keskiviikkona, syyskuuta 03, 2014

Selkeitä kysymyksiä eduskunnalle syyskuussa 2014


Onko Haglund allekirjoittanut jo sopimuksen NATO:n kanssa?

 
      Avoin kirje

Kansanedustajina tiedätte, että oikeat päätökset edellyttävät oikeita faktoja. 
 
Onko kansanedustajia ja ministereitä harhautettu salaamisella, nopealla ministerien ilmoitusten tuottamalla stressillä, Ukrainan kriisillä sekä ideologisesti rajatulla ja siten vääristetyllä mediavyörytyksellä jopa YLE:n toimesta?
    
”Isäntämaasopimukseen” eli Natolle alistumisen sopimuksiin liittyy kaksi 2 sopimusaluetta.
    
  Johdantokysymykseksi:

Miksi eduskunta on hyväksynyt maanantaina tämän puolustusvoimien komentajan salaisesti sovitun sopimuksen allekirjoitustapahtuman tällä viikolla? 
     
Miksi hallitusta ei kaadettu vaikka perustuslakia ei ole noudatettu lakien ja sopimusten vahvistamisjärjestyksessä valiokunnissa? 
 
   Hallitus on eduskunnan alainen.

Ruotsissa eduskunta ei suostu ratifioimaan vaan keskustelee kuukausia.

    
 1)

Onko Haglund salaa allekirjoittanut jo sopimuksia NATO:n kanssa?

  Naton poliittisen MOU-sopimuksen?
 
Ns. laajan MOU-sopimuksen antaa luvan Natolle päättää ”kriisitoimista” ja Suomen valloittamisesta. käytännössä ja tosimaailmassa.

 Tämä sopimus olisi eduskunnan ratifioimana murskaavaa Suomen kuuluisalle ja arvokkaalle puolueettomuudelle Amerikan useiden sotien ja kriisien keskellä.  MOU-sopimus tähtää poliittiseen sitoutumiseen Natoon ja Naton kriisipäätöksiin alistaa Suomen armeija ja maaperä jopa ydinasein. 
    
  ”Isäntämaasopimukseen” eli Natolle alistumisen sopimuksiin liittyy kaksi 2 sopimusaluetta.
 
      HNS ja MOU - asikirjasopimukset :
  
a) Toinen sopimuksista on selvästi poliittinen ja painavampi sopimus eli MOU - ''Yhteisymmärrysasiakirja'' joka antaa luvan Naton joukkojen perustuslain vastaiseen invaasioon Suomeen Naton päätöksellä ja ”tulkinnalla”.
  
b) Toinen HNS, on Suomen armeijan alustava resurssien määrityssopimus (ei itsessään pol.sitova määritelmä)  isoista kustannuksista ja toimista, joilla ylläpidetään Naton joukot ja komentajat Suomessa veronmaksajien kustannuksella - HNS-sopimus
   
 
Jos Haglund on salaa allekirjoittanut sopimuksia ilman eduskuntaa, on ne julistettava mitättömäksi.  Vai kuinka?


     Kuinka jätetään keskustelun sivuun oma tärkein geopoliittinen turvasopimus?

-meillä on voimassa oleva naapuruussopimus Venäjän kanssa vuodelta 1992. Siinä on yksi oleellinen artikla 4, jonka mukaan sopimuspuolen aluetta ei saa käyttää hyökkäykseen toista osapuolta vastaan.  Tämä on selvästi ristiriidassa isäntämaasopimuksen kanssa, eikä naapuruussopimusta ole mitätöity. 

 
Eikö Amerikan taloussota ole aiheuttanut Suomelle kohta 3 miljardin vauriot?

Samalla kun Amerikka jatkaa öljykauppaa Venäjän kanssa ja rikastuu. 
   
 

 
2)

    Nato ei ole valtio.

- Ovatko lakiasiantuntijat kertoneet teille tämän seikan kuinka valtiosopimukset perustuslain olisivat päteviä näissä kokoomuksen, EVA:n EK:n, UPI:n, ja RKP:n ajamissa liittosopimuksissa ja salaisissa valmisteluissa? 

- Onko teille väitetty että komentajan allekirjoittama HNS-sopimus on valtiosopimus?

  
MOU on taas vakava poliittinen sotaliittosopimus Naton kanssa Memorandum of Understanding. Se ei ole vain ”yhteistyösopimus”.
    
Jos eduskunta on selvästi ohitettu ja nyt katteettomasti vaatimalla vaijennettu, eikö perustuslakia ole rikottu räikeästi jo pelkällä salaamisella kansanedustajilta ja valiokunnilta?
  
- Miksi kansanedustajat eivät käytä valtaa Nato-lobbareita hillitsemään  - sillä perustuslain mukaan vain eduskunta luo ja vahvistaa lakeja.

- Onko eduskunta luovuttanut vallan kenraaleille ja virkamiehille?
 

  Niin kansanedustajat kuin kansalaiset eivät ole saaneet riittävästi tietoja kahden sopimuksen ”isäntämaasopimuksesta”,

 jossa pahimmillaan epädemokraattinen ja Amerikan sotia käyvä NATO voi tulkita pelkän HNS-sopimuksen avulla marssiluvaksi Suomeen - ja itse määritellä ”kriisitarpeen” tuoda Natojoukkoja ja jopa ydinaseita Suomeen.

3)

    Mitä laki sanoo?

    •     "Laittomaan sotilaalliseen toimintaan syyllistyy se, joka merkittävällä tavalla osallistuu sotilaallisesti järjestäytyneeseen yhteenliittymään, jonka tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin. Myös se, joka antaa tai toimeenpanee kyseisen yhteenliittymän sotilaskoulutusta, syyllistyy tähän rikokseen. Rangaistus on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta."

   sekä

     LAKI SUOMEN ITSENÄISYYDESTÄ

Jaakko Husan ja Antero Jyrängin kirjassa "Valtiosääntöoikeus"
sivulla 312 kirjoittavat:

    •    "On myös huomattava, että perustuslaín 1 §:n täysivaltaisuussäännös estää vieraan sotavoiman maahantulon liittolaissuhteessakin Suomeen, ellei tätä sotavoimaa alisteta Suomen sotilasjohdolle" ja "kun määrätyn ylipäällikön on oltava Suomen kansalainen, sulkeutunee laskuista luovutuksen käyttäminen kansainvälisessä sotilaallisessa yhteistyössä (esimerkiksi NATO), ellei yhteistyötä perustettaessa käytetä perustuslainsäätämisjärjestystä."

 
  
Sauli Niinistö sekä ministerit siis kieltaytyvät nyt julkisesti allekirjoittamasta  isäntämaasopimuksia.

Tämä on täysin käsittämätöntä jos puhutaan ratifioiduista sopimuksista.
  
Mitä sopimuksia puolustusvoimien komentaja allekirjoittaa nyt julkisesti vain  - ilman ministereitä ja prsidenttiä, ilman eduskunnan äänestystä ja päätöstä?
 
    Tämä on suuri kysymys.

 Miten pätevä tämä oudosti kyhätty ja kuin häpeillen vain komentajan allekirjoittama sopimus on - ja mitä on salattu?
 
Puolustusvoimien komentaja ei voi allekirjoittaa valtiosopimuksia.

Nämä eivät ole päteviä sopimuksia ilman eduskunnan järjestyksen siunausta.

- HNS sekä MOU voidaan selkeästi nyt perua puutteellisen ja laittoman valmistelun takia. Kuten voidaan kirkkaasti perua Haglundin salaiset sopimukset perustuslain vastaisina. 
    
 Sopimukset ovat selkeästi täysin ratifioimattomia eikä ole ns valtiosopimus jos allekirjoituksen poliittinen delegaatio on nyt näin hämärä ja eduskunnan sekä perustuslain ohittava.

   
  4)

  Mutta kuinka on laajemman poliittisen MOU-sopimuksen laita?

MOU on tärkeä ja poliittisesti sitova eli ns ''Yhteisymmärrysasiakirja'' , JOS eduskunta ratifioi sen ja jos se on perustuslain mukainen. Muuten se on vain paperisilppua.   

Nyt se on vain salaisten toimien ja salaisten virkamiesklikkien takana.

5)

Se, että vain puolustusvoimien komentaja allekirjoittaa julkisuudessa kertoo, että sopimusta tehdää lain ulkopuolelle.
 
Jos se on tehty salassa, eduskunta voi hajottaa hallituksen ja julistaa sopimuksen rikkovan selkeästi perustuslakia.

Perustuslain mukaan Suomen maaperällä ei saa vieraan vallan kenraali johtaa sotatoimia tai joukoja edes harjoituksissa.
 

6)

EU:n kriisi ja poliittinen painostus. 

Kai tiedätte, että ”Ukrainan kansannousu” päättyi kahden fasististisen puolueen vallankaappaukseen asein ja veitsin Kiovan parlamentissa? Kai tiedätte että mm. Spiegel-lehti tunnustaa että Kiovassa tai taistelukentillä on yli 400 Amerikan CIA-miestä?
 
Kai tiesitte että CIA maksaa Kiovan militanttijoukkojen palkat hyökkäyssodassa Ukrainassa?

Niin kansanedustajia kuin kansalaisia on harhautettu sopimusten ja ns ”Ukrainan tilanteen” suhteen niin massiivisesti, että tämä puolustusvoimien komentajan sopimukset on mitätöitävä.
 
Sopimuksia ei ole valmisteltu perustuslain vaatimassa laajuudessa valiokunnissa eikä asiantuntijoilla.
 
- Onko teille eritelty näitä sopimuksia ja niiden merkityksiä riippumattomien asianajajien avustamana?

- Jos teille on annettu vääriä faktoja ja salattu oleellisia tietoja, eikö kannattaisi harkita hallituksen nopaa kaatamista valtionpetostoiminnan takia?


Ukrainan tilanne.

Kiovan vallankaappauksen jälkeen kuusi fasistipuolueiden miestä nostettiin epädemokraattisesti tärkeimmiksi ministereiksi CIA:n rahoittamina ja kouluttamina. Kiovan hallituksena esiintyy siis CIA:n ohjaama nukkehallitus kuten Chilen sekä Kreikan sotilasjuntta ja Argentiinan sotilasjuntta olivat myös muutama vuosi sitten.
  
- Vakavalla tavalla suuret mediatalot ja sanomalehdet ovat kokoomuksen ja RKP:n kanssa vääristäneet Ukrainan tilannetta sensuroimalla Kiovan fasistien hyökkäyssotaa ja ideologisia julistuksia. Itä-Ukrainassa puolustautuvat ja järjestäytyvät etupässä asukkaat Kiovan fasistipuolueiden johtamia militanttijoukkojen hyökkäyssotaa vastaan. 
 
Yksi iso puolue on nyt kielletty Ukrainan Kiovan parlamentista fasistien toimesta - ja n. 80-120 edustajaa ei uskalla usein tulla Kiovan parlamentin istuntoihin paikalle fasistien uhkaiun takia.
 
Oikean Sektorin mes esiintyy Kiovassa pääministerinä mutta vain aseellisen vallankaapauksen turvin joka oli useita YK:n sopimuksia vataan. EU ja suomalaiset ministerit kannustaessaan vallankaappauksen edistämistä osallistuivat YK:n suvereniteettisopimusten rikkomiseen.
 
Kiovan vallankaappaushallitus julisti ideologisesti Venäjän kielen kielletyksi ja juutalaiset karkoitettavaksi - vaikkakin perui nämä ”virallisesti” - mutta vain EU:n painostuksen takia.

 Tämäkö Kiovan hallitus eli ns. ”Ukrainan tilanne” ohjaa nyt Suomen eduskunnan ulkopolitiikkaa purkamaan Paasikiven linjan?

Kiovan vallankaappaushallitus käy nyt hyökkäyssotaa itä-Ukrainaa vastaan ja tappaa ajatkuvasti siviilejä.
 
ETYJ:n mukaan Venäjä ei tehnyt vallankaappausta, ei sodi eikä ole tullut rajan yli. Nato-Unkari sen sijaan avoimesti tuo tankkeja ja aseita Kiovan militanteille. Kiovna hyökkäysjoukot ovat yli 80% muita kuin Ukrainan armeijan vakiammattilaisia. 
  
Kiovalaisten fasistipuolueiden vallankaappauksen puolustamisen takiako nyt Suomen perustuslakia rikotaan ja Suomi alistetaan Naton kenraaleille salaisella sopimuksella?
 
Oletteko nyt muuttamassa radikaalisti Suomen tunnettua puolueettomuutta Naton ja kenraalien painostuksesta Amerikan geopolitiikan ja aktiivisen sodankäynnin politiikaksi?  Eduskunnan täytyy tiukasti valvoa perustuslain mukaan armeijaa.
 

7)

Tiedättekö mitä sopimuksia nyt ollaan tekemässä?

Ovatko virkamiehet väittäneet että Naton kanssa tehdyt salasiet sopimukset salaisella valmistelulla valiokuntien ohi  ovat virallisia valtiosopimuksia - ilman perustuslain pykälien vaatimuksia?
 
- Lehdistö on kohdistanut teihin, kansanedustajat, valtavan paineen ja sanoja käytetään nyt amerikkalaisen propagandan läpiviemiseksi.
 

8)

Oletteko sitä mieltä, että Suomi on nyt demokratia tuhansien salattujen asiakirjojen alla?

Eikö demokratia vaadi selvästi avoimuutta ja selvää perustuslakia?
 
 
9)

Toivon että vastaisitte julkisesti median ja nettisivujenne kautta äänestäjille ja kansalaisille. 

Kansa ei hyväksy Natoon ja liittovaltioon liittämistä useiden galluppien mukaan.

Missä on kansanvalta? Eikö sitä ole eduskunnassa?
  
Puolueettomuuden turva ja brändi?

U.Kekkonen:  “…Suomen etu ei voi olla, että se on jonkin suurvallan äärimmäisenä, Venäjän rajalla alituisesti varuillaan olevana ja ensimmäiseksi vihollisen jalkoihin joutuvana liittolaisena, jolla ei ole sellaista poliittista vaikutusvaltaa, että sen sanalla olisi mitään merkitystä, kun sodasta ja rauhasta päätetään. Maa olisi tällöin äänettömänä yhtiömiehenä mukana liitossa, josta sille koituisi kohtuuttomat, ajan mittaan ylivoimaiset rasitukset. Se joutuisi aina taistelutantereeksi, milloin tahansa siitä riippumattomat suurpoliittiset ristiriidat johtaisivatkin sotaan…”


 
      Arhi Kuittinen
 
 
http://finnsanity.blogspot.fi/search/label/Nato


Kuvat Venäjän panssareista näyttävät väärennetyiltä.
-Joukko entisiä Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen ja liittovaltion poliisin FBI:n kokeneita työntekijöitä arvostelee kovin sanoin sotilasliitto Naton esittämiä todisteita Venäjän joukkojen läsnäolosta Ukrainassa. 
-Ex-analyytikkojen mukaan on "kaikkea muuta kuin selvää", että Venäjä on lähettänyt panssarivaunuja ja tykistöä Itä-Ukrainan kapinallisten tueksi.

-Naton hiljattain julkaisemat satelliittikuvat Venäjän joukoista "vaikuttavat kyseenalaisilta ja poliittisesti motivoiduilta", analyytikkoryhmä lausuu avoimessa kirjeessään Saksan liittokanslerille Angela Merkelille.

    http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288733738063.html
 
Aamulehden ja Puheenvuoron blogeina vyöryy nyt vaarallisia sodanlietsojia. Eivät lainkaan katso faktoja vaan innostut Helsingin Sanomien ja YLE:n naurettavan läpinäkyvästä oikeisto-propagandasta. Mediaoligarkki Erkko ministerinä vei meidät talvisotaankin viimeksikin sitoutumalla natsien lebensraum-rotuoppiin.   
 
IS:n päätoimittajaa sentään vähän huono omatunto vääntää välillä. 
 
 

2 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kuvat Venäjän panssareista näyttävät väärennetyiltä.

-Joukko entisiä Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen ja liittovaltion poliisin FBI:n kokeneita työntekijöitä arvostelee kovin sanoin sotilasliitto Naton esittämiä todisteita Venäjän joukkojen läsnäolosta Ukrainassa.

-Ex-analyytikkojen mukaan on "kaikkea muuta kuin selvää", että Venäjä on lähettänyt panssarivaunuja ja tykistöä Itä-Ukrainan kapinallisten tueksi.

-Naton hiljattain julkaisemat satelliittikuvat Venäjän joukoista "vaikuttavat kyseenalaisilta ja poliittisesti motivoiduilta", analyytikkoryhmä lausuu avoimessa kirjeessään Saksan liittokanslerille Angela Merkelille.

http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/art-1288733738063.html

Aamulehden ja Puheenvuoron blogeina vyöryy nyt vaarallisia sodanlietsojia. Eivät lainkaan katso faktoja vaan innostut Helsingin Sanomien ja YLE:n naurettavan läpinäkyvästä oikeisto-propagandasta. Mediaoligarkki Erkko ministerinä vei meidät talvisotaankin viimeksikin sitoutumalla natsien lebensraum-rotuoppiin.

IS:n päätoimittajaa sentään vähän huono omatunto vääntää välillä.


....

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Jyrki Yrttiaho

- Pyysin ulkoministeri Tuomiojaa puolustusvaliokuntaan kuultavaksi lupauksesta tuoda isäntämaatukisopimus eduskuntaan "tavalla tai toisella". Ministerin viime maanantaina lähettämä kirje kansnedustajille ei todellakaan ole riittävä. On avattava allekirjoitetun sopimuksen perustuslakiristiriita ja yhteys tulossa olevaan Suomen lainsäädännön sopeuttamisprosessiin, joka sisältyy 2012 selonteon keskinäistä avunantoa koskevien Lissabonin sopimusartiklojen "velvoitteisiin", jotka Suomi siis tulkitsee velvoitteiksi, velvollisuudekseen anta ja ottaa vastaan apua, jos EU:n jokin jäsenmaa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi.

Tentattuani ulkoministeriön asintuntijoita ja puolustusministeriön valmistelusta vastaavia, sain vastauksia, että isäntämaatukisopimus on pohja, jonka toteuttamiseen tarvitaan lukuisia kansallisen lainsäädännön muutoksia. Ymmärrän sen, koska Isäntämaatukisopimus käytäntöön tuotuna leikkaa läpi suomalaisen hallinnon ja yhteiskunnan. Suomen kansallinen lainsäädäntö on saamassa EU-harmonisoinnin jatkoksi Nato-harmonisoinnin.

Askarruttamaan jää marssijärjestys: isäntämaatukisopimus, joka on allekirjoitettu (josta eduskunta ei saa päättää ja jonka perustuslain mukaisuutta ei ole tutkittu) toimii veturina parhaillaan kartoitettavana olevien lakimuutosten läpiajamisessa. Lait tulevat ensi kaudella. Nyt muutoskartoitus on käynnissä, jonka pohjalta lakimuutosten valmistelu aloitetaan. Mutta kun lakimuutokset luovat edellytykset jo solmitun isäntämaatukisopimuksen kansalliseen käytäntöön viemiseen, eduskunnan odotetaan vain siunaavan lakimuutokset, koska eduskunnan ohi solmittu isäntämaatukisopimus näin edellyttää ja koska sen avulla Suomi toteuttaa myös Lissabonin sopimuksen keskinäisestä avunannosta otetun velvoitetulkinnan (selonteko) sisältämän sitoumuksen... Siis sitoumuksen sopeuttaa kansallinen lainsäääntönsä sopimusartiklan mukaiseksi. Tämän prosessin lopputuloksena Suomi on kaikilta osin valmis ottamaan vastaan ja huoltamaan maahan tuottavia, täällä oleskelevia ja alueemme kautta toimivia Nato-joukkoja.

Iso vedätys yli edukuntakausien. Norsun muistikaan ei riitä tässä PLM:n ja Pääesikunnan Nato-hurttien haukahtelussa ja selitystuotannossa. Ei ihme, että tälle menolle on monilla tahoilla antauduttu... Suurin poliittinen virhe tehtiin, kun lähes yksimielisesti (vain Vasenryhmä vastusti mm. tässä kerrotuilla syillä) hyväksyttiin turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko. Mm.Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä sidottiin sopimukseen ryhmän puheenjohtajan toimesta ulkoasiainvaliokunnassa, joka antoi asiasta mietintönsä... Ja salissa, jossa ryhmä äänesti kuuden hallituspuolueen mukana oppositiopuolueiden, keskustan ja perussuomalaisten tukemana selonteon puolesta.

Ensi kevään eduskuntavaaleista on tulossa Nato-vaalit. Kuuden puolueen hallituksessa luotu "kansallinen yksimielisyys" ja yhteinen uskontunnustus, että "liittoutumattomuus on tullut kansainvälisessä puolustusyhteistyön verkottumisessa mahdottomaksi" on vasemmistolle suuri taakka tässä kriisien kuumentamassa kansalaismielipiteen manipuloinnissa ja harhautuksessa. Mutta se kestetään vain poliittisella rehellisyydellä ja vahvistamalla Nato-vastaista kansanliikettä.