keskiviikkona, lokakuuta 29, 2014

Pyytäisikö Katri Manninen ymmärrystä puukolla lapsia tappaneelle miehelle


Pyytäisikö Katri myös lapsia puukolla tappavalle kostotappajamiehelle ymmärrystä.

Vai puhuisiko sillon sukupuolittuneesta väkivallasta ja kostoväkivallan uhasta? 
 
Feministit puhuvat tasa-arvosta mutta ihmeesti se on naiskeskeistä argumentaatiota.

Tässä on oikeistolaisen feminismin pahin ongelma:

 se ei näe ahdistavan kulttuurin poliittisuutta ja oikeistolaista statuskulttuuria tuhoavana ideologiana, joka luo naisille ja miehille paineita toimia pakonomaisesti ja pakotettuna, statuskilpailuun sidottuna. Akateemisilla feministeillä ei ole enää systeemikritiikkiä eikä naisten vastarintaliikettä ja valistustoimintaa naisten todellisen itsenäisen ajattelun edistämiseksi. 

Jos ei pureta epätasa-arvon kapitalistista ideologiaa ja oikeistohegemoniaa ei voida luoda tasa-arvoisia naisia ja miehiä.  Henkistä kehitystä. Materiaalinen vimma ja elitismin korostaminen tuhoamalla hyvinvointivaltiota alistaa taas naisia kiihtyvällä vauhdilla. Tätä eivät oikeiston, RKP:n, kokoomuksen ja vihreiden lumoamat naiset näe.


Väkivalta on aina pohjimmiltaan systeemiväkivaltaa, jos ei ole valtion ja veroprogression takaamaa ihmisarvoa vaan vain statuskamppailu.  kts lisäys
 
  II

Mutta pohditaan nyt todella myös ahdistavaa kulttuuriamme ja siitä, miksi tappava äiti herättää suurta sympatiaa ja ylipäätänsä kaikki on oikeutettua, mitä perheen omaava äiti tekee. Miksi tämä statushysteria oikeuttaa avionaisen elämä?  

Voiko ihmisiä syyttää yleisestä ahdistuksesta (en puhu nyt murhista) jos yleinen oikeistolainen kasvatusideologia, kotikasvatus, koulu, kirkko ja keskiviikkokerhon ohjaama media julistavat että ihmisen korkein tarkoitus ja status on olla naimisissa ja hankkia lapsia ja että kuinka kauheaa on olla "hyljeksitty perheetön luuseri".  

Pseudokristillinen hegemonia oikeistolaisesta statusjärjestelmästä on julma ja kova. 

Olemme unohtaneet, että kirkko ja kuningas toivat avioliiton statusjärjestelmän maksimoidakseen suomalaisten keskinäistä materiaalista statuskilpailua ja siten verotusta.

Suomalaiseen kultuuriin ei kuulunut avioliittoa, vain naisen valinta. Kirkko loi statusjärjestelmän jonka ytimessä oli synti-häpeä ja helvettipelko.

Lapst saivat nimensä talon mukaan, talo ja yhteisö kasvattivat ja ruokkivat lapsen. Suomalainen yhteisökulttuuri tuhottiin kuninkaan ja aatelisten verotuskapitalismin nimissä. Verotus oli siis vain eliitin ja Ruotsin rikastuttamista.
 
 
On hyvin tärkeä ymmärtää, että ruotslainen kolonisatiokulttuuri oli erittäin brutaalia ja väkivaltaista kovine rangaistuksineen. Jos kielsit kirkon ja uskonnollisen moralismin, sinä kuolit metsään karkoitettuna, vankikuoppaan tai roviolle.

 Pakkouskonto aikuisille loppui 1922, kouluissa lapsille on yhä voimassa pakkouskonto, sillä lapset eivät voi kieltäytyä tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta ja -harjoituksesta, jos vanhemmat niin haluavat.

Sosiologiassa puhutaan indoktrinaatiosta, kun luodaan eliitin kontrolloimaa statussysteemiä, joka korostaa eliitin merkitystä ja valtaa ohjata muiden kulttuuria ja seksuaalielämää. III  Lisäys


Kyllähän uupumus eli jatkuva stressi saa ihmisessä esille aggressiivisuuden ja vanhemmilta ja yhteisöltä perityn traumarakenteen. Kaikki väkivalta on pojimmiltaan rakenteellista ja torjutusta traumatodellisuudesta nousevaa. 30-vuotinen sota ja sisällissota ovat aktiivisia koska niitä ei ole käsitelty, oikeisto ihailee omaa kansanmurhaansa ja ihmiset eivät nousen eliitin traumavaltaa vastaan. Se väkivalta kulkee vaikka tuhat vuotta eteenpäin jos sitä ei tunnisteta eliitin rakenteellisessa väkivallassa.

Eliittihän se on suomalaiset traumatisoinut ja jälkiään peitelläkseen eliitti luo talvisodan ihailua ja sisällissodan joukkomurhien ihailua ja kieltoja tutkia joukkohautoja. Eliitti on nostanut suurimmaksi natokiimassa eliitin sodanhimon ihailun. Valtion ja yhteiskunnan tuhoamisen ihailu merkitsee  väkivallan huikeaa kasvua, palaamista 10-luvulle, 30-luvulle.Yhteiskuntapolitiikka?

Tietoisuus eliitin luokkasodasta? Tietoisuus kaupallisuuden ja "mainostodellisuuden" oikeistolaisesta statuskamppailusta? 
  
Tietoisuus hyvinvointivaltion saavutuksista, joita feministit ovat purkamassa saatuaan eliitiltä narsistista hehkutusta feminismille ohi humanistisen ihmiskuvan? 

Luulevatko feministit että enemmistönaisten hyvinvointi kasvaa kun valtiota tuhotaan ja veroprogressiota poistetaan eliitin veronkierron orgioille? Luulevatko feministit että naistenlehtien vaatenarsismi, brändibulimia ja meikkausfetisismi on feminismiä?

 

On alkuperäinen feminismi ja sitten on uusliberalistisen oikeiston kaappaama etuoikeusfeminismi, jolla naiset on poliittisesti sokaistu halveksimaan tasa-arvoa, sosiaalihuoltoa, sosiaaliturvaa, koulutusta, valistusta ja kyvykkyyden eli taitojen aitoa kehittämistä. 

Alkuperinen feminismi vaati tasa-arvoa, ei etuoikeuksia.  Naisten tuli kouluttautua eikä vaatia töitä ilman taitoja ja ilman vastuuta.   

Feministit on houkuteltu samaistumaan vain eliittiin.  Eliitin etuoikeuksiin ja rakenteelliseen eliitin ryöstöretkeen.

Oikeiston päämäärä on tuhota yhteiskunta ja luoda erilaista elitismiä lumoamaan ja vangitsemaan poliittiset alaryhmät. Feminismi on nykyään vain yksi elitismin muoto, lupa katsoa alaspäin muita, nähdä mies toiseutena ja eihmisenä kuten rikkaat katsovat köyhiä toiseutena ja epäihmisinä ja vaativat köyhiltä palveluksia ilmaiseksi. 
 
Kuten juntteja lumotaan ja rampautetaan julkkiselitismillä, mediaviihteellä silmät sokeiksi todellisuudelle ja Amerikan imperialismille.


Kapitalismi: Ihmisten luottamus on saatu aikaan valheilla. Vasemmisto on lamautettu valheilla. Feministit on korruptoitu valheilla. Ihmisillä ei ole poliittista tietoisuutta eliitin luokkasodasta ja ryöstöretkestä.
 kts Katrin sivu
https://www.facebook.com/www.kutri.net?fref=ts

3 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...Kyllähän uupumus eli jatkuva stressi saa ihmisessä esille aggressiivisuuden ja vanhemmilta ja yhteisöltä perityn traumarakenteen. Kaikki väkivalta on pojimmiltaan rakenteellista ja torjutusta traumatodellisuudesta nousevaa. 30-vuotinen sota ja sisällissota ovat aktiivisia koska niitä ei ole käsitelty, oikeisto ihailee omaa kansanmurhaansa ja ihmiset eivät nousen eliitin traumavaltaa vastaan. Se väkivalta kulkee vaikka tuhat vuotta eteenpäin jos sitä ei tunnisteta eliitin rakenteellisessa väkivallassa.


Eliittihän se on suomalaiset traumatisoinut ja jälkiään peitelläkseen eliitti luo talvisodan ihailua ja sisällissodan joukkomurhien ihailua ja kieltoja tutkia joukkohautoja. Eliitti on nostanut suurimmaksi natokiimassa eliitin sodanhimon ihailun. Valtion ja yhteiskunnan tuhoamisen ihailu merkitsee väkivallan huikeaa kasvua, palaamista 10-luvulle, 30-luvulle.
Yhteiskuntapolitiikka?


Tietoisuus eliitin luokkasodasta? Tietoisuus kaupallisuuden ja "mainostodellisuuden" oikeistolaisesta statuskamppailusta?Tietoisuus hyvinvointivaltion saavutuksista, joita feministit ovat purkamassa saatuaan eliitiltä narsistista hehkutusta feminismille ohi humanistisen ihmiskuvan?


Luulevatko feministit että enemmistönaisten hyvinvointi kasvaa kun valtiota tuhotaan ja veroprogressiota poistetaan eliitin veronkierron orgioille? Luulevatko feministit että naistenlehtien vaatenarsismi, brändibulimia ja meikkausfetisismi on feminismiä?
On alkuperäinen feminismi ja sitten on uusliberalistisen oikeiston kaappaama etuoikeusfeminismi, jolla naiset on poliittisesti sokaistu halveksimaan tasa-arvoa, sosiaalihuoltoa, sosiaaliturvaa, koulutusta, valistusta ja kyvykkyyden eli taitojen aitoa kehittämistä.


Alkuperinen feminismi vaati tasa-arvoa, ei etuoikeuksia. Naisten tuli kouluttautua eikä vaatia töitä ilman taitoja ja ilman vastuuta.Feministit on houkuteltu samaistumaan vain eliittiin. Eliitin etuoikeuksiin ja rakenteelliseen eliitin ryöstöretkeen.


Oikeiston päämäärä on tuhota yhteiskunta ja luoda erilaista elitismiä lumoamaan ja vangitsemaan poliittiset alaryhmät. Feminismi on nykyään vain yksi elitismin muoto, lupa katsoa alaspäin muita, nähdä mies toiseutena ja eihmisenä kuten rikkaat katsovat köyhiä toiseutena ja epäihmisinä ja vaativat köyhiltä palveluksia ilmaiseksi.Kuten juntteja lumotaan ja rampautetaan julkkiselitismillä, mediaviihteellä silmät sokeiksi todellisuudelle ja Amerikan imperialismille.Kapitalismi: Ihmisten luottamus on saatu aikaan valheilla. Vasemmisto on lamautettu valheilla. Feministit on korruptoitu valheilla. Ihmisillä ei ole poliittista tietoisuutta eliitin luokkasodasta ja ryöstöretkestä.Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


"Olen löytänyt selityksen kahteen aikakautemme ongelmaan.

Aikaudellamme on huomattavasti keskeisimpiä ongelmia kuin nämä, mutta keskityn tässä näihin kahteen. Ensimmäinen niistä on globaali – keski-ikäisten miesten miehisyys – ja jälkimmäinen lokaali – kotimaisen journalismin alennustila. Kummatkin kietoutuvat toistensa ympärille." -- http://schizoblog.me/2014/12/11/aikamme-kaksi-ongelmaa/

Mutta kun totuus on se että suomalaiset naiset haluavat avoimesti ja ideologisesti olla äijiä.

Akateeminen feminismihän on sitä, että haetaan naisille oikeutta toimia äijämäisesti mutta samalla se halutaan kieltää miehiltä. Kun tuossa kirjoituksessa puhutaan yleistämisen ja itsesäälin synnistä äijien syntinä niin feministeillähän se varsinkin on kauhea tarve osoittaa miehinen olemus universaaliksi pahaksi ja nainen vain palvottavaksi ja kuitenkin samalla puhua "tasa-arvosta" …vaikka vaativat naisia ylistettäväksi ilman kunkin naisen yksilöllistä moraalia, tavoitteita ja olemusta arvioimatta. Nämä protofasistiset ja rotuopilliset analyysit "ne miehet" feminismin tukena ovat idioottimaista fanatismia kun eivät näe feminismin ottaneen sovinismin keinot käyttöönsä. Näin oikeisto on ostanut feministit pois vasemmiston tasa-arvoliikkeestä ja yhteiskuntakritiikistä mielistelemällä ja kannustamalla narsismiin.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Erään miehen pohdintaa

-- Minua piinaa ajatus siitä, miksi naisellisen pahuuden läpivalaisuun ei synny vakavasti otettavaa naisen näkökulmaa.

Miksi naiset eivät laajasti paneudu oman sukupuolensa ilkeyteen, pahuuteen, tuhovoimaan. Miksi ei synny tiedostavaa nuorta naisliikettä, joka ilmoittaa: emme halua olla pahoja rankaisematta. Miksi naisen pahuus ei ole teema? Minä ihmettelen, koska tunnen tavattoman paljon ilkeitä, pahansuovia, tuhoavia naisia. Heillä on sukupuolensa ja heitä se suojaa. Tämä on ongelma ja tämä on asia. Osan ongelmaa muodostavat miehet, jotka naisia, naisiaan suojelevat. Jotka hakevat ja joskus saavatkin siitä palkintoa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että meikäläisissä yhteiskunnissa tämä siviilitason puhumaton tabu on kaikkein suurin arkisten ongelmien aiheuttaja, aiheuttaa eniten kieroutuneita ja jatkuvia parisuhdekriisejä, perheriitoja, eroja. Miksi naiset eivät herää katsomaan peiliin? Missä on naistutkimuksen panos?