perjantaina, tammikuuta 25, 2013

Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa


Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa
Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa
Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa
Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa
Nato-kiihkoilua väärennetyn talvisodan hengen varjossa
Erkon sota

Mistä suomalaisen eliitin, natovastaisten demariäänestäjien Urpilaisen ja köyhien ivaajaksi ylennetyn Sauli Niinistön Nato-into ja EU-fanatismi kumpuaa?
 
Suurin tekijä on Suomen sotien ideologisen ja poliittisen historian faktojen yleinen tuntemattomuus ja poliittisen Venäjä-vihan lietsonta tämän vääristyneen ”historiatietoisuuden” ja oikeistolaisen ”talvisodan hengen” aktiivisena osana.
 
Se politiikka ja ideologia, mikä johti Suomen 1939 Erkon sotaan eli ”talvisotaan” ja Suomen aloittamaan 1941 hyökkäyssotaan eli ”jatkosotaan”, ei ole ihmisten tiedossa.

Suurin osa suomalaisista vastustaa Natoa  - vaikka olemme Natossa.

    Jokin ei täsmää.

Jotakin mätää Suomen maassa.

Elämme epädemokraattisessa valheessa eliitin uittaessa meitä kolmannen kerran Saksan alaisuuteen EU-uhrautumisessa.

Kaksi aijempaa kertaa olivat hirvittäviä katastrofeja ja Suomen taloudellisia köyhdyttäjiä. Raastava taakka emotionaalisina traumoina, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle. Oikeistolainen kiihkoilu ja itsenäisyyden myyminen vetoaa varsinkin turvattomuuteen ja tunteiden sekä menneisyyden torjuntaan.
  

Eliittimme ja kenraalimme nyt elävät suunnattoman ”talvisodan henki”-itsesäälin ja itsepetoksen vallassa.
Siksi meille on uitettu salaa nykyinen laaja Nato-liittolaisuus ja armeijan täydellinen alistuminen Naton sanelulle - nyt täysin kyvyttömän armeijan taktisesti  tarpeettomissa Nato-asehankinnoissa. Useimmat asejärjestelmämme ovat sotatilanteessa täysin Naton ja amerikkalaisten kenraalien hallinnassa eikä suomalaisten.
 • Vaikka Nato on ollut aktiivisesti ja salaa aloittamassa nyt useita kriisejä Afganistanissa, Syyriassa, Libyassa ja Malissa, poliitikot eivät ole heränneet näkemään ideologisesti aktiivista Natoa selvänä uhkana myös Suomelle.

Kekkosen aloittama salainen ulkopolitiikka ja ”puolustuspolitiikka” Naton ja CIA:n kanssa ovat tahallaan muokanneet Suomen armeijasta täysin Natosta riippuvaisen impotentin surkimuksen ilman itsenäistä armeijaa upseerien unelmoidessa vain nato-uraa  - jotta Niinistö, Stubb ja Katainen voivat sanoa meille ivallisesti ”tarvitsemme Natoa enemmän”.  

Tietämättömyys  oikeistolaisen ideologian vaikutuksesta sotien aloittamiseen historiassamme pitää yllä oikeistolaisen maailmankuvan pelkoja ja "sitoumuksia", joilla Nato-fanatismia ruokitaan sokean Saksa-mielisyyden tähden.

 • Historian ymmärrys on välttämätöntä, jotta ymmärtäisimme kuinka historian vääristely toistaa traagisia tapahtumia ja oikeiston sotahulluutta ja talouspolitiikkaa Saksan ehdoilla. Ruotsi ja Tanska ovat läksynsä oppineet 800 vuoden itsenäisyyden jälkeen.


  Aloitetaan oikeistolaisesta Saksa-keskeisyydestä
  itsetuhoisan Suomi-politiikan taustalla:


 a)

Oikeistolaiset sotahistorian keskustelijat tulkitsevat tahallaan väärin sotahistoriaa, mm. Ribbentrop-sopimuksen lähtökohtia, tilanneanalyysiä ja ohittavat historiallisia faktoja ”Suomen kohtalosta” ja talvisotaan johtaneista poliittisista valinnoista.
 
Hitler pakotti uhoilullaan Stalinin sopimukseen. Se oli Hitlerin sopimus, jolla Hitler taktisesti aivan oikein aavisti lamauttavansa Stalinin väärään turvallisuudentunteeseen. Stalin ei missään tapauksessa tavoitellut Suomea aktiivisesti ”miehitykseen” siinä historian tilanteessa. Ei millään tavalla. Ja puhun tarkasti siitä historian vaiheesta, jossa Suomi olisi voinut välttää Erkon sodan.


 b)

Tietysti Suomi merkittiin Stalinille geopoliittisesti, koska Hitler halusi lähimaitaan. Ei Suomi merkinnyt Hitlerin kenraaleille mitään - geopoliittisesti - vaikka oikeisto unelmoi muuta. Ruotsi tarjosi kaikki kaivostuotantonsa ja insinööripalvelunsa natsi-Saksalle hyvästä hinnasta tiiviinä yhteistyökumppanina. 


 c)

Ja kun pohdimme ”Stalinin hyökkäyshaluja” Suomeen,
niin sotahistorijoitsijat ovat selvästi osoittaneet, että Stalinilla ja Molotovilla ei ollut mitään suunnitelmaa, intoa tai strategista hyötyä hyökätä vaarattomaan Suomeen. Jos Suomi olisi vaaraton. 

Englannin ja Amerikan sodanvastainen tuki oli Neuvostoliiton imagolle paljon paljon tärkeämpää - jos Suomi olisi sanoutunut irti liittolaistoiveista ja ideologisesta toveruudesta Saksan suhteen  konkreettisesti.

  Ei sanoutunut.


 d)

Suomi ei siis pysynyt vaarattomana Neuvostoliitolle ja suurvaltojen jakosopimukselle.
Suomen eliitti valitsi ideologisen sitoutumisen - ja uhrautumisen. Kansan uhraamisen ideologiseen kiihkoon Saksan toivioretkestä.

Jos Suomi olisi sanoutunut irti Saksan sotahuumasta ja Hitlerin pankkiirien ideologisesta ja rasismiin perustuvasta natsi-EU-unelmasta suur-Germanian ja maailmanvalloituksen luomiseksi, Suomi olisi jäänyt Saksan tuhoamissodasta sivuun 1939. Koko sodan ajaksi. 
Stalin pyysi Suomelta selvää irtisanoutumista sodasta symbolisen maanvaihto-pyynnön kautta konkreettisena osoituksena koko maailmalle. Itsestänselvästi.

Tuskin Saksalla olisi ollut resursseja hyökätä liittoumasta kieltäytyvään Suomeen, tähän ei kukaan kokenut ja riippumaton yliopistollinen sotahistorioitsija usko  (- armeijan palkkalistolla olevat oikeistolaiset ja pohjanmaalaiset ”sotahistorijoitsijat” ovat tietysti aivan eri juttu).

Talvisota ja jatkosota olivat ideologisen valinnan tuloksia ja uhrautumisen valintoja. Fasistisen utopian tavoitelmia "saksalaisena" ja rodullisesti kelpaavana saksalaisena Suomena Euroopan kovassa ytimessä.
Erkko ja Ryti raharikkaan taustaklaaninsa kanssa eivät ajatelleet Suomen parasta ja itsenäisyyttä, sillä he hylkäsivät Suomen geopoliittisen aseman ja itsenäisyyden realismin muiden arvojen tähden.
Saksa oli heille identiteetti yli kaiken ja Hitlerin sotahuuto uuden rasistisen maailmanjärjestyksen kiihottava mahdollisuus. Ideologisesti ja poliittisesti oikeistolaisessa maailmankuvassa uhrautuvaa liittolaisuutta sotaisan unelman puolesta.
 

 e)

Ministeri Eljas Erkko ja Risto Ryti ym sotahaukat sopivat oikeistoeliitin, pankkiirien, teollisuusporvarien, Saksan fasistiseen ideologiaan sitoutuneen Valpon, ev.lut kirkon (teki liittosopimuksen natsikirkon kanssa) ja kenraalien kanssa eduskunnan ja hallituksen ohi, että Suomi pysyy ideologisesti ja geopoliittisesti uskollisena Saksalle
- ja tietysti tämä sai aikaan Neuvostoliiton hyökkäyksen.
  Tietysti!
Ministeri Erkon Erkko-suku on ollut ahkerin ja määrätietoisin russofobiaa ajanut porvarisuku Suomessa - ja Helsingin sanomat on jatkanut Erkon suvun ideologista projektia ahkerasti Nato-lobbauksella ja EU-junttauksella jatkuvin valhein ja tiukalla sensuurilla tosiasioita vältellen.
Erkon sota oli "talvisodan" alkuperäinen nimi suomalaisen eliitin ja älymystön kesken. Aiheesta.

f)

Maanvaihtoehdotus, jonka Molotov teki, olisi ollut sotilaallisesti mitättömän rituaalinen ja selvä kansainvälinen osoitus Suomen irtaantumisesta Saksan reviireistä ja ideologiasta. Pienillä luovutetuilla alueilla ei olisi ollut oletetussa sotatilanteessa mitään merkitystä Suomelle. Vain imagotappio saksalaismielisille.
 Molotov tarjosi kaksinkertaisesti kaivos- ja metsämaata Karjalasta. Hyvin poikkeuksellista sovittelevaa sopimustaktiikkaa Stalinin julkiselle imagolle. Hyvin sovittelevaa.

 g)

Oikeistolaiset historian tulkitsijat nykyisessä suomalaisessa keskustelussa torjuvat jatkuvasti historialliset faktat 1930-luvun oikeistolaisten porvarien ja heidän palkattujen alaistensa ideologisesta sitoutumisesta sotahulluun natsi-Saksaan, vaikka sen ideologia, sotakeskeisyys, valloitusmania ja vihan rotuoppi oli 100% selvillä.

 • Jos historiaa vääristetään, todellisuus vääristyy.

  h)

1939 oikeistolaiset poliitikot ja porvarit saksalaismielisyydessään eivät uskoneet lainkaan useita diplomaatteja ja sotilasasiamiehiä siitä selvästä sisäpiiritiedosta, että Ribbentrop-sopimus olisi tehty. Puhdasta ideologista torjuntaa, fanaattisuutta ja uskoa Saksaan ”ikuisena veriveljenä” (kuten Mannerheim kutsui saksalaisia).

Samassa fanaattisuudessa ei oikeisto halunnut hyväksyä, että Stalinilla oli hyvin selkeitä ja tunnettuja ajatuksia vaarattomasta Suomesta, sillä suomalaiset työläiset olivat pelastaneet hänen henkensä kaksi kertaa. Stalinin kiitollisuus tiedettiin Suomen älymystön piirissä tarkasti.
Stalin korosti useasti ja julkisesti, että Suomessa työläisten on itsenäisesti ja poliittisesti noustava itse oikeistoa vastaan ja lopetettava porvarioikeiston terrori Suomessa ja että Neuvostoliitto ei tähän sotkeudu.

Suomalaiselle oikeistolle Stalin oli demoni ja Hitler vapahtaja.

Selvä ideologinen jako. Ei järkeen perustuva vaan kaikki muut johtopäätökset sekä tilanneanalyysit ohittava mustavalkoisen arvopohjainen ideologia. Hitlerin tuhoideologia ja natsien terrori oli selväsanaisesti kaikkien tiedossa.
Geopoliittinen viisaus ja itsenäisen maan tilannestrategia Suomen parhaaksi työnnettiin syrjään germanismin paatoksessa.
Ideologia voitti järjen ja pienen maan ainoan mahdollisuuden: diplomatian ja sitoutumattomuuden diktaattorien mailmanvalloitukseen.


Oikeistolaiset 1939 eivät sisällissodan jälkeisessä ideologisessa huumassa, uskonnollistyyppisessä propagandassa ja ylimielisyydessään voineet uskoa sitä että saksalaiset ja Hitler eivät pitäisi suomalaisia veriveljinä ja luovuttaisivat Ribbentropilla Suomen Stalinin etupiiriin pois Saksan ulottuvilta
 • suomalaisia suojeluskunnan miehiä oli ollut kouluttamassa natseja jo 1923 lähtien provosoimaan ja luomaan ideologista katutappajien ja pelolla hallitsevaa klaania.
Kouluissa oli 1939 opetettu yli 20 vuotta oikeistolaista ja suomenruotsalaisen porvarieliitin levittämää rotuoppia, saksalaismielisyyttä ja sen inspiroimaa suur-Suomi-oppia, kaikkia näitä sotakulttuurin kapeita aloittamisfantasioita 1939 mennessä.

Suomalainen oikeistolaisuus on aina ollut täysin Saksa-propagandan ja -fantasian varassa.
Oikeistolaiset poliitikot uskoivat ideologisesti, että Saksa ei voisi mitenkään myydä Suomea Neuvostoliiton geopoliittiseksi alueeksi vaan uskoivat, että porvarien avoin saksamielisyys ja uskollisuus takaisi ikuisen veljeyden Saksan kanssa.

 • Saksa rahoitti Kreikkaa 2003-2010 tyhjästä luodulla rahalla jotta Kreikka ostaisi saksalaisia tuotteita - ja Suomi maksaa nyt Saksan luomaa kulutusluottoa Saksan eduksi Kreikkaa tuhoten kivikaudelle. EU:ta esitellään vieläkin Suomen kovaksi identiteetiksi ja ”eurooppalaisuuden” ehdoksi. Oikeiston ”eurooppalaisuus” on aina ollut Saksa ja Amerikka -fanatismia.


i)

Suomalaiset suojeluskuntafasistit hyökkäsivät Neuvostoliittoon kolme kertaa tapporetkelle ”rotupuhdistamaan” alueita 1920-luvulla hallituksen puuttumatta ja siis hallituksen luvalla.
Aika hurjaa ja itsetuhoisaa militantti-touhua, jonka oikeistolaiset ja toimittajat haluavat unohtaa Suomen historiasta.
 • Afganistan on nyt oikeistolaiston turvallinan viholliskuva ja sodan harjoittelukenttä.

Mannerheim lupasi 1919 Ranskalle hyökätä Pietariin - Ranska lupasi maksaa 230 miljoonaa frangia. Hyökkäystä ei kuitenkaan järjestetty vaikka Mannerheim oli sitoutunut hyökkäykseen. Meni pupu lopulta pöksyyn vaikka Suomeen saatiin ranskalaisia panssarivaunuja.

Sama sotaisa asenne ja eetos jatkui Erkon uhossa ja huutamisessa Molotoville 1939.
Erkon suku ei vieläkään voi myöntää karmeaa syyllisyyttään Erkon sotaan 1939 ja siksi oikeistolaisten propaganda jatkuu historian vääristämiseksi.

Ryti keksi innoissaan jatkosota-sanan talvisodan aikana ja unelmoi Neuvostoliittoon hyökkäyksestä avoimesti ja Hitlerin osoittamasta kiitoksesta aseveljiltään.

Ryti oli kutsumassa 100 Saksan pommittajalentokonetta, jotka aloittivat jatkosodan Suomen lentokentiltä.

   Kuinka moni tietää tämän?

 j)

Suomi oli pitkälle laittoman oikeistolaisen ja epädemokrattisen terrorin hallitsema 1917 - 1944 poliisin ja armeijan salaliiton takia.
Oikeisto yritti 1930-luvulla jopa lakkauttaa uhkaillen ja lahjoen sosiaalidemokraatit - Supo-Valpon edeltäjän Etsivän keskuspoliisin avustuksella.
Etsivän keskuspoliisin, myöhemmin Valpon, vankiloissa oli ilman oikeudenkäyntiä kirjailijita ja vasemmistolaisia. Urho Kekkonen toimi kiduttajana Etsivän keskuspoliisin eli salaisen poliisin kellareissa - sisällissodan pyövelinä toiminnan jatkoksi.
Valitsimme Suomen Stalinin pitkäaikaisimmaksi oikeistolaiseksi presidentiksi, joka käytti ovelasti hajota ja hallitse -sisäpolitiikkaa Neuvostoliittoa aseena käyttäen. Kaiken poliittisen lamauttamisen, sensuurin ja YYA-hämäyksen taustalla Kekkonen ja armeija toimivat CIA:n kanssa vastoin äänestäjien tietämystä. 
 •  "Kun Neuvostoliiton vastaisen sotaretken sotilaallinen suunnittelu, ns. Barbarossa -suunnitelma oli lopullisesti hyväksytty Saksassa 18.12.1940 siihen sisältyvine merkintöineen Suomen osuudesta (Viite 2), alkoivat myös Suomessa vielä määrätietoisemmat sodanvastustajien vainot".

Myös oikeiston ideologinen halu lopettaa itsenäinen ja parlamentaarinen Suomi 1917-1918 unohdetaan: sisällissotaa ennen ja jälkeen suojeluskuntaa rahoittavat suomenruotsalaiset rahaporvarit yrittivät liittää Suomen Saksaan.

Kuningaskin nimitettiin vakavissaan. Saksa lopulta torjui oman poliittisen kaaoksensa ja keisarivallan lakkauttamisen takia Suomen liitoksen.

Valkoiset suomenruotsalainen porvarieliitit aloitti sisällissodan 1917 asevarustelulla ja uhkailulla, valkoiset puhuivat puhdistuksista. Kai se herättää työväestössä kapinamielialaa ja puolustautumishalua?

Ensimmäisen eduskunnan aikana suomenruotsalainen porvaristo  lahjoi virkamiehiä, kansanedustajia ja poliiseja, jotta vasemmistohallituksen ja eduskunnan laillisia valintoja ei toteuteta.

Tämä oli valkoisten alustava lahjontasota ja korruptoiva taistelu suorana alustuksena sisällissodalle: porvarit tekivät eduskunnasta kyvyttömän laittomin keinoin; rahan terrori sabotoi demokratian. Kansaa kuoli nälkään ja tauteihin kyvyttämän eduskunnan takia. Kapina nousi.

Lisäksi suomenruotsalaiset porvarit maksoivat kasakat hyökkäämään eduskuntasaliin hevosilla.

”Suojeluskunta” oli suomenruotsalaisten porvarien rahoittama ja hallitsema Suomen liittämiseksi Saksaan.

Suurin osa suomalaisista ei tunne porvarioikeiston ideologian karmeaa historiaa Suomessa.


 k)

Miksi saksalaiset tulivat sisällissodan kaoottiseen Suomeen?

Rahalla, verotusoikeudella.

Saksa lähetti sotilaat sekaantumaan sisällissotaan vasta kun Paasikivi ja kumppanit tekivät salaisen kauppasopimuksen, jossa Saksa kontrolloi täysin Suomen kauppaa ulkomaille. Suomalaiset siis maksoivat pitkään ja raskaasti valkoisten ostamasta sotavoitosta.

Paasikivi vaati itselleen lisäksi saksalaisen aatelisarvon samassa paketissa, jotta Suomesta tulisi  Saksan vasallimaa ja talouspolitiikan lypsylehmä - 1939 saakka.

Nyt EU-Suomen pääministerit ovat taas tehneet saman sopimuksen Saksan kanssa. 

Tätä ei kouluissa opeteta.

Eikä sitä, että Saksan sukellusveneteknologia kehitettiin Suomen Turussa salaa saksalaisia insinöörejä kouluttaen 1928 lähtien rikkoen vakavasti Versaillesin rauhansopimusta. Suomi yksin mahdollisti Saksan salaiset merivoimat ja Hitlerin laajan sodan aloittamisen.

Valkoiset olisivat hävinneet 1918 sisällissodan sillä porvarien valheet olivat selviämässä suomenruotsalaisten palkkaamille köyhille suomalaisille palkkasotilaille: valkoiset eivät taistelletkaan venäläisiä sotilaista vastaan vaan suomalaisia veljiä vastaan.

Valkoiset olivat ympäri Suomen pakosalla ja punaiset voitolla kun 26 saksalaista sotilaslaivaa saapui Helsinkiä pommittamaan. Tampereen valkoista hyökkäystä ja joukkomurhia ei olisi tapahtunut ilman saksalaisten antamaa rohkaisua ja ruotsalaisten sentähden antamaa uutta aseistusta.

 Tästäkään skenaariosta armeijan palkkalistoilla olevat ”historiantutkijat” eivät Suomessa uskalla keskustella vieläkään. 


  l)

   Nyt on vuosi 2013.

Hyväksykää historialliset faktat ja unohtakaa oikeistolainen valhe viattomasta Suomesta ja talvisodan hengestä. 
Talvisota oli turha sota, ihmisten elämää ja tulevaisuutta tuhoava sota ja oikeiston poliittinen valinta Hitlerin projektiin uskoen, ruotsalaisesta aateliskulttuurista nousevan rotuopin mukaisesti.

Itsenäisyys ei ole ollut Suomessa ikinä oikeiston ensisijainen päämärä vaan alistuminen Saksan sotapolitiikalle.
Nykyinen Nato-intoilu ja verisen Afganistanin kolonisatiosodan sekä nyt Syyrian ja Malin sodan huoleton hyväksyminen on vain oikeistolaisten viholliskuvien ja valheiden esiinkaivamista ja tämä ideologinen paatos estää näkemästä, mikä vihollinen ja oikeiston projekti Nato on Suomelle.
Nato on käytännössä Amerikan ja ylikansallisten firmojen palkka-armeija ja on edistämässä Suomenkin itsenäisyyden käytnnöllistä tuhoamista pankkiirien liittovaltioprojektissa ja diktatuurissa.


 m)

Kuinka kukaan poliittinen toimittaja voi vakavasti väittää tai jopa uskoa, ettei Suomi ole jo Natossa?
Johan naapuri Nato-maan johtaja tuskastuneena sanoi meille että mitä me pelleilemme julkisuudessa, kyllä Nato tietää pitävänsä Suomen sotilaallisia palleja ja upseereja teräskourassaan.
Suomalaisia aktiivisotilaita vuotaa jatkuvasti naton palkkasotilaiksi - ilman eduskunnan päätöstä.
Pääministerimme ovat huijanneet meitä 20 vuotta samalla kun Suomea on hurjalla veronmaksajien summalla varustettu Naton määräämillä hyökkäysaseilla, puolustukseen hyödyttömillä resursseilla - joista ei ole mitään hyötyä Suomen  taktisen itsenäiselle puolustuskyvylle.
Nykyinen Suomen puolustuskyvyttömyyden totaalinen tila on tahallisesti aiheutettu, jotta joku päivä keisari Niinistö tai EU:hun siirtynyt lordi Katainen voi sanoa että Suomi on täysin avuton ilman Natoa, suckers, siirretään nyt ilman kansanäänestystä totaalisesti Naton käskyvallan ja joukkojen alle lopullisesti ilma poliittisia kulisseja - ja turkkilaiset Nato-tukikohdat ilmestyvät provosoimaan Venäjää ohjusasemineen.

Naton kenraalien päämäärä on vahvistaa sotilaallista rahoitusta ja valtaa ja siksi he ovat nyt jatkuvien kriisien ja provokaatioiden tiellä. Libya, Syria, Mali... Suomi.
 • Nato on suurvaltojen kauppapoliittista sotaa, ei rauhaa.

Afganistan on brutaali poliittinen Vietnam, kenraalien verinen harjoitussota köyhässä maassa kaivosresurssien keskellä, eikä siitä käydä keskustelua.

Suomessa kansalaiset vastustavat enemmistönä Natoa. Se ei kiinnosta oikeistopoliitikkoja - SDP:ssäkään.
Luultavasti Nato palkkaa taas muutaman kiihkomuslimin tekemään terroristihyökkäyksen myös Suomeen nato-galluppien muuttamisen takia. 1960-luvun Operaatio Gladion hengessä.

Norjan salainen poliisi ja interpol väittävät, että Breivikin retki Britanniaan ennen ampumista ja räjähteiden ostamista on selvittämättä ja että mitään ei onnistuttu selvittämään.
Breivik itse kertoo, että hän oli korkean oikeistoeliitin järjestämässä koulutuksessa  ja oppikin ampumaan todella sotilaallisen tarkasti sekä tekemään täsmälleen oikeat sotilaallisesti pätevät pommimiksaukset. Poliisi osasikin häkellyttävästi nimetä Breivikin 8 tuntia ampumisista. 
 • Tapaus Breivik lopetti Norjan sosiaalidemokraattien puheet natosta eroamiseksi.
  Miksi?  Yksityiskohtana täytyy sanoa että monen norjalaisen poliisin isoisä on ollut natsi ja että Norja poliisin vaakunassa on italian fasistien käyttämät fascista-vitsakimput.


 n)

Historia elää ja toistaa itseään sokeiden ja hyväuskoisten Euroopassa.
Voimme rikkoa lumouksen ja hylätä kaikin tavoin epäonnistuneen EU-diktatuurin etenemisen. Meille luvattiin vakautta ja vaurautta ja nyt vaaditaan maksamaan saksalaisten ja ranskalaisten europankkien luomat veroansat keinottelijoiden  voittojen kattamiseksi. Sekä rahoittamaan sotilasjuntta-armeijan vahvistamisen kaaokseen ajetussa euroteknokraattien hallitsemassa Kreikassa - ilman demokraattisesti valittua pääministeriä. 

 


 o)

EU:n ulkopolitiikka?
  Raaka vitsi.
Muistakaa tämäkin, kun poliittinen eliittimme vetoaa "EU:n ulkopolitiikkaan" seuraavan kerran:
 
 • Nato-Ranska aloitti hyökkäyksen Malissa Nato-Englannin avulla

  ilman turvallisuusneuvoston päätöstä


   - kaivostensa puolesta
1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Tässä ehkä hyvä aihe:

Begialainen parlamenttipuhe koskien sotaa Malissa:
http://www.youtube.com/watch?v=WkzXTgslFNE