keskiviikkona, helmikuuta 24, 2010

Itsemurha yhteisön ongelmana

  " Tilastoitujen itsemurhien määrä on Suomessa miltei nelinkertainen liikennekuolemiin verrattuna."
The 'silent taboo' of suicide among young men in the UK
What makes a seemingly vital young man take his own life? Suicide is the biggest cause of death in men under 35 yet it is seldom discussed, with parents left feeling ashamed and that they have failed their child. Catherine O’Brien talks to families who want to bring ‘the greatest taboo’ into the open.Suomalaisten itsetuhoisuus on vahvassa kasvussa varsinkin nuorten tyttöjen keskuudessa. Pillereillä avustetaan suomalisten tunteiden dumppaamista maailmanenätysvauhtia.

Valtakunnallisessa itsemurhan ehkäisytyössä avointa keskustelua on määritelty suoraan "uhkatekijäksi" nuorille. Minkälaista valistusta on tämä sensuuriin perustuva valistusperiaate?

Merkittävin ennaltaehkäisyn ongelma on tämä sama asennelataus, että "itsemurhaajat" leimataan yhä kulttuurin eli konventionaalisen yhteisön uhkaksi ja häpeäksi, aivan kuten valtion kirkko on aikaisemmin kironnut itsemurhaajan hautaamalla hautausmaan ulkopuolelle pois  pelastuksen/hyväksynnän ja yhteisön piiristä.

Umpikujaan ja torjuntaan johtavan ahdistuksemme ydin syntyy vieläkin  moraalisesta paniikista, että itsemurha olisi moraalinen ongelma ja häpeä perheelle. Taustalla vaikuttava kirkollinen moraalikäsitys ylläpitää yhä nykyisin piilotetumpaa käsiteasennetta, "uhkatekijä"-mielikuvia: itsemurhan tehnyt uhmasi kirkkoa, koska päätti omasta kuolemastaan yhteisön määräysvallan yli ja oli siten tuomittava ja vaijettava.

Omaehotisen kuoleman valitsija on uhka yhteisölle, koska voi paljastaa yhteisön ongelmat konsensuksen takaa.

Moraalilataus on purettava kuoleman valitsijioiden päältä, jotta todella voidaan kohdata suomalaisten kuolettava ahdistus ja elämäntilanteen avuttomuus. Jo itsemurhasta puhuminenkin on vielä moraaliton teko, "pahan manaamista esille", joka aiheuttaa ihmisissä aggressiota. Saksalainen, pseudokristillinen käsite itse-"murha" kertoo valtavasta kuoleman valitsemisen juridisesta uhkatekijästa yhteisön elämänhallinnalle ja julkisuuskuvalle.

Jos eettisesti yleispätevää moraalista ulottuvuutta seuraamuksineen vaimennetaan, tilalle tulee sisäsiittoinen kamppailu paikasta auringossa yhteisön sovinnaisuussäädöksin, jotka noudattavat vain yhteisön ulkoista eheyttä tuottavia kompromissejä. Näin yksilön oikeuksilla ja velvollisuuksilla ei ole paljoa väliä vaan vain yhteisön pyrkimyksillä antaa itsestään eheä ja ihailtava kuva.

Kuoleman omaehtoinen hallinta on osa suomalaista kulttuuria. Aina ollut sitä.

Ei ole toista eeposkokoelmaa maailmassa kuin Kalevala, jossa kuoleman valinta olisi niin merkittävässä elämänhallinnan osassa. Jos itsemurhaa nyt määritellään vain etäännyttävän '"tautiluokituksen" ja epätieteellisen diagnostisoinnin kautta, kieltäydytään kohtaamasta yksilön ja kulttuurin elämänhallintaa ja myös elämän tarkoituksen eksistentiaalista pohdintaa yhteisössä.

Kuoleman hallinta on ollut hyvin monitasoista elämänhallintaa monessa kulttuurinvaiheessa. Suomalais-ugrilaisessa kulttuurissa omaehtoinen kuolema ilmiönä oli kunniakas teko uhrautuvalle tai sairaalle ihmiselle. Jeesuksen uhrautuva sankari-itsemurha käsitteenä on ollut suomalaisille hyvin luonteva ymmärtää kuninkaan kirkon markkinoimassa uskonnossa.


On tuhoisaa esittää nuorten mielenterveyden puolesta sensuurivalistusta kehottamalla kouluja olemaan puhumatta itsemurhatapauksista. Kun korostetaan ajatusta avoimen itsemurhakeskustelun "riskialttiudesta" ja välttämisestä puhutaankin todellisuudessa yhteisön ongelmien käsittelemisen torjumisesta.

Yhteisön ongelmista ja Suomen oikeuslaitoksen sallimasta väkivaltakuttuurista on puhuttava yksilöä uhraamatta. Yksilön omaehtoinen kuolema vielä "moraalisesti" yhteisön uskottavuutta horjuttava tapaus. Yhteisön itsehallintaa ja eheyttä horjuttava hallitsematon ja muutokseen vaativa tapahtuma. 

Humaanin ja kehittyvän yhteisön on jatkuvasti kyseenalaistettava itseään systeeminä ja annettava siten rehellisesti tilaa yksilön "epäonnistuneen" elämänhallinnan ja yhteisön epäinhimillisten mekanismien esille tuomiselle. Yhteisö, joka kieltää ja peittää ongelmansa, lannoittaa yksilöiden ongelmia pimeässä kompostissa.

Jos keskustelu leimataa lähtökohdiltaan uhkaksi, on aikuisten vastuunotossa ongelmia. 

Nuoria ei suinkaan altisteta "itsemurhaviruksille", jos nuorten kanssa keskustellaan itsemurhailmiöstä, tapauksista ja toiseuden ongelmasta samankaltaisuutta kipeästi korostavassa yhteisössä. Keskustelun vetäjä ei vain saa olla aikuinen, joka itse ahdistuu itsemurhan käsittelystä tai siirtää ahdistuksensa epäsuorasti moralistiselle pelottelun tasolle.

Ahdistunut nuori ei saa apua silloin kun hän sitä tarvitsee eli heti. Kunnat eivät noudata lakia ja kukaan ei valvo lain toteuttamista.  Ministerit ovat huolissan vain tehostamisen eli palvelujen alasajon toteuttamisesta.

Itsemurhasta ja kuolemasta keskustelun kieltäminen on vain halpamaista piilokristillistä moralisointia ja nuorten aliarvioimista. Kieltämällä keskustelu itsemurhasta tapahtuukin käänteinen ilmiö: leimaamalla avoin keskustelu mm. Werther-ilmiöksi itsemurha ladataan ilmiönä juuri siten kielletyn mystiseksi voimaksi, joka sitten todella yllyttää ihmisiä tekemään viimeisen tekonsa uhmakkaana ja julkisena mielenilmauksena.

Liittyykö kiusaamiskeskusteluun mitenkään se, että yhteiskunnan eriytyminen ja luokkaerojen kasvu on totta?
Kiusaamisessa on kysymys vallasta. Päiväkodin ja koulun kiusaajat ovat usein ihailtuja ja haluttuja kavereita, joilla on sosiaalisia kykyjä vetää jengiä pauloihinsa. He osaavat manipuloida. 
Toisilla on valta pitää toisia silmätikkuina. Päivi Hamaruksen väitöskirjan mukaan kiusaaminen perustuu usein kiusaajan tavoittelemalle valta-asemalle yhteisössä ja alkaa jonkun oppilaan erilaisuuden nimeämisestä. Sitten kiusatulle rakennetaan maine, jota ruokitaan yhteisesti kerrotuilla tarinoilla pelon ilmapiirisissä. Yhteisö jakautuu ”meihin” ja ”heihin”. - Kalle Haatanen


"Työttömien aktivointi huijausta"
- Vaikuttavuus on hyvä, jos riittää, että aktivointi piristää ja antaa toivoa. Mutta jos työllistyminen koko ajan vain vaikeutuu, toivolle ei ole perustaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä työskentelevä Kotiranta toteaa.

"Pohjoismaissa parhaiten voivat ruotsalaislapset ja huonoiten suomalaislapset. Suomalaisten 15-24-vuotiaiden tyttöjen itsemurhakuolleisuus on toiseksi korkeinta maailmassa."


Oppilashuolto ei näytä toteutuvan peruskouluissa perusopetuslaissa edellytetyn tasoisena, arvioi oikeuskansleri Jaakko Jonkka. 
Oppilashuollon tila vaihtelee kunnittain ja esimerkiksi koulupsykologi-toimintaa on harvoin käytettävissä alle sadan oppilaan kouluissa ja varsin vähän eteläisen Suomen ulkopuolella. Saamiensa selvitysten perusteella oikeuskansleri Jonkka pitää hälyttävänä, että oppilashuollon saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti vaan paikkakunta- ja koulukohtaiset erot näyttävät olevan huomattavia. Jo pitkään jatkunut asiantila on huolestuttava perusoikeuksien toteutumisen kannalta.


"Vanhusten itsemurhien syyt
- valehdellaanko vaikenemalla"

Ajankohtaisen kakkosen tuleva teemailta 2.3:

Väkivaltainen Suomi?

A2 Teema: Väkivaltainen Suomi TV2:ssa tiistaina 2.3. klo 21
kysyy, onko Suomi erityisen väkivaltainen maa. Millaista on suomalainen väkivalta ja mistä se sikiää? Onko suomalainen mies erityisen väkivaltainen ja onko naisen väkivalta tabu? Ovatko naiset yhtä väkivaltaisia kuin miehet? Minkälainen väkivalta hyväksytään ja mitä paheksutaan?
 

Kun kone alkaa toimia itsestään
(juuri silloin tarvitaan Johtajaa)" Elämme jaksamisen kulttuurissa. En voi missään sanoa olevani väsynyt tai aivan loppu.
Eilisen istunnon lopputulos on seuraava: uusi lääkitys. Tällä kertaa kahden lääkkeen yhdistelmälääkitys. Osasin odottaa sitä. Kokeillaan, totesin. Menen tänään apteekkiin noutamaan uudet pillerit. Ahdistus on kasvanut jo kuukausia ja alan oireilemaan myös kognitiivisilla mittareilla. Muisti saattaa pätkiä, keskittymiskyky menee, hermostun herkästi. Ihmiset alkavat ärsyttää, tottakai. Ärtymys muuttuu vihaksi."

" Vaikka rakastan isää vieläkin, kaipaan sitä hulluna, ikävöin sitä aamusta iltaan ja öisin näen unta siitä ja tunnen kuinka sydämeni särkyy uudelleen ja uudelleen niin silti mun tekisi mieli huutaa taivaiseen. Saatanan paska minkä tempun mulle teit." 
Suomalaisten tyttöjen itsemurha
 Itsemurhan eettinen herkkyys


  Haastattelututkimus ja diskurssianalyysi by Arhi

 "Nuorten mielikuvia itsemurhasta"


 Sen voi ladata ja lukea täältä:


* Nuorisotutkimus STAKES Terveyden ja hyvinvo

innin laitos propaganda Hyvinvlointivaltion alasajo lama masennus itsetuhoisuus nuoriso koulumaailma politiikka sosiologia aggressio aggressiiviset lapset  Arhi Kuittinen

Ei kommentteja: