maanantaina, lokakuuta 08, 2012

Kirkko Aslan-eheyttämislahkon rahoittajanaKirkko Aslan-eheyttämislahkon rahoittajana


Helsingin sanomat soluttautui eheyttämislahkon kurssille.Rohkeaa toimintaa  mutta tätähän Helsingin Sanomat ei tekisi lestadiolaisten lahkon ja heidän homofobiansa suhteen, koska päätoimittaja on lestadiolainen.


Mitä on eheyttäminen?

Lahkon päämäärä on saada homoseksuaalit vihaamaan homoseksuaalisuuttaan luonnottomana ja ”muuttumaan” uskonnollisiksi heteroiksi uskonnollisella voimalla. Käytännössä siis näyttelemään heteroa.

Homoseksuaalisuus ihmiskuvana on uhka heterohegemonialle ja ehdottomien totuuksien sekä varmuuden maailmankuvalle, koska perinteisen uskontototuuden ja uskontovallan edustaja haluaa olla totuuden määrittelijä ja valinnanvapauden rajoittaja ihmisten seksuaalisissa mieltymyksissä ja kulttuurin toteuttamisen tavoissa. Kirkko on ollut kuninkaan ja Kekkosen tärkein ase yhtenäiskulttuurin luomisessa.


Jos ihminen hyväksyy auktoriteetin määrittelemään omaa seksuaalisuuttaan niin se on korkeinta ja totaalisinta vallan käyttöä yksilöä kohtaan. Monet valtasysteemit tietävät tämän tarkkaan.

Heteroavioliittoa ylistetään perinteisen uskonnollisissa käsityksissä pyhittäväksi statukseksi: ihmiset toteuttavat ”Jumalan tahtoa” heterokristillisessä hegemoniassa ja saavat palkinnoksi korkeamman statuksen.  Siksi halutaan kieltää yksilön valinnat yksilön taipumuksien mukaan. 

Heteroseksuaalisuus asetetaan Aslanin aivopesukurssilla uskonnollisen kelpaamisen ja ”uudistumisen” ehdoksi. Alistumiselle luvataan suuri palkkio ja ahdistuksen poistaminen.

Et voi edes ”pelastua” uskonnollisessa mielikuvastossa, jos toteutat homoseksuaaliuutta vapaasti ja nauttien. olet uhka jopa Jumalalle.  Mieluummin sinun täytyy sitte valehdella ja näytellä heteroa, jotta et olisi paheksunnaksi seurakunnassakaan. Perinteitä Paavalin instituutioopetuksen mukaan.

Aslanin psykonikkaritkaan eivät välitä siitä tosiasiasta, että suomalaisten homoseksuaalien kokema ahdistus ja epävarmuus johtuu etupäässä perinteisestä ”kirkkokristillisestä kasvatuksesta”, joka ei ole hyväksynyt totaalisen heteroihanteen takia homoseksuaalisuutta lapsen taipumuksena ja kokemusmaailmana.Tässä ei ole mitään uutta.

Kirkko on opettanut homovihaa 1000 vuotta Suomessakin.

Kirkon heterohegemonia on ollut poliittisesti motivoitua, sillä avioliitosta on haluttu tehdä kilpailuyhteiskunnan perusyksikkö, ”moraalinen” tuotantoyksikkö sekä verotusyksikkö kuninkaan käskystä.

Kirkkokin on ollut ainoan totuuden virallinen lahko ja nykypäivän fundamentalistit vain toistavat kirkon väkivaltakoneiston strategista kulttuuria.

Nyt kirkko toimii ristiriitaisesti uuden ”kansankirkko”-imagonsa kanssa.

Se rahoittaa homofobiaa levittäviä järjestöjä (mm. lestadiolaiset papit ja muut lestadiolaiset kirkon työntekijät oman lahkonsa keskuudessa toimimassa) mutta samaan aikaan kirkon PR-edustajat antavat medialle hädissään lausuntoja siitä, kuinka seksuaalinen painostus ei ole hyvä asia. Kaikki  hyväksytään - periaatteessa. Mutta ei oikeesti silleen ihan niin tosissaan koska perinteet.


Arkkipiispa Mäkisen johdolla  viime vuonna ev.lut kirkon kirkkohallitus päätti jatkaa Aslanin rahoittajien rahoittamista eli mm "Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys" (SLEY) ja "Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys" (SEKL) - vaikka murhaajaan homoja verrannut aivopesuvideo oli jo kaikkien ihmeteltävänä.
Tänä vuonna näemme myös, saako OPKO:kin rahoitusta nuorten homofobian ahkerana edistäjänä, amerikkalaisen neuroottisen neitsytopetuksen ja kirjaimellisen raamattuopetuksen julistajana. Kirkko tukee myös fundamentalistista lahkotoimintaa pitämällä palkkalistoillaan mm. homofobiaa kirkon toiminnassa levittäviä työntekijöitä - osa Aslanin asiakkaista on kirkon työntekijöiden sinne lähettämiä.

Viha ja inho on totuuslahkojen tärkein käyttövoima puhtausopin kautta. Monen ihmisen itseihno ohjataan inhoksi erilaisia kohtana ja siten ihmiset kokevat "vapautuksen" tunteen. Viidesläiset liikkeet Suomessa ovat käytännössä kalvinistisia lahkoja opiltaan ja ihmiskuvaltaan.

Uskonnollinen instituutio luodaan vihalla ja varmuudella, sen avulla eristetään oikeaoppisten totuuden joukko sekä vihan ja inhon kohteet luodaan ulkopuoliseksi pelotteeksi ja toimivaksi uhaksi oikeaoppisten instituution johtajien vallan takeeksi. Varmuuden hallusinaatio koskee niin Jumalan rakkautta kuin vihaa.
Instituutio ja oppi luo varmuuden hallusinaation todellisuuden jäsentämisestä. Se on uskontoinstituution tärkein tuote.

Absoluuttisen totuuden ja rakkauden väite johtaa aina absoluuttiseen demonisoimiseen ulkopuolisten suhteen.
Kirkon pitäisi valita, onko se moderni ja kehittyvä protestanttinen yksilöyhteisö vai vanha uskonnollisen vallan moraliteettikirkko, joka suojelee hurjaa lahkovaltaa helmojensa ja perinteiden alla.
Linja pitäisi valita avoimesti.
Suvaitsevaisuutta ei ole sekään, että kirkko tukee ja sallii lestadiolasten työntekijöittensä lahko-opetuksen seksuaalisuuden ja uskonnon täydellisestä yhdistämisestä totaaliseen kontrolliin ja naisten pakkoseksiin ilman ehkäisyä.


Mitä institutionaalinen uskonto on?

Uskonto on ollut Suomessa systemaattista eliitin vallankäyttöä aina siitä lähtien kun ruotsalaiset aatelit kolonisoivat Suomen miekalla, kirkolla, hierarkialla ja rankaisevalla laiella. Verotuksen ja yhdenmukaistamisen tähden. 

Suomalaisten alkuperäiset uskonnolliset tavat, ihmiskuvat, juhlat, luontosuhde, laulukulttuuri, amoraalinen seksuaalisuus, taloyhteisöt ja pyhät lehdot tuhottiin: kaikki vanhat kirkot ovat kirkon tuhoamien ja varastamien lehtojen paikoilla.

Fastistinen uskontokolonisaatio oli totaalista, tarkkailevaa, häpäisevää ja rankaisevaa. Yhdenmukaistavaa.

Nykyinen valtionkirkko on yhä kuninkaan luoman kontrolli-virastosysteemi ja asennemuokkausjärjestelmä yksilön alistamiseksi "suuremman edessä" - kuninkaan määrittämillä tavoilla. Sanat ovat pehmenneet koska kansa on saatu käännytettyä kovilla sanoilla uskomaan ”itsestäänselvyyksiin” ja humanismin vahva yksilöihmiskuva on ollut kirkolle liian kova vastustaja.

Lapselle alistuminen ja  kontrollin luovuttaminen aikuiselle tuottaa turvallisuutta. Mutta kuten tiedämme, ihminen ei voi jäädä lapseksi.

Aikuinen ei ole lapsi. Kirkko ei edusta Jumalaa.


Kuinka heterohegemonia syntyi?

Kuningas halusi suomalaisten kilpailevan keskenään jotta suomalaiset tuottaisivat paljon veroja. Kapitalismi on pitkälle statusjärjestelmä motivaatiojärjestelmänä ja avioliittostatus on nostettu korkealle tämän systeemin moottorina.

  • Tuoreessa ruotsalaisessa tutkimuksessa varsin loogisesti avioparit olivat paljon materialistisempia ja huolissaan omasta materiaalisesta statusimagostaan muiden ihmisten silmissä.

Avioliitosta on tehty status, jotta ihmiset tavoittelisivat sitä ja voisivat sitten avioliittoon myömnnyttyään tuntea ylimielisyyttä avioliittoinstituution ulkopuolella olevia kohtaan.

Kirkko on yrittänyt tehdä imagopesua ja kelvata modernille yhteiskunnalle hyväksymällä muun muassa kolmen suurimman puolueen painostuksesta naispappeuden. Ilman poliitikkojen hermostunutta painostusta kirkko ei olisi hyväksynyt naispappeutta.Valtio suojelee yhä valtionkirkon vallankäyttöä valtion valvomalla kirkkolailla ja pakottaa lapsia piispojen määrittelemän uskonnonopetuksen piiriin uskontotunneilla jopa poliisien avustuksella.

Laki on yhä kolonisaatioajan pakkolaki uskonnonopetukseen kirkon piirissä koulun avulla.

Ihmisten on tiedostettava se, että institutionaalinen uskonto on aina vallankäyttöä ja "kristityt" uskonnolliset järjestöt ovat myös instituutioita ja sitoutuneet esmerkiksi amerikkalaisiin evankelikaalisiin kirkkokuntiin ja fundamentalismiin niiltä saamansa tuen ja rahan kautta.

Syntioppi, monomaaninen heteroihmiskuva, kirkon rituaalitapojen korostaminen ”perinteeksi” ja syntikäsitykset ovat aina vallankäyttöä.

Uskonto ei ole yhteiskunnan yläpuolella edustamassa  jalompia asioita vaan lähetystyötä ja organisoitua uskonnollinen propaganda on vallanhimoa.


Ihmisten on tiedostettava uskonnolliset valtapyrkimykset nykyisessä systeemissä.

Uskonnonopetus voi olla yleissivistävää mutta sitä varten sitä ei ole tehty.

Uskontontunnit ovat yleensä hienovaraista propagandatyötä  sillä useimmat uskonnonopettajat haluavat sitouttaa lapsia kirkkoon tai paikalliseen lestadiolaisten lahkoon, ainakin kirkon mielikuviin "uskonnollisesta etiikasta", "perinteestä" esim. kirkon rituaaleina, vihkimisinä ja kasteina sekä mielikuvana suomalaisista "kristittynä kansakuntana" - kirkon määrittelemänä kuninkaan yhtenäiskulttuuriprojektin suorittajana ja alkuperäiskulttuurin tuhoajana. 

Koulujärjestelmäkin tunnustaa uskontotunnit uskonnolliseksi toiminaksi sillä uskonnottomat saavat ET-opetusta sen sijaan.


Voiko kirkko kehittyä humanistisemmaksi?

Voi ja sitä se on tehnytkin. Mutta vain pakon edessä. Se ei kerro kirkon luonteesta, merkityksestä ja olemuksesta mitään hyvää.


Tämä Aslan-kommentti poistettiin Kotimaa 24 -sivustolta:
" Aslanin juuret ovat amerikkalaisessa äärikarismaattisuudessa, mikä näkyy Aslan ry:n puheenjohtajan ja kouluttajan Ari Puontin taustoista.
Ari Puonti on Helsingin Vineyard seurakunnan pastori, mutta kuuluu myös Suomen Healing Rooms liikkeen johtokuntaan. Healing Rooms taas on vahvasti kytköksissä Alfa-kristillisyyteen... jatkuu... "

  • Helsingin Sanomat on 24.3.2011  listannut Älä alistu! -kampanjan tausta-järjestöjen kirkolta saaman taloudellisen tuen, jonka kirkkohallitus on koko maan seurakuntien osalta päättänyt myöntää vuodelle 2011.  Todellinen summa saattaa olla jopa yli puoli miljoonaa, sillä summan todellinen suuruus riippuu kolehtitulosta.OPKOn ja SLEY Nuotta.com-lehden masinoimassa seksistäpidättäytymiskampanjassa englantilainen saarnaaja käytti yliopistolla evankelikaalien sadomasokistista ja intimiteettiä häpäisevää shokki-retoriikkaa nuorelle fuksiyleisölle pseudofilosofialla maustettuna.

  • Jo vuonna 2007 nykyisin eduskunnassa työskentelevä poliittinen avustaja, freelancetoimittaja Miika Sahamies teki saman tempun.
Hän teki Kuka uskaltaa eheytyä? -nimisen artikkelin Kyyhkynen-lehteen, joka on Helsingin yliopiston Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen (TYT) aviisi.


Ei kommentteja: