maanantaina, syyskuuta 17, 2012

Kovat oikeistoarvot


Kovat oikeistoarvot


Kokoomus on viime vuosina puhunut "hyvinvointiyhteiskunnan" turvaamisesta.

Kansalaisten ilmaisella vapaaehtoistoiminnalla ilman valtion toimintaa ja perustuslain suojaa.


Tosiasiassa kaikki kokoomuksen vaatimat "tehostamistoimenpiteet" eli hyvinvointivaltion purkamistoimenpiteet, varsinkin tasaveron, veronkierron ja verohelpotusten toimenpiteet suuryhtiöiden härskille voitonteolle ja harmaalle taloudelle ovat päämäärätietoista ja ideologista valtiomallin tuhoamista.

Ilman vahvaa verovalvontaa ja selkeää veroprogressiota ei ole toimivaa kansalaisten valtiota.

Perustuslaki on tehty vasemmistolaisen yhteiskuntamallin ja humanistisen ihmiskuvan mukaan matkimalla se pitkälti Ruotsista.

Miksi sosialistinen kapitalismi eli veroprogressio, pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli ja hyvinvointipalvelut on matkittu Ruotsista?

Koska se toimii inhimillisenä valtiomallina. Tehokkaasti.

Valtion tärkein päämäärä on tuottaa toimintakykyisiä ja psyykkisesti tasapainoisia ihmisiä.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on ollut erittäin tehokas ja toimiva: Suomi on ollut jatkuvasti 20 vuotta kansainvälisissä vertailuissa tehokkaimpien valtioiden joukossa. Mutta tämä on seuraamusta ja jälkikaikuja vain hyvinvointivaltion toiminnasta ja veroprogressiosta. Jota siis kokoomus    lyhytnäköisesti ja ahneesti ajaa alas muita puolueita painostaen ”talouspuheella” pankkien ja pörssikeinottelun puolesta.

Suomalaiset työntekijät ovat nyt maailman tehokkaimpia ja itsenäisimpiä kiitos ruotsalaisen sosialistisen kapitalismin Suomessa.

Mutta tähän tarvitaan ehdottomasti ruotsalaista kontrolloidun kapitalismin mallia jatkossakin, jossa valtio suojelee yksilöitä suuryhtiöitä ja suurpääoman alipalkkausaikeita vastaan. 

Tämä nykyinen kansalaisten toimintakyky ja nuorten insinöörien innovatiivisuus (joka loi Nokian) ei olisi mahdollista ilman ankaraa veroprogressiota.


II

Nyt kuitenkin kokoomuksen ajama valtion alasajo 1992 lähtien on tehnyt tuhoisaa jälkeä ja ihmisten toimintakyky alkaa laskea.

Kokoomus on päämäärätietoisesti ajanut nyt totaalisen tuhoisaksi osoittautunutta EU-politiikkaa ja talouspoliittisesti impotenttia euroa sekä kokoomus on myös ahkerasti lobannut veronkierron mahdollistaneen veropolitiikan puolesta.

Tilanne on Suomen kannalta katastrofaalinen kokoomuksen ahneuden ja talouspoliittisesti vastuuttoman pörssi-ideologian takia.

Kokoomuksen pitäisi myöntää edustaneensa tuhoisaa ideologiaa sekä totaalisen väärää talouspolitiikka  ja astua rehellisesti syrjään häpeämään asiantuntemattomuuttaan ja ideologista harhautuneisuuttaan.

Nuorison syrjäytyminen ja täysi-ikäisten syrjäytyminen johtuu selkeästi itsenäisen valtion vastuun hylkäämisestä. 

Perustuslaissa on selkeästi valtion vastuulla työllistäminen ja kansalaisten jaettu elintaso.

Valtion yhtiöt ovat olleet vakaita ja pitäneet monen palvelun hintatason hyvin alhaisena ja työllistäneet hyvin omien kansalaisten hyväksi.

Nyt kokoomuksen vaatimuksesta kymmenet suuret valtionyhtiöt ja valtion varallisuusresurssit (kuten kaivokset ja fosfaatin louhimisen yksinoikeudet) on luovutettu ylikansallisille yhtiöille, jotka lypsävät kymmeniä miljardeja euroja suomalaisilta. Tilanne on aivan järjetön.


III

Tarvitsemme poikkeuslakeja, suojatulleja ja poikkeusverotusta vastuuttomille suuryhtiöille palauttaaksemme valtion yhtiöt ja toimiva valtiomalli. Siksi ero eurosta ja EU:sta on vastuullisen valtion valinta   (EU kieltää saastuttavien ja orjatyövoimaa käyttävien yritysten sakkoverottamisen).

Talouspolitiikan ja rahapolitiikan täytyy olla valtion vastuulla, sillä tämä perustuslakimme on tämän kansan valitsema valtiomalli hyvinvointivaltiona.
EU:n perustuslaki ohittaa kokonaan oman perustuslakimme vaikka perustuslain lakien mukaista perustuslain muutosta ei ole uskallettu tehdä laillisesti.

Perustuslaki on palautettava hallituksen toiminnan ehdoksi.
Kokoomuksen puhe säätelemättömästä globalisaatiosta ainoana kapitalismin muotona on vain harhaa. Valhetta.

Valtion purkaminen on lopetettava ja veroprogressio on otettava taas  ankarasti käyttöön, jotta tuloerojen  aiheeton sekä tuhoisa kasvu ja nykyinen kansalaisten kurjistamisen tila lopetetaan välittömästi.

Ihmisten hyväksikäyttö ja ulkoistaminen Aasian orjatyöhikipajoihin alipalkkauksella ei saa olla eliitin vaurastumisen pääkeino ja oikeistolainen valtiomalli tässä maassa.

Hyvinvointi on resurssien jakamista, ei eliitin itsekästä ja manipuloivaa toimintaa tuloerojen kasvattamiseksi.

1980-luvulla luotu pohjoismainen hyvinvointivaltio Suomessa on ainoa keino pitää Suomi Suomena.

Sellaisena kun kansalaiset sen haluavat. Selkeästi.
Kansalaiset eivät halua Niinistön nyt paisuttelemaa hylkäämisvaltio-ideologiaa ja elitismiä "hyvinvoivien" eliitin johtamana, jotka toimivat "esikuvina" köyhille.
Taloushistoriastamme on tärkeää tietää, että hyvinvointivaltio ei luonut lamaa -1980-luvun päätteeksi vaan oikeistolaiset keinottelijat poliitikkoina ja pankkiireina, pikavoiton tekijät, kuten nyt eurokatastrofin tehtailijat. Unohtakaa se Viinasen kiljuntateatteri televisiossa kansan tuhlaamisesta.

IV
Ylikansallisten pörssiyhtiöiden  hyödyttömät ja valtavat valtion tuet Suomessa on lopetettava.
Koulutusmäärärahat on kolminkertaistettava.
Tulevaisuus on koulutuksessa ja opiskelijan vapaudessa kokeilla eri polkuja ja ideoita.

Yliopistojen vakaa valtion rahoitus on palautettava.
Uusien innovaatioiden ja työmallien kehittäminen on aktiivisen ja ylikansallisista yhtiöistä  riippumattoman kehittämisen varassa.

Romahtanut tieteen tutkimusrahoitus on heti palautettava mutta tietysti järkevästi ja luomaan uusia vakaita ja vastuullisia valtionyhtiöitä. Suomalaisten hyväksi, ei kvartaaliriiston ja pörssikeinottelun hyväksi.

Sosiaali- ja nuorisotoiminnan määrärahat on kolminkertaistettava uudella ja modernilla tavalla nuorison toimintakyvyn ja mielenterveyden varmistamiseksi.

Se luo oikeaa työllisyyttä, Suomen itsenäisyyttä ja aitoa hyvinvointia.

Hyvän ja toimivan valtion ihmisille väkivallan ja hyväksikäytön sijaan. 

Kuunnelkaa talousteoreetikkoja, asiantuntijoita ja monen alan tutkijoita, jotka eivät vielä ole kokoomuksen peukalon ja painostuksen alla. Me tarvitsemme itsenäistä valtiota emmekä kokoomuksen uusliberalistista projektia valtion purkamisessa samoille voimille, jotka ovat jo tuhonneet EU:n velka-ansoilla ja veropakoilulla.

   Faktaa

   aidosta poliittisesta tietopohjasta ja hyvinvoinnin ehdoista:
 • Professori Matti Tuomala muistuttaa,

  että rikkaiden rikastuminen johtuu pitkälti vuoden 1993 verouudistuksesta, joka käytännössä poisti progressiivisen verotuksen suurituloisilta. Köyhien köyhtyminen johtuu puolestaan suurelta osin sosiaaliturvaan 1990-luvun aikana tehdyistä leikkauksista.


- ja silti kokoomus esittää hyvinvointivaltion veroprogressiomallin olleen talouskriisien syy "Suomessa" niin 1989 kuin 2008. Kokoomus on aina vaatinut hillitöntä ja ideologista tuloerojen kasvattamista - ilman aitoa talousteoriaa.
 Erittäin oleellinen huomio professorilta käynnissä olevasta ideologisesta valtion purkamisesta:


 • "Oppositio voimaton - hallitus päässyt liian helpolla
  - Valtio-opin professorin Heikki Paloheimon mielestä oppositiopuolueet ovat tehneet hyvin vähän yhteistyötä, mikä on vaikuttanut myös opposition painoarvoon."    - IL

Väärät uhkakuvat kokoomuksen eurotuhopolitiikan suojana
 • - VM:n kestävyyslaskelmien pitkän aikavälin uhkakuvia käytetään
  monen Euroopan maan tavoin leikkauspolitiikan kiirehtimiseen, Tuomala sanoo.

  Tuomala tulkitsee, että Hetemäen työryhmän väliraportissa menoleikkausten koettiin olevan parempi ratkaisu kuin verojen korotukset. - Mikä veroaste yhteiskunnassa pitäisi olla? Minun mielestäni se saakin olla oleellisesti korkeampi kuin OECD-maiden keskiarvo, paneelissa alustuksen pitänyt kansanedustaja Erkki Tuomioja sanoo.


 •  Saksan ylijäämä kääntyi kriisimaiden tappioksi

  Professori Matti Tuomala harmittelee, että kiristyspolitiikan tarina menee helposti läpi, vaikka pitkälle katsova keynesiläinen talouspolitiikka olisi kestävämpi ratkaisu.

http://aikalainen.uta.fi/2012/03/08/saksan-ylijaama-kaantyi-kriisimaiden... • " Kuka suunnittelee ja kenen eduksi?
Kaikki talous on suunniteltua, vastoin yleistä luuloa. Ainoat erot ilmenevät siinä, kuka suunnittelee, millä tavoin ja kenen eduksi. "
http://www.ilkka.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%C3%A4/...
Äänestäjät eivät vain ymmärrä, mitä 20 vuoden aikana on tehty kansalaisvaltion tuhoamiseksi.

Ei kommentteja: