maanantaina, elokuuta 01, 2016

Pojille oppimisongelmat tytöille räätälöidyssä koulussa: Sukupuolineutraali epätasa-arvo


- päivitetty 6.6.15   -    photography by Arhi 


   6 2015

  • Opettajat arvioivat poikia epäreilusti – ”Mitättömistä asioista soitellaan” IS


– Tämä on todella vakava asia, vahvistaa 37 vuotta koulumaailmaa nähnyt opetusneuvos Martti Hellström.
  Pojille ongelmia tytöille räätälöidystä koulusta - Poikien kognitiiviset rajoitteet ja sukupuolineutraali epätasa-arvo:
 

  • Koulutussuunnittelua aivokuvien avulla - tämä olisi otettava vakavasti huomioon

”Pojat kehittyvät henkisesti tyttöjä hitaammin” -SK


”Jos koulutussuunnittelijat näkisivät murrosikäisten väliset erot aivojen magneettikuvina, koulumaailma saattaisi olla varsin erilainen”, toteaa lääketieteen tohtori Linnea Karlsson.

 Karlsson puhuu aivojen tilavuudesta ja psyykkisestä kehityksestä. Tytöt saavuttavat kokonaistilavuuden noin 11-kesäisinä, pojat vasta 14-15 -vuotiaana. ”Koulujärjestelmän tulisi ottaa nämä sukupuolierot paremmin huomioon”, sanoo lastenpsykiatri Matti Kaivosoja. ”Pojat kehittyvät henkisesti tyttöjä hitaammin.”

 


  • Pisa-tutkimukset osoittavat, että sukupuolten välinen ero koulumenestyksessä ja oppimistuloksissa on poikkeuksellisen suuri Suomessa. Valtaosa koulupudokkaista on poikia ja monella pojalla syrjäytymiskierre alkaa juuri kouluiässä - Juuso Erno, Miesten tasa-arvo ry:n puheenjohtaja2016

Tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä on suuria eroja, osoittaa tänään julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Nuorisotutkimusverkoston tutkimus.
MTV.FI 
Asenneleireihin jaettu eli opettajan aggressio on erilainen ja ideologisesti sekä emotionaalisesti yliampuva poikia kohtaan: 

  • Opettaja jakaa tytöt ja pojat eri leireihin

 "Sukupuolijaottelu itsessään ei Pietilää ja Noremaa hämmästyttänyt, onhan meillä jo vuosien ajan puhuttu siitä, miten eri tavalla tyttöjä ja poikia koulussa kohdellaan. Yllättävämpää opiskelijoiden mielestä oli se, miten isolta osin sukupuolieron ja eriarvoisuuden tuottaminen tapahtuu huomaamatta ja kuin itsestään selvyytenä."  - Kaleva

 


Erilainen kehityskaari   • "Tytöt poikia fiksumpia"
Brittitutkijat ovat löytäneet uusia todisteita siitä, että pikkutytöt ovat samanikäisiä poikia kehittyneempiä. Tutkimukseen osallistui lähes 300 000 alle kouluikäistä englantilaislasta. Tutkimuksessa mitattiin lapsilta kaikkiaan 117 erilaista kykyä. Pojat olivat ainoastaan kolmella kyvykkyyden osa-alueella tyttöjä edellä. - Iltalehti 


Onko ala-asteella
pojilla oikeus saada miesopettaja opettajaksi ja kieltäytyä pojista ymmärtämättömästä opettajasta? Olisiko aika katoa lasten tarpeita eikä feministien vihaista fantasiaa naisten etuoikeuksista - jopa pedagogian määrittämisessä?

Onko naisopettajilla
realistinen kuva poikien kehityskaaresta vai pelkästään tärkeää osoittaa että tyttöjä on kannustettava ja poikia pakotetava? 

Ja kuinka opetus sopeutuu siihen, että poikien kehityskaari pomppii aivan eri ehdoilla ja tavoilla kuin tyttöjen suhteellisen tasainen ikäkausikehitys.


Onko oudosti standardisoitu koulumaailma opettajia vai oppilaita varten? Onko naisopettajien asenne feministisen miesvihan ja poikien rankaisun päälle rakennettu?


Aikuisten pätemistä, virkamiesten suunnitelmien mukaan runnomista vai oppilaiden mahdollisuuksien huomaamiseksi ja potentiaalin toteuttamiseksi? Onko "erilainen oppilas" aina uhka ja harmi systeemin rajaamalle opettajalle?

Pojilla on selvästi kehitysvaiheita, joissa abstraktilla ja hierarkisella oppimisella ei ole mitään merkitystä kun taas tytöille se on varsin luonnollista. Pojat ovat hormonaalisesti havaintomaailmassaan  omaehtoisen "dramaattisempia"; tytöillä hormonien kapinoiva ja itsenäistävä vaikutus potkaisee vasta paljon myöhemmin.

Poikien ehdoton tarve hyvin konkreettisen, fyysisen maailman toimija, omaehtoinen, kokeileva subjekti interaktion kokemiseen ja impulsiiviseen elämykseen on "pakottavaa".

Pojilla ei ole lainkaan samoja psyykkisiä valmiuksia omaksua suoraan hyllyltä aikuisten valmiita tietomalleja ja toiminnallista mukautumista aikuisten havaintotapaan.

Tyttöjen kehityksen olennainen osa on samaistuen omaksua oma identiteetti hoivaajahahmon mielenliikkeistä. Pojan turvalliseen kehitysprosessiin kuuluu taas aikainen, koetteleva ja välillä aggressiivinenkin irtiotto kontrolloivasta äitihahmosta. Nämä ovat aika selkeitä psykologisia kehitysprosesseja enemmistölle.

Useimmat tytöt eivät akuutisti niin kärsi koulumaailman vuorovaikutuksettomasta repressiosta kuten pojat. Ala- ja ylä-asteella pojat eivät yksinkertaisesti millään pärjää sosiaalisessa sodassa naisopettajan suosiosta opettajan rajaamilla kriteereillä. Tytöille opettajan jöö ja kuri valmiin maailman rooleissa kelpaa kivuttomasti - vaikka ei naisen kokonaiskehityksen kannalta olisikaan jräkevää.

On selkeästi tiedossa, että useimmat pojat kehittävät tyttöjä vastaavan abstraktin kognition myöhemmin vasta 17-20-vuotiaana ja pystyvät silloin ottamaan kehityksessä tyttöjä huikealla vauhdilla kiinni. Tätä erilaista kehitysprosessia ei hyväksytä sokean koulutuksemme poliittisessa ihmiskuvassa. Tyttöjen totelevaisuus on ilahduttanut lukemattomia kasvatustieteilijöitä ja antanut aihetta halveksia poikien kurittomuutta, soputumattomuutta vähäisten ja vaimeiden ärsykkeiden koulukuriin.

Tytöt oppivat helpommin nauttimaan tottelevaisuuden suomista eduista ja käyttämään niitä hyväkseen  toteuttaessaan aikuisten fantasiaa pikkuaikuisista - kun taas pojat huomattavissa määrin vain kärsivät suosikkikulttuurista, koska heillä ei ole tyttöjen kognitioarsenaalia tässä "koulupelissä".Surullisesti kulttuurimme perhekasvatusmallissa tytöt kasvatetaan jo ennen koulua liian neuroottiseen elämänhallintaan ja passiiviseen sopeutumisen ihanteeseen vanhempien unelmalapsi- ja siveysunelmien takia. Poikia taas kohdellaan kasvatuksessa fyysisesti kovakouraisemmin ja siten kehoitetan aggressiiviseen rooliin.


Suorituskeskeisen opettajan ja ihanneoppilaan luonnoton, toisiaan ruokkiva korruptoiva suhde ja passiivisen tottelevaisuuden epäinhimillinen sykli on yhteiskuntapoliittisesti vaarallinen - ja huomaamaton prosessi.

Tyttöjen sopeutumiskyky on antanut aikuisille armottomat ja tunnottomat aseet opetussuunnitelmien jyrääviin malleihin - tytöt mielistellään ja pojat masennetaan hierarkisen systemin perinteisiin.

Kiltteydestä tehdään älykkyyden ja soveltavan havaintokyvyn korvike muottiin tunkevassa systeemissä. Tutkimuksia lasten kognitiivisesta kehityksestä ja sukupuolten erilaisuudesta ei ole otettu paljoakaan huomioon satavuotisen koululaitoksen autoratiivisten standardisointiperiaatteiden ylläpitämisessä.

Lasten täytyy joustaa vaikka murtuen, koska systeemi ei jousta.

Jokaisen lapsen jäykkä lokerointi ikäkausimäärittelyynsä ja ikäryhmän kykyjen vaativa luokittelu oppilasihanteen eli "toimintakykyisen ja kiltin tytön" kognitiivisen kehityksen mukaan on totaalisen väärin poikia ja turvattoman kasvatuksen kokeneita kantavia lapsia kohtaan.

Tämä kulttuurinen harha "poikia helpommista" ihannetytöistä on sovinistisesti alistavan kulttuurin feministinen jatkumo, jota feministitkin ylläpitävät edellyttäessään, että kaikki koulutuksessa suoritettaisiin naispuolisten oppilaiden ominaisuuksien ja joustamiskykyjen mukaan. Tytötkään eivät opi tasavertaisuuden aakkosia koulussa, kun heidän  varhaiskypsyyttään ja aikuisten imitoimista lahjotaan aikuisten mukavuudenhalun takeeksi.  


  - Kotimaa - Turun Sanomat

Kulturdebatt

  • Systemet är riggat så att eleverna är dömda att misslyckas – om och om igen 

You can't deny it. Gender studies is full of male-blaming bias
BY SOFO ARCHON School is supposed to help children grow into mature, conscious, responsible, intelligent adults, who have mastered the art of living, and who can contribute their gifts to the world. School as we know it, however, couldn’t…
THEUNBOUNDEDSPIRIT.COM


Jari Ahlfors 8 2016

   Se mikä mättää peruskoulussa , on se että lapset kilpailutetaan ja keskitytään tulevaisuuden tuottavuuteen. esim. Luovuuden tai taiteen hallitsevia ihmisiä ei arvosteta sillä se ei tuota valtiolle ja yhtiöille tarpeeksi. Jatkuva kilpaileminen tietää eriarvoistumista , tunnepuolen köyhtymistä ja loppuu palamista.
Jokaisella meillä on vahvuutemme ja heikkoutemme, ne tulisi huomioida koulutusta suunnitellessa. Se että tiettyjä taitoja vaaditaan ja koulutus suunnitellaan kylmäksi tehdasmaiseksi , on saatanasta . Kokonaisuudessa heikkoudet paikataan yhteistyöllä, eikä ihmisen heikkous tule olla häpeäksi sillä, ihminen on ihminen ja raha on vain rahaa, sydän on tärkein.. Ja terve mieli, mitä ei tule tuottavuuden vuoksi rikkoa , se tietää tappiota.
Tulee lapsesta pankinjohtaja , yrittäjä tai persaukinen rumpali, on hänellä jotain annettavaa meille jokaiselle, jos elämän arvot ja maailmankatsomus ovat kohdallaan, ihminen ihmiselle , koti satiaiselle.. Ei ku , ihan vaan inhimillisyys riittää tällä kertaa...16 kommenttia:

Kaisa R, feministi kirjoitti...

Luin jälleen erittäin uteliaana kiinnostavan kirjoituksesi! Kiitos siitä, pohdintasi on hyvin virkistävää. Ja olet usein erittäin oikeassa. On hienoa, että kirjoittaja yrittää tavoitella ongelman ydintä, vaikka ei aina siihen osuisikaan.

Syytät taas feministejä. Kirjoitat esim. näin:

"Tämä kulttuurinen harha 'poikia helpommista' ihannetytöistä on sovinistisesti alistavan kulttuurin feministinen jatkumo, jota feministitkin ylläpitävät edellyttäessään, että kaikki koulutuksessa suoritettaisiin naispuolisten oppilaiden ominaisuuksien ja joustamiskykyjen mukaan."

Lihavoin tekstistäsi feministi-sanan. Mielestäni sorrut, kuten niin monet yhteiskuntakritiikkiä harjoittavat ajattelijat, syyttämään feministejä sellaisesta, johon feministit eivät ole syyllisiä. Feminismi on samanlainen meidän yhteiskuntamallissamme samanlainen taustalla kaikessa vaikuttava metateema kuin esim. työnteon ja ponnistelun siunauksellisuus, terveyden ja suorituskyvyn ylläpidon tärkeys tai luterilainen uskonto. Ja tarkoitan nimenomaan luterilainen USKONTO, en puhu USKOSTA. Uskoa meillä maallistuneilla suomalaisilla on ilmeisesti onneksi aika vähän, mutta luterilaisuus vaikuttaa kaikkialla, lainsäädännöstämme lähtien.

En tunnista syytöksiäsi feminismin aikaansaannoksiksi. Sen sijaan taustalla voi vaikuttaa feminismiä muistuttava pohjoismainen tasa-arvoajattelu, kaikessa harmaudessaan ja arkisuudessaan. Feminismin - ja feministien - syyttelijät etsivät siis romantiikkaa sieltä, missä sitä ei ole. Olisihan toki valtavan kiinnostavaa, jos Suomessa oikeasti olisi väitteiden mukaista feminististä vallankäyttöä, mutta todisteet sen puolesta näivettyvät aina tällaiseksi väittelyksi ja sanahelinäksi.

Tuomo "Squirrel" Hämäläinen kirjoitti...

Olisiko takana itse asiassa sama, mikä näkyy juuri esille tuomassasi uskonnoissa? (Tuli siitä itse asiassa mieleen.)

Lainsäädännössä ja kaikessa muussakin vaikuttaa luterilaiset arvot jne. Voidaan puhua hegemonioista. Sama koskee tietysti tasa-arvokysymystä, jossa pitää puhua telaketjufeminismistä.

Kun puhutaan yhteiskuntakritiikistä, tavoitteena on usein liikaakin ongelmien kohdistaminen ihmisiin. Syy on tietysti käytännöllinen: Muutosta ei voi kovin hyvin kohdistaa "vaikenemalla kaikessa taustalla oleviin persoonattomiin hegemonioihin".

Ja aivan kuten luterilaiset pesevät kätensä lainsäädännöstä, feministitkin pesevät käsiään. "Ei me, joku muu". Silti tuntuu että luterilaisiin arvoihin luterilaiset OVAT olennaiseti vaikuttaneet. Sama koskee tietysti tasa-arvokysymyksiäkin.

Alkuperä ja se mitä sen jälkeen on tapahtunut on kuitenkin eri asia. Ihminen vain rakastaan provenienssia ja tekee siitä itselleen tarinan.

Kemia on alkuperältään alkeemista. En silti anna kemian ansioita tai pahuuksia alkemistien niskoille. Koska alkuperä ja jatkajat eivät välttämättä ole sama asia.

Yhteiskuntakeskustelussa ei olekaan kuin niitä jotka syyttävät ja niitä jotka pesevät käsiään. En usko että postmodernistisesta tasosta nouseva juttu voi oikeasti muuttaa maailmaa. (Koska sen yhteys vaikutussuhteisiin on etääntynyttä, korrelaatioita pidetään likimain valtakäytänteinä, joilla yritetään ohjata absoluuttina toimintaa.)

Kun syyllistä etsitään muualta ja vastuuta pestään omista käsistä varmistetaan että jos jotain vikaa on, ja kaikki olisivat peräti yksimielisiä sen olemassaolosta, mitään ei seuraa, eikä tilanne ratkea.

Kuin lapsia piparipurkilla. "En minä, tuo toinen". Aina ja ikuisesti.

Arhi Finnsanity kirjoitti...

Feminismillä on jalot periaatteet. Mutta silti se on vain pro naiset ja naisen tarpeet -liike.

Feminismi on minusta ominut sovinismin perinteet ja keinot hyvin surullisella tavalla.

Kun ennen poika ja mies oli Jumalan kuva, feministit yrittävät vain kääntää kuvan päälaelleen jotta nainen olisi Jumalan kuva ja ihmisyyden vertailupiste.

Feminismi on ollut tärkeä vastapaino sovinismille ja patriarkalismille MUTTA se on aivan aiheetta jäänyt nyt tasa-arvoisesa yhteiskunnassa syyllistämisen asemasotaan, jossa ei vihan kohteena ole historia vaan miehuus, miehen erilainen luonne, miehet, yliopistossa jopa nuoret miehet miehuutensa tähden.

Feministit pyrkivät pyyhkimään ihmisen biologiset ominaisuudet ja erilaisuudet irvokkaalla tavalla. Aivan kuten Neuvostoliitossa toisinajattelijat leimattiin psykopateiksi, feministit kieltäytyvät keskustelusta ihmisten kanssa, jotka kritisoivat nykyistä käytännön asennefeminismiä.

Miehen täytyy olla feminismin mukaan mahdollisimman neutri miehisen historian tähden - paitsi silloin kun naistenlehden haastattelussa naureskellaan, kun feministi haluaa unohtaa feminismin makuuhoneessa ja haluaakin siellä yht'äkkiä tosimiehen toimimaan miehekkäästi.

Tasa-arvo on vaikea prosessi erilaisuudet hyväksyen. Hidas.

Feministisesti myönteisten toimijoiden täytyisi kuunnella, kuinka miehet kokevat naisen suorittaman sorron, painostuksen ja väkivallan, myös nyt tässä naisten valtamassa koululaitoksessa.

Poikiakin tätyisi kuunnella, he kun kärsivät kouluissa ja kulusta eniten koko elämänsä ajan.

Feminismi on Ok teoreema mutta kovin huono vallankaappaus ja ainoa lähtökohta ihmisyydelle tai opetussuunnitelmille.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Aivotutkija:

Ammatin joutuu valitsemaan liian varhain

Suomen koulutusjärjestelmä pakottaa nuoren valitsemaan ammatin liian aikaisin, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller.

http://www.hs.fi/a1305558489637?ref=fb-share

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Sosiaaliset pelot ja paniikkihäiriö masennuksen taustalla

http://blogit.iltalehti.fi/hanna-mantyla/2012/04/07/sosiaaliset-pelot-ja-paniikkihairio-masennuksen-taustalla/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

OECD: Tytöt loistavat tieteessä ja eniten Suomessa.

Koulujärjestelmä on viritetty ainoastaan tyttöjä varten.


Inhimillinen kärsimys koulujärjestelmässämme on suurta, jokaisessa vertailussa eniten koulua koulua ovat suomalaisia nuoria.

Joustava koulujärjestelmä olisi helppo järjestää mutta se vaatisi opettajien itsetunnolta uutta joustavuutta, auktoriteettiperinteen ja auktoriteettiroolin hylkäämistä ja lisäbudjettia.

Tällä hetkellä vanhempien varakkuuden vaikutus lapsen koulumenestykseen vaikuttaa varsinkin pojilla yhä kohtalokkaammin.

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/oecd+tytot+loistavat+tieteessa+ja+eniten+suomessa/201302356241

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Tytöt saavat poikia enemmän hellyyttä päiväkodissa.

http://yle.fi/uutiset/tytot_saavat_poikia_enemman_hellyytta_paivakodissa/6522007

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Suuri kansainvälinen tutkimus

Kansainvälinen tutkimus kertoo, että tytöt saavat poikia parempia arvosanoja siksi, että tytöt käyttäytyvät paremmin.

Pojat saivat testituloksiaan huonompia arvosanoja joka aineessa.

Huonommat arvosanat estävät poikia pääsemästä korkeakoulutukseen, vaikka heidän taitonsa olisivat tyttöjä paremmat.

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/135909-tytoille-paremmat-arvosanat-huonommalla-osaamisella

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Lyhytjänteisiä selaajia, nopeita kelaajia ja impulsiivisen omaehtoisia semanttisia surffaajia on halveksittu.

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Artikkelit/Sivut/aurora-pojat-parjaavat-kun-oppikirja-vaihtuu-verkkotekstiksi.aspx

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Perheen perustaminen eriarvoistaa suomalaisia miehiä ja perheettömyys saattaa pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Kehitys jatkuu yhä, arvioi tutkija Anna-Maria Isola.

Matalasti koulutettuja ja heikossa taloudellisessa asemassa olevia miehiä ei nähdä houkuttelevina kumppaneina. Isolan mukaan he voivat kyllä saada lapsia, mutta perheen perustamiseen lapsen saaminen johtaa heidän kohdallaan harvoin.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/58815-miesten-maailman-ongelma-tuottaa-tuskaa

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Solving the MTO puzzle:

- Why girls benefit and boys struggle


blog.metrotrends.org

http://blog.metrotrends.org/2014/03/solving-mto-puzzle-girls-benefit-boys-struggle/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

–Suomessa lapset tekevät niin kuin heille sanotaan, eivät sano vastaan opettajalle ja sopeutuvat. Ruotsalaiset lapset ovat vapaampia. Ruotsissa voi käydä järkevän keskustelun lapsen kanssa, Nottingham sanoo Svenska Dagbladetille.

http://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/71946-brittivaite-ruotsalaislapsen-kanssa-voi-keskustella-jarkevasti-suomalaisen-ei

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Gallupeissa suomalaiset lapset voivat todella pahoin kouluissa ja vihaavat koulua - surkeimmin läntiseen Eurooppaan verrattuna eikä mitään toimenpiteitä uudistamiseen ole käynnistetty - päinvastoin yhä brutaalimpi ja ivallisempi ote, tottele ja toista: pelkää ja opettele alamaiseksi firmoihin, unohda valtio "oman onnen seppä", älä opi poliittista aktiivisuutta, älä opi analysoimaan oikeistolaista eliitin valtaa Suomessa, pekää Rotary/Lion/vapaamuurari-rehtoria. Miksi te opettajat ette kykene näkemään aivopesua mikä kouluissa on oikeistolaisen VKTS:n ("opetushallitus") ohjelmoimana laittoman virkamiessalaliiton kautta, puhdas oikeistolainen alamaisuuden ideologia lapsille oppikirjoissakin.

Te kasvatatte entistä suurempia idiootteja ja hyväuskoisia pelokkaita taulapäitä äänestämään Nato-lobbareita, "vihreitä" ilman ymmärrystä oikeasta Suomen historiasta.

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

“The subjects don’t make school boring,” said Boredom director Albert Nerenberg. “It’s the constant sitting. Constant sitting turns people’s brains into mush.”

http://disinfo.com/2014/10/secret-reason-school-boring/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Ei olekaan ihme, että tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa on huomattava ero. Vuonna 2012 pojista 18 prosenttia ja tytöistä 5 prosenttia suoriutui heikosti PISA-lukutaitotestissä. Ero tyttöjen ja poikien välillä on dramaattinen.http://blogi.lapsiasia.fi/2015/05/pojat.html

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...


Ei olekaan ihme, että tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa on huomattava ero. Vuonna 2012 pojista 18 prosenttia ja tytöistä 5 prosenttia suoriutui heikosti PISA-lukutaitotestissä. Ero tyttöjen ja poikien välillä on dramaattinen.http://blogi.lapsiasia.fi/2015/05/pojat.html