lauantaina, toukokuuta 11, 2013

Suomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013


  Suomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013Kansa ei ymmärrä Libor-skandaalin järkyttävyyttä ja kapitalismin keinotteluluonnettaSuomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013Suomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013Suomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013Suomettumisen teoria ja käytäntö armon vuonna 2013


 
Suomettuminen.

Kuinka selittää se yksinkertaisesti ja ilman kompleksisia historiallisia viitteitä?
  
Suomettuminen on turhaa ja teatraalista pienemmän valtion alistumista suuremman poliittisen voiman alaisuuteen sisäpoliittisen eliitin valtataistelun ja rahankahminnan takia.

Eliitti julistautuu "pelastavan voiman" edustajaksi ja kaikki muu on uhkaa "Suomelle".  Eli suomalaiselle eliitille. Eliitin valta suojataan dramaturgialla "uhasta" ja ainoasta tiestä uhan neutralisoimiseen.
Eliitti ajaa Suomen eurokriisiin ja vaatii rkisin varjolla lisää valtaa. Ja kansa on aika hiljaa eliitinsä edessä.

Neuvostoliiton uhan eli sen "tyytymättömyyden" tilalle on tullut EU ja varsinkin euro. Eurojuntan tyytyymättömyys sisäpolitiikan ainoaksi linjaksi.
  Lähes identtisesti. 
Jaakko Iloniemikin myöntää nyt että Kekkosen näkyvä mediapolitiikka eli YYA-ulkopolitiikka oli vain sisäpolitiikkaa.

Suomettumisen eli eliitin valtaa tuottavan disinformaation hegemonia mediassa yksi tärkein toistuva ilmiö on se, että vastuunkantajat ja valtaa kahmineet  eivät ota ikinä vastuuta vallankäyttönsä seuraamuksista. "Työrauhaa!". 
Vain statusasema ja systeemin kunnioittaminen ratkaisee, ei toiminnan seuraamukset.

Vapaus ja julkisuus uhkana eliitille, valtion asiakirjojen salaamisen lopettaminen ja vaihtoehdot julistetaan uhaksi. Tietysti ne ovat uhkaa - eliitille.

EU on yhä retoriikassa vapauden ja talouden aate vaikka kaikki lupaukset sen talousihmeestä ja eliitin keinottelusta ovat kääntyneet kammottavaksi painajaiseksi.
Yhä oikeistovihreät poliitikotkin puolustavat kädet vapisten EU:ta vaikka EU:n tärkein talouspoliittinen tehtävä "globalisaationa" on ollut vapauttaa Kiinan saasteteollisuus eurooppalaisten maiden tullitoiminnasta (vaikka Kiina on pitänyt tullinsa) ja vapauttaa pörssi eurooppalaisista korkean teknologian saastettomista kilpailijoista.
Euroopan teollisuutta tuhotaan vauhdilla Aasian ja pörssikapitalismin keinotteluperiaatteiden tähden.

Ultraoikeistolainen amerikka- ja saksakeskeisyys ("EU") on nyt suomettumisen napa ja keino kaikilla keinotekoisilla suomettumisen keinoilla.
"Euroopan kova ydin" hinnalla millä hyvänsä.
 • Kuulostaa hyvinkin fasistiselta puheelta kuin jatkosodan lanseeraamisessa. Kova ydin? Miksi ja kenelle kova? Miksi tämä kielikuva on toistunut kymmeniä kertoja kokoomuspoliitikkojen huulilta? Vanha fantasma, joka aiheutti myös sisällissodankin (suomenruotsalaiset porvarit eli eliitti luovutti Suomen Saksalle jo 1917).

Tämä vuosisadanalun suomalaisten äärioikeistolaisten porvarien ideologinen harha ja vimma eliitin etuoikeuksista elää yhä eliittivallan taktisissa keinoissa.
Ne ovat nyt ennen kaikkea retorisia keinoja. Ideologiset arvovalinnat kätketään talouspuheeseen ja vaatimuksiin talouden puolesta. 

Suomen itsenäisen valtion kansalaisten etujen ajaminen on uhka amerikkalaiseen kolonisaatioon ja talousimperialismiin sitoutuneelle uusliberalistiselle eliitille, dollariuskovaisille - kuten Helsingin sanomille ja kenraaleille. 
Hyvinvointivaltiolle kehotetaan jättämään toistuvasti hyvästit suuren roomalais-katolisten ja kalvinististen virkamiesten johtaman liittovaltion tähden. Kuin hyvinvointivaltio olisi syntiä vaikka se on tuottanut yhden maailman tehokkaimmista valtioista kansainvälisissä vertailuissa.
Eurolupaukset on käännetty uhkauksiksi.
Lupaajat eivät joudu vastuuseen vallan käytöstä vaan vaaptivat lupauksien uskojia vastuuseen.
Median syyllistävä sävy alamaisille on valhe.
Vanha aateliston ja papiston valhe. Roolipelin retorinen ylläpito demokratian tainnuttamiseksi. Vanha keino.

Kekkosella "Suomen hyvä" ja "YYA" oli vain Kekkosen "yksinäisen" valta-aseman" ja kansaa syyllistävän johtajakultin populistista korostamista.
Fantasma kaikkivaltiaasta isästä, jota ei saa häiritä.

Kun Helsingin Sanomat
näinä päivinä puhuvat inhoten populismista ja puhuvat ihaillen samaan hengenvetoon Ruotsin aatelisten uusista naimajuhlista, olisi aika katsoa historiaan ja Helsingin sanomien lukemattomiin  populistisiin valheisiin eliitin vallan pönkittämiseksi. "Kekkonen hiihtää. Kekkonen kalastaa. Kekkonen poistaa uhan".
   "EU tuo halvan leivän ja työllisyyden".   Kunhan alistumme.
Stalin olisi kateellinen suomalaisen eliitin luomasta verhotusta valheiden vallasta ja kansan alistumisen kaipauksesta.
Kuntien tuhoaminen on vain osa valtion tuhoamisprosessia, vallan keskittämisprosessia.

Aika rivon suoraa on tämä suomettumisen kabinettivalta, hyväveli-mekanismi valtiota ja veronmaksajia lypsäen, pikku jutuissakin - kuntien eliittisopimukset ja maan tapa kertautuu suoraan eduskuntaan asti: 
Poliitikot järjestävät siis verovaroin salaisia juhlia salatuille henkilöille.
Ja me hyväksymme tämän antamalla vain lisää valtaa samoille naamoille. Keskiviikkokerho on Kekkosen klaanitoiminnan jatke - klaanit neuvottelevat nyt ilman Kekkosta mutta suurta isää suuresti kaivaten.

Eliitin itsetunto ja valta perustuu etuoikeuksiin ja röyhkeyteen.
Tämä on Ruotsin vallan ajan tärkein perintö, eliitin eetos.
Eliitti, joka on sitoutunut salaisiin päämääriin salaisissa kokouksissa. kansalle kiljutaan runollisia kielikuvia EU:sta rauhanprojektina.
Yksinkertaista.
Tehokasta.

Suomettuminen tarkoittaa alistumismielialaa.
Kansalle.
Poliittiselle sisäpiirille se taas tarkoittaa alistamismielialaa ja loukkaantunutta uhoa.

Neuvostoliiton uhan mielipuolinen retorinen paisuttelu ensimmäisessä suomettuneisuudessa oli vain taktinen keino kekkoskultin luomisessa.
Samalla ystävyys-propagandaa käytettiin totaalisen mediasensuurin saattamiseksi Kekkosen ja Kekkosen porvariklaanien despoottisen vallan takeeksi ja salaisen Nato- ja CIA-ulkopolitikan suojaksi. Nyt suurin sensurin kohde on Afganistanin sota ja tappamisen meininki rauhanturvaamisessa. 

Natoharjoitukset ja Naton sotatoimet Afrikassakin ovat suomalaisessa median retoriikassa nyt vapauden symboli. YYA:ta - yhteistyötä ja vapautta. Ilman itsenäistä armeijaa ja omaa geopoliittista älykkyyttä.
Kaikki tehdään Naton vuoksi vaikka "emme ole aktiivisesti menossa Natoon". 
"Sota on vapautta" 1930-luvun henkeen.
"Rauhanturvaamista" uusilla kriiseillä. Fundemantalisti-muslimien rahoittamisella Syyriassa - kuten Afganistanissa 1982.

Eurokin on vain dollarin vahvistamisen ja varmistamisen poliittinen instrumentti. ideologisesti sidottu instrumentti. Imperialistista politiikkaa, amerikanisaatiota. Sotatalouden laajentuma. 

Kekkoslandia oli täydellisen paranoijan vallassa ja nykyisen paranoijan esikuva:
 • monet lapset luulivat Kekkosta jumalaksi kirkon kammottavan vallan uskonnollistamisen ja yhtenäiskulttuurin seurauksena (pakkorukoukset Kekkosen puolesta kouluissa).
Nykyinen paranoijamme näkyy turtumuksena ja regoimattomuutena siihen että epäonnistuneita ja valehteleiva poliitikkoja ei eroteta demokratian ehtojen mukaisesti ja Suomi käy sotaa Naton sodissa ilman sodanjulistamisia. Rauhaa. Demokratiaa. Hinnalla millä hyvänsä. 

Kun olet suojeltua eliittiä, saat tietysti kateellisen pelokasta ihailua elitistisestä asemastasi.
Yksinkertainen mekanismi, miksi eliitin salailuja salaillaan eliitin ihailijoiden toimesta. Siksi opettajat eivät kerro homekoulujen homeesta. Pelko ja valta ja ihailu sekä Lions-klubi ja vapaamuurarit Turun taudin pimeänä varjona koko Suomen yli.
Oikeistolainen naamioitu totalitarismi - suomettuminen.

Vaihtoehdottomuuden mielialaa, suggestiivista vallankäyttöä.
 "Jos ette alistu ja hyväksy salailua, niin ystävämme muuttuvat viholliseksi"
Neuvostoliitto, EU ja Amerikka. Uhkakuvia eliitin ystävinä.
Paranoijaa vallan takeena.

EU on uusi Neuvostoliitto,
jonka avulla eliittimme lamauttaa kansalaisia ja kahmii itselleen ehdotonta valtaa yhä suuremmilla uhkakuvilla.
Shokkipolitiikkaa demokratian ja perustuslain lopulliseksi lopettamiseksi totalitaarisen liittovaltion tieltä. 
Syynä ja "perusteluna" nyt tietysti euroaatetta ajaneiden eurokatastrofi. Euroaatetta ajavien ehdoilla.
Katastrofi aseena, saksalaisten pankkien virittämät Kreikan velka-ansat saksalaisen liitovaltion perusteena.

Nyt Suomi ja EU rahoittaa europankkeja keinotekoisesti veronmaksajien rahoilla vastoin EU:n virallisia sopimuksia, jotta oikeistolainen keinottelijoiden katastrofaalinen pörssi-ideologia  ei joutuisi romahtamaan.
Ideologian ja pörssikeinottelun tekohengitystä esitellään meille Euroopan pelastamisena.
Tämä ideologista sotaa, juuri kun meidät saatiin uskomaan, että ei ole ideologoita ja kamppailua vaan vain talouspuhetta. Taloustoimittajat jäivät suu auki kun Stubb julisti EU:n olevan "talousdarwinimia". Mitä, missä kansojen suuri yhteistyö talouspankkien bail outeissa.

Suomettumisen aikakausi ei koskaan loppunut.

Mauno Koivisto
oli uusi Kekkonen, populistinen kuva mediasta oli vain onnistuneempi ja valheellisempi tästä pankkimiehestä, joka soluttautui neutralisoimaan ja kaappaamaan SDP:tä oikeiston haltuun.
Paavo Lipposta on oikeastaan turha mainitakaan, Lipposen nahkurin orsilla terva roiskui Kekkosen otteella ja Suomi liitettiin väkisin euroon epädemokraattisesti, vaihtoehdoista valehdellen ja kansaa uhkaillen.
Ruotsissa ja Tanskasta kansalle ei valehdeltu.
Toimittajiakin uhkailtiin suoraan Helsingin Sanomissa että hallituksen ja poliittisen eliitin eurovalinnasta ja rahalittosopimuksista ei saa kirjoittaa etukäteen ennen EU-vaalia. Kekkosen ajan despoottiseen tyyliin.


On luotu lumedemokratia,
jossa kansa ei koe eikä halua, että sillä olisi valtaa.
Lamaantumisen konsensus.
Epädemokraattinen poliittisuuden inhoaminen alistumalla. 
Uhoa alistumisen selittämiseksi yksilöiden psykologisena mekanismina, defenssimekanismina, kansalaisen peruspelon eetoksena.
Pelon, sopeutumistarpeen, täysin vääristyneen itsesuojeluvaiston ja hahmottomuden takia. Taustalla on tietysti tuhat vuotta kolonisaation historiaa raiskauksen, verottamisen, sensuurin, pakkouskonnon ja muokkauksen kohteena.
 • Jopa saksalaiset nauravat suomalaisille; 
italialaiset ovat rikastuneet ihan estoitta kun eivät ole totelleet EU-säädöksiä kuten kafkamaiset suomalaiset virkamiesiskujoukot. Eikä kukaan ole rankaissut italialaisia.
Suomalaiset rankaisevat itse itseään kuten ruotsalaiset aateliset ovat opettaneet.

Konsensus
on tehokas suomettunut valhe, jossa kansalle luodaan illuusio vaihtoehtojen puutteesta.


Vasemmistoliitto
nykyisessä oikeistohallituksessa pumppaamassa rahaa pörssikapitalismin keinottelijoiden rahoittamiseksi ilman sijoittajavastuuta.
Tämä on suomettumisen kauneimpia kukkia. Vasemmistoliitto takaamassa ärioikeistolaista talouspolitiikkaa konfliktin ja vastakkainasettelun esilletulemisen välttämiseksi.
Konsensus.
Kauheimpia uhkia demokratian olemassaolelle siis.
Aito nimi ideologialle on talousteokratia, jossa yksityiset pankit on ylennetty valtioiden yläpuolelle - valtioiden eli veronmaksajien rahoilla. Täydellinen huijaus eurounelmien kannattelemana.
Kun ihmiset eivät edes kykene kuvittelemaan demokratiaa ja kansanvaltaa.


Valtiontalouden tarkastusvirastokin
uskaltaa ilmaista kuinka päin helvettiä eliitin hegemonia eli uusi suomettuminen on mennyt hallituksen toiminnassa. Demokratian mitätöiminen, junttauspolitiikka tuottaa keskitettyä valtaa ja vastuuttomuutta - Kekkosen malli "toimii".  Vaadi ja vaikene.Hajota ja hallitse, kieltäydy kivikasvoisesti vastuusta ja vaadi lisää valtaa vastaukseksi syytöksiin;

Lobbaaminen
on  suomettumisen uusi kulttuurinen elementti. Uusi pikantti kapitalistinen sävy salaisen sauna-keskeiseen ja viinahöyryiseen maan tapaan.
Haluatko olla eliittiä vai eliitin vihan kohteena? Unohda julkisuus ja avoimuus niin olet eliitin tiellä. Ihaile Caesaria ja hallitsemisen hajottavaa voimaa, niin voit joskus olla eliittiä. 


Salainen ulkopolitiikkamme - on valtaa sisäpiirille


Me olemme jo Natossa.
Meitä on huijattu. Kenraalien mieliksi.

"Yhteistyössä ei ole mitään vikaa... tarvitsemme yhteistyötä... miksi yhteistyötä pitäisi arvostella..."
Kaikki on tehty, mitä Nato on vaatinut.
Veri virtaa suomalaisten erikoisjoukkojen sotilaiden yöllisissä hyökkäyksissä  tappoina, joita media armollisesti ei uutisoi. Elämme sotasensuurin sisällä.
Aseistus on aivan turha Suomen aluetaktisille tarpeille mutta keski-Euroopalle hyvä -  se voidaan siirtää keski-Eurooppaan milloin tahansa. Ja Naton asekauppiaant ovat tyytyväisiä miljardeista, mikä onkin Naton pääfunktio.
Lisäksi aseistus on täysin vaaraton nato-kenraaleille sillä heillä on nyt koodit rampauttaa Suomi milloin tahansa.

Vastakkainasettelujen aika paljastuu kansalle nyt oudossa näytelmässä, jossa oikeiston palvelijat yrittävät käyttää vasemmiston sanastoa ja puolustaa äärioikeistoa.
Monelle on yllättävää, kun oikeistolaiset ovatkin oikeistolaisia eivätkä vasemmistolaisia hyvinvointivaltion rakentajia.
Mitä, eikö vastakkainasettelujen aika julistettu loppuneeksi? Isä, äiti, en mä ole vastuussa Suomen politiikasta, älkää kertoko kaikkea!  

Yleinen skeema ja Kekkosen epädemokraattisen kontrollin monipuolisuus ja perintö - salaisen vallan viidakko:Eliitin perussävel kuinka "kapitalistiset" pankit saavat verottaa kansalaisia ja puhua "voitonteosta"
Tämä on kapitalismin henki: alistetut kustantavat eliitin fantasiat

Kyllä on porvarien maailmankuva heikossa hapessa kun opiskelijoiden taide pelottaa ja nostaa sensuuria ilman sensuroijan esilletuloa

Uskomatonta.  Eliitin kapitalismi - hyväksikäytön ABC 
 • "Oh, are we getting ripped off. And now we've got the data to prove it. From 2009 to 2011, the richest 8 million families (the top 7%) on average saw their wealth rise from $1.7 million to $2.5 million each. Meanwhile the rest of us -- the bottom 93% (that's 111 million families) -- suffered on average a decline of $6,000 each.

Do the math and you'll discover that the top 7% gained a whopping $5.6 trillion in net worth (assets minus liabilities) while the rest of lost $669 billion. Their wealth went up by 28% while ours went down by 4 percent.

It's as if the entire economic recovery is going into the pockets of the rich. And that's no accident. Here's why."
  target="_blank">


 •   Antti Ronkainen

  Suomalainen vasemmisto ja väärän eurotalouden harjoittaminen

   - kuuntele audio
 • "On häkellyttävä erehdys kuvitella, että 1700-luvulla sovellettu periaate olisi käypä ohjaamaan tämän hetken kiihtyvää kilpailua niukkenevista raaka-aineista "
Professori kaivoslaista: ”Häkellyttävä erehdys”

Professorikaan ei nyt oikein ymmärrä, että tämä on tahallista kokoomuspolitiikkaa. Ideologiaa.
Circus EU-kuva : https://www.facebook.com/johannes.heinonen.14
Ei kommentteja: