tiistaina, toukokuuta 05, 2015

Moralismi eettisen toiminnan kieltämisenä - eliitin harkittuna mediapaniikkina

päivitetty

     "Läntiset arvot".  "Länsi"?

Lännen eliitin toimintavat yleisiä arvoja?  

 


Moralistinen vetoomus ja kiihko tarkoittaa todellisen moraalin eli seuraamusvastuun ohittamista, kuten kaikki moralistinen toiminta.  

Kreikan saa tuhota, koska länsimaiset arvot kunnioittavat ihmisarvoa.
Fail. Moralismi salaisten sopimusten ja talousterrorin suojana, pankkitoimintaa ilman sijoittajavastuuta valtioiden tuhona.


Moralismi on moraalin mimeettistä käyttöä


mutta ilman moraalia hyvän päämääristä, ilman suhteellisuudentajua. 
 
Luodaan velvoitteita ja kiihkoa suhteellisuudentajun rikkomiseksi - kuten moralistinen homojen vihaaminen "heterojen puolesta"  tai poliittinen lataus eliitin uhkasimulaationa: "Venäjä uhkana", "Venäjä keskustelun kaappajana".  Nimetöntä uhkaa jonka maagista voimaa ei voi analysoida ja vertailla: uskonkappale, pyhä dogma. 

"Jos vain vihjaatkin Venäjän vastaavanlaisiin oikeuksiin itsenisenä valtiona ja vertaat meitä länsimaita ja länsimaisia arvoja ja eliittiä Venäjään, olet trolli, olet uhka läntisille arvoille...."
  
"Jos vain vertaatkin homojen elämää heterojen elämään, olet yhteiskunnan tuhoaja"

"EU:n ja YLE:n on kiellettävä sananvapaus sananvapauden tähden ettei anneta "Venäjän kannattajille" tilaa ja mahdollisuuksia vastustaa eliitin hegemoniaa."

"Oikeiston ideologiaa ei saa kutsua oikeistolaiseksi ideologiaksi, koska oikeisto on julistanut ettei ole vastakkainasetteluja"    yms yms
 

 Eliitin  hegemoniaa ja mediamanipulaatiota, sensuuria
kutsutaan nyt orwellilaisesti "sananvapaudeksi",

      kaikki on käännetty nurin retorisesti moralistisessa julkisuuden hallinnassa.


On vain velvoite,
ei eettistä hyvä-paha realaatiota seuramuksista: paatos 

ilman ymmärrystä ihmisen todellisista tarpeista ja tasa-arvosta. Eliitin levittämä eliitin etujen luoma pelko "mediatodellisuuden mielentilana" luodaan massamediassa kaikkien peloksi, eliittiin samaistuminen köyhän velvollisuudeksi ilman demokratian eli enemmistön vallan periaatetta.  Eliitti on aina rakastanut uskonnollista paatosta, jota ohjataan rituaalisesti. Rituaalinen yhtenäisyyden tunne - paatoksen kautta - demokratian korvike.


    Moralismi.

Eli Kapeutuminen. Kontrollin tunne kiihkolla ja tajunnan kapeuttamisella.

Eliitin kontrollin luoma turva suurimpana turvana. Varo sanojasi ja olet turvassa, myötäile, kulje aallon mukana, usko suureen tarinaan eliitin mielenrauhan takaajana.

Eliitin kommunismi on voimassa markkinoituna kapitalismina, pörssin manipuloimana markkinataloutena. Ideologinen rakennelma ja kova yhteiskunnan kontrollisysteemi esitetään epäideologisena "totuutena", länsimaisena arvona.  Eliitin verovapaus kaikkien verovapautena. Tai siis unelmana, ihailun aiheena.

    NewSpeak.

Moraaliin liittyy useita inversioprosesseja kuten pahan projisoiminen: länsimaat tukevat Amerikan tappotouhuja ja sotaa mutta näkevät Venäjän aggressiivisena, vaikka Amerikka käy 80 sotaa maailmassa median salaamana
 • mm. Afrikassa Saksan kautta laajat Africom-operaatiot - myös suomalaisilla palkkasotilailla suomalaisten verorahoilla koulutetuina, Suomi Naton selvänä osasena. 
  
Me kerromme sinulle mikä on uhka: se on ulkopuolinen toimija.

"Venäjän asenne on suurin ongelma",  ei pörssimekanismin terrori ja pörssin manipulaatio todellista markkinataloutta vastaan. Usko systeemiin, usko että olet parhaassa systeemissä, usko keinottelun vapauteen, usko sisäpiirikauppihin länsimaisena arvona, usko pörssin ikuiseen paisumiseen, usko romahdusten puhdistavaan vaikutukseen...

Eliitin ohjaama moralismi,
kirkon moralismi,
puoluejohtajien moralismi,
pörssin saneleva moralismi. 

Vaativa eliitti määrittelee sinun kelpaavuutesi eliitin julkeaan moralsimiin.

Moralismi tarjoaa mustavalkoisen selitysmallin kaaokselle.
Jota eliitti ohjaa. Lahkossa tai EU:ssa.

    Uhkan määrittelijät  eli papisto.
    Pelastuksen määrittelijät. Uusi papisto.

Helvetin ja kaaoksen aiheuttajat toimivat koskemattomana papistona, jotka kieltävät systeemin sisäisen uhkan, korruption sekä terrorin pörssijättiläisten palvelijana - ja maalavat ulkoisia uhkia sydämensä kyllyydestä.


Emmekö voi mitään Attendolle

- Mielestäni - enkä kaiken lisäksi luule olevani läheskään ainoa - Attendo on lähinnä kirosanan luokkaa.

Ja kuitenkin tänään taas Kankaanpään kaupunginhallituksessa oli esillä, että kaupunki antaisi tontin Attendolle ja vuokraisi siltä 15-paikkaisen mielenterveyspotilaiden hoitokodin. Virkamiehet ovat muka kilpailuttaneet tämän tarpeellisen hankkeen ja Attendo on tullut ykköseksi. Uskomatonta.
Miten maailmamme on mennyt siihen että monikansallinen tulonsa veroparatiisien kautta pyörittävä yritys jyllää myös Suomen markkinoilla niin, että kohta hoitoalalla ei ole muita yrittäjiä kuin tämä huonomaineinen Attendo.
Kilpailutussäännöissämme on todella mätää ja paljon, kun tällaisen yrityksen annetaan jyllätä mielin määrin. Kyllä maamme uuden Sipilän-Soinin hallituksen täytyy laatia uudet säännöt kilpailutukselle niin, että oman maan rehelliset veroa maksavat yritykset ja myös oma yhteiskunnan ylläpitämä terveydenhoito pystyy kilpailemaan ja voittamaan tällaisen vilunki kortein pelaavan yrittäjän pois päiviltä.
Tämän päiväisessä kaupunginhallituksen kokouksessa sinänsä tarpeellinen hanke laitettiin pöydälle tosin vain tontti uusien vaihtoehtojen etsimisen vuoksi. Mutta kyllä meidän päättäjien täytyisi myös saada nähdä kilpailutuksen tulokset ja miten kilpailutusehdot on laadittu. Nyt vain olemme sokeasti virkamiesten johdettavissa. Voiko näin olla aina ja ikuisesti? Meillähän on jo entuudestaan Attendon rakennuttama ja ylläpitämä vanhusten laitospaikkalaitos ja Attendo on myös ostanut yksityisen vanhusten hoitokoti Helinan.Elitismin olemus ja tunnistaminen

Määrittelijöitä ei saa määritellä - länsimainen aito analyysi vallasta kielletään "länsimaisten arvojen" takia.

Vallan analyysi on aidon länsimaisen yksilön vapauden,
tilannetietoisen järjen ja yksilön todellinen lähtökohta.


Vapaa ajattelu ja järjellä selostettava tilanneanalyysi ilmiöiden syy-suhdeseuraamuksista ilman sensuuria.

Ohjaava ja kyykyttävä moralismi, keskustelun kieltävä totaliteetti, porvarillinen tekopyhyys, tajunnan tukkiva totaliteetti, median totaliteetti "Edustamme läntisiä arvoja sensuurin avulla".  Hysteria, johon saa projisoida epävarmuuden "varmuudeksi", moraalittoma  ylemmyyden moralismiksi. Moralismi alustaa tietä fasismiin, totalitaariseen hysteriaan kaiken kontrollina ja demokratian kieltäjänä. Fasismi on vapauttavaa hysteriaa, jossa oma klaani ja eliitti on arvostelun yläpuolella, kaikki paha on ulkopuolella.  Huraa.


Moralismi on filosofisesti helposti tunnistettavissa:

se on käsitteiden kaappaja ja vääristäjä, valtavan virheellinen deduktio, julistus, joka kieltää induktion ja analyysin syistä ja seuraamuksista, vaihtoehtojen vastakkaisuuden perustelujen perusteella ja seuraamusten arvioinnilla.

Moralismi luo ehdon, jossa tulkitsijan vastustaja on aina väärässä, koska tulkitsija pyrkii matrixin hallintaan dogmalla, "kiistämättömyydellä" kuten median, puhujapöntön, sananvapauden tai pappiskultin hallintaan. "Edustan länsimaisia arvoja ja siksi et saa arvostella minua" 


Paniikki ja statustodellisuuden korostaminen "tlkinnan viitekehyksenä" ovat ohjatun moralismin latauksia.

          "Venäjän ymmärtäminen on vihollisuutta"


Nämä lataukset voi helposti tunnistaa - mutta jos todellisuutta hallitsee massamedia ja luo illuusion eliitin lobbaamasta ratkaisusta kaiken ehtona, on vaikeaa keskustella ihmisten kanssa, joilla ei ole enää tarvetta faktoille kun moralistiset valmiit "ratkaisut" eli paatos ovat tärkeämpiä kuin analyysi ja vertailu. Terve eetos eli kriittinen länsimainen ajattelu ei ole vangittua ja saneltua.
 
Moralismi antaa turvallisuutta, se on uskonto, kirkon olemus, on olemassa muuttumattomia asenteita joita kirkko ja oikeisto kutsuvat nyt humanistista ja filosofista käsitetä varastaen ja väärentäen "arvoksi".


Taantunut mediamme kutsuu siis "jumalan tahtoa" eli nyt naamioi eliitin tahtoa "arvoksi",

propagandaa "arvokeskusteluksi" kun moralistisesti korostetaan eliitin mielenrauhaa ja tavoitteita ainoiksi "arvoiksi". Kapitalismia mainostetaan ainoaksi ratkaiskuksi - vaikka talouskaaos lisääntyy.

Ongelmien aiheuttajaa esitetään entistä kiivaammin ratkaisuksi, monomaanisesti, elitistisesti, eliitin vaatimuksena armeija valmiina jauhamaan ihmisruumiita ihmisjätteeksi. Eliitin mielenrauhan takia.

Demokratiaan vetoavat demokratian tuhoajat - moralismilla moralismin keinoilla, taktiikalla. Käsitteet kaapataan kuten kirkkoa kaappasi hyvyyden inkvisition luun murskaamisella. 

Kuten vanhoissa uskonnollisissa ympyröissä yksilöllisyyden tuhoajat vetoavat yksilön pelastumiseen ja ajattomuuden saavuttamiseen ajallisella alistumisella, henkisiin arvoihin kirkkoverolla ja kirkon rikastumisella.


Kylmä sisäpiiri-pörssi on kohotettu arvojen määrittelijäksi, kasinopelaajat läntisten arvojen korkeimmaksi papistoksi, jota vanha kirkkokin nyt palvelle ja sijoittaa ydinaseyhtöiden osakkeisiin.


 CIA saa auttaa Kiovan väkivaltaisessa vallankaappauksessa mutta Venäjä ei saa auttaa itäukrainalaisia vastustamaan amerikkalaisella rahalla tuotettua vallankaappausta. Koska media esittää CIA:n länsimaisten arvojen puolustajaksi, se saa toimia keskiaikaisesti eikä sitä saa puhua fasistisena toimijana.


Kaikista käsittämättömin arkipäivän ilmiö moralistisesta roolintoteuttamisesta mielestäni on kirkoveron maksaminen, vaikka henkilö kannattaa homojen ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa, silti moralistisen "tavan" vuoksi ihminen kunnioittaa rasistista kirkkoa eikä katso kirkon toimintaa vaan kuuntelee moralistisia lupauksia "ehkä joskus".

Kesustalaiset luulevat että asekauppias ja asegtehtailija Sipilä on moraalinen ratkaisu koska hän "uskoo Jumalaan". Fail.  • Moralistisessa diskurssiasetelmassa "Vastustaja" on uhka ja länsimainen keskustelu keinoista ja prioriteeteista päämäärien tavoittamiseksi kielletään, nyt länsimaisiin arvoihin perustuen.

  Paradoksi: vedotaan vapauteen mutta kielletään oman kulttuurin pimeiden puolien, kolonisaation uusine muotojen  ja sotahulluuden käsittely projisoimalla pimeys vain "vastustajaan".


     Moralismi perversoi logiikan:

  Instituutiot on taas korotettu yksilöä maäritteleväksi vaikka länsimainen progressio on merkinnyt sitä, kuinka yksilöt märittelevät instituutiot ihmiskeskeisesti.

  Salaisten oikeistolaisten organisaatioiden vakoilu perustellaan sananvapaudella eli lahkot korotetaan yksilön yläpuolelle kun länsimainen yhteiskuntakäsitys aidosti on perustunut ihanteelle yksilön vapaudelle ja koskemattomuudelle, jos yksilö ei aiheuta muille yskilöille vahinkoa.

  STASI oli kauhea salaisena vakoiluna, teollisuusvakoiluna ja profilointina mutta NSA on osa länsimaista turvallisuudentunnetta vaikka varastaakin teollisuuskeksintöjä oman piirinsä pörssifirmoille ja auttaa Obaman kuolemanpartioita.   Olemme taas feodaalimoralismissa ja totalitarismissa,

  joka markkinoidaan meille moralistisesti turvallisuuspolitiikaksi - kun todellisuudessa mikään kontrolloimaton ja salainen instituutio ei voi olla yksilöille turvallinen ja länsimaisesti demokraattinen osa yhteiskuntaa.
      ::  Oikeiston ja kirkon julkisuuskuva ja "arvovalta" on valheiden varassa:

  Kokoomuksen ylimielisen talouspuheen takana 1989-1994 oikeisto laman aiheuttajana, laittomuudet ja syyt on peitetty valtamedissa, oikeiston keinotteluideologia ja keinottelukeinot 1980-1994. NL romahdus oli vain alle 20% vaikutus 1989 lamaan. Lama jatkui ja keinot toistuivat, keinottelijat siirsivät omat tappionsa kansalaisille ja rikastuttivat oikeistolaisia klaaneja yhä lisää.

  Ev-lut Kirkkokaan ei vielä tunnusta sopimuksiaan natsien kanssa, täydellistä liittoutumista natsien rotuoppiin ja tuhon ideologiaan.  Alex Gibney isn’t just one of America’s most prolific documentary makers, he’s also one of the best. He’s taken on whistleblowers (We Steal Secrets: The Story of Wikileaks), corporate corruption (Enron: The Smartest Guys in the Room) and the war on terror (Taxi to the Dark Side), for which he won an Oscar for best documentary. Esquire has described him as “becoming the most important documentarian of our time”.

  http://www.theguardian.com/film/2015/jun/28/alex-gibney-going-clear-scientology-and-the-prison-of-belief-interview-documentary-film
   

  Kevyt pääomaverotus vie Suomelta 5,5 miljardia euroa
   
  •  Miten uusliberalistinen hegemonia rakennettiin Suomeen?

  Talous­politiikkamme perustuu uskomuksiin

-Joskus ajatellaan, että tieteilijät löytävät oikeat maailmaa kuvaavat mallit vain nerokkaan älynsä avulla. Todellisuudessa luonnontieteilijät pitää kaidalla tiellä ennen kaikkea mallien vertaaminen havaintoihin: jos malli ei vastaa havaintoja, se on väärin. • – Teimme myös hyvin selvän päätöksen, että aiomme säilyttää Islannin hyvinvointijärjestelmän.

  Verotaakka vauraimmille

  Miten tämä saatiin aikaan?

  Steingrímur kertoo, että tulopohjan korjaamiseksi Islannin verojärjestelmä uusittiin kokonaan. Oikeistohallitusten tuoman tasaveron tilalle otettiin kolmiportainen, jyrkästi progressiivinen tulovero. Alimpien tuloluokkien tulovero pieneni, keski- ja suurituloisten kasvoi.
   

Ei kommentteja: