keskiviikkona, elokuuta 07, 2013

Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä


  Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä Denialisti Petteri Järvinen ristiretkellä
Petteri Järvisellä on todella harhainen lähtökohta oman logiikkansa, oikeistolaisen mielenrauhan puolustuspuheenvuoroissa ja "vapaan ajattelijan ihmiskuvan"  perustelemiseksi yleisön retorisessa taivuttelussa "kritiikkiin":
  
ihmisten ei pitäisi välittää tieteestä ja tiedemiesten valtavasta yksimielisyydestä

- vaan ilmastonmuutoksen "arvioiminen" on vain jokaisen yksilön oma yksilöllinen "kriittinen mielipide". Johtopäätöksiä pitäisi varoa - poliittista staasista, euro-pax romanaa, kulutusjuhlaa ja pörssiä ylistävää mediaharhaa horjuttavana. Ja tämä on Järvisen "todiste" ja loukkaantunut vetoomus denialistien "rationaalisesta itsenäisyydestä", jota mikään ei rajoita   (paitsi ikuisen pörssikasvun ja ympäristörikosten oikeistolainen velvoite länsimaisena ylpeytenä "talouden" eli pörssieliitin tähden).


Uusliberalistisen ideologian mukaan yksilöiden (eliitin) eduntavoittelua ei tule rajottaa, ei edes tieteellä, yhteisvastuulla tai moraalilla. Järvisen retoriikka on hyvin emotionaalista ja loukkaantunutta, aivan kuin denialistit olisivat uhreja tai "vähemmistölogiikan" muaan määriteltävä suojeltava ihmisryhmä.

Solidaarisuus ja yhteisen edun tunnustaminen uuden vastuullisen kapitalismin tiukalla sääntelyllä olisi liian sosialistista ja "utooppista" kovan oikeistolaisen elitismin ja rikastumisfantasian kannattajille.

Järvinen puhuu uhkaavasta "toisinajattelijoiden pilkkaamisesta" ilmastokatastrofin tunnustamisesta puhuttaessa: 
aivan kuin eliittimme luoma kulutuskulttuurin valtavirta ja ikuisen kasvun harha, vastuuttomuutta korostava pörssi-ideologia olisi "toisinajattelua" kokoomuksen terrorisoimassa ja yliopistonsa tuhoavassa Suomessa?
 
Tieteellisen ilmastonmuutoksen faktojen "kritisoiminen" esitetään tässä denialistisessa maailmankuvassa, oikeistolaisessa jatkuvan pörssivoittojen kasvun ideologiassa, ihanteena, yksilöllisyyden ja rationalismin todisteena.

Järvinen ei ole lukenut filosofiaa eikä ymmärrä, kuinka vaarallista tosiasioita halveksuva kehäpäätelmä ideologisesti on -  esim. natsien fasismi perusteltiin  täysin samankaltaisella kehäpäätelmällä.

Kehäpäätelmä on juuri sitä sokeaa ja itsetuhoisaa idealismia, jonka leiman Järvinen kokoomustyyliin haluaisi mielellään luovuttaa realistisille ja vasemmistohenkisille humanisteille.
Eli tiedemiehiä puolustavat ovat nyt rationaalinen uhka Järvisen "yksilöille", "vapaan" pörssikapitalismin kannustusjoukoille. Antaa mennä vaan, luonto kestää mitä vaan.

 • "Globalisaatiota" on käytetty uusliberalismin auraajana ja samalla on vihaisesti kielletty sen olevan oikeistolainen eliitti-ideologia. Nyt eurokatastrofikin osoittaa että tuima ideologia-analyysin torjuminen on ollut vain kikka, jonka toimittajat uskoivat.  
Kunnon kokoomuslainen ei ikinä tunnusta olevansa väärässä ideologisesti - hän haluaa ampua sanansaattajan ja puhua "vihreän aatteen" taloutta rasittavista pikkumaisuuksista.


Denialistien puhetapa on jo selvää itsepetosta todellisuutta rajaavana diskurssina:

denialistit kieltäytyvät puhumasta saastuttamisen, ekosysteemin lämpömuutoksen, ilmakehän otsoni- ym. kerroksien ja luonnon tuhoutumisen valtavista kerrannaisvaikutuksista, metaanin vapautumisen tuntemattomasta vapautumiskynnyksestä merenpohjasta ja Siperiasta (täydellinen tuho ilmakehälle ja ihmiskunnalle 100% varmuudella),  merten ravintoketjujen kiihtyvät romahdukset lämpenemisen ja saasteiden kiihdyttäminä,  GMO-teollisuuden ultramyrkyllisten torjunta-aineiden aiheuttamista mehiläisten joukkomurhista, öljykatastrofien hälyttävistä vaikutuksista Golf-virran hidastumiseen  - ja puhuvat lakonisesti hymyään pidätellen vain "lämpimistä kesistä".
 • Puhe lämpöräjähdyksen seuraavasta vaiheesta, sotia rajusti eskaloivasta jääkaudesta, saa yleensä aikaan oikeistolaisissa vain heleää tietämättömyyden tyhjää, angstista naurua.

  Ahdistuksen torjunta on aina kepeää ja tietoa torjuvaa. 
Tietämättömien, tieteen halveksijoiden ilmaisemaa ivallista hekottelua, täydellistä ideologista torjuntaa tilanteen kauheudelle ja oikeistolaiselle kontrolloimattoman ahneuden ja keinottelun ideologian syille.
 • Uusliberalismissa säätely on otettu valtioilta ja siirretty pörssisysteemille - joka nyt käyttää valtioita eliitin keinottelun ja vapaasti saastuttavan teollisuuden rahoittajaksi mm. EVM:n kautta

Elämme nyt yhä jyrkemmin oikeistolaisempaa suomettumisen vaihetta, eurovimmaa eurouhrautumisen vaatimuksilla, kohti Saksan maakunnaksi - lopullisena ratkaisuna poliitikkojen vastuuttomuuteen kansalaisille ja perustuslaille. 
Kuten Kekkosen suomettumisessakin niin euroeliitin ohjaamassa suomettumisessa on kyse vaihtoehtojen kieltämisestä, ilmiselvien tosiasioiden sensuurista ja ennenkaikkea eliitin aiheuttaman katastrofin seuraamuksien vastuun vapauttamisesta. 
 • Ministerimme ja EK ovat kiihkeästi ajaneet eurokatasrofia ja ilmastokatastrofia (eli mm. Kiinan etuja saastuttaa vapaasti) ja estäneet paikallistalouden luomutlouden suojelua  mutta kieltävät jyrkästi olevansa mistään vastuussa - kansalaisia syyllistäen ja perustuslakia halveksuen.

  Veroprogressio on kielletty puheenaihe sillä eurohysterian tarkoitus onkin tuhota valtio ja vapauttaa teollisuus kaikista saastuttamisvastuusta:

  Talvivaara onkin eliitin raikuvin naurunäytös ja shokkikapitalismin toteuttamista perustuslain ja ympäristölain tuhomaisprojektissa. "Talouden tähden".

  Pörssin keinotodellisuuden tähden. 

Oikeistolaista talouskasvun vastuutonta kiihkoa ei haluta nähdä maailmanlaajuisen ekosysteemin tuhoajana ja julmana orjatyövoiman käyttönä mm. Applen ja Nokian ihanien kännykköjen valmistuksessa. Ideologisesti ei haluta nähdä riistoa ja seuraamiksein kieltämistä joka tasolla. 
Motivaatio on selvä kapitalismin riemuvoittoa julistavilla, vaikka EU:n superkapitalismi ja naamioitu oikeistolainen elitismi on tuhonnut Euroopan käsitteenä ja yhteisönä.
 • Systeemi toimii: eliitti rikastuu samalla kun Eurooppa tuhoutuu pelastaessaan keinottelijoita ja ulkoistaessaan itsetuhoisasti saastesäännösteltyä teollisuutta sääntelemättömiin maihin.

  Kokoomuksen apupuolueen, Kataiselle ja oikeiston eliittiydinryhmän ydinvoimateollisuudelle uskollisen vihreän puolueen ahneella avustuksella harhaista eliitin EU-uskoa pönkittäen kaikilla EU-identiteettivalheilla paikallistaloutta ja paikallisenergiantuotantoa vastaan (energiaa keräävä massarakentaminen teollisuus- ja öljylobbaajien sensuroimana rakennusteknologiana, aurinko, maalämpö, hiilidioksidia sitovat polttoprosessit yms).

  EU ja harhauttava "hiidioksidikauppa" on perustettu estämään mm. eettisten tullirangaistusten ja ekologisen paikallistuotannon käyttöä vastaan - Kiinan ja Aasian pörssivoittojen tähden. Ideologisesti; sijoittajille, eliitille. Euroopan alistamista pörssiyhtiöiden siirtomaaksi.

  • Hiilidioksidikauppa on valtava huijaus poliittisesti antautuneiden vihreiden tukemana - mutta Järvinen ei puhu siitä, kuinka se on ideologisesti rakennettu oikeistolaisen pörssieliitin luoma huijaus Kiinan ja Aasian saastuttavan vallan lisäämiseksi pörssin sokean voitonteon ehdoilla.

Järvisellä on tyypillinen motivaatio
oikeistolaisen harhaisen maailmankuvansa takana:

  Älä missään nimessä myönnä, että sääntelemätön pörssikapitalismi ja globalisaatiopropaganda ovat epäonnistuneet ja tuhoamassa maailmaa saastuttamalla ja raiskaamalla luontoa peruuttamattomasti (sademetsien häviämisen eskalaatio ilmastomallien muutoksissa) 

 ja että kaupan päälle kapitalistinen plutokratia on muuttumassa taas fasistiseksi sotataloudeksi transatlanttisen militaristis-pörssiteollisen liiton ja Naton rahoittaessa systemaattisesti kolonisaatiosotia mm. Afganistanissa, Libyassa, Malissa ja Syyriassa, tulevia "rauhan ja naisten vapauden" sotia valmistellessa ja äärimuslimeja rahoittaessa mm. Saudi-Arabian kautta.

Öljy- ja dollari-sodasta "terroristeja" vastaan ja suomalaisista armeijan palkkasotilaista Natossa (noin 250 kpl nyt) tehdään nyt länsimaisen harhan ja paineen purkamisen looginen turva ja pakkomielle, aivan kuten 1930-luvun Saksassa vallan halun ja lebensraum-propagandan ideologisessa valtapelissä.
 

 Elämme nyt romahtavassa Euroopassa,
jossa pankkiireja on vain palkittu rajoittamattomasta (eliitin) yksilöllisyydestä ja talouden tuhoamisesta lisäämällä katastrofin aiheuttajien valtaa:
 Suomikin on nyt ajettu oikeistolaisten pakkomielteiden takia keinotekoisesti kammottavaan 90 miljardin limääräiseen euron velka-ansaan Suomen pankin harrastaman saksalaisten pankkienraoittamisen muodossa - Kreikan tuhoamiseksi syntipukkina perussuomalaisten ja  muiden piilo-oikeistolaisten riemuksi.
* Tämä EKP-velka on siis valtionvelan lisäksi veronmaksajien taakkana (90 + 100 miljardia), Kataisen ja Urpilaisen uusliberalistinen lahja Suomen sitomiseksi teollisuuseliitin plutokratiaan.
 • Kreikan ympäristökatastrofi on valtava:

  ihmiset hakkaavat metsät nyt polttopuiksi saksalaisten pankkien rikastuttamiseksi ja EU:n takaamien eliittikreikalaisten  veronkierron jatkamiseksi. 
Vain oikeistolaista shokkikapitalismi-ideologian luomaa katastrofia, junttaamaan entistä syvemmälle.

Kysymys on maailmankuvasta.
Kysymys on ihmiskuvasta.

Kysymys on oikeistolaisesta ideologiasta, joka kieltää olevansa ideologia ja tuomitsee muut ideologiat lapsellisiksi, kielletyiksi ja epärationaalisiksi puheenaiheiksi, vaarallisiksi vaihtoehdoiksi. 
Samalla vaatien suomalaisia köyhiä nyt uhrautumaan ja alistumaan eliitin voitonteon maksimoimiseksi "talvisodan hengessä" ja unohtamaan kulttuurimme aikaisempi yhtä looginen fasistinen tausta natsien ahkerana ja uhrautumishaluisena liittolaisena.
Ilmastodenialistit näyttävät kaikki näkevän tasaavan veroprogression ja eettisten tullisakkojen Aasialle olevan länsimaisen kulttuurin tuho.
Oikeistoeliitin arvovaltatappio se olisikin.  
Kysymys on kaikesta siitä, mistä on oikeistolaisessa koulusysteemissämme ja Helsingin Sanomien ja YLE:n suomettuneessa sensuurimedia-"kulttuurissa" on kielletty keskustelemasta. 
Kysymys on ideologisesta taistelusta vähämielisessä denialismissa oikeistolaisen maailmankuvan alla.
Kapitalismin ja nousevan liittovaltion sotatalouden puolustamisessa.

Isoista asioista, joita suomalaisten aivoja on oikeiston ihmiskuvalla ja ihanteilla ohjelmoitu ohittamaan.
    "Ei ole ideologioita, on vain talouspuhetta,
     eliitin hyvä on teidän hyvänne..."

 Emme puhu nyt nappikaupasta, puhetavasta ja "keskustelukulttuurista" vaan Eurooppalaisen "todellisuuden" hallinnan kokonaisuudesta ja romahduksesta;
Valheiden paljastumisesta  ja taloudellisesta sodasta,
alistumisesta pörssitalouden villiintyneelle vallankaappaukselle demokratian tuhoamiseksi pörssikapitalismin "kasvojenpelastusoperaatiossa".

Todellisuuden kieltämisen kasvavassa propagandavyöryssä jopa tieteellinen totuus on pelottavaa vallan pitäjille, oikeistohegemonian puolustajille, yhteisen edun elitistisille kaappaajille.


   "Don't mistake denialism for debate."


          What is at the root of denial?

A Must Read from Chris Mooney in Mother Jones


 •     - Kymmenen tuhon merkkiä -

http://thinkprogress.org/climate/2010/11/15/207034/year-in-climate-scien...       - Suomennettuna pikakäännöksenä:

http://translate.google.com/translate?sl=en&tl=fi&js=n&prev=_t&hl=fi&ie=...


Suomi on luopunut Ruotsin mallin valtionyhtiöistä,  resurssien jakamisesta ja hyvinvointivaltion kansallisomaisuudesta lainsäädännössä
 • "Maan povessa piileviä luonnonvaroja ei lainsäädännön mukaan omista nyt kukaan.

  Ne siirtyvät kaivostoiminnan myötä löytäjän omaisuudeksi.  Valtio  eli kansalaiset ei saa minkäänlaista korvausta arvokkaista mineraaleista.”

http://www.vihreatuuma.fi/puheenvuoro/huomioita-kaivosbuumista


Riiston ja denialismin todellinen syy:  
itsetuhoinen ja elitistinen veronkierron systeemi pumppaa valtioilta ja veronmaksajilta kiristettyä kriisirahaa veroparatiiseihin talouden tuhona.  

 •   Jan Hurrin arvio pankkien tilastaEi kommentteja: