keskiviikkona, kesäkuuta 27, 2007

Virtuaalinen luokkajako


"Yhdysvaltalaisen yhteiskunnan luokkajako on nähtävillä yhteisösivustojen käyttäjissä. Facebook-yhteisösivustoa käyttävät nuoret saattavat olla kotoisin suurituloisemmista ja koulutetummista perheistä kuin MySpacen käyttäjät, amerikkalainen tutkijakoulutettava väittää.

Alustaviin tuloksiin on päätynyt Berkeleyn yliopiston tutkijakoulutettava Danah Boyd, joka on tutkinut yhteisösivustoja vuodesta 2003. Hän on tarkastellut MySpacen ja Facebookin käyttäjiä tekeillä olevaa väitöskirjaansa varten kuuden kuukauden ajan." - IT viikkoIhmisen sosiaalinen "kulttuurievoluutio" tietoisuudelle erillisenä olentona mutta samalla ryhmän jäsenenä, "yksilön identiteetille", hyväksytyksi tulemiselle laumassa erikseen määriteltynä yksilönä, perustuu alunperin hierarkian sosiaaliselle hahmottamistarpeelle, sellaiselle hahmottamistavalle, jossa jokaisen sosiaalinen sijainti määritellään suhteessa muihin ylempänä- tai alempana-määrityksellä. Kukaan ei voi arkaaisessa hierarkiassa olla samalla tikapuulla vaan aina ylempänä tai alempana.

Jokainen kulttuurin muodostuminen on seurausta ihmisapinoidenkin äärimmäisen tarkasta hierarkian tiedostamistarpeesta. Kukaan "yksilö" ei alkeellisessa "heimokulttuurissa" luo "omaa" identiteettiään ja "arvon tuntemuksiaan" itsenäsiesti - vaan se annetaan hierarkisen arvosysteemin mukaan yhteisölle merkitsevän hyödyn, suhteiden ja/tai kykyarvostusten kautta. Hierarkinen arvosysteemi on ensimmäinen kulttuurin esiaste, joka siis on jo eläimillä, esim apinoilla, rotilla ja susilla. Sosiaalinen eläin haluaa olla kelpaava, ryhmän arvojen, "tarpeiden", tarve-mielikuvien ja ihailun kohde.


Ihmisen kulttuuriset perusmääritykset eivät ole paljoa muuttuneet miljoonan vuoden aikana. Biologinen "tarve", "yllyke" hierarkiseen tiedostamiseen on geneettistä.


Tasa-arvon käsitys 70-luvulla toisen maailmansodan kauhujen ja fasististen erottelupyrkimysten jälkeen oli tietyssä mielessä kulttuurimme humaani huippuhetki. Josta on palattu ja lujaa arkaaisiin käsitysskenaarioihinja arvolatauksiin.

chomsky: consumerism and control 1&2


Luokkajako, siihen kytketty halu luokkajaon tiedostamiseen ja rajojen näkemiseen, ei ole hävinnyt minnekään modernista kulttuurista, eikä varsinkaan tässä äärimmäiseen mainontaan perustuvassa kulttuurissamme. Kulutuskulttuuri on pyrkimystä lauma-/heimokulttuurin palauttamiseen uudessa muodossa.
Oh voi miten se Hiltonin kaunis, herkkä ja viaton tuhlurityttö oikein pärjää kovien toimittajien uteliaisuuden alla? Onkohan hänestä uusia kuvia netissä...
Kuluttamisen maksimoimisprojektin edellytyksenä on kulutuskulttuurissa aina se arkaainen erottautumisen tarve, hierarkoiden luominen ja glorifioiminen. Elitismin mainonta ja lietsonta on oleellinen osa spektaakkelikulttuuria, jossa julkkiskulttuuri ja mainonnan estetiikka on vain uudelleen lavastettua arkaaista hierarkiakulttuuria.

Rahan, ystävien ja työpaikan statuksen avulla ihmiset haluavat määritellä itsensä aina mahdollisimman ylös. Nuorisokulttuureissa vaatteet ovat äärimmäisen tärkeitä identiteetin merkintätapoja. Tietysti internet myös saa myös heimoluonteisen jaon, jolloin osa kulttuureissa löytyy heimoja ja identiteetinmääritystapoja, jotka tuntevat tarvetta katsoa alaspäin muita heimoja.Otteita Boydin väitöskirjasta

http://www.zephoria.org/thoughts/archives/2007/06/24/viewing_america.html

Ihailtavaa rehellisyyttä akateemisesta maailmasta

Rehellisyyttä akateemisen maailman valtapelivortexista:

" Olen ollut laittamassa alulle tätä korkeakoulujen auditointihössötystä - sitä Berliinin paperin ns. muuta vastaavaa järjestelmää (siis sertifikointia ja akkreditointia vastaavaa). Voin sen nyt tunnustaa. Nyt olen seurannut niitä lueskelemalla auditointiraportteja. Näkemykseni on ollut monin paikoin virheellinen - silloinen ajatelma nykytodellisuutta vastaamaton. En ymmärrä laatutyötä. En siinä muodossa, kun sitä ympärilläni näen. Se on omituista valtapeliä, jossa näennäisen läpinäkyvyyden lisäämisen nimissä tehdään ohjaussuhteet entistä läpinäkymättömämmiksi. Reilut kolme vuotta sitten minulla oli näkemys korkeakoulujen laadunvarmistuksen auditoinneista... "


Tästähän se huippuyliopisto vielä ihmeellisesti jalostuu.
Vieläkin enemmän kriteerejä, vieläkin enemmän byrokratiaa, vieläkin enemmän valtapeliä, vieläkin enemmän suojatti-ideologiaa, vieläkin enemmän byrokraattien rationalisointia tieteestä välittnämättä, vieläkin nopeammin tuloksia numeroina paperilla.torstaina, kesäkuuta 21, 2007

Presidentti Halonen ja totuuden turvallinen hauta*25.7.07:

Supo on jakanut Rosenholz-aineistosta ristiriitaista tietoa

Supo vakuutti kesäkuussa, ettei sen hallussa olevalla Stasi-aineistolla ole mitään tekemistä Rosenholzin kanssa. Valtio on kuitenkin lausunnossaan Helsingin käräjäoikeudelle myöntänyt Rosenholz-aineiston olevan supolla. - MTV3

-ohjelmassa presidentti Tarja Halonen jatkaa samaa vanhaa linjaansa kansakunnan sokean historian suhteen. Unohtakaa.

Hän ei halua mitään "totuuskomissiota" repimään esille sisällissodan arpia ja kipukohtia, sillä jälkipolvilla ei ole hänen mielestään "oikeutta tuomita" menneiden sukupolvien tekoja. Totuutta ja tietoa ei siis tarvita. Vain urhoollista turtumista ja unohdusta. Mitäs totuudesta. Historia on parasta himmeänä, viileänä, etäisenä ja epämääräisenä. Sillä ei ole mitään väliä, että suurimmat kuolleisuusluvut tapahtuivat itse sodan jälkeen, valkoisten kostotoimenpiteiden toimesta, valtion hylätessä oman perustuslakinsa ja salliessa fasististen järjestöjen vapaan toiminnan.

Käytännössä Nato-Halonen ei halua, että valkoisten teloittajien nimiä tulisi kaikkien tietoisuuteen. Ettei kenenkään tarvitsisi ihmetellen hävetä iso-isäänsä mukavien lapsuusmuistojen rinnalla. Ja nähtävästi Halosen jalo toive
historian suttaamisesta toteutuukin vaivatta, sillä poliisi ja viranomaiset eivät tehneet työtään valkoisten muiluttajien ja teloituskomppanien suhteen eikä mitään rikosoikeudellisia raportteja eikä tutkimuksia käynnistetty.

Valtio valitsi terrorin, joka on mahdollisimman tunnosllisesti häivytetty virallisesta historiankirjoituksesta. Valkoisten kuolemankomppanien jäsenet ovat haudanneet tunnollisesti muistonsa punaisten kanssa samaan merkitsemättömään hautaan eikä täsmällisiä aikalaiskuvauksia ole paljoa tullut esille, ei varsinkaan nimien kera. Halosen mielestä valkoisten terrori on nyt vain hyväksyttävä osana historiaa ja lain hylkääminen on nähtävä valitettavaksi osaksi sodan jälkeisten teurastusten hurman aikana.

Mutta kyseisen ajankohdan historia on nähtävä niin vastenmielisenä että sitä ei saa nostaa "turhaan" esille. Tämä on mielenkiintoinen reduktiivnen historianäkemys. Parempi jättää jotkut asiat taakse.
Vai?

Niin kauan kuin tuskainen menneisyys mitätöidään konkreettisesti, niin sen psyykkiset seuramukset "kansakunnan psyykessä" ja siis myös mielenterveysongelmissa sukupolvelta toiselle pysyvät vähäteltynä. Väkivalta siirtyy eteenpäin nimettömänä ahdistuksena ja muotoaan muuttaen. Jos joku ei saa kuulla isoäitinsä murhaajan nimeä, on se valtion harjoittamaa rakenteellista väkivaltaa, jatkuvaa häpäisyä, uhrien ihmisarvon mitätöintiä.


Relativistinen moralismi lähtee ajatuksesta, että kaikki mikä tapahtui, täytyi tapahtua koska se tapahtui. "Silloin ajattelin eritavalla, nyt ajattalen aivan toisin tavoin, miksi olisin nyt vastuussa teoista, jotka tein aivan toisin ajatuksin?". Italiassa on tuhansien ihmisten murhaaja, entinen natsiupseeri saanut takaisin valtion työpaikkansa vaikka on tuomittu tuomioistuimen päätöksellä. Mitäs menneistä, kunhan mies on hyvässä maineessa ja hyvissä suhteissa. Ja vastuuntuntoinen.

Kaverini kotitilan läheltä löytyi juuri äskettäin hiekkamaasta tunnistamattomia luurankoja - eikä viranomaisilla ole mitään motivaatiota tutkia, ovatko ne sisällissodan uhrien jäänteitä. Mitä turhia penkomaan.

Isoisäni oli todennäköisesti Kekkosen kanssa samassa kiertävässä eliittilahtariryhmässä heittämässä keikkaa ympäri Suomen mutta mistään ei voi saada tietoa kuinka monta kymmentä/sataa hän oli teloittamassa. Poliisi sulkee silmänsä, eilen ja nyt.

Halonen on myös jatkuvasti estänyt tutkijoiden pääsyn Mauno Koiviston ja Kekkosen presidenttiarkistoihin ja niin historiamme on vielä pimeä Neuvostoliiton suhteidenkin, periaatteiden, julkisen tiedon rajaamisen ja keinojen suhteen. Ettei vain tuomittaisi hyvää tarkoittavia maan isiä ja heidän puhdasta poliittista linjaansa. Ettei valtaa kyseenalaistttaisi edes jälkikäteen.

Kuinkahan moni maailmanluokan kirjailija ammentaa taiteensa ja tehtävänsä juuri nimenomaan tästä menneisyyden kieltämisen kompulsiivisesta pakkomielteestä, mikä ihmisrotua vaivaa.


Alma Media Helsingin-toimituksen hankkimien, aiemmin salaisten asiakirjojen mukaan Supo ja hallituksen keskeiset ministerit sopivat keväällä 2000 niin sanottujen Rosenholz-arkistotietojen saattamisesta suomalaisten tutkijoiden ja asianosaisten ihmisten käyttöön. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut, eikä suojelupoliisi ole antanut aineistoa edes oikeusistuimen käyttöön. - IL
Yhdysvaltain tiedustelupalvelu sai tietonsa suoraan ulkoministeriön huipulta ja puolueiden sisäpiireistä, päättelee Turun yliopiston poliittisen historian professori Kimmo Rentola CIA:n Suomea koskevasta tiedusteluraportista. Rentolan mukaan on selviö, että korkean tason tietolähteitä oli Suomen ulkoministeriössä, keskeisissä puolueissa ja viranomaisissa. "Siinähän oli esimerkiksi tietoja siitä, mitä Kekkonen oli puhunut Neuvostoliiton johtajien kanssa, jotka eivät ehkä Kekkoselta itseltään olleet, mutta lähipiiristä. Ulkoministeriön korkealta taholta on saatu hyvää tietoa neuvotteluista YYA-sopimuksen jatkamisesta ja Suomen Etyk-aloitteesta." - HS
.


Icky Thump

Nyt netissä video stream


The White Stripes

Icky Thump
LIVE -online now

:: find the live performance from
Blueroom left side bar "Live performances"
- now online


http://blueroom.att.com/events/whitestripes.php

Pahoinvoinnin maksimointia iii


"Joka toinen koulussa menestyvä tyttö voi huonosti.

Psyykkisen hyvinvoinnin ja koulumenetyksen sekä motivaation yhteydestä keskiviikkona väitelleen kasvatustieteiden lisensiaatin ja filosofian maisterin Helena Thunebergin mukaan opintomenestys jää pintapuoliseksi, jos opiskelu on suorittamista.
-Opiskelun ei pitäisi olla suorittamista palkinnon toivossa tai rangaistuksen pelossa. Suorittajaoppilas valitsee jatkossakin helposti tavoitteita, jotka eivät vastaa omaa tasoa.

Kaikki kulminoituu opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen. Sille olisi hyvä olla aikaa, ja siksi ryhmät saisivat olla pienempiä."

"Toiseksi on älytöntä laittaa kaikki käyttäytymis- ja oppimishäiriöiset samalle luokalle. He voisivat hyötyä paljon enemmän, jos he olisivat esimerkiksi liikunta- tai musiikkiluokalla."

Mutta poliitikkomme ovat innoissaan "opetuksen tehostamisesta" eli ryhmäkokojen kasvattamisesta. Aikuisten arvoja hyödyntävästä "aktivoimisesta" suoritusyhteiskuntaan. Poliitikon kova, itsenäinen maine, poliittinen profiili, on sitä taatumpi ja ihaillumpi muiden valta-addiktien joukossa mitä vähemmmän hän välittää asiantuntijoiden lausunnoista.


* Lisäys
Lapsiasiavaltuutetun mukaan lasten elämässä liikaa suorittamista

Lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula vaatii lisää resursseja lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisyyn. Aula peräänkuuluttaa lasten elämään myös enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista.

Aula muistuttaa, että lapsen mielenterveyttä suojaavat etenkin luovuus ja leikki.

http://www.yle.fi/genreportaalit/portaali.php?genre=terveys&osannimi=terveys_uutiset&jutunid=8750WhiStri


Pan Justice Sonic


Amy Winehouse ei esiinny tänään Provinssirockissa

Amy Winehouse ei esiintynyt Provinssirock issa.
Onneksi en lähtenyt paikanpäälle ihmettelemään.

Jos katsoit Nelosen viihdeohjelman, jossa idioottimainen toimittaja kysyi kolme kertaa Amyltä, oletko Diiva, olethan - ja lopulta onnistui pusertamaan häneltä jonkinlaisen myöntävän vastauksen niin en yhtään ihmettele että jonkin c-luokan hotelliaamiaisen jälkeen pop-maailman kuumimpia kuningattaria todella sitten vain diivamaisesti nostaa kytkintä sateisen yön jälkeen.


* R.Räsäsen kokoelma Amy live-nettivideotallenteita

Giulietta ja viettelykset

Fellini - Giulietta ja viettelykset

Fellinin ehkä parhaassa surrealistisessa elokuvassa seikkaillaan turhautuneen ja uskottoman miehensä loukkaaman naisen alitajunnassa elämänvoiman ja seksuaalisen identiteetin uudelleen löytämiseksi.

Fellinin vapaan assosiaation kerrontaratkaisut ja kelluva, äärimmäisen karakteerikeskeinen kerronta eivät sitten kelvanneet eurooppalaisille tuottajille ja Fellini saikin tehdä sitten 80-luvun vain hajuvesimainoksia.Bryce 5.5 for free

3D app Bryce 5.5 available

for free download

DAZ Productions has released Bryce 5.5 mac/pc as a free-to-download application. Bryce publishers DAZ Productions have made a version of the flagship 3D software available for free download online.

keskiviikkona, kesäkuuta 20, 2007

Jumalan ainoa oikea kamu

Olen aina ihmetellyt "ekumeniasta" innostuneita luterilaisia ihmisiä. Minkä takia luteriaisen täytyisi olla kiinnostunut katolilaisesta ja keskiaikaisesta keisaripaavikultista?

(Ekumenia on kristillisten kirkkojen yhteisten arvojen ja opinkappaleiden "diplomaattinen etsintäprosessi".)

Paavi palautti
jokin aika sitten kirkon perinteiset perusajatukset taas kunniaan ja
uutisotsikoihin muhammetilaisuusvastaisilla lainauksilla - sekä nyt tuoreeltaan luterilaisenkin kirkon dissauksella

"Paavi: Protestantit ja ortodoksit vajavaisia"

Vatikaani julkisti tiistaina kannanoton, jonka mukaan muut kristilliset kirkot kuin katolinen kirkko ovat vajavaisia, koska ne eivät tunnusta paavin asemaa kristillisen kirkon johtajana. Vatikaanin mukaan katolinen kirkko on "ainoa oikea Kristuksen kirkko". - HS

On äärimmäinen hybris luulla, että luterilainen, humanistinen solidaarisuusajatus voisi muuttaa katolista tai ortodoksista kirkkoa. Täysin harhaisille luuloille pohjautuva suuri projekti.

Ehkä ekumeniaan vihkiytyneet kokevat saavansa elämälleen kihisevää tarkoistusta suuresta tehvävästä olla muuttamassa despoottiseen malliin perustuvaa "ikuista instituutiota". Ajan tuhlausta ja outoa hyväksynnän kerjäämistä, on minun mielipiteeni.

Vuoropuhelu katolilaisten kanssa on aina ollut yksipuolista luterilaisten ja muiden protestanttien ryömiskelyä ja omituisten dogmaattisten, tarpeeksi "laveitten" lauselmien leväperäistä etsiskelyä vanhojen kirkkojen ehdoilla. Lutherinkin mukaan Jumalaa etsivien on aivan turha etsia elämän viisautta korruptoituneista valtasysteemeistä. Miksi ekumeenisia fantasioita, kun katolilaiset ja ortodoksit sanovat aivan suoraan, ettei heillä ole aikomustankaan muuttua mutta ovat toki avoimia luomaan itsestään "positiivista" kuvaa "etsiville" luterilaisille - jotta he palaisivat äitikirkkoon.

Eiköhän protestanttisissa kirkoissa ole aivan tarpeeksi omaa uudistuksen ja vuoropuhelun tarvetta - ruohonjuuritason suuntaan. Eikä menneisyyden historiallisiin dinosauruksiin.

Melkein oksensin kun näin valokuvia opiskelukavereistani suutelemassa paavin sormusta -90 luvulla. Uskonnollisuus sinänsä voi olla monelle itsetarkoituksellinen fantasia.


perjantaina, kesäkuuta 15, 2007

Henry Rollins online


Henry Rollins show

online Teema


http://areena.yle.fi/toista?quality=lo&id=209098

Digital culture


"There are three things I dislike:

poems by a poet,

writing by a calligrapher,

and food by a cook."

-Ryokan, Zen teacher


"Many of the professional creators don't get it - they can't imagine a world where creativity is not controlled," Professor Lawrence Lessig said.

"But they should recognise this amateur creativity has extraordinary potential for them too."

"I do not think you are going to see the elimination of the professional creators but you are going to see it complemented by a much wider range of amateur culture in the original sense of the word amateur - in that people do it purely for the love of creating."

- BBC

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4685471.stm
torstaina, kesäkuuta 14, 2007

Loser, Loser Burning Bright in the Grim Helsinki Night

"A mood of cosmic desolation seeps like late autumn sunlight filtered through clouds in “Lights in the Dusk,” the Finnish filmmaker Aki Kaurismaki’s haunting meditation on the downward spiral of a solitary loser in contemporary Helsinki." - NYTimes

sunnuntaina, kesäkuuta 10, 2007

Kekkonen kaataa ja Kekkonen hymyilee

Tässä taas uusi reality check siitä normista, joka ohjasi suomalaisen todellisuudentajun aivan kieroon - ja mikä on taustana yhä vieläkin suomalaisten poliittiselle sokeudelle, arkuudelle, keskustelemattomuudelle ja avuttomuudelle. Normi Kekkonen, se ainoa suuri normi, kun muita normeja ei ollut:
"Pohjoismaiden välille 1960-luvun lopulla suunniteltu talousyhteisö Nordek ei uuden väitöstutkimuksen mukaan kaatunutkaan Neuvostoliiton vastustukseen, kirjoittaa Turun Sanomat. Helsingissä perjantaina väitelleen tanskalaistutkijan Lasse Sonnen mukaan hankkeen pysäytti presidentti Urho Kekkonen pitkälti sisäpoliittisista syistä." - Verkkouutiset
Sisäpolitiikka 1960 = Kekkosen ehdoton valta
= alaisten nöyrä sokeus ja kiitollisuus

Kekkonen on vieläkin joillekin pyhä punaisen lohikäärmeen kaitsija, ei persoonallisuushäiriöinen silmänkääntäjä ja muita uhkakuvilla ruoskiva lohikäärmeellä ratsastaja.

Menneisyys on ovela juttu.
Jos ihminen kokee, että on rakentanut identiteettinsä tai "vain' turvallisuudentunteensa jonkin mielikuvan varaan, hyvin harva ihminen pystyy purkamaan menneisyyttä totuudenmukaisesti.


Mannerheim-elokuva tulee valheineen olemaan tuorein synkkä hetki suomalaisten historiantajun hämärtämisessä ja propagandan jatkumossa. Kaikki Mannerheimin fasistinen ultra-germaaninen aatepolitiikka, sokea Mannerheim-fuhrer-kultti ja salattu homoseksuaalisuus tullaan häivyttämään suuren uljaan ideaaliheterojohtajan, Suuren Isän kuvaelman takia. Ei mitään eroa Pohjois-Korean Johtaja-kulttiin.

.