tiistaina, joulukuuta 30, 2014

Indiestatement - suomalaisen elokuvakulttuurin kompastuskivet

Indiestatement
Ohjelmajulistus suomalaisen elokuvakulttuurin laajakatseisuuden ja digitaalisen mediakulttuurin kehittämisen puolesta.


I. Miksi dogme-tyylinen elokuva tai asenne kalliinkin tuotannon taustalle formaattikulttuurin sijaan?

II. Kysymyksiä ja huomioita suomalaisen elokuvakulttuurin rasitteista
Suomalaisen bulkki-elokuvan tila

- eroaako suomalainen elokuva roskaruuan mättämisestä?Cannesin tai Berlinaren elokuvia ei saa Suomessa tehdä
I
Miksi dogme-tyylinen elokuva formaattikulttuurin sijaan?
Miksi tarvitsisimme inhimillisiä indie-tuotantoja, ennen kaikkea riippumatonta ja selkeästi erilaista indie-elokuvakulttuuria?
Elokuvan on oltava uutta ja uusiutuvaa mediaa, taidetta ja taitoa toimia haastavana välineenä. Uskomme katsojaan ja kokemuksen ainutlaatuisuuteen.
Elokuva ei saa olla tuote, genremalli, lähes identtisesti tyyliltään tai rakenteeltaan verrattava markkinointiväline kulutustuotteena.

Ranskalainen ja tanskalainen elokuva ja nyt monet eurooppalaiset ohjaajat ovat rohkeasti vieneet eurooppalaista elokuvaa preesensin kokemiseen uskoen episodielokuvan rehellisyyteen muodosta vapaana median muotona ja tämä on ollut selkeä vastavoima jenkkidramaturgialle. Elämä on ainutlaatuista - elokuvan on myös oltava ainutlaatuista, käsikirjoituksesta lähtien. 

Elokuvan tärkein muoto on käsikirjoituksen tyyli, jänniteratkaisut ja valinnat sekä näyttelijöiden luomat hahmot, ei loppuunhiottu kamera-/lavastetuotanto, ei plot-ralli hollywood-oppaan mukaisesti. On kysyttävä jokaisen elokuvan kohdalla, onko elokuva elämää köyhdyttävä vai rikastuttava kokemus? Jos se on rikastuttava, se on myös katsojalta paneutumista vaativa. Mitään ei saa ilmaiseksi tai helpolla. Edes elokuvakokemuksia.
Suomalaisessa elokuvakulttuurissa "ammattimainen"-rahoitusperiaate estää independent-elokuvien tukemisen mm. elokuvasäätiön kautta. Tuotannolle vaaditaan vain kovaa rahaa eli talkootyötä ei lasketa aidoksi budjetiksi.
Esim. Unkarilainen Benedek Fliegaufin  elokuva DEALER ei olisi ikinä valmistunut, jos Unkarin elokuvatukijärjestelmä toimisi samalla tavalla. Fliegauf sai tukirahat ilman mitään muuta rahoitusta ja nousi ehkä puhutuimmaksi uudeksi ohjaajaksi 2005. Hänen elokuvansa on tinkimätön tyylissään koska rahoitussysteemi ei puuttunut elokuvan tyylivalintoihin kuten Suomessa nykyisin tapahtuu.
Markkinointikelpoisuuteen tähtäävä järjestelmä ei tuota vaan karsii ainutlaatuisia ohjaajia. Elokuvakulttuuri ei saa olla pelkkää tylsää formaattiuskontoa, ei amerikkalaista moraalisankarin pateettista tahtotoiminnan ylistämistä tai moralistista parannuksen tekoa, tuotannon muotojäykkää ryhmäkuria brändien todellisuuspaossa.

Jos elokuva on tuote, jonka katsoja tietää etukäteen ennen katsomista, ei se ole elokuvataidetta ja todellisuustajun haastamista.

Indietuotanto tai ammattimainen eurooppalainen eli episodielokuvaperiaate  on päinvastaista kulttuuria kuin mitä kaupallinen massaviihdesuuntaus meille haluaa tarjota.Esimerkkeinä 2015 mm Lobster ja 2009 Dogtooth
Formaattikulttuuri on yksiviivaista kontrollikulttuuria, kuluttajaksi kasvattamista, kuluttajan lahjontaa ilman psyykkistä kokijan työtä: liioittelusta on tehty dramaturgian synonyymi - väkivalta, seksi ja hahmojen sekä moraalin mustavalkoisuus ja junttihuumori ja porvariromantiikka on markkinointivalmista tuotteistamista - ei taidetta, ei todellisuuden tutkimista.

Kaupallinen formaattikulttuuri väittää, että standardikokemus on "viihdekokemus", että jokaisen katsojant ulisi elokuvan jälkeen ymmärtää elokuvasta kaikki samalla tavalla. Formaattikulttuuri väittää, että elokuva ei ole poliittista vaan vain pako todellisuudesta. Aito politiikka on aina poliittista, todellisuuskuvan ja harhan haastamista.

Viihdeteollisuus haluaa antaa valmiita (helposti markkinoitavia) brändejä ja lokeroida sillä kuluttajan elokuvakokemus mahdollisimman helpoilla ja yksiulotteisilla mielikuvilla. Tuotteistamalla halutaan standardisoida ilmaisua ja asiakkaan odotuksia, katsoja on maksava asiakas joka pitää päästää helpolla. Katsoja täytyy totuttaa toistuviin kuvioihin ja pakottaa tuntemaan tyytyväisyyttä tunnistaessaan tuttuja kaavoja.
Suurtuotantojen ja siisitien bulkkielokuvien ongelmana on tunnelman litistäminen totuttuihin kaavoihin. Keinotekoisuuteen nojautuminen on amerikkalaisen osa pikakulttuurin ihannointia. Katsojan ymmärrys halutaan lokeroida ja ohjata turvallisesti, varmasti - aivan karmaisevalla tavalla.
Tuotantona "dogme"-tyylinen elokuva keskittyy tarinan kerrontaan ja inhimillisten hahmojen kehittämiseen. Koska kuvaus on preesens-toimintaa, dokumentaarisesti seuraavaa ja läsnä olevaa, katsoja voi itse katsomiskokemuksena määritellä rikkaammin ja itsenäisemmin tarinan tapahtumat ja roolihahmojen sisäisen kehittymisen. Tuotannossa ohjaajan huomion keskipisteessä ovat näyttelijät eivätkä lavasteet tai tekniikka.

Dogma
- ja Cinema verite-tyylit ovat lähellä aitoa ihmisen kykyä hahmottaa vapaasti dramaturgisia elementtejä: hahmoja, seuraamuksia ja odotuksia, tunteita, tuntemattoman painetta.  Independent-tuotannoissa pyritään antamaan katsojalle todellisuusläheisen kokemuksen fiktiosta, jolloin katsoja saa tehdä enemmän omaa mielle- ja tunnetyötä (elokuva)kokemuksena.
Erilainen elokuva herättää.


II

Kysymyksiä ja huomioita suomalaisen elokuvakulttuurin rasitteista

MIKSI SUOMALAINEN ELOKUVA EI OLE MARKKINOINTIKELPOINEN EUROOPASSA?

Suomalaisen elokuvan tuotantonäkemyksessä on jotakin vialla. Suomalainen elokuva ei kelpaa Eurooppaan levitykseen. Useimmiten Berliinin elokuvafestivaalit ei hyväksy yhtään suomalaista elokuvaa edes esitettäväksi.

Tanskan elokuvateollisuus ja sarjateollisuus on noin 40 kertaa laajempaa kuin Suomen.
Ruotsalainen elokuva on ajoittain kovassa nousussa persoonallisen otteen takia. Miksi ruotsalaiset kriitikot tai katsojat lyttäävät Ruotsissa levityksessä olleet muut  suomalaiset kuin Kaurismäen elokuvat jos ruotsalainen kulttuuri on meitä "lähinnä"?


Ongelmia riittää
ahtaissa kulttuurisissa näkemyksissä, moralistisissa ja emotionaalisissa asenteissa sekä kapea-alaisuudessa. Pelokkuudessa.


Ongelmia

 1. Eurooppalainen elokuva tarkoittaa persoonallista elokuvaa, nimenomaan käsikirjoittajan ainutlaatuisia ja erottuvia ratkaisuja. Jos hyviä käsikirjiottajia ei etsitä eikä kunnioiteta, Suomesta ei voi nousta hyviä elokuvia kuten Tanskasta. Tämänhetkinen trendi on tuottajavetoinen ja yksiulotteisen, Kaikille ymmärrettävän helpon peruselokuvan tuottaminen. Tanskassa elokuvakäsikirjoittajalle maksetaan 7-12 kertaa enemmän kuin Suomessa.
 2. Nopeasti tehty käsikirjoitus on huono. Elokuvasäätiö hyväksyy huonoja käsikirjoituksia "keskeneräisinä" - uskoen tuottajan visiopuheisiin muutoksista - muutoksia, joita ei sitten käsikirjoitukseen lopulta tehdä hyvin vaan hyvin huonosti rahastuksen runnomisessa.
 3. Vain UUSIA käsikirjoittajia etsimällä, rahoittamalla ja kouluttamalla voidaan nostaa suomalaisen elokuvan tasoa. Ennakoiva ja  käsikirjoitustuki valmisteluun ja kehittelyyn suoraan kirjoittajille on nostettava 400 000 euroon vuodessa ilman tuottajien manipulaatiota.
 4. Keskustelu elokuvakulttuurista on Suomessa vaimeaa ja pelokasta. Elokuvakriitikot ovat ottaneet hoivaavan hovikirjoittajan aseman ja haluavat kannustamalla siivittää suomalaisen elokuvan nousua ilman turhan kriittisiä äänenpainoja ja ilman analyyttistä otetta. Ilman kritiikkiä "palkitaan säälipisteillä" hyvinkin outoja nostalgiaelokuvia.
 5. Tuotantosysteemimme on katastrofaalinen. Ruotsissa 4-6  tuottajaa päättää hajautetusti pitkien elokuvien tuotantotuet, täällä 1.Yksi henkilö Suomessa päättää käytännössä kaikkien elokuvien tukipäätökset ja toteutumiset.  
 6. Elokuvasäätiö ei tue independent-elokuvatuotantojen kuluja, joissa työ tehdään  talkootyönä.
 7. Suomalainen elokuva on jäykkää ja epäuskottavaa. Yksitotista ja sävytöntä, psykologisesti pelottavan kapeaa ja oiekistolaista ihmiskuvaa tukevaa, poliittisesti turvallista valvoville OKM-virkamiehille.
 8. Suomalaisen elokuvan menestyksen puuttuminen ei riipu elokuvantekijöiden "yleisestä teknisestä ammattitaidosta" vaan suhtautumisesta sisältöön, käsikirjoitukseen, joka riippuu nyt runnovasta tuotanto- ja ohjaustyylistä. Kulttuurista sivistystä ei ymmärretä eikä sitä haeta tuotantopiireissä. Tuottajat eivät tunne eurooppalaista kulttuuria eivätkä tahdo tuntea. Aki Kaurismäki on ainoa auteur-ohjaaja Suomessa ja hänetkin yritettiin savustaa pois 90-luvulla.
 9. Epäuskottava elokuva ei ole mielenkiintoinen. Liian usein kuulen lausahduksen: "aika hyvä suomalaiseksi elokuvaksi". Epäuskottava elokuva on huono elokuva.
 10. Pateettisten, nostalgisten elokuvien jonkinlainen menestys Suomen rajojen sisällä ei kerro laatutuotannosta mitään vaan se kertoo jonkin kliseisen kerrontamuodon "sopivasta" hyväksikäytöstä vetoamalla kuluttaja-katsojan kapeaan emotionaaliseen tarpeeseen.
  Pornoelokuvillekin on aina katsojia. 
 11. Suomalaisissa historiallisissa elokuvissa vääristellään suomalaista historiaa, mm. sotien syistä ja fasimista Suomessa, kokoomuksen ja RKP:n historianäkemyksen mukaiseksi. Tämä on vakava ongelma.
 12. On toki hyvä että mm suomalaiset viihteelliset ja helpot lastenelokuvat menestyvät maailmalla mutta se menestys ei lisää sisällöllistä laatua vaan käytännössä amerikkalaisten formaattien mukaisten elokuvien sovellettua kopiotuotantoa maustetttuna hieman inhimillisemmillä, pienimuotoisemmilla suomalaisilla sävyillä.
  "Eläimiä lastenelokuviin ja elokuvaa voidaan markkinoida Japanissa". - ei laatuvaadetta sisällön suhteen
 13. Dramaturgia on hylätty markkinointi-malliajattelun takia. "Kaikkien katsomossa on ymmärrettävä kaikki"
  Suomalaiset tuottajat eivät ymmärrä dramaturgiaa eivätkä siis eurooppalaista elokuvakerrontaa vaan heille on tärkeintä "aiheen suomalainen puhuttelevuus" ja teemojen tuttu, kodikas moraalinen sävy, mielikuvien helppous. "Suomalaisille mahdollisimman suomalaista", joten kaikki on "mielenkiintoisten suomalaisten" hahmojen varassa: käsikirjoituksen dramaturgiaa ei tarkastella sinänsä eikä varsinkaan kokeilevasti, rikkaan eurooppalaisen perinteen kautta vaan vain pakkomielteisten suomalaisten mielikuvien esiintuomisen kautta.
 14. Päähenkilön samaistumisvoima katsojalle ei toimi suomalaisen elokuvasäätiön hyväksymissä käsikirjoituksissa eikä ohjaustöissä. Eurooppalainen katsoja ei ymmärrä suomalaisten konventioiden ja  säälipisteiden kerjuuta päähenkilölle: suomalaisen elokuvan hahmo ei ole samaistumisen kohde vaan ohjatun yksioikoisen "suomalaisuuden" ilmentymä, poliittinen julistus, jotta eliitin ohjaama suomikuvaa ei kyseenalaistettaisi. Yksioikoisen hahmon rakentaminen nähdään jotenkin jylhän jäyhänä, vaikka se ei toimi. Jonkin asteinen pelko estää elokuvan tuottamisvaiheessa luomasta luontevasti emootioiden ohjaamaa päähenkilöä.
 15. Tuottajat eivät osaa lukea erilaista ja oivaltavaa käsikirjoitusta.
  Unohdetaan, että mm ranskalaisessa elokuvaperinteessä ei juoni eikä edes päähenkilö ole tärkeintä elokuvan keskivaiheeseen saakka ja että kohtalo voi olla voimakkain juoneen vaikuttava tekijä: katsojien mielenkiinto on tässä perinteessä elokuvan roolihahmojen reagoinneilla ja eettisesti yllättävillä ja mielenkiintoisilla jännitteillä kohtaloonsa. Ranskalaiset elokuvat eivät pönkitä mitään luterilasita tai perinteistä moraalisysteemiä.
 16. Suomalaisten elokuvien ja teatterikäsikirjoitusten kerronnallinen perisynti on jännitteiden fiksoituminen eli jämähtäminen alusta loppuun saakka. Emotionaalisesti köyhä paatos; Sama jännite on alusta loppuun asti. Dramaturginen rikkaus puuttuu elokuvakerronnasta. Kertomuksista tulee uuvuttavan jankkaavia ja osoittelevia.
 17. Elokuvakerronnan psykodynaamista kapea-alaisuutta ja suomalaisuuden psykohistorian rasitteita ei haluta pohtia tai tunnustaa universaalisti. Eurooppalaisia ei kiinnosta suomalaisen elokuvan dramaturgian pelokas kapea-alaisuus.
  Moralistinen ote ja mentaalinen "suomalaisuuden periaate" ovat elokuvasäätiön rasitteina, kun elokuvasäätiö asettaa näkymättömiä poliittisesti korrekteja, "positiivisen ihmiskuvan" ja valistuksen ehtoja "kelpaavalle" käsikirjoitukselle. Tavallaan suomalaisiin elokuvakäsikirjoituksiin halutaan yleissanomana varoitus ja/tai valistus.
  Moralistinen eli saarnaava ote hallitsee päähenkilön yksiulotteista hahmoa ja aiheuttaa käsikirjoitusten kapea-alaisuutta. Elokuvasäätiön porvarillisten arvojen ihannemallissa halutaan käytännössä elokuvalla olevan kannustavaa substanssia eli valistava vaikutus keskiarvokansalaiseen. Elokuva ei saa herättää kysymyksiä ja kuluttaja-ihmiskuvamme uudelleenarviointia kansalais-katsojassa vaan elokuvakulttuurin halutaan tukevan kunnon kansalaisen, häpeävän tai syyllistyvän ihmisen mallia. Aivan kuin katsojat olisivat lastentarhassa katsoessaan suomalaista elokuvaa.
 18. Rohkea käsikirjoittajan luoma sanoma ei ole sama asia kuin moralistinen painotus, pakkopaita kulttuurisiin pakkomielteisiin. Moralistisesti ahtaat ratkaisut johtuvat siitä, että yritetään saada katsojien mahdollisimman laajaa hyväksyntä vetoamalla häpeäkulttuurimme perusratkaisuihin, vertaamalla kaikkea tapahtuvaa ja tarinan hahmoja "kunnon kansalaisen arvoihin". Ilmiöitä ei uskalleta tarkastella sinänsä moniulotteisena kerrontana niin että katsoja saisi päättää motiivien ja valintojen tulkinnasta.
 19. Dialogin hurja minimalisointi eli sanojen vähyyden ihannointi on melkein ainoa laatukriteeri tuottajille, jotka tekevät paniikkiratkaisuja. Siten kerronta ja henkilöhahmot ovat ohuita ja merkityksettömiä.
 20. Elokuvasäätiö ei tue kokeilevaa käsikirjoittamista sinänsä henkisenä rikkautena ja tuettavana toimintana elokuvakulttuurin rikastamiseksi - tuottajakeskeinen tuotantoputki on ammattilaisten palvoma prosessikäsite, kokeileminen taas on vain kirosana. Tuottaja ei ole taiteilija jos hänellä ei ole käsikirjoittajan mielikuvitusta ja sävyjen tajua. Suomessa ei ole tällä hetkellä tuottajataiteilijoita vaan vain käsikirjoittajan kanssa kilpailevia ex-taiteilijoita.
 21. Elokuvasäätiön on luotava täysin erillinen stipendisysteemi suoraan käsikirjoittajille a) koulutukseen ja b) käsikirjoitusten kehittämiseen
 22. Suomalaisessa komediatuotannossa on menty kepeästi helppoon halpaan: epäuskottavuus nähdään itsessään humoristisena ja tarinan ohkaisuus ja itseivallinen kerronnan epäuskottavuuden korostaminen komediallisuutena sinänsä. Tässä kohtaa ei katsota ollenkaan menestyneitä ja toimivia komedioitakaan: niillä on painavaa sanomaa ja varsin uskottavat hahmot, nimenomaan komedioissa, joissa vaaditaan enemmän samaistumisvälineitä katsojalle. Nauru on vaikeampaa tuotettavaa, sitä ei voi kieltää. Mutta naurua ei voi tuotteistaa yhteiskuntakelpoiseksi. Vain vaihtoehtoinen kulttuuri ja painotettu käsikirjoitustuki on tässäkin ratkaisu pienten budjettien elokuvatuontannoissa.
 23. Elokuvasäätiö ei tunnusta eurooppalaisen elokuvan tarinankerronnallista, deskriptiivistä vapautta eli ei haluta ranskalaisen elokuvan rakennemallia, jossa
  a)
  päähenkilö on enemmän nk kohtalon heiteltävänä vaan päähenkilön halutaan olevan aktiivinen jenkkiteorioiden mukainen sankarihahmo, jolla on selkeitä päämääriä ja
  b)
  siten ahtaasti vaaditaan että elokuvan päähenkilön (motiivien) on tultava selväksi ensimmäisen viiden minuutin aikana, kun taas useassa ranskalaisessa elokuvassa päähenkilö voi tulla selkeäksi päähahmoksi vasta elokuvan puolivälissä.
  (Oidipus-sankarin malli halutaan unohtaa suomalaisen käsikirjoitusluennan säännöissä - mm. Oidipuksessa kohtalo pakottaa motiivit, henkilö tekee sitä mitä ei tahdo yms).
 24. EU-rahoituksissa ei voi yksinkertaisesti muuttaa käsikirjoitusta, jolle rahoitus on annettu, Suomessa itäsaksasta kopioitu uljas elokuvasäätiömme, opetusministeriön propagandakeskus taas ei välitä mistään sisällön eli käsikirjoituksen laadunvalvonnasta.
 25. Suomalaisten dokumenttien käsittämättömän hidastempoisuuden takana on Yleisradion "periaate" maksaa minuuttien eikä ladun mukaan, joten dokumenttituottajat yrittävät puristaa maksimisuhteen teeman viipyilevän ja "laajan" esittelyn ja minuuttien maksimoimisen suhteen. Suomalaisen "dokumentin dramaturgisiin periaatteisiin" on siten uinut hyvin outoja mielteitä, vaikutteita ja periaatteita. Hitaus ei ole aina laatua sinänsä.
 26. Epäonnistuneita elokuvia haukutaan meillä "liian eurooppalaisiksi" vaikka tosiasiassa ongelma on se, etteivät tekijät ole olleet ollenkaan tietoisia eurooppalaisen elokuvan todellisesta ilmaisuperinteestä ja jännitteiden hallinnasta käsikirjoituksessa. Tyylillisesti löysät ja laiskat tuotannot eivät ole sinänsä "eurooppalaisia" ja ehkä juuri huonojen elokuvien avuttomien puolustuspuheenvuorojen takia eurooppalainen elokuva ei ole käsitteenä eikä päämääränä ideaali elokuvakulttuurissamme.
  • Huonona mutta selkeänä esimerkkinä voi tuoda esille sinänsä hienosti tuotettua elokuvaa "Lapsia ja aikuisia", joka on tyylikäs mutta erehtyy oudolla tavalla pakkomielteiseen feministiseen paatokseen ja painotukseen jollakin hyvitysperiaatteella juuri naishahmoja korostamalla ja mieshahmoja typistämällä äärettömän epäuskottavaksi.
   a)
   Mieshahmo on lähes halveksunnan kohteena, juonen robottimainen käynnistäjä, naisten korostaja, ilman sielua, epäihminen, samaistumisen ulkopuolelle tuomittu. Katsojan on näin "varmistettu" haluavan samaistua elämää janoaviin naisiin enemmän mutta miehen outo ja "väkivaltainen" kohtelu käsikirjoituksen roolihahmona aiheuttaa eurooppalaisessa katsojassa hämmennystä. Mm. ruotsalaiset kriitikot ovat olleet hyvin tylyjä tälle elokuvalle juuri tästä syystä.
   b)
   Lisäksi elokuvan rakenne on perusteettomasti tyylillisesti käänteinen ranskalaisen elokuvan perinteelle - ilman mitään syytä tai aiheellista tehokeinoa: alku on hektinen ilman syventymistä (katsoja ei tutustu hahmoihin) kun taas loppuosa on perusteettomasti venytettyä "fiilistelevä" ja hidastuva vaikka elokuvan alkuhektisyyden takia henkilöhahmoja ei ole syvennetty fiilistelyä varten. Katsoja jää totaalisesti tyhjän päälle kahdessa tärkeässä asiassa.
   c) Eurooppalaisella elokuvatyylillä leikittely ei toki ole sinänsä rohkeaa ja vaikuttavaa elokuvaa.


 27. Aitoja tragediakäsikirjoituksia ei moralistisesti hyväksytä ns "negatiivisina" elämänmallin kuvauksina. Elokuvan halutaan vetoavan suoraan positiivisiin tunteisiin jenkkien suurtuotantojen tapaan tai neuvostoliiton propagandan tavoin. Esim. Kaurismäen tyyli on hyväksytty opetusministeriössä vasta massiivisen eurooppalaisen menestyksen jälkeen.
 28. Jos suomalaisessa elokuvassa on "traaginen sävy", osoitetaan tavallisesti päähenkilön syyllisyys kömpelösti varoittavaan sävyyn ja hänen moraalisääntöjensä rikkomukset esitetään sormella osoittaen.
 29. Elokuvasäätiö ja opetusministeriö haluaa "vähentää" eli karsia "tarpeettomia" esim. itsemurhakohtauksia elokuvista selkeillä moraaliasenteilla käytännön tukikriteereissään.
 30. "Taide-elokuvia" ei tueta kaupallisuuteen vedoten. Elokuvaa ei haluta nähdä uusiutuvana taiteena. Elokuvaa ei nähdä vapaana eikä kokeilevana (itse)ilmaisun välineenä vaan asennesidonnaisena kerrontana, lähes propagandanomaisena kulttuurin muotona. Hypoteettisesti ajateltuna Tarkovski tai Bergman eivät saisi käsikirjoituksiaan läpi Suomen elokuvateollisuudessa.
 31. Yksiulotteisuus. Yksioikoiset tarinat hyväksytään, joissa käänteet ovat joko äärimmäisen ennustettavia (Nousuaika) tai hatusta tempaistuja, teennäisiä, irrallisia (Hymypoika).
 32. Elokuvasäätiö jakaa vieläkin "säälitukea" tunnetuille ohjaajille, vaikka jo käsikirjoitus on etukäteen selvä katastrofi (esim. Mosku-elokuva).
 33. Elokuva-alan koulutus ei tue eikä etsi erilaisia ohjaajia, joilla olisi laaja sivistyspohja. Ohjaajaksi halutaan jäykästi yhteistyökykyistä ja nopeaa ohjaajaa. Esim. Kuvan rajaaminen, kuvakäsikirjoittaminen, lavasteiden suunnittelu ja kompositio nähdään tärkeämmäksi kuin erilaisuutta ilmaisuratkaisuissa ja näkemyksellistä näyttelijöiden ohjaamista nyt-hetkessä.
 34. Käsikirjoitukset hyväksytään keskeneräisinä, tuotannoille annetaan täysi tuotantorahoitus ilman vastuuta käsikirjoituksen kehittämisestä ja tuotantoyhtiö käynnistää tuotannon keskeneräisillä käsikirjoituksilla rahaa "säästäen". Laatuun ei todellisuudessa uskota, koska sisältö tuntuu olevan tuotantosysteemin rinnalla toissijainen arvo. Tuotantotalo haluaa tuet saatuaan saada tuotannon nopeasti käyntiin eikä käsikirjoitusta tehdä uusiksi selkeistä persoonattomista puutteista huolimatta.
 35. Tuotantoyhtiöt haluavat pitää luottokäsikirjoittajia, jotka ovat usein tuottajan kavereita eivätkä tuotantoyhtiöt muodosta vaihtoehtoisia käsikirjoitusvaiheita tai jaa käsikirjoitusta uudelleenkirjoittamisosioihin vaan haluavat antaa pääkäsikirjoittajalle ja jopa ohjaajan "suunnitelmille" kaikki taiteelliset valtaoikeudet. Tuotantoyhtiöt eivät halua henkilösuhdeongelmia, joita pelkäävät prosessikäsikirjoittamisen tuovan eivätkä budjetoida aikaa tai rahaa. Käsikirjoitusta ei ole tunnustettu tärkeimmäksi elementiksi. Alan ammattilaisten tarinat keskittyvät ihannoiden esim kameratuotannon erikoisuuksiin, näyttelijät ovat vain nappuloita kameran kuvakulmille. Näyttelijöiden ilmaisu on vain oheistuote, lavastus, ei kuvaustapahtuman keskipiste. Tuottajat toimivat kuin lavastajat, mahdollisimman yksioikoisesti.
 36. Tunnustetut ohjaajat haluavat vuorollaan "täyden potin" ja siis tekevät elokuvasäätiölle myös käsikirjoituksen itse - nopeasti - ja omalle tuotantoyhtiölleen. Kritiikki ja työstäminen jää ihanasti minimiin.
 37. Ohjaajia ei kouluteta ohjaamaan eläviä ja muuttumiskykyisiä näyttelijöitä. Ohjaajilla on outoa taikauskoa ison tuotantoryhmän ja ison kameran vaikutuksesta kuvaushetkeen: odotetaan maagista ihmettä, jonka tekninen kalusto aiheuttaisi elokuvanteon aikana.
 38. Ohjaajille on tärkeintä hyvä fiilis ja mukava kaverisuhde näyttelijöihin. Näyttelijöiden egoa varotaan äärimmäisen tarkkaan. Ohjaajat eivät osaa ottaa omaa linjaansa.
 39. Ohjaajat/tuottajat eivät uskalla säätää käsikirjoitusta käsikirjoittajien kanssa kesken kuvauksien ettei tule a) lisää työtä, b) ettei tuottaja/käsikirjoittaja suutu.
 40. Ohjaajat eivät jaksa kokeilla eri versioita kohtauksista kuvauksien aikana.
 41. Elokuvien dialogien "tiivistäminen" on luonnoton pakkomielle tuottajielle. Keskustelu ja karakteerit karahtavat karille pilalle pelkistettynä versiona. Jos taito ei riitä mestarilliseen tiivistämiseen, tiivistäminen on tuhoisaa.
 42. Elokuvien dialogikielenkäyttö on hämmästyttävän useasti 50-luvun elokuvakäsikirjoitusten kaltaista eli luonnotonta ja töksähtelevää. Mm Päähenkilöhahmot kehoittavat itseään ja muita katsojan puolesta.
 43. Elokuvasäätiö ei julkisesti eikä reaaliaikaisesti julkaise rehellisesti tietoja tuottavuudesta/tuottamattomuudesta eikä elokuvien markkinasaavutuksia/saavuttamattomuuksia muualla maailmassa teatteri- ja TV-levityssopimuksista alehintoinen.
 44. Elokuvasäätiö ja Opetusministeriö ei rohkeasti osaa nähdä ja tukea erikseen taide-filmejä ns perinteistä ja haastavaa elokuvatuotantoa.
 45. YLE maksaa aivan liian vähän esitysoikeuksista ontuen monopoliasemansa turvin - ja saa siksi aikaan huonolaatuisia, epä-eurooppalaisia, yksioikoisia suomalaisia elokuvia. YLE pumppasi ehkä miljardi euroa vanhentuneeseen digi-TV-"teknologiaan" ilman mitään todellista hyötyä. Sisällöntuotantoon ja erilaisuuden kannustamiseen ei haluta rohkeasti varoja käyttää.
 46. Eurooppalainen elokuvakulttuuri on käsitteenä ja visiona aivan erilaista kuin jenkkitouhu. EU-tukisysteemit antavat rahoituspisteitä vain yhden käsikirjoittajan mukaan, jonka kansalaisuus ja taiteellinen oikeus käsikirjoitukseen merkitsee siis paljon noissa tuotanto/maa-rahoituskuvioissa. Euroopassa kunnioitetaan vielä taiteilijoita, ei kaupallisia venkuilijoita, joissa tuottaja on pääkäsikirjoittaja ja siis varsinaisen käsikirjoittajan kilpailija.  
   
Arhi Kuittinen, tuotantoryhmä Simeoni  ::


  "Huoli suomalaisesta elokuvasta"

  Markku Lehmuskallio on palkittu Jussi-patsaalla elokuvista Seitsemän laulua tundralta ja Elämän äidit. Vaikka elokuva-alalla menee taloudellisesti tällä hetkellä hyvin, veteraaniohjaajaa pohdituttaa nykyhetken kotimaisen elokuvan maailmankuva.
  - Se on sidehoidon tarpeessa. 99 prosenttia elokuvista on vain teollisuutta. Elokuvissa ihmisen ei tarvitse enää ajatella, vain katsoa. Ja sitten se tulee ulos elokuvateatterista, eikä muista yhtään mitä on nähnyt, Lehmuskallio toteaa.
  Helppoa ratkaisua elokuvien sisällön ohuuteen hänellä ei ole, mutta yksi vinkki tulee.
  - Annetaan kaikenlaisille ajatuksille mahdollisuus. Niin ihminenkin on kehittynyt.
   
    -YLE.fi  2012


  Dramaturgian opas

  teoriaa by Arhi

  http://www.saunalahti.fi/arhiku/indiestatement_independent_feateure_films_finland_elokuva_suomalainen_manifesti_indiemanifesti.htm


   

   

  maanantaina, joulukuuta 22, 2014

  Kiina auttaa Venäjän talousvaikeuksien yli


  *  Lisäys

  Transatlanttinen kriisikoneisto paljastuu. Vähitellen.

  Totuus Ukrainaista nousee nyt neljän valtamedialehden kautta
   journalistien huonon omantunnon rehellisellä paineella.  CIA:n, Kiovan nukkehallituksen uusnatsien ja Naton terrori sodan sytyttämiseksi ja pörssikatastrofin dollarieuron ja keinottelukartellien (Libor satatuhatta miljardia e keinottelua) valheiden piilottamiseksi ei pysy enää propagandan alla. Nato järjestää siis kohta "terrori-iskun".
   


       I

  Kiina auttaa Venäjän talousvaikeuksien yli. BRICS on sana jota toimittajat välttelevät nyt päätoimittajien oimesta.
  • China pledges to help Russia
   overcome economic
   hardships


  Eurooppa tekee taloudellista itsemurhaa auttaessaan turhaan uppoavaa ja sotaisaa dollaria ideologisessa sodassa. Amerikan kolonisaatiopolitiikan yksi kymmenistä taloussodista. Saksa on yhä Amerikan valloittama maa ja Merkel oli STASIn ja totalitarismin yhteistyöhenkilö uransakin alussa, nämä faktat "unohdetaan" oikeistomediassa kun Saksa toitottaa Amerikan sotataloutta ainoaksi ratkaisuksi.  Pörssi-ideologian eli uusliberalismin takia.  Pörssieliitin takia. Pörssikeinottelun 12000 miljardin tekohengityksen takia

  Kapitalismin kulissien ja länsimaisen piilotetun diktatuurin ja NSA-STASI-valvonnan takia. CIA-kidutuskeskusten takia.


  YLE:n talousohjelmassa "politiikaradio" 22.12. väitettiin kuinka moraaliton ja kansainvälisten lakien vastainen Venäjä on.


  EU aloitti CIA:n kanssa kansainvälisten lakien rikkomisen aloittaessaan, kannustaessaan ja rahoittaessan vallankaappauksen Kiovassa. Nyt siellä on nukkehallitus kuten oli Chilessä ja Kreikassa sotilasjunttien terrorin aikana amerikkalaisten rahoilla ja aseilla. Nato ja CIA rikkoivat myös Euroopan 1945 rauhansopimuksia auttaessaan Kiovan natsipuolueita.

  Kiova pommittaa koko ajan itä-Ukrainan siviilejä. EU-unelmassa. Eliitin unelmassa Venäjää valloittaessa. Saksan eliitin toistuvassa suur-saksaunelmassa.


  • Stratfor-tiedustelu:

  Yhdysvallat Kiovan vallankaappauksen takana - syynä Venäjän tuki Syyrialle
  Suomi valitsee terroristinsa ja valtioterrorinsa.


  • Ex-meppi: Helsinki myi mossadin vakoojalle ja valtioterroristille kiinteistön keskustasta  torstaina, joulukuuta 18, 2014

  Timo Soini ja talvisota: perussuomalaiset suomenruotsalaisten fantasiaa ylläpitämässä  • Perussuomalaiset notkahti HS-gallupissa - Soini: ”Ei syyllistä kaivata vaan Lahtista ja konekivääriä” IS


                   Tässä näkyy perussuomalaisten koko patologia:  kansan ystävinä esiintyvät ihailevat nostalgisesti suomenruotsalaisen eliitin ystävyyttä ja sitoutumista natseihin liittoutuneiden vihollisina.

  Ja ihailevat siis Suomen ajamista II maailmansotaan Saksan uskollisimpana liittolaisena, natseihin sitoutujana.

  Oikeiston, RKP:n ja kokoomuksen talousterrori nojaa myös Suomen oikeiston historian ankaralle vääristelylle, jonka tulkinnan oikeisto on kaapannut systemaattisesti kouluissa ja mediassa.


  Olemme keskellä informaation ja identiteetin vääristelysotaa. Monella tasolla, systemaattisesti, suunnitellusti.
    
  Eliitin natsiliitosta ja fasismin rakentamisesta II MS natsi-EU-unelmana on tehty talvisotakiihkolla koko kansan asia. 

  Eliitin aiheuttamasta kuoleman ja traumojen katastrofista on tehty nostalginen asia, eliitin ideologiaa ja maailmankuvaa suojaava fantasma  kuten kirkko teki uskonnosta ja työläisten syntiteologiasta eliitin täydellisen suojafantasian. Kirkko on tietysti ollut mukana eliititfasistien talvisotafantasman rakentamisessa.
    
  Tilanne on Suomessa yhä sama kuin  jatkosodan jälkeen: eliitin fasismista, suomenruotsalaisen talouseliitin ja salaisten oikeistokabinettien liittosopimuksista jo ennen talvisotaa natsien kanssa ja oikeistolaisten Hitler-fanituksesta ei saanut kirjoittaa sodankaan jälkeen oikeistolehdissä ja vasemmistolehtiä painostettiin uhkaillen toimimaan oikeistosensuurin mukaisesti "rakentavasti", "sovinnon yhteisenä projektina", "Yhteisen Suomen puolesta".

  Jättäkää vain historian tulkinta ja sensuuri oikeistoeliitille. Perustelu oikeistolaiselle yhteiskunnan kaappaamiselle ja hajottamiselle suuryritysten alle.

  Fasismi on aina porvarieliitin käsikirjoittama show. Totaalisen kontrollin ja demokratian tuhoamisen ideologia eliitin ikiaikaisena unelmana.  Kreikkakin jäi sotilasjuntan jälkeen oikeiston ja CIA:n terrorin, eliitin veronkierron ja sensuurin alle. Kreikan poliittinen elämä on ollut orkestroitu näytelmä CIA:n rahoittamana. Siksi EU:n sallimalla eliitin veronkierrolla ohjattu romahdus Saksan talouselämän rahoittamiseksi Kreikan laina-ansan kautta: Kreikka sai lainaa vain jos osti saksalaisia tuotteita. Saksa rikastui ja veronkierrolla lahjottu kreikkalainen eliitti suostui kansan sitovaan laina-ansaan.
   

  Pelon logiikka eliitin turvana

  •  " On selvä, että jos meillä kansalaisilla on Venäjän uhka, selviämme leikiten emme ainoastaan Finnairin toimitusjohtajan asuttamisesta, eri yritysten ylimääräisistä osingoista ja työläisten irtisanomisista, ihmisten köyhyydestä ja heitteillejätöstä ja muusta vapaasta markkinataloudesta vaan myös niistä suurista tehtävistä ja uhrauksista, jotka EU- ja EMU-jäsenyytemme meille asettaa."
  - satojen tuhansien salattujen asiakirjojen turvin. Suomi ei ole vapaa maa vaan valtava oikeistovirkamiesten salaisten kassakaappien ja oikeistokenraalien ihmemaa


  *  Lisäys


  Transatlanttinen kriisikoneisto paljastuu. Vähitellen.

  Totuus Ukrainaista nousee nyt neljän valtamedialehden kautta
   journalistien huonon omantunnon rehellisellä paineella.
  CIA:n, Kiovan nukkehallituksen uusnatsien ja Naton terrori sodan sytyttämiseksi ja pörssikatastrofin dollarieuron ja keinottelukartellien (Libor satatuhatta miljardia e keinottelua) valheiden piilottamiseksi ei pysy enää propagandan alla. Nato järjestää siis kohta "terrori-iskun".
  keskiviikkona, joulukuuta 17, 2014

  Uhrataan vain Suomi dollarin ja keinottelukapitalismin puolesta

  * päivitetty

  Öljyn hinta on shokkialhaalla


   ja taloustoimittajat käyttäytyvät kuin se olisi normaalia.

  Dolarin tekohenngitystä ja Venäjän talouden shokki-tainnuttamista.

  Eroaako öljy-Norja Natosta tämän takia? Naurattaako ajatus?
    
    
  Venäjän, Kiinan, Brailian ja Intian suurta talousliittoa ei tuoda pääuutisiin kun se ei tue pörssin keinottelukuplaa. Taloussota Venäjää vastaa esitetään hilpeänä viihteenä kun päätoimittajat yrittävät lobata sekä keinottelukapitalismin valheita, romahduksen torjuntaistelua että talousotaa.

  Uhrataan vaan Suomi dollarin puolesta! Mutta kaikkihan on vain talvisotaa, kunnian sotaa, kansalaisten iloista uhrautumista, eliitin uhkailevan sanelun ja tuloerojen ylistämistä suurena kapitalismina.

  • How The Petrodollar Quietly Died,

   And Nobody Noticed

  http://www.zerohedge.com/news/2014-11-03/how-petrodollar-quietly-died-and-nobody-noticed


  Ranska ja moni muu toimii mahdollisimman paljon öljydollarin ulkopuolella
  ja siis sitä vastaan. Currency swaps without dollar. 


  Toimittajat ovat hiljaa. Poliitikot ovat hiljaa sillä Amerikan imperialismia, Amerikan Vietnamin, Irakin ja Syyrian sotaa tukenut eliittimme ei halua myöntää laajaa dollarin huojuntaa ja sen keinoelvytystä superhalvalla öljyllä.  


  Bilateraalinen kauppa
  nosti Suomen maailmanennätysvauhtia elintasossa 1970 ja on nyt taas ainoa keino, jos kansalaiset ymmärtävät Suomen olevan Venäjän naapuri ja Venäjän hyödyn olevan Suomen hyöty. 

  Bilateraalia syytetään taantumisesta taloudessa mutta koko EU on taannuttamiseen luotu järjestelmä. Valtiot tuhotaan pankkien velka-ansoilla ja vaateilla. Uusliberalismi käskee valitoita uhrutumaan keinottelijoiden pankeille. EU ei ole eurooppalainen idea vaan vanhan aateliskulttuurin herättämistä yhteiskuntasopimuksen tuhoamiseksi. Eurooppalainen valtio on tarkoitettu yksilön suojaksi ja rauhan takaamiseksi eliitin kartelleja ja monopoleja vastaan. 

  • Kreikkalainen suora demokratia (jopa 60000 miestä äänestämässä asioista) perustettiin selvästi elitismin korruptiota vastaan yhteisen hyödyn ja tasapainon periaatteella.

   EU on nostamassa taas keskiaikaista sotaa keskiaikaiselle kauppasodalla.

  Ideologisesti oikeisto - jopa keskusta ! - vastustaa Suomen valtiolle hyödyllistä bilateraalista toimintaa koska se huojuttaa ieologisesti baabelin tornia eli keinottelupörssin kuplaa, pankkiirien rahaa keinottelijoille tyhjästä painavaa uusliberalismia

  Jos rahaa painettaisiin edes tosimaailman tuotannolle ja yhteiskunnalle mutta ei, pankit ohjaavat valtavat rahantuotantosysteemin veroparatiisipankkeihin pörssin keinotekoisen mekanismien ja veronkierron mekanismien kautta. Illuusiorahaa biljoonia euroja. Eliitin keinottelusta ja rikastumisesta on tehty talouden keskus mikä on selkeä syypää kaaoksen nousemiseen. 

  Suomalainen oikeisto käyttää tahallaan käsitteitä väärin. "Eurooppalainen identiteetti", "markkinoiden itsesäätely".

  Eurooppalaisuus on ihmiskeskeisiä arvoja. Uusliberalismi taas kieltää ihmisarvon ja ylistää eliitin voittoja eliitin taivaana ja siksi eurojuntta on nyt jopa tukenut Kiovan vallankaappausta ja uusnatseja.   Neuvostoliiton romahdusta käytetään yhä todisteena länsimaiden terveestä taloudesta mutta yleisölle ei kerrota kuinka Neuvostoliitto oli laajan taloussodan, teknologiasaarron ja kauppasaarron kohteena. Kuten Kuuba ja Haiti ovat yhä länsimaiden julman terrorin kohteena, ideologisen sodan kohteena kieltämään sosialismin toimivuus thallaan kurjistetussa Kuubassa. 
    
   


     II

  Terrori laajenee - valtiot haltaan alista pankkiireille uusliberalismin ideologian mukaisesti - valtiot uhrattava keinottelun ja militaarisen dollarisodan laajentamiseksi

  Taloussodan aloittajat haluavat veronmaksajat maksamaan pankeille taloussodasta. Pankit kannattavat dollarisotaa pörssisysteemin ja keinottelun pelastamiseksi - mutta haluavat ideologiset kulut taas veronmaksajien maksettavaksi.

  •  - Suomi ja muut euromaat pelastivat kansainväliset suurpankit Kreikasta ja muista euroalueen kriisimaista, kun nämä ajautuivat rahoituskriisiin. Nyt kriisi riehuu Venäjällä – jossa Euroopan suurpankeilla on runsaammat riskit kuin niillä oli Kreikassa. Pankkiunioni voi velvoittaa Suomenkin pelastamaan pankkeja Venäjältä.
  http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2014/12/17/kuka-pelastaa-euroopan-suurpankit-venajalta/201417312/12?
  Ha ha  III


  Suomen heikentäminen ja yhteiskunnan tuhoaminen sopii mainiosti eliitille.

  Sillä peitetään pois näkyvistä eliitin keinottelutalous ja talouden tuhoamisen syylliset.

  Eliitti haluaa uhrata kaiken dollarin ja Saksan markan (euron) taloussodan tähden. Kaiken. 


  Korruptio, harmaa talous, virkamiesten vapauttaminen rikoksista, rikkaiden raiskaajien vapauttaminen, Mauno Koiviston laittomuuksien, tuomarien uhkailun ja dokumenttien jatkuva salaaminen, veronkierron helpottaminen, veroprogression poistaminen, vanhusten tappaminen ravinnon ja suolan puutteeseen, ei-amaerikkalaisten uutiskanavein kieltäminen, Mannerheimin kirjeiden salaaminen Hitlerille yhä 78 vuoden jälkeenkin ulkoministeriön arkistossa, Suomen armeijan sotarikosten ja joukkomurhien salaaminen jatkosodasta, suomalaisten SS-miesten toiminta 100000 ihmisen joukkomurhassa Ukrainassa natsien rotusodassa, 1989 laman suurimmat syyt pankkien keinottelussa kokoomuksen talouspolitiikalla M Koivisto siunaajana, eliitin valitseman talvisodan täydellinen turhuus ideologisena sotana natsien maailmanvalloitukseen sitoutumisena, Suomi liittoutuneiden vihollisena, sisällissodan maavarkaudet joukkomurhia motivoivana oikeistoeliitin rikastuttajana,  Urho Kekkosen toiminta natsina natsien palkkalistalla ja agitaattorina, Urho Kekkosen toiminta sisällissodan joukkomurhaajana, Urho Kekkosen toiminta salaisen poliisin kiduttajana, Urho Kekkosen päiväkirjoijen salaaminen presidentin kanslian kassakaapissa, kaiken oikistolaisen todellisen historian salaaminen, koulujärjestelmän yhä jatkuva kaappaaminen 300 virkamiehen laajassa salaliitossa oikeiston mielenmuokkausjärjestelmäksi VKTS-skandaalissa... 

     kaikki todellisuuden väärentäminen on eliitin riemua ja iloa.

     Valtaa. Valtaa.


   
  Päätoimittajien oikeistolais-uusliberalistinen mediasota keskittyy puolustamaan Euroopan talouden tuhoajia ja esittänään talousterroristit vapahtajina ja talouden pappeina. Olemme syvällä 1984-kirjassa ja mediakontrolli esittää tämän normaalina ja ihailtavana tilanteena. Valtion tuhoajat vaativat valtioita kustntamaan keinottelupörssin koska "kapitalismi", rikkaiden varkaiden paratiisi ja kenraalit kiihkoissaan uuden sodan mahdollisuudesta.

  Eliitti haluaa poikkeuslakia ja sotatilaa diktatuurin perusteluksi ja talousongelmien syyllisten vallan lisäämiseksi - kuten talvisota oli suomalaisen oikeiston kiimainen uskollisuudenosoitus ja ylistyslaulu Hitlerille.  Eliitin pelastajalle ja työväen, enemmistön demokratian tuhoajalle.

  • Kai tiesit että Suomella oli maailman suurin hyökkäysarmeija hyökkäykseen tarkoitetulla aseistuksella, pommikoneet yms, suhteessa väkilukuun talvisodan alkaessa? Mannerheim ja Erkko ym oikeistoeliitti olivat tehneet vuosia natsien kanssa sopimuksia, siksi geopoliittinen Ribbentrop-sopimusta ei ideologisesti haluttu uskoa todeksi Rytin porukoissa koska eliitti uskoi olevansa Saksan tärkein ystävä rotusodassa ja halusi fanaattisesti sotaa osoittaakseen uskollisuutensa natseille. Talvisotaa odotettiin ja valmisteltiin hyökkäyssotana, ei puolustussotana. 

   Tätäkin media ansiokkaasti väärentää ettei "Suomi ollut valmiina". 
   
     


  Erikoisia tulkintoja - viattomia tulkintoja kuin taloussota ei olisi dollarin ohjaamaa:

  • http://www.talouselama.fi/uutiset/opec+on+kaytannossa+hajonnut/a2282331
     Ylistäkää talouden tuhoajia ja suojelkaa pörssin ideologiaa tuhoamalla yhteiskuntaa pankkien vaatimuksilla - on mediasodan uskontunnustus. 

  Syyttäkää Putinia Lontoon ja Wall streetin pörssiterroristeista ja Libor-huijareista.


  Sekoittakaa mitasuhteet ja väittäkää Venäjää sivistyneen maailman uhaksi.

  Esittäkää amerikkalaiset elokuvat koko maailman tiedon ja historian parhaaksi tulkinnaksi.

  Esittäkää lama rikastumisen mahdollisuudeksi kun eliitti rikastuu lamalla ja kurjuudella.
    
  Mediasota on aina mittasuhteiden vääristämisessä ja eliitin vallanhimon seuraamuksien ja julmuuden kieltämisessä.
   
   

  Mediaretoriikka luo illuusion kuin euro ei olisi uusliberalistinen ideologia, kuin Nato ei kuuluisi osana tähän ideologiaan vaikka Mauno Koivistokin tunnusti läheisille kanssarikollisilleen Naton eli "turvallisuuspolitiikan" olevan päämotiivi Suomen motittamisessa EU:hun.  Oikeistolaista ideologiaa tulisi kutsua oikeistolaiseksi ideologiaksi mutt ihmisten halutaan olevan tyhmiä ja tietämättömiä oikeiston ideologisesta sodasta.


  6 lessons for Yellen & Draghi

  from the life of Karl Otto Pöhl


      Vladimir Putin is stripping America of its superpower status. And he's not using bombs or tanks to do it

  Instead, he's orchestrating an ingenious yet devastating, decades-long plan to control the global energy trade—the largest source of demand for the dollar and bedrock of American might and prosperity.
  Should Putin win, it could nuke the US economy and cost the average American dearly. The stakes have never been higher, and we've never been more vulnerable.
  This epic struggle that will define the decade and century to come is detailed in the eye-opening new book, The Colder War.  Suomen on aika irrottautua teurastajapankkiirien ja sotahullun dollari-Naton hampaista.

  • --Erikoisasemamme on hänen mukaansa toisenlainen: Suomi kuuluu niihin maihin, joiden irrottamista EU:n yhteisestä rintamasta kannattaa yrittää.
   http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/makela%20suomi%20toistaa%20virheet%20nl%20hajoaminen-29237
     tiistaina, joulukuuta 16, 2014

  Stubb ja RKP avuttomina Islannin talousmenestyksen edessä


  Islanti ja demokratian voima

  - oikeiston romahdus ja kansan viha toipumisen ehtona  Euroterrori pysyy pystyssä koska kokoomuksen ja RKP:n uhkailuterrori ja puoluejohtajien harjoittama kansanedusatajien uran jatkumisen lopettamisen uhkailu eduskunnassa on avuttomana ottanut käyttöön suomenruotsalaisten ikiaikaisen venäjävihan aatelisten terrorioikeuksien korkeimpana motiivina.

   
  Näin on annettu europankeille ja eurojuntalle täysi lupa tuhota Euroopan valtioiden taloutta ohjaamalla verorahoja ja painettua rahaa liikepankeille  ja keinotteloille, jotka saivat eurovirkamiesten takaukset 4000 miljardin turhille projekteille ympäri Eurooppaa. Tietysti rikastuttaen mafiaa etelä-Euroopassa. Ja ajaen Amerikan kolonialismia eli Natoa kohti sotaa eurokriisin "ratkaisuksi". 

  Eliitin ratkaisu oman elitistisen elostelun, hierarkiavallan eli mielivallan stagnaation ja talouskriisin ratkaisuksi on aina kautta historian vihan politiikka eli kansan kiihottaminen sotaan eliitin lavastamilla syillä. Kansa hajotetaan ja vastarinta hajotetaan tappamalla ihmisiä luomalla iihkoa ulkopuolisesta vihollisesta jotta sisäinen vihollinen eli kansan alistajat, oma eliitti, ei joudu vastuuseen.   

  Todellisuuden vääristämistä propagandalla ja uskonnolla käytetään aina sodan sytyttämiseen.  Natsi-Saksa ei suinkaan ollut mikää poikkeus ilmiönä, meitä ajetaan taas eliitin hysteriaan jotta poliittista heräämistä ei tapahtuisi keinottelijoiden ja veronkiertäjien aiheuttaman kurjuuden syistä. 

    
  Iltasanomien päätoimittajalta on päässyt vahinko, sillä uutisartikkeli Islannin alouspolitiikasta onkin kovinta poliittista dynamiittia natokiihkoilijoiden ja eurojuntan lahkon mediaterroria vastaan.

  Valtio ei saa ottaa vastuuta keinottelijoiden valka-ansa-operaatioista.   


  II

  Oikeiston kaappaama YLE jatkaa mediaterroria ja faktojen vääristelyä  sensuurilla ja natokiimalla:

  - Katsoin myös uteliaisuudesta Ruotsin TV:n uutiset Suomen aikaa klo 22.00.  Niissä Wallströmin lausunto oli 4.uutinen, ja mikä mielenkiintoisinta, hän totesi myös, että Ruotsin ja NATOn koneet lentävät samalla tavalla ilman, että transponderit ovat päällä.
   
   Kun Ruotsissa puhutaan avoimesti Naton aggressioista ja 7 maan uusnatsien osallisuudesta Kiovan terroriin Krimin siviilien tappamisessa ja pommittamisessa niin Suomessa luodaan kauhunäytelmää, jossa Putin on syyllinen CIA:n ja USAID:n yli 7000 miljoonan dollarin lahjontaoperaatioon, tuhanteen palkkasotilaaseen CIA:n ohjauksessa ja Ukrainan sisä- ja ulkopolitiikan kaappaukseen Kiovan nukkehallituksella, jossa on nyt 3 muun maan kansalaista ministerinä ajamassa Naton amerikkalaista sotakonfliktia Venäjän geopoliittisella alueella.


   
  III

  Jopa usonnonopetuksessa luodaan petosta Eruoopan eliittihistorian väärentämisessä.

  "Pyhä" Franciscus Assisilainen ei keskittynyt eläimille juttelemiseen vaan loi ensimmäisen sosialistisen valtion ruhtinaiden orjavaltioiden keskelle. 1000 talonpoikaa loi rahattoman autonomian ja vallankumouksen, josta eliittimediamme haluaa hysteerisesti vaijeta. Vatikaani tukahdutti kapinan kuten nyt media ja kirkko tukahduttaa ihmisten tajuntaa.     
  IV


  Öljynhinta on shokkialhaalla

   ja taloustoimittajat käyttäytyvät kuin se olisi normaalia.

  Venäjän, Kiinan, Brailian ja Intian suurta talousliittoa ei tuoda pääuutisiin kun se ei tue pörssin keinottelukuplaa. Taloussota Venäjää vastaa esitetään hilpeänä viihteenä kun päätoimittajat yrittävät lobata sekä keinottelukapitalismin valheita, romahduksen torjuntaistelua että talousotaa.

  Uhrataan vaan Suomi dollarin puolesta! Mutta kaikkihan on vain talvisotaa, kunnian sotaa, kansalaisten iloista uhrautumista, eliitin sanelun ja tuloerojen ylistämistä suurena kapitalismina


  • How The Petrodollar Quietly Died,

   And Nobody Noticed

  http://www.zerohedge.com/news/2014-11-03/how-petrodollar-quietly-died-and-nobody-noticed

  sunnuntaina, joulukuuta 14, 2014

  Armeijan vakoilija ryhtyy Uuden Suomen Puheenvuoron demagogiksi


  Uusi Suomi sekä Aamulehti antoi minulle ja muille kymmenille kokoomuksen arvostelijoile porttikiellon  Puheenvuoroon mutta sallii estottomasti kaikki armeijankin palkkaamat sotakiihkoilijat julkaisunsa sivuilla. Jopa maltilliset perussuomalaiset potkaistiin pois Uuden Suomen sivuilta suoraan kokoomuskritiikin takia samalla kun Soinin ja  Halla-ahon kainalossa suojelemat suorat vihapuhujat ja vasemmiston haukkujat saivat jäädä suoltamaan rivoja sanoja ja outoa seksuaalisävytteistä kaksimielisyyttä ilman kontrollia vastoin toimituskuntien antamia yleisiä linjauksia.  
     

  Armeijan vakoilija ryhtyy Uuden Suomen demagogiksi verorahoilla:

  Verorahoilla kustannettu vakoilija toimii nyt Uuden Suomen  julkisena demagogina sodan ja Naton kolonisaation puolesta. Vangittiin Afrikassa armeijan palkkaamana (vastoin armeijan sääntöjä palkkaa "opiskelulomalla") vakoilutehtävän aikana ja diktaattorien arabit lunastivat miljoonilla dollareilla vapaaksi.
     
  Herätkää hyvät ihmiset kuinka "oikeuslaitoksen" suojelemat oikeistovirkamiehet ja armeija käyttävät Saksan 1920-30-luvun keinoja ja propagandaa eliitin sotarummutuksen puolesta. Herätkää. 
     
  Natsien ja CIA:n nukkehallituksen uho Kiovassa on näille äärioikeistolaisille sodanjulistajille Helsingin Sanomien lehtien ja Yle:n kompatessa kuin evankeliumia mutta YK:n sopimusten vastaiselta tykitykseltä ja joukkomurhilta puolustautuva Krimi on heille hirvitys. Miksi eivät krimiläiset antaudu uusnatsien, CIA:n, Saksan ja Naton sitä vaatiessa?

   On se kumma. 
   
    

     II


  Demokraattinen ja "kansanomainen" äärioikeisto on paheksunnallaan ja isänmaallisuudellaan Suomessa saanut tärkeän tehtävän puolustaa eliitin uusliberalismia. 
   

  Se syyttää vasemmistoa siitä mikä on johtavan oikeiston pääpolitiikkaa.
   

  Suomalaista demokraattista äärioikeistoa ja ultrakonservatiiveja ei toki saa nyt tällä hetkellä sekoittaa suoraan Kiovan katunatseihin vaikka he kannattavatkin näitä. Vielä demokraattista mutta CIA:n ja Kiovan natsien laiton sodankäynti kansainvälisiä sopimuksia vastaan ihailu herättää aiheellista epäilyä jatkosodan aikana Ukrainassa 100000 ihmistä teurastanutta suomalaisia SS-miehiä ihailevaa oikeistoa vastaan. 
   
  • Englannissahan ja Ranskassa demokraattinen äärioikeisto ei kannata Kiovan natseja kuten Suomessa.
    
  Tilanne Euroopassa ja varsinkin Suomessa on poliittisesti erittäin outo ja tavallinen mediaan uskova ei kykene tekemään analyyttista tavoitteiden ja keinojen erottelua poliittisen retoriikan suhteen.

  Suomalainen äärioikeosto heiluttaa rationaalisen maahanmuuttokriittistä lippua mutta sekaantuu euronatsien nousuun Euroopassa sympatioissaan. 

  Äärioikeisto palvelee kuitenkin kokoomusta venäjävihallaan, median leimaamisella ”vasemmistolaiseksi” ja Kiovan natsien tukemisella vaikka on mukamas niin vihainen kokoomukselle ja ”vihervasemmistolle”.  Vihreäthän tukevat oikeiston Nato-, venäjävihaa, Stubbin itsetuhoisaa taloussotaa ja EU-fantasiaa kaikin tavoin joten on outoa kun äärioikeisto haluaa sekoittaa vihreät ja vasemmiston toisiinsa.

  • Suomalaiset eivät ymmärrä oikeistosta ja sen taustasta mitään koska eivät tiedä että suojeluskuntien joukkomurhatoimintaa ohjasi 90% johtajina ja rahoittajina suomenruotsalainen eliitti.  Sisällissodan aloitti rahaeliitti, joka terrorisoi ja lahjoi virkamiehet estämään demokraattisen vallan eli eduskunnan toiminnan. Jopa venäläiset kasakat hevosten selässä hyökkäsivät vasemmiston eli enemmistön kansanedustajien kimppuun eduskuntasalissa suomenruotsalaisten rahoittamina - sisällissodan alkuna.
     
       
   
      III
   

  Taas demokraattinen ja keskusteleva äärikoikeisto väittää että Hesari ja YLE palvelee vasemmistoa. Toivoton fantasia todellisuudentajun tukkeena.

  http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2014/12/helsingin-sanomat-valehtelee-jalleen.html


  Hesari on oikeistolaisen uusliberalismin lipunkantaja. Homojen ja kaikenlaisen uuselitismin kannattaminenhan on kokoomuksellekin mitä tärkein kulissi äärioikeistolaisen sotapolitikan ja taloussodan suojaksi. Humanismin retoriikkaa kaapataan elitismin tueksi ja sivistys tuhotaan sivistyneillä sanoilla.
    

  Tämä tarkoittaa sitä, että Hesari kannattaa "suvaitsevaa" halpatyövoiman kontrolloimatonta vyöryä eliitin motiiveilla, jotta palkkoja voidaan laskea kantasuomalaisilta, työttömien tahallisella lisäämisellä ja työttömyyden pelkoefektillä.  
   
  Tämä on kokoomuksen, keskustan, RKP:n ja vihreiden virallinen oikeistolinja uusliberalistisena valtion tuhoamisena ja työllistävän sääntelyn estämisenä.  Kurjistamispolitiikkaa hyvinvointivaltion sääntelyn tuhoamiseksi ja suuryhtiöiden kontrolloinnin poistamiseksi. Vihreiden ja feministien porvarituella ja tekopyhyyden sanoilla.
      
  Lopettakaa idiotismi vasemmistolaisesta hesaritoimittajasta, Hesari kannattaa Natoa, EU:ta ja pankkien rahoittamista verorahoilla mikä on äärimmäisen uusliberalistista ja oikeistolaista politiikkaa pörssieliitin rikastuttamiseksi ja valtion tuhoamiseksi.

  Pörssi-ideologia tai tarkemmin sanottuna teollisuuseliitin  on jopa sytyttämässä sotaa Eurooppaan ja on täysin oikeistolainen projekti kuten oli I ja II maailmansota eliitin rikastuttamsien projektina.
   
  Jos osa tyhmästä porvarisuvuista nousevasta vasemmistosta (Arhinmäki) on harhautettu valheilla mukaan "EU-projektiin" se on vain oikeistolaisen median ja oikeistolaisen kouluhistorian vääristelyn valtavan propagandan tulosta.  Kansanmurhaa vapaasti suorittanut Naton verikoira vaihtaa isäntää? 


  • Revitalized Turkey drifts away from Europe and towards Eurasia

  " After flirting with Europe for decades and being constantly spurned, Turkey no longer seeks to be an attachment to a failing EU.
   Indeed, many Turks expressed the view that being rejected by Brussels has turned out to be a lucky escape,' Bryan MacDonald writes.


  Tämän takia Turkki osti Kiinasta ilmatorjuntaohjuksia

  sillä naton ohjuksilla ei voi pudottaa amerikkalaisia koneita. Nato menettää nyt jalkamiehiä - ja jopa Kreikka voi nyt lähteä entisen KREIKANVALVOJAN mukana rikkoen Amerikan pitkän linjan, geopoliittisen lahjonnan ja mafian rahoittamisen doktriinin. NATO-TURKKI on toiminut ns kiristysuhkana, jolla Nato-Kreikka on saatu antautumaan Naton kenraalijuntalle 100%. Nato on rahoittanut Turkkia, Kreikan vihollista, jotta Kreikka pysyisi Natossa ja päinvastoin, kummin kammin. Sairasta peliä.

  " In foreign policy, much has changed. AKP’s leader, President Recep Tayyip Erdogan, takes a firm pro-Palestinian line in the Middle East, which has diluted Turkey’s traditionally close relations with Washington and Tel Aviv.
  IV

  Ja vihreät feministit ilman yhteiskuntasopimuksen näkökulmaa:

  todella oikeistolaisia, julkisuudessa esiintyvät diiva-feministit ovat totaalisen oikeistolaisia diivaporvareja ja eliitin lahjomia oikeutettuja sylikoiria estämään yleinen tasa-arvo, koulutus, rauha ja terveydenhuolto hyvinvointihteiskunnan periaatteilla. Kannattamaan YK-sopimusten vastaista Afganistanin sotaa - muista Nato-sodista puhumattakaan
     
  Primääriarvoja kuten rauhaa ja hyvinvoinnin tuomia resursseja halveksitaan.
   
  On lapsellista ettette äärioikeistossa näe suomalaisen eliitin ja median selvää peliä oikeiston pussiin. Päivi Räsänenkin on perusoikeiston ja suomenruotsalaisen rahaeliitin innokkaasti nostama ministeri ja harhauttaja pois tärkeistä ja talouspoliittisista aiheista.
   
  On tietysti myös vanhaa oikeistoa, joka todella haluaisi itsenäisen Suomen valtion mutta Timo Soinikin haluaa Suomea euro-Natoon ja Vatikaanin sponsoroimaan plutokraattiseen liittovaltioon ilman mitään demokratiaa, veroprogressiota ja omavaraisuutta. 
     


  Oikeisto ja hallitus uuden STASIn rakentajana
  http://markusjansson.blogspot.fi/2014/12/ihme-kyttaamista-  Oikeiston hegemonia koko eduskunnan ja oikeistodemarien siunaamana, Räsänen ja lestadiolaiset osa eliitin pakettia
  - Alexander Stubbin hallitus kyykyttää Suomea lähes pienimmällä mahdollisella enemmistön diktatuurilla. Stubb tarvitsee Kristillisdemokraattien kuusi kansanedustajaa voidakseen vielä viime hetkellä jättää oman puumerkkinsä hyvinvointivaltion purkuprosessiin Hinnan tälle saavat määritellä 1600-lukulaisen noitavainopuolueen ideologit.
  http://blogit.kansanuutiset.fi/kaasuputki/vain-kuuden-kansanedustajan-tahden/


  Päätoimittajat valitettavasti vääristävät suomalaisten tietoisuutta kun eivät kerro että sekä SDP että SAK ovat olleet pitkään CIA:n rahoittamia ja ohjaamia järjestöjä vasemmistoa vastaan ja vasemmistoa rapauttamaan.

  • Kuten pankkiiri, eliitin juoksumies ja aluksi Turun sataman vakolija ammattiyhdistysmiehiä vastaan, Mauno Koivisto ei ikinä ole ollut vasemmistolainen tai humanisti. 

  1989 teroristeja eli laman aiheuttajia, pankkiireja, Koivistoa, kokoomuksen "talouspuhetta" ei vedetty vastuuseen vaan vaadittiin kovempaa "kapitalismia" eli pörssieliitin sanelua.

  Eivät suurpääoman eli kapitalistien vastustajat vastusta rahaa vaan eliittiä, varkaita, veronkiertäjiä, lobbareita, lahjontaa, salaisia sopiuksia, salaliittoja (TTIP), keinottelijoita, lainkieltäjiä, laittomuutta, veroparatiiseja.
     V


  Miksi II maailmansodan syitä vääristellään ihaillen joka viikko? Joka viikko. YLE.

  •  "Sotaisa ihminen"
  http://yle.fi/uutiset/7461442

  Sotaisa eliitti.  Keskiviikkokerhon Media ja kokoomuksen ja keskustan kaappaama YLE tahallaan kieltäytyy kertomasta kuinka päämäärätietoisesti eliitti rikastuakseen sytytti I ja II maaiömansodan, koulutti ja rahoitti Hitlerin - pyyhkiäkseen liberaalin ja yksityisyrittävän yhteiskuntakehityksen sekä enemmistön demokratian pois eliitin omistaman teollisuuden ja kartellien tieltä.Vain Hitlerin "karismaa" ja "olosuhteita" korostetaan ylen dokumenteissa jotta eliitin syyllisyys ja vimma unohdettaisiin.  

  YLE mässäilee sodala kuukaudesta toiseen, nyt siellä pyörii maailman erikoisimmat aseet. Toistamaailmansotaa YLEn hallitus kaipaa viikosta viikkoon ja Hitlerin rahalla nostanutta eliittiä ei esitellä koskaan. Hitler oli nolla, eliitti loi sodan ja suunnitelmat tuhotakseen kulttuurikehityksen ja demokratian. Jotta raha kertyisi eliitille pakkotilalailla. 

  Natsit olivat vain kartellien palkkasotilaita, Hitler vain käsinukke eliitin kartellikolonisaatiossa. 
    
  Yksityisyrittäjät,  katsokaa, kokoomus ja RKP sekä tietysti EK ja EVA kulissihirmuina ovat kartellifasismin ja pörssin eurofasismin airut.  

   

      Media hehkuttaa suurien taistelujen uhreja ja kuolleita sotilaita eliitin jalkojen alla

  • From the First World War to Iraq today: why no one remembers the peacemakers
  Suomen armeijan sponsoroimaa toimintaa - armeija luovuttaa jatkuvasti koulutettua henkilöstöä Amerikan salaisiin joukkoihin.    

  • These Are Lies The New York Times Wants You to Believe About Russia

  Our sanctions caused Russia's downturn. They protect Big Oil and make the world more dangerous.

     Eliitit riemuitsee suomalaisten talkoohengestä   - ja korottaa eliitin liksoja


  Pofessori Petrasin taustaselvityksen ja tilannearvion voikin ainoastaan allekirjoittaa lukemattomin ja tuorein faktoin. Saksan ulkoministeri Frank-Walter Stenmeier piti joulukuun alussa puheen talousfoorumissa (SZ Economic Summit), jossa hän houkutteli yritysjohtajia tukemaan Saksan nousua maailmanmahdiksi. Puhe yritysjohtajille kuultiin Berliinissä Hotelli Adlonissa ja siitä uutisoi 6.12. WSWS.orgin toimittaja Johannes Stern...   
  *  Lisäys
  Transatlanttinen kriisikoneisto paljastuu. Vähitellen.


  Totuus Ukrainaista nousee nyt neljän valtamedialehden kautta
   journalistien huonon omantunnon rehellisellä paineella.
  CIA:n, Kiovan nukkehallituksen uusnatsien ja Naton terrori sodan sytyttämiseksi ja pörssikatastrofin dollarieuron ja keinottelukartellien (Libor satatuhatta miljardia e keinottelua) valheiden piilottamiseksi ei pysy enää propagandan alla. Nato järjestää siis kohta "terrori-iskun".