutteesta. Sillä on kuitenkin taakkana vakavasti lamauttavia ryhmädynaamisia ihmiskuvaongelmia ja emotionaalisia ennakkoluuloja kahtena yleisenä ilmiönä, jotka ovat vain saman kolikon eri puolia. Englannin EMI:n johtaja kritisoi erittäin selkeästi nimenomaan suomalaisten bändien vokalisteja pari vuotta sitten mutta sekin otettiin vain loukkauksena eikä signaalina.

  Suomalaiset muusikot eivät aina arvosta laulajia, jotka ovat muuta kuin "instrumenttia hallitsevia oikeita muusikoita" vaan ovat  luonnonlahjakkuuksia. Kuitenkin persoonallinen laulaja on kansainvälisesti kaikkein tärkein bändin ominaisuus, vaikka hän ei osaisi lukea nuotteja tai soittaa kitarasooloa.

  Toki bändit ottavat sitten myös pelkkiä laulajia mukaan bändiin mutta valinta on usein juuri turvallinen ja viihdyttävä ystävä, jonka kapea ilmaisukyky ei kavereita haittaa lainkaan. Muusikoillehan tärkeintä on soittajien musiikki, laulaja on vain ylimääräinen lisäke.

  Usein näyttää siis siltä, että muusikot pelkäävät eniten karismaattista laulajaa, joka saisi "liikaa huomiota", joten valitaan samankaltainen, nöyrä muusikko ruotuun tai harmiton lapsuudenystävä laulajaksi, jotta vokalisti ei veisi liikaa huomiota itse bändistä. Tämä asenne on erittäin itsetuhoista maailmanvalloituksen ja laadun kannalta.

  Kaikille suomalaisille luovan alan tekijöille ryhmätyö on erittäin ongelmallista. Kenelle kuuluu kunnia saavutetusta luovasta tuotteesta? Tämä ongelma estää useimman luovan ryhmän kehittymisen ja jopa alkuunsa muodostumisen.

  Suomalainen tasapäistämisen eetos ei esiinny pelkästään lannistavassa viranomaistoiminnassa vaan sen ovat myös valitettavasti kansalaisetkin omaksuneet. Ryhmän kaikkien jäsenten tulisi siis olla samankaltaisia, verrannollisesti luovia ja samantyylisiä, eikä ryhmä voi tunnustaa yhtä jäsentä luovuudessaan persoonallisemaksi ja silti tehdä hänen kanssaan energistä yhteistyötä yhteisenä projektina. "Samanarvoisuuden" väärinkäsitetty pakkomielle johtaa samankaltaistamiseen ja luovuuden jäädyttämiseen.

  Markkinointipuolella suurin ongelma pienessä maassa on poliittinen pop- ja vaihtoehtomusiikin torjuminen. Poliitikot ovat valinneet oopperan ensisijaiseksi kulttuurin tukimuodoksi. Ooppera saa vuosittain n. 65 miljoonaa euroa erilaisia tukiaisia. Tämä raha on pois muista suomalaisen kulttuurimuodoista: pop-musiikki saa reilusti alle 100 kertaa vähemmän tukea. Asetelma on täysin kestämätön, sillä oopperalla on paljon vähemmän yleisöä Suomessa ja maailmalla. Suomalainen musiikkiteollisuus on tässäkin oudon laiska ja hiljainen ajamaan todellisia etujaan.

  Pop-, rock- ja vaihtoehtomusiikki olisi suomalaisen vientiekspansion suurin mahdollisuus, jos äänestäjät painostaisivat määrätietoisesti poliitikkoja luopumaan elitistisestä kulttuuripolitiikasta. Itsenäisille ja kokeileville ryhmille kohdistettujen tuottajien sekä täsmäkoluttajien tukeminen olisi nopein tie avata kulttuurisia lukkoja muusikkojen tarpeiden mukaan. Tuottaja, joka ymmärtää tukea erilaisia lahjakkuuksia eikä kilpaile luovuudessa luovien kanssaan, on ratkaisun avain.


   Arhi Kuittinen   Helsingin Sanomat 2011

  perjantaina, maaliskuuta 11, 2011

  Madeleinen kirous - tragedia on parasta saippuaoopperaa

  Ruotsalaisen Olympoksen tragediakomedia
  • Prinsessan pettäjät - eX lähestyy ystävättären kautta taas sisäpiiriä, imemään sosiaalisen olemassaolon luxusluuydinmehua

  Monet filosofit ovat pallotelleet sillä ajatuksella, että hyvä tragedia on komedia ja hyvä komedia on tragedia.
  Human condition.

  Onni estää halun ja halu estää onnen.

  Yllättävää, että ruotsalaisen sosiaalisuuden korkein muoto (kohteliaan ylimieliset kuninkaalliset) voi saavuttaa kreikkalaisen tragedian mitat - muinaiskreikkalaista saippuasarjaa reaaliajassa. Det skulle vara hygglig det.

  Miellyttämisen ammattilainen joutuu kohtaamaan todellisuuden. Madde on elänyt koko lapsuutensa maailmassa, jossa kaikki on (lavastettu) häntä varten. Nyt lavastus onkin häntä vastaan.
  Hän on tehnyt sankarin pahimman teon - hän on uskonut olevansa erilainen kuin muut ihmiset. Nyt hän joutuu kokemaan ihaillun sankarin hybriksen seuraamukset - vai lisääkö hän vain kierroksia torjuessaan sankarikuvansa vastaista todellisuutta?

  Anagnorisis
  vai vain hybriksen korjaava liike?
  Kreikkalainen sankari tarkoittaa Jumalan valitsemaa. Aivan faktuaalisesti kreikkalaiset aloittivat julkkiskulttuurin. Jumalan valitsemat urheilusankarit olivat uskomattoman suuren julkisen huomion kohteena.
  Ne, jotka ovat todistetusti parempia kuin muut. Sankarit.

  Ainakin sosiaalisena onnellisuuden statuksena julkinen "onnellisuus" toisten myöntämänä statuksena addiktoi ihmistä. Statusonnellisuudesta tulee identiteetin rakenne, ei itsetuntemuksesta.

  Kaunein valhe voittaa.
  Kaunein valhe tuhoaa.
  Koominen tragedia.

  Ihmiset järjestävät vaikka minkälaista draamaa suurella vaivalla antaakseen onnellisuuden mielikuvan ja keveyden vaikutelman, jotta voisivat olla työstämättä oman sielunsa ankeutta, olemisen tavoitteiden umpikujaa ja henkisen kehityksen täydellistä pysähtyneisyyttä.
  Jos onnen välineet tulevat onneksi sinänsä, on yksilö  hukassa - kuten jo Sokrates tämän esitti omalla tavallaan.

  Eettisfilosofisena asetelmana meillä on nyt seurattavana jotakin hyvin kreikkalaista ja shakespearelaista. 
  Sosiaalipsykologiselta kannalta Madden ystävätär sekä eX tekevät invaasion nyt julkisuuteen tehdäkseen äidinmurhan. Madde on kuninkaallisena ikäisilleen kavereilleen rooliltaan  "äiti", todellisuuden keskipiste, vallan symboli, lähipiirinsä statuksen määrittäjä, kateuden ja vihan puhtain esimerkki.
  Kapina äitiä kohtaan on äärimmäisin tabu- Äärimmäisin kiihoke.
  Olet vain ikätoverimme, olet nyt velkaa meille lojaaliutemme. Nyt me määritämme sinut, kun onnistuimme tekemään kapinan paratiisissa.

  Ultimate Role Game is on Stephanie af Klercker ja Jonas Bergström.

  PS
  jos joku viihdekulttuurin käyttäjä ei tiedä niin saippuaoppera on laimennettu tragedia, jonka muoto on 2400 vuoden takaa - ja komedia oli jo silloin laimennettu sekä karnevalisoitu versio tragediasta, jonka jälkeen komedia esitettiin

  Vaikenemisen kulttuuri

  Pastori kehoittaa kansaa puhepaastoon.
  Piru vie.
  Pahaa puhetta?

  Suomalaisethan tukehtuvat jo nyt sosiaaliseen stressiin siitä, että mistään ei voi puhua suoraan. Sitäkö pitäisi vielä jalostaa mielipiteen ja itseilmaisun hengellisellä paastoamisella?

  Ilmaisupaastoko puhdistaisi ihmisiä tyypillisestä laskelmoinnin tekopyhyydestä ja ahdistuksesta, suomalaisesta torjunnan perusdepressiosta?

  Hyvin harva ihminen uskaltaa ilmaista mielipiteitään vapautuneesti ja ylpeästi.

  Suomalaisten itseilmaisu on erittäin päämäärähakuista ja etukäteen lukkoon lyövällä tavalla seuraamuksia pohtivaa. Polla naksuu, kun pieni ihminen yrittää hakea hyväksyntää mukautumalla oheisryhmänsä asenteisiin ja tyylisuorituksiin.

  Monille mukautuminen on ainoa moraali. Disfunktionaalinen keinomoraali.

  Ja se ei ole toimintakykyisen, emotionaalisesti kehittyvän ihmisen moraalia. Toisista hyvää puhuminen ei ole mikään itsetarkoitus protestanttisen selkärangan omaavalle ihmiselle tai jopa kristitylle.

  Avoimuus ja vuorovaikutus on moraalista, ei mikään lipevä nuoleskelu ja harhauttava väistely. Harhatodellisuuden luominen on ihailtua, sosiaalisesti taitavia sumuttajia ja pelaajia ihaillaan heidän koskemattomuutensa ja sosiaalisen valtansa takia.

  "Vahva" eristäytyy, kuten olemme huomanneet. "Vahva" ei anna mitään tarttumapintaa vaan on jumalallisen koskematon, ylimielisen yleistävä, aina epämääräinen ihanteisiin vetoava ja vihjaileva, nopeasti takkia kääntävä.

  Suora konfrontaatio ja erilaisuuden paljastaminen on pois suljettua edes asiakysymyksissä. Tämä on yleisessä porvarispyristelyssä tärkein koodi osoittaa olevansa "tavallisen kansan" yläpuolella ja sivistynyt "itsehillinnässään". Jopa papillekin kelpaavana.

  Nimimerkkien takaa vihainen kirjoittelu on joillekin oman julkisen, sosiaalisen naamion ja roolin kiertämistä, oman sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia kohtaamatta. Vertaisilleen voidaan uhota vaikka mitä humalassa ja huumorilla mutta taloudellisten, poliittisten ja hengellisten johtajien edessä ollaan mykkiä kuin kuivat tatit.

   Ei ole kovinkaan tervettä ylläpitää naamiota mutta monet purkavat ainoalla tavalla ahdistustaan ja ilmaisuntarvetaan nurkan takana - pelastaakseen ammatillisen identiteettinsä, hierarkisen asemansa, rahansa ja naamionsa, pysyäkseen yhteisönsä pelissä ja hyväksymänä. Humala on monelle suomalaiselle ainoa taivas ja vapauden kokemus tiukassa sosiaalisessa kontrollikulttuurissa.

  Erilaisuus on vieläkin sosiaalinen synti kirkon satoja vuosia runnoman yhtenäiskulttuurimallin jäljiltä.

  Nettikirjoittelu ylikierroksilla on nyt monelle syrjäytyneelle ja torjutulle ainoa tapa ilmaista tunteitaan, itseään ja se on tervehdyttävää, vaihtoehto todelliselle identiteetin itsetuholle. Ehkä ensimmäistä kertaa moni eläkeläinenkin uskaltaa ilmaista itseään netissä. Ensimmäistä kertaa.

  Ei sairaan kulttuurimme hymistely, vastakohtien sumentaminen,  keskinäinen väistely hymyillen ja konfliktien tekopyhä kiertely ole lainkaan tervettä paastoa.

  Ei ole nöyryyttä valehdella ja rakentaa roolisuoritusta imagonhallinnassa.

   
  ::

  "Kiviniemi sanoi, ettei eduskunnan suuressa salissa voi puhua Suomen yksityiskohtaisista tavoitteista, vaan niitä pitää käsitellä esimerkiksi eduskunnan suuressa valiokunnassa suljettujen ovien takana." -- YLE

  ::

  keskiviikkona, maaliskuuta 09, 2011

  Kirjailija Islannista vierailulla torstaina Eiríkur Örn Norðdahl !

  Yllättävän kuuluisa kirjailija vierailulla Helsingissä, Euroopassa megamyyvä ja kokeileva torstaina Et.Hesp.k klo18

  Eiríkur Örn Norðdahl 


  Talk on Eitur fyrir byrjendur (Poison for Beginners) 
  by Eiríkur Örn Norðdahl 

  http://www.norddahl.org/english/2011/02/574/
   
  www.arkadiabookshop.fi
  * Kirjallisuus, keskustelu Helsinki kirjallisuuspiiri Akateminen Kirjailija

  Amerikkalaista lähetystyötä Suomessa

  Amerikkalaista lähetystyötä Suomessa - mm.  viidesläinen Kansanlähetys (= siis myös "Luther"-säätiö) 40 vuotta amerikkalaisten rahoilla vääntämässä kelloa

  Miksi Luther-säätö on nimenomaan Luther-nimikkeellä, kun se noudattaa amerikkalaisen kalvinismin oppeja ja opaskirjoja?

  Koska suomalaisiin Luther-sana vetoaa tervejärkisen uskonnollisuuden semanttisena vakuutuksena.
  Luther-säätiö on hylännyt kaikki Lutherin opetukset yksilön yksityisestä hyvän etsimisestä. Protestantit kumosivat nimenomaan kirkon maanisen kontrollihalun ja keskitetyn vallan yksilöiden suhteen.

  Kalvinistiset oppisuuntaukset taas korostavat mm. kirkkovaltio-opillaan hyvin vaarallista ja totaalista yksilön kontrollia mm.  kafkamaisen pikkumaisella "synti-opilla" jotka keskittyvät pirullisesti usein yksilön seksuaalisuuden tarkkailuun ja syyllistämiseen.

  Luther-säätiö on täydellisesti ohjelmoitu lahko, jonka rahahana näyttää olevan toisen Luther-nimikkeen alla valheellisesti toimivan  Missourin synodi - jättikirkon lompakossa. Vihasynodi ja valeluterilaiset.

  Protestanttinen teologia poisti mm. avioliitolta sakramentin aseman - katolinen kirkko oli tehnyt avioliitosta maagisen ja ennen kaikkea kirkon tarkkailun alaisen instituution. Protestantit palasivat terveen mystiikan juurille: ihminen ei saa palvoa avioliittoa eikä luulla, että se olisi henkisen elämän ehto.

  Lutherin mukaan heterot eivät voi palvoa itseään eikä seksuaalisuus ole mitään muuta kuin järjestä riippuva sopimus, järjestelykysymys yksilöiden välillä - ei Jumalan , kirkon ja ihmisen välillä oleva sopimusinstituutio.

  Aito protestantismi on tervejärkisin uskonto mitä maan päällä on keksitty. valitettavasti Suomen ev.lut. kirkko systemattisesti ohittaa ja vääristää protestantismin yksilökeskeisyyttä ja tervejärkisyyttä ja nojautuu painokkaasti kolmeen lahkoon: room.katoliseen perinteeseen, viidesläiseen syntioppiin (72% kirkolliskokouksesta kuuluu viidesläisiin järjestöihin "uusvanhoilliset" mm. (Päivi Räsänen) ja kolmantena patriarkaalisiin klaanikontrolli-lestadiolaisiin.
  Ev.lut. kirkko on reagoinut vain Luther säätiöön, koska tämä on hyöknnyt piispainstituutiota vastaan mm. ei antanut ehtoollista piispa Huoviselle - kun Huovinen yritti nuoleskella ja mielistellä ensin Luther-säätiötä.
  Kirkon teologia on aivan hukassa.

  Tämä mies edistää eniten kirkon hajoamista Suomessa kuin kukaan muu. Homovihan projektitsaari valeluterilaisten synodissa:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_C._Harrison
  Tietysti piispojen ammattitaidoton johtamistaktiikka, pelkurimainen mielistely lahkojen sekä ekumanian suhteen ja teologinen eksyneisyys antaa fundamentalisteille kaikki aseet estää kirkon uudistumisen protestanttisilla periaatteilla pois magiasta ja rituaaleista.
  Kalvinistit toimivat Amerikassa (evankelikaalit) ja nyt Suomessa monen nimikkeen alla, jotta historiallinen yhteys ja teologia ei paljastuisi.

  :: 

   " I grew up in the LCMS. I went to parochial grade school and high school, and I have relatives who are LCMS pastors. I now consider myself a practicing Buddhist.

  It is very difficult to underestim­ate how conservati­ve this church is. They believe in a literal interpreta­tion of the bible. From this flows their views on women (no leadership roles, and no female pastors, permitted) homosexual­ity (sin, you will burn in hell) and science (strict creationis­m, no evolution, all animals and plants were put on this earth for man's use and purposes). This type of protestant thought is a pox on this nation, and leads to such things as a general anti-intel­ectualism and distrust of any social programs or attempt to provide meaningful assistance to the poor (for more on this, review Calvinism)­.

  Equating them with muslim extremists­, as others have discussed, is not so far fetched. They believe that all non-christ­ians must either be converted, or will burn in hell. Someone will point out that they do not blow up bombs as an expression of their belief system, and this may be true, but you will not have to look far for a member of a LCMS church who will tell you that they support the wars in Irag and Afghanista­n because those are not christian nations, and we are essentiall­y doing god's work.

  The LCMS is an enemy to all progressiv­e thought and interfaith dialogue. They represent the worst of what protestant theology has to offer."
  ::

  1. TV2:n Homoillan jälkeisen erovyöryn myötä brittiläinen televisioyhtiö kiinnostui myös Suomesta. BBC:tä kiinnostaa myös evankelis-luterilaisen valtionkirkon asema lainsäädännössä, kasteiden ja jäsenmäärän jyrkkä lasku sekä eroajien antamat palautteet.

  tiistaina, maaliskuuta 08, 2011

  Naistenpäivän opetuselokuva - Solsidan Onnea Onkimassa


  Naistenpäivän opetuselokuva, joka herättää miehessä kiitosta suomalaisista jalat maassa -naisista.

  Solsidan 
  areena.yle.fi

  :: :: ::


  Ateismi-ilta

  tänään tiistaina Platon-klubi;  keskustelijoina Ilkka Pyysiäinen ja Jussi K. Niemelä, keskustelua johtaa Matti Myllykoski.  Lasipalatsi :: http://filosofia.fi/node/5651

  • Livelähetys klo 18 - jos teknisesti onnistuu:

  http://bambuser.com/channel/Finnsanity

  1. TV2:n Homoillan jälkeisen erovyöryn myötä brittiläinen televisioyhtiö kiinnostui myös Suomesta. BBC:tä kiinnostaa myös evankelis-luterilaisen valtionkirkon asema lainsäädännössä, kasteiden ja jäsenmäärän jyrkkä lasku sekä eroajien antamat palautteet.


  Stream video Online Youtube Keskustelu On Line Live Watch Katso Kuuntele Areena Fi    

  sunnuntaina, maaliskuuta 06, 2011

  Himoitse lähimmäisesi naista ja läimäytä hänen lastaan

  Himoitse lähimmäisesi naista ja läimäytä hänen lastaan    Patriarkalismi perustuu hyvin yksinkertaiselle vallalle: miehellä on joka asiassa etuoikeuksia ja varsinkin etuoikeuksia vahvemman valtaan. Miehen identiteetti voi perustua siinä vain valtaan, ei lainkaan vuorovaikutukseen. Väkivallan perusteeksi käytetään "tottelemattomuutta". Lapsi voi ansaita ihmisarvonsa vain tottelemalla ja olemalla epäitsenäinen ja epäluova.

  Feminismi voi perustua aivan samoihin perusteisiin, tietysti usein henkisen väkivallan sovelluksena naisen aseman erityisyydestä.


  Vihaa Jumalaa niin kuin lähimmäistäsi

  ::  


   


  Ateismi-ilta, keskustelijoina Ilkka Pyysiäinen ja Jussi K. Niemelä, keskustelua johtaa Matti Myllykoski.

  Kuinka todellisuus on meille sallittu, kuinka se on meille jäsennetty?

   
   
  Sijainti: Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI
  Ajankohta: ‎8. maaliskuuta 2011 18:00


   
   

  keskiviikkona, maaliskuuta 02, 2011

  Kunniaväkivalta ja feminismin häpeäkäsitykset

  Tämä on vaikea aihe.

  Husein kirjoittaa tästä omasta näkökulmastaan rohkeasti: Kunniaväkivalta kitkettävä ennalta

  Laajasti vaikuttava ongelma. Valta, väkivalta, puhumattomuus, kunnia, kunnioittaminen, maine, roolit, hierarkia.


  Puhun ensin suomalaisen kulttuurin solmuista ja sitten siirtolaisten väkivaltakulttuuriin suhtautumisesta.

  1)

  Se, että ministeri ei ole puuttunut kunniaväkivaltaan, liittyy syvästi suomalaisten perinteiseen kristillis-patriarkaaliseen kunnia-käsitteeseen sekä ylilyövään feministiseen eetokseen suomalaisen naisen kunniasta ja länsimaisen miehen häpeästä.

  Ongelma on vaikeasti kaksijakoinen ilmiö yhtenä kimppuna.

  Suomi on yhä häpeäkulttuuri, jossa kunnia määrittää itsetuntoa ja sosiaalisia rakenteita.

  Taustalla on kirkon vuosisatoja pönkittämä syntikulttuuri, jossa aateliset etsivät kaikki mahdolliset syyt leimata suomenkielisen kansanosan elämäntavat ja muinaiskulttuurin käsitykset halveksittavaksi "synniksi", alisteiseksi korkeakulttuurille: siten kunnia- ja häpeäkäsitykset luotiin kansalle "motivaatioksi" kuninkaanvallalle alistumiseksi.

  Johtajat vaativat yhä työyhteisöissä perinteistä kirkkokuria eli keskustelemattomuutta, jotta voisivat kokea perinteistä kunniaa, ehdotonta valtaa. Ruotsalaista keskustelukulttuuria pilkataan aika avoimesti.

  Opettajat nauttivat hiljaisuudesta luokassa eivätkä välitä siitä, että lapset tylsistyvät idiooteiksi ilman vuorovaikutusta ja analyyttisiä mielipiteitä.

  Koulujen laaja ja julma kiusaamiskulttuurikin perustuu  kunnianäkemyksille ja jatkuu sen takia: opettajat eivät puutu "hyvän perheen lapsen" käyttäytymiseen ja verbaaliseen aggressioon toisia lapsia kohtaan. Hyvän perheen kunniaa ei saa liata eikä heidän lastaan syyttää kiusaajaksi.

  Oppilaan kiusaajaksi "leimaaminen" on opettajalle etupäässä hyökkäys "yhteisön kunnioittamaa" hyvää perhettä kohtaan. Taustalla on vieläkin sisällissota ja sen entisestään korostama avoin kansalaisten leimaava jakaminen eri luokan kansalaisiin porvarien kulttuurisista arvoista nähden.

  Opettaja ajattelee usein ensisijaisesti omaa rooliaan muiden aikuisten ja yhteisön kunnian säilyttäjänä arvioidessaan lasten käyttäytymistä tai perheväkivaltaa kokeneen lapsen vammoja. "Tämä on hyvää seutua".

  Jos lapsen väkivaltainen pahoinpitelijä tai henkisen väkivallan keskus on nainen, on asian käsittely naisopettajalle hyvin ongelmallinen naisten oman kunniakulttuurin takia.

  Häpeäkulttuurissa kaikki asiat järjestetään ja hahmotetaan yhteisön hyväksynnän, kunnian eli hierarkian kautta. "Vanhempia täytyy kunnioittaa" - vaikka ei olisi kunnioituksen arvoinen.

  Muinaiset arvolataukset ovat pinnan alla eikä niistä haluta keskustella.

  Hyvin harva ihminen ilmoittaa, vaikka selvästi näkee väkivallan jäljet naapurin lapsessa, miehessä tai vaimossa. Lapsia lohdutellaan käsittämättömällä tavalla: "kyllä kaikki vanhemmat rakastavat lapsiaan" - ja lohduttelun takia ei vanhemmista tehdä rikosilmoitusta eikä perhe saa apua.

  Miehet kyllä vaistoavat yleensä selvästi, jos kaverin vammat ovat vaimon aiheuttamia mutta miehen "kunnia vaatii", että kukaan kaveri ei vahingossakaan vihjaa vammojen lähteeksi naista ja kyseenalaista miehen "kestävyyttä". Hyvin harva ystävä uskaltaa ehdottaa miehelle rikosimoituksen tekoa vaimosta. "Mitä pienistä ruhjeista".

  Kunnia on Suomessakin tärkeä poliitiikan tavan ja koston motiivin lähde.

   Pomot/poliitikot eivät halua, että heille "sanotaan vastaan" (eli keskusteltaisiin). "Alaiset" nöyrästi kunnioittavat keskustelemattomuudella ja varovaisuudella. Suomessa on jyrkkä jako pomo-diskurssiin ja vertaisdiskurssiin. Pomo-diskurssista vitsailu on suosittu harrastus vertais-diskurssissa.

  Vallan rikkumatonta kunniaa. Poliittisissa puolueissa näyttää oleva myös kunnian kulttuuri paljon tärkeämpi kuin ideologinen tavoiteohjelma ja keskustelu.


  2)

  Kunniaväkivallan uhka on sosiaalityöntekijöille epämiellyttävä "asia".

  Ja niin kauan kuin sen sallitaan olevan vain "epämiellyttävä asia", sitä kohdellaan  torjuttavana
  asiana ja siten perheen (aikuisten) maineen suojeluna eikä ihmisoikeuskysymyksenä.

  Vieraan kulttuurin hahmottaminen ja  kunnioittaminen on akateemisessa feminismissä lähes ideologian kaltainen ilmiö. Sen annetaan olla jokin aivan eri ilmiö eri lainalaisuuksien alla kuin länsimaalainen kulttuuri ja humanistinen ihmisarvo.

  Feminismi on suoraan primaaristi demonisoinut länsimaisen patriarkalismin ja mieskuvan ohi analyyttisen etiikan ja samalla siirtomaakeskustelun kautta feminismi on halunnut olla ei-länsimaalaisten kulttuurien ja naisten suojelija - länsimaista miestä vastaan. Asetelmallinen malli on jalo mutta myös tuhoava.

  Tämä länsimaalaisen miehen demonisointi on siis sokeuttanut kulttuuritoimijoita, koska siitä on tulut dogmi. "Kaikki muut ovat uhreja".

  Siksi mm. naisten suorittama väkivalta ei saa sosiaalihuoltosysteemissämme aikaan lainkaan samanlaisia reaktioita kuin länsimaalaisen miehen suorittama väkivalta.

  Feministisessä opetuskulttuurissa naisille painotetaan oman isän vallan tiukkaa analysoimista ja vastustamista.

  Mutta samaa periaatetta ja naisen arvon näkemistä ei kehoitetakaan sitten toisen kulttuurin naisille ja naisista. Ristiriita on vähintäänkin häkellyttävä. Feministisessä ihmiskuvassa häpeä kolonisaation kauheuksista on kaapannut liian suuren osan ihmiskuvaa ja etiikan käsittelyn tapaa.

  Kysymys on ideologisesta pirunnyrkistä, ei pelkästään tieto- tai resurssiongelmasta. Feministisessä vallan analysoimisessa unohdetaan myös oman äidin vallan analysoiminen. Tämän oleellisen sokean pisteen kautta toisen kulttuurin ilmöitä käsitellään myös vain länsimaisen miehen demonisoinnin kautta.

  Jos tätä ongelmaa ei hahmoteta ja pureta ideologisena ongelmana, syntyy hyvin outoja tilanteita, joissa vastuulliset sosiaalihuollon viranomaiset alkavat keksiä valheita esim. poliiseille, jotta poliisit eivät pääsisi toteuttamaan lain velvoitteita "kunnia"-väkivaltaa vastaan.

  Tietysti ongelma on myös resurssiongelma - mutta juuri tämän ideologisen sokeuden takia.

  Miehiä tulisi palkata ehdottomasti enemmän sosiaalihuollon palvelukseen mieskiintiöllä jotta eettinen, juridinen ja kulttuurinen vuoropuhelu ihmisoikeuksista tasapainoittuisi.