torstaina, heinäkuuta 11, 2013

Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkko

Räsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkkoRäsänen on kalvinisti ja kirkko on valtionkirkkoRäsänen on viidesläisyydessään teologisesti kalvinisti ja ajaa unelmissaan kirkkovaltiota.

Eli uskonnollista "kristittyjen" "sharialakia" Raamatun tulkintaan vedoten.

Kalvinistinen moralismi kieltää moraalin määrittelyn järjen, tieteen, demokratian ja sopimusten avulla:

vain kalvinistinen "teologia" voi määritellä viidesläisten mukaan oikeat lait ja mm. torjuttavat saastaiset, "väärän seksuaalisuuden" omaavat ihmiset.  Olen tuntenut Räsäsen viidesläistä eli evankelikaalis-kalvinistista lähipiiriä. Olen nähnyt itsemurhan kun Räsäsen klaanin johtajat sanoivat nuorelle että tämä joutuu helvettiin avoliitosta.

 Kysymys ei ole nyt siis jostakin viisauslauseesta tai filosofiasta, johon joku ministeri mietelausemaisesti viittaisi. Eikä moraaliteorioista, hyvän päämääristä, ei henkilökohtaisesta kilvoittelusta kirkon ollessa poliittisen vallan puolustama ja käyttämä valtakoneisto ja aivopesula.

Räsänenkin julistaa vain Raamatun fundamentalistista arvovaltaa ja uskonnollisia "arvoja" järjen, etiikan ja moraalintajun yli, vain kalvinistiseen tulkintaan ja ihmiskuvaan nojautuen.

  Ev.lut.kirkko tukee viidesläisiä järjestöjä ja antaa viidesläisten työntekijöiden saarnata lapsille fundamentalistisia oppeja, vaikka kirkko onkin vähentänyt tukeaan.

 • Kirkolliskokouksen edustajista 74% on uskonnollisilta käsityksiltään viidesläisiä (Kotimaa-toimituksen kartoitus 2011). Tämä on noin 9 kertainen osuus verrattuna viidesläisten kirkon jäsenten asenneosuuteen nähden! Tätä voi kutsua kirkon valtarakenteen radikaaliksi rakennevääristymäksi.

 • Kuinka psykoanalyyttisesti määritellään institutionaalinen uskonnollisuus,

  joka luo uskonnosta todellisuutta määrittelevän funktion ohi järjen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen? 
   
Uskonnollinen ihminen tarvitsee ulkoisia tabuja ja arationaalisia, perustelemattomia puhtaussäännöksiä - kun ei pysty muuten käsittelemään sisäisiä konflikteja ja traumoja.

 Räsänen:

  "Homosuhteisiin liittyvä syyllisyys... vääristää"
  "Homoseksuaalisuus on kipu"

 Aiheuttaa siis maallisen moraalitonta lainsäädäntöä ja moraalitonta homojen hyväksyntää pseudolääketieteeseen vedoten, ammattilaisten lausuntoja vastaan. Ministerin väittämänä ja kirkon tukemana.

Räsänen näkee yksityishenkilöiden henkilökohtaisen homoseksuaalisuuden perisynninkaltaisena ilmiönä, joka vääristää kaikkea, myös lainsäädäntöä. Se on uhka. Jumalan käskyä "heterolisääntymiskeskeiseen seksuaalisuuteen" ja puhtaiden ihmisten rajoja ja ihmiskuvaa uhmaava uhka. Puhtausoppi on heimouskontoa puhtaimmillaan.
 • Saastainen ihminen on Mooses-juutalaisuudenkin mukaan uhka yhteisölle ja yhteisöllä on lupa tuomita erilaiset, jotka uhkaavat yhteisön samankaltaisuuden dogmaa.
 • Räsäsen puheet kivusta ja syyllisyydestä ovat oiva esimerkki psykologisesta defenssistä, projektiosta.Nyt Räsänen voi vapaasti selitellä ja vähätellä puheitaan miten tahansa mutta hänen viiteryhmänsä "tietää" sydämissään että se, mitä Räsänen heille puhui, oli Räsäsen sydämen aitoa puhetta. Uskontunnustus valituille.


   PS

 - Evankelinen lahkoliike Suomessa on alunperin aivan eri asia kuin Räsäsen viidesläisten esikuvat Amerikasta, kalvinistiset evankelikaalit (huomatkaa nimekkeen ero).

Evankelikaalit ovat siis Amerikan kalvinisteja uudella nimellä.
Kalvinismiin kuuuluu vallan tavoittelun poliittinen teologia. Bushin presidenttisuku on evankelikaalinen. Suomessa viidesläiset ovat kuitenkin vallanneet teologis-ideologisesti ennen niin maltillisen ja järkevän evankelisen liikkeenkin 30-vuoden kuluessa    II

Arhinmän oikea käsi Saramo ilmaisi sympatiaa kirkkoa ja Räsästä kohtaan

  "... Itse harkitsen kirkkoon liittymistä. Olisi pelottavaa, jos se jäisi koko valtavan koneistonsa kanssa fundamentalistien käsiin..."- S

Mikä on tämä porvarillisten vihervasemmistolaisten ihmiskuva ja maailmankuva, kun he näkevät valtionkirkon perussuomalaisten ja kokoomuslaisten kaltaisesti kiistämättömänä osana yhteiskuntaa?

Miten he eivät näe valtionkirkkoa poliittisen päämäärätietoisesti passivoivana ja alistavana, perinteisen oikeistolaisena instituutiona, jonka opin on säätänyt aatelisvallan yhdeksi perustaksi keisari 1650 vuotta sitten - samalla nimittäen itsensä keisarina valtionkirkon johtajaksi ja muuntaen samalla jumalakuvan keisariopin mukaiseksi?
Kirkon perustamistahan seurasi muiden Jeesus-lahkojen teurastus. Siinä kirkon opillinen perusta ja originaali toimintamalli. Onko kirkkohistorian tiedoissa puutteita kirkon päämääristä ja välinearvosta eliitille? Näyttää siltä.

Ja tämä logiikka, että jos ihmiset jättävät valtionkirkon, joka estää valtion neutraalia avioliittosäädöstä ja muita uskontoja saamasta samoja oikeuksia kuin valtionkirkko, niin kirkkoa täytyisi vasemmistolaisten tukea? Mitä ihmettä? Kuin lukisi kokoomusnuoren nostalgista blogikirjoitusta Kekkosen luoman sensuroivan yhtenäiskultturin puolesta.
 • Ennemminkin kirkkolaki, valtionkirkkojen erityisverohelpotukset ja kirkkoministerin titteli pitäisi poistaa välittömästi laista vasemmiston päättäväisellä painostuksella - kuin blogaten kyynelehtiä kirkon vallankäytön, opiltaan ja moraaliltaan epäselvien piispojen ja kirkkoministerien puolesta.
Miten vasemmistolainen voi tukea kirkkoa, jolla on valtion suoma valta pakottaa nuoret kouluissa uskonnontunnille vanhempien uskontoharrastuksen tähden - vaikka kouluissa on olemassa toinen paralleelinen ja samanarvoinen opetussuunnitelma, ET-opetus? Joka on nyt siis kielletty lapsilta ja nuorilta, jos molemmat vanhemmat eivät allekirjoita "luovutuspaperia".
 •  Koululaissa on muutettu uskonnonopetus takaisin 2010 "tunnustukselliseksi" eli kirkkohallituksen kontrolloimaksi.  
Lapsilta puuttuu täydellisesti lain määräämä uskonnonvapaus Suomessa valtionkirkkoinstituution takia. Miten eliitin keksimä epdemokraattinen mielenhallintakoneisto voi olla mitenkään vasemmistolaisen ja humanistisen maailmankuvan ja ideologian mukainen ? Ev.lut. kirkko on tiiviisti kirkkolailla suojattu ja määritelty valtionkirkko: esim Valtion Tilastokeskus kutsuu ev.lut. ja ort. kirkkoja valtionkirkoiksi.
 

Ev.lut kirkko mainostaa itseään protestanttisena mutta ei ole sitä. Protestanttinen oppi sanoo selvästi, että valtio ja kirkko täytyy toimia aivan erikseen - mutta nyt meillä on yhä valtionkirkko, joka on lailla valtion valvoma ja armeijan vastenmielisesti hyödyntämä. Kirkon siunaamat sotilaspapit ovat Afganistanissakin motivoimassa sotilaita ampumaan eriuskoisia ihmisiä. Sekä ampumassa ihmisiä "tarpeen vaatiessa" aseistettuina pappeina. Kuulostaa kovasti ristiretkeltä?

Valtion uusia virastoja ovat yleensä siunaamassa valtionkirkkojen papit viraston vihkijäisissä. Tätäkö vasemmistolainen tai humanisti kannattaa? Valtion uskonnollisuutta ja uskonnon käyttämistä vallan auktorisoimisessa?

Vasemmistolaisten selvänä näkemyksenä tulisi olla kirkkolain ja kymmenien miljoonien verohelpotusten lakkauttaminen ja välittömästi - kirkon fundamentalistit pitävät valtaa ja liberaali-kansankirkko-kulissia nimenomaan valtion avovallan ja lain tuella - puhumattakaan valtiopäivä-jumalapalveluksen virallista asemaa kirkon arvovallan pönkittäjänä ja kirkon toiminnan sitojana vallankäyttäjien vallan sokeaksi automaattitukijaksi.

Kirkon romantisointi ja nostalgisointi on kuvottavaa. Jeesuksella ja kirkolla ei ole mitään yhteyttä - silti Anna Kontulakin puolustaa valtionkirkkoa ja sen etuoikeuksia.

Kirkko on valtastruktuuri eikä muuta.
Sitä ei ole tehty muuksi.

Kirkko on nyt osa valtiota erityisoikeuksilla lain kautta ja se ei ole edes uskonnonvapauslain mukaista. Kouluissa pakotetaan ala-asteelaisia uskonnollisiin tilaisuuksiin ja aamunavauksiin - ja tämäkö on vasemmistolaisten vapaa yhteiskuntanäkemys?

Kirkon kirkkoneuvokset saavat valtion virallisissa toimikunnissa estää muita uskontoja (mm. uuspakanat) saamasta valtion uskonnollisen yhdyskunnan statuksen - tämäkö on vasemmiston näkemys uskonvapaudesta? Räsänen on kirkkoministeri - virallisesti, koska ev.lut kirkko on lain suojassa toinen valtionkirkoista eikä Ruotsin kuninkaan valtiollista uskontovaltaa ole vieläkään purettu. Pohjois-Suomessa ev.lut. kirkon suojelemilla lestadiolais-keskustalaisilla on huimaa epädemokraattista valtaa.

Toimittajat pelkäävät uutisoida Suomen uskonnollisesta vallankäytöstä vaikka se on laajaa ja hävytöntä - ja kirkon tukemaa.


Nostalgisesti kirkkoa ja sen pakkouskontahistoriaa ihannoivat väittävät, että kirkko on kansankirkko. Kaukana siitä.  

 Kirkon likainen menneisyys on myös raskas ja kovin epäilyttävä ja siksi muutosvastarinta on niin vahvaa historian torjunnan seuraamuskena:
ev.lut. kirkko ei ole julkisesti myöntänyt ja katunut sopimustaan Saksan natsikirkon kanssa. Kirkko on toiminut historiassamme monta kertaa oikeiston joukkomurhien siunaajana ja kirkoissa on pidetty satoja oikeiston juhlatilaisuuksia, joissa on juhlittu sotarikollisia, SS-miehiä ja joukkomurhaajia. Toistaako historia vielä itseään - sillä kirkko ei tunnusta lainkaan syntejään eikä kadu tekojaan eikä pohdi elitististä historiaansa.

 • UN tells Vatican to hand over details of child sex abuse cases

A United Nations committee has demanded that the Vatican reveal potentially explosive details about the systematic cover-up of child sex abuse by Catholic clergy.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/vaticancityandholysee/1...

      Netistä napattua


Räsänen kohusta: ”Esivallankin yläpuolella on kaikkivaltias Jumala”. Tästä lähtien kysyn pekkaseni joltain jumalalta.

- Veikko perkele, miksi sää et ole töissä!!!
... - Oon pekkasella
- Kuka antoi luvan!
- Odin.
- Aijaa, tsori

Ei kommentteja: