torstaina, heinäkuuta 26, 2012

Espanja vapautettiin velkavastuusta juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen


Espanja vapautettiin velkavastuusta juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen
Espanja vapautettiin velkavastuusta juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen
Espanja vapautettiin velkavastuusta juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen
Espanja vapautettiin velkavastuusta juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen

 "Espanja" (laina-ansan virittäneet saksalaiset ja englantilaiset pankit Suomen tuen vastaanottajina) vapautettiin velkavastuusta eurovaltioille - juuri eduskunnan äänestyksen jälkeen.

Eduskunta teki tässäkin väärän tiedon perusteella painostetun päätöksensä:
 • Euroryhmät päättivät perjantaina, että Euroopan vakausmekanismilta (EVM) poistetaan ensisijaisen velkojan asema Espanjalle annettavassa lainassa. Ensisijaisen velkojan asema tarkoittaa, että EVM saisi saatavansa maksuvaikeuksiin joutuneelta valtiolta ennen yksityisiä velkojia. Käytännössä etuoikeus merkitsisi sitä, että eurovaltiot olisivat velkojina turvatummassa asemassa kuin yksityiset sijoittajat.

  Komissaari Olli Rehnin mukaan euroryhmässä on päätetty toimia niin, että Espanjan pankkien remonttiin suunnitellun ohjelman osalta etuoikeutettua lainoittajan asemaa ei sovelleta.

Tässä se on. Oikeistohallituksemme ja räikeä oikeistopolitiikka, joka on poliittisen vasemmiston varassa. 

Europolitiikka, joka on valheiden ja hämäysten varassa.

Poliittinen kulttuurimme, joka on pelon varassa. Alistuvan ja itseään syyttävän kansan varassa.

Poliittinen systeemimme on ensisijaisesti poliittinen mielen malli poliitikoiden vastuuvapaudesta, jossa kansa syyllistää itseään poliitikoiden valinnoista ja poliitikot syyttävät estottomasti kansaa - vaikkapa suuren "euroidentiteetin vastustamisesta". Puheet ovat kauniin ideologisia europuheita mutta valinnat ovat brutaalin taloudellisia hyväksikäyttöjä  ja pankkien vapauttamista keinotteluun. Pankit saavat nyt verottaa eurokansalaisia keinottelun jatkamiseksi.

Tämä poliittinen systeemimme ja eetoksemme ei aseta vallan käyttäjää vastuuseen. Ei Suomessa eikä EU:ssa.

EU:n talousromahdus ja pankkikriisi oli selvästi poliitikoiden ja virkamiesten aiheuttama; Suomessa kokoomuksen ja kokoomukselle myönteisten piilo-oikeistolaisten poliitikoiden painostuksen ja valheiden syytä. Puhtaasti.

Joutuivatko he vastuuseen? Eivät, he vaativat sen sijaan röyhkeästi lisää valtaa ja lisää vallan luovuttamista EU:lle, siis europankeille. Ja kansa sekä eduskunta hyväksyi sen.

Poliittiset puolueet vaativat kannattajiltaan ”uskollisuutta”, hiljaisuutta, tapahtui mitä tapahtui.
Vastuuvapauden myöntäminen oman puolueen poliitikolle esitetään lojaaliudeksi. Kansalaisvelvollisuudeksi. Työrauhaksi.
Se ei ole lojaaliutta  vaan se on suomettuneen eliittisysteemin perinteistä korruptiota:  eliitti suojelee itse itseään ja kätkee valtaansa salailuun ja valheisiin virkamiesten osallistuessa poliittiseen sodankäyntiin (vastoin virkamieslakia); julkisuutta, vastuuajattelua ja demokratiaa vastaan salailulla ja vääristelyllä. 

Poliitikot näyttelevät loukkaantuneita, jos joku vaatii heitä vastuuseen valintojen seuraamuksista.
Niinpä kansa tottuneesti taantuu pienen lapsen asemaan herrojen nuhtelussa ja vihoittelussa, kuten perinteisen suomettumisen teatteriesityksessä vaaditaan kunon kansalaiselta. Häpeä, älä puutu virkamiesten toimintaan.

 • Itseään häpeävä ja itseään syyllistävä kansa, joka ei halua aktiovoitua poliittisesti ja nähdä enää vasemmiston selkeästi erilaista ihmiskuvaa vaihtoehtona ja yhteiskuntaa tiukoilla ehdoilla pankeille ja suuryrityksille. 


Oikeisto on vallanhimollaan ja nyt todistetusti väärennetyllä ja reaalisesti romahtaneella ”talouspuheellaan” tehnyt itsestään vallan perikuvan, jota vapiseva kansa haluaa kunnioittaa  Kekkosen pitkän varjon alla.
Eliitti ei voi myöntää pörssi-ideologian ja keinottelutalouden romahdusta Euroopassa.
Sen sijaan eliitit kylmästi aloittaa valtioiden ja kansalaisten verottamisen pörssikeinottelun jatkamiseksi.
Kiihdytettyä valtioiden kurjistamista pois monopolibisnesten tieltä - Liittovaltio Oy kiittää vastuunkantajia Suomessa.
 

Tottelemisella ja alitumisella saamme mielenrauhaa, jotta ruhtinaat ja papit eivät meitä syyttäisi valtaa käyttäien häiritsemisestä.
Valta on Jumalalta eikä kansalta - oikeistolaisessa valtapelissä ja perinteisessä feodaali-ideologiassa.
Demokratia ei saa häiritä eliittiä, joka ylittää puoluerajat ja väittää olevansa ideologioiden yläpuolella "talouspuheella"  - vaikka onkin fanaattisesti ideologinen toimija.
 • Median edustajien kielenkäyttö, Helsingin Sanomat etunenässä, ovat Kekkospopulismista jalostamalla korottaneet poliitikot marttyyreiksi ja  kuinka vallankäyttö on käännetty median diskurssissa "vastuun kannoksi".  Vallan käyttäminen ei ole vastuunkantoa, eroaminen, salailun myöntäminen  ja valheiden tunnustaminen olisi vastuunkantoa.

Mikään muu puolue ei ole 20 vuoden aikana toiminut niin selvän ideologian varassa kuin kokoomus  ja silti se on talouspuhe-vaatimuksillaan ja -uhkakuvillaan saanut poliittisen vasemmiston uskomaan, että ideologioiden aika on ohi. Talouspuhe jyrää valtiomuodon valitsemisen ohi.
Kokoomuksen edustama suurpääoma- pörssi-ideologia tuottaa yhä suurempia uhkia ja kiristysvaatimuksia.
Tässä olisi aika herätä aitoon yhteiskuntaideologiaan ja nähdä talouden tuhoon vieneen ideologian tulos tässä ja nyt.
Suomessa valtaa käyttävän tärkein määre on vastuuvapaus.
Valta ei Suomessa ole vastuuta  vaan vapautta vastuusta.
Poliitikoiden ja virkamiesten vapaus vastuuttomuuteen on hyvin vanhan aatelis-eliittiajattelun mukaista. Mitä tahansa teetkin eliitin jäsenenä, tärkeintä on vain eliitin puolustaminen jotta säilytät paikkasi ja hyödyllisyyden eliitin riveissä.
 • Guzenina-Richardson on ollut   9 kuukautta median ivallisen sanankäytön  ja tahallaan ilkeiden uutisvalokuvien valinnan kohteena sillä hän koettaa nostaa esille ministerin vallassaan alkuperäistä sosiaalidemokraattista ihmisarvon politiikkaa - puoluejohtoaan ja kokoomuksen linjauksia vastaan.

Tämä ei ole demokraattista kulttuuria vaan muinaisen ruotsalaisen alistavan kolonisaatiopolitiikan, venäläisen koskemattoman virkamiessysteemin sekä Ruotsin valtionkirkon mentaalinen perintö.

Valta on jotakin koskematonta ja kansalaisen on pyydettävä lupaa olemassaoloonsa vallan edustajilta.

Tämä ei ole demokratiaa.

Olemme jääneet suomettuneisuuden vangiksi. Pyydämme eliitiltä lupaa olemassaolollemme emmekä demokraattisesti osoita ja käytä kansanvaltaa vallankäyttäjille.

Meillä on nyt eduskunta, joka odottaa vain loman alkamista ja suostuu allekirjoittamaan sopimuksen, jota se ei ymmärrä, jota se kerkeä lukemaan ja joka on myös vääristelty.

Eduskunta joka suostuu alistumaan vierasta eurovaltaa edustavan hallituksen valtaan.

Eduskunta, joka luopuu korkeimmasta vallasta puoluekurin tähden ymmärtämättä mitä valta on.

Ja mihin oikeistolainen pörssikapitalismin alistava valta pyrkii epädemokraattisella liittovaltiokehityksellä ja julistamalla pankit vastuuvapaiksi mielettömällä keinotteluoperaatiolla?
 • Suomen perustuslaki on jo kumottu eduskunnan äänestyksellä Vanhasen operaationa, kaikenlisäksi perustuslain vastaisesti - eivätkä kansalaiset sitä edes tiedä.


”Euron pelastaminen”  ei ole euron pelastamista

vaan vallan luovuttamista pois Suomesta.
"Enemmän voittoja suuremmilla riskeillä" -kapitalismi ei ole aitoa kapitalismia. Kun pankit ovat tietoisesti nojautuneet euroaatteeseen eurovirkamiesten kannustamana, ei riskeillä ole ollut väliä.  "Yhteinen euro" on ollut kulissi ja kannustin keinotteluun, jossa luodaan tarpeeksi suuria laina-ansoja kiristysvälineeksi.
 • Euron pelastaminen on tyypillistä kokoomuksen ”talouspuhetta” uusliberalistisen valtion ja sääntelyn hävittämisen saavuttamiseksi.
Säästäminen ja tehostaminen on vain ylikansallisten yritysten operaatioiden avaamista röyhkeään ja ylihinnoiteltuun bisneksen tekemiseen kansalaisten perustarpeilla.  

”Euron pelastaminen” esitetään olemassaolomme perustaksi kuten Ruotsin kuninkaan kolonisaation raskas verotus esitettiin olemassaolomme ja sielujemme pelastuksen ehdoksi jopa kirkon pöntöstä.


Valta, joka on alistumisen varassa.

Valta, joka on alistumisen vaatimusten varassa. Pitkälle vasemmistopuolueiden eliitin ansiosta ”hallitusvastuuna”. ”Hallitusvastuuta” on luopua  hyvinvointiyhteiskunnan ehdottomista periaatteista pörssikeinottelun hyväksi. Kaivosten ja 400 miljardin kansallisomaisuuden luovuttaminen käytännössä ilmaiseksi saastumista riemuiten edistäville pörssiyhtiöille.
Talouspuheella. ”Valtio ei saa estää vapaata yrittämistä”.
Feodaalihyväksikäyttöä ei saa estää kokoomuksen eliittikeskeisessä  maailmankuvassa. 
Suomen kansalaisilta nyt revittävät verorahat Espanjaan menevät keinottelijoiden  kiinteistöjen keinotekoiseen hinnan ylläpitämiseen.
Europankit ja EU-virkamiehet ovat luoneet keinotekoisen kiinteistökuplan ja europankkien täytyisi se maksaa mutta nyt siit tehdään EVM:n kautta rahantekokone.
Espanjan valtion ehdoton ensimmäinen humaani toimenpide olisi  veroprogression käyttöönotto ja verottamisen kattava valvonta. Valtio on ainoa tasapainottava ilmiö ja mekanismi.
Keinottelutalouteen uponeet pankit on nollattava default-kikoilla ja velka-ansalla kiristäneet  pankkiiri ja pankkien hallitukset on julistettava pankkitoimintakieltoon. Sijoittajien on otettava takkiinsa. Syy ja seuraus on terveen kapitalismin ainoa ehto.
EU:n on lopetettava myös saastuttavan ja riistävän teollisuuden tukeminen Kiinassa ja palautettava saasteverotus jyrkillä toimenpiteillä. EU on ollut suuryrityksille teollisuuden ja saasteiden ulkoistamisprojekti tähän mennessä.  EU:n omat tiukat päästörajoitukset ovat julma ja tekopyhä pila kun saastetuotannon ulkoistaminen ja riistovoiton tekeminen hikipajoissa on kuitenkin kaiken takana.II
Alistuva kansamme, joka nauttii itsesäälistä. On suorastaan ylpeä pelokkuudesta ja tsuhnan tottelevaisuudeasta.
Avuttomuuden turtumukseen vajoava kansa, joka luulee alistuvan jupinan olevan poliittista.
Jupina ei ole poliittista toimintaa. 

Kansa, jonka sääli itseään kohtaan on niin suuri, että se ei halua puuttua vallan mekanismeihin ja heittää syrjään kansan etuja tuhoavia poliitikkoja.

Alistuminen, joka antaa tekosyyn olla aktivoitumatta poliittisesti ja ymmärtämättä selviä syitä siihen, miksi mm. kolulaitos on murentumassa oikeistolaisen verohelpotuspolitiikan johdosta.

Kansa, jolla on unelma hyvinvointivaltiosta ja joka vain tyytyy unelmoimaan menetetysta sen sijaan että toimisi poliittisesti ja vaihtaisi johtajansa.

Kansa turvautuu nyt yhä massiivisempaan itsesääliin, jotta sen ei tarvitsisi aktivoitua vihaisen poliittisesti ja nousta konfliktiin sanelevaa valtaa julistavaa ja syyllistävää johtoa vastaan.
Eurosta eroamispuhe ja analysointi on tehty retorisesti petokseksi, sillä sillä tehtäisiin eliitin "työ" ja toivo tyhjäksi. Euro on taas assosioitu uskollisuuteen ja pitkäjännitteisyyteen - valheista välittämättä.


Konsensus, joka tuudittaa ristiriidat näkymättömiin ja hävittää syy-seuraussuhteet pois keskusteluista. Eliitin kitkattoman vallan lisäämiseksi.
Konsensus, tuo Kekkosen suurin kulissi ja kansalaisten pelkoja pelottomasti käyttävä ase, jonka takana hän pyöritti eliittivaltaa.
1970-luvulla työläiset kieltäytyivät kuitenkin alipalkatusta konsensuksesta ja pakottivat noin 1100 lakon avulla suomalaisen eliitin hyväksymään uuden kapitalistisen sosialismin, ruotsalaisen hyvinvointivaltion ja veroprogression. 

Se oli kansanvaltaa suurella paineella ja määrätietoisuudella  - mutta Kekkonen esiintyi taitavasti, kuin hän olisi ollut hyvinvointivaltion kansalaisille antanut ruhtinas.
Kokoomuksen ”talouspuheilla” hyvinvointivaltiosta tuli lopulta  jotakin ekstraa, taakka, ylimääräistä luksusta, josta kansan täytyisi luopua, jotta tuloerojen kasvattaminen ja eliitin onnellinen aika voisi alkaa. 

1989 alkanut lama oli kiihkeää propagandasotaa mutta vain oikeiston puheissa.
Vasemmisto hylkäsi omat tavoitteensa ja ylpeytensä hyvinvointivaltiosta ja ”lamakauden tähden” laman aiheuttaneita kokoomuspoliitikkoja ja valuuttakeinotteluun räjähtäneitä pankkeja ei laitettu vastuuseen. Lama mukamas vain tapahtui vaikka se tuotettiin kuten on nyt europankkien mielipuolinen velka-ansojen kylväminen tuotettu selkeän poliittisilla opeilla ja eurovirkamiesten "hajota ja hallitse"-projektilla.
  Kansakunnan poliittinen tiedostaminen vääristyi oikeistopoliitikoojen hysteerisestä puheesta ja kokoomus kaappasi jopa lamaantuneen vasemmiston käsitteet käänteiseen merkitykseen epätasa-arvoisen ja suuryritysten keinottelulle vapautetulle valtiolle.
Nytkin meillä on joka vuosi (kokoomuksen ja keskustan poliittisen kaupankäynnin) takia suuryhtiöille 23 miljardin verohelpotuksia verolakien ohi. Tämä hiljainen ja julkean oikeistolainen verohelpotuspolitiikka on se, joka romuttaa valtion kyvyn tuottaa kansalaisille ihmisarvoisen yhteiskunnan. 


 Kansa on tuuditettu ja peloteltu euro-/suomettumispuheilla 60-vuotta siihen, että poliitikot ja virkamiehet tietävät mikä on kansalle parasta. Kansan tehtävä ei ole puuttua eliitin toimintaan - demokratian käsite on käännetty aivan nurinniskoin.

Kansa nostaa nyt valheista ja katastrofeista syylliset poliitikot yhä uudestaan valtaan ja eliitti voi toimia koskemattomuuden kuplassa.

Poliitikot esittävät koskemattomuutensa arvovallaksi ja suomalaisen poliittisen kulttuurin ehdoksi. Tämä on totaalista epädemokratiaa.


Alistumalla luulemme saavamme johtajiemme hyväksynnän eli toistamme nyt vain perinteistä kolonisaation vallan käyttöä ja valtahierarkiaa ylhäältä alas. Elämme alistetun kansan nöyryyden harhassa.

Nöyryytetyt luulevat saavansa kiitosta alistumalla despooteilta, "kansanomaisilta" johtajilta ja luvan elää käskytyksen alla. Elämme yhä Kekkosen populismin aikaa - toimittajat ovat kohteliaita kuin olisivat muurahaisia ylimielisten poliitikoiden rinnalla. Toimittajat kyselevät paniikissa täysin tyhjänpäiväisiä ja harmittomia asioita rauhoitellakseen kansaa - eivätkä toimittajat uskalla ymmärtää kuinka poliitikot määräävät hirmuisella ja totaalisella vallalla meidän tulevaisuudestamme. 
Kun itsenäisyys on tuhottu, sitä ei saa enää eurovirkamiesten hirmuvallalta takaisin.

Saamme käskyt ylhäältä alas - vaikka demokratiassa vallan kuvio pitäisi olla täysin toisin päin.

 • Aidossa demokratiassa kansalaiset valitsevat alhaalta ylös vallan käyttäjät ja voivat kumota vallan hovin milloin tahansa. Virkamiehet eivät ole vallan sanelijoita demokratiassa vaan valittujen ideologisten periaatteiden toimeenpaniojoita.

Mutta kaikki tuntuu niin vääjäämättömältä ja sanellulta tässä tuhoutuneelle pörssikapitalismille alistetussa europuheessa ja suomettuneen politiikan areenalla.
Se vääjäämättömyyden ja muuttumattomuuden mielikuva halutaankin antaa kansalle, jotta se lannistuisi toivomasta ja vaatimasta.
Suomettuneisuus on taktiikkaa alistumisen kautta luotavassa strategiassa.
Tietysti suurpääoman puolue osaa aina taktista nostalgiaa:

Espanjan takuu-show Urpilaisen viimeisimpänä sisäpoliittisenä "vasemmistolaishenkisenä" hämäyksenä ja sanaleikkinä merkitsee todellisuudessa sitä, että Suomi ainoana tukijana ei saa korkoa "lainalle", menetetyille rahoille. Nada. 

Tämä on sitä samaa aitoa suomettuneisuuden politiikkaa, joka Kekkosen aikana hiottiin  eliitin verhoutumisen ja salailun politiikaksi. "Suomen parhaaksi" keskustelua ei ole käytävä ja perusteita ei ole perusteltava.

Ulkopoliittisia, täysin keinotekoisia uhkia käytettiin sisäpoliittiseksi vallaksi.
Kokoomus oppi tämän Kekkosen kaudella ja niin piilo-oikeistolainen Mauno Koivisto soluttautui sosiaalidemokraatteihin tuhotakseen viimeisenkin vasemmistolaisen yhteiskuntanäkemyksen pankkien hyväksi.  

Mauno Koivisto on esimerkki uskomattomasta poliittisesta ja ideologisesta operaatiosta pankkieliitin toimesta, jota tavallinen kansalainen ei voi edes uskoa todeksi.

 Mauno Koivisto toimi jo satama-aikoinaan suurpääoman salaisena agenttina satamatyöläisten joukossa: hän paljasti salaa  agenttina AY-aktivisteja ja vasemmistolaisia työnantajille ja kokoomukselle, jotka pyrkivät tuhoamaan työntekijöiden järjestäytymisen ja tehtaiden taloudellisen tuloksen oikeudenmukaisen jakamisen työläisilleen.

Suomalaiset ovat oppineet kunnioittamaan (pelkäämään) eliittiä, joka toimii salailulla ja valheilla.  Paljastuneet valheet kuitataan median toimesta ”väärinkäsityksiksi”.

Jatkamme nöyrän kansan roolia, joka meille opetettiin Ruotsin feodaalivallan aikana ja Venäjän koskemattoman virkamiesvallan aikana.

 Suomenruotsalainen porvaristo ei hyväksynyt Suomen itsenäistymistä vaan halusi liittää Suomen Saksaan ja kutsua aluksi Suomelle kuninkaan. Sisällissota oli itsenäisyyssota mutta se oli vasemmiston taistelua Suomen itsenäisyyden puolesta suomenrutsalaista feodaali-ihannetta vastaan - kouluissa meille on valehdeltu aivan päin vastoin. Oikeisto ei halunnut Suomesta itsenäistä.  Sisällissodan jälkeenhän porvarit todella lopulta kutsuivat sitten sen pitkään unelmoimansa saksalaisen kuninkaan Suomeen mutta Saksan kuninganskunta oli jo romahtanut poliittisesti.Itsenäisyyden kipinä on nyt tukahdutettu oikeiston euroidentiteetti- vaatimuksilla. Vain EU antaa meille itsetunnon talouspuheissa - joiden ainoa seuraamus on ollut europankkien tuhoisa toiminta.

Tämäkin on suomettuneisuutta: saamme tämän valtapuheen mukaan arvomme ja identiteettimme vain meitä suuremmalta.

Kekkosen aseena oli Neuvostoliitto, oikeiston uusliberalistisella puheella se on EU. Oikesto puhuu jo suoraan että hyvinvointivaltio ja veroprogressio on heidän vihollisensa. Tuloerojan kasvattaminen onkin rikkaan eliitin unelma.

Tätä unelmaa auttaa nyt alistuvan ja oikeiston totaalista valtaa varmistavan poliittisen vasemmiston tominta. Arhinmäki ja Urpilainen ovat räikeän oikeistolaisen valtion alasajamispolitiikan ajajia.

 Silti vasemmiston kenttäväki on kovin hiljaa. Itseään säälien ja johtajiltaan hyväksyntää kaivaten.

Itsenäisen valuutan Ruotsissa ihmetellään tätä Suomen itsetuhoista politiikkaa ja etelän manjana-kulttuurin rahoittamista Saksan pankkien tuhokapitalismin hyväksi.

Espanjassa on nyt toteutunut EU:n perustarkoitus, jonka pörssipankit ja suuryhtiöt EU:lle asettivat pankkien kontrolloimattomassa vapauttamisessa:

kansalaisyhteiskunnat on tuhottava.

 Espanjassa on poistettu kaikki työntekijän suojat ja ihmisoikeudet.

Euroopasta tehdään alipalkatun orjatyön ihannealuetta pörssiyhtiöille.

Tuloerot kasvavat mielipuolisesti europörssin keinottelutalouden nimessä. Euroidentiteetin nimessä.

Ja Arhinmäki ja Urpilainen ovat kiihkeästi ajamassa tätä vasemmiston yhteiskunta-ajatusta tuhoavaa politiikkaa despoottiseksi liittovaltioksi ilman valtioita.

Suuryhtiöiden virasto-EU on synnytystuskissaan eliitin unelmoidessa EU-virkaurasta ja epäinhimillisestä halpatyövoimasta suuruudenhullussa liittovaltiossa.

EU edustaa totaalista ja vastuuvapaata valtaa.

Se onkin unelma vallasta juopuneille.


Mikä oli euron alku?

Se oli valhe.

Olemme perustaneet puhtaalle valheelle Suomen uhrautuvan, "vastuullisen" europolitiikan: se on perustettu Saksan vastuuttomuudelle

 •  " Samaan aikaan kun suomalaiset pyhäkoulupojat tekivät kaiken säntillisesti kirjan mukaan, muokkasivat isot maat sääntöjä vastaamaan omia tarpeitaan.

  Erityisesti suhmuroinnissa kunnostautui yllättäen Saksa, joka nyt seisoo äärimmäisenä kurin vartijana Euroopassa. Kriisissä se niittää suurelta osin omia kylvöjään.

  11. toukokuuta kerrottiin Saksassa julkistetuista asiakirjoista, jotka paljastivat konservatiivisen liittokansleri Helmut Kohlin peukaloinnin eurokelvottoman Italian eurojäsenyyden taustalla.  Viis selvityksistä ja talouden tosiasioista: Kohl halusi Italian poliittisista syistä euroon (Ranska myös painosti), joten Italia pääsi euroon...Näin myös Kreikka ja Espanja oli helppo heittää euroon ilman ehtoja, vain jotta laaja EU olisi nopea menestys ja ansio Saksalle vahvimpana euromaana ja halvan työvoiman saavuttajana etelän euromaista - jälkilaskuja miettimättä.

Keinottelulle vapaa EU.
Katainen on tekemässä Suomesta Kreikkaa - vasemmiston avulla.III


Vasemmistoliiton jäsenten hiljainen alistuminen oman puoluejohtonsa järkyttävään oikeistohallituspolitiikkaan on loistava esimerkki suomalaisesta henkilökultista, ryhmäpaineesta ja ideologiatyhjyydestä sekä suomalaisen hierarkian ylhäältä alas -malliin. Ideologisesti suoraviivaista ihmistä halveksitaan puolueessa sillä "virallista" valtaa ja "omaa" eliittiä kunnioitetaan yli kaiken tässä marsujen maassa.

Yksilöiden voimattomuuden tunne liittyy suoraan poliitikkojen ja virkamiesten päätösten salailuun ja jo valmistelujen & poliittisten sopimusten salailuun, joihin ihmiset voivat vaikuttaa vain hyvin hyvin vähän. Maan tapa ja nöyrä kansalainen.  
Kokoomus puhuu julmasti valheellisesta paremminvointivaltiosta kun samalla heiköt yksilöt jätetään heitteille ja ihmisoikeuksia takaavaa systeemiä puretaan statuskilpailuareenaksi,  hyvinvointikuilun tuottavaksi halpatyöalueeksi ja tasaava veroprogressio on poistettu.

Ilta-Sanomat ja HS kohtelee Guzeninaa hyvin eritavalla kuin muita ministereitä - töykeästi ja leimaavasti hänen vasemmistolaisten linjaustensa takia, kuvatkin ovat harvinaisen ilkeästi valittuja. Katainen ja RKP:n ministerit ovat sen sijaan kuvissa äärimmäisen tarkkaan rennoiksi tai arvokkaiksi valittuja.

 • Maailman ökyrikkaat kätkevät verottajalta
  17 biljoonaa euroa - Uutiset - Talouselämä

 • Suurin tragedia ja tulevan tuhon perussyy:

  Raha, joka on piilossa laittomasti.

  Veropakolaiset, veronkiertäjät, veroton ja lahjova huumeraha, natsikullan sveitsiläiset kaappajat  ja keinottelijat, joita EU-virkamiehet ovat hellineet ja lahjoneet valvonnan puutteella (EU:n liittovaltion paisuttamiseksi ja pakottamiseksi):
          - nyt olisi kerrankin NATO:n joukoille tarjolla ihan aidosti 
            hyödyllisiä taktisia iskuja tiedossa paratiisipankkeihin
             tuomaan veronkiertäjät esille.


Timo Harakka:
 • haastaa Paavo Arhinmäen vedonlyöntiin.
  Espanja ei jää ainoaksi tapaukseksi, jossa sopimukset rikotaan: a) tukemalla pankkeja, ei valtioita ja b) luopumalla EVM:n eli veronmaksajien saatavien ensisijaisuudesta. Takaraja: 31.12.13, panos: pullo Riojaa

 

Ei kommentteja: