sunnuntaina, maaliskuuta 04, 2012

Ammattiliitot ovat unohtaneet solidaarisuuden


Kreikkalaista talouskuria
Kreikkalaista talouskuria 


 • "AKT - ne tekevät sen itse!"


Nyt on taas uutiskuohunnasta poimittava olennainen.

Mikä on ajan henki ja mikä on ylimielisyyden suurempi linja tähänkin kuohuntaan liittyen?


Ammattiliitot ovat unohtaneet täysin tavalliset, todelliset työläiset, sorretut freelancerit ja pätkätyöläiset.

Ammattiliitot ovat unohtaneet ideologiansa: solidaarisuuden.

Solidaarisuus loi yhteishenkeä ja luottamusta yhteiskuntasopimuksena. Nykyinen ammattiliittojen suojaaman eliittilahkon ja etuluokan luominen ammattiliittojen jäsenille luo työkyvyttömyyttä runnotuille ja köyhille pätkätyöläisille.

On luotu eliittiporvarityöläisten lahko,

joilla edut ja ihmisarvo ovat aivan eri tasolla kuin pätkätyöläisillä. Ei mitään tekemistä työläisten solidaarisuuden kanssa. Kun eliittityöläiset on lihotettu kuuroiksi ja tunnottomiksi, ei vasemmistolaisella humanismin ideologialla ole enää tarveta eliitin edun valvojien joukossa  "Vastakkainasettelujen aika on ohi"...

Työläisten solidaarisuus on jakamista.

Ideologia on hävyttömän yksinkertainen. Tasa-arvo. Yhteiset resurssit. Yhteinen koulutus. Yhteinen hyvinvointi ja työkykyisyys koko kansalle.

Nytkin se merkitsee samaa:  myös eliittityöläisten tulojen laskemista eli jakamista  muiden työläisten ja heikkojen hyväksi.

Uusi 70- luvun vallankumous tarvitaan, kaikille kullakin alalla sama palkka ja ikälisät romukoppaan - nuoret eivät saa tehdä kuusi kertaa pienemmällä palkalla vanhojen  suojattujen ammattiliittolaisten ja joskus jopa törkeästi lokoilevien erottamattomien etutyöläisten eliitin puolesta töitä. Työn arvo on määriteltävä ammattitaidon ja työn määrän mukaan. Eläkepäiviä laiskotellen ammattiliiton suojissa kehräävä eliittityöläinen ei saa enää olla aiheettomassa ja eriarvoisessa suojassa.
 • Ikään perustuva palkan ja etujen karkaaminen pilviin ei ole vasemmistolaista solidaarisuutta vaan kapitalistista nepotismia.
Onko se todella oikein ja solidaarista, että vain puolet työvoimasta on  suojattuina eliittityöläisinä ammattiliitoissa - ja muut saavat tehdä työtä pelossa, potkittuina ja hiessä, pätkittäin huonommalla palkalla?
Ammattiliitoista on tullut itsekkuuden linnakkeita solidaarisuuden eturintaman sijaan. Hyvin valitettavaa.


Kokoomus ja keskusta (keskustasta varsinkin suurin oikeistolainen takapiru Mauri Pekkarinen) ovat ajaneet rikkaan luokan veroasteen paljon pienemmäksi kuin Ruotsissa ja Saksassa.

"Tasavero" on ideologinen oikeiston taikasana ja ALV-keino, jolla puretaan hyvinvointiyhteiskunnan ehto eli veroprogressio.

Kokoomus ja keskusta ovat ajaneet joka vuosi omille varakkaille eliittiryhmille ja suurteollisuudelle 23 miljardin verovähennykset ohi verolain ja verotuksen periaatteiden. Suomi on yhä teollistunein  Euroopan maa.

23 miljardia verovähennystä on se kokoomuksen itse luoma halkeama padossa, joka itse  luo kokoomuksen propagandan eli ns "kestävyysvajeen". Ahvenanmaan erityistuet, mitä itä-suomalaiset eivät saa, ovat noin 500 miljoonaa - mikä on sietämätön esimerkki RKP:n ajamasta eliittituesta.
Valtiolla olisi huimasti valtaa säädellä yhteiskunnan tilaa progressiivisen verotuksen kautta. Hyvinvointia voi tuottaa, se todistettiin 80-luvulla ruotsalaisen progressiivisen mallin mukaan jopa Suomessa.


Suomen tulevaisuus on sisällöntuotannossa.
Ei paperiliiton luksuseduissa. 

Siksi koululaitos ja jatkokoulutus sekä itsenäinen yliopisto on palautettava reilusti rahoitetuiksi  - ja leikkaukset on peruttava. Laadunvalvonta on tietysti oma alansa, johon on luotava riippumaton valvontasysteemi. Mutta rohkea, innovaatioita ymmärtävä ja valton rahoituksia innovaatioihin nopeasti ohjaava valtio on enemmän kuin tarpeellinen.

Kokoomus on vallannut yliopstot hyvin ilkeällä ja vastenmielisellä taktiikalla: virkamiesten määrä on kasvanut  yliopistoissa huikeasti! Oikeiston ajamana uusi kafkamainen virkamiesdiktatuuri  - mieletöntä kulissien takaista valtasotaa "vasemmistolaista" humanismia vastaan.

Tutkimus, ideointi ja humanistinen tulevaisuuden unelmointi sisällöntuotannosta ja hyvinvoinnin tavoista on kahlittu ja jumitettu nyt ideologisista syistä. Akateeminen maailma on katastrifin kourissa.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta syntyi vain 1000 ison lakon kautta 1970-luvulla ja se sai Kekkosen ja muut kovan "halvan" teollisuusyhteiskunnan päättäjät polvilleen ja suostumaan ruotsalaiseen malliin kapitalistisesta sosialismista.

Jakaminen ja solidaarisuus on se idea, joka realisoitui maailman nopeimmaksi hyvinvonnin nousuksi 1978-1988 Suomessa. Tätä ei saa unohtaa. 

1989 verotussysteemi eli laaja veroprogressio takaisin
ja 23 miljardin verohelpotukset suurfirmoilta ja suurmaataloudesta pois.

Kaava on pirun yksinkertainen "kestävyysvaje"-puheen ja -valheen lopettamiseksi.
Kuitenkin pienten uusien innovatiivisten firmojen verotukseen voisi tuoda helpotuksia Saksan mallilla - mutta kokoomuslainen ja keskustalainen nepotistinen junttakeinottelu on samalla estettävä. 

Nyt tarvitaan selkeää ideologian tarvetta, ideologista puhetta ja vastakkainasettelua kokoomuksen tuhoamispolitiikkaa vastaan.

Kokoomuksen politiikka estää ja tuhota valtion omistama teollisuus ja valtionyritykset on tullut tien päähän. Valtio on tärkein hyvinvoinnin ja työllisyyden tae. Miksi kaivokset myydään pilkkahintaan ylikansallisille yhtiöille? 
Ylikansallisten yritysten tukeminen kahlitsemalla valtiota on tullut tiensä päähän.
Valitettavasti pelokas ja identiteettikatoinen SDP on yhä mukana kokoomusoikeiston yhteiskunnan purkamisoperaatiossa Lipposen moukaroimana. Politiikka on ruohonjuuritason varassa ja hajanainen/hajotettu ruohonjuuritaso tukee herrapelkoisina täysin epäpäteviä ministereitä. SDP:ssä tapahtui Lipposen kaudella totaalinen paikallistoiminnan tuhoaminen poliittisen eliitin vallan keskittämiseksi.
Vallankumous olisi taas asiaa kuten 1970-luvulla.
Humanistisessa yhteiskuntamallissa kansalaiset eivät palvele eliittiä vaan eliitin on palveltava kansalaisia.

Tarvitsemme nyrkkiä pöytään ja sen yhtenä merkkinä valtion johtajien palkat alas normitasolle. Kansa ei tarvitse kuppaavaa eliittiä. Jäsenyys EU:n Euro-rahaliitossa, englantilaisten ja saksalaisten pankkien ökyvelan lunastaminen ja osallitsumine EU:n eliittivirkamiesten aiheuttaman velkakatastrofiin ei ole pakollinen.
 • Suomi voi valita taas Ruotsin tien ja pelastuksen.

Suomi on ykkönen!

Suomi on rikkaiden teollisuusmaiden selkeä ykkönen tilastossa, jossa mitataan tuloerojen kasvua kymmenen viime vuoden aikana. OECD:n tuoreen selvityksen mukaan tuloerot kasvoivat Suomessa erityisen nopeasti vuosina 1995–2005.


www.taloussanomat.fi

Ovatko menestymättömät mielestäsi tyhmiä? Kuljetko leuka pystyssä, kyynärpäät ojossa ja toitotat, että sinulla on oikeus, koska sinulla on rahaa? Sosiaalipsykologi Katriina Järvisen mielestä eliitin ylimielisyys on lisääntynyt
 • On usein sanottu, että SDP on toteuttanut vuonna 1903 hyväksytyn Forssan ohjelman, SDP saa mennä. Jos näin on, on nyt valtansa kukkuloilla patsasteleva kokoomus paradoksaalisesti suuren ja pitkän alamäen reunalla. - Verkkolehti

Analyysi Tällaiset kriisitoimet ovat kuin Monty Pythonin sketsiäA-studio: Talk

Mistä on kyse?
“Vituttaa poliitikoiden ja toimittajien tyhmyys. Ja se, että vasemmalta oikealle eurokriisiä ei tunnuta otettavan vakavasti”, Ronkainen vastaa.
Portugalin sijaan olisi pitänyt puhua Euroopan unionin pysyvästä vakausmekanismista.


 • Kylmä totuus on vaan se, että demarit ovat leimautuneet ei-puolueeksi.
Näkökulma: Ministerit vaihtoon

Yhteiskuntasopimus – Wikipedia

 • Yhteiskuntasopimus on yleinen eettinen julkisen moraalin yhteiskuntafilosofinen perustelu


Tutkimus kertoo myös huono-osaisuuden tappavasta vaikutuksesta: Työttömien naisten itsemurhakuolleisuus oli 2,5-kertaista palkansaajiin verrattuna. Miehillä se oli kolmikertainen.
Alimpaan tuloryhmään kuuluvista työttömistä
miehistä vain 48 prosenttia saavuttaa 65 vuoden iän. •  Professori Matti Tuomala Suomen progressiivisen verotuksen romuttamisesta ja valtion purkamisesta
 1. Professori Matti Tuomala muistuttaa, että rikkaiden rikastuminen johtuu pitkälti vuoden 1993 verouudistuksesta, joka käytännössä poisti progressiivisen verotuksen suurituloisilta. Köyhien köyhtyminen johtuu puolestaan suurelta osin sosiaaliturvaan 1990-luvun aikana tehdyistä leikkauksista.
 2. vuonna 2008 puhjenneesta kansainvälisestä talouskriisistä keskusteltaessa vain harvat ovat esittäneet hyvinvointivaltion olevan ongelmien syy.
 3. Tuomalan mielestä julkisessa taloudessa ammottavaa aukkoa käytetään verukkeena väistää räikeimpien veroepäkohtien korjaamista.
 4. - VM:n kestävyyslaskelmien pitkän aikavälin uhkakuvia käytetään monen Euroopan maan tavoin leikkauspolitiikan kiirehtimiseen, Tuomala sanoo. Tuomala tulkitsee, että Hetemäen työryhmän väliraportissa menoleikkausten koettiin olevan parempi ratkaisu kuin verojen korotukset. - Mikä veroaste yhteiskunnassa pitäisi olla? Minun mielestäni se saakin olla oleellisesti korkeampi kuin OECD-maiden keskiarvo, paneelissa alustuksen pitänyt kansanedustaja Erkki Tuomioja sanoo.
 5.  Professori: Palkkaverotus voisi määräytyä iän mukaan
  Palkkaverotus voisi periaatteessa riippua veronmaksajan iästä. Tämän ajatuksen heittää ilmoille verotutkija, Tampereen yliopiston kansantaloustieteen professori Matti Tuomala.
 6. Ekonomistit näkevät hallituksen epäonnistuneen kuntien tukemisessa
  "Sopii ihmetellä, mistä Katainen uskonsa veronalennuksiin ammentaa"Jos määränpää edessä häämöttää
Siel' saari on tuomittujen

Jos Seiliin ken joutuu, hän Seiliin myös jää
kuolemaan heikot soudetaan

1 kommentti:

Miltton Friidman kirjoitti...

Yksinkertaisesti:

Esimerkiksi AKT ei aja kenenkään muun työläisen etuja, kuin AKT:hen kuuluvan kuskin.

AKT ei todellakaan aja leipomotyöntekijöiden, kuntatyöntekijöiden tai muiden etuja.