torstaina, heinäkuuta 11, 2013

Piispat ovat vastuussa Räsäsen puheista


Piispat ovat vastuussa Räsäsen puheista.

   Miksi?


  I
Suomi ja ev-lut. kirkon kirkkohallitus sai EU:ssa 2007 tahtonsa läpi valtionkirkon suojelusta valtion suomien etuoikeuksien nauttijana (mm. verohelpotukset ja piispojen valvoma uskonnonopetus kouluissa):

 •  " Suosituksen pohjatekstissä ennen parlamentaarista yleiskokousta 2007 suositeltiin Euroopan valtioille kirkon ja valtion erottamista toisistaan.

  Tämä poistettiin ja  pohjateksti muuttui Suomen aloitteesta

                           
                              - HS 2007

Eli ev-lut. kirkko on selkeästi valtionkirkko koska EU:ssakin Suomi on päämäärätietoisesti ainoana aktiivisena estänyt valtionkirkon erottamisen valtiosta. Valtionkirkkojen kirkkolaki ja sananvapautta uhkaava jumalanpilkkalaki ovat osa voimassaolevaa lakikokoelmaa kiron statusasemaa korottamassa - uskonnonvapauslain vastaisesti.
 

  II

Päivi Räsänen on virallisesti myös valtionkirkkojen valvova kirkkoministeri eivätkä piispat ole sanoutuneet hänestä irti vaan hyväksyneet Räsäsen nimityksen.
  

  III

 Piispat sallivat viidesläisten eli kalvinistien toimia ja vapautta opettaa kirkossa pappeina, nuorisotyöntekijöinä ja diakoneina ei-luteraisia oppeja. 
Viidesläisten oppi on ollut 40 vuotta kaikille avoimesti selvillä eikä Räsäsen puhe eroa lainkaan perinteisestä kalvinistisesta opetuksesta kirkon sisällä.  Kirkko tukee viidesläisiä järjestöjä rahallisesti ja antaa viidesläisten työntekijöiden opettaa järjestöjensä kalvinistista oppia kirkon tilaisuuksissa.
Teologisesti piispat eivät ole tehneet rajanvetoja joten he hyväksyvät kirkon sisällä Räsäsen tyyppisen opetuksen. 

Tänäkin kesänä tuhannet nuoret joutuvat rippikoululeireillä kuuntelemaan kalvinistista opetusta ja teologiaa
- eivätkä edes tiedä saavansa luterilaisuudesta selvästi eroavaa opetusta mm. tuomitsevana ja ahdistavana seksuaaliopetuksena kirkon valtuuttamien viidesläisten työntekijöiden kautta.
 • Nuotta-lehden kalvinistinen itsetyytydytyksen tuomitseminen tuli julki huhtikuussa mutta ev-lut. valtionkirkko on sallinut silti lehden jakamisen koko kesän ajan nuorille kirkon tilaisuuksissa kirkon työntekijöiden toimesta.

IV

Räsänen ei puhunut moraalisesta kapinasta ja eettisestä pohdinnasta epäinhimillistä lakia vastaan vaan kalvinistisesti tarjosi toista epäinhmillistä/yli-inhimillistä lakia vain tilalle.
Viidesläisten ja Räsäsen palvoma "Sharia"-"Raamattu" ei ole inhimillisesti pohdittavaa ihmisen  moraalia hyvän tavoittelusta ja ihmisen oikeuksista vaan kalvinistien Tosi Laki ihmisten yläpuolella - viidesläisten uskonnollisten johtajien ja "konsensuksen" määriteltävissä amerikkalaisilta omaksutussa teologiassa. 
Räsäsen ja piispojen "raamattukeskeisiä" puheita ei voi mitenkään verrata mm. ranskalaisten filosofien ihmisoikeuksien filosofiaan.

V

Piispojen valvomassa ev-lut kirkkokäsikirjassa lukee kapina-aatteet maallista valtaa vastaan.

"Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta"
Kuinka tämä "Jumala" tulkitaan? Tämä ei ole humanistinen moraalin ja yksilön ihmisarvon määritelmä vaan teologinen valtakäsite. Teologinen "sharia-laki".

Joten: sopivatko uskonnollisesti ja kirkollisesti profiloituneet henkilöt valtion ministereiksi virkamieslain mukaisesti?
 Kts
http://evl.fi/Evkirja.nsf/ppFI?OpenPage&id=0083

PS

Väärinkäsitys "luterilaisesta työmoraalista" valtionkirkon kapitalistisen mentaliteetin ja motiivin perustana, oikeistolaisen kirkkokäsityksen pohjana:

Weber ei puhunut "luterilaisesta" työmoraalista,
 Luther inhosi työllään ja statuksellaan elvisteliöitä;
Weber puhui kalvinistisesta kilpailukulttuurista.

Weberin uskonnollinen kapitalismi - käsitys tiivistetysti:
 • Nykyinen kapitalismi ja rahan haalimisen vimma syntyi kun taloudelliset edellytykset sulautuivat uskonnollisen (kalvinistisen) aineksen kanssa. Kalvinistit uskoivat, että on ennalta määrätty kuka pääsee taivaaseen. He tarvitsivat kuitenkin uskonvarmuutta lievittääkseen epätietoisuuttaan. Merkkinä taivaspaikasta nähtiin menestyminen maan päällä, eli myös rikastuminen. Tämä johti kiivaaseen työntekoon.
Ev-lut. kirkon sisälläkin on positiivista ja humanistista tottelemattomuuden alakulttuuria:
 • "Evankelis-luterilaiselle kirkolle on tehnyt erittäin hyvää kansankirkkoaseman menettäminen, ja se että se nykyään joutuu myös oikeuttamaan asemansa moraalisena auktoriteettina toimimalla moraalisesti. En osaa antaa tämän päivän kirkolle mitään kouluarvosanaa, suurimman osan valtavista resursseistaan se käyttää edelleen johonkin täysin turhaan. Monissa arvokysymyksissä kirkossa puhaltavat edelleen auttamattoman konservatiiviset tuulet. Mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja pakolaispolitiikan kysymyksistä kirkko on minulle nykyään ennemminkin liittolainen kuin vihollinen."
  Antti Rautiainen
     - Mikä on parasta kirkossa?


     Uskonto ja sen peitelty politiikka
Vuoden tärkein puheenvuoro kirkon uskonpuhdistuksen edistämiseksi - jumalanpalvelus ja sen syyllistävä syntikulttuuri:


Ei kommentteja: