sunnuntaina, maaliskuuta 25, 2012

Uusiseelantilainen ministeri on oikeassa Suomen väkivaltaisuudesta ja pahoinvoinnin kasvusta - Gerry Brownlee on Finland


Uusiseelantilainen ministeri on oikeassa Suomen väkivaltaisuudesta ja pahoinvoinnin kasvusta
Uusiseelantilainen ministeri on oikeassa Suomen väkivaltaisuudesta ja pahoinvoinnin kasvusta

 Valitettavasti väkivallan suhteen ministeri on oikeassa - WHO:n ja OECD:n mukaan Suomi on Euroopan väkivaltaisin maa. Mutta tasa-arvossa olemme kuitenkin maailman kärkikolmikossa - naisetkin lyövät kuin miehet, myös lapsia. 
”-Suomalaiset lakkaavat leikkimästä ikätovereitaan aiemmin, mikä lisää riskiä pahoinvointiin”. Aula kertoo itsekin hätkähtäneensä tutkimustuloksia, jotka kertovat karua kieltään. WHO:n tilastoaineiston perusteella suomalaisten 15–24-vuotiaiden tyttöjen itsemurhakuolleisuus on toiseksi korkein maailmassa. Pojat ovat samassa vertailussa viidentenä. - HS
 • "Suomella ei ole varaa lasten ja nuorten pahoinvoinnin kasvun jatkumiseen. Myös valtiolle ja kunnille jatkuva lasten ja perheiden ongelmia korjaavien kalliiden erityispalveluiden kysynnän kasvu tulee kalliiksi. "Seuraavan hallituksen on sitouduttava konkreettisiin tavoitteisiin, jotta lasten ja nuorten eriarvoistuminen ja pahoinvointi vähenevät, vaativat lapsiasiavaltuutettu ja alan järjestöt.
  "Lasten ja nuorten hallitusohjelma julkistettiin Helsingissä maanantaina. Sen ovat laatineet Kirkon kasvatus ja nuorisotyö, Lapsiasiavaltuutetun toimisto, Lastensuojelun keskusliitto, Nuori Suomi ry, Allianssi ry, Terveyden edistämisen keskus sekä Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora). "


Voiko suurempaa valhetta enää päästää ilmoille?

 • Peruspalveluministeri Paula Risikko, Kokoomus, vakuutti  Ilta-Sanomissa, että Suomessa saa apua, jos sitä kykenee pyytämään.


Kouluterveydenhuollon säästöt lisäsivät laitoshoitoa - MTV3.fi


 • Vauvojen pahoinpitely on luultua yleisempää
Vauvoihin kohdistuva vakava väkivalta on selvästi yleisempää kuin mitä viralliset tilastot antavat ymmärtää. Asia käy ilmi Ensi- ja turvakotien liiton tekemästä puhelinkyselystä. YLE

Suomalaiset ovat EU-myönteisin ja virkamiesmyönteisin kansa Euroopassa. Armeijammekin kaikki budjettirahat käytetään nyt NATO-yhteensopivuuteen ja NATO-leluihin, ei oman erityisen puolustustarpeen täyttämiseen omalla strategialla.

Myöskin kaikkien puolueiden oikeistosävytteisyys on painokkainta Suomessa eli puolueiden erot ovat pienet ja tarmokkaasti  oikealle päin liukuvia todellisten poliittisten päätöksien suhteen, sujuvasti puheista huolimatta.

 • 2010-luvun sosiaaliset ongelmat: köyhyys, syrjäytyminen ...PDF
http://blogs.helsinki.fi/sosiaalipolitiikanpaivat/files/2010/11/abstraktikirjaviimeisin.pdf


-Päivi Repo Helsingin sanomat
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvaa, mutta vielä nopeammin kasvavat kustannukset. Lastensuojelun sijaishuollon menot kasvoivat 30 prosenttia vuosina 2001–2005 kuudessa suurimmassa kunnassa. Nopeimmin kasvavia sosiaalimenoja", sanoo tutkija Aila Kumpulainen, joka laati Kuusikkokuntien selvityksen.  Paikoin kasvu on ollut vielä suurempaa. Menot paisuivat Tampereella yli 50 prosenttia ja Vantaalla yli 40 prosenttia."


 • "Stakesin raportin mukaan lasten ja nuorten psykiatrisen sairaalahoidon määrä lisääntyi huomattavasti seurantajakson loppupuolella vuosituhannen vaihteeseen asti."


Miksi ei ole poliittista korjauskurssia pahoinvointia vastaan?
Ennaltaehkäisy on bisnesmaailmaa matkiville byrokraateille sanana vain vitsi. Hyvä juhlapuhesana - mutta vain hämäykseksi.

He pitävät sitä hölynpölynä koska uusliberalistiseen kokoomuksen bisnesmailmankuvaan kuuluu "kiistämättömästi" "menestyjät ja luuserit".

Suuri jalostava kilpailu. Kalvinistinen ihmiskuva, jossa maailma on jyvien ja akanoiden erottelukaukalo. Ei yhteistyötä, ei yhteistä hyvää ja jaetun hyvinvoinnin tuottamaa työkykyä.

Ei enää koeta sitä suurta 70-luvun oivallusta onnen jakamisesta, hyvinvoinnin tasaamisesta ja maksimoimisesta, ongelmien elimoinoinnista. Jopa lapsuuden tärkeys on näille persoonallisuushäiriöisille bisnesprofeetoille vastenmielinen ajatus. Poliitikkomme ovat aivan kiimassa bisnesvisionäärien koviin arvoihin.

Nyt puhutaan mielikuvatasolla vain kilpailijoiden eliminoinnista. Että kansa on motivoitava kilpailemaan, että kansan on ymmärrettävä "todellisuuden kovat arvot".

Suomen katastrofaalinen nuorten mielenterveysongelmatilanne on juuri tätä kovian arvojen oivaltamista. Lapset pakotetaan oivaltamaan tämä "tosiasia" ja sellaisiksi pikku aikuisiksi aikuisten ihanteiden ja vastuuvapauden mielikuvien mukaan. Lapset ovat joutuneet tajuamaan oman arvottomuutensa. Vain suorittamalla miellytät - ehdollisen rakkauden valtakunta.

Ihmisarvo ymmärretään nyt siis vahvan ihmisen itsetuntona, voittajan itsetuntona, menestymisen tuntemuksena, pelotekuilun ylittäjänä ja toisten taakse jättäjänä. Kilpailijat ja luuserit, ne muut,  koetaan "kilpailevan ihmisen" itsestäänselvänä vihollisena.

Ennaltaehkäisyn voima on suuri mutta poliittisesti ja THL-asiantuntijan uran kannalta ei ole mitenkään järkevää painostaa poliitikkoja ja siis esittää taloudellisia panostuksia humaanin yhteiskunnan rakentamiseksi.

Poliitikoille on tarjolla vakuuttavia tilastotietoja ja -arvioita, mitä taloudellisia seuraamuksia syrjäytymisellä ja kroonistumisella on, mutta kilpailun uljauteen sokutuneet poliitikot eivät välitä vähääkään humanistiseen maailmankuvaan vivahtavista teorioista - kuten nyt nähtiin perhearvoja mainostavan pääministerin halutessa täystuhoa alkoholin hinnan vapautuksella kun tärkeintä oli vain valtion tulojen maksimoiminen.


 • "Pohjoismaissa parhaiten voivat ruotsalaislapset ja huonoiten suomalaislapset. Suomalaisten 15-24-vuotiaiden tyttöjen itsemurhakuolleisuus on toiseksi korkeinta maailmassa."
- MTV3
 1.  [PDF] 

   YHDEKSÄSLUOKKALAISTEN PSYYKKINEN HYVINVOINTI JA PAHOINVOINTI 
 • Oppilashuolto ei näytä toteutuvan peruskouluissa perusopetuslaissa edellytetyn tasoisena, arvioi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. 
Oppilashuollon tila vaihtelee kunnittain ja esimerkiksi koulupsykologi-toimintaa on harvoin käytettävissä alle sadan oppilaan kouluissa ja varsin vähän eteläisen Suomen ulkopuolella. Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri Jonkka pitää hälyttävänä, että oppilashuollon saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti vaan paikkakunta- ja koulukohtaiset erot näyttävät olevan huomattavia. Jo pitkään jatkunut asiantila on huolestuttava perusoikeuksien toteutumisen kannalta.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry •   Työelämän voimattomuus ::  Juha Siltala - Työelämän huonontumisen lyhyt historia  (Otava kirjallisuus 2007, 848 s.)

  " Tilastoitujen itsemurhien määrä on Suomessa miltei nelinkertainen liikennekuolemiin verrattuna." • Viisaus ja älykkyys eivät välttämättä asu samassa ihmisessä
Monessa kulttuurissa tunnetaan ajatus, että ihmisellä on kaksi sydäntä: toinen pitää meidät elossa, toinen on henkinen sydän. Ihmisen henkinen sydän laajenee viisauden kasvaessa eli sen myötä, kun ihminen kokee ja ottaa kokemastaan opiksi. Älykkyys on jotain aivan muuta.


  Ei kommentteja: