lauantaina, helmikuuta 23, 2013

Kirkko käy valtataistelua valtion tuella


Kirkko käy uskontosotaa ja valtataistelua valtion tuellaKirkkolain mukaan ev.lut. kirkko on valtionkirkko ja valvoo mm. uskonnonopetusta ja järjestää valtiopäiväkirkon samaan tapaan kuin Mars-jumalan temppeli järjesti Rooman valtion avajaiset.

Nyt kirkon kulissien takana hääräävät asiamiehet ovat taas estäneet uskonvapaus-lain toteuttamista ja jatkavat ev.lut kirkon etuoikeuksien pönkittämistä ilman todellista uskonvapautta:
  • Uskontotieteen tutkija Teemu Taira kritisoi blogissaan perusteilla olevista uskonnollisista yhdyskunnista lausunnon antavan asiantuntijalautakunnan kokoonpanoa.

    "Ei ole ihme, jos ihmisille syntyy mielikuva, että kirkko päättää, mikä yhdistys kelpaa rekisteröidyksi uskonnolliseksi yhteisöksi", Taira kirjoittaa.

Valtion virkamiehet ovat antaneet kirkon määritellä, kuinka uskonto määritellään valtion kannalta.
Tietysti tilanne on nyt se, että monimutkaisen dogmatiikan ja katolisen kirkon jälkeläinen, ev.lut. kirkko, on uskontomääritelmän esikuva ja määritystavan ehto.

Lautakunnan puheenjohtaja Ignatius on hallintoneuvos, joka on toiminut myös Kirkolliskokouksen lainoppineena asiantuntijana - hänet tunnetaan myös Suomen Luther-säätiön hallituksen puheenjohtajana, joka on kirkkolain vastaisesti nimittänyt omia piispojaan sekä kieltänyt naispappien toiminnan lahkossaan ev.lut kirkon pappien avustamana Kirkon ja kirkkoministerin reagoimatta.

Luonnonuskontoa harjoittanut yhdyskunta ei ole saanut rekisteröityneen uskonnon asemaa, sillä valtion uskonto-asiantuntijaryhmä haluaa kirkkoon verrattavan uskontunnustuksen, profeetat ja "persoonalliset" jumaluudet palvonnan kohteena.

Karhun kansa -nimisen suomenuskoa harjoittava uskonnollinen yhdyskunta, joka hakee rekisteröintiä, on taas tyrmätty kuten kaikki luonnonuskontoa rekisteriin hakevat yhteisöt.
Valtion asettama asiantuntijalautakunta on 22.10. lausunnossaan arvioinut muun muassa, että yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksestä puuttuvat " riittävät säännökset uskonnonvapauslain mukaisesta tarkoituksesta ja toimintamuodoista".

Samaan aikaan ev.lut valtionkirkko saa tukea  vanhoillislestadiolaisia mm. palkkaamalla vanhoillislestadiolaisia pappeja ja muita julistavia työntekijöitä, joiden opetuksen mukaan lahkon jäsenet eivät saa harrastaa seksiä ennen avioliittoa ja vaimojen on suostuttava miehen käskystä seksiin ilman naisen valintaa ja jopa ilman ehkäisyä. Lisäksi vanhoillislestadiolaiset eivät hyväksy kirkkolakia mm. rippiopin ja ehtoollisopin suhteen.

Kirkko toimii räikeimmin usknnonvapauslakia vastaan estäessään lasten ukonnonvapauden kouluissa valita paralleeli oppiaine ET kirkon säätelemän tunnustuksellisen uskonnonopetuksen sijaan (laki muutettiin takaisin "tunnustuksellisen uskonnonopetuksen" määrittelemiseksi).

Toinen valtionkirkko ortodoksit saavat kieltää seksin piispoiltaan sekä homoseksuaalisen elämäntavan kaikilta jäseniltään vastoin tasa-arvolakia -naispappeudesta puhumattkaan. Miten ortodoksit voivat olla valtionkirkko?


Valtionkirkoilla on erityisoikeuksina miljoonia verohelpotuksia piispojen palkkoja ja PR-kuluja rahoittamaan ateistienkin kukkarosta muiden uskontokuntien ohi.

Mielestäni selviä ihmisoikeusrikkomuksia valtionkirkoilta, jotka ovat mukamas sitoutuneet valiton määräämään uskonnonvapauslakiin ja saavat valtiolta tuhdit verovapaudet sekä oikeuden verottaa myös ei-uskonnollisten omistamia yrityksiä.
Tilanne on todella irvokas.

Helsingin koulusystemissä tasa-arvoa on jopa pohdittu uudestaan.
  • Helsingin opetusviraston perusopetuslinjan opetuspäällikkö   kertoi, että kaupungin mielestä uskonnottimia oppilaita ei saa heittää käytävälle uskonnollisten keskusradio- aamunavausten ajaksi. Jos seurakunta saa pitää koulussa aamunavauksia, uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumattomille on järjestettävä oma aamunavaus.

Muitakin muutoksen ääniä on kuulunut
  • Kotimaa24 julkaisee Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajan ja varajohtajan kirjeen, joka vaikuttaa suosivan siirtymistä nykyisestä oman uskonnon opetuksesta kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. Ajatus ei sisältynyt OKL:n lausuntoon tuntijakotyöryhmän lausuntokierroksella.


Helsingin tilanne kirkon kannalta:  
Nuorista 50% ateisteja.
Kastamisosuus laskee joka vuosi 2-3%
Helsingin seurakuntayhtymän vuositilastosta 2012 ilmenee, että vuoden aikana ev.lut. seurakuntiin kuuluvien osuus laski 60,4%:sta 59,2%:iin. 
  • Opetus- ja kulttuuriministeriössä olevan asiantuntijalautakunnan jäsenet on nimennyt kirkollisista asioista vastaava ministeri Päivi Räsänen (kd.).

Ei kommentteja: