maanantaina, maaliskuuta 09, 2020

Suhdannesumu - Talouskriisin harkittu filosofia

* päivitetty talousanalyysi, versio VII
-  orig 2008, kirjoittaja ohjaaja Arhi Kuittinen 

 

"Pörssin" "tarpeet"
eivät ole
reaalimaailman tarpeita.

Pörssi on sadismia:
mm. öljyn hinnan halutaan nousevan ja nousevan


Pörssi ei ole markkinataloutta vaan markkinatalouden alistamista pääoman omistajille. Feodalismin yksi muoto kapitalistisena elitisminä, pääoman vastuuttomuutena mm saastuttamisesta. Eliitille mieluinen tuhokone: Pankit pelastetaan työläisten verottamisella eikä eliitin verottamisella.

     Pörssi on suunnitelmataloutta
 Eliitin rikastumista varten, velkaa luodaan: eliitin rikastumista varten jotta kansat saadaan velka-ansaan


Vain keinottelua tukemaan luoden automaattisia lamakuplia koska kaikki arvonnousu on keinottelua pörssissä. Euroopan tuhoaminen mm. ohjelmoidulla lamalla sekä teollisuuden ulkoistamisella:  se on tuottoisaa pörssi-ideologiaa eiitille ja demokratian estämisen systeemille eli elitismille

sillä sillä on tehty rahaa eliitille ja Euroopan talouden tuhoaminen ns ulkoistaminen on tehty täsmällisen tietoisena tuhosta samalla kun Kiinalla ja Intialla on oikeus tullimuureihin ja verovapauksiin joita pörssi-ideologian (keinottelun) "globalisaatiossa" eli Euroopan tuhoamisen keinottelu-prosessissa ei Euroopalle anneta jotta keinottelun vipuvarsi saa rahaa Euroopan tuhoamisesta, tekonologian ja teollisuuden siirrosta orjatyöpalkkamaihin.


 3 2020   Esko Seppäsen kirjoitus:
" Pörssikurssit laskevat.
Aika raukkamaisesti ne, jotka ovat ajaneet EU:n pörssiromahduksen partaalle, syyttävät nyt pelkkiä luonnonvoimia itse luomiensa rahatuotteiden arvonmenetyksestä.
Ei pidä uskoa tulevan romahduksen syylliseksi yksinomaan koronakuumetta, vaan suurin kriisin aiheuttaja on Euroopassa keskuspankki. Se jatkoi viime vuoden lopussa pankkien velkaantumista jakamalla niille joka kuukausi 20 miljardia euroa uutta velkaa, ja ennestään sitä on ollut pörssin pohjalla 2 600 miljardia. Pörssikurssit ovat viime vuoden loppukvarttaalista alkaen nousseet tolkuttomasti. Sen on siis tehnyt mahdolliseksi Europan keskuspankki, joka loi tyhjästä biljoonittain rahaa uusien finanssituotteiden ostoon. Keskuspankki on rahan synnyttämisen äiti, ja pankkien banksterit ovat sen äidin lapsia. On käynyt niin, että Euroopan keskuspankki, monopoliasemassa oleva uuden rahan luoja, on menettämässä uskottavuutensa selvitä ulos ja saada pankit selviämään liian rahan loukusta.
Euroopan keskuspankki on tuottanut biljoonien eurojen suuruisen epätasapainon reaalitalouden tiukan rahan politiikan ja finanssikapitalismin halvan ja löysän virtuaalisen rahan välille.  Se rahapaljous, joka on nyt kiinni arvoaan menettävissä sijoituksissa, on pois oikean kriisitilanteen hoidosta. Kyseessä on eräänlainen Titanic-ilmiö. Laiva ei aja karille, mutta edessä onkin vielä suurempi vaara: jäävuori. Kun sitä ei otettu laivan ohjauksessa huomioon, toteutui pahin mahdollinen tilanne: laiva upposi. Laivan orkesteri teki kaikkensa tehdäkseen hukkumisen miellyttävämmäksi, mutta sitten sekin soitto loppui.  Nyt Euroopan keskuspankki on se finanssikapitalismin orkesteri, joka soittaa ennalta valmisteltua musiikkia siihen asti kun laiva on vielä pinnalla mutta ei enää sen jälkeen. Finanssikapitalismin romahdus näyttää oleva tulollaan. Se tulee nyt tai myöhemmin, mutta nämä viime päivien tapahtumat osoittavat, että kyllä se on vahvasti tulollaan. Saas nähdä, mitä tällä viikolla vielä tapahtuu. "  9.3 2020


Kaikki, mitä olet halunnut tietää pörssistä ja rahan luomisen terrorista, arvon määrittelyn salaliitoista - mutta et ole uskaltanut kysyä

     PROLOGI

Sodalla saadaan hintaa lisään raaka-aineisiin ja pörssi on lyönyt vetoa sen puolesta 30 vuotta.
Kontrolloidun uuden suunnitelmatalouden eli kapitalistisen markkinasysteemin on luotava tässä nykyisessä totaalisessa pörssikapitalismissa ihmisille, kansalaisille, puutetta ja uhkaa, jotta pörssi olisi suurin ideologia talouden yli.

Tyytyväinen tasatalous eli pohjoismainen malli on pörssikapitalistisen markkinatalouden eli rahoja keinottelulla vievän eliitin suurin vihollinen.

Pörssisysteemimme on vain yksi kapitalismin teoreettinen ja ideologinen muoto: nyt se on dollarin sotataloutta, alistavan imperialismin ja finansiaalisen terrorin uusi muoto. "Globalisaatio" on retorinen valhe "yhteisestä maailmasta" eliitin talousterrorin ja imperialististen sotien vahvistamiseksi.

Globaali markkinasysteemi - pörssin ideologiana "jatkuvan kasvun fantasiana" ja "kapitalin kasaaminen pörssieliitille", ei elintason tasaajana ja hintojen alentajana - yrittää heikentää yhteiskuntaa organisaationa ja valtasysteeminä mutta tukeutuu vaativana syöpäläisenä täydellisesti yhteiskunnan tukisysteemeihin keinottelun hysteerisenä paikkaamisena - samalla kieltäen yhteiskunnallisten toimintojen tukemisen.

Juuri nyt on eniten orjia ihmiskunnan historiassa - nälkäpalkka ilman mitään lain suomaa turvaa myrkyiltä ja raiskauksilta. 


Kriisiyttäminen
on pörssi-ideologian tärkein ase ja spekulatiivisen talouden toivon lähde. Hajota ja hallitse (Argentiina, Kreikka ja koko Eurooppa ideologisen kiellon alla: valtio ei saa luoda tehokkaita ja työllistäviä valtionyhtiöitä yms) 
Kriisi heikentää yhteiskuntaa mutta vahvistaa pörssisysteemiä eli eliitin manipulointitaktiikkoja ja sen monopoleja ja kartelleja: pörssi toimii kuin pseudovaltio mutta ei huolehdi ihmisistä ja teollisuuden saastuttamisesta - sääntelee mutta vain eliitin ja tuloerojen kasattamisen eduksi, ei hyvinvoinnin ja sivistyksen hyväksi. 
- yhteiskunnan tukiessa kovan kapitalismin systeemejä kuin ruumis sisälle pujahtanutta vierasta syöpäläistä.

Pörssin ilmiömaailmassa  
epävakaudesta ja kriiseistä tulee kapitalistisen ideologian ja sen mahdollisuuksien generaattori. 

" Tuotannosta saatavat hyödyt ovat näin ajateltuna nollasummapeliä – yhden voitto on toisen tappio –, jossa valta-asemassa on työntekijää riistävä pääoma.

                 - Maailmantalous.net


What does the stock market do for workers’ wages?
Nothing.


What does the stock market do for workers’ wages? Nothing.
JACOBINMAG.COM
Ruuan hinnan systemaattisessa nostossa unohdetaan systeemiteorian aspektit pörssin korruptioluonteesta:
 

a) Suuryhtiöiden kannattaa vähentää tuotantoa lisätäkseen tuotteiden hintaa - ja ne vähentävät
  
b) Suuryhtiöt ovat käytännössä monopoleja ja monilla markkinoilla et saa edes markkinoille pienten firmojen kautta raaka-aineita

    
c) Suuryhtiöiden pörssiarvo nousee futuuripelleilyjen takia, kun ne eivät tuota niin paljon raaka-aineita tai tuotteita kuin tarve vaatii

 
d) Futuuripelleilyt edellyttävät suurfirmoja vähentämään tuotantoa tai kyseiset firmat hylätään pörssissä - kuitenkin kyseiset firmat tuhoavat aktiivisesti nousevia kilpailijoita eri tavoin.


Pörssin panttivankina
1984 - 20xx: 

Pörssi-ideologian tarkoitus on ollut futuurikaupan ym bondi-keinottelun vapauttamisen kautta saada reaalitalous pörssin panttivangiksi. Itsetuhon mekanismi on futuurikapitalismissa, pörssi-ideologiassa voittojen jatkuvassa ja matemaattisesti mielipuolisessa kasvussa talouseliitille virtuaalisena kapitaalina veroparatiiseihin.


" Kapitalismi on kohdannut historiallisen tilansa, jossa tuotantoon ei enää kannata investoida pääomaa. 1980-luvulla finanssipääoman arvo kohosi suuremmaksi kuin reaalitalouden, eli tuotannon ja työn. Suora seuraus tästä on luettavissa Suomen työttömyyslukemista, jotka eivät ole laskeneet 1990-luvun laman jälkeen lamaa edeltäneelle tasolle. Pääomaa ei sijoiteta enää merkittävästi reaalitalouteen.  - mtl-fi.org


YLE:n esittämässä pörssidokumentissa "Mitta on täysi" väitetään painotetusti että pörssipelissä ei ole kysymys moraalista vaan kuinka saada sijoituksille voittoa. Filosofisesti taas niin täysin valheellinen kapitalistinen väite ja unelma. Tarkastellaan valhetta: kyllä valheen luojat tietävät että valhe on todelisuuden vääristämistä kuten on tiedon poistaminen eli sensuuri eli kaikki pörssihuijaukset ovat täysin harkittuja sillä valheen luominen on tietoista vaikka se naamioidaan toiveen herättämiseksi. Kaikki pörssiromahdukset on todistettu satojen valheiden sumuksi. Harkittua todellisuushäckäystä, "toiveiden painotusta" joka on siis vain jyrkkää rajausta, paljastumisen siirtämistä "koska niin moni uskoo". Tyhmää saa huijata on eliitin kulunein iskulause jolla eliitti perustelee olemassaolonsa ja tiedon rajamisen & leimaamisen salaliitot. Moraali liitetään vain salaliittoihin, oman klaanin uskollisuusvlhoihin, ei yleisiin valheisiin tavoitteiden saavuttamiseksi.


i

Ilman muutoksia ei ole pörssiä
eikä sen ideologiaa "ikuisesta kasvusta"
eli eliitin voittojen kasvusta
työvoiman kurjuuden avulla
täysin Marxin visioiden mukaisesti
Arhi Kuittinen global economics Helsinki  Muutos luo toiveiden paisumista ja toiveiden paisumiset muutoksia. 

Pörssin rytmi ja houkutusyllykkeet syntyvät muutospaineesta.

Muutospainetta ja toiveiden paisumista ei ole ilman epävarmuutta.

Oletuksista ja kriiseistä on tehty muutoksen valuuttaa; hinnannoususta kauppatavaraa johdannaisina, arvonmuutoksista voittoa tuottava pelimoottori. Moottori pörssimaailmalle. 

Kriiseihin eli muutosmoottoreihin uskominen luo kriisejä

Kriisit vapauttavat taktisesti avoimesta politiikasta ja antavat luvan pakkovaltaan kriisin tuottaman ideologian ehdoilla.
   All warfare is based on deception
 19. Hence, when able to attack, we must seem unable;
when using our forces, we must seem inactive; when we
are near, we must make the enemy believe we are far away;
when far away, we must make him believe we are near.

   

ii

Mitä suurempi epävarmuus, sitä suuremmat spekulaatiot arvonmuutoksista.


Mitä tärkeämmiksi spekulaatiot (kriiseistä ja arvonnousuista) arvostetaan Wall Streetillä, sitä enemmän on tarvetta muutospainee
lle. Ylös tai alas.

Muutoksen suunta ei ole spekulaatiotoiminnalle arvokysymys. 

Positiivinen spekulaatio "tuotteen" haluttavuudesta tuottaa negatiivista spekulaatiota nyt-hetkessä oletetulle vaihtokaupalle vaihtovälineen (eli valuutan) suhteen. Eli kysynnän väheneminenkään tai inflaatio ei haittaa markkinoita koska toivo on oletetussa kysynnän TAI arvon keinotekoisessa lisäämisessä - globaalisti.

Globaalin epätasa-arvon kasvaminen keskittyy n. 20% kulutusvoimaisimman menestyjän kulutuksen ja statuskilpailun kasvattamiseen.

Valuutan (väline)arvon heikkeneminen on pieni ongelma pörssissä, jossa haetaan vain "tuotteen" maksimoitua arvonmuutosta - joka on tässä ideologiassa "aina" suurempi kuin inflaatio.

Inflaatio on paras tekosyy tuotteiden oletettujen hintojen nostamiseen.

Spekulaatio on pörssin virtuaalisessa arvotodellisuudessa, sen ideologiassa, aidon kilpailun korvike.


"Kilpailu" arvonmuutoksista ja kilpailu arvonmuutoksien arvauksista kiihdyttävät markkinoita.Brutaalin yksinkertainen huijausmekanismi 
iii

Ihmisten perustarpeiden puute luo kysynnälle lisääntyvää lisäarvoa ja tuotantokoneistolle halpaa työvoimaa.

Markkinasysteemin on luotava ihmisille, kansalaisille, puutetta ja uhkaa - jotta markkinasysteemi väistää avoimen ideologisen pohdinnan ja kamppailun vastaideologian kanssa.

Tyytyväinen tasatalous ja jakamisen inhimillinen periaate yhteisten resurssien periaatteella mm. verotuksen kautta on pörssikapitalistisen markkinatalouden suurin vihollinen. 


Nykyinen Pörssisysteemimme on vain yksi kapitalismin teoreettinen muoto.

Globaali markkinasysteemi (nykyisessä muodossa ja globaalia painottaen) yrittää heikentää yhteiskuntaa organisaationa ja valtasysteeminä mutta tukeutuu täydellisesti yhteiskunnan tukisysteemeihin (pankkituet).

Kriisi on pörssi-ideologian tärkein ase. 

Kriisi heikentää yhteiskuntaa mutta vahvistaa pörssisysteemiä - yhteiskunnan tukiessa kovan kapitalismin systeemejä kuin ruumis syöpäläistä.

Pörssin ilmiömaailmassa epävakaudesta ja kriiseistä tulee kapitalistisen ideologian ja sen mahdollisuuksien generaattori.


iv
Ikuisen kasvun ideologian taustalla on väistämättä ikuisen muutoksen paradigma.

Muutos nähdään välttämättömänä itseisarvona. Pakottavana arvona ilman reaalimaailman seurauksien arvottamista arvokysymyksinä.

Muutoksen paradigman paras apulainen on kaaos.

Staattinen vakaus on myrkkyä pörssisuhdanteille ja markkinaideologialle - toisin on paikalliselle kaupankäynnille.

Kaaos luo aina uudenlaista kysyntää ja arvonnousua globaalisti juuri pörssisysteemin kautta.

Muutoksen paradigmassa kaaosilmiöt mm. luonnonkatastrofit nähdään aina tuotteistettavana ilmiönä.

Pörssin mielenkiinnon kohteena ovat kaikki tuotteistettavat ilmiöt.

Voittomarginaali on amoraalinen subjekti, ei vain objekti, vaan subjekti, joka luo omaa elämä, reaalimaailmasta riippumattomana "olemuksena", johon muu olemus ripustetaan.


v

Elintarvikkeiden raaka-ainehinnat ovat nousseet 2009 lähtien 80 prosenttia.

Elintarvikkeiden tuotannon rajoittaminen lisää materiaalien pörssihintaa.

Elintarviketuotannon rajoittaminen ja sen peltoalan "ekologinen" siirtäminen energiantuotantoon kiihdyttää pörssihintojen nousua.
- Yksi tankillinen "biobensaa" sisältää yhden ihmisen 12 kk peruselintarvikemäärän viljeltynä.

Ja sama asuntomarkkinoilla:
Dollarin alasajon suurin näkyvin syyllinen on pörssin tärkeimpiä saavutuksia, ns asuntomarkkinoiden johdannaiskauppa.


Pörssihinnalla ja sen muutosoletuksilla, ei siis itse tuotteella, käydään johdannaiskauppaa.

Johdannaiset ovat olleet nopeimman muutostilan keino ja väline.

Muutoksesta on tehty tuote.

Muttoksesta on tehty virtuaalinen toive spekulaationa.

Asuntomarkkinoiden reaalisten resurssien eli kiinteistöjen niukkuus ja katteettomien lainojen löysillä ehdoilla on elinehto johdannaiskaupalle.

Johdannaiskaupan esikuva on kiinteistömarkkinoissa.

Kiinteistömarkkinat perustuvat automaattiselle ja jatkuvalle arvonnousulle.

Tätä ideaa voi pitää samana kuin Kalevalan Sampoa. Yhtä fiktiivisenä ja mahdottomana.

Tärkeintä ei ole asuntojen tehokas tuotantomäärä resursseina ihmisten tarpeisiin tai lainojen takaisinmaksun varmistaminen, vaan tuotannon tahallinen niukkuus kysynnän ja kilpailun synnyttämiseksi. ( - vrt kokoomuksen politiikkaa Helsingin kaupunginvaltuustossa asuntorakentamisen estämiseksi)

Niukkuus ja hypetys ovat tärkein "arvoresurssi" johdannaiskaupalle, ei reaalimaailman tarpeiden tyydyttäminen.

Hintojen nostaminen ei perustu reaaliarvolle tai asiakkaiden maksukyvylle vaan kaupankäynnin "loputtomalla" kiihdyttämisellä on aina ainoa pääteasema kuumentuneiden spekulaatioarvojen romahtamisessa.

Todellinen kysyntä lakkaa dramaattisesti spekulaatioiden aina hakeutuessa lopulta arvon määritysten kipukynnyksen yli reaalimaailmassa.

Johdannaiset ja futuurit ovat vedonlyöntiä, spekulaatiota muiden spekulaatioista.


- Mikä oikeastaan on tämä sanahirviö,
”asuntomarkkinajohdannaiset”?


vi

Mahdollinen, imaginaarinen vaihtokauppa arvonmäärityksenä perustuu ajatusleikkinä periaatteelle, "periaatteena" toiveelle "reaalisesta vaihtokaupasta", mutta jota ei siis itseasiassa tarvita virtuaalisessa pörssissä.

Reaalinen vaihtokauppa on aina oletetun hypoteettisen arvonmäärityksen taustalla "ideana". 


Kuitenkin reaalinen vaihtokauppa on vain yksi spekulaation osatekijä hypoteettisessa arvojen eli
johdannaiskauppojen kohottamissysteemissä.

Konkreettinen vaihtokauppa vakioiduilla ja säädellyillä hinnoilla ihmisten elintason takaamiseksi söisi pörssisysteemin "ikuisen kasvun ideologiaa".

"Ikuisen kasvun ideologia" on perusteena säännöstelyjen ja suljettujen taloussysteemien vastustamiselle.

"Suojarahastot" eli Hedge-rahastot ovat oireellinen esimerkki mielipuolisesta uusiokielestä ja pörssipelin luonteen kätkemisestä: kyseessä on veroparatiisien kautta tehtävä pimeä osakekauppa ja ei-läpinäkyvä, salattu korkean riskin lyhytaikainen sijoittaminen vedonlyönteinä ja silti nimikkeeksi on valittu "suoja".

Vastuuttomuus on ihanteellisin asenne voittojen maksimoimiseksi.

Näytelmänä Brechtin kirjoitustyöryhmän tuottama "Äiti peloton (Mother Courage and Her Children-wikipedia)" on parhaita allegoria amoraaliselle spekulaatiotaväitteille: äidin bisneksiä eivät poikien kuolemat haittaa sillä sota on vain hyvää bisnekselle ja bisnekselle antautunut äiti ei ota itsensä tappiota poikien menettämisestä, sillä bisnes on ollut myös kasvatuksen tärkein periaate ja elämää tärkeämpi Molok, kaiken määrittäjä, peli itseisarvona.

 


vii

Arvo määritellään imaginaarisessa arvojen vaihtokaupassa eli pörssissä aina vertailuarvon kautta.

Vertailuarvoa ei ole olemassa ilman toiveita ja pelkoja vaihdon tuottaman arvonmuutoksen tuottavuudesta tai tappiosta. Vertailuarvo voi olla vain pelkoa esim. öljyn loppumisesta vedonlyönnin kautta.

Vertailuarvon muutos on voitto tai tappio.

Vertailuarvon muutos voitoksi on amoraalinen, ilman yhteyksiä tosielämän vaikutuksiin ihmisten elintasossa tai moraalisessa pohdinnassa yksilön hyvinvoinnin ehdoissa yhteikunnan ehtojen kautta.

Valuutta ("dollari") on (vielä) yleisin universaalin vaihtosuhteen vertailuarvo, koska se on käytetyin. Dollarin käytettävyys on vain poliittinen valinta.

Vertailuarvon status luo kyseiselle valuutalle jonkinlaista vakautta - mutta ei ikuisesti muiden epävakaustekijöiden luodessa liian suuria uhkia vertailuarvon statuksen uskottavuudelle.Citi:      Wall Streetillä testataan ääri-ilmiöitä


- Maanantai 12.11. 2007
Kauppalehti Onlineviii
Vertailuarvon muutos on aina tärkeämpi kuin reaalinen vaihtokauppa. 

Arvon vaihtokauppa on tärkepämää kuin tosimaailman vaihtokauppa. 

Arvosta tulee kauppatavaraa,  pelin kohde.

Työn tuottamaa arvoa työntekijälle pörssisysteemi pyrkii aina alentamaan päämärätietoisesti purkamalla aktiivisesti kansallisia tuotantosysteemejä.

Systeemin tehokkuuden ideologia on tärkeämpi kuin hyvinvoinnin jakaminen ja tasaaminen.

Hyvinvoinnin tasaaminen on vastoin pörssin ideaalia hyväksikäytön maksimoimisessa.


viii
"Valuutan pumppaaminen" markkinoille on kuin rahan kopioimista painokoneella monopolipelissä huijaamista varten. Hauskaa peli-iltaa.

Sama efekti leikkirahan painaminen on monopolipelissä: säännöt ja arvovertailut menettävät merkityksensä.

Valuutan pumppaaminen on ehkä ainoa inflaation syy teoreettisesti.


ix
Rahan arvo riippuu kyseisen valuutan saamasta luottamuksesta. Valuutta on aina vain luottamuskysymys.

Dollarille sitä ei enää ole. Ei lainarahoilla ja spekulaatiotoiveiden elävä kansakunta saa luottamusta hurjan kasvun uusilta jättiläisiltä.

Öljyn äkillinen hintaspekulaatio johtuu vain dollarin arvostuksen sukelluksesta.

Dollarin arvo on ollut täysin kiinni sen öljyvaluuttastatusluonteesta eli öljypörssi on lukittu dollariin - tähän saakka. Valuutan luottamus on ollut kiinni sen luonteesta laskentayskikkönä valtavassa kaupantekosysteemissä.

Öljyn hinnan nopea karkaus on merkki siitä että öljypörssi haluaa irti dollarista. Välinellinen valuutta on menettänyt statusasemansa.

Irakin sodan todellisin syy oli sen, että Saddam oli vaihtanut Irakin öljypörssin eurosidonnaiseksi - ja hylännyt esimerkillisesti dollarin.

Sota ja militaristinen uho ovat ainoa käytännön politiikan ja identiteetin korvike mitä Yhdysvalloilla tulee olemaan jatkossa. Iran on nyt "hyvä" iskusana kun etsimällä etsitään keskikokoisia vihollisia oikeuttamaan Yhdysvaltain aggressio ja tärkeily. Pelotevoima ja sota on vapisevan jättiläisen ainoa roomalainen keino vetää viimeisiä henkosiaan.


x
Pörssin "tarpeet" eivät ole reaalimaailman tarpeita.


Vertailuarvon voittoatavoitteleva muutos liikkuu pörssissä aina kohti romahtamispistettä ja kattetonta arvonnousua - sillä maksimaalisen voitontavoittelu ollessa täysin reaalimaailmasta irrallinen uskomus- ja pelisysteemi.

Satujen Sampo käsiteapparaattina on itse asiassa vakavien pörssianalyytikkojen ainoa unelma itse itseään ruokkivasta ja kasvattavasta systeemistä mahdollisimman riippumattomana ja irrallaan reaalimaailmasta.

Suomen 1989 alkanut lama johtui ennen kaikkea kasinopelistä, jossa valtiovarainministeriö kutsui ulkomaalaisia sijoittajia "sijoittamaan rahaa Suomeen riskittömästi" - kuitenkin niin että "valtio" otti kaiken riskin ja kansalaiset maksoivat sijoittajien voitontavoittelun katteettomat seuraamukset.


xi
Pörssin kautta tehtävät sijoitusspekulaatiot tai futuurivedonlyönnit vaihtoarvojen (nopeista) muutoksista edellyttävät jatkuvia muutoshypoteeseja.

Pörssissä tehtävät spekuloinnit edellyttävät enemmän muutoksia kuin vakautta.

Vakaus ja vaihtosuhdanteen suunnitelmallinen vakauttaminen on "vitaalin" pörssi-ideologian painajainen.

Miten Pörssispekulaatiot ja pyramidihuijaus eroavat toisistaan?

Niillä on sama periaate: rajoittamattoman voiton periaate; systeemi, joka lupaa ehtymättömiä voittoja välittämättä lainkaan tosimaailman resursseista. Resursseja tärkeämpää on puutteellisten resurssien hallinnointi ja hinnittelu. Tuottoa ilman työtä, jolloin rahan sijoittaminen tuottaa lisää rahaa.
1. Sun Tzu said:

The art of war is

of vital importance
to the State.


2. It is a matter of life and death,
a road either to safety or to ruin.
Hence it is a subject of inquiry
which can on no account be neglected.

xii
Pörssi perustuu ennustettavuudelle.

Pörssi perustuu toiveille.

-Kumpi on todempi väite?
-Kumpi on tarpeellisempi väite?
-Olisiko hypoteettinen väite enemmän mahollisuuksia sisältävä kuin mahdollisimman realistinen väite?xiii
Toiveet mahdollistuvat muutospaineesta.

Muutospaineet eivät ole tavoitteellisia yhteiskuntanäkemyksen mukaan vaan itsetarkoituksellisia, peliteoreettisia skeemoja.

Peliteoreettisten skeemojen suojaaminen on aktiivista ideologiaa.

Pörssi on globaalin peliaddiktion megalomaanisin ilmentymä.

Kapitalismin primäärissä rahataloudessa työllä ei ole arvoa vaan rahan vaihtosuhteella ja odotusarvoilla.

Kapitalistisessa systeemissä luottamus on oletus kaikkien halusta pelata voittopeliä ilman mitään muuta vastuuta seurauksista.


xix
Pörssikapitalismi ei sallisi yhteiskunnalle muita säätelymekanismeja ja säännöstelykeinoja hillitsemään kulutusta kuin inflaation osana pörssin voiton maksimoimiseen tähtäävää arvonmuutos/arvonnousuefektiä ja finanssiresurssien vähentämistä yksityisiltä ihmisiltä halvan työvoiman tuottamiseksi ja sijoituskykyisen eliitin luomiseksi.

Arvonnousuefekti generoi tuottavuutta nopeina arvonnousuina pörssispekulaatioissa ja tämän väistämätön kaksoisveli on reaalimailmassa olevan vaihtovälineen arvonlasku eli inflaatio.

Arvonnousuefekti perustuu fantasialle, jonka mukaan raha tuottaa rahaa sijoituksina.

Sijoituksia ei kannata tehdä ilman spekulaatioita arvon muutoksista sovitun pelimallin sisällä.

Pelimallin ei tarvitse piitata reaalimaailman tarpeista, vain sen puutetiloista.xx
Ympäristöä ohjaava systeemi edellyttää aina ideologian.

Systeemi, joka kieltää olevansa ideologia, on näkymatön ideologia, kahden tason systeemi.

Systeemi, jonka näennäinen logistiikka esitetään lähtökohtana ja päämääränä, on tosiasiassa kahden tason systeemi: systeemi, jonka toimintamuoto on nähtävissä mutta jonka ideologinen päämäärätietoisuus on julkisesti vain rivien välissä.

Kahden tason systeemi naamioi eliittinsä poliittiset periaatteet rationalistisiin "velvoitteisiin" spekulativiisen pörssitoiminnan esteiden vähentämiseksi.

Kahden tason systeemi kiistää ylemmän tason vaikutukset alempaan tasoon.

Näin ylemmällä tasolla ei tunneta vastuun käsitettä. Vain peliteoreettisia tavoitteita ylemään tason sisällä.


xxi
Pörssiarvojen tarkkailija ei välitä vaihtovälineen, vertailuarvon eli valuutan vakaudesta ja arvojen vertailun reaalimaailmaan liittyvästä yhteismitallisuudesta vaan tuotteen positiivisen spekulaation puskemasta (väliaikaisesta) arvonnoususta arvojen määrittymisen huutokaupassa.

Pörssin toiminta on numeraalista, tehokkuus vain numeroina mitattuna ilman arvovarauksia.

Yhteisön ulkoapäin asettamat arvolataukset ja vaatimukset rajoista ovat vain ulkopuolisen paineen aiheuttamia, eivät systeemin logistisia ehtoja.

Pörssin toiminta on amoraalista.

Amoraalinen toiminta perustuu vain epäinhimilliseen hyötyajatteluun, jossa ihmisen arvo esiintyy vain vaihtosuhteen todellistajana, yksikköinä, joiden määre on "tilaajana" tai "resurssina".

Irakin sota alkoi seuraavalla viikolla, kun Saddam ilmoitti siirtävänsä Irakin öljyn arvon ja vaihtokaupan euroihin vastoin USA:n painostusta ja uhkavaatimuksia.

Sota on pörssille vain mahdollisuus saavuttaa lisää resursseja ja laajentaa pörssisysteemin globaalista kattavuutta.

Dollarin arvo on luotu valtavalla velanotamisella.

USA:n velkamäärän takia sen sotilaallinen pelote ja toistuva voimankäyttö ja voimannäyttö on ainoa dollarin arvon todellinen pohja. Enenevässä määrin.


xxii
Pörssin ideologinen tienraivaaja reaalimaailmassa on nimeltään IMF sekä WTO että maailmanpankki, jotka mm jyrkillä lainanantoehdoilla murtavat valtioiden hallinnassa olevia systeemejä ylikansallisten yhtiöien haltuun.

Maailmanpankki on reaalimaailman luonnollisten vaihtotalouksien säälimatön ja aktiivinen tuhoaja.

Maailmanpankin tärkein tavoite on muuttaa reaalinen vaihtokauppa ja harmonisesti toimivat suljetut kauppasysteemit spekuloitavaksi, immateriaaliseksi omaisuudeksi, osaksi pörssin spekulaatiosysteemiä.

Maailmanpankin tekopyhin teko on tapahtunut:
Maailmanpankki vetoaa johtajiin YK:n ruokakokouksen alla
Ensin Maailmanpankki tuhoaa luontaistaloudet, repii vakautta tuottaneet ja ääripäitä rajoittavat sääntelysteemit ja tuhoaa todellisen kysynnän täyttämiseen muotoutunet elintarviketuotantoketjut - ja sitten vetoaa muita tahoja auttamaan hädänalaisten tilaa.


xxiii
Arvojen määrityksessä raha oli vain yksi prosessitapa hahmottaa systeemin toimivuutta. Nyt se on lähes ainoa.

Vertailuarvojen geopoliittisten alueiden stabiilisuudesta piittaamaton alistuspolitiikka tuottaa kompleksisen arvonmäärittymisprosessin.

Markkinoiden kompleksisuus yhdistetyn pakotettuun yhteen keskitettyyn globaaliin arvojenmäärityssysteemiin (pörssiin) tuottaa epävarmuutta.

Epävarmuus tuottaa mahdollisuuksia spekulointiin ja nimenomaan pörssin arvovedonlyöntinä, futuurikauppana oletettuihin arvonmuutoksiin tulevaisuusskenaarioissa.

Tulevaisuusskenaariot ohjaavat kaikkien ideologioiden tavoin nyt-hetken arvonmäärittämisprosesseja.

Epävarmuus tuottaa negatiivista spekulointia nyt-hetkessä tai tulevaisuudessa tapahtuvan vaihtokaupan ja resurssien riittämättömyydestä, vaikka nyt-hetkessä ei olisi lainkaan pulaa resursseista.

Kapitalistisen vapaan arvonmäärittämisperiaatteen suurin ongelma on harha vapaasti määrittyvästä arvosta muka vain kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, jolloin ei nähdä pörssisysteemin ja futuurikaupan ohjaavan enenevässä määrin raaka-aineiden hintoja ja inflaatiota.


"Kapitalistisen rationalismin" suurin harha on kuvitelma ideologia-vapaasta systeemistä.

Kapitalismi ei ole ikinä realismia.

Ideologia ei ole ikinä realismia, jotakin vaihtoehdotonta ja ihmiskeskeistä.

Pörssi-ideologiassa inflaatio on systeemin toivottu tulos. Tuoloerojen kasvattamiseksi, halpatyön mahdollistamiseksi.xxiv
Suhdannetilanne on spekulatiivista "toivoa" arvon uudelleen määrittelystä oetetun tulevaisuuden suhteen.

Nyt-hetken vaihtokaupan arvonmääritys voidaan määrittää jopa pelkästään tulevaisuuden vaihtokaupan arvonmäärittymisen hypoteesin kautta välittämättä nykytilanteesta.

Negatiivisen spekuloinnin eli vaihtovälineen oletetun arvonlaskun tuottama arvonnousu tuotteelle luo itsetarkoituksellista tärkeyttä tuotteen hypoteettisen tavoiteltavuuden todellistamiseksi.


xxv
Suhdanne pörssisysteemissä on nähtävä yleisenä arvopohjana. Tai toiveena.

"Onko varaa enentyvään arvopositivismiin vai arvonihilismiin" ovat oletuksina suhdanteen perusfunktiot.

Arvopohja on suunta arvo-oletuksen tarpeelle vaihtoarvoissa.

Pörssikulttuurin arvopohja ei eroa muiden systeemi-ideologioiden arvopohja-käsitteestä.

Arvojen summa luo suhdanteen ja suhdanne luo arvonmuutoksen erotuksen spekulaationa tavoitearvolle.Therefore, if the enemy is at ease,
be able to exhaust him;

if the enemy is well fed,
be able to starve him;

if the enemy is settled,
be able to move him;
appear at places where he
must rush to defend,
and rush to places
where he least expects.

xxvi
Arvonmuutoksen erotusta kutsutaan positiivisessa skenaariossa voittomarginaaliksi.

Pörssi on kilpailua voittomarginaaleista, joita spekulaatiot luovat.

Negatiivinen skenaario kilpailijan spekulaatiossa on tämän kilpailevan spekulaation tappiomarginaalin mahdollisuus tuottaa muille positiivinen voittomarginaali.


Pörssisysteemin teoreettisenä kehyksenä on usein käytetty paranoidisen, persoonallisuushäiriöisen miehen,
John Forbes Nashin Peliteorioita.


xxvii
Arvon uudelleenmäärittelyssä vertailuarvon eli valuutan arvon muutos on toissijaista ja itsestäänselvää

Suhdanne-käsitettä ei olisi olemassa ilman arvon uudelleenmäärittelyn primaarista oletusta.

Suhdanne on aina suhteellista: jos jonkin suhdannemuuttujan arvo nousee vertailuarvon suhteen (usein valitun valuutan suhteen), niin kyseisen valuutan arvo pienenee suhteessa suhdannemuuttujan suhteen. Vertailuarvon (valuutta)yksikön suhteellinen arvo pienenee tuotteen suhdannemuuttuja-arvon suhteen: arvokkaampi tuote tuottaa arvottomamman vertailuarvon.


xxviii
Suhdanne on aina hypoteettisen tulevaisuuden varassa.

Tuotteen tarpeellisuus perustuu tuotteen puutteelle.

Jos vertailuarvon toive on markkinoiden puute tuotteesta, on tuotteen saatavuuden oletettava epävarmuus ihannetila spekulatiiviselle vertailuarvon lobbaamiselle.

Pörssin määrittelemän arvonnousun reaalimaailmassa aiheuttamat ongelmat eivät vaikuta voittomarginaaliin kuin vain positiivisesti: hypoteettisen arvonnousun luoma epävakaus reaalimaailmassa toimii ikäänkuin todisteena arvonmuuttumisen aiheellisuudelle.


xxix
Voittomarginaaliin ei tarvita tuottavuuden tai tuotteen saatavuuden lisäämistä vaan kysynnän (keinotekoista) lisääntymistä tai spekulaatioiden vahvistamista.

Jos rajallisten resurssien arvo kasvaa resurssien (arvon) kontrolloinnista ja saatavuuden rajaamisesta, on resurssien hallinnassa tärkeintä arvonnousu, ei todellisessa maailmassa tuotteeseen liittyvien inhimillisten tarpeiden tyydyttäminen.

Jos voittoa syntyy ilman todellisen maailman vaihtokaupan mielekkyyttä ja vaihtotalouden dynamiikkaa, niin se on aina jostakin muusta arvonvähennyksenä pois.

Imaginäärinen arvonnousu ei lisää suhdanteen pohjaksi yleistä valuutan resurssien elivertailuarvojen mahdollisuuksien lisääntymistä - vaan lisää inflaatiota.

xxx
Jos hypoteettinen arvovaihtokauppa tuotteille tai arvonmäärityspelille (eli pörssille) perustuu ikuisen kasvun ja jopa kiihtyvän kasvun ajatukselle, kuinka pörssin idealle käy, jos kasvun rajat tulevat vastaan konkreettisessa maailmassa kun samalla spekulatiivisen arvonnousun kaupankäynti perustuu resurssien niukkuuden välineellisille olettamuksille ja arvonnousujen itseisarvoille?xxxi
Jos globalisaation ajatus on, että kaikkea on voitava hyväksi käyttää voiton tavoitteluun ja kaikkien transaktioiden on tuotettava automaattisesti voittoa, hypoteettista arvonnousua suhteellisessa spekulaatiopelissä, niin voiko enää paremmin kuvailla inflaatio-nimisen arvonmuuttumispelin, arvonsiirtymispelin ja vähentymispelin periaatetta?Therefore, know the enemy's plans
and calculate their strengths and weaknesses.


Provoke him, to know his patterns of movement.
Determine his position,
to know the ground of death and of life.

Probe him, to know where he is strong
and where he is weak.The ultimate skill
is to take up a position
where you are formless.


.::.


"Suhdannesumu harvinaisen sankka"

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäki pitää nykyistä suhdannetilannetta harvinaisen epäselvänä.
Taloudessa on eri suuntiin vetäviä voimia, jotka hämmentävät kokenuttakin kansantaloustieteilijää."Talousnäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat ja epäselvät. Jos joku sanoisi, että nyt mennään tiettyyn suuntaan suurella varmuudella, niin puhuisi vastoin parempaa tietoa." -
kaleva.fi


.::.
Background on Economic Theories
What is the WTO?
- video"Suomalaisten usko kapitalismiin horjuu"

The Bet That

Blew Up Wall Street

Steve Kroft On Credit Default Swaps And Their Central Role In The Unfolding Economic Crisis - 60 minutes

Vuonna 2000 kongressi salli Wall Streetillä vedonlyönnin markkinoiden voitoista ja tappioista Greenspanin painostuksesta. Ilman mitään sääntelyä.
Max Keiser on

THE ORACLE

America is the Ponzi scheme  - BBC


Osakekurssit romahtivat
– Dow Jones koki historiansa kovimman pudotuksen
HS
Eurooppa naureskelee USA:lle
Countdownnet.info
USA:n suurimman investointipankin tulos romahti - HS

Kymmenen syytä myydä osakkeet nyt

Investointipankki Merrill Lynch on kerännyt kymmenen syyn listan, miksi osakkeiden alamäki jatkuu Wall Streetillä
- Kauppalehti


Wall Street vaipui masennukseen


Why The Right Loves A Disaster
Suursijoittaja George Sorosin mielestä keinottelijat ovat ajaneet öljyn hinnan pilviin. Soros kommentoi öljyn hintaa Daily Telegraph -lehdessä tiistaina, vain muutama päivä sen jälkeen kun öljy oli taas kivunnut uuteen ennätykseensä, 135 dollariin barrelilta. - taloussanomat.fi

Jopa 165 miljoonaa
5-14-vuotiasta lasta maailmassa joutuu tekemään päivittäin raskasta työtä, paljastaa tuore raportti. Kansainvälisen työjärjestön (ILO) selvityksen mukaan nämä lapset joutuvat miltei poikkeuksetta jäämään työn vuoksi myös pois koulusta. Koulutuksen puute vaikeuttaa heidän työllistymistään aikuisena. IL
Talouspäättäjiä rassaa kiperä pulma, kun talouskasvu hidastuu ja silti hintojen nousu kiihtyy. Pulma on erikoinen, sillä normaalisti kasvun hyytymisen pitäisi pikemminkin laskea kuin nostaa hintoja. Taloussanomat.fiBear Stearnsin pääekonomisti John Ryding uskoo, että Yhdysvaltain
dollarin heikkous on pysyvämpi ilmiö. - 28.05.2008 KauppalehtiCost of Iraq war could surpass $1 trillionEstimates vary,

but all agree price is far higher than initially expected - MSNBCÖljyraha heiluttelee maailmaa


- kolumni
Olli Kivinen HS.fi


Raakaöljyn hintaräjähdys on aiheuttanut maailmassa lukemattoman määrän pohdintoja siitä, millainen varallisuuden uusjako maailmassa on menossa. Ilmassa on koko lailla paljon hysteriaa, jonka syy on selkeä: maailman kaikki ihmiset tuntevat muutoksen nahoissaan – kuka huoltoasemalla, kuka ruuan loppumisena.


( -> huom. erittäin hyvä artikkeli )
Nobel-tason myytinmurtaja hämmensi ekonomistit
Arizonan valtionyliopiston professori Edward Prescott kummastutti suomalaisia taloustieteilijöitä esitelmässään, jossa hän kuittasi myyteiksi muun muassa väitteet Yhdysvaltain nykyisestä taantumasta.

keskustelu
Helsingin Sanomat 12.6.2008 19:52
.::.


In an article titled "The pseudo-science hurting markets" (pdf online), Taleb called for the cancellation of the Nobel Memorial Prize in Economics, saying that the damage from economic theories can be devastating.


Nassim Nicholas Taleb

Musta joutsen


"erittäin epätodennäköisen vaikutus"

- kattavan analyyttinen kirja pörssimaailman hahmottomasta pseudotieteestä,
globaalista peliaddiktiosta ja ideologisista rakennelmista -
myös suomeksi


In his new book, The Black Swan, the finance guru and author of the surprise hit Fooled by Randomness argues that history is dominated not by the predictable but by the highly improbable — disruptive, unforeseeable events that Taleb calls Black Swans. The effects of wars, market crashes, and radical technological innovations are magnified precisely because they confound our expectations of the universe as an orderly place. In a world of Black Swans, the first step is understanding just how much we will never understand.
- wired.com

We love the tangible, the confirmation, the palpable, the real, the visible, the concrete, the known, the seen, the vivid, the visual, the social, the embedded, the emotional laden, the salient, the stereotypical, the moving, the theatrical, the romanced, the cosmetic, the official, the scholarly-sounding verbiage, the pompous Gaussian economist, the mathematicized crap, the pomp, the Academie Francaise, Harvard Business School, the Nobel Prize, dark business suits with white shirts and Ferragamo ties, the moving discourse, and the lurid. Most of all we favor the narrated.
Alas, we are not manufactured, in our current edition of the human race, to understand abstract matters — we need context. Randomness and uncertainty are abstractions. We respect what has happened, ignoring what could have happened. In other words, we are naturally shallow and superficial — and we do not know it. This is not a psychological problem; it comes from the main property of information. The dark side of the moon is harder to see; beaming light on it costs energy. In the same way, beaming light on the unseen is costly in both computational and mental effort.


The Black Swan was the #1 Highest Selling Nonfiction book


.::.

6 kommenttia:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

" Nykyinen hinnannousu on kuitenkin vasta alkusoittoa.

Hidaskin sijoittaja ehtii siis vielä mukaan elintarvikemarkkinoille käärimään voittoja.

The Globe And Mail -lehden haastattelussa Grantham tiivistää trendin luonteen koruttomalla tavalla: uhka ihmiskunnalle mutta mahdollisuus sijoittajalle.

http://www.arvopaperi.fi/uutisarkisto/tama+trendi+on+uhka+ihmiskunnalle+mutta+mahdollisuus+sijoittajalle/a826089

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Sota ja sairaus kannattavat suomalaisessa bisneksessä

http://www.talouselama.fi/uutiset/sota+ja+sairaus+kannattavat+nokia+synkentaa+lukuja/a2140054

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Pankeille tuhansien miljardien vedätyksestä vain satojen miljoonien sakot


http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=8&id=6776

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Brutaalin yksinkertainen huijausmekanismi - hintojen nostaminen futuurikaupalla

http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=8347

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...Pörssin panttivankina 1984 - 2014

Pörssi-ideologian tarkoitus on ollut futuurikaupan ym keinottelun vapauttamisen kautta saada reaalitalous pörssin panttivangiksi. Itsetuhon mekanismi on futuurikapitalismissa, pörssi-ideologiassa voittojen jatkuvassa ja matemaattisesti mielipuolisessa kasvussa talouseliitille virtuaalisena kapitaalina veroparatiiseihin

* Kapitalismi vapisee kuolemankouristuksessaan

Kapitalismi on kohdannut historiallisen tilansa, jossa tuotantoon ei enää kannata investoida pääomaa. 1980-luvulla finanssipääoman arvo kohosi suuremmaksi kuin reaalitalouden, eli tuotannon ja työn. Suora seuraus tästä on luettavissa Suomen työttömyyslukemista, jotka eivät ole laskeneet 1990-luvun laman jälkeen lamaa edeltäneelle tasolle. Pääomaa ei sijoiteta enää merkittävästi reaalitalouteen.

- mtl-fi.org


http://mtl-fi.org/2014/01/12/kapitalismi-vapisee-kuolemankouristuksessaan/

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

Pörssin keskustoiminta eli Futuurikauppa toivoo kaaosta, fasismia, puutetta, kartelleja vähentämään elintarvikkeiden tuotantoa (tapahtuu jo) ja tekee sillä rahaa.

Saksakin on vain miehitetty maa, eihän se ole itsenäinen valtio minkä taloustoimittajat haluavat unohtaa. Me elämme jo 1984 kirjassa, propaganda ja sensuuri mediassa on aivan identtistä kirjan propagandan kanssa.
Lähestyvä liittovaltio ja sitä boostava Naton ja CIA:n terrori Ukrainassa tarkoittaa vain pörssieliitin diktatuuria ylläpitämään paratiisipankkeihin puhalletun valuutan ”arvoa” - ja sitä ajetaan vauhdilla.
Pörssi on pelkästään ryöstöretki ja pyramidihuijaus kohti eliitin yhä militaristisempaa eli keskiaikaisempaa diktatuuria, plutokratiaa.

Amerikan armeija kolaa tieltään nyt vaihoehtoiset taloussysteemit dollaripörssille ellei Venäjä ja Kiina terävöitä toimintaansa ja vastarintaansa. Suomelle pitäisi nyt tarjota porkkanoita BRICS-systeemiin.

Nyt Suomen valtiota ajetaan yhäs syvemmälle pörssi-ideologian ja ylikansallisten firmojen alaiseksi jos ei jotain ihmeellistä kansalaisten heräämistä ala.