keskiviikkona, huhtikuuta 25, 2012

Urpilaisen valheet paisuvat

  
  • Tiistain välikysymysvideona
löytyy sittenkin eduskunnan sivuilta:
http://www.goodmoodtv.com/internettv/application/eduskunta/system/Edusku...
-klikkaa ylhäältä "AIKAISEMMAT" ja valitse tiistain välikysymys. Videota voi kelata eten- ja taaksepäin
+

41. TIISTAINA 24. HUHTIKUUTA 2012 Suomen kokonaisvastuut euroalueen talouskriisissä


Urpilaisen väite on julman vastuuton valhe kansalle vastuussa olevalta poliitikolta:

Virkamiehet eivät ole poliittisten valintojen suhteen vallassa.

 Ministerit ja kansanedustajat ovat kansalaisten delegoimina vastuussa vallankäytöstään. 


Virkamiehet eivät päätä mm. salaamisista, jotka ovat poliittisia salauspäätöksiä.


Tämä salaamispäätös uskomattoman typerästä päätöksestä huikealle 30 vuoden lainasummalle Kreikkalaisille keinotteleville pankeille hyvin surkeilla ehdoilla on selkeästi taktinen päätös poliittiseen strategiaan. Täydellisesti ministerien vastuulla.

Tämä on räikeää vastuunpakoilua ja kansalaisten harhauttamista.

Sen lisäksi, että vanhan perustuslain vastaisesti Katianen ja Urpilainen ovat luovuttamassa kaiken talouspoliittisen vallan IMF:lle ja EU:n talouskomissaareille.
Virkamiehet eivät Suomessa vielä käytä poliittista valtaa vaan vain toteuttavat sitä - lain mukaan ja poliitikkojen vastuulla. Onko Urpilainen sitten niin ammattitaidoton ja persoonaltaan heikko poliitikko, että hän täysin Kataisen käskyttämien virkamiesten runtelema räsynukke?


  •  Oikeusoppinut arvostelee viranomaisia salailukulttuurista 

    "Tuorein esimerkki on Kreikan vakuussopimus ja sen salassapito. Minusta on aika selvää, että tällainen vakuussopimuksen tyyppinen, erittäin olennainen asiakirja ei voi olla kokonaan salassapidettävä. Koko sopimus ei voi olla liikesalaisuus, 
    professori Olli Mäenpää  toteaa YLE Uutisille."

Kansanedustajien on kaadettava hallitus,
nyt.

Ranskassa ja Hollannissa sentään näemme  nyt   demokratian voimaa ja uuden poliitisen suunnan etsimistä.Ensin Jutta kieltää puhumasta haasteen uhalla
ja sitten hän ihmettelee, miksi haastetta pelkäävät
kansanedustajat eivät keskustele todellisesta sisällöstä:
  • ”Sen sijaan, että oppositio olisi nyt kysymyksessään halunnut keskustella vakuusjärjestelyn sisällöstä, kysyy oppositio sopimuksen salaamisesta. Näin on tehty siitä huolimatta, että jokainen kansanedustaja on itse voinut käydä perehtymässä sopimuksen sisältöön. Sopimukseen perehtyneet kansanedustajat ovat voineet varmistua siitä, että sopimus on täsmälleen julkisuuteen kerrotun mukainen...”
"Demokratia ja markkinatalous. Näiden kahden erottamattoman voittoon piti historian loppua. Tamperelainen professori, filosofi Tere Vadén on toista mieltä. Hänen mukaansa kapitalismille ja demokratialle tulee avioero."  

Viranomaistoiminnan julkisuudesta:
  • "Demokraattisen yhteiskunnan keskeisiin periaatteisiin ja perustuslakiin kirjattuihin perusoikeuksiin kuuluu, että jokaisella on oikeus vapaasti muodostaa ja ilmaista mielipiteensä yhteisistä asioista ja vaikuttaa niihin. Tämä edellyttää, että yksilöillä ja heitä edustavilla yhteisöillä on mahdollisuus saada luotettavaa tietoa julkista valtaa käyttävien orgaanien toiminnasta sekä yhteiskuntaoloista ja julkisen vallan toimenpiteiden vaikutuksesta niihin" (Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi - HE 30/1998 vp).
  • "Pohjoismaissa kansanvaltaan perustuvan hallintotavan on katsottu edellyttävän, että kaikki voivat asemastaan riippumatta saada tietoja viranomaisten toiminnasta ja valvoa julkisen vallan käyttöä. Keskeisten päätösten tulisi perustua luotettavan tiedon pohjalta käytävään julkiseen ja kaikille avoimeen keskusteluun. Hallinnon julkisuutta pidetään edellytyksenä demokratian ja tasa-arvon toteutumiselle sekä hallinnon luotettavuudelle ja päätösten hyväksyttävyydelle [legitimiteetti]" (ibid.)


YLE on poistanut eduskunnan tuoreen  24.4.12 välikysymyskeskustelun netistä, Areenalta.  Tämä on aika vastuutonta ja poliittisesti painottunutta toimintaa kokoomusjohtoiselta YLE:ltä, joka on velvoitettu yleisradiolain mukaan tiedottamaan, valistamaan ja sivistämään kansalaisia. Lähettäkää palautetta YLE:lle, kts YLE Beta Areena ja palautelinkki alhaalla

Ei kommentteja: