keskiviikkona, syyskuuta 03, 2014

Kun keskiajalla vain Suomessa ei tapettu homoja

Somessa näkee nyt laajasti ihmettelyä,  miten konservatiivit voivat olla niin rasisteja ja taikauskoisia.
Tilanteessa ei ole mitään ihmeteltävää, onhan kirkkokin pidetty kirkkolailla virallisesti valtionkirkkona, sotilaspapit yhä armeijassa ateistienkin verovaroilla mm. Afganistanin kolonisaatiosotaa ylistämässä.

Taustalla on Vatikaanin satojen vuosien syntikulttuuri ja puhtausmagiaopetus kansaa pelottelemassa ja työhulluuden autuutta ylistämässä kunnon kansalaisen ehtoina. Alamaisia tuottamassa.  

Kaikki on loogista konservatiivien peloissa, puhtausajattelussa ja kirkon homovihan historiassa. Konservatiivien taikauskoinen pelko on täysin selitettävissä kirkon vuosisatojen aikaisella aivopesulla ja magiaopetuksella. 

  Pappien fobiatilanne:

- 44 % kannattaa ja 41 % vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia.Muistakaa, että aikaisemmin Suomi oli keskiajalla ainoa maa, jossa ei tapettu homoja Suomeen karkoitettujen pappien homostelun takia mutta Vatikaanin raporttien takia piti tappaa suomalaisia kiintiömäärä koska muuallakin tapettiin puhtaan opin takia:  "eläimiinsekaantujia" teloitettiin kirkkolain ja pappien lausuntojen (papit toimivat monesti syyttäjinä käräjäoikeudessa) perusteella tuhansia.
Ruotsissa taas tapettiin hitaasti kiduttaen tulella aina homoja tuhansittain mutta ei eläimiinsekaantujia (pari).  Huomioikaa tässäkin faktassa se, että ei olut yhtä yhtenäistä Ruotsia ja yhtenäistä lainsäädäntöä vaan Suomi oli erillinen kolonisaatiokulttuuri vain Ruotsin verotettavana.

Kysymys oli Vatikaanin Suomeen (eli Vatikaanin Siperiaan) karkoittamien c-luokan pappien sosiologisesta asetelmasta, valtapelistä ja pappien seksuaalisista mieltymyksistään, ei suomalaisten seksuaalisesta suuntautumisesta.
  • Suomeen karkoitettujen pedofiilipappien historia myös selittää sen, miksi konservatiivit yhä assosioivat kaikki homot pedofiileiksi.


Kirkon hetero-opetus kylläkin oli kiihkeää ja suomalaisten kymmeniä tuhansia vuosi vanha taloyhteisö-asumismuoto kiellettiin (naisten talo ja miesten talo pihapiirissä) ja pakkoavioparit pakkoavioliitolla (seksi ilman avioparinmuodostusta kiellettiin kuninkaan käskystä) pakotettiin keskenään kapitalistiseen ja materialistiseen kilpailuun aviopareina aatelisten kiitoksesta ja rahasta.

Suomalaisilla ei ollut avioliittokäsitystä, lapset olivat talon lapsia, ei ollut avioeron häpeää eikä avioerolapsia kulttuurissamme koska nainen vain valitsi mieleisensä miehen ilmanhäslinkiä. Uskomuksemme olivat hedelmällisyyskulttuurin uskomuksia.
  

Kirkon tuote on alamaisen puhtaus ja selkeä identiteetti, jonka ehtona kirkko on sitten vaihtelevasti esittänyt erialisia ehtoja. Osa Länsi-Suomea on ollut jopa 900 vuotta kirkon pakkojäsenyyden alaisuudessa. Kirkko on vain kuninkaan armeijan jatke aivopesukoneistona, alamaisten tuottamislaitoksena.  

 Lukekaa Finnsanity-blogini "teologia"-tagiä, niin pääsette jyvälle roomalaisen aateliston keksimän kirkkodogman aivopesuhistoriasta.  - http://finnsanity.blogspot.fi/search/label/Teologia

Suomalainen homoviha jyrkentyi hurjasti jatkosodan aikana kun kaikki kulttuuri haluttiin saksalaistaa, myös teologia ja homoviha.

Koska elitin valtaideologia muuttui, kirkon ideologian käytänteet ja painotukset  muuttuivat, koska kirkko on vallan ja eliitin valtakoneisto.

Sitä ennen miesten paneskelusta ei kirkko nostanut pikkurilliään sillä useat varakkaat kirkolle perintönsä ajallaan lahjoittava harrasti sitä sun tätä palvelijoittensa ja naapurin kanssa.
  • Suomen tilanne on hyvin erilainen monessa suhteessa muiden maiden kirkkokulttuuriin:

    missään muualla ei ole ulkoisesti ohjattu kolonisaatio ja kulttuurimanipulaatio kestänyt on-off yli 900 vuotta (valtionkirkko jatkoi kulttuurikolonisaatiota ja repressiota pakkouskonnolla vanhaan tyyliin suomenruotsalaisen eliitin ohjamaana - vaikka Venäjä vapauttikin Suomen Ruotsin kuninkaan käskystä kieltää suomen kieli)

  •   Avioliitto-sanasta ja alkuperäisyydestä
    "Sanskritin kielen sana maitri (palin kielen metta) tarkoittaa samanaikaisesti sekä ystävyyttä että rakkautta. Eroottinen intohimo puolestaan on kama - jolla voidaan tarkoittaa yhtälailla "syvää" eroottista rakastumista kuin pinnallisimpia mahdollisia aistinautintokontakteja. Käsitteet siis hierarkisoidaan eri tavoin riippuen kielestä ja kulttuurihistoriasta

    "Luulisin, että useimmat "perinteisen perhemallin" kannattajat kyllä tietävät, että esimerkiksi ydinperhe on suhteellisen moderni teollisuusyhteiskunnan tuote. Mutta konservatismi poliittisena ajattelutapana lähtee siitä, että vakiintuneita standardeja tulee suojella - paljolti riippumatta siitä, miten ja milloin ne ovat vakiintuneet.  - Janne VainioPaavi lähettää Suomeen epäkelpoja pappeja, jotka eivät muualle kelpaa: 
 

Paavin kirje äpärän lähettämisestä Suomeen 1048-1072,
Tukholman keskusarkistossa

II
* Lisäys

Kai Sadinmaa kirkon syvistä ongelmista: 
"Kirkko yrittää tehdä ihmeen ja muuttaa mustaa valkoiseksi. Se on jälleen valkopesemässä sijoitusbisnestä.  Kirkon eläkerahasto on julkaissut päivitetyt sijoitusohjeet. Ohjeissa väitetään että “Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eettiset arvot muodostavat pohjan Kirkon eläkerahaston vastuulliselle sijoitustoiminnalle”.
Oikeuttavatko siis kirkon eettiset arvot köyhien ja heikkojen ihmisten riistämisen? Oikeuttavatko kirkon arvot osallistumisen globaaliin vedonlyöntiin, puhallukseen joka tuhoaa yhteiskuntia ja on ajamassa koko sivilisaatiota kuiluun.
On surkuhupaisaa ja suoranaista pyhäinhäväistystä että jopa kultainen sääntö on valjastettu tämän rosvouksen oikeuttamiseen. ”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille (Matt. 7:12)”.
Hurskastelu jatkuu:
“Julkisena toimijana Kirkon eläkerahastolle on tärkeää, että sijoitustoiminta on läpinäkyvää ja oikeudenmukaista. (…} Jumala on luodessaan ihmisen asettanut hänen sydämeensä tiedon siitä, miten meidän tulee kohdella toisiamme. Kultaisen säännön siirtäminen käytäntöön ei ole suoraviivaista, vaan sitä sovellettaessa asetutaan toisen ihmisen ja toisten ryhmien asemaan ja pyritään miettimään, mikä on näiden toisten todellista hyvää niiden omasta näkökulmasta. Omistajana ja sijoittajana Kirkon eläkerahasto huomioi keskeiset sidosryhmänsä – eli ne, joihin sijoituspolitiikalla on vaikutuksia – ja miettii niiden edun toteutumista.”
Kenen ihmisten ja ryhmien asemaan kirkko siis asettuu ja kenen todellista hyvää se ajaa? Mitkä ovat kirkon sidosryhmät? Ketkä ovat kirkon edunsaajia?
Ohjeissa korostetaan kirkon vaikuttamistoimintaa joilla pyritään edistämään sijoitusmaailman eettisyyttä muun muassa näin: “Eläkerahasto edellyttää, että pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt hoitavat verovelvoitteensa vallitsevien lakien ja asetusten tarkoittamalla tavalla. (…) Eläkerahasto odottaa, että hallinnointiyhtiöt ja salkkuyhtiöt maksavat veronsa sille hallintoalueelle, jossa ne toimivat ja jossa tuloon johtavan taloudellisen toiminnan tai työn katsotaan tapahtuvan.”
Jos kirkko näin edellyttää niin miten on mahdollista että kolmasosa sen eläkerahastosta sijaitsee veroparatiiseissa?
Ohjeissa myös luvataan että “sijoittaja poistaa sijoitusuniversumista kiistanalaisiksi tai epäeettisiksi määriteltyjä tuotteita ja palveluita valmistavia yrityksiä.”
Tästä huolimatta kirkolla on edelleen sijoituksia muun muassa ydinaseiden komponentteja valmistavissa yrityksissä. Tämä ei tietenkään kirkkoa haittaa. Eläkerahaston ydinasekytkös ei ole poistumassa. Porsaanreikä löytyy laillisuudesta. Sijoitusyksiön salkunhoitaja Magdaleena Lönnroth totesi taannoin: “Koska jo olemassa olevien ydinaseiden ylläpito ei ole laitonta, niin indeksirahastoissa tulee toistaiseksi säilymään laillisten osien valmistajia.”
Eikö olisi parasta että lopetetaan paskanjauhaminen eettisyydestä ja tunnustetaan suoraan että “Moses is Moses, but business is business.”

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirkon-elakerahaston-paivitti-vastuullisen-sijoittamisen-ohjeensa/
Ks. myös http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/4222/kirkon_sijoitussalkussa_edelleen_kytkoksia_aseteollisuuteen
III


Kirkkohan on luotu luomaan hierarkioita, motivoimaan heteroja  statuskamppailussa ja tukemaan keisarin valtatavoitteita.

Avioliittoa on puolueissakin taas esitetty Jumalan sanana  korkeimman motivoinnin tuottamiseksi jotta ihmiset alistuisivat materialistiseen kilpailuun muiden avioparien kanssa itse itseään ylistämään  heteromonogamiassa. Heteroavioliitto on ylistetty korkeimmaksi statukseksi "Jumalan määräyksenä", jotta motivaatio alistua avioliittoon olisi voimakas ja arvonnousu yhteisössä olisi nopea - eli totella oikeistolaista ihmiskuvan ja statuksen ulkoaohjattavuutta, tarkkaa hegemoniakulttuuria sokeasti ilman henkistä kehitystä vain normeja ja statusta noudattaen.

Erilaisuus on silloin uhkaa ja "kapinaa" ja "sietämätöntä vapautta" niille jotka ovat luopuneet itsenäisestä kehityksestä varman sanellun statuksen saamiseksi, pois omaehtoisuuden vapaudesta kirkollisen arvopropagandan mukaisesti ("pyhä avioliitto" on Vatikaanin statusopetus, protestanteille avioliitto ei ole pyhä).  Kaikki mikä murtaa mielikuvaohjelmointia "täyttymyksen" määritelmästä ja statuskokemuksesta on uhka valtionkirkkoon, oikeistoeliittiin, kuninkaallisiin ja pappeihin uskoneille, "kristilliseen kulttuuriin" uskoneille.

Yllättävän moni luulee että avioliitto muuttaa ihmisiä ja antaa ihmeellistä turvaa epävarmuuden tunteelle eksistentiaalista tyhjyyttä vastaan ja totta, yhteisöltä saa arvostusta, kyllä, se on diili tässä statuskaruselissa. Kunhan vain tottelee ja tuntee palkkiona ylemmyyttä erilaisia ja hegemonian vastustajia kohtaan "kun tekee oikein" saa hyväksynnän sen tuoman turvallisuudentunteen "ettei leimaannu". "Tee suku ylpeäksi", "voi niitä sinkkuparkoja". Jeesushan halveksi suvun hallinnoimaa status-avioliitto-heimokulttuuria.

Paavin bulla suomelle (ruotsalaiselle heimoruhtinaalle) ehkä ensimmäinen paavin kirjattu kirous Suomelle

2 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Takinkääntäjien aatelia: Sdp:n Kärnä on pelästynyt äänestajien vihaisuutta ja on jo nyt valmis syömään homokielteiset sanansa.

Pelkää valtapeliä tämä heterosuggestio.

--Homoliittoja vastustaneen Sdp:n Jukka Kärnän mielipide "on alkanut horjua"

http://www.hs.fi/kotimaa/a1403921324262?jako=81445889ec4923b75c7dd09cd93f6289

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Valtionkirkon ahneus on syynä sihen, että kirkon on muutettava kantansa jos eduskunta päättää ottaa tasavertaisen avioliittolain. Jos valtionkirkko haluaa olla Vatikaania lähellä konservatiivisena lahkona, niin sen on vain luovuttava kirkkolaista eli valtion sitomisesta ja 120 miljoonan euron vuosittaisista eduista, joita ei muille uskonnoille suoda (laillistettu veronkierto ja yhteisöverotus). Tietysti kansanedustajatkin voivat vapauttaa kirkon pois valtionkirkon roolista, jos haluavat. Kirkkohallitus haluaa kuitenkin pitää rahat ja vallan ja uskonnonopetuksen pakollisena lapsille ja siis pitää kirkon valtionkirkkona, mikä on tähän mennessä ollut oikeistopoliitikoile hyödyllistä tukea kansan passivoimisessa.