sunnuntaina, tammikuuta 04, 2015

Kokoomusterrori ja byrokratian harkittu lisääminen

Kokoomuksen ja RKP:n elitistinen terrori (keskustan ja demarieliitin tuella) näkyy suoraan byrokratiassa ja preussilaisena virkamiesvaltana.
 
Virkamiesvalta ja byrokratiaterrori tahallisen kompleksisuuden manipulaationa, vallan piilottamisen keinoina luotiin huippuunsa juuri Preussissa; pinta-demokratian mitätöimisenä.
 
Byrokratiavallan toinen hyöty on vastuun piilottaminen.

Diktatuurin kulissi, sääntöjen ja säätelyn kompleksisuus kumoamaan sopimusyhteiskuntaa. Salaliittojen helppous byrokratian valtakunnassa. Oikeiston junttaama Valtioneuvosto kaappaa nyt muiden ministeriöiden valtaa keskittämällä eli poistamalla demokratiaa ja selkeää vastuuta sekä tietysti piilottamassa vallan käytön lähdettä. Byrokratiavallassa korostetaan virkamiesten juridista suojelua eli virkamiehet eivät ole mistään vastuussa vaikka kaappaavat kansan poliittisesti delegoimilta poliitikoilta valtaa - "Ei ole muita vaihtoehtoja"-diskurssi. 
  
 
Helsingin Yliopistolla on byrokraattien kontrollimassa ja resurssien tuhlaus määrä kasvanut 12 vuodessa kaksinkertaiseksi!  Ja akateemiset ovat hiljaa kaappauksesta.


Perustuslain teurastus ja kansa vain kiinnostuu linnanjuhlien vaatteista
  • Suomi ei ole itsenäinen, eikä edes valtio

 "Suomi ei todellakaan ole ollut itsenäinen, eikä edes valtio vuoden 1994 jälkeen. Se muutettiin tuolloin yritykseksi, joka on merkitty kaupparekisteriin, kuten myös kansainvälisiin yritysrekistereihin. Me olemme poliitikkojen ja virkamiesten johtama yritys nimeltä Oy Suomi Ab... -- Lue blogia

Vasemmistoliitossakaan ei puhuta rakenteellisesta eliitin terrorista ja demokratian tuhoamisesta kohti liittovaltiodiktatuuria, eliitin luokkasodasta ja kenraalien vallankaappauksesta vaan Arhinmäki ohjaa energiaa bilettämisen ja matalan tason voivotteluun ja moralismiin. Rolling Stone

How Wall Street Is Using the Bailout to Stage a Revolution


The global economic crisis isn't about money - it's about powerOliver Stone’s New Movie:

“Ukraine:

The CIA Coup” 


--Hannu Ikonen
"Kriisien shokkivaikutuksista" kirjoittaa Naomi Klein tutkijaryhmänsä  teoksessa "Tuhokapitalismin nousu", että on olemassa (USA) ryhmiä, jotka suunnittelevat näitä "kriisejä" ja ne on helpointa suunnata horjuviin- ja epävakaisiin hallintoihin. Voivatko maidan-tapahtumat toistua muissa Euroopan maissa?

Eurooppa oppi viime vuonna sanan "euromaidan". Asiantuntijoiden mukaan Ukrainan spontaaniksi väitetty vallanvaihdos oli Jugoslaviaa, Libyaa, Egyptiä ja muita maita ravistelleiden tapahtumien looginen jatko. Asiantuntija Rostislav Ishenko on pohtinut, ovatko maidan-mielenosoitukset mahdollisia muissa maissa:

-Vallankaappausyritykset viimeisten viidentoista vuoden ajalta ovat osoittaneet, että vallankumouksen onnistuminen riippuu siitä, miten vahva maan hallitus on. Yhdysvallat tulee vielä tekemään monta yritystä niiden maiden hallitusten syrjäyttämiseksi, jotka eivät toimi
Washingtonin intressien mukaisesti. Esimerkiksi Unkarin ja Turkin hallitukset ovat torjuneet onnistuneesti ulkovaltojen yritykset järjestää tällaisia maidan-vallankaappauksia.
Euroopan on opittava Ukrainan traagisesta esimerkistä.

Olisi naiivia uskoa, että Eurooppa voi vaikuttaa asioihin. Ukraina on jakanut mielipiteitä Euroopassa. Esimerkiksi Tshekillä on aivan erilainen näkemys Ukrainan tapahtumista kuin Puolalla. Slovakia ja Unkari antavat tukensa Venäjän lähestymistavalle Ukrainan kriisiin. joten Eurooppa tuskin voi vaikuttaa tilanteeseen. Ukrainan kriisi oli vielä vuosi sitten nimenomaan osa Euroopan ja Venäjän vastakkainasettelua, mutta enää se ei ole pelkästään sitä. Tiettyjen
Euroopan maiden epävakauttaminen on osa Yhdysvaltain Venäjän vastaista suunnitelmaa.  Sillä ei ole mitään tekemistä eurooppalaisten arvojen kanssa. 

Noam Chomsky on Education and Indoctrination

"Tieteen" poliittinen ohjailu elitistisellä moralismilla on ilmennyt havainnollisimmin arkeologiassa - nyt ehkä  suuryhtiöiden salaiset ja siten epätieteelliset ja sotilaalliset rokotekokeilut tieteen ulkopuolella ovat selkein poliittisen ohjailun esimerkki: 

In the Archaeological National Museum of Naples, objects with erotic content from Pompeii and Herculaneum were collected in a room with limited access for centuries, known as the Gabinetto Segreto (secret cabinet).
Tiede ohjailtuna ei ole tiedettä eikä modernia aikaa luomassa vaan kaikki on elitistisen kontrollin ja sensuurin konteena. Resurssien brutaali kontrolli ja kärsimyksen käyttäminen kapitalistisena pörssin ihanteena, pörssi-ideologiana: Puute ja orjuus pörssin moottorina, eliitin voittosuhteen kasvattajana.Suomessa hallitus palvoo IMF:n käskyjä ja alistumista, siis Roschcildtin terroria mutta Japani loi omalla valtion kontrollilla talouden nousun     kts

katso huippukohta https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=p5Ac7ap_MAY#t=1365
Ei kommentteja: