torstaina, huhtikuuta 11, 2013

Koulujen systeemiongelma oppimisen kriisin taustalla - Antti Korhonen systeemin syntipukkina
Opettajille haistattelevien vanhempien asenne on välittömin ongelma oppilaiden käyttäytymisessä ja tässä monen oppilaan pakonomaisessa epäkunnioituksen asenteessa "etsiä itselleen itsetuntoa" asettautumalla pilkkaavasti opettajien yläpuolelle äidin myrkkykielisenä kullannuppuna.
Vanhemmat korostavat lapsilleen usein vain narsistista itsetuntoa mutta eivät itsetuntemusta. 

Kuitenkin meillä koulukulttuurissa vaikuttaa laaja systeemiongelma psykohistorian tasolta.


Kun Kekkonen kuoli

- ja suomalaiset alkoivat päästä morbidista ja historiallisesta auktoriteettien pelosta - niin tietty jäsentymätön kapinallinen eetos alkoi purkautua aikuisten alitajunnasta ja julkisimpana kohteena auktoriteeteista opettajat tietysti nousivat tulilinjalle alitajunnan turhautumista ja emootioiden vuosisataisesta kolonisaatiokulttuurin luomien paineiden purkautumisesta, usein epärationaalisesti ja teatraalisesti.

Kuten uusimmassa farssissa, jossa huoltajaa ei huoleta vittuileva poikansa vaan opettaja, joka yrittää pitää rehtorin asettamia järjestyssääntöjä ja tapakulttuuria yllä.

Poliittisen tiedostamisen ja jäsentämisen sijaan
 
vanhemmille on siis noussut vaativuudessaan pseudopoliittinen "kapina", fukjuu-asenne, me-haastetaan-sut-kyttäpappiopettaja-attituudi koulua, tuota kulttuurimme proto-instituutiota vastaan - joka on siis eittämättä aidon historiallisesti jatke kirkon erittäin väkivaltaiselle ja traumaattiselle ABC-Catecismus-lukukinkereille kirkon pakkojäsenille.


Kun pohditaan nykyisten koulujen stressaavaa ja turhauttavaa olemusta oppilasta aktivoimattomana pakkosyöttölaitoksena niin systeemitason ongelman ylittävänä lasten akuutin häiriökäyttäymisen eskaloijana konflikteissa on todellakin se, että vanhemmat hyväksyvät "ylpeästi" korostaen haistattelevan lapsensa ja hyökkäävät yhtä opettajaa kohtaan lapsen tunteiden jatkeena lapsen vastuun unohtaen eivätkä puhuttele lastaan kärsivällisesti lapsen toiminnoista - kun eivät muutenkaan ole henkisesti osa lapsen elämää ja maailman jakamista - eivätkä pohdi oman kasvatustoimintansa eli perheen ongelmia vaan käyvät opettajan kimppuun kaikessa turhautuneisuudessaan.


Suurin stressiongelma lapsille valtavana systeemiongelmana on aidosti vanhentunut, jälkeenjäänyt koulusysteemi ja opettajan jäykkä rooli sokeana pakottajana, surkeat resurssit, isot luokat ja koulujärjestelmän idioottimainen pedagogia ja maailmankuva - hyödytöntä, väärin rajattua nippelitietoa, epäpolitisoivaa vaihtoehdottomuutta ja soveltavan luovuuden halveksuntaa.
Kaiken lisäksi hyvin oikeistolaista systeemieetos, joka ei esitä systeemitason muutoksia vaan vain vaatimuksia yksilön "yrittäjähenkisyydelle" ja kilpailuhalulle.

Koulussa ei opeteta soveltamista ja taitoa vaan standardien ja tietopakettien tankkaamista.

Opettajien roolien ja reaktioiden taakkana on karmea autoratiivinen, oikeistolainen opettajan perinteinen rooli edustamassa pitkän historian autoratiivisia "haamuja" vallan ja kolonisaation kulttuurista - joiden tiedostamisessa opettajilla on ongelmia vaikka haluaisivatkin olla moderneja.

Koulu ei ota huomioon opilaiden resursseja vaan kaikki tasapäistetään.
Koulu ei ole oppilaita varten vaan oppilaat ovat koulua varten.

Oppilaan kognitiivista tasoa ja tarpeita ei kuunnella jotta millytettäisiin poliitikkojen opetussuunnitelmia ja varakkaiden verohelpotuksia. Ei varsinkaan poikaoppilaiden.  


Kärsijöinä ovat huippuälykkäät ja emotionaalisesti koitelämässään kärsineet, ahdistumiseltaan vakavasti keskittymisvammaiset nuoret. Resurssien ja oppimisen dynamiikan lisääminen olisi aito sijoitus yhteiskunnalta tuottavien yksilöiden tuottamiseksi. (Klisee?)

Tämä tuorein konflikti nosti ennenkaikkea ammattitaidottoman rehtorin suhteettoman ja rehtorin vastuuta pakenevan vallankäytön ja poliittisen kostotoimen hollille julkisuuteen mutta  keskustelun tulisi todellakin kohdentua resurssiongelmiin ja turhan tiedon tankkaamiseen koulussa ilman kosketusta todellisuuteen mikä aiheuttaa vakavaa turhautumista ja passiivisuutta oppilaissa.

  •  Opettajien tulisi välittömästi erota oikeistolaisesta Akavasta ja aloittaa lakkokapina laajojen muutosten puolesta.
Ja kyllä, palkkakin on vain puolet tanskalaisten opettajien palkkatasosta ja eduista.
Opettajia tulisi myös jatkuvasti arvioida. Jatkuvat striimit julkiseen levitykseen joka luokasta.
Opetus tulisi olla hyötynäkökohdiltaan selvää. Pakkoruotsi on taantumuksen suurimmista merkeistä. Erityisluokat tarvitaan takaisin. Harmaalta taloudelta on helposti puristettavissa 1200 miljoonaa koulutukseen ja nuorten halujen ja tarpeiden mukaan tukevaan ammattikoulutukseen. tämä olisi myös koulutetujen ja älykkäisden ihmisten työllistämistä ja kulttuurin kehittämistä.
Humanistit, filosofit, sosiologit ja psykologit voisivat muun muassa tarjota keskusteluryhmiä hyvin monentyyppiseen elämänhallinnan ja ammatillisen toiminnan tukemiseen.II

Yhteisöllisyys on aina väkivaltaa

 - säännöt ovat väkivaltaista sovittamista yhteiseen tilaan.

Jos rehtori ei tekopyhästi halua sääntöjen toteutumista, niin miksi hän ylläpitää sääntöjä sääntöjen valvojilla ja sietää oppilaiden uhmaa alaisilleen? Eli rehtori on vastuussa mutta haluaa olla sääntöjen ylittäjän ja opettajan loukkaajan suuri vapahtaja. 

Ja jos oppilas katsoo, että hän voi näyttävästi provosoida osoittaakseen omaa gangsta-rooliaan tytöille ja rikkoa sääntöjä sekä haukkua opettajaa, totta kai hän tietää että sääntöjen rajalla on aina SE, väkivalta. Seuraamus. Kunnon hormoni-gangsta ottaisi seuraamuksen vastaan eikä soittaisi äidille. Se töni kun mä haukuin siaksi ja pistin fyysisesti vastaan. Sikamaista.

Rehtorinkin pitäisi tämä tietää, että tilasta poistaminen on koulun järjestyssäännöissä rajan ylittämisenä rajan ylittämisestä.

Muiden opettajien olisi pitänyt tulla sääntöä noudattavan opettajan tueksi mutta ei siltä näytä.

Mikä on opettaja, joka tekee sääntöjä mutta ei valvo niiden noudattamista?

Suoranta pohtii blogauksessaan yhteisön rajasta ja määrittelystä väkivallalla.

Mutta Voiko olla koulua ja yhteiskuntaan sovittamista ilman rajoja, ilman rajojen valvontaa, ilman rajan ylittämisen väkivallan uhkaa, koulussa vapaana agenttina toimivan oppilaan mielivaltana? Voiko?


::

"Koulunkäynti on väkivaltaa"

”Kun jäljellä on vain kaikesta politiikasta puhdistettu, objektiivisiin yhteiskunnallisiin tosiasioihin perustuva asiantuntijavalta eräänlaisena politiikan nollatasona, ainoa tapa saada ihmiset liikkeelle ja tuottaa heissä joitain poliittisia intohimoja on pelko”, kirjoittaa Slavoj Žižek.

Pelkoja: saastunut luonto, romahtanut talous, autoritäärinen valtio(mies), kerjäävä maahanmuuttaja, murhaava moottoripyöräjengi… vittuileva koululainen.

Mistä näissä huudoissa on kysymys? Vastaus: Koulun (ja yhteiskunnan) näkyvästä väkivallasta ja yrityksistä näkyvän peittelyyn, väkivallasta, joka huomataan.

Huomaatta jää koululaitoksen itsensä harjoittama, järjestelmään kuuluva väkivalta, joka tuottaa näkyvän väkivallan ja on sen perussyy. Mistä osista tämä koulun näkymätön ’pimeä aine’ koostuu?..

http://suoranta.wordpress.com/2013/04/11/koulunkaynti-on-vakivaltaa/

::

.


  •  VKTS - salaliitto koulutuksen ideologiseen kontrollointiin

Säätiön toiminta muuttui pian sen omien taustajärjestöjen etujen ajamiseksi. Sen tavoitteina oli esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten aseman säilyttäminen, 12-vuotisen oppivelvollisuuskoulun vastustaminen ja kouludemokratian poistaminen. Monet vaikuttamisen tuloksista voivat olla osa nykyistä lainsäädäntöä ja yhteiskunnassa vallitsevia käytänteitä. Ne ohjaavat instituutioiden toimintaa ja arkipäivän rahavirtoja. Säätiö keräsi poliittisesti luokitettuja nimilistoja virkamiehistä ja yliopistoväestä. Se vaikutti nimityspolitiikkaan ja rahanjakoon."

http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/saatio-voi-ostaa-vaikutusvaltaa

" Säätiö rakensi noin 300 hengen organisaation alan virkamiehistä ja poliitikoista. Poliitikoista ja johtavista virkamiehistä muodostettu ryhmä kokoontui hotelli Tornissa. Käytännön toimintaa johti koordinaatioryhmä, joka kokosi tiedon sektoreittain toimivilta alaryhmiltä. Vain noin sata jäsentä tunsi organisaation pääpiirteittäin. Ryhmien jäsenet eivät tienneet muiden ryhmien kokoonpanoa. - Lisää tietoa laajimmasta suomalaisesta salaliitosta kulttuurin ohjailemiseksi ja asenteiden muokkaamiseksi ilman vapaata tietoa ja rehellistä vastakkainasettelua:

http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?page_id=114  
Ei kommentteja: