sunnuntaina, kesäkuuta 14, 2009

Sosiaalinen eläin - Televisio, Dokumentti


Tieteen koukerot

FST5 Torstaisin klo 19 - ja Sunnuntaisin Klo 23.40

Sosiaalinen eläin

Neliosainen sarja ihmisyyden käyttäytymisen kuvioista ja tiedostamista rajaavista "näkymättömistä" taustavoimista


Konformiteetti = ryhmän samanmielisyys
- Aggressio ja koulukiusaaminenhttp://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_AschMitä on - vaikkapa seksuaalisuus?

Onko se sopimus? Onko sen toteuttamiselle ikuisia arvoehtoja? Kuka määrittelee seksuaalisuuden, mikä on seksuaalista ja miten, kenelle kelpaavaa seksuaalisuutta?

Onko seksuaalisuus ennen kaikkea sosiaalisesti määrittynyt rooli ja usein yhteisön kontrollin väline, jonka keskiössä ei ole yksilön kokemus vaan yhteisön kontrollipäämäärät?
Mihin yhteisö sublimoi kontrolloituja viettitoimintoja? Mitä tapahtuu, kun parinmuodostus kanavoidaan kyvykkyyden osoittamisen statusoperaatioksi? Mikä on ihanteen ja manipulaation ero?

Varsin ajankohtainen kysymys meille aina on, mitä suomalaisuus on - ja mitä on hukattu kirkon luomaan kelpaamattomuuden ahdistukseen ja riittämättömyyden ihmiskuvaan, alkuperäisen suomalaisuuden tuhoamisoperaatiossa?

Minkälainen suomalaisuus menetettiin, kun tuhottiin luontoon kiinteästi kytkeytynyt panteistinen sieluihmiskuva ihmisestä luonnon osana?

Matriarkaatti on nähtävästi ollut ennen kirkon runnomaa kuninkaan lakiyhteisöä suomalaisen yhteisöhierarkian perusta.
Suomalainen hedelmällisyyskulttuuri on ollut yksi maailman äärimmäisistä feminiinisen panteismin maailmankuvista: suomalaisugrilainen kulttuurimme on ollut ainoa, jossa sekä kuu että aurinko ovat olleet feminiinisiä voimia.

Mikael Agricola tallensi paperille kauhistelevan raporttinsa avioliittoon sitoutumattomasta, "oikeasta" seksuaalimoraalista vapaasta pohjoisesta pakanakansasta ja Agricola säilytti meille samalla ainutlaatuisen kuvan suomalaisista hippiyhteisöistä, joissa ei avioliittoa, seksuaalista syntiä, syyllisyyttä tai stressiä tunnettu.

Seksuaalisuus oli kuin hengittämistä tai syömistä, mm. hedelmällisyysrituaaleihin miellettyä juhlintaa, ei synnintuntoon tai kelpaavuuden ehtoihin sidottua häpeäkulttuuria.

"Ja kuin kevätkylvö kylvettiin,
silloin Ukon malja juotiin.

Siihen haettiin Ukon vakka,
niin juopui piika että akka.

Sitte paljo häpiää siellä tehtiin,
kuin sekä kuultiin että nähtiin
".


Kirkon uhkakuvilla määrittelemä yksilön funktionaalinen parisuhteeseen lukittu seksuaalisuus tehtävänä ja materialistisesti
keräämiseen ja kapitalistiseen statuskilvoitteluun keskittyneen perheyksikön mallina oli osa uutta valtaa, määrittelyn valtaa, ihmiskuvan valtaa. Valtio määräsi kaikesta, jopa yksilön omakuvasta, kelpaavuudesta ja yhteisön ehdoista. Synti oli valtion vallan ja normien vastustamista.

Alistuminen on järjestelmällistä vieraantumista omaehtoisesta kulttuurista ja itsetiedostamisesta.

Kristillinen fundamentalismi, kuten kaikki pakkomielteisen hierarkiset systeemit, esittävät yhä mielellään ja pakkomielteisesti, että seksuaalisuus on täysin ennalta määriteltyä, jopa Jumalan määrittelemää, vaikka se
on joka kulttuurissa vaihdellut huikeasti. Seksuaalisuudella on ollut erilaisia funktioita yhteisön määrittämien tarpeiden ja ihmiskuvan mukaan.

Käsittämättömin ilmiö tässä pseudokristillisessä moraalikulttuurissa on, kuinka alaikäisille sallitaan mielihyvin sadomasokistista väkivaltaviihdettä yllin kyllin, mutta eroottisuus elokuvissa on tiukasti elokuvasensuurin ikärajoituksin torjumaa (elokuvatarkastamoahan johtaakin nykyisin teologi).

Seksuaalisuus on lataus, jota suojellaan "arvolatauksin", jotta sen kanavointi "romanttiseen" yhteisöpariutumiseen ja siis statuskilpailuun voitaisiin hyödyntää jännitteitä mahdollisimman tehokkaasti. Seksuaalisen turhautumisen aggresiota siis suorastaan kannustetaan nuorison generoivaksi voimaksi. Äärimmäisin ilmiö tästä on amerikkalaisten fundamentalistien neitsytlupausrituaalit, joissa tyttäret kihlautuvt sormuksin isälleen neitsyyden ja suvun ylpeydeksi.

Manipulatiivisessa kulttuurissa aggressioiden aiheuttaminen liittyy aina aggressioiden kanavointiin ja ohjailuun.

"Avioliitto", suhde, oli ennen kristinuskon kirkkokontrollia muinaissuomessa vain naisten kontrolloima, välaikainen käytännön järjestely, jonka purkamisesta ei suurempaa stressiä otettu. Tärkeintä oli taloyhteisö ja lasten yhteishoitajuus - ihmisiä ei ollut syyllistämässä mikään ydinperhepakkomielle ja -moraali. Lapsen isän tietämiselläkään ei ollut oikeastaan väliä. Lapsen kasvatukseenhan tarvitaan koko kylä eikä miehen sitominen ratkaise mitään ihanteena.


Tässä tuore uutinen yhteisöstä, joka on luultavasti lähinnä esi-isiemme yhteisökäsitystä:


Matriarkaatti ja yhteisörakenne

Coler
sanoo Der Spiegel-lehdelle odottaneensa löytävänsä peilikuvan perinteisestä patriarkaalisesta yhteiskunnasta, mutta joutuneensa todistamaan ihan muuta.

Monet lapsista eivät tunne isäänsä, koska pitkäaikaiset liitot eivät ole tavallisia. Naiset valitsevat itselleen miespartnerin, jonka kanssa he voivat tehdä lapsen, vaikka suhde jäisikin vain yhden yön mittaiseksi. Mosuo-naiset vaihtavatkin usein partnereitaan.

- Kun naiset määräävät, se on osa heidän työtään. He tahtovat kaiken toimivan ja perheiden voivan hyvin. Omaisuuden kerääminen näyttää olevan miehistä puuhaa, josta mosuo-naiset eivät ole kiinnostuneet", Coler kertoo. - verkkouutiset.fiLisää Agricolaa

Quin Rauni Ukon Naini härsky jalosti Ukoi pohjasti pärsky. Se sis annoi Ilman ja WdhenTulon käkri se liseis Carjan casvon. Hiisi Metzeleist soi Woiton Wedhen Eme wei calat vercon. Nyrckes Oravat annoi Metzast Hittavanin toi Jenexet Pensast. Eikö se Cansa wimmattu ole joca neite wsko ja rucole.

Sihen Piru ja Syndi weti heite Ette he cumarsit ja wskoit neite. Coolludhen hautijn Rooca wietin joissa walitin parghutin ja idketi. Menningeiset mös heiden Wffrins sai coska Lesket hoolit ja nait. Palveltin mös paljo muuta Kivet Cannot Tädhet ja Cwuta.
FST-Ohjelman seloste:

Vi kommer att se både nya och klassiska socialpsykologiska experiment som visar hur vi människor anpassar oss till flocken. Hur det sociala samspelet påverkar oss har bl a undersökts i slutna miljöer såsom fängelser. Forskarna är mycket intresserade av hur långt vi är beredda att gå för att smälta in i omgivningen. Det är inte alltid vi ens märker eller tänker på att vi blir påverkade - mycket av vårt agerande sker automatiskt.Det här första programmet om det sociala djuret handlar om den omedvetna människan. - FSTOnko seksi hyvän tavan vastaista?


"Kuluttajaekonomian yliopistonlehtori Minna Autio Helsingin yliopistosta näkee, että tyttöjen tyytymättömyys omaan vartaloon vaikuttaa huolestuttavan suurelta." - IL 1


"Suomalaisilla, parisuhteessa elävillä ihmisillä on varsin ankea seksielämä." Osmo Kontula - IL.fi 2


Suomalainen seksuaali-identiteettiRuotsalaiset ovat paljon aiempaa harvemmin sairauslomalla


.

Ei kommentteja: