maanantaina, helmikuuta 06, 2012

Kurssi kohti konkurssia - Tiistaina PLATON-klubilla


Kurssi kohti konkurssia

keskustelua kirjasta

Tiistaina PLATON-klubilla 
7.2.2012

Suuren riskin asuntoluotot, rahoitusalan yrityksen Lehman Brothersin kaatuminen ja finanssikriisi käynnistivät yhä jatkuvan globaalin talouskriisin, josta ei ole vieläkään toivuttu. Kriiseistä on syytetty pankkiireja, riskinottoon kannustavaa bonusjärjestelmää, kreikkalaisten höveliä lainanottoa, uusliberalismia tai ahneutta ylipäätään.
Mutta mistä oikeastaan on kysymys? Mistä talouskriisit perimmiltään johtuvat ja mitkä ovat niiden talouspoliittiset seuraukset?

Kansainvälisesti tunnetut tutkijat selvittävät seikkaperäisesti sekä finanssikriisinä alkaneen globaalin talouskriisin taustoja ja kehityskulkua. He käyvät läpi Yhdysvaltain asuntokaupan kiemurat, ”finansialisaatioksi” kutsutun ilmiön peruskäsitteet sekä asunto- ja pörssikeinotteluun kannustaneen politiikan taustavaikuttimet. Samalla he hahmottelevat myös yleisemmällä tasolla, mitkä ovat talouskriisin maailmanlaajuiset seuraukset.
Kirjoittajat käyvät myös keskustelua kapitalismin historiallisista vaiheista ja tulevaisuudennäkymistä.
Minkälaisia mahdollisuuksia kriisi avaa eri poliittisille ryhmille? Onko uusliberalismin aikakausi ohi, olemmeko siirtymässä kriisin myötä takaisin keynesiläisyyteen vai onko tilalle tulossa jotain aivan uutta?
Teoksen kirjoittajia ovat Mario Candeias David Harvey, Wolfgang Fritz Haug, Andrew Kliman, David McNally sekä Leo Panitch, Martijn Konings, Stuart Hall ja Doreen Massey. Mukana on myös ranskalaisten taloustieteilijöiden talouspolitiikan valtavirtaa kritikoiva tuore manifesti. Sisällysluettelo:
  1. Juha Koivisto, Yrjö Kallinen & Antti Ronkainen – Ankarat ajat: kovenevan uusliberalismin kiihtyvä kriisiytyminen
  2. Leo Panitch & Martijn Konings – Myytit uusliberaalista deregulaatiosta
  3. Wolfgang Fritz Haug – Mitä meidän tulisi tietää Marxista ymmärtääksemme paremmin “finanssikriisiä”
  4. Andrew Kliman – Ilmiasu ja olemus: uusliberalismi, finansialisaatio ja kapitalistisen tuotannon kriisi
  5. David McNally – Finanssisektorin epävakaus ja globaali ylikasautuminen: alustava analyysi nykyisestä suuresta lamasta
  6. Stuart Hall & Doreen Massey – Mitä kriisi tarkoittaa?
  7. Mario Candeias – Uusliberalismin viimeinen konjunktuuri: orgaaninen kriisi ja “jälkiuusliberaalit” suuntaukset
  8. David Harvey – Antikapitalistisen siirtymän organisoimisesta
  9. Tuohtuneiden taloustieteilijöiden manifesti
  10. Sanasto & lisälukemistoahttp://filosofia.fi/node/6053

 


 

Ei kommentteja: