lauantaina, lokakuuta 24, 2015

Punahilkka rajojen avaajana pakolaisille

- päivitetty iv -            


   Punahilkan symbolinen vaihto. 

Taide on taidetta  vain jos siinä on symbolista väkivaltaa
eli kulttuurin avaamista,

piilotetun väkivallan ja tukahdutetun eli perversoidun olemuksen esilletuomista.

Symbolisen vaihdon
puhdistamista, perversioiden eli torjunnan avaamista. Symbolinen vaihto on tiedostamista, kykyä tietoisuuteen spektaakkelin antaman vauvan imetettävän vauvaroolin sijaan, Rosemary's babyn sijaan.

Oidipus-myytti eli totuus ihmisen perversoitumisesta ja eksymisen mekanismeista on alunperin jo Gilgamesh-myytissä.

Gilgamesh/Oidipus -myytissä on molemmat taiteen ja psykoanalyysin yliajallisena ydinlatauksena:

symbolinen väkivalta myyttinä, myytin tiivistymänä, samaistuttava tukahdutetun traumatodelisuuden esille tulemisen prosessi; Isän tappo ja äidin raiskaus todellisuuden hajoamisen absoluutteina. Kuningas, jonka henkisen ja älyn yli-ihmisyyden peittoaa alleen sokeat trauman raatelemat ja vapauttamat alhaiset yllykkeet.

 Jos ihminen jää trauma-ansaan, sadismi ja masokismi ovat ainoat tyydyttäjät vääristyneen ihmiskuvan ja omakuvan toteuttajina torjunnan vääristämässä symbolisessa vaihdossa (todellisuuden määrittelyssä),  kaapatussa identiteetissä, joka ei ole enää symbolista todellisuuden tiedostamista vaan vieraantumisen faktuaalista väkivaltaa - ennen kaikkea omaa itseään kohtaan.

Perversio ja valhe kääntää symbolisen merkityksen. Turvasta tulee uhka ja uhkasta turva - perversion näkyvä mekanismi. Spektaakkeli ja hegemonia pitää ihmisiä trauma-ansassa ja palkitsee trauman alamaisia totaliteeteilla - harhoilla, illuusioilla, suggestioilla, uskonnolla epätodellisista ohjatuista identiteeteistä:  alistettu samaistuu alistajaansa. Perversion ja psykopatian ydin. 

Punahilkka on Oidipus metsässä, jonka julman äidin vääristämä väärä symbolinen vaihto (lastaan inhoava äiti, omistushaluisen yms äidin perversio) vie Punahilkan perversioiden (epä)todellisuuteen ihastumaan suteen, etsimään sudesta, psykopaatista, raiskaajasta turvaa nuorelle naiselle ilman itsekunnioitusta ja itsesuojeluviettiä.
 

II

Nyt vihreän tekopyhyyden oikeisto ja eliitin massamedian pakolaissympatia-hysterian valtaamat rajojen avaajat ovat punahilkkoja, jotka juoksevat metsään alastomana suden eteen, jotta voisivat kieltää äitinsä emotionaaliset kauhut, torjua sukunsa väkivallan ja Suomen mullassa lilluvat veriset sisällissodan joukkohaudat eliitin ruokapöydän alta.

Vain jotta Amerikan hyökkäyssodat ja pörssieliitin Kolonisaatio © Suomessa siunattaisiin pakolaisilla, kaaokselle alistuminen hyvällä mielellä samalla kun suomalaiset vanhukset ja köyhät jätetään paskaan makaamaan ja aliravitsemukseen myrkyttymään. Ei mitään uutta 900 vuoden Vatikaanin "sivistämisen" mekanismeissa Suomessa. Ei mitään uutta.

Statustodellisuus - eliitin valtamedian luoma spektaakkeli, kolonisaatiotodellisuus jo tuttu vuodesta 1100 saakka ja lamaantumisen ylistäminen "turvallisuutena" - perustuu perversion julkiseen valheeseen, irvokkaaseen käskytodellisuteen: arvo ja signifikointi syntyy käskystä, hierarkiasta, ei totuudesta. Eliitin statuskulttuurin ydinperversio ja kulttuurin tuhon ydin. Todellisuuden kaappajat ylistävät traumoja ja sotia.


Traumoista luodaan identiteetin ydin "kristityille", kolonisaation lapsille.

Eliitin karjalle annetaan tehtävä ihailla eliitin terroria.


Minä kelpaan kun uhraudun.
Äiti rakastaa kun äiti lyö.
Isä rakastaa kun vie minut kellariin.
Pappi on onnellinen kun Jeesus halusi ristille.
Olen hyvä kristitty ja kunnioitan valloittajia,
jotka antoivat minulle identiteetin, kiitosjeesus kiitosjeesus.


III

Traumojen luominen, generoituminen ja niiden peittämistavat (torjuntatavat) muuttuu koko ajan luonteeltaan.

  Massamedian politiikan sivuilmiöiden valtava viihteellistäminen ja Viihdeväkivalta mm elokuvina ovat fiktiivisiä traumoja luovaa - traumoja viihteenä. Vallankäyttäjät median saippusarjadramaturgiassa kärsivinä roolihahmoina, kansalaiset vain katsojina ja "pisteiden" antajina huiomoinharhautusviihteen tykkikeskityksen alla.

Amerikan imperialistisen CIA:n ja Lontoon aateli-idolisirkuksen käsikirjoittamaa imperialismin sokeroimista. Rajojen avaaminen on myös luovaa traumateollisuutta kolonisaation hengessä tietysti. Traumoja luodaan ja traumoja käytetään eliitin päämäärien hyväksi kuten jengipomo traumatisoi ihmiiä valtansa takia, "symbolisesti", merkiksi, muokkaamiseksi.

Traumat elävät Suomessa, vaikka tutkijat toimittajien haastateltavana eivät kerro selkeää faktaa Vatikaanin päämäärätietoisesta suomalaisten valloittamisesta kalliilla ristiretkillä. 

  • Hallitukset ajavat yhteiskunnan alasajoa nopeammin kun pakolaiset vievät hämmentyneiden ihmisten huomion, empatian ja tämä eliitin uusi pakolaishysteria luo passiivisuutta, lamaantumista eikä natomaiden imperialismia Syyriassa, Ukrainassa, Afganistanissa ym analysoida.

Aito eksistentiaalinen taide eli tiedostamisen prosessi (todellisuuden todellisten jännitteiden revelaatio spektaakkeliharhan & massamedian statuksen alta) - taide kuvaa symbolisena limbona vain juuri sitä että ei ole mitään kätkettyä, eikä tukehdutettua, mikä ei tulisi julki ja ilmi.

Freud kuvasi selkeästi loppuaikoinaan vain tätä ihmisolemuksen eli trauman ja torjunnan myriadista taistelua, itsetuhon ja spektaakkelin peilisalin iskemää säröä ihmisolemuksen ytimessä, hybris, eliitin uskonto särö kehystettynä: eliitistä jumalan yhteistyökumppanina ja sanelijana lapsille ja alamaisille.

  
  IV

Perversion lapsi - alamainen - on opetettu olemaan suojelematta itseään kolonisaation kaapatussa todellisuudessa, eksyneiden vanhempien perversiokasvatuksessa, symbolisen harhautuksen spektaakkelissa - "olethan kristitty lapsi, katso, jos tottelet meitä ja kiität lyönneistä, Jumala hyväksyy sinut, me olemme Jumalan kanssa yhteistyössä mutta sinun täytyy alistua ja polvistua kun pappi käskee".

Statustodellisuuden luoma hurmos/lamaannus-perversio peilautuu monin tavoin; köyhille itsetuhona, eliitille jumalan tahtona, simulaation koskemattomuutena "Jumala siunaa menestynyttä, millä keinoilla ja aseilla hyvänsä alamaisia vastaan".


V

Valheiden "sietäminen eli sokeus valheille on mittari traumatodellisuuden hallitsevuudelle.

Suomalaiset sietävät uskomattomia valheita ja valehtelijoita - valehtelijat saavat jatkaa vallankäyttäjinä ;  kuin raiskauksesta kiinnijäänyt piispa kävelee suoraan alttarille aloiyttamaan jumalanpalvelusta hiljaiselle seurakunnalle.


Vaikka rajat ja resurssit avaten imperiumin käskystä pois kansalaisilta - sanomalla "Ei ole Suomea, ette ole Suomalaisia, imperiumi kertoo teille mitä te olette kun vain avatte rajanne ja kaivoksenne". 
  
Torjunta mielentilana, torjunnan eli trauman mekanismi mediatilana, ja eliitin luoma kaapattu kontrollin ja alistamisen statustodellisuus spektaakkelina - eliitin määrittelemä "todellisuus",  

  statustodellisuuden hallitsema > traumatodellisuus,

 jossa köyhyys ja alkuperäisyys on paheksuttava syntiinlankeemus kolonisaatiosysteemin eli eliitin ulkopuolella - luo todellisen väkivallan perversion, symbolisen vaihdon perversoiduttua, ihmisten luottaessa harhaan ja valehteluun, sss-hallituksen pysyessä  pystyssä ja vallassa vaikka älyllisesti ihmiset/alamaiset eivät hyväksy vallankaappajien sanoja. Spektaakkelin hajottaminen herättää voimakasta ahdistusta, vastustusta ja uusia illuusioita : mm. pakko"uskonnon" "kirkko" on aina toiminut koulutuksen, vapauden ja hyvinvointivaltion estäjänä ja kuitenkin esittäytyy yhä vuosisadast toiseen kaiken hyvän siunaajana ja lähteenä.

Spektaakkelin irvokkain paradoksi: "Kunnioittakaa kolonisaation tuomien kulttuuria ja eliitin herkästi loukkaantuvaa ylimielistä luonnetta, nöyrästi, mutta muistakaa halveksia omaa kulttuurianne jotta eliitti antaisi ... kiitosta. Ja raippaa. "  Kolonisaatiossa sanelija on sigifioija, alamainen objekti, joka tehdään kitkattomaksi kirkon penkin / suvaitsevaisuuden häpeän teologiassa.

Ryhmäsuggestiona torjunta on joskus paralleelli ja syy yksilön sisäiselle torjunnalle, ryhmäsuggestio yksilön psykodynamiikan muokkaajana, joskus toisinpäin, yksilön torjunta hybriksenä ja uskontona luo ryhmasuggestitorjunnan eli sosiaalisen synkronisaatiotorjunnan, torjunnan spektaakkelitilan, fasismin, simulaatioemootion sosiaalisena vahvisteena.
Alamaisille opetetaan itsetuhon olevan elämänviettiä, eliitin olevan jumalien edustajia.

Alamainen uskoo ja kiittää pedofiilejä pyhäkoulusta lapsilleen.

  VII

Alistumisen symbolinen perversio - alistajien ihailu -  on nyt Suomessa kasvamassa holokaustin mittoihin - cia:n käsikirjoitukseen imperialismin & "journalismin" ("Me viemme rahat, kaivokset, vedet mutta te saatte vihata vain Putinia, eliitin valitsemaa ulkoista vihollista") toimintaehdoista ja vaatimuksista Suomelle,  talvisodan uhrautumisen hengen alamaisille, ruotsin kolonisaation kirkkokansalle - eliitin saneluna, lamautumisena todellisuuden tulkinnalle.


Hegemonialla, totaalisuudella  korvataan totuus pois.

Suggestiolla luodaan eheyden simulaatio, kelpaavuuden toivo kelpaamattomille,

 jota ei saa kiistää ja joka kumoaa kaiken pois ylhäältä alas. Muokattavat eivät saa toimia demokratian mukaan kun simulaationa illuusiona vain puhutaan enemmistön demokratiasta - jota ei saa totetuttaa. Käsitteet kaapatan hegemonian vahvistamiseen, merkitykset tuhotaan NewSpeakillä.
 


" Emme tarvitse analyysiä, emme tarvitse rajoja, emme tarvitse todellisuutta. Mehän voimme nauttia spektaakkelista.

Eihän sota tule Suomeen, jos avaamme rajamme kun imperiumin sotalordit niin käskevät metsän uumenista.
Katsomme lamautuneena  lumoutuneena omaa tilaamme. Emme reagoi, liikumme simulaation mukana ja saamme kiitosta. 

Amen  "
  
    


Käymälä, Baudrillard


- Baudrillard ja kaaoskulttuuri symbolisen vaihdon perversionaII


" Tähän mennessä diktaattori sipilä on haukkunut

seuraavat tyhmiksi ja tietämättömiksi; Talousnobelistit, asiantuntijat, professorit, poliisit,verottajan,syyttäjän, vasemmiston, työttömät, ay-liikkeen ja palkansaajat. Jos sipilän vaalislogan olisi rehellisesti ja suoraan ollut "haistakaa kaikki v#@©£", montako ääntä sillä olisi lohjennut? - JL
III


Gilgameshissa eläimellinen villi-ihminen on ainoa, joka vapauttaa Gilgameshin statustodellisuuden kahleista. Suggestoimaton ihminen, jonka yllykkeitä ei ohjata neuroosin eli statustodellisuuden suggestiolla.

 
  * Gilgamesh-myytti ties kuinka kaukaa kymmenien tuhansien vuosien takaa taiteen eli tietoisuuden syntymisen alkumajoilta - Sumerin papit viittaavat 32000 vuoden taakse.
Todellisuuden vääristämiselle ei löydy rajoja "sivistysvaltioissa";

Amerikan geopolitiikan terroria eurooppalaisesa massamediassa, sensuuria, propagandaa, sodankäyntiä todellisuuden vääristämisessä :


Ei kommentteja: