tiistaina, helmikuuta 07, 2012

Valtio kirkon uskontovallan takaajana uskonnonopetuksessa


Kidutusväline kirkkoherrojen symbolisena arvovallan takeena

Uusin käänne:

Kirkkohallitus: "120 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuodessa ei riitä"

Kirkkoverouudistusta miettineen työryhmän esityksen mukaan kirkon yhteisövero-osuus maksettaisiin valtion kassasta vuodesta 2015 lähtien, Helsingin Sanomat kertoo...

::
Valtio valtionkirkon uskontovallan pakottajana uskonnonopetuksessa
Valtio valtionkirkon uskontovallan pakottajana uskonnonopetuksessa
Valtio valtionkirkon uskontovallan pakottajana uskonnonopetuksessa
Neutraali uskonnonharjoituksen mahdollisuus on kovin eri asia suvaitsevaisuuden suhteen kuin uskonnon pakkosyöttö lapsille tällä hetkellä valtionkirkkojen määrittämien opetussuunnitelmien uskonnonopetuksen  pakko-osallistumisessa.

Neutraalista uskonnon suvaitsemisesta voi toki puhua mutta puhutaanko lasten ihmisoikeuksien rikkomisesta koulujen uskonnonopetuksessa?
Koulujärjestelmämme ei ole kovin sivistynyt, kun lapsi ei saa valita omaa uskonnollisuuttaan.
Opetussuunnitelmissa on sentään Elämänkatsomustieto humanistisiin ja tieteellisiin kulttuuriopetuksen periaatteisiin perustuen mutta kirkkoon kuuluvien lasten ei anneta kirkon käskystä osallistua siihen opetukseen.
Lapsilla ei ole uskonnonvapautta ja  YK:n ihmisoikeuksia. Armeijassakin painostus ja uhkailu on kova sotilaspappien tilaisuuksiin pakottamisessa, jos kuulut kirkkoon. Jopa kirkkoon kuulumattomat pakotetaan keskusteluun sotilaspapin kanssa.

Koulu kirkon edunvalvojana siis pakottaa ja pakkoindoktrinoi yhä ihmisiä valtionkirkon jäseniksi. Koululaissa puhutaan tekopyhästi uskonnonopetuksen olevan "sitoutumatonta" mutta sitä se ei ole, koska se on pitkälti valtionkirkkojen eli ortodoksisen  ja ev.lut. kirkon (ja sen ev.lut. kirkkohallituksen) määrittelemää opetussuunnitelmaa.
Kirkko on valtionkirkko, koska kirkkolaki sitoo kirkon valtion virkamiesjärjestelmän osaksi mutta antaa erityisvapauksia muihin uskontoihin nähden mm. verovapauksia ja jäsenien automaattisen verotusoikeuden valtionkirkoille.

Uskonnollisesti päämäärätietoisesti toimivien opettajien opetustapaa ei valvota lainkaan Suomessa ja varsinkin pohjoisosissa lestadiolaiset opettajat saavat painostaa, jaotella, häpäistä ja syyllistää oppilaita ilman seuraamuksia.
Tämä on vakava systemaattinen systeemin harjoittama ihmisoikeusrikkomus, jota mm. valtionkirkkoon sitoutunut  oikeusasiamies ei halua käsitellä.
Ihmisoikeuksien rikkominen koulujärjestelmän indoktrinaatiossa ei ole kirkon ainoa ongelma vaan uskonnonopetuksen ja uskonnon oppikirjojen surkea  laatu ja epäuskottavuus mm. historian tulkinnan suhteen on suurempi strateginen ongelma ja siksi kirkko ja kirkkoa kaikessa kuunteleva konservatiivinen valtion opetushallitus pitää uskonnonopetuksen pakollisena kastetuille lapsille.
  • Kastamattomat lapset sen sijaan saavat luopua ET-opetuksesta ja osallistua uskonnontunneille.
Myöskin evoluution opetusta on pidetty biologian opetuksessa minimissään ja tahallaan pirstaloituna opetushallituksen ohjeiden mukaisesti "ettei se loukkaisi uskonnollisten perheiden lapsia".

Vuoteen 1922 saakka kirkon jäsenyys oli pakollista lain avustuksella.
Tämä on ollut tärkeä osa kuninkaan läänityspolitiikkaa ja yhtenäiskulttuurin luomaa kuninkaanvaltaa.
Suomalainen heimokulttuuri ja yhteisöllisyys murskattiin, jotta kuninkaan määräämä viljaveron tuotantoyksikkö eli yhteiskunnassa statusnousua tavoitteleva  (talonpoikais)avioliitto korvaisi perinteisen suomalaisen yhteisön yhteisöllisyyden ja omavaraisuuden, jonka perinne ulottuu miljoonien vuosien taakse. Lapset olivat naisen ja yhteisön eikä isällä ollut väliä. Yhteisö oli perhe ja nainen kontrolloi täysin omaa seksuaalisuuttaan ja partnerinsa valintaa ilma ikuisen liiton harhoja. 
Avioliitto sinetöitiin perinteisen ihmiskuvan tuhoamiseksi seksiä leimaavalla syntiopilla, jolloin "äpärä" oli kirkon leimalla halveksituin ihminen Suomessa.
Vain valtion statushierarkiaan sopeutuvat ja kirkon oppiin alistuvat saivat kunnioitusta ja selkeän aseman uudessa kuninkaan verotussysteemiä tukevassa hierarkiassa. Seksuaalisuuden hallinta ja mm. homoviha on ollut kuninkaan strategiassa tärkeä keino hallita kapitalistista statusaseman tavoittelua äärimmäisen hierarkisessa yhteiskunnassa.
Papit toki saivat pitää jalkavaimoja ilman avioliittoa sillä aatelisia eivät mitkään normaalit kirkon valvomat moraalilait koskeneet, koska kontrollikoneisto oli kohdistettu vain tuotantosäätyn eli talonpoikiin, työläisiin ja palvelijoihin.
Kesärippikoulusta, eli seksuaalisuuteen juuri kypsyvät nuoret yhdessä luonnon keskellä rituaalisesti pohtimassa elämän mysteerejä ja mittailemassa toisian leikkien avulla, on luotu kirkon omima hype, vaikka se on vain muinaisuskontomme uusiomuoto.Mitä ihmettä SUPO:lla on tekemistä rehtorin
vastuulla olevan "sitoutumattoman"
opetussuunnitelman kanssa? Valtio
puolustaa valtauskontojen ideologista valtaa.Ei tälläista saa enää tapahtua.
Tyyppi on kirkkoveronmaksajien ansiosta keekoilemassa mekossa ja esiintyy Jumalan edustajana vanhoille pelokkaille mummoille ja saa imuroidan heidän perintönsä?
  •  " Pienen suomalaisen seurakunnan kirkkoherra on saanut miljoonaperinnön leskirouvalta, kertoo viikonvaihteen Ilta-Sanomat."
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/7299-is-kirkkoherralle-leskelta-...

Aika hyvä bisnes model papeille - täysin valvomaton ja aidosti perinteinen pappien rikastumisen tapa.
Kaupunki laittoi taas kansalaisten verorahoja puolueellisen uskonnolliseen propagandaan ja suosiakseen valtionkirkkoa.


Tämän  tarkoitushan on kokoomuksen koplauksena siirtää valtion ja kuntien perustuslaillista vastuuta ihmisten hyvinvoinnista kirkolle. Kirkko imagosta hädissään on valmis osallistumaan  näin hyvinvointivaltion tuhoamiseen struktuuri- ja asennetasolla.
Tämän ET-kampanjan tarkoituksena on vaikuttaa poliittisiin päättäjiin siten, että elämänkatsomustieto tulee kaikkien peruskoulun oppilaiden vapaasti valittavaksi katsomusaineeksi.

Taustaa

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, ja siihen kuuluu aineksia filosofiasta, uskonto-, yhteiskunta- ja kulttuuritieteistä. Opetusopillisesta lähtökohdastaan johtuen elämänkatsomustieto sopisi katsomusaineeksi kaikille koululaisille heidän kulttuuritaustastaan riippumatta.

Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden opiskella elämänkatsomustietoa ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomille sekä vähemmistöuskontoihin kuuluville, mikäli heidän omaa uskontoaan ei opeteta. Ainoastaan uskontokuntiin kuulumattomat voivat valita katsomusaineensa elämänkatsomustiedon ja enemmistön uskonnon välillä.
- Silloinhan kaikki avioliiton ulkopuolinen seksi oli kielletty itsetyydytystä myöten. Aviorikoksesta saattoi saada jopa kuolemantuomion, tutkija sanoo.
  • Helsingin hovioikeus on koventanut lestadiolaisvaikuttajan saamaa insestituomiota. Se kuitenkin arvioi käräjäoikeudesta poiketen tekojen olleen vielä siksikin nöyryyttäviä, että tekijä sälytti vastuun niistä uhrille.
Tuore tutkimus:

Suomalaiset vieroksuvat voimakasta uskonnollisuutta
2 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Vaarallisten uskonnollisten liikkeiden piirteitä

13.2.2012 | petri ristimäki

Onko Vanhoillislestadiolaisuus haitallinen uskonnollinen liike?

http://www.kotimaa24.fi/blogit/article/?bid=579&id=29443

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Kirkkohallitus: 120 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuodessa ei riitä

Kirkkoverouudistusta miettineen työryhmän esityksen mukaan kirkon yhteisövero-osuus maksettaisiin valtion kassasta vuodesta 2015 lähtien, Helsingin Sanomat kertoo...

http://www.taloustaito.fi/fi-FI/u/taloustaidon-uutiset/kirkkohallitus-120-miljoonaa-euroa-yhteisoveroa-vuodessa-ei-riita-2