tiistaina, tammikuuta 19, 2016

Kulttuurieliitin sota Suomessa ja kielletty filosofia, kirjallisuus, taide Näkymätön kulttuurisota ja ihailtu viihteellinen degeneraatio.

Oikeistolainen taide - sallittu taide, "rakentava taide" - on "terapiaa". Massoille. Ja eliitille sisäpiirin ryyppytilaisuuksia ja rahanjakoa poliittisin perustein.


Nykyinen kulttuurikenttä porvarihegemonian puolesta - ns esteettinen konsensus taiteen turvallisuudesta sen"epäpoliittisuudesta" eliitin turvana - elitismin ja korruption eli "konsensus"-porvarinäkemyksen mukaan; virkamiehet sekä kulttuurieliitti ivallisesti tuomitsevat ja karsivat avoimesti poliittisen ja avaavan, vaikuttavan "häiritsevän" moniäänisen taiteen mutta varsinaisesti taide-eliitin sievistelevän retoriikan avulla tämä valtaterrori tapahtuu ja hegemonia toteutuu kun taide-eliitti korostaa esteettistä puolta ja tiukkaa karsinaa taitelijoille. Harmittomille.
 - Taide ei saa olla poliittista! Vaatii RKP:n piirisihteeri suomenruotsalaisen säätiön galleriatilaisuudessa juottaessaan lestadiolaista poliitikkoa.  
Salatusti poliittinen sabotaasi ja sensuuri on nyt suuressa kulttuurileikissä "sivistystä", poliitikoille turvallista hegemoniakulttuuria. Vastakkainasettelua ei ole, kun sitä ei päästetä massoille mediassa.
- Taide ei saa olla politiikkaa, hihkaisee apurahasysteemin sisäistänyt taiteilija, joka ei ole tyhmä eli ei halua vahingoittaa itseään - systeemissä. 
- Taide ei saa aiheuttaa mielipahaa, sen on oltava rakentavaa, hihittelee vangeille taideterapiaa suunnitteleva Kiasman kuraattori.  

Äärimmäisen poliittinen taide eli eliitille kelpaava taide esitetään nyt epäpoliittisena:

aidosti monipolaarinen poliittinen taide eli avoin näkemys ja hegemonian vastaisuus kielletään verbaalisesti "poliittisena taiteena" koska se on provokaatio ja uhka eliittiä ja rahapiirejä vastaan. Jäänkylmän poliittisen hegemonian ja mauttoman kontrollitaiteen puolustajat "tuomitsevat poliittisen taiteen" eli vasemmistolaisen ja humanistisen taiteen.  Tilanne on mielipuolinen, ohjatusti skitsofreeninen. Verbaalista ohjataan non-verbaalisella uhalla ja staasiksella, säätiörahoituksesta poisputoamisella, kutsujen loppumisella.

Sensuuria parempaa asetta ei ole.

Vaihtoehtotaidetta ja poliittisesti haastavaa taidetta ei yksinkertaisesti ole massamedian todellisuudessa.


Myös Filosofian kuvailevaa olemusta painotetaan vain neuroottisena "todellisuuden tarkkailuna ja jäsentämisenä" - ja

filosofi ei saa vaikuttaa todellisuuteen, ei saa purkaa todellisuutta,

Ei saa purkaa kontrollia ei saa puuttua illuusioihin ja simulaatioihin,

tarkkaan rakennettuun "konsensus-todellisuutta", eliitin valvomaa simulaatiota, massamediakulttuuria, hegemoniaa, eliitin hierarkiaa korostavaa "todellisuuskäsitystä", jota massamedia valuttaa kuin siirappia:

Eliitille kelpaavasta filosofiasta on luotu eristäytyvä, asiantuntijan valtaa, moralistinen paheksunnan pääpainotus "filosofiaan", jolla leimataan sokraattiset eli vaikuttavat filosofit. Asiantuntijafilosofia on suljettu - pois todellisuudelta ja todellisuus on ennenkaikkea suljettu pois filosofiasta. 
Neuroottisuus on ylennetty eliitille turvalliseksi käsitteelliseksi filosofiaksi ja filosofit luulevat olevansa monimutkaisten loogisten teorioiden jumalia kun eristäytyvät todellisuudesta joka on likainen käsitteellisen filosofian ja ehtomallien eristäytymisen ulkopuolella.

Sensuuri on niin onnistunutta että sensuurista ei voi puhua.

  
"Tunnetuin" leimattu ja systemaattisesti nujerrettu vapautuksen filosofi & psykoterapeutti on ollut Matti Tiisala, jolle kulttuurieliiti jopa soitti puhelimella estääkseen hänen analyysiinsä julkaisun suomalaisten traumoista ja psykohistoriasta eliitin väkivallan ja historian alla.
Kulttuuripiireissä on oikeistolainen näkymätön sodankäynti käynnissä hurjalla paineella non-verbaalisesti sitä tärkeintä jäsentämättä, jossa rahaeliitin talutushihnassa oleva kulttuurieliitti keskittyy vain eliitille kelpaamiseen eikä tiedostamisen kirkkauteen ja vallan purkamiseen.

Puhutaan kivoja toiveita katteettoman toiveen ylläpitämiseksi mutta ei taiteellista analyysiä vallan terrorista.
 M. McLuhanin mediakritiikki on tämän turruttavan median eli kontrollikehän pseudoterapian, ohjaavien suggestiometodien ja rajauksien tiedostamista, jota hassujen hahmojen kotimainen tv-viihde on salaisen poliittisena sotana: poliitikkojen harmittomuutta korostetaan hassuviihtessä eikä aitoa satiiria sallita. Hassuinta kulluurieliitissa on valtava tieto sensuurin ja propagandan keinoista historiassa mutta täydellinen lamaantuminen niiden nyt-hetkisyydestä: historia on lopetettu suomessa oikeiston vaatimuksesta  - "Vastakkainasettelua ei ole!"  Ei! Ei ole! Tottele! 

Eiväthän elantoaan ansaitsevat taiteilijat Suomessa ole nyt taitelijoita vaan mukautujia.

Salattu valta - eliitin vaikutusvalta - "uskontona" on juuri elitismin suurin juju ja systeemi, johon humanismi eli vasemmisto heräsi eliitin uskonnollisen myrkytyksen ja manipulaation alta, "todellisuuden salauksen" ja lamaannuttamisen alta. Eliitin uskonto ja "konsensusvaatimus" on nimenomaan todellisuuden ja totuuden salaamista ja harhautuksen ekstaasia korruption orgioissa.

Nyt kulttuurihegemonia on uskonto, todellisuuden "puhdistus" hallituilla massavälineillä. Ja tietysti tämä eetos hyväksyy taas alkuperäisenkin eliitin jumalallistavan kirkkoinstituution, valtionkirkon  "tärkeänä perinteenä".

Tutkijat ovat jotakin uskaltaneet paljastaa oikeistoleiitin terrorista sisällissodassa ja natsi-Saksan liittoumassa mutta mitään keskustelua ja johtopäätöksiä ei julkisuudesa tapahdu paljastuksissa. SS-joukot saivat tappaa vapaasti Suomessa vankileirien juutalaisia ja Kekkonen toimi natsien ideologisena asiamiehenä sekä sitä enne massamurhaajana, pyövelinä sisällissodassa mutta mitään johtopäätöksiä ei näistä paljastuksista tehdä kuinka oikeiston poliittinen valta on hallinnut Suomea ja historian sensurointia.

Pyhä massojen kontrollointi ja eliitin vapautus lain alta: emme ole saman lain alla tosimaailmassa vaan todellisuus on korruptoitu nyt täydellisesti kulttuurikorruption kautta.

Talous täytyy vapauttaa ja vasemmistolaisten työ hyvinvointisuomen taistelussa unohtaa.

Eliitti täytyy vapauttaa ettei eliitti valittaisi, mikään ei ole kauhempaa kuin valittava eliitti, siksi Suomi on tuhottava ja perustuslaki murskattava massamedian viihten alle. veronkiertoa kauhistellaan mutta rikkaita nostetaan nostamalla idoleiksi ja kristuksiksi "Minun piti taistella rikkauksien eteen"

Massamedia-kirkko, jossa eliittiä säälitään ja emotionalisoidaan kansan hyökkäyksen kohteena salaisen keskiviikkoseuran päätoimittajien orkestroimana eikä puhuta eliitin terrorista pohjoismaisen mallin tuhoamisessa.   "Stubb hyökkäyksen alla" "Professori ei sääli Sipilää" ym ym. 

Teatteriversiona kansallisteatterin dramaturgien sensuuriehtojen mukainen "Tuntematon" on ollut huippuesimerkki itsesensuurista ja eliitin fasismin piilottamisesta historian väärentämisen nostalgisointina: yhä vain sotaa mainostettiin jalona ja mieltäylentävänä kulttuuripiirien suojeluksessa eikä eliitin fasistisena salaliittona historian väärentämisen alta. Hyvin fasistinen tsemppinäytelmä pestiin kulttuurieliitin siunauksella kansakunnan "identiteettinä". Taas. Väinö Linnahan karjui vihaansa ja katkeruuttansa toimittajille haastatteluissa, jotka eivät todellakaan painaneet sanomalehteen mitä Linna kertoi todellisesta eliitin sodasta natsien vimmaisena bulvaanina rotuoppeineen ja "Jumalan vihan" psykopatiana, Suomen uhraamisesta ja lottien huorahinnoittelusta.

Elokuvasäätiöstä olen kirjoittanut muutaman analyysin - kts elokuvakulttuuri-tag: suomalainen elokuva on saastaista ja älykkyyttä raiskaavaa kuraa eliitin sensuurin runtelemana, mitään yhteiskunta-analyysiä ja eliitin historian paljastusta ei sallita elokuvissa ettei mikään uhkaa poliitikkojen sensuurivaltaa, surkeaa, keksittyä suominostalgiaa suolletaan OKM opetusministeriön valvomana ettei tiedostamista hegemoniamme virkamiesväkivallan historiasta tapahtuisi elokuvien avulla.  

 

  Tiisala:


I
Mikään ei herätä
niin hallinnon raivoa
kuin vilpitön mieli.
Eikä ruumista tarvitse tappaa,
jos sielun voi
tehdä elottomaksi.


 II

Tyrannille kaikki vannovat uskollisuutta.  
Vastaus ja toivo. Välistä puhkeaa esiin niitty. Silmät auki, ja unia. Sanottu tuhanteen kertaan. Se ei auta.  
  Alistamista pidetään hyveenä,  
eikä kuuntelemisen taitoa. Pääskysiä ei ole. Nyt on talvi, jota muistella kuin vihaa, kevät, mihin olet saapunut nyt.  
Sata ihmistä sanoo, ettet saa sanoa sitä ääneen.  
Sata ihmistä sanoo, ettet saa sanoa sitä. Sano se. Luovut halusta muuttaa häntä, joka haluaa muuttaa kaikkea. Haavan saamme, 
haavaksi teemme, maailman. Se ei ole kovin kiinnostavaa. Tuuli pimenee, etsii sanaa, joka olisi nahka. Ajattelet, miten suojan väkivalta suo hänelle, 
joka ei itseään tahdo löytää, miten väkivalta verhotaan hyvään virkaan, suojaisaan asemaan. Aivan selväähän on oikeistolainen sensuurieetos tämän infosodan ainoana motiivina, ei ole kysymys faktojen esilletuomisesta ja avoimesta keskustelusta vaan painostuksesta ja suggestiosta sensuurilla 

- Harvardin yliopisto kouluttaa 100 suomalaista infosotaan


Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhustenhoidon yhä heikkenevästä tilasta. ILTALEHTI.FI
"Yksikään puolue, yksikään ministeri, yksikään kansanedustaja ei ole saanut aikaan mitään konkreettista tämän asian suhteen. Tilanne on siis se, että meillä on nälkiintyneitä vanhuksia.
Toistan: Suomessa vanhukset näkevät nälkää. Toistan vielä kerran: suomalaiset vanhukset näkevät nälkää. Ja kolmannen kerran: suomalaiset vanhukset näkevät nälkää.
Kun näette seuraavan kerran jonkin ministerin tai kansanedustajan syömässä pullaa eduskunnan kahvilassa, muistakaa tämä: suomalaiset vanhukset näkevät nälkää. Sitä aliravitsemus on. Ja jokainen pullaa eduskunnan kahvilassa syövä kansanedustaja on omalta osaltaan syyllinen tähän. Joka ikinen edustaja ja joka ikinen puolue.

  • Rajojen avaaminen esitetään hyväntekona massamedian hysteriassa - suggestio puhdistautumisesta jaitsetuhosta kuten natsisaksan narratiivissa

http://nacionalnageografija.com/index.php/english-section-latest-news/751-video-unmasked-the-mastermind-behind-the-mass-invasion-of-europe-and-his-plan-in-8-steps

.

Ei kommentteja: