sunnuntaina, lokakuuta 21, 2012

Vihreät jatkavat suomenruotsalaisten perinnerasismia


Vihreät jatkavat suomenruotsalaisten perinnerasismia


 Kun puhutaan politiikasta, on ymmärrettävä, että politiikka on aivan eri asia kuin demokratia.

Poliitikko voi toimia demokraattisesti  tai epädemokraattisesti  hyvin kapean eturyhmän hyväksi ja yleiseksi haitaksi tasa-arvoa väheksyen.

Demokraattinen politiikka tulisi olla yhteisten ideoiden, valtion toimintakyvyn ja hyvinvoinnin yhteisten periaatteiden ajamista, ei kielirotuun, etuoikeuksiin ja yhteiskuntaluokkaan liittyvän elitististen etujen ajamista

 Nyt oikeistolaisen vihreä ministeri Ville Niinistö on asettanut taas suomenruotsalaisen  "kulttuurin" etuoikeutettujen listalle ja vapauttaa heidät Ahvenanmaalla uusista lohen kalastusrajoituksista.
On uskomattoman röyhkeätä lisätä Natoa ajavan RKP:n poliittisia etuoikeuksia kannattajiensa ydinalueella Ahvenanmaalla ja taas osoittaa heidän yhä olevan perinteisesti tavallisen kansalaisen yläpuolella. 

Erityisen hävytöntä ja rivoa tässä tapauksessa on se, että aina etuoikeutetut suomenruotsalaiset rinnastetaan Suomen vanhimpiin alkuperäisasukkaisiin eli saamelaisiin.

Suomenruotsalaisten kulttuuri Ahvenenmaalla on kolonisaatiokulttuurin perinteitä edustavan kulttuurin ilmiö eivätkä suomenruotsalaiset missään tapauksessa eikä millään moraalilla ole verrattavissa alkuperäisasukkaisiin, joille onkin suotava etuoikeuksia - ihan pelkästään sen väkivallan ja rasismin takia mitä Suomen hallitus, ruotsalaisen kolonisaatiokulttuurin perinteitä kunnioittava valtionkirkko uskontorasismina ja suomenruotsalaiset teollisuus- ja metsäporvarit ovat saamelaisia kohtaan tehneet. Vielä 80-luvun alussa papit tuhosivat saamelaisten rumpuja nimismiesten avustuksella.


Ahvenanmaa edustaa suomenruotsalaista perinnerasismia ja sen katteettomia etuoikeuksia konkreettisessa muodossa.

Ahvenanmaa saa noin 300-500 miljoonaa euroa erityistukiaisia ja verohelpotuksia joka vuosi ja silti toimittajat ihmettelevät "ilman vastausta" miksi Ahvenanmaa on varakkain maakunta ja siellä tehdään niin vähän itsemurhia.  Voi miksi suomenruotsalaiset miehet tekevät Länsi-Suomessa  itsemurhia vähemmän kun omistavat esi-isiensä kolonisaatiokulttuurissa ja kuninkaan läänitysmääräyksillä eli maan varastamisilla perityt Suomen viljavimmat maat tai sen perinnöt?
Historia on läsnä, jos demokratia ja tasa-arvo ei toimi.
Kolonisaatio ei niin vain häviä kulttuuriperintönä sillä kolonisaatiolla tuotetut perinnöt siirtyvät konkreettisesti ja rahallisesti historian saatossa.

Tietoa Ahvenanmaan ällistyttävistä tukiaisista ja etuoikeuksista kolonisaation jatkumona on vaikea saada, ainakin kaksi vuotta sitten valtiovarainministeriö kieltäytyi antamasta minulle listaa niistä. Ehkä suuremman median edustaja voisi sen saada  asianajajan kanssa. Ahvenanmaa siis verottaa muuta maata pysyäkseen Suomen rikkaimpana maakuntana.
Hyvin outoa maakuntapolitiikkaa valtiolta.
  • Demokratiassahan rikkaimman maakunnan pitäisi saada vähemmän tukiaisia ja köyhän Pohjois-Karjalan eniten tukiaisia - mutta tilanne on päinvastoin.

Suomenruotsalaiset ovat saaneet hyvän itsetuntonsa pitkälle etuoikeuksiensa takia.

Näin muodostuu tarkasti määritellyn ryhmän asennehegemonia monin näkymättömin kulttuurisin tavoin, jolla on selvä rasistinen pohjavire paremmuuden ja etuoikeuksien mielikuvilla. Eivät kaikki suomenruotsalaiset ole rasisteja mutta eivät ajattele RKP:n eliittiperiaatteita ja raskasta rasistista perintöä sitä äänestäessään.

Suomenruotsalaisten rasistista toimintaa vielä 50-luvulla mm. työntekijöiden jaottelussa sukujen omistamissa firmoissa ei opeteta historian tunneilla.

Suojeluskuntien ja niiden joukkomurhien johtajien upseeriaines oli 90% suomenruotsalaista rahaporvaristoa, jotka kävivät perinteistä aatelisten ja porvarien luokkasotaa työläisiä vastaan - Suomen liittämiseksi Saksaan  (se siitä "valkoisesta itsenäisyyssodasta" tai "vapaussodasta").
Helsingissä suomenruotsalaiset lapset ovat yleensä varustautuneet päästä varpaisiin vain "hyväksytyillä" merkkivaatteilla ja se näyttää olevan hysteerinen osa heidän paremmuudentunteen identiteettiään, ilmiselvästi vanhemmilta opittua ja pakotettua ulkoista itsetunnon säälittävää pönkittämistä.

On helppo tuntea olonsa kevyeksi kun kaikki on helpompaa, mm. opiskeluun pääseminen on suomenruotsalaisille tehty tavattoman helpoksi ja stressivapaaksi verrattuna suomea puhuvien hikisiin ja armottomiin pääsykokeisiin.
Aatelisten vanhalla ylemmyysperiaatteella 3,9% vähemmistö saa nyt Suomessa lisäksi alistaa koko maan opettelemaan omaa sekakieltään ja väittää sen olevan skandinaavista "ruotsin kieltä" - vaikka sitä se ei suomenruotsalaisena versiona ole aivan erilaisine intonaatioiden kapeutumisineen.
Hyödyttömän suomenruotsalaisen "ruotsin kielen" pakko-opiskelu ja pänttääminen aiheuttaa lisäksi tavatonta stressiä ja muiden elämälle hyödyllisten oppiaineiden arvosanojen heikentymistä varsinkin ADHD-nuorille. Itse olin sellainen. 
Olen ollut useammassa tilaisuudessa kun natiiviruotsalainen kieltäytyy ihmetellen puhumasta suomenruotsalaisten kanssa heidän sävytöntä suomenruotsia ja vaihtavat keskustelukielen englanniksi.  Hyödytön kieli ruotsalaisille ja suomalaisille. 

Kekkonen, suomenruotsalainen teollisuuseliitti ja valtapuolueet pakottivat pakkoruotsin kouluihin vasta 1972 toteuttaen siitä lähtien tyypillistä presidentin ja sittemmin valtapuolueen kiitollisuuden lahjontaa RKP:lle, joka myy palveluksiaan kenelle tahansa korkeimman poliittisen vallan puolueelle siltä saamistaan etuoikeuksista.
Valtiovarainministeriö on kieltäytynyt laskemasta pakkoruotsin kustannukset suomalaisissa kouluissa, pakkokieliruotsisuuden virkamiestoiminnassa sekä suomenruotsalaisen erillisen oman koulutussysteemin lisäkulut. Tämäkään virkamiesvallan salailu ei ole demokratiaa ja yhteisten asioiden politiikkaa. Emme saa hyväksyä mitään salailua.

Rajaton budjetti suomenruotsalaisen kielikulttuurin ja virallisen hegemonian puolesta on kovaa politiikkaa rahalla.

Ahvenanmaalle annettu maanmyyntikielto-säädös suomalaisia vastaan on vanhan aatelisrasismin pahimpia todisteita Suomen laissa.

Etuoikeutettujen ihmeelliset lait ja paratiisisaaret voiton merkkinä. Ahvenanmaa on suomenruotsalaisten luvattu maa ja voitonmerkki, joka saa rikkoa lakia ja kieltää mm. suomea puhuvilta lapsilta suomenkielisen kouluopetuksen ilman seruaamuksia.

RKP:n ja rikkaiden säätiöiden vuosittainen juhlinta roturasismin ideologin Axel Olof Freudenthalin  tähden ylittää myöskin ymmärryksen kieli- ja roturasismin lipun liehuttamisesta nyky-Suomessa  - jos luulee RKP:tä vain tavalliseksi puolueeksi. RKP on kuitenkin rotuoppia toteuttava rasistinen puolue, joka puolustaa vain "kielikulttuurin" ja perinneoikeuksien mukaan toimivien ihmisten etuoikeuksia.

Niin Ruotsissa kuin Suomessa historian opetus on surullisessa tilassa, sillä Ruotsalaisen kolonisaatiokulttuurin toimintatapoja, rotuoppia ja seuraamuksia ei opeteta.
Sotahullujen kuninkaiden ryöstöretkien seuraamuksia ei esitetä - kuinka kolonisaatiovalta pakottaen traumatisoi suomalaiset nuoret miehet julmiin ryöstö- ja raiskausretkiin pitkin Eurooppaa. Kuninkaan kirkko tuhosi systemaattisesti suomalaisen kulttuurin ja luontoläheisen ihmiskuvan teloittamisen uhalla ja asettamalla kovia sakkorangaistuksia perinnekulttuurin jatkamisesta. Perinneparantaminen yrteillä ja tuhansia vuosia vanhalla selkähieronnalla oli kiellettyä vielä 1980-luvulle saakka hämmentävän kovilla sakkorangaistuksilla. Sivistystä?

Jatkosodan jälkeen suomenruotsalaiset kieltäytyivät karjalaisten auttamisesta lainvastaisesti tukeutuen perinteiseen rasistiseen asenteeseensa karjalaisista ryssinä. Suurimmat suomenruotsalaisten sukujen metsäalueet muutettiin nopeasti "suojelualueiksi" mm. Forssan lähettyvillä, jotta karjalaiset evakkoperheet eivät saisi maata suomenruotsalaisilta vaikka koko maa oli periaatteessa lailla velvoitettu tekemään tasa-arvon ja yhteisen Suomen vuoksi.
Suomalaisten depressio- ja väkivaltakulttuuri on kolonisaatiokulttuurin kirkkainta perintöä. Sitä ei tarvitse ihmetellä, jos lukee historiallisia kulttuurin muokkauksen ja väkivallan pakkomuotoja.

Eliitin on helppo hymyillä.
Se on tuhannen vuoden virsi ja perintö Suomessa.
Hymyile, kun tunnet olevasi muita paremmin suojassa.

Suomenruotsalaisten etuoikeudet on purettava, sillä raha on oikeasti nyt kortilla valtion kassassa.
Tietysti vasemmistolaisena kannatan suurimpana muutoksena laajaa veroprogression palauttamista tärkeimpänä poliittisena muutoksena mutta silti kansalaisten keskinäinen luottamus ja yhteiskunnan asenneilmapiiri kärsii vakavasti kaikista aiheettomista etuoikeutettujen elitistisistä piireistä valtion toiminnan pimeillä alueella.

Heikkojen kansalaisten etuoikeudet ja minimielintason varmistamiset ovat aiheellisia ihmisoikeuksien takaamiseksi mutta suomenruotsalaiset eivät millään tavoin kuulu tämän moraalipolitiikan alueelle etuoikeutetuiksi.           " Vallankäyttö on katseessa - se, miten katsotaan "

                                              - Antti Holma ohjaaja
  • " Ei kukaan ihminen ole kokonaan paha "   - Elisabeth Rehn
"Kim Jong-Un" - Elisabeth Rehn sai harvinaisen haastattelun sukulaiselta

  • Elisabeth kohtaa 
     Elisabeth Rehnin vieraana on Pohjois-Korean entisen johtajan Kim Jong Ilin pojanpoika Kim Han Sol. Hän opiskelee Mostarissa lukiossa, jonka suojelija Rehn on.   Cityportal Ab, 2012.


  • Ruotsalainen Play-elokuva aiheuttaa kuohuntaa suvaitsevaisessa Ruotsissa:  
   

Ei kommentteja: