keskiviikkona, toukokuuta 11, 2016

New Age-henkisyys yhdistettynä kirkolliseen brändiuskontoon


 *nosto   

Tärkein funktio enkeliparadigmalla new age hoitokulttuurissa on yhdistää new age -alakulttuuri "kristilliseen" kulttuuriin ja saada ihmisille hyvät hippifibat kirkon luomalla grandiositeettibrändillä.

Enkeli on nyt muotia ja tarpeeksi ei-kirkollinen mutta kirkollisella arvovallalla varustettu hahmo. Ja takaa laajan lukijakunnan kirjoille brändihahmona.
Olisi aika paljon epäkaupallisempaa puhua hehkuvista menninkäisistä!

Mutta tietysti jotkut ihmiset näkevät jatkuvasti olentoja, näköaistimuskin on vain aivojen luoma illuusio.

  

  II

Kirkon asemaan ja tehtävään kohdistuu valtava jännite.

Massamedia koettaa estää jännitettä tulemasta rehellisesti esille sillä eliitin poliittinen suggestio eli 


kirkon aktiivijäsenet (pieni vähemmistö) vastustavat selvästi kirkon oppien päivittämistä humanistisen ja prioriteetteja korostavan maailmankuvan mukaiseksi - kun taas  "tavalliset" kaste-hauta-jäsenet haluavat selvästi nopeita muutoksia.

Tässä on kirkon hajoamisen syvä jännitesärö jo esillä ja se paine kasvaa gallupin mukaan yllättävän nopeasti.

Piispat ovat olleet tosi hiljaa uskontogallupin tuloksista ja varsinkin päätelmistä - Helsingissä 50% nuorista ilmoittaa olevansa ateisteja  - eli kristityt nuoret ovat selvä vähemmistö.

Maakuntalehdet pyörittävät nyt kuitenkin jatkuvasti  kysymyksiä miksi kirkko ei reagoi ja miksi kirkko on niin hidas.

Kirkon johtajien piiloutuminen taktiikkana johtaa yhä selvempään kirkon vieraantumiseen humanisti-jäsenistä.

Varsinkin nyt kun kirkkohallitus ja arkkipiispa rahoittavat yhä homofobia-opetuksia amerikkalaisella evankelikaalisella "oppiaineistolla" aktiivisesti suorittavia järjestöjä kuten OPKO. Joku opiskelijan itsemurha OPKO:n tai kirkon työntekijän lähettämän nuoren Aslanissa tms painostuksen alla ja lisäksi mutiseva piispa voi laukaista ennennäkemättömän erovyöryn.

Onko piispoille kirkon ainoa merkitys perinteen säilyttäminen sisällön kustannuksella?  Tuleeko kirkosta kirkkomuseo? Onko todellisuudelle ja ihmisten tarpeille rehellinen protestanttisuus todella ulkona piispojen uskontonäkemyksistä?


 • 80-luvulla ja sen jälkeen syntyneistä kirkon jäsenistä
  harkinnut kirkosta eroamista   yli 40 %

 • Kirkon nelivuotiskertomukset:
Tutkimukset ja julkaisut | Sakasti.evl.fi - Suomen ev.lut. kirkko 
sakasti.evl.fi

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2FDF84    III
 

Laaja tutkimus ihmisten kokemuksista ja toiveista tuonpuoleisen suhteen:

Turun yliopiston tutkijaryhmä sai Suomen Akatemialta ison apurahan tuonpuoleisen tutkimiseen. Professori Marja-Liisa Honkasalon ”Mieli ja toinen” -projekti sai Akatemian ”Ihmisen mieli-Human mind” -tutkimusohjelman suurimman yksittäisen apurahan, lähes 900 000 euroa. Akatemian tutkimusohjelmat ovat tapa ohjata rahoitusta keskeisinä pidetyille aloille ja tutkimusaiheille.

Honkasalon tutkimusryhmä tutkii mielen toimintaa suhteessa yliluonnollisiksi tulkittuihin olentoihin ja todellisuuksiin” ja ”lähestyy aihetta niin humanistisesta, yhteiskuntatieteellisestä kuin lääketieteellisestäkin näkökulmasta. Tutkimusmenetelminä on muun muassa tekstitutkimukset, etnografia, psykologiset kokeet, psykiatrinen tutkimus ja neurokuvantaminen”.
 
Kuinkahan paljon tämä tutkimus lisää New age -palvelujen kaupallista tilausta?
Ehkä "Koska tiedemiehetkin ovat myös kiinnostuneita".

   Tämä tutkimus on nollatutkimusta. 

Siinä ei tutkita uskonnon, vallan, statuksen, kirkon poliittisen vallan ja sen torjumisen yksilön strategioilla, sosiaalisen "normi"-paineen keskinäisiä vaikutuksia. Eikä suomalaisen psykohistorian traumataakkaa. Ja vanhimman luontokeskeisen muinaisuskonnon eli luontoharmonian nousevaa liekkiä 900 vuoden kolonisation alta. 

   

 Tutkimuksessa:
    - Mitä tämä medical humanities on? 
Sillä tarkoitetaan humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen vuoropuhelua sairauden tutkimuksessa, mutta humanismia myös ihmisen moraalisen kasvun sekä parantamisen humanisoimisen merkityksessä. Alan yhtenä keskeisenä tarkoituksena on ymmärtää ihmisluonnon ongelmaa kulttuurin, terveyden ja sairauden tutkimuksen valotuksessa ja tavoitteena on opettaa kriittistä ja reflektiivistä suhdetta parantamistyöhön ja tietoon, joka on toiminnan taustalla”, kerrotaan yksikön kotisivuilla.

  IV


Kirkon katkemaispiste on hyvä kysymys.

Luottamusromahdus kulissien alkaessa kaatua äärimmäisen hierarkisessa uskontoteatterissa.

Kirkon toiminta on kohta pelkästään eläkkeiden maksamista

- kirkkoherroilla, kirkon asianajajilla ja piispoilla on räikeän suuret palkat ja eläkkeet, jotka ovat kohta ainoa kirkon veronkierron tarkoitus.

Kirkon hierarkia ja epätasa-arvo palkkauksessa on jotakin niin räikeää ja täysin päinvastaista kuin alkuseurakunnan sosialismi:

pienen palkan diakonit joutuvat tekemään henkisesti ja fyysisesti hurjaa työtä kun kirkkoherrat kiertävät kakkukesteillä.

Tietysti joissakin kokoomus-seurakunnissa diakonit vain kieltäytyvät kohtaamasta köyhiä vedoten "työturvallisuuteen.".

Kalliossakin nyt uusi kirkkoherra on tuhlaamsaa Vatikaanin viralliselta toimittajalta tilattuun synnintunnustuskoppiin jotain 50000 e.

Ja toivoo voivansa tavoittaa köyhiä opiskelijoita - jokin pieni ristiriita?

Kirkkoherrat saavat olla vaikka psykopaatti-alkoholisteja piispojen suojeluksessa, taas yksi kaverini erosi papin virasta kun piispa ei puuttunut kirkkoherran jatkuvaan sekoiluun ja terroriin.

Johtajien kirkko kuten aina on ollut.

Piispathan valmistautuvat kovaa vauhtia liittämään kirkon takaisin Vatikaaanin alaisuuteen

- teologiset valmistelut ovat olleet nyt käynnissä 24 vuotta.

Siitä puhutaan ns "ekumeniana" eli room kat kirkko ei muutu mutta Vatikaania mielistelevät epätoivoiset luterilaiset kirkot muuttavat omaa oppiaan Vatikaanin oppien mukaiseksi kuten Suomessa.
  V


Kirkon tutkimuskeskuksen suurin apuraha annettiin avioliittoteologian tutkimukseen.

Juuri siihen, mikä Lutherin mielestä ei kuulu teologian ja mystiikan piiriin.

Protestanttisesti avioliitto on vain sopimus ja taloudellinen liitto, josta ihminen on ihan itse vastuussa seurauksia ja sopimuksentekijöiden henkisiä lykyjä punnitessaan.Melanchtonin ja Lutherin protestanttinen uskon vapauttaminen oli nimenomaan instituutiovallan, valtiokirkon murskaamista. Totaalisesti. Vaan mielläpä on sotilaspapit Vatikaanin ja Rooman Mars-temppelin tyyliin.

Usko ei ollut papin sanelua uudessa ihmiskuvassa ja maailmankuvassa.
Yksilö ei ollut enää papille velvollinen tilittämään "uskostaan".

Mm. papille tehtävä synnintunnustus poistettiin näiden vapaustaistelijoiden vaikuttamista seurakunnista, jotta papilla ei olisi Vatikaanin vakoiluverkoston ja salaisuuksien valtaa.Oikeistodemarit estävät yhä demarien selvää kannanoton valtionkirkkoon.

Valtionkirkko on iso poliittinen kysymys ja iso poliittinen väline oikeistolaisen maailmankuvan poliitikoille. Valtionkirkko luo illuusiota oikeistolaisten luoman staattisen ja muuttumattoman maailmankuvan pussiin "kanslaisia rauhoittamaan", ikäänkuin hallitus toimisi Jumalan kanssa yhteistyössä ja valtionuskonto siunaisi automaattisesti hallituksen toiminnat. Ikäänkuin olisi yksi totuus ja paras uskonto, jonka valtio siunaa ja palkitsee "oikeat perinnearvot valinneena".

Virkamiesten hallinnoima ja suojelema Totuus, jolle kansan on parasta antautua ja pyyää sen siunausta. -- " Kirkon erottamista on kannatettu periaatteessa, mutta käytännössä puolue ei ole ajanut asiaa ponnekkaasti"


 • Arkkipiispa toivoo, että työntekijöitä erotetaan ennemmin kuin myydään kirkkoja pois :

-- Arkkipiispa vähentäisi henkilökuntaa mutta säästäisi kirkot

http://www.kymensanomat.fi/Online/2013/12/08/TS%3A+Arkkipiispa+vähentäisi+henkilökuntaa+mutta+säästäisi+kirkot/2013316628331/4


 


 

Pro gradu -tutkielma
 • Valtion suhde uskontoihin perus- ja ihmisoikeuksien valossa
- valtionkirkkoinstituution ja sekularismin ongelmakohtia


"Kirkon kannatus Suomessa on jyrkässä laskussa"

Gardusta löytyy paljon tietoa Euroopan tilanteesta ja Suomen uskontopolitiikasta.

TAMPEREEN YLIOPISTON TUTKIELMAT

http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23077PS


 • Kirjakauppa Kirja, Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24

 • Platon-klubilla tiistaina 15.1. klo 18-20 pohditaan oikeudenmukaisuutta ja moniarvoisuutta.
  Keskustelemassa ovat Kaisa Herne ja Heikki Saxén.

  Keskustelun pohjana toimivat Gaudeamuksen uutuusteokset:

  ... 1) Mitä oikeudenmukaisuus on? (Kaisa Herne)
  Jokainen toivoo tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti, ja monet pitävät yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta kaikkein tärkeimpänä poliittisena tavoitteena.
  Mutta onko oikeudenmukaisuus sama asia kuin reiluus? Vai esimerkiksi sitä, että kukin saa ansionsa mukaan? Onko se kaikkein köyhimmistä huolta pitämistä?

  2) John Rawlsin filosofia (Jukka Mäkinen & Heikki Saxén, toim.)
  John Rawls (1921–2002) oli yksi 1900-luvun jälkipuoliskon vaikutusvaltaisimpia yhteiskuntafilosofeja.
  Tämä teos valottaa Rawlsin filosofian antia yhteiskunnalliselle ajattelulle ja päätöksenteolle painottaen etenkin oikeudenmukaisuuden ja moniarvoisuuden kysymyksiä. Siinä pohditaan muun muassa suvaitsevaisuuden rajoja, kansalaiskeskustelun etiikkaa, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta, taloudellista hyötyajattelua ja polittista liberalismia. Samalla se johdattaa lukijan Rawlsin ajattelun peruskäsitteisiin ja keskeisiin oivalluksiin.

  Keskustelijoista:
  Kaisa Herne toimii valtio-opin yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Herneen tutkimukset kuuluvat politiikan kokeellisen tutkimuksen ja yhteiskuntafilosofian alaan.
  Heikki Saxén toimii tutkijana Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden laitoksella. Hänen tutkimuksensa paikantuvat aatehistoriaan ja yhteiskuntafilosofiaan, ja hän toimii bioetiikan asiantuntijana.

  Vapaa pääsy.

    

Ei kommentteja: