keskiviikkona, maaliskuuta 11, 2015

Miksi kirkko haluaa nostaa seinälle verisen Jeesuksen


- päivitetty -

Miksi valtionkirkko haluaa nostaa seinälle kuolleen raadon kädet levällään eikä saarnaajaa ajamassa pakkoverottajia ruoskalla temppelistä ulos? 

Uskonnon alkuperä on yhteisön rauhoittamisessa,

eläinten ja ihmisuhrien uhriolemuksen ylistämisessä heimon hyväksi, heimon kuolleiden jäsenten rituaalisessa kannibalismissa. Suomessa kuten ympäri Eurooppaa vanhimmat haudatut ihmisen luut on kaavittu lihasta ja vanhin ehtoollinen on siis ollut konkreettinen sukulaisten assimilaatio hautajaiskannibalismissa. "Kuolemaa ei ole" kun syöt kuolleen heimonjäsenen alkuperäisenä ehtoollisena. Heimon tai sukulaisen henki "jatkaa" ehtoollisen jälkeen vaikutustaan.

Eurooppalaisessa kulttuurissa kuningas uhrattiin rituaalisesti kun hän menetti kunnioitettavan miehen voimansa. Vallansiirto tapahtui siis rituaalisesti hallitussa isänmurhassa. Mooseskin luopuu vallastaan kymmenen joukkomurhan jälkeen kirjallisesti muokatussa kuvaelmassa - useimpien historiantutkijoiden ja psykohistorioitsijoiden mukaan seemiläiset kyllästyivät selvästi verenhimoiseen egyptiläiseen kenraali Moosekseen ja uhrasivat hänet luultavasti vasikkajumalalle tai Molokille.


Jeesuksen tappaminenkin ja syöminen esitetään elämän tärkeimpänä magiana, vallansiirtona. "Jeesus kuoli jotta..."

Mutta magiana ja voimana kenelle ja millä assosiaatiolla, millä ehdollistamisella?

Tämä on kirkolle ja poliittisille puolueille, hegemonian sanelijoille tärkeää koska Jeesuksen jokaviikkoinen tappaminen kulttuurikonventiona on vallan delegoimista kontrolliuskonnolle, kirkolle ja eliitille myönteiselle pappiskultille - jota Jeesus vastusti.

Vatikaani ja eurooppalaisen valtiokirkon dogmamalli sotilaspappeineen magiaritualismina onkin 100% peräisin Osiris-kultista ja Mithra-kultista keisarillisena käskynä pappismagian jatkumisena - vain nimen vaihto-operaation jälkeen sumerilaisen valtauskonnon jatkumona. 

Jeesus-hahmo testamenttien eksegeettisessä ydintekstissä ei koskaan esittänyt uutta uhrikulttuuria vastaukseksi  vaan vastusti uhrikulttuuria henkisen kehittymisen perversiona ja elitisminä.

Vain eettinen tiedostaminen ja moraalinen puhtaus inhimillisyytenä, tarkoituksen ymmärryksenä, vie ihmistä mystisesti elämän ydintä lähelle, ei sopeutuminen hegemonian rituaaleihin ja alistuminen vallan statusrakenteisiin, eliitin ohjaamiin ja vääristämiin perinteisiin. Markuksen alkuperäisin opettaja Jeesus kieltää perinteiden merkityksen selkeästi korostamalla totuutta, ihmisyyttä ja merkitystä. Temppeli ei ole Jumalaa varten vaan ihmisiä varten. Jeesus ei käske valtaamaan tempeliä vaan hylkäämään sen eettisten mysteeriuskontojen ja dionyysisen, shamanistisen perinteen alkuperäisessä, ihmiskeskeisessä jatkumossa.

Dionysos juhli yhteisön ulkopuolella, Jeesus-ehdokkaat, Jeesus-liikkeen aloittajat juhlivat yhteiskunnan ulkopuolella rappioprofeettoina ja uhkana eliitin vahvalle staasikselle ja tulkintavallalle. 
Ateenan kaupunki konkreettisesti lahjoi dionyysisen kultin tulemaan osaksi kaupunkijuhlia pois metsästä ja kaappasi hyvin vanhan usontotradition: komedia on jäänne tästä assimilaatiosta, jossa valtionuskonto sulautti itseensä shamanistisen alku-uskonnon, epäuskonnon osaksi karnevaalia, paineenpäästörituaaliksi ja uudeksi komiikan kulttuuriksi.  Dionyysinen kultti muutti hieman Ateenan jäykkää kulttuuria ja ihmiskuvaa mutta eliitille oli tärkeintä tuhota sen originaali muoto ja erillisyys valtakeskuksen ulkopuolella. 


Kirkkoisien Jeesus-teksteissä on nyt lisättynä kerros, jossa Jeesus esiintyy uhrina uuden uhrikulttuurin muodostamiseksi mutta selvästikään Jeesuksen opetusten kärki ei ole uskonnon vahvistamisessa vaan purkamisessa. Vanhimman Markuksen mukaan Jeesuksen opetukset tähtäävät magiasta ja pappishegemoniasta luopumiseen. Jeesuksen seuraajan tärkein piirre on vastustaa hegemoniaa ja magiaa ja statuspeliä, jota valtionkirkko ja valtiontemppeli edustaa eliitin vallan tukijana.  

Jeesuksen rituaalinen tappaminen kirkoissa on Jeesuksen puheiden tappamista: Jeesus ei olekaan opettaja kirkon silmissä vaan uhri kirkon rituaalivallan takaamiseksi. Jeesuksen kuolema on symbolinen julistus, mitä rauhanhäiritsijöille tapahtuu ja kirkon ainoa myönnytys on suurimman rauahnhäiritsijän muistelu. Jeesuksen kuolemalla ilakoiminen on pappisvallan julkeuden julistusta ja jäsenten kieltämistä Jeesuksen matkimisessa. Jos Jeesus epäonnisui eliitin vastustamisessa, nii sinulla ei ole muta mahdollisuutta kuin syödä eliitin jakama ehtoolinen ja kokea Jeesusksesta sentimantaalisuutta. Muu ei ole sallittua kirkkojärjestyksessä kuin alistuminen ja Jeesuksen puheiden epäpolitisoiminen , vertauskuvallisuuden alle hautaaminen, jalojen ajatusten ajattelu ilman toimintaa.

Jeesuksen opetukset ovat 100% kapinaa pappien ja eliitin kontrollisysteemiä vastaan.

Jeesus kielsi selvästi uhrit, yhteisrukoukset, juhlapäivät, pappisluokan ja rituaalit. Kaiken eliitin uskonnollisen eli ohjaavan suggestiokulttuurin. Vain yksilön mystinen totuudenetsintä on korkeamman elämän etsimistä.

Suggestion ja hegemonian kieltäjästä on tehty suggestio ja hegemonia.Where Does Religion Come From?
    II


Kirkkokin muokattiin sumerilaisten, roomalaisten ja egyptilaisten aatelisten  valtionkirkon jatkoksi, jonka ainoa päämäärä on tukea eliitin valtaa. I kirkolliskokous oli täysin keisarin käsikirjoitama. Keisarin dogmat kieltävät kristityt tapettiin tai karkoitettiin. Kirkon päätehtävä on siunata armeijan johtajan/johtajien eli keisarin/eliitin diktatuuri.

Kirkko on tiivistymä fasistisesta suggestiosta, jolla kaapattiin Jeesuksen seuraajien vallankumouksellinen itsenäisyys ja eksistentialismi eliitin aseeksi.

Dogma osoittaa alistumisen ainoaksi tieksi kun Jeesus osoitti täydellisen riippumattomuuden perintistä ja papeista henkisyyden ainoaksi tieksi.

Jeesus-traditio on käännetty  180 astetta magiarituaaleiksi ja pappiskultiksi. Paavalihan ei kertaakaan opeta Jeesuksen puheita vaan esittää jeesuksen vain pumpattavana voodoo-nukkena, joka antaa papistolle hegemoniavaltaa määritellä seurakunta, ryhmäkuri ja sen tottelevaisuus kaiken huomion kohteeksi. 

Jeesuksesta tehtiin ase kidutusvälineeksi, temppelikulttuurin ja uhrikulttuurin uudeksi muodoksi, juuri siksi, mistä Jeesus varoitti ja käski hyviä ihmisiä irtautumaan. Vanhimmat kuvat Jeesuksesta kuvaavat huilua soittavaa paimenpoikaa, joka on päinvastainen vapauden symboli kirkon suggestiiviselle ja alistumista vaativalle kauhun ja sadismin krusifiksille. Krusifiksi on valtakulttuurin symboli, Jeesuksen kaappamisen ja kiduttamisen metafora. Jos Jeesus ei saanut muuta kohtaloa niin tämä sinuakin odottaa jos uhmaat hegemoniaa.

Kirkko esittäytyy kuoleman haltijaksi ja gallupeissa todellakin suomalaiset esittävät papin hoitamat hautajaiset tärkeimmäksi syyksi kuulua kirkkoon. Kirkkorakennukset matkivat kreikkalais-roomalaisia ruumishuoneita ja hautamausoleumeija, mikä kertoo kaiken kirkon pääfunktiosta ja valtakonstruktiosta.

Suomen kirkon historia on pelkästään hirvittävää alistamista ja ihmisten psyyken tuhoamista aatelisten valtaa korostavalle pakkouskonnolle ja syntikeskeiselle traumavallalle, kontrollikoloniaatiolle. Esi-isäsi ole selvinnyt hengissä, jos on vastustanut Suomessa kirkkoa Vatikaanin Paavin tai Ruotsin kuninkaan kirkon vallan edetessä n 1078 suuren ristiretken jälkeen ja siitä vähitellen itään päin.  Omaisuus ja koskemattomuus varastettiin pois kirkon vastustajilta. Ruotsin vallan historia on maavarkauksien historiaa. 


Kirkkokulttuuriin kuuluu sama mekanismi joka esitetään 1984 -kirjassa. Emotionaalinen ilmaisu on muuten kielletty kuin hegemonian sallimissa rituaalisissa vihanilmaisutilaisuuksissa. Virsikirjassa on yhä Saatanan kiroamista ja vihaa Saatanaa kohtaan voimakkaimpana tunteenilmaisuna yhdistettynä liikutukseen kapinallisen Jeesuksen teloittamisesta.

1984 -kirjassa nuoret raivoavat ikuista vihollista vastaan kun vanhat kokeneet yhteisön jäsenet eivät ilmaise tunteita vihanilmaisutilaisuudessa. Heille systeemin mukaan toimiminen on vain elossapysymisen mekanismi.

Kirkon "kunnioittaminen" on myös niinikään suomalaisten perusreaktio kirkon hegemonian suhteen vaikka suomalaiset eivät lainkaan tiedä tai välitä kirkon dogmeista ja opetuksista. Tämä on pitkän totalitaarisen kolonisaatioterrorin ja aivopesun tulosta eliitin muokatessa orjakansaa synninpelkoon ja kirkon nuhteeseen.   III


Jos ette ole katsoneet muutamaan vuoteen 1984 tehtyä 1984 brittielokuvaa niin katsokaa, se on psykologisesti oivaltava ja valaiseva.

 Kuinka ihmisten reaktioita ohjataan ja vihollinen määrittää kok identiteetin ja yhteisön merkityksen.
.

Valtionkirkko eli pappiskultti on suuri poliitikkojen ihanne: mekanismina ja suggestiokeinoina; kuinka jeesuksen kiduttamisen hysterialla ja kuvastolla voimakkaasti tehdään shokkikuvastoa "normaaliksi" ja eliitin tappotoimia esitetään siunaukseksi krsitikunnalle.  Jatkuva amerikkalaisten sotien esittäminen "paikallisina konflikteina" tai "kapinallisten itsenäisyyskamppailuna" tekee eliitin ohjaavan toiminnan ja sensuurin itsestäänselväksi.

Jeesus tehdään tavoittamattomaksi hahmoksi ja kirkko viestittää selvästi, että kukaan ei saa opettaa kuten Jeesus, koska Jeesus eli vain kuollakseen. Häntä ei saa ottaa tosissaan vaan kirkolla on vain magiahyöty ja valta Jeesukseen. Jeesuksen välineellistäminen tehdään jäätävästi selväksi seurakunnan jäsenille, hän on vain verta ja lihaa ehtollisella, jonka vain pappi saa jakaa alistumista polvistumisella osoittaville jäsenille. Protestantit yrittivät rikkoa pappiskultin kieltämällä pappien eritysivallan mutta ev-lut valtionkirkko seuraa uskollisesti Vatikaanin statusvaltarituaaleja Mars-jumalan ja sotilaspappien kirkkona.

Jeesus-konsepti on traumatisoivaa ohjaamista: ihmisten on tapettava ja syötävä rakkauden kohde, narratiivinen perversio kristinuskossa pakottaa vihaamaan Jeesusta jotta kirkko ja piispa saisi kristuksensa seinälle ja kirkon arvovallalle.
Rituaalivallan ytimessä on aina kognitiivinen dissonanssi. Virkamiespappi ja audikirkkoherra ikuisella viralla seurakuntalaisten erottamattomissa jotka  vaativat ihmisiä uskomaan kulkurijeesuksen tappamisen välttämättömyyteen on jo niin rankka dissonanssi että sillä mitätöidään ja sotketaan tehokkasti ihmisten ymmärrys henkisen valaistumisen ja humanismin prosesista. 
Sniper-elokuvassa meillä on myös kristus-kognitiivinen dissonanssi; imperialistinen jeesuskristus-hahmo, joka tuntee olevansa uhri ja sijaiskärsijä, kun on tappamassa hyökkäyssodassa ihmisiä vieraalla maalla toisen maan eli epäiltyjen arabien WTC-syytteiden perusteella. 


Kieslovskin elokuvat UHRI ja STALKER avaavat joukkosuggestion kulttuuria.

Myös Lucasin ensimmäinen iso filmi THX on korvaamaton kuvaelma totalitaarisesta suggestiosta, jossa avuttomuutta ylistetään yhteisön jäsenen ihailluksi tunteeksi ja elämänkokemukseksi.

Kieslovskin elokuva UHRI tuo esille psykoanalyyttisesti porvarin hysterian, jonka porvari kätkee identiteettinsä statuskilpailussa. Elokuvan päähenkilö luopuu ikänsä ja visionsa takia statuskilpailusta ja paljastaa kaiken ytimessä pyörivän hysterian ja vieraantumisen. Päähenkilö on toiminut kiitoksen ohjaamana ja hän on pitänyt hegemoniaa uskontona kunnes alkaa sisäisen introspektion paine paljastamaan hänen tyhjyyttään statuskuluttajana ja hegemoniajulkkiksena.

   Status on korvike identiteetille.

Kouluissamme ei opeteta alkeellisintakaan kulttuurianalyysiä tai itseanalyysiä eli filosofiaa. Eliitti haluaa sabotoida sivistyksen kaikin mahdollisin tavoin. YLE:n propagandavyöry on loistava todiste kuinka epätoivoinen eliitti nostaa huolettomasti sodan kiihottamisen ja valheet leiitin korkeimmaksi välineeksi ja kuinka tehokasta on sensuuri kansalle, joka luulee että julksiuus on yhtä kuin todellisuus.IV

Uskontohistorian uskomaton historia näyttää nyt siltä että Osiris- ja Kristus-kultit voivat olla peräisin Suomesta, vanhemmasta Odin-kultista. Ramses I on geeniperimältään punatukkainen ja sinisilmäinen pohjoiseurooppalainen, ehkä jopa suomalainen ja hänen vaimonsa on heetti.

Odin uhrautuu elämän puuhun ristiinnaulittavaksi, selvittääkseen kuoleman salaisuuden. Vanhimmat kirjalliset maininnat puhuvat Jeesukseta muodonmuutajana, shapeshifterinä mikä oli Odinin myös Odinin määritelmä. 

"Skandinaavinen" kulttuuri tarkoittaa suomalaista Euroopan vanhinta kulttuuria, jonka phjalta "skandinaavinen kulttuuri" kehittyi. 

Kreikkalaisten mukaan Apollon käy joka kesä Suomessa metsäniityllä rituaaleissa, hyperboreassa, pohjoisen tietäjäkansan keskuudessa. Platon puhui hyperborealaisesta tietäjästä Euroopassa kiertämässä ja piti sitä siis vaikuttavana kulttuurina eikä legendana.Odin, Osiris, Apollo, Jeesus .
V

How Christianity Was Used to Enslave Europe
By Joseph Atwill
When I speak with Christians, many describe the spiritual growth their relationship with Jesus has given them. I know they are sincere but I always wonder how they would feel about Jesus if they were forced to take an Oath of Fealty to his earthly representative.
A 7th century Anglo Saxon “Oath of Fealty” between a serf and his Lord still exists. It states: “By the Lord before whom this sanctuary is holy, I will be true and faithful, and love all which he loves and shun all which he shuns, according to the laws of God and the order of the world. Nor will I ever with will or action, through word or deed, do anything which is unpleasing to him, on condition that he will hold to me as I shall deserve it, and that he will perform everything as it was in our agreement when I submitted myself to him and chose his will.”Christianity may be considered a religion, but it was actually developed and used as a system of mind control to produce slaves that believe God decreed their slavery. From their position as the “Pontiff Maximus” – the official title for Caesar’s position as head of the pagan college of Roman priests – the Pontiffs of the Roman Catholic church oversaw the feudal system wherein Christianized serfs gave their work product to the authorities without complaint. Their docility was caused by the fact that they were Christians and therefore believed the Apostle Paul when he wrote: “slaves should be obedient to their masters in everything”. (Titus, 2) Though serfs were indeed slaves – the word “serf” can be traced back to the Latin word servus, meaning “slave” – the group that became serfs did not start out as slaves and were originally called coloni (sing. colonus), a Latin word meaning a farmer who farmed his own land. (One interesting etymological point is that the word “colonized” was first used to depict a colonus changing wild land into farm land.) When Rome was a Republic the coloni had numerous rights including the ability to sell their land, but these freedoms steadily eroded during the imperial era. Around 300 CE the Caesar Diocletian implemented a tax that unified a plot of land with its inhabitants. It thereby became more difficult for coloni to sell their plots. In 306 CE, upon the death of his father Constantius, Constantine became co-Emperor with his brother-in-law Maxentius. The two were bitter rivals however, and war soon broke out. Before the battle of the Milvian Bridge in 312 CE, Constantine had his famous but absurd vision in which Christ purportedly instructed him to place a particular sign on the battle standards of his army. This symbol was called the chi-rho (The Chi Rho superimposed the first two letters of the Greek word “ΧΡΙΣΤΟΣ” or Christ in such a way to produce a monogram that invoked the crucifixion of Jesus) and was described by Eusebius as “a long spear, overlaid with gold, which included a bar crossing the spear to form the shape of the Christian cross. On the top of the whole was fixed a wreath of gold and precious stones, and within this the symbol of the Savior’s name, two letters indicating the name of Christ by means of the initial letters, the letter X intersection P at the center.” Included with the banner were the words: “In hoc signo vinces” (in this sign thou shalt conquer). Armed with the “power of Jesus”, Constantine defeated his rival and became dictator. His reign is best remembered for the Edict of Milan in 313, which fully legalized Christianity, and the Council of Nicea, which he chaired in 325, that began the era where the religion enjoyed the power of the Roman state. Because of his assistance in making Christianity the state religion, Constantine enjoys a positive historical legacy. In fact he was among the most wicked men in history. What has been overlooked by historians is that his efforts on behalf of Christianity were just one half of his legal “reforms” and when when one half is juxtaposed to the other an entirely different picture emerges. Constantine used Christianity to make the enslavement of most of the European population acceptable to the victims because it was an act of God. Constantine’s other edicts were the true beginning of medieval serfdom. They officially ended the coloni’s ability to sell their land but bound them to it forever. Another set of edicts forbade the lower classes from changing profession. Constantine thereby froze an unfair society into place. And to prevent any intellectual resistance from the newly created slaves, Constantine also began the process that made Christianity the state religion. When viewed in their true historical context, it is self-evident that the sole purpose for the specific combination of Constantine’s edicts was to enslave serfs and make rebellion a sin.
 
Below is the order of rank that Constantine’s edicts created 
– the Feudal System :
The Pope The King Bishops Nobles Knights / Vassals Priests Freemen Yeomen Servants Serfs
Eventually the degradation of the coloni’s legal status to serf was formalized with the creation of a ceremony known as “bondage”. During the ceremony a serf placed his head in the lord’s hands – akin to the ceremony where a vassal placed his hands between those of his overlord. The serf would then swear oaths that bound him to his lord in a feudal contract which defined the terms of his slavery. Thus, the Oath of Fealty, which still exists to this day, producing an attitude of servitude in those who willingly submit to the authority structure.VI

VII

Kirkon paniikki; 
    spektaakkelikirkko ja spektaakkelikapitalismi korostuu, jokainen voi nyt olla aatelinen, korotettu, kaikkien tarkkailema, eliitin ohjaama kohtalosi,   enkelien kameralla kuvaama "Hae mukaan Ensitreffit alttarilla". Kari Kanalalla on oma showpappeus, turbonaittaja pyhäkoululeikeissä, kirkko pyrkii näin olemaan yhä vain spektaakkelikirkko uusin keinoin, porvari-identiteetin rooliharhoja ja statusharhoja vain vahvistetaan oikeistolaisessa kirkossa.

"Hae mukaan Ensitreffit alttarilla"


Kari Kanala:lla on oma showkirkko, kirkko pyrkii olemaan vain spektaakkelikirkko, porvari-identiteetin rooliharhoja ja statusharhoja vain vahvistetaan oikeistolaisessa kirkossa, joka pakenee omaa fasistista menneisyyttään 20-20-luvun fasismin nostajana Suomessa.


VIII Jotakin kirkko myöntää ja vapisee

mutta johtopäätöksiä ei tehdä, keskustan lahkon lestadiolaisten suojelu on nyt kirkon päätehtävä


  • Kirkon tutkimuskeskus julkaisi  selvityksen kirkon ja valtion suhteiden muutospaineista. Kirkossa on pitkään vähintäänkin puolivirallisesti uskottu, että Suomessa ei ole valtiokirkkoa, sillä sen merkistöä on purettu pala kerrallaan. Viimeisimpänä piispojen nimitysoikeus ja tuomiokapitulien ylläpito siirtyi kirkolle ja kirkon yhteisövero-osuus muutettiin budjettiharkintaiseksi.

Kokoomuksen ja RKP:n nostama Päivi Räsänen haluaa nyt uuden pakkoveron suomalaisilta kirkolle - 120-150 milj euro.

Kaksi ministeriötä
on hyväksynyt kirkkohallituksen esittelemän suunnitelman.
.
.

5 kommenttia:

Jklak kirjoitti...

Nyt olet sekoittanut Andrei Tarkovskin ja Krzysztof Kieślowskin

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Tarkovski on myös uskontokriitikko ja porvariuskonnollisuuden, materialismin kriitikko.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Kirkon levittämä mariviha on vain ideologista propagandaa jeesusmehun puolesta, vastakkainasettelu antaa kirkolle valtaa ja ylemmyydentuntoa, pelon hallinnan ja luomisen valtaa

New Study Finds No Link Between Psychedelics & Psychosis


http://www.collective-evolution.com/2015/03/11/new-study-finds-no-link-between-psychedelics-psychosis/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...jotakin kirkko myöntää ja vapisee

mutta johtopäätöksiä ei tehdä, keskustan lahkon lestadiolaisten suojelu on nyt kirkon päätehtävä:

-- Kansainvälinen tutkimus ja suomalaiset perusoikeusjuristit katsovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aseman olevan yksiselitteisesti valtiokirkollinen, kirjoittaa tutkija Leena Sorsa. Kirkon tutkimuskeskus julkaisi tänään selvityksen kirkon ja valtion suhteiden muutospaineista. Kirkossa on pitkään vähintäänkin puolivirallisesti uskottu, että Suomessa ei ole valtiokirkkoa, sillä sen merkistöä on purettu pala kerrallaan. Viimeisimpänä piispojen nimitysoikeus ja tuomiokapitulien ylläpito siirtyi kirkolle ja kirkon yhteisövero-osuus muutettiin budjettiharkintaiseksi.https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirkossa-eletty-harhan-vallassa-suomessa-sittenkin-valtiokirkko

Jklak kirjoitti...

Siis elokuvat UHRI ja STALKER ovat Tarkowskin elokuvia, eivät sunkaan Kieślowskin. Jos korjaat moisen detaljierheen....