lauantaina, kesäkuuta 21, 2008

Skientologian aakkosetAivopesun tärkein strategia on identiteetin vaiheistus.

Kohteena oleva yksilö on saatava aivopesussa uskomaan että hänen uusi olemassaolonsa ja uusi, voimallinen identiteettinsä riippuu uudesta opista, johon häntä ollaan johdattamassa. Ja kuinka kaikki "vanha" logiikka on hänelle tuhoisaa ja uudistumista estävää.

Tunteiden kontollointi ja uudelleen assosiointi ovat tärkeimpiä vaiheita oppien omaksumisen taustalla. Yksilöllisyyden murentaminen perustuu subjektiivisten tunteiden kieltämiselle ja niiden merkitysten uudelleenarvioinnille ja impulssien ideologiselle uudelleentulkitsemiselle. Vain ideologiaa vahvistavat tunteiden tulkinnat tehdään hyväksyttäviksi ja yksilön reagoiminen tunnemaailmaansa ohjelmoidaan ideologisten tavoitteiden kautta.

Se, mitä teet, ontärkeää, ei se, mitä tunnet. Yksilön tunnemaailma osoitetaan uhkaksi utooppiselle "ryhmäyhtenäisyydelle".

Yksinkertaistettuna: yksilö on väärässä ja "ryhmä" oikeassa. Yksilö saa kiitosta vain vahvistaessaan ryhmää ja "kiistämätöntä" ideologiaa, joka toimii vain jos sitä ei saastuteta epäilyllä. Poikkeavat, kyseenalaistavat ja kriisiä oireilevat tunneilmaisut nähdään ryhmää uhkaavana ja siis ei-toivottuna ilmiönä. Vain alistumista ilmaiseva kriisitila koetaan yksilön otollisena kriisitilana.

Kun yksilö saadaan pelkäämään ja torjumaan omia tunneilmaisujaan, on aivopesu onnistunut.

Yksilöstä on tehty oman itsensä vihollinen ja ideologiasta suuri Se, jota täytyy puolustaa ja fiksata tunne-elämän kustannuksella. Tämä aivopesu tapahtuu aivan samanlaisena niin murskaavan moralistisessa perhekasvatuksessa kuin tiukassa ryhmäideologiassa.

Skientologiaa mainostetaan netissä (youtube-channel) erittäin muodikkaana ja hauskana elämänhallintafilosofiana, vaikka se on tiukka lahkosysteemi.

Tämä esitelmä johdattaa skientologian vaiheittaiseen omaksumisprosessin ja sen manipuloivaan huomion harhauttamiseen:

How to believe
in Scientology
Times:
The Thriving cult of Greed and Power

"Hubbard kept adding steps, each more costly, for his followers to climb. In the 1960s the guru decreed that humans are made of clusters of spirits (or "thetans") who were banished to earth some 75 million years ago by a cruel galactic ruler named Xenu. Naturally, those thetans had to be audited."

VideoitaSijoitushuijari koukuttaa käytökselläänOperating_Thetan_documents
- Wikileaks

The collected secret "bibles" of
Scientology, a global cult
founded by science fiction author and con-man L. Ron Hubbard;

"What happens on the Clearing Course is that the individual himself becomes clear on the first dynamic. He himself becomes clear. He has separated out - cleared out and away from certain other complexities. It does not mean that he is without bank. But he will find that his recognition of the first dynamic has improved enormously.

The state of clear is terrific. We have waited on this state for a very long time. When an individual goes clear, he goes over a bump. He goes high as clear and he would probably remain clear till the end of time unless something else keyed in. "
TAGS :: uudet jäsenet liittyminen jäsenyys sisällä puhdas mieli uusiutuminen kontrolli itsekontrolli jäsenten keskinäinen valvonta sisäinen voima skientologian perusteet opit käytäntö skientologiasta eronneet eroaminen

Ei kommentteja: