lauantaina, heinäkuuta 13, 2013

Kristillis-siveetön uskonnon käyttö poliittisessa retoriikassaTilanteen eskalaatio ja käymispiste on nyt liikahtanut liian lähelle kokoomuksen perinteisen hierarkia-ideologian, uskonnollisen kansan passivoimistaktiikan ja sokerikuorrutetun kirkkovaltio-opin paljastumista.

Median herääminen valtion ja valtionkirkon epäpyhän liiton, monitahoisen kansaa passivoivan poliittisen kontrolliuskonnollisuuden sekä  turvallisuudentunnetta generoivan Jumala-kortin analysointiin yhteiskunnassamme on käynnistymässä - oikeistoa epämiellyttävällä tavalla. 
 • Tässä on tapahtumassa jotakin mitä Suomen porvarihistoriassa ei ole ennen tapahtunut; 
Kokoomus juoksee nyt perinteisen porvarillisen ideologian paljastumista  tosissaan karkuun (hetkeksi) vaikka luulivat että valitsemalla kirkkoministeriksi kiihkeän Räsänen hoitaisi konservatiiveja lohduttavalla perinnepaatoksen ja uskontoturruttamisen likaisen työn kokoomuksen puolesta.
Kirkkoministeri Räsänen on osa isoa kirkollista valtapeliä konservatiivisen valtionkirkkomallin ylläpitämiseksi.

Poliitikot lypsävät uskonnollisuudella äänestäjiltä ja omalta lahkoltaan huomiota, tyhjää nostalgista sympatiaa ja tietysti eliitille vastuutonta elitismiä, koskemattomuutta ilman vastuuta ja demokraattisia seuraamuksia tyhjän nostalgisen retoriikan suojissa.

Kirkkohistoriassamme kirkko on aivopessyt alamaisia 900 vuotta pelotellen ja uhkaillen, estäen kansan perusteltua kapinaa ja poliittista heräämistä eliitin röyhkeitä etuoikeuksia vastaan Jumalan ja "moraalin" nimissä.

Suomessa on nyt yhä häiriintynyt tilanne, jossa kirkko on valtionkirkko valtiopäivien siunaaja 

- osa konservatiivisen eliitin valtapeliä ja hybristä mm. tunnustuksellisen uskonnonopetuksen kautta kouluissa (opetushallituksen salainen VKTS-järjestö tämän taustalla).

Uskonnolla vaaditaan arvovaltaa ja muutosvastaisuutta ilman järkeviä argumentteja.
  

Räsänen ja kirkkoministeri-instituutio on osa elitististä korruptiota, jossa vaaditaan tietyille uskonnollisille tahoille ja "yhtenäiskulttuurin" lamaannuttaville tavoille etuoikeuksia.

Räsäsen seksuaalihysteria erilaisia kohtaan on vanhaa porvarillista vihapuhetta, rasismia 

ja oman seksuaalisen suuntautuneisuuden ylemmyydenhakuista porvarillista ilmaisua, jonka hän kätkee julmaan voivotteluun, demonisointiin ja kauhisteluun.
 
Tätä politiikan uskonnollistamisella ylpeilevää "yhtenäiskulttuirn" korruptiota ei voi kutsua "oikeutetuksi kapinaksi", moraaliseksi heräämiseksi tai enemmistön oikeutetuksi ihmisoikeustaisteluksi vähemmistöeliitin valtaa vastaan  vaan hyväksikäytöksi ja poliittiseksi lypsyksi  (kuten Jari Tervo avaavasti kirjoittaa blogissaan Kristillis-siveellinen kirjoitus).

Tervo tosin unohtaa kuinka laajaa ja politisoitua uskonnollisen hegemonian käyttö on muissakin puolueissa ja kouluissa jatkettun "yhtenäiskulttuurina" ja "uskonnonopetuksena".

Tervo ei myöskään kiinnitä kristillisdemokraatteja paljon vahvemman kirkon perusfunktioon kansalaisten tyytymättömyyden paineen ohjaamiseen pois politiikasta ja eliitin puuhailusta.


Hannu Taanila ottaa kantaa ministeri Räsäsen lausuntoihin:

 miksi kirkon ja valtion edustajat esittävät kirkkoministerin "yksityishenkilönä"?

 • Taanila: ”Ministeri Räsäsen fatwa kansalaisille onkin kaiken Amerikan-vastaisuuden keskellä ensiarvoisen tärkeä viesti Yhdysvalloille siitä, että Suomi ei jätä Yhdysvaltoja yksin sen taistelussa raamattulegalismin vihollisia vastaan.”

Miksi kirkon edustajat esittävät kirkkoministerin yksityishenkilönä?

Selvästi suojellakseen Räsäsen esilletuomia konservatiivisia kirkon oppeja.

Kokoomus toimii tiiviisti uskontokonservatismin suojana - Räsänen valittiin jatkamaan eliitin uskontopolitiikkaa, kansan lannistamista kirkon tuomiovallalla ja kokoomus pitää kätevästi kädet puhtaana

Taanila - Tekikö ministeri Räsänen "prosessivirheen"?Politiikka on aina vallankäyttöä mutta se on nykyisen lain mahdollistamana yhteisten maallisten asioiden keskustelevaa, perusteltua ja järjellistä hoitamista demokraattisen vastuun ja äänestysprosessin kautta. 

Uskonnollinen hierarkia ja retoriikka on vallankäyttöä

mutta sitä ei tarvitse perustella eikä se ole demokraattista elitistisenä vallankäyttönä sokean hierarkian, pelotteiden ja "Raamatun arvovallan" kasvattamiseksi ilman järkeä, vuorovaikutusta ja tietoa.

Samaan aikaan kun Suomessa eliitti suojelee kirkkoministeri Räsäsen seksuaalirasismia, uskonnollista seksuaalihysterian ryhmädynamiikkaa ja vihapuheita jopa lain rikkomiseen vihjaillen, niin Islannissa pormestari ja kaupungineuvosto on katkaisemassa ystävyyskaupunkisuhteita Moskovaan sen rasistisen vihapolitiikan takia.
 • “In light of the developments that have taken place in recent years in matters of gay, bisexual, and transgender people in Russia, the Human Rights Office and the Mayor’s Office have entrusted the deputy mayor to propose amendments to the existing agreement between the two cities or terminate it all together following consultation with the Foreign Ministry,”Politiikan pitäisi kehittyä avoimeksi ja perusteltujen päämäärien motivoimaksi toiminnaksi, vastuuksi päämäärien tavoittamisesta

- eikä siihen ole sivistynyttä sekoittaa täysin perusteetonta Jumala-fantasian veto-oikeutta ja härskiä seksuaalista tuomiovaltaa erilaisten ihmisten perättömästä tuomitsemisesta 3000 vuotta vanhan heimouskonnon moralismilla

Räsänenkään ei halua luopua Vanhasta testamentista - kirkon konservatiivit ja kalvinistit pitävät kiinni Vanhan testamentin uhkaavuudesta ja pelotevaikutuksesta.


Puhuttaessa Räsäsen asenteesta homoseksuaaleja vastaan ei saa unohtaa sitä että kirkkokin kieltää homoseksuaalien tasa-arvoisuuden ja valtaosa piispoista pitää myös homoseksuaalisuuden arvostamista uhkana kirkon käyttämälle heterohegemonialle eikä myönnä edes ehdotuksena kirkolliskokoukselle täydellistä  tasa-arvoista asemaa "poikkeaville".

Jumala-sanan käyttö ei tee moraalisemmaksi ja humaanimmaksi vaikka Räsäsen ja Sipilän kaltaiset fariseukset luulevat saavansa poliittista gloriaa ja ylilyöntiä esittämällä "nöyrää Jumalan edessä" ja niin ristiriitaista Raamattua heilutellen "ukon perustana".

Ramattu on vain uskonnollisen vallan väline.  


Uskonnolliset vaatimukset eivät perustu ymmärryksen lisäämiseen vaan uskonnolliseen taantumiseen. 

Kirkko tukee viidesläisiä ja lestadiolaisia lahkoja ja siten hyväksyy niiden massiivisen poliittisen pelin uskonnolla ja kirkon antamalla arvovallalla. 

Politiikka on aina ollut iso osa kirkkopolitiikkaa vaikka media onkin jostain syystä suostunut sensuroimaan journalismia kirkon sisällä käytävästä poliittisesta vallankäytöstä ja suhmuroinnista.


Keskustalaiset
kirkko- ja seurakuntaneuvostoissa sekä tietysti Suomen vatikaanissa, kirkkohallituksessa, painostavat rankasti kirkkoa tukemaan vanhoillislestadiolaisten lahkoa ja naisten alistamista sekä homojen demonisointia "kirkon uhkana".

Kokoomuskaan
ei ole luopunut lainkaan konservtiivisesta tekopyhyydestä ja valtionkirkon aseman luomasta hybriksestä - kokoomushan torjui täydellisesti valiokuntakäsittelyssä humanistisen ja neutraalin avioliittolain vaikka oli julkisuudessa ja puoluekokouksessa väittänyt olevansa uusiutunut liberaalinen puolue. Kokoomus on yhä sama vanha uskonnollisen konservatismin ja porvarieliitin tyly valtakeskittymä, eliitin etujen ja hierarkisen eliitin propagandan ajaja ilman demokratian velvotteita.
Eliitin valta ja luottamuksen ylläpito


EU:n liittovaltioprosessi on nyt huolestuttavasti vain lisäämässä eliitin ylivaltaa ja demokratian lopullista tuhoamista Suomessa.

Kaikki sen varjolla, että kansalaisten täytyy luottaa sokeasti Jumalaan ja eliittiin kuin elisimme yhä Kekkosen aikaa.

Kaikki hallituspuolueet, myös KD, ovat tällä hetkellä ajamassa demokratian poistamista liittovaltion tieltä - ilman kansan heräämistä ja kapinaa EU:ta ja Natoa vastaan.

Kun puhutaan kapinasta ja poliittisesta heräämisestä elitismiiin harhautuneita puolueita vastaan, pitäisi vihdoinkin puhua suoraan  enemmistön kielteisestä Nato-kannasta, jonka torjumiseksi poliittinen eliitti nyt taistelee Suomen liittämiseksi liittovaltion armeijaan  ja epädemokraattiseen valtasysteemiin salaisen Nato-integraation kautta.


Kristillis-siveetön uskonnon käyttö poliittisessa retoriikassaUlkopoliitikka on kuin kirkko: pyhä ja koskematon - koskematon eliitti.

 Siksi Kekkonen otti kirkon isoksi osaksi Kekkosen eliittiprojektia: yhtenäistämis- ja hiljentämispolitiikkaa ilman demokraattista keskustelua päämääristä. 

 • Uskonnon primäärifunktio on korostaa hierarkista ja jumalallista luottamusta eliittiin ilman demokraattista tiedostamista kansan arvopäämääristä.

Eliitin salainen politiikka  Mitä Jeesus sanoikaan

uskonnollisista johtajista, jotka käyttivät uskontoa poliittiseen valtaan, erilaisten tuomitsemiseen ja rahankeräämiseen?

» Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.

Älkää kuitenkaan ottako oppia heidän teoistaan, sillä he puhuvat yhtä ja tekevät toista. 

He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa.

Kaiken minkä tekevät he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut, he istuvat pidoissa mielellään kunniapaikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi.»

(Matt. 23:2-7)

 Voi olla, että Räsänen ei fanaattisuudessaan
ja viidesläisten sivistymättömyydessään tiedosta kannattelevansa eliitin uskonnollista kulttuurihegemoniaa mutta kokoomus osaa paljon ovelammin soveltaa uskontovaltaa, tukea hiljaisesti kirkon ja eliittiä suojelevan yhtenäiskulttuurin turruttavaa valtaa ja arvokorruptiota poliittisen "muutoksen tarpeettomuuden eetoksella", konservatiivisen hierarkian ja rikkaisiin kohdistetun kateuden ja ihailun eetoksella - jotta kansalaisten keskinäinen solidaarisuus ja tilannetietoisuus mm. rikkaiden veronkierron moraalittomuudesta ei tulisi poliittinen voimatekijä.  Elitismin kärkevin lipunkantaja kokoomus kieltää oikeistolaisesti ja porvarillisen perinteisesti yhteiskunnan kansalaisten itsesäätelynä ja demokratiana - ja siksi olemme matkalla liittovaltion diktatuuria.

Valtionkirkon poliittiset puolustajat 

- valtionkirkon täytyy olla tärkeä poliittiselle eliitille kun sitä näin puolustetaan

 • Valtioneuvosto ja ev-lut. kirkon kirkkohallitus saivat EU:ssa 2007 tahtonsa läpi valtionkirkon suojelusta valtion suomien etuoikeuksien nauttijana (mm. verohelpotukset ja piispojen valvoma uskonnonopetus kouluissa): 

  " Suosituksen pohjatekstissä ennen parlamentaarista yleiskokousta 2007 suositeltiin Euroopan valtioille kirkon ja valtion erottamista toisistaan.


  Tämä poistettiin ja
    pohjateksti muuttui Suomen aloitteesta"
                                      HS 2007

 • "Tiedän toki,
  että kirkko ei ole sama kuin kristillisdemokraattinen puolue.

  Tiedän myös, että suurin osa tämän puolueen jäsenistä on aktiivisia toimijoita myös ev.lut kirkossa.

  Olen pettynyt siihen, että kirkon johtajat eri tasoilla ovat jo usean vuoden ajan vähätelleet kirkollisasioista vastaavan valtioneuvoston jäsenen sanojen merkitystä. Hän ei todellakaan ole yksittäinen kirkon jäsen tai tavallinen lammas suuren paimenen laitumella."       Tiivistys

Hyvä peruste ihmisten suuttumukseen kirkkoministeri Räsäselle ja kirkolle on se,  että kirkko on valtionkirkko

ja siten sekaantuu yhä valtion toimintaan mm. pakottamalla lapset kouluissa uskonnonopetukseen ja uskonnollisiin tilaisuuksiin.

Kirkkoa ei ole erotettu valtiosta,

valtio valvoo kirkkolailla kirkkoa ja papit ovat virkamiehiä sekä kansalaisille on uhkana yhä voimassa jumalanpilkkalaki, jota ihmisoikeusjärjestöt yrittävät saada valtiota lakkauttamaan,

 ja siten on erittäin hyväksyttävää ja sangen perusteltua, että se on tiukan julkisen kritiikin alaisena. 

Miten on mahdollista, että valtio pakottaa ihmisiä vieläkin kirkon tunnustukselliseen opetukseen?

Lapsethan ja nuoret eivät itse saa erota kirkosta uskontopakon ollessa voimassa  tai 17 vuotiaiden ikään saakka - uskontovapauslain vastaisesti -

eivätkä nuoret kouluissa  saa itse valita paralleelia opetussuunnitelmaa uskonnonopetukselle eli ET:tä vaan kirkon jäseninä olevat vanhemmat saavat pakottaa lapsensa tunnustukselliseen uskonnonopetukseen valtion ja poliisin avustamina.

Uskonnonopetus muutettiin 2010 koululakiin takaisin tunnustukselliseksi eli kirkon kontrolloimaksi kirkko-opetukseksi lapsijäsenilleen.

  II


Valtionkirkko operoi aktiivisesti armeijassa sotilaspappeineen ja kouluissa kirkon tunnustuksellisena uskonnonopetuksena omaa hämärää nimetöntä hierarkiaoppiaan nöyrille opettamassa.
Tämä on hierarkiaa julistavan uskonnon ideologista sotaa valtion verovaroilla eliitin jumalallista valtaa julistamassa.
 • Demokratiassa kansan tulisi itse määritellä humaani arvopohjansa ja päämääränsä mutta valtionkirkko  on tehokas oikeistolainenpropagandakoneisto tukkimassa ja ehkäisemässä keskustelua.
 • Todellisuus esitetään näin muuttumattomana ja "Jumalan" operoimana. Ja tietysti Jumala on delegoinut tässä konservatiivisessa maailmankuvassa valtansa eliitille ilman demokratiaa. 


  III


Räsäsen uskonnollinen rasismi nousee suoraan oikeistolaisista rasismin ideologisista välineorganisaatioista: kirkosta, lotta-svärdistä ja suomenruotsalaisten palkka-armeijasta, suojeluskunnasta.

Seksuaalirasismiin ja kaikkeen rasismiin tukeutuva uskonnollisuus kätkeytyy isänmaallisuuden ja "puhtauden" lippuun mutta on vain fasistisen kulttuurihallinnan kaikuja.
Monokulttuurin pelkokulttuuria massojen alistumista maksimoimassa.

Fasistinen ultra-kirkko-nationalismi hierarkisesti hallinnoituun moralismiin käärittynä korruptoi aidon kansallisvaltion ja itsenäisen kansanvalta-demokratian ideaa euro-kokoomuksen mieliksi.

Seksuaalisuuden hetero-uniformiteetti-hegemonia on ollut Ruotsin kuninkaan yhtenäiskulttuurin eli kontrolloidun statuskulttuurin rakentamisen yksi brutaali vallankäyttötktiikka  kirkon eli mielenmuokkausviraston kautta.
Kansan oma identiteetti ja kulttuuri tuhottiin ja keskusvallan vallan lisäämiseksi luotiin yhtenäiskulttuurin moraliteetti eri keinoin.

Kuningas osoitti alamaisille kelpaamisen kaavan sekä statuskilpailun "ruotsalaisuuden" matkimisessa - ja kansa sai "kunnon kansalaisen" kilpailukulttuurin paljastaakseen naapureitaan kirkkoherralle.


Hieno yhteenveto kuinka kirkko ampuu omaan nilkkaan norsunluutornissaan:

Apofaattinen kirkon virallinen kanta 

- Kirkon kieltävän nuhteleva myöntäminen
Räsäsen ideologian foobinen ydin:
 • "...sukupuolineutraalin avioliiton perimmäisenä tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin, jotta homoseksuaalinen suuntautuneisuus tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa seksuaalisuutta".  Räsäsen mukaan ihmisten (seksuaalinen) vapaus on epäaitoa ja ideologinen salaliitto kristinuskon tuhoamiseksi.
  Räsänen toivoo selvästi kirkkovaltiota, joka on Raamatun/uskovaisten moralistisessa valvonnassa ilman demokratiaa.
  Miksi heterojen tulisi pelätä ihmisten erilaisia liittoja?
  Tämä on kuitenkin fundamentalistien laaja fobiaoppi: homoseksuaalit viettelevät heteroja ja ihmisten "puhtautta", kumoavat "maailmanjärjestyksen".
  Käykää kuuntelemassa viidesläisten saarnaajien puheita.
  Eheytysoppiin kuuluu myös tämä fobiaoppi: epäpuhtauden tms henki on vallannut (homoseksuaalin tms) ihmisen, jotta kristittyjä viekoiteltaisiin. 

  Hurjan kertaluokan paranoijaa 200-luvun kirkkoisien seksuaalifasismista ponnistaen.

  Ja usein juuri kaappihomojen julistamaa.
::

2 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Onko KD hyödyllinen kokoomukselle?

Kyllä, KD:n lahkomoralismi vie mediankin huomiota pois suurista kokoomuksen poliittisista valheista ja harhautuksista.

On kuitenkin aika mahdotonta palauttaa Räsäsen luottamus mediassa tämän Raamattu-kiihkoilun jälkeen.

Sillä Räsänen ei lahkolaisena osaa hiljentyä vaan kokee olevansa Suomen uskovien Paavali. Räsäsestä on muuttunut kokoomuksen antamata roolista, konservatiivien lohduttajasta, epävakaaksi lahkokapinanjohtjaksi.

Osittainen virkatoimien riisuminen veisi vain lisää hänen luottamustaan ja herättäisi lisää kansan ihmetelyä hallituksen sokeudesta suurille ongelmille.

Mutta kokoomuksen ainoa politiikka taitaa olla tasapainottelu oman valta-aseman pitämiseksi ja liitovaltioprosessin ideologinen radiohiljaisuus

eikä eurokatastrofiin vastuullisesti reagoiminen.

Hallitus ei koe olevansa kansalle vastuullinen vaan pankkieliitin suurliskolle, Draghille, Glodman Sachsin juoksupojalle.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Nettiin pulpahtelee nyt useita kirjoituksia suvaitsevaisuuden ja kirkkonostalgian puolesta.

Aivan kuin kirkko ei olisi lain suojelema valtionkirkko ja siten poliittinen moduli, massarauhoitusväline oikeistorintamalle.

Kirkkokeskustelussa täytyisi kuulemma suvaita toisten uskoa ja vakaumusta rakkauden hengessä. Ja pysyä hiljaa.

Ja jättää valtionkirkko etuineen rauhaan.

Puhuttaessa kirkosta puhumme brutaalista, ikivanhasta aatelisten valtakonstruktiosta ja poliittisesta apparaatista mm. kokoomuksen ja keskustan kenttäkäytössä poliittisen ja konservatiivisen vallan statuskulissina.

Ev-lut. Kirkko on 100% valtionkirkko - kiinni valtiossa ja valtio kiinni kirkossa.

Suurin ongelma tässä kirkkonostalgiassa on se kirkollisten ylimielinen ja vähättelevä asenne kirkon etuoikeuksien itsestäänselvyyksistä.

Kirkolliset toimittajat yrittävät tahallaan sensuroida keskustelua esittämällä kirkon vapaaehtoiseksi ja itsenäiseksi toimijaksi vaikka kirkkoministerin tittelin, tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, verotusoikeuksien ja kirkkolain kautta ev-lut. kirkko on valtionkirkko.
(Kyllä, koululakiin muutettiin tunnustuksellisen uskonnonopetuksen nimike takaisin)

Valtionkirkoilla on hurjia etuoikeuksia,

verohelpotuksia, statusasema valtiollisissa ja kunnallisissa juhlatilaisuuksissa, määräysvalta aamuhartauksiin YLE:ssä (ateistit ja uuspakanat kielletty valtionkirkkojen toimesta),

sotilaspapit armeijassa osana armeijalle oleellista propagandaa mm. Aganistanin sotaa ylistämässä sekä varsinkin tunnustuksellinen, kirkon määrittelemä jumalanpilkkalaki yhä laissa mukana ja pakollinen uskonnonopetus valtion yhteisten verovarojen kautta kouluissa lapsille.

Lapsilla ja nuorilla ei ole uskonnonvapautta Suomessa itse valita virallisesti paralleelia ET-opetusta uskonnonvapauslain mukaisesti - ja siksi tämä on jatkuva ihmisoikeuskysymys yhä 900-vuoden pakkokirkollisuuden jatkeena.

Valtio siis pakottaa lapset kirkolliseen uskontomuokkaukseen vltion valvomissa kouluissa.

Tämä on sietämätöntä ja demokratian vastaista:

valtio ja virkamiehet ovat kahden kirkon asemaa pönkittämässä.

Poliittinen elitismi on edukseen tottunut pappien jumalalliseen siunaukseen ja muuttumattomuuden julistukseen.

Ev-lut. Kirkkohallitus on vaatinut vuosia,

että muut uskontokunnat eivät saa saada verotusoikeutta ja samoja verohelpotuksia jäsentensä suhteen kuin valtionkirkot.

Valtioneuvosto on tähän suostunut hiljaa median asiaa kommentoimatta päätoimittajien julistaman kirkkorauhan takia.

Tämäkö ei ole politiikkaa demokratian ohi?

Kirkko on brutaalia valtapolitiikkaa eikä sen tilanne ja mielikuva ihmisten silmissä parane ylimielisellä kirkon aseman vähättelylä ja nostalgisoimislle.

::

Esimerkit nostalgiarauhaa julistavista ja faktoja ohittavista blogikirjoituksista:

http://tarmoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/144585-voimakkaat-tunnereaktiot-sumentavat-terveen-jarjen-keskutelussa

http://mirjamiparant.puheenvuoro.uusisuomi.fi/144666-kirkko-on-enemman-kuin-instituutio