tiistaina, maaliskuuta 22, 2011

Pyhä homoviha

Kysymys on nyt siitä, että fundamentalistit liittävät selvästi "kristillisen" seksuaalisen käännyttämisen oikeutuksen kieroilla perusteluilla tässä mediakampanjassa vastustaessaan selvästi homonuorten itseilmaisua ja vapautta "vaarana normaaleille".

Eli heidän mielestään on uhka "lapselle" ja yhteisölle, jos homonuoret saavat ilmaista olevansa tyytyväisiä seksuaalisuuteensa samalla tavalla kuin heterot.
Ja että homoseksuaali saisi olla ihastunut toisesta ihmisestä julkisesti siinä missä heteronuorikin. Murhaajaan kampanjassa verrattu "eksynyt" homonuori saastuttaa heidän mielestään puhtaan heteronuoren mielipiteillään.

Tätä rasismikampanjaa on nyt selkeästi vastustettava - vaikka se naamioidaan "seksuaalisuuden kunnioittamisen kampanjaksi".

Fundamentalistit eivät lainkaan kunnioita nuoren valinnan vapautta ja seksuaalista identiteettiä.

Arka seksuaali-identiteetti, varsinkin nuorten, on voimakkain hyväksikäytön mahdollisuus käännyttäville, alistaville kontrollifriikeille ja häpeän kautta valtaa hakeville fundamentalisteille.

Vaaditaan nuorilta mahdottomia "puhtausmielikuvia" vanhempien ihanteiden mukaisesti (vaikka vanhmmat itse eivät ole pystyneet noudattamaan omia nykyisiä ihanteitaan nuoruudessaan) ja siten häpäistään julkisella häpeän vaatimuksen voimalla nuoren oma etsintä, kokemus ja valinta seksuaalisuuden suhteen.

Uskonto on usein törkeää valtaa vääristyneen ihmiskuvan vaatimuksen kautta.

Kirkkofundamentalistit ovat aina käyneet yksilön intiimeintä osa-aluetta vastaan ja tämä taktiikka kaappaa yksilön intiimin kokemisen omistusoikeuden ideologiselle yhteisölle pois yksilöltä.

Yhteisö kieltää tässäkin kampanjassa, ettei kukaan yksilö saa "painostaa" toista seksuaalisesti - mutta yhteisö painostaa seksuaalisesti yksilöä ilman mitään rajoitetta.

Seksuaalisuus ei todellakaan ole sivupolku kirkon valtataistelussa ja vallan käyttämisen tavoissa.

Noin 1970 vuotta on kirkon piirissä seksuaalisuus ollut tärkein lyömäase ja vaatimus seurakunnan johtajan vallan näkyvään tottelemiseen. Kirkkoisät tuomitsivat koko seksuaalisuuden saatanan ilmiöksi, koska ihmiset halusvat elää omaa elämäänsä eivätkä johtajan elämää. Kirkkoisien mukaan ihminen ei saanut tuntea onnen tuntemuksia seksuaalisesta elämästä edes avioliitossa.

Fundamentalistikristityillä ei ole nyt huoli yleisestä yliseksualisoinnista tässä kampanjassa vaan selkeästi nuori on heidän mielestään perverssi ja harhaan johdettu, kun haluaa tuntea muuta kuin heteroseksuaalista mielihyvää ja mielihaluja.

Homofoobikot ovat aina omassa lapsuudessaan olleet hurjan painostamisen alaisuudessa eivätkä ole voineet rakentaa itsenäistä seksuaalisuutta vaan ovat liittäneet seksuaalisuutensa kelpaamiseen ideologiselle yhteisölle.

Itse näen, että heterovanhempien yleisin väkivallan tapa on "yleinen" huoli lapsen vapaasta ja itsenäisestä seksuaalisuudesta eli lapsen kontrollista.

Kirkko on luonut kuvan ihannelapsesta, jonka pitäisi olla neutri enkeli - siis tottelevainen työmuurahainen.

Ei kukaan lapsi ole neutri enkeli muuta kuin henkisen väkivallan takia repressoituna.

Ihminen on seksuaalinen olento. Aina. Joka tilanteessa.
Monet "kristityt" ihannelapset elättävät itsestään täydellisen vääristynyttä kuvaa neutrina olentona ja vain miellyttääkseen vanhempiaan. Kunnes kuori rikkoutuu ja kierosti latautunut paine pääsee hallitsemattomasti irti ilman terveen itsenäistä seksuaali-identiteettiä.

Kulttuurissamme on vielä paljon kätkettyä uskonnollista vanhempien valtaa "tapaoppien" kautta ja hierarkiaa korostavia käsityksiä, usein piilotettuna "nuorten aseksuaaliseen hyveellisyys"-ihanteeseen. Nuoren onnen ehto kuitenkaan ei ole aikuisten kontrolli vaan ymmärrys ja asioista keskusteleminen rehellisesti rehellisten aikuisten kanssa.

Todellisuudesta vieraantuneesta ja kierosta ihanteesta tehdään mitta ihmisarvolle ja hämmentävä syyllistäminen luo ihmisille alistumisen paineen ja sitä kautta ideologiselle yhteisölle/perheelle/suvulle vallan välineen.

Uskonnollisen insituution pääfunktio on tuottaa yksilölle puhtauden ja jäsentymisen mielikuvia.
 Jos uskonnollisessa ideologiassa epäolennaisesta erilaisuudesta tehdään uhkakuva "puhtaalle", samankaltaisten olentojen "ihanneyhteisölle", niin yhteisö käyttää fasistista rasismin valtaa oman normitodellisuutensa korottamiseksi ja vain ihmisten törkeän normimäärittelyn valtapelinä.
Kirkossa toimii aika monta viidesläistä nuoriso-ohjaajaa, jotka levittävät homovihaa ja homoinhoa ripareilla - nykyisin tietysti paljon peitellymmin homoironialla, torjunnalla, vihjailulla ja nonverbaalisella viestinnällä inhon laajassa skaalassa.
Kirkolla ei ole mitään todella selkeää opillista linjausta seksuaalisuudesta eikä oppimateriaalia vaan jopa piispojen omassa seksuaalilinjauksissa aivan selvästi puhutaan vain heterosuhteesta ihanteena ja vain avioliitosta  oikean seksin ja  ihmisen mallina.

Jeesus vihastui monta kertaa ihmisille, jotka eivät halunneet olla rennosti tekemisissä erilaisten ja halveksittujen kanssa. Jeesuksen opetukset keskittyvät moraalin ja moralsimin erottamiseen.

Uskonnllis-eettisestä määrittelystä kiinnostuneiden kannattaa lukea vaikka Markuksen evankeliumi ja unohtakaa amerikkalainen opetus, joka juontaa oppinsa kalvinistisesta opetuksesta yhteisön totalitaarisesta väkivallasta yksilön vapauden ja kunnioittamisen yli.

Nigeriassa on tällä hetkellä vakava homojen vaino menossa sivistyneiden amerikkalaisten kirkkojen rahottamana - samojen, joiden opetusmateriaalia viidesläiset nuoriso-ohjaajat levittävät Suomessakin. Lestadiolaiset opettavat myös nuorilleen, että homoseksuaalisuutta harjoittav nuori ei voi pelastua "viimeisellä tuomiolla" eikä voi olla yhteisönsä kunnioittama jäsen - vanhemmat saavat hylätä homoseksuaalin lapsensa syntisenä.

::

Seurakuntasi on voinut laittaa rahaa tämän aisantuntijaorganisaation palveluihin - homofoobista "logiikkaa", toinen "eheytymistarina" ohjatusta ahdistuksesta
:: ASLAN ry http://www.aslan.fi/archives/103
Piispathan käyttivät VAIN tämän Aslan-fundamentalistijärjestön "eheytyneitä" ihmisiä asiantuntijoina punnitessaan ja lopulta kieltäessään homoseksuaaleilta samanarvoista asemaa kirkon avioliittorituaalissa.
Piispat eivät edes tarjonneet kirkolliskokoukselle täysin tasa-arvoista vaihtoehtoa kirkolliskokouksen ratkaisuksi - vain eriarvoisuutta korostavia vaihtoehtoja. Piipojen perusteluina oli mm. että "ettei kirkkojen välinen ekumenia ei häiriintyisi"
Piispat eivät käyttäneet yhtäkään riippumatonta ja akateemista asiantuntijaa antamaan lausuntoa prosessin aikana.
Rasismilla on monenlaiset kasvot. Kirkko on aina ollut Suomessa homovihan keskus - 70-luvulla kirkko olisi halunnut pitää homoseksuaalisuuden rangaistavana rikoslaissa.
Saa nähdä, vieläkö piispat sallivat koirien ja kauppakeskusten siunaamisen mutta eivät homoparien.Näyttää siltä, että piispojen mielipidettä voi muuttaa vain kirkosta eroajien määrä.

::

YLE:n Homoillasta ja kansalaisten heräämisestä piispan vihaisiin puheisiin ohjelmassa on näköjään tulossa BBC:n tekemä dokumentti
http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/40842-bbc-tekee-ohjelman-suomal...

::

Teatteria homovihasta:

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=69&id=15148

::

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyö: Kampanjassa alistamisen piirteitä www.kotimaa24.fi

"Kristillinen nuortenmedia Nuotta aloittaa tänään 21.3. yhteistyössä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) Nuorisotyön, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen (SEKL) Nuorten maailman, Opiskelija- ja Koululaislähetyksen (OPKO), Suomen Luther-säätiön, Suomen Raamattuopiston (SRO) Nuorisotyön sekä Patmos Lähetyssäätiön kanssa Älä alistu! -mediakampanjan."

::

1 kommentti:

man with desire kirjoitti...

http://koti.phnet.fi/petripaavola/annintarina.html

Kannattaa lukea linkin takana oleva kirjoitus ajatuksista jotka heräsivät videon katsomisesta.