sunnuntaina, toukokuuta 12, 2013

Feministien rock-leiri kieltää poikien osallistumisen kaupungin leirille

Feministien apartheid-politiikka Suomessa jatkuu tasa-arvolaista huolimatta.
Erottelevaa politiikkaa Suomessa sallitaan lainvastaisesti vetoamalla taas tyttöjen heikkouteen, pienempään innostukseen ja arkuuteen.

Ja siihen, että pojat ovat innostuneempia rockiin kuin tytöt.

Pelkkä poikien innostus riittää erityiskohtelun korottamiseen tytöille.


Eli rahaa annetaan tytöille suunnattuun tukeen nyt enemmän, koska he eivät ole yhtä antautuneita rock-musiikille.
Eikö näin vahvisteta heikkouden diskurssia, sopeutumattomuutta ja apartheid-erotteluperiaatteen hyväksymistä?   
 • Tyttöjä "asemaa" ja etuooikeuksia verrataan näin semanttisesti samoilla analogioilla kuin mm. cp-vammaisten määrittelyssä.
Vertausmotiivi ei ole pätevä.
Miesopettajille ei ole Suomessa kiintiöitä selvistä tarpeista huolimatta - mutta naisille on satoja kiintiöitä ammattitaidosta ja tuloksesta riippumatta.

Tasa-arvolain mukaan valtion ja kunnan toiminta täytyisi olla tasa-arvoista ja tasa-arvoiseen näkemykseen ja kasvattavaan yhteiselämään rohkaisevaa.
Yhteisellä, erottelemattomalla rock-leirillä luotaisiin yhteisen kulttuurin politiikkaa eikä erottelevaa feministien pelkojen vahvistamista tytöille.

Hyväksyisivätkö feministit vain pojille tarkoitetun rock- leirin?
Eivät hyväksyisi.
"Häiriöttömyys" on yksi feministien motiivi jota ei sallita pojille suunnatussa avussa.

 • Feministit eivät hyväksy poikien identiteetin määrittelyyn ja tuottamiseen samoja kriteerejä ja keinoja kuin tyttöjen feministiseen erillis-identiteetin määrittelyyn.

  Kouluissa pojat ovat eri kehitystasolla kuin tytöt 19 ikävuoteen saakka erilaisen identiteettiprosessin ja miehen kognitioprosessin takia mutta akateemisen feminismin ansiosta poikien tarpeita on kielletty ottamasta huomioon pedagogiassa ja koulupolitiikassa.

 Suomenruotsalaisille sallitaan myös rasistista jaottelutoimintaa:
lain mukaan suomenruotsalaiset säätiöt saavat estää rasistisesti apurahojen antamisen suomenkielisille tutkijoille (vaikka työn aiheena olisi vain puhdas tiede ja taide) ja kaikenlaisille hakijoille - mutta suomenkieliset  säätiöt eivät saa asettaa torjuvia ehtoja ruotsinkielisille hakijoille, jotka eivät osaa hyvin suomenkieltä kuten esim saman tutkimusryhmän suomalaisjäsenet.
Tasa-arvolakimme perusperiaatetta ei toteuteta tasa-arvoisesti vaan eliitti-periaate kumoaa kansainväliset sopimukset erottelupolitiikan tuottamisesta.
Suomenruotsalaset saavat siis luoda ja ylläpitää selvästi määriteltyä ei-suomalaista kulttuuria mutta suomenkielisille ei-ruotsalaisen kulttuurin määrittely on kiellettyä.  ("Ruotsalaisuus" on käsite, jota 3,7% kansallisuusosan suomenruotsalaiset itse käyttävät mm. puolueestaan ja erillisidentiteetistään)
Lakia käytetään nyt eliittiryhmien poliittisen ylikorostuneen vallan tuottamiseksi poliittisessa valtataistelussa ja etujen korruptiossa, jossa käytännössä kokoomus vahvistaa eduskunta- ja hallitus-valtaansa eli valtakunnallista poliittista valtaansa muutamien vähemmistöryhmien elitti-aseman tuottamisen avulla. 

Hyväksyvätkö pojat soittotaitoisia ja antaumuksellisia tyttöjä bändeihinsä?
Kyllä, jos kunnat ja valtiot tukisivat rock- ja alternative-musiikin tekoa samalla periaatteella kuin huikeasti tuettua oopperaa. Mutta ooppera imee muilta rahat pois.
Suomessa oopperan tuki on maailman suurinta kaikilla mittareilla.
Tämä on kulttuurikatastrofi eliitin mieltymysten rahoittamiseksi verovaroilla ilman suhteellisuudentajua.
Feministien radikaali virhe on tukea eliitin tuottamaa räikeää epätasa-arvoa ja lisätä sitä nyt omilla etuoikeuksillaan ja tyttöjen erottelysäännöillä.
 • Akateemiset feministit eivät halua nähdä  eliitin tuottamaa rakenteellista väkivaltaa  yhteiskunnallisen pahoinvoinnin suurimmaksi taustavoimaksi ja generoijaksi kuten humanistit ja vasemmistolaiset verifioitavassa yhteiskunta-analyysissä.

  Eliitin taideharrastuksen räikeän ylisuuri rahoittaminen on rakenteellista väkivaltaa ja nollasummapeliä: menneen maailman vanhentuneen oopperamusiikin, ns. fantsiakeskeisen porvarikulttuurin rahoitus on pois teatterilta ja kehittyvältä musiikilta. 

Ooppera on rasistisen eliittikulttuurin huipentuma Suomessa:
se saa tukea kaiken kaikkiaan noin yli 77 miljoonaa eri muodoissa kun taas suomalaisten laajasti harrastama rock-alternative-kulttuuri saa koko Suomessa tukea tuhansille bändeille vain noin 2 miljoonaa (summaa vaikea arvioida) eri muodoissa  eli järkyttävän vähän suomalaisessa eliitin asemaa tukevassa apartheid-kulttuuripolitiikassa.
Tanskassa käsittääkseni ooppera saa 70 kertaa vähemmän tukia.

Oopperan eliittiasema heijastuu suoraan rock-kulttuurin surkeaan asemaan ja vähäiseen koulutukseen ja resursseihin nuorille.
Vaika kansantalouden vientituotteena rock-alternative -kulttuuri olisi myös paljon tuottoisampaa ja kehittyvämpää.
Moni muusikko elää köyhyyden rajalla ja kurjistumisen uhka-aluella ekä kerta kaikkiaan pysty edistämään kansainvälistä uraa koska koulutusta ja tukea ei ole.

Sosiologian tarkastelumalleista ja yhteiskunnan analyyseistä voimme suoraan nähdä että eliitin alistava toiminta tuottaa aina alemmalle tasolle epätervettä kilpailua (mies-nainen-polariteetin kasvu) ja myös feministien tarkastelemalle poika-tyttö identiteetin luomis-akselille.

Kaikkinainen resurssien tasa-arvoinen siirtäminen pois epätasa-arvoa tuottavalta eliittiaseman oopperalta olisi tyttöjenkin rock-kulttuuria parantavaa mutta feministit kieläytyvät näkemästä räikeintä ja massiivisinta rakenteellista kulttuurikorruptiota eliittiasetelmien Suomessa.
Elämme eliittikulttuurin kulttuuripolitiikassa, jota nyt hämmentävästi suosii vasemmistoliiton poliitikko Paavo Arhinmäki.

Elämme kummallisia aikoja.
Tasa-arvoisen yhteiskunnan tuottanut historiallinen vasemmistopolitiikka on keskittynyt nyt eliitin miellyttämiseen vasemmistolaisen eliitin uranousun takaamiseksi. 

Arhinmäki ei vähentänyt oopperalle osoitettua röyhkeästi epätasa-arvoista ja ylilyövää rahoitusta yleisissä vähennyspäätöksissään vaan jopa lisäsi opperan tukikulttuurin luomaa kuilua muihin suosittuihin taidemuotoihin poistmalla yleistä rahoitusta - mm. oopperaa suosimalla.
Suorastaan käsittämätöntä.
Arhinmäki hylkäsi harrastajateatteritkin järkyttävällä tavalla.
Ooppera onkin täsmällisesti poliittisen eliitin harrastusten mieleen ja nimenomaan eduskunnan jetset-tilaisuuksien eliittikulttuurin ylläpidon kohde - veronmaksajien rahoilla.

Veronmaksajat tukevat myös turistien maailman halvimpia oopperalippuja Suomessa.
Käytännössä tämä on suoraa tukea veronmaksajilta ylikansallisille hotelliketjuille Helsingissä, jotka kiertävät veroja kokoomuksen ja keskustan lanseeraamilla poikkeussäädöksillä ja veronkiertokikoilla emoyhtiöidensä veroparatiisi-kierrätyksillä.

 Perussuomalaiset ovat ainoa poliittinen taho, jotka uskaltavat nousta eliittikulttuuria vastaan mutta en kuitenkaan kannata perussuomalaisten näkemyksiä "vain" suomalaisen ja "kristillisen", "perinteisen" "moraalikulttuurin" tukemiseksi.
Kulttuurin täytyy olla kokeilevaa.
Nyt taide on etupäässä pelokasta pisteiden keruuta eliitiltä mm. kaupunginteattereiden esitykset ja käsikirjoitusten sensurointi keskittyy kokoomuslaisten kunnallispoliitikkojen miellyttämiseen.

Elokuvasäätiökin on katastrofaalisella tavalla poliittisesti valvottua ja sensturoitua taidetta oikeistolaisen opetusministeriön peukalon alla.
Elokuva ei ole taidetta kokoomusvirkamiesten Suomessa.
Yhteiskuntakritiikkiä emme näe elokuvissa, toki kaaoottista sekoilua näemme valkokankaalla "viihteenä"  mutta emme analyyttistä ja ajankohtaista kritiikkiä yhteiskunnan purkamisesta ja poliittisesta korruptiosta.  Elokuvan ainoa päämäärä on imeä viihtyviä kikattajia tai brutaalin Suomen vahingoniloisia mässäilijöitä elokuvateattereihin.


MOT-ohjelman sivuilla oli julkaistun ohjelman käsikirjoitus oopperan korruptiosta ja rikollisesta eläkemaksujen jättämättä jättämisestä (valtion tarkastusvirasto ei nostanut syytteitä verorikoksia tehneille) mutta käsikirjoitusta ei enää löydy YLEn netistä.
Ooperan eläkemaksut otettiin kylmästi 90-luvun mediataiteelta pois. Ja siksi mediataide on niin surkeaa ja kokeilupelokasta Suomessa opetusministeriön käenpoikasen, oopperan, takia.
   Tyttöjen rokkileiri 2013

 • "Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti edistää ja ylläpitää nuorten tyttöjen musiikki- ja soittoharrastusta sekä henkistä kasvua ja hyvinvointia. Vastaavanlaista tyttöjä voimauttamaan ja vahvistamaan pyrkivää rokkileiritoimintaa on järjestetty 2000-luvun alusta lähtien mm. USA:ssa, Saksassa ja Ruotsissa (www.girlsrockcamp.org).

  Toiminnan lähtökohtana on se, että myös tytöt pystyvät luomaan ja soittamaan mitä musiikkia tahansa.

  Osallistuminen rokkileiritoimintaan ei edellytä soittotaitoa, vaan tarkoituksena on kehittää nuorten luovuutta, itseluottamusta ja yhteistyökykyä".


www.facebook.com/TyttöjenRockleiri

Ei kommentteja: