perjantaina, lokakuuta 04, 2013

Nokia yrittää laittaa pörssianalyytikkoa ruotuun


  Jääkö Suomi kokonaan grafeenipuhelimen kehittelystä jälkeen?
 • Jääkö Suomi kokonaan grafeenipuhelimen kehittelystä jälkeen?


Kun veljeni 20 vuoden Nokia-hehkutuksen (joista 10 viimeisen perusteettoman vuoden) jälkeen herää tähän todellisuuteen ja Ollilan aloittamaan alasajoon ja amerikkalaisten pörssipiirien korruptiorunttaukseen, Nokia lyö julkisesti entisen suurimman faninsa näpeille.


Nokia on siis pulassa, moraalisesti ja retorisesti.

Tero oli nostamassa Nokian hybristä ja on nyt lopulta suurimpana kivenä hybriksen raunioilla.
Nokia käyttäytyy yhä kuin se määrittelisi ympärillään surisevan hovin ajatuksia ja sokeita tunteita. Mutta väärät lupaukset ja kuplat ovat puhjenneet.

Välillä vaikuttaa kuin Suomi olisi avoimempi ja aukeamassa. Rankalla tavalla.


Tarpeeksi monta katastrofia ja valheen paljastumista niin olemme vihdoinkin sivistysvaltio - ilman sensuuria ja elitismin ihailua.

1970-luvulla saavutimme lähes sivistysvaltion aseman mutta rankka Kekkosen klaanien sensuuri ja "management by perkele"-johtajakultti jäi korruptoimaan  taantumuksen siemeneksi niin yrityskulttuurissa kuin yhteiskunnassa. Poliittinen keskustelu kuoli edelleen Mauno Koiviston "jalostamassa" kekkosmaisessa eliitin junttauspolitiikan ja lamaeliitin suojautuessa vastuulta presidentin avustuksella.
Vastuun pakoilusta tuli 1989 poliitikkojen ylpeä tavoite lamavastuun pakoilun kilpajuoksussa, johtajakultin ideologisessa korostamisessa globalisatio-sanaa valheellisena perusteena käyttäen - ja myös itsetuhon siemen yrityksille, myös Nokialle, jossa johtajat yrittivät jatkuvasti estää insinöörien innovaatioita ja vannoivat vain "tehotuotannon" nimiin - kuten nuoren poliittisen Jorma Ollilan vierailuilla Itä-Saksaan itäsaksalaiset isännät vannoivat tehotuotannon nimeen.

Herääminen on vielä hidasta.
Ihmiset haluaisivat niin mielellään torjua mieltään näkemästä huijareiden ja huonojen johtajien aiheuttaman tarkoituksellisen taloudellisen tuhon katastrofaalisessa elitismin ideologiassa, jossa ei ole yhteisöä eikä kansakuntaa. Vain ylpeitä hyväksikäyttäjiä ajamassa alas salaisen sisäpiirisopimusten takia. 
Hyvinvointivaltiosta puhutaan itsestäänselvyytenä mutta sitä varten on käytävä ideologista sotaa uusliberalismin ideologista sotaa vastaan.

 • Johtajien urakeskeinen pörssipeli, kovan imagon hakeminen tuhoamalla, suurempien yritysten mielistely "monopolipelinä" ja pörssin "arvojen" mielistely ei ole yhtiöille hyväksi. Yritys ei ole tärkeä pörssi-ideologialle uskolliselle johtajalle  vaan pörssispekulaatio ja kytkyt oman uran etenemisessä suurempien pelaajien mielistelyssä.

  Lojaalisuus ei ole yrityskeskeistä ja innovaatiokeskeistä vaan elitismiin suuntautunutta eliitin keskinäistä lojaliteettipeliä, arvospekulaatio pörssin spekulaatiokentässä, kaappausspekaulaatiokeskeistä. Pörssijohtaja haluaa keinottelijoiden luottamuksen, ei hyvien työntekijöiden luottamusta.

Nokia ei ollut sen johtajat vaan hyvinvointivaltion luoma toivo, epäitsekkyys, hyvinvointivaltion ja yhteiskuntasopimuksen yhteisöllisyys, turvallisuus, tasa-arvoiset mahdollisuudet ja kekseliään innovaatiosta "juopuneet", hullaantuneet insinöörit.Tekemisen iloa hyvinvoinnin pohjoismaissa.
Johtajakulttuurista ja korruptiosta on luovuttava jotta todellinen suomalainen voima ja ylpeys voisi Ruotsin perässä taas saavuttaa ylpeän yhteisöllisen Suomen.
Täytyykö maan palaa että totuus tulisi esille?


 • "Pitääkö (Suomen) hyvinvointivaltio purkaa?",

  kysyy Suomen Kuvalehti Maailmanpankin ekonomistilta Kaushik Basulta.

  Ja hän vastaa: "Suomen ja muiden Pohjoismaiden ihmisoikeuksilla ja sosiaalisilla normeilla on tärkeä opetus koko maailmalle. Älkää luopuko arvoistanne vaan tehkää niistä vientituote."  Suomen on nyt parasta sulkeutua.
Luovasti.
Valtion itsesäätelyn ja toimintakyvyn ehdoilla.

Valtion on järjestäydyttävä - Kiinan mallin mukaisesti ja Ruotsi rationalismia seuraten.

Eurohysteriaa ja euroalistumista on mainostettu "solidaarisuutena" ja "avautumisena" Euroopalle vaikka se on ollut vain antautumista pankkiireille. Säännöstelyn purkamista saalistuksen tieltä.

Nyt on aika palauttaa vanha valtiokäsite, valtionyhtiöt ja suojatullit.Terve itsekkyys on ainoa toimiva tie Suomelle, sillä nyt tyhmä antautuminen on ollut vain suomalaisen oikeistoeliittimme huomiopisteiden kerjäämistä Saksalta ja Lontoon veroparatiisin "kuninkaalliselta" eliitiltä. Valtion purkamista "uuden maailmanjärjestyksen" tieltä.

Paikallinen talous ja paikallinen ravinnontuotanto on säädettävä pakolliseksi.

Miksi Suomen on valittava sama suunta kuin mitä Ruotsi ja Kiina on valinnut. Siksi.

Vanhat kikat.
Ruotsin loistava selviytyminen euro-orjuudesta;
Ruotsi on samaan aikaan globaali toimija mutta valtion varallisuutta ja kansallisomaisuutta suojeleva.

Suomen tärkein valuutta on luottamus ja uskottavuus - ja sitä on vielä:Jääkö Suomi kokonaan grafeenipuhelimen kehittelystä jälkeen Ollilan järjestämän Nokia-Sammon lihoiksi laittamisen jälkeen?  Johtopäätöksiä?

Miksi ihmiset uskovat yhä kokoomuksen talouspuheeseen ideologiansa suojana samalla kun kansanvaltaa kaapataan ja demokratiaa kumotaan? Usko rikastumiseen ja statusaseman nousuun kohti eliittiä?

Uuteen palautettuun pohjoismaiseen vahvaan valtiomalliin tänne Suomeen virtaisi rahaa nyt käsittämättömät määrät sijoituksina, jos ottaisimme taas valtionyhtiöt vahvan valtiomallin perustaksi: vakaus, avoimuus ja ylikansallisen orjatyön torjunta.

Vakaus ja omavaraisuus olisi nyt tärkeintä valuuttaa valtion kehittämisenä. EU:n ”globalisaatioehdot”, Valtiota rajoittavat sääntelyt ja valtion tuhoamispolitiikka ikkunasta ulos.
Nyt ei säännellä pankkeja vaan vain valtioita pankkien plutokratian tuottamiseksi, liittovaltioprosessin ideologisessa Amokin juoksussa.
 • "Suomi on jo varannut 15 % maapinta-alastaan monikansallisille kaivoksille ja nyt ollaan luovuttamassa viimeisin kansallisaarteemme, puhtaat pohjavedetkin"


 Ja tietysti innovatiivisuus
tulisi tulla kaupallisten firmojen avainväyläksi, johtajien nopea erottaminen ilman kultaisia kädenpuristuksia todellisen kapitalistisen dynaamisuuden luomiseksi - valtio tukemaan aitoja innovaatioita ja nopeasti markkinoiden valtaamiseksi. Työntekijät ovat tärkein resurssi, eivät eliittijohtajat ja Troijan Elopit.

Valtiolle sitten myös voitto-osuuksia riskien ottamisesta. Siitä hyötyisivät kaikki. Emme voi nousta korkean teknologian maaksi ellei valtio suojele hajottavalta keinottelulta ja luo valtionyhtiöitä päämäärätietoisilla teknogolisilla tavoitteilla myös työpaikkoja luomaan.
Ei luomaan nopeita voittoja pörssieliitin saalistukselle vaan rakentamaan taas teollista yhteiskuntaa mm. saasteettomalla brändillä ja ekologisella elintarviketuotannolla, jolla olisi korkea brändituotetilaus maailmalla.


Globalisaatio-alistumisen on uusliberalistisena valtionhajottamis-ideologiana hylättävä päämäärätietoisesti ideologia-analyysin kautta.


Poliitikot ovat suostuneet Suomen ajamiseksi alistuvaksi kehitysmaaksi ja Naton koiraksi. Poliittisesti ja taloudellisesti nöyryytetty poliititnen linja.
Teollisuuden salaliitot Suomen itsenäisyyttä vastaan on laaja - myös öljy-yhtiöiden vaatimuksesta energiaomavaraisuutta on estetty. Ideologista Taloussotaa.

 • "Muuntamalla Suomen nykyinen hakkuuylijäämä kuiduksi pystyttäisiin korvaamaan 20 % maailman puuvillasta.

  Suomen nykyisestä hakkuuylijäämästä (25–30 miljoonaa kuutiopuumetriä/vuosi) voitaisiin valmistaa 5–6 miljoona tonnia kuitua. Jos puuvillakuidun tuotanto vähenisi vastaavasti, hiilidioksidipäästöt vähenisivät 120–150 miljardia tonnia ja peltoalaa vapautuisi 18–25 miljoonan ihmisen ruoan tuotannolle. Lisäksi aavikoituminen vähenisi noin 10 %:lla."  http://www.aalto.fi/fi/current/news/view/2013-10-02/Eurokriisianalyysejä ja lupauksia pörssipankkien tyytyväisyydestä eurolahtauksen jälkeen EVM-hirviön käynnistyessä  sataa kuin Esterin perseestä mutta tarvitsemme rehellisyyttä siitä ideologiasta, jolla meidät on ajettu kohti Kreikan kurssia ja avuttomuutta.
Jos emme tunnista ja estä ideologiaa, joka luovuttavan Suomi-katastrofin ja eurokatastrofin on aiheuttanut, emme voi tehdä mitään.
Haluammeko taas valtion, joka valitsee kirkkaasti yhteiskunnan yli talouseliitin lyhytnäköisyyden, yli pörssikeinottelun ja haluammeko sopeuttaa taloudellisen toiminnan vakauden mukaan - vai annammeko yhä suurpääoman ajaa suomalaisen halpatyövoiman kurjistamista tuloerojen kasvattamiseksi?  

Globalisaatio on ollut brutaalia pörssi-ideologian jyräystä: sen primääriarvo on ollut vain Aasian markinoiden maksimointi ja Euroopan pumppaaminen tyhjiin.  Pörssikeinottelun piristämiseksi ja edistämiseksi. Epäinhimillisesti.

Kiinakin käyttää huoletta suojatulleja ja valtion itsemääräämisoikeutta talouden ja kehitksen kokonaiskontrollissa.

    Miksi emme me?
Vain kokoomuksen keinotteluideologian ja tuhontuoneen elitismin tähden?

Uuden talouden ehdot ja vakaat valtionyhtiöt pääoman houkuttelijoina.
Katsokaamme taas Ruotsiin ja sen ylpeään itsenäisyyteen.Avainsana: valtionyhtiöt.

Markkinakapitalismin pelastukseksi, ei päättömäksi pörssisosialismin ja pörssin teurastamislogiikan seuraamiseksi teuraalle.

Vakaus ja luotettavuus avainpolitiikaksi.


 • Naomi Klein on kuvannut kirjassaan Tuhokapitalismin nousu

  lukuisia tapauksia, joissa erilaisia kriisejä on käytetty hyväksi yhteiskunnallisen omaisuuden yksityistämiseen, ammattiyhdistysliikkeen murtamiseen ja muuhun oikeistolaiseen politiikkaan. Niin äärimmäisiä ehdotuksia, kuin Klein kuvaa, ei Suomessa ole esitetty, mutta logiikka on sama

  Kriisiin vedoten edistetään valhellisia oikeistolaisia linjauksia, eliitin etuja, ei kansallista vaurautta

  - http://jukkatorikka.blogspot.fi/2013/01/kasvun-avaimet-suomelle.html
Ei kommentteja: