maanantaina, joulukuuta 01, 2014

Kirkon sakastista kuuluu ulvonta ja tuhkan heittely


Missä on kirkon itsekritiikki lahkojen ja Vatikaanin oppien levittämisestä?
 
Pappien ahdistuksen ja katkeruuden teologiaa pursuaa nyt joka puolelta eroajille
 


Tämä on hauskaa kun papit vetoavat protestanttiseen uskoon
mutta valtionkirkko toteuttaa Vatikaanin teologiaa ja pappiskulttia tukiessaan samalla mitä hurjimpia lahkoja ja keskusta-puoluetta Suomessa. 

Kirjoituksessa unohdetaan totaalisesti protestantismin ydin siitä että protestantit hylkäsivät yhden kontrolloidun "kirkon" keskushallinnon elitistisen valtaopin ja halusivat palata seurakuntakeskeiseen itsehallintoon. Protestanttisuudessa "uskovien yhteys" merkitsee itsehallintoa ja kirkko vain uskon yhteyttä eikä paavillisen yläportaan kontrollia. Ev-lut kirkko on taas keskittänyt voimakkaasti viemällä viimeksi Tampereen seurakuntalaisilta oikeuden hallinnoida omaisuutta uudessa seurakuntayhtymässä ja siten Tamperen seurakunnat eivät voi enää erota ev-lut kirkosta.

Papeilta ja poliitikoilta edellytetään uskoa kirkkoon, kirkon arvovaltaan, eikä se ole uskoa lainkaan vaan hegemonian paavillinen vallan kultti. Perinne ennen etiikkaa ja ilman humanistista moraalia.
 
    Lisäys

Jyrkän konservatiivinen kirjoitus samalla Hesarilta, joka tuo esille fasistisen käsityksen kirkon ja valtion luonteesta
  • Kirkko tai eduskunta eivät ole osto- ja myyntiliikkeitä. Ne ovat liian arvokkaita siihen.  - HS
Mitä päätoimittaja tällä tarkoittaa?
 "Arvokkuus" on tässä siis eliitin määrittelemän instituution "olemus" kun se on demokratian ja keskustelun ulottumattomissa hegemoniana. Eliitti pyrkii staattisiin rakenteisiin, jossa enemmistö ei voi muuttaa hegemonian olemusta ja instituution tarkoitusta. Kirkko on luotu valtaeliitin luomaksi illuusiokoneeksi ja muutosvoimien esteeksi. "Arvovalta" on fasistista koskemattomuutta, eliitin koskemattomuutta ja varsinkin kun "kirkko" nähdään valtiota määrittelevänä osana, instituutiona demokratian ulkopuolella. 
  
 
Luther puhui ankarasti kuinka usko "kirkkoon" ja "pappeihin" on "saastaista epäjumalanpalvelua". 
  
Ihmisten hyväntahtoisuus on kirottu Raamatun tuhansien äänien ja kirjoittajien sekamelskalla, jota kirkko vaatii tulkittavaksi yhdeksi ääneksi eli opiksi pappiskultin tottelevaisuuskulttuurilla. Kirkon johto noudattaa Vatikaanin ja sumerilaisen temppelikultin hierarkiasysteemiä ja siten ihmisten yksinkertainen "halu uskoa", halu kelvata auktoriteetille muuttuu eliitin korvaamattomaksi aseeksi ihmisten alistuessa eliitin epädemokraattiseen "arvovaltaan". Vaatimuksiin ja jumalan käyttämiseen alistamisessa. 
 
Ei ole yhtä Raamattua. Ei ole maagista Jumalan sanaa ilman yksilön tulkintaa, järkeä ja omia arvovalintoja. Luther ja muut rikkoivat tradition monotonisen hegemonia-lumouksen ja taas tässä kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon ja kirkkohallituksen (kirkon keskushallinto) teologi Jyri Komulainen kirjoittaa meille kuinka olemme tradition (lue:kirkon) palvelijoita,  joiden tärkein tehtävä on palvella kirkon muuttumattomuutta ja vallan keskittämistä.  
  
Protestantismi ei usko että magia auttaa. Valtionkirkon kiitollisuus jäsenmaksusta ei auta. Pappien lepyttäminen ei auta. Valtionkirkko ei ole korkein uskovien yhteisö valtion valvomana ja tukemana. Valtio on kirkon takaajana koska  kirkko on vallanpitäjien hegemoniailluusion epädemokraattisena takaajana. Jatkuvuus, koskemattomuus, hegemonia eliitin suojana.


Halu saada papeilta varmuus on opetettu indoktrinaatio hegemonian tuotantoprosessissa, voimakas toistettu ehdollistuma ja vaatimus "kunnon kansalaiselle"  (koulu, media, valtionkirkko, pakkoverot kirkolle, jumalanpilkkalaki, kirkkolaki), jossa papit esitetään Jumalan, varmuuden ja mystiikan portinvartijoina. Kirkon tuote on varmuus ja sivistymättömyys maustettuna uskontohistorian siekailemattomalla väärentämisellä

Valtionkirkkohan oli taas tukemassa ultrakonservatiivien avioliittokäsitystä ja vaikutti akiivisen poliittisesti hallitukseen ja virkamiehiin tasa-arvon edistämisen vastustamisessa.
  
Kirkon ehtoollismagia ei auta eikä luo protestanttista uskoa, tietoisuutta ja kapinaa vallankäyttäjiä kohtaan. Protestanttinen usko ilmenee aina tiedostamisena ja kapinana vallankäyttäjiä kohtaan. Se on kovin harvinaista ja kovan painostuksen ja manipulaation kohteena "traditioon" vedoten. Traditiolla ei ole sydäntä eikä moraalia. Aito protestantismi on vallankäyttäjille vaarallista ja siksi se on purkitettava ja väärennettävä valtionkirkoksi, eliitin luoman hierarkian tukirakenteeksi. 

Ev-lut kirkko torjuu protestanttisen käsityksen yleisestä pappeudesta ja papit jatkavat nyt roomalais-katolista maagista pappiskulttia ja poliitikot matkivat heitä menestyksellisesti jopa puhetyylissä valehdellessaan kansalaisille omista päämääristään demokraattisen valtion tuhoamisessa.
    
Mikään eettinen tai protestanttinen jatkuvan muutoksen periaate ei saisi nyt kirkkoa määrittää kun pappiskultin brändi, "muuttumaton usko", piispojen dogma ja uskottavuus on uhattuna. Seurakunnissa oppikuri on tiukka Vatikaanin oppeja korostava, kirkko-, pappi- ja messukeskeinen "uskonhoito" mutta kirkko ei sitten puutu lahkojensa epäprotestanttiseen ja epäkatoliseen opetukseen lainkaan.

Kirkko on itse syypää avioliitto-hysteriaan. Papit opettavat että avioliitto on pyhä Vatikaanin sakramentti-oppien mukaisesti millä ei ole mitään tekemistä protestanttisen yksilön uskon määritelmän kanssa. Yksilö "Jumalan" edessä, ei minkään avioliitto-intituution tai papin kautta.
 
Kirkkoisät, jotka loivat kirkko-opin, vihasivat myös hetero-avioliittoa "synnin harjoittamisen" muotona. Avioliiton pyhyys on täysin uusi valtapoliittinen keksintö ja väline kirkon vallan laajentamiseen 1700-luvulla. 
  
Kirkon teologia on nyt tahallinen valtapoliittinen sekasotku, jonka ainoa päämäärä on korostaa valtionkirkon, sotilaspappien, rituaalien, eliitin ja piispojen konservatiivista arvovaltaa ja tärkeyttä irrallaan todellisuudesta ja eettisisestä protestantismista. Ilman demokratiaa, ilman todellista asiapohdintaa ja keskustelua.
      IITämä on uskomatonta ihmisten manipulaatiota Vatikaanin tyyliin:

 Protestanttien mukaan seurakunta tulee olla jäsentensä näköinen ja oloinen ja seurakuntalaisten tulisi pystyä erottamaan papit ja kirkkoherrat milloin vain.

 Rakenne ei saa määrätä uskoa ja "rakkautta".

Nyt piispat huutavat ruosteisen tapahierarkian ja järjen hylkäävien fundamentalistien  puolesta ilman protestanttista rehellisyyttä ja selkeyttä. Kirkkoromantiikkaa kirkon eliittiä suojelemassa.

Kirkko on täynnä epärehellisyyttä, pakkouskontoa ihmisille valtionkirkon toimintoina, pakkoveron laajentamista ateisteille kirkkoministerin avulla (120 milj uusi pakollinen kirkkovero valmisteltu virkamiesten ja kirkkohallituksen toimesta) ja poliittista vallanhalua

 - eikä sitä pidä rakastaa, ei se ole uskon kohde teologisesti. 

 Onneksi meillä on kirkko


Kirkko ei ihan pyöri pyhällä hengellä

  • Lehti: Ruotsin kirkko ostaa kriitikoitaan hiljaisiksi 
 
Kuten Suomessa, valatapelin muutos on mahdotonta kun päätoimittajatkin suojelevat kirkon "imagoa" eliitille tärkeän poliittisen käyttöarvon takia eivätkä ihmiset tiedä yhtään mitään mitä kirkossa tapahtuu 

http://yle.fi/uutiset/lehti_ruotsin_kirkko_ostaa_kriitikoitaan_hiljaisiksi/76495366 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Mitä löytyykään tämän harhauttavan otsikon alta

- konservatiivien tukemista:

" Avioliittolaki herätti primitiivireaktiot – Itkuraivari ei kuulu yhteisten asioiden hoitoon "

Päivitetty 1.12.2014 16:40
Antero Mukka Helsingin Sanomat
Kirjoittaja on Helsingin Sanomien päätoimittaja.

http://www.hs.fi/kotimaa/a1417402971709

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kirkko ei ihan pyöri pyhällä hengellä

Lehti: Ruotsin kirkko ostaa kriitikoitaan hiljaisiksi

Kuten Suomessa, valatapelin muutos on mahdotonta kun päätoimittajatkin suojelevat kirkon "imagoa" eliitille tärkeän poliittisen käyttöarvon takia eivätkä ihmiset tiedä yhtään mitään mitä kirkossa tapahtuu

http://yle.fi/uutiset/lehti_ruotsin_kirkko_ostaa_kriitikoitaan_hiljaisiksi/7649536

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Ihmisillä on syytä ihmetellä muutoksia, jos näkevät "toiveikkaasti" ja totutusti valtionkirkon valvovan "perinteitä" eli pakkouskonnon jatkuvuutta ja kirkkoa osana valtakoneistoa. Valtionkirkko perustuu illuusiolle ja manipulaatiolle, jossa eliitti esitetään yhteistyössä Jumalan kanssa kirkon kautta.
Valitettavasti kaikkien kansainvälisten poliittisten ja uskontotieteellisten tutkimuslaitosten mukaan Suomessa on valtionkirkot, valtion armeijalla työssä ev-lut kirkon siunaamat ja veronmaksajien maksamat sotilaspapit ikivanhana propaganda-aseena ja kaiken takeena kirkkolaki sitomassa valtion kirkkoon, antamassa hurjia etuoikeuksia ja avovaltaa valtionkirkoille, kirkon valtioon sidottuna tuhansin tavoin ja säädöksin papit yhä virkamiehinä. Puhumattakaan kirkollisverosta valtion toimittamana, valtiopäivien virallisesta jumalanpalveluksesta ja pakkouskonnosta tunnustuksellisena uskonnonopetuksena kouluissa monille oppilaille, jotka eivät itse saa valita ET-opetusta. Äärimmäisen epäluterilaista, jo ns "kahden regimentin" opin vastaisesti. Kuntapolitiikassa hegemonia näkyy varsinkin sinä, kun itsenäiset hautausmaa-alueet kielletään kun suojellaan kirkon monopolia oikeistolaisena perinteenä.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Epäselvyyden teologiaa,
kirkon konseptitaidetta 1650 vuoden perinteellä, myös poliitikkojen kopioimana

-Seurakuntavaaleissa hylättiin tuhansia ääniä epäselvän systeemin vuoksi
Seurakunnat pohtivat siirtymistä sähköiseen äänestämiseen. Nykysyteemi on niin epäselvä, että ihmiset eivät osaa sitä käyttää"

http://yle.fi/uutiset/seurakuntavaaleissa_hylattiin_tuhansia_aania_epaselvan_systeemin_vuoksi/7668783

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Arkkipiispa Mäkinen:

" Aika avioliittokeskustelulle on nyt"


Vähän liian myöhäistä.

Piispat suojelivat konservatiiveja kiihkeästi kirkon jäsenmäärän sekä valtapolitiikkansa maksimoimiseksi ja samalla keskustapuolueen suojaamiseksi eivätkä opettaneet protestanttista teologiaa niin kauan että konservatiivit ovat nyt juoksuhaudoissa, joista eivät nouse väärennetyn kirkkohistorian, torjutun psykohistorian ja suomalaisen kirkon satojen vuosien alistamis-häpäisytelogian traumojen kanssa ilman mitään itseymmärrystä.

http://www.pohjolansanomat.fi/Kotimaa/1194944656298/artikkeli/arkkipiispa+makinen+aika+avioliittokeskustelulle+on+nyt.html

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kirkko valehtelee yhä että se ei olut fasistien apuna jatkosodassa ja sisällissodassa. Todisteiden määrä on kuitenkin huikea mutta kirkko tarrautuu idylliseen fasismiin teurastajien ja salaisen politiikan tekijöiden siunaajana.

* Tapettu teloitettuna, pasifisti Arndt Pekurinen jatkosodassa

http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/teloitettu_pasifisti_arndt_pekurinen_28626.html#media=28633