lauantaina, huhtikuuta 13, 2013

Himanen - dystopia utopiana
Himanen on toimittanut sen mitä on pitänyt


Olen samaa mieltä.


Hän loi täydellisen sumutuksen, harhautuksen.

Hän loi kimallusta ja uskonnollista puhetta kuten pappiskultit ovat luoneet tuhansia vuosia kenraalikuninkaiden hovin kunniaksi.

Hypeä hän toimitti ja hypeä kansa nyt ihmettelee.


On jotakin hyvin metaforista, kun ensimäistä kertaa konsultti päästetään pitämään lehdistötilaisuutta valtion saliin kuin pääministeri. Huomion ohjaamisen tärkeys Kataiselle on siis hyvin täreää: Kaitainen haluaa että katteettomia odotuksia kasvatetaan Kohti himasta pois katastrofaalisten ratkaisujen Kataisesta.

Huomio kohti utopian lupailija pois todellisesta vallankäyttäjästä.


Himanen on voimallinen vastuuttomuuden, todellisuuspaon ja ylpeän elitismin airut.

Hän on antanut tilaajilleen juuri sitä mitä on pitänyt.


Mutta onko ihmettely ja yleinen huvittuneisuus nyt vain merkki Himasen ja Kataisen onnistumisesta?

Missä on ideologinen analyysi oikeiston idologisesta vallasta ja ylimielisyydestä? Seuraamuksista?

Oikeisto on saanut riehua 20 vuotta talouspuheella. Seuraamukset ovat nähtävillä, poliitikot ja virkamiehet eivät toteuta kansalaisten arvonäkemyksiä ja tavoitteita.

Onko vastuuttomuus nyt Himasen johdolla oikeistolle entistä suurempi ylpeyden aihe valtakunnanpolitiikassa ja euroharhautuksessa? 


Himanen on onnistuneesti tehnyt poliittisesta epäpoliittista,
veronkierrosta yritteliäisyyttä,
ahneudesta filosofiaa,
säätelemättömyyden kaaoksesta vapautta,
mielivallasta innovaatiota,
korruptiosta verkostoitumista
ja elitismistä ihailtavaa.

 Fantasista!

Samalla hän on tehnyt solidaarisuudesta ja inhimillisyydestä halveksittavaa sulkemalla silmänsä kansalaisten kurjistumiselle ja talousrikosten kannattavuudelle.

Tilaajana hypelle ja ylimielisuuden performanssille ei suinkaan ole ollut kansa eikä hyvinvointivaltio. Hitman Himanen.


Demokratia perustettiin Kreikassa elitismiä ja aatelistoa vastaan.

 Eliitillä on aina ollut kyky orjuuttaa muita ihmisiä yhden prosentin eliitin etujen mittaamattomaan lisäämiseen ilman ihmisarvon käsitettä. Sodat ovat olleet eliitin taloussotia.

Himanen puhuu mielellään mittaamattomuudesta, vapaudesta, ainutlaatuisuudesta ja antautumisesta.

Yksilön täytyy olla ihmellinen ja ihantellinen jotta hän saa Saarinen-Himasen arvokonstruktiossa ihmisarvon okorvikkeen.

Uusliberalismissa antautuminen tarkoittaa enemmistön antautumista eliitin elegisen statusauran ja tuloeron kasvattamiseen.

Vapauden tähden.

Eliitillä on glamouria. Aatelisilla oli alkuperäistä glamouria mutta kaikki tämä huikea glamour, erottautuminen, upea yli-ihmisyys ja avoin rasismi, on tapahtunut väkivallalla ja epäinhimillisyydellä.

Talouspuheella demokratiaa murskaava kokoomusjargon on EU-ajan luonut meille kuvaa, että nollasummapelistä ei voi enää puhua, kun kaikki rahat puhalletaan ”sijoituskykyiselle” eliitille ja euroaatteelle pankkien ehdoilla. Pankit ovat nyt verotusoikeudella nostettu valtioiden yläpuolelle.

Nyt sijoityskykyinen eliitti onkin puhaltanut kaikki rahat veroparatiiseihin EU:n talouskierron ulkopuolelle.

Nyt riehuva eurokriisi (pankkikriisi) onkin yht’äkkiä nollasummapeliä. Eliitin rahoihin ei sa koskea ja suomalaisten on maksettava rajoittamattoman EVM:n kautta pankeille mitä tahansa.

Eliitti on jemmannut rahansa eikä sijoita rahojaan Euroopan talouteen. Tämä on eliitin unelma EU:sta.

Suomalaiset toimittajat  ovat kuitenkin yhä lumoutuneita europropagandasta. ”Pelastakaamme yhtenäisen Euroopan idea”.

Ei ole mitään yhtenäisen Euroopan ideaa:

eikö Kreikan katastrofaalinen tilanne ja kohta Italian ja Espanjan tilanne kerro, että kaikki  on ollut valhetta, vain eliitin lahjomista veronkierrolla ja järkyttävällä pankkien salaliitolla, asiakirjojen jatkuvalla väärentämisellä?

Hovinarri Himasen hyväntuuliset ja korkealentoiset sanat ovat taktista sotaa sinun hämääntymisesi ja huvittuneisuutesi lisäämiseksi.

Vitsailu Himasesta on tavallaan paikallaan mutta se on vaarallista, jos Himasen ideologista puhetta ja ennenkaikkea puhetapaa, diskurssia, ei käsitetä uusliberalistien taktiikaksi taloussodaassa, yhdeksi sotakentäksi valtion tuhoamisessa.

Himasen ja hänen juppiprofeettansa Esa Saarisen puheissa vapaus ja hurmio kopuloivat verbaalisessa ekstaasissa ilman tosimaailman kärsimystä ja tuhoa.


Utopia on eliitin utopia. EU on utopiavaatimus. Luokukaa kaikesta vanhasta, luopukaa oikeuksistanne, osoittakaa olevanne ihailtavia uhrutuvuudessanne niin saatte eliitiltä aplodit. Katsokaa Kristusta kuinka fantastinen uhrautumisasenne hänellä on ollut esimerkiksi kaikille köyhille. Kuinka hyvällä asenteella ymmärsi eliitin vallan ja kuinka tajunnan räjäyttävän symbolin elitti sai kidutetusta  ja vaijennetusta kirkkojen seinille. 

Nyt näemme eurokriisissä mitä tämä eliitin sääntelemätön vapaus ja bailout bileet ovat: se on hyvinvoinnin, elinvoiman ja rahan pumppaamista itsekkyyden holveihin.

Eliitin erottautumisen ja ylpeyden estotonta eetosta. Esimerkillistä. Vastustamatonta. Fantastista.

Himanen palkattiin luomaan kokoomuksen, pankkiirien ja teollisuuseliitin hypeä "yksilön vapaudesta rikastua" ja ideologiaa vastakkainasettelujen ajan häviämisestä. Luovuttakaa. Uskokaa positiiviseen ajatteluun. Iloitkaa eliitin rikastumisesta. Antakaa aatelisille mitä aateliset vaativat niin ette nolaa itseänne köyhien kateudella.

Eliitin voima on aina ollut lupauksissa, röyhkeydessä ja moraalittomuudessa,  itsensä ylistämisen fantastisessa eetoksessa. Kalvinistisessa itse itsensä siunamisen elektisessä, autoeroottisessa uskonnollisuudessa.

 Pelastakaa euro, katsokaa utopiaan otdellisuuden ohi - ja tuhotkaa kansalaisuus.

Himanen on pitkässä jatkumossa yksi brutaali demokratian vähättelijä ja plutokratian edistäjä, todellinen vastakkainasettelija mitätöimällä pitkän kehityslinjan, kreikkalaisesta demokratiasta ja Sokrateesta  lähteneen vastuullisen yhteisöllisen nollasummapelin näkemyksen, jota kutsutaan myös europpalaiseksi eetokseksi demokratiana.

Yleisen hyvän päämäärien tavoittelulla eliitin mielivaltaa järjestelmällisesti rajoittaen.
Eurooppalainen eetos tarkottaa ihmisarvoa hallitun systeemin kautta. Praktista filosofiaa todellisuudessa uutta yhteistä todellisuutta luoden.

Aatelin ja eliitin ahneuden tukahduttamista avoimuudella, kontrollilla, veroprogressiolla ja yhteisten päämäärien prioriteeteilla.

Yhden ihmisen etu ei mene sadan ja tuhansien ihmisen edun ohi europpalaisessa selväjärkisyydessä, demokraattisessa realismissa.


Himasen rahoituksessa eliitin edustaja nostettiin taas salaisen kabinettipainostuksen kautta yleisiä sääntöjä rikkoen.

Eliitin utopia ei ole yhteinen utopia tai yhteisyyden utopia vaan muiden ihmisten alistamista, toiseuden luomista varoitteeksi, köyhyys pelotteeksi ja kurjistamista yleisenä "kasvattvana" dystopiana eli eliitin utopiana.

Eliitin vapaus tarkoittaa aina fasistista alistettujen ihmisarvojen vapaata vähättelyä ja eliitin glamourin korostamista.  EU:n eliittiprosessi eli eurokriisi ei eroa lainkaan Venäjän eliitin prosessista.

Elitismi ei ole eksistentiaalisesti sisällöltään itse rahassa vaan ylemmyyden tunteessa ja statusaseman psykologisessa ahneudessa, psykopaattien ylimielisyyden ihailussa ja hypessä, tuotetun kaaoksen "vääjäämättömyydessä" ja avuttomuuden paineessa.


Himanen on toki rahanipun avulla saanut nyt emotionaalisia ja esteettisiä kokemuksia kuulua eliittiin ja taistella eliitin ryöstöpojektissa mukana ”kateellisia vastaan”.

Himanen on saanut upean kokemuksen siitä, kuinka itse korruptoitunut pääministeri käskyttää alistunutta Akatemiaa, joka vain uikuttaen pusertaa rahat akateemisten säädöstensä ohi ja suostuu vallan kumileimasimeksi, siis jopa kumielimeksi ranskalaistyyppisessä hovin rituaalisessa iltaviihdeonanoinnissa.

Fabulous happening!

Ensimmäisessa demokraattisessa hallintomuodossa virkamiehet joutuivat automaattisesti oikeuden eteen Kreikassa tarkasteltavaksi, ovatko he ajaneet yhteisiä etuja vai omaa etuaan. Tuomiot olivat raskaat, jos valtaa yhteisöltä saaneet olivat toimineet eliitin hyväksi ohi sovitujen tavoitepäätösten

Vain pelko pitää eliitin kurissa ja estää heidän ikiaikaisen ryöstöperiaatteensa eliitin rajoittamattoman eli jumalattoman korkean elintason nostamiseksi.

Suomessa poliitikkoja ei eroteta.

Heidän elitististä uraansa korostetaan politiikan ja ”toimintakyvyn” merkitykseksi.

Tämä näkemys ja eetos ei ole demokratiaa.

Eliitti on aina luonut harhautuksilla  elitismin oikeutusta ja glamouria kadehdittavilla etuoikeuksilla: tärkein on ollut Jumala ja jumalallinen oikeutus olla eliittiä Jumalan määräämässä hierarkiassa.

”Haluatko sinäkin kurja etuoikeuksia? Tue eliittiä, samaistu eliittiin, niin voit joskus päästä eliitin osaksi pois kurjuudesta”

Elitismi tarkoittaa homeesta limaisia lastensairaalan seiniä.

Elitismi tarkoittaa nuorten naisten tekemää maailmanennätystä itsemurhissa Suomessa.

Elitismi tarkoittaa miesten elinajanodotusten laskemista.

Elitismi tarkoittaa vastuuttoman, kädet pesevän, ongelmien yläpuolella liitävän feministirehtorin ylentämistä, palkkansa nostamista  ja samalla kääntöpuolena eliitin asettamien porvarillisten sääntöjen valvojan, miesopettajan, erottamista.


”Euron” takia Euroopassa nyt tehtävät bail outit ovat tällä hetkellä vain romahtaneen ideologian tekohengitystä ja sen eliitin pelastusyrityksiä.

Kansaa verotetaan, jotta eliitin unelma huikeasta voitonteosta keinottelulla ja pörssi-ideologialla säilyisi, jotta vastuuttomat pankit saisivat valtioilta verottamalla rahaa vastuuttomuuden ja tahallisten velka-ansojen jatkamiseksi.

Emme ole pelastamassa mitään Euroopan ideaa ja rauhan projektia vaan keinottelijoita, veronkiertäjiä, lobbaajia, teollisuuden ulkoistajia halvan saastuttamisen lisäämiseksi  ja huijareita euron ylläpidolla.
Eliittiä.

Euro on eliitin ideologia lypsää kansaa tuloerojen kasvattamiseksi hyvin ikivanhanhalla eliitin periaatteella.

Pankkilaitoskin syntyi, kun eliitti hoksasi luoda ikuisia velka-ansoja.

Liittovaltioprojekti esitetään ”rauhanprojektin huipentumaksi” mutta se on vain diktatuurinen plutokratia, jossa eliitti murskaa eurooppalaisen ihmiskuvan, demokratian ja vallankumouksen periaatteen. Kuten Afganistanissa,  aseilla rauhaa ja kolonisaatiota.

Eurokriisi ei ole sattuma.

Mikään eurokriisissä ei ole sattumaa. Kreikan tuhoaminen ja ”Kreikan pelastaminen” rahoittamalla mm. saksalaisia pankkeja on ollut Saksalle ja Lontoon Citylle rahakasta bisnestä ja saksalaisten pankkien korottamista kohti eurodiktatuuria.

Euron ja eliitin pelastaminen on uusimman elitismin ideologian pelastamista.

Kun eliitti ja Himanen esittävät valtion tuhoamista vapaudeksi, se tarkoittaa paluuta aatelisten säätelemättömän vapauden ja riiston aikaan.  Plutokratiaa.

Kun kumarrat valtaa, saat 700000 taskuusi ohi minkään demokraattisen sääntelysysteemin.

Hyvä veli!

"Älä itke. Sokrateen heimon leijona, Hegelin juuriverso, on saanut voiton! Hän avaa raportin ja murtaa kaikki seitsemän sinettiä." Ja minä näin, että valtaistuimen ja neljän olennon edessä vanhinten keskellä seisoi filosofi.Tai klovni, jota sai nauraa ja pilkata, jotta kuningasta ei pilkattaisi.

2 kommenttia:

-rh kirjoitti...

Himanen on kuin jonkinlainen immateriaalinen käyttötuote, joka taipuu vaatimuksiin kuin vaatimuksiin (maksajan).
Esim. siitä, mitä säätytalon sienien sisällä duuni-briiffissä perjantaina illansuussa oli puhuttu - mitä Pike Ståhle oli oikeasti siellä sanonut, perästä siitä saimme Himaselta erittäin totuuden vastaisen kuittauksen.

-rh kirjoitti...

Himanen on kuin jonkinlainen immateriaalinen käyttötuote, joka taipuu vaatimuksiin kuin vaatimuksiin (maksajan).
Esim. siitä, mitä säätytalon sienien sisällä duuni-briiffissä perjantaina illansuussa oli puhuttu - mitä Pike Ståhle oli oikeasti siellä sanonut, perästä siitä saimme Himaselta erittäin totuuden vastaisen kuittauksen.