torstaina, toukokuuta 22, 2014

Ilmiannetut meppiehdokkaat estämässä TTIP-sopimuksen paljastamista

Ilmiannetut meppiehdokkaat       - Anne Ruuskanen: 

   " TTIP-sopimuksen paljastamista

     vastustivat nämä mepit:

Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo
 He vastustavat lauselmaa:  ”kehottaa neuvostoa sopimaan Yhdysvaltojen kanssa neuvottelujen avoimuudesta ja erityisesti sopimusluonnosten varhaisesta julkistamisesta neuvottelujen kaikissa vaiheissa”.
 • TTIP = ns "vapaakauppasopimus" dollarin ja pörssikeinottelun pelastamiseksi Eurooppaalaisten sitomisella dollariin ja Amerikan sotatalouteen Amerikan massiivisen dollari-velkakuplan ylläpitämiseksi

  eli amerikkalaiset ym pörssiyritykset saisivat TTIP-estää valtioiden omat mm. turvallisuus- , työllistämis-, ja saastelainsäädännöt, amerikkalainen lainsäädäntö jyräisi Euroopan paikallistalouden ja laatusäädösten tuhoamiseksi ja antaisi yrityksille laajan sakotusoikeuden valtioita ja veronmaksajia rahastamaan

Venäjä-provokaatiot ovat vain eurojuntan ja pörssi-ideologian junttaamista, ei kysymys ole vapaudesta tai demokratiasta; 

Suomen iloiset tuhoajat, Saksan pankkien ja London Cityn veroparatiisin rikastuttajat, dollarin pelastajat Naton provokaatio-kulissien sotataloudella ja kolonisaation lebensraum-ideologialla. Suomennettuna:


-Rahan syytämistä Kreikan kautta Saksan pankeille ovat kannattaneet: Haglund, Jäätteenmäki, Manner, Itälä, Korhola, Pietikäinen, Jaakonsaari, Repo


Lobbareiden salaseuran ja salaisen toiminnan paljastamista ajavaa rekisteri ideaa vastustivat:

Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari Taustatietoa ja suuria kysymyksiä median sensuroimasta valtatilanteesta, harhautuksesta:
 • Puhuttaessa Euroopan unionin perustuslaista on kiinnitetty varsin vähän huomiota siihen, että perustuslaki muuttaa nykyisen Euroopan unionin uudeksi EU:ksi, EU:n liittovaltioksi. Siihen EU:hun liittymisestä Suomessa ei äänestetty syksyllä 1994.Ja lisää meppien tuhotyötä demokratian tuhoamiseksi: 


 "TTIP sopimuksessa tulisi korostaa, että syvää taloudellista ja sosiaalista kriisiä, joka on kohdannut molempia talouksia, ei saa käyttää tekosyynä sosiaali-, ympäristö-, terveys- tai työnormien heikentämiseen, vaan sen sijaan mahdollisessa tulevassa sopimuksessa olisi otettava huomioon kaikkein korkeimmat sosiaali-, ympäristö- ja työnormit”.

Tätä kansalaisten turvaa vastustivat : Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Pietikäinen, Sarvamaa, Jaakonsaari


”korostaa, että EU:n väestölle ja taloudelle aiheutuu vahinkoa, jos neuvosto ei vahvista selkeää aikataulua ja sisällytä komission neuvotteluohjeisiin seuraavia asioita:
– luku terveys- ja kasvinsuojelutoimista, jotka eivät heikennä unionin normeja ja joissa otetaan kaikin puolin huomioon, että unionin kansalaisten suuri enemmistö torjuu muuntogeeniset organismit, kananlihan valkaisun ja eläinten kloonaamisen
– toteuttamiskelpoiset toimenpiteet maantieteellisten merkintöjen suojelemiseksi
– julkisia hankintoja koskeva luku, jossa annetaan poikkeus paikallishallinnolle, julkisille palveluilleja puolustus- ja turvallisuusalan hankinnoille, ja luku, joka ei ole ristiriidassa jäsenvaltioiden julkisissa hankinnoissa soveltamien lokalisointia koskevien vaatimusten kanssa

– vahva ja kunnianhimoinen kestävää kehitystä koskeva luku, joka ylittää tärkeimmät työelämän standardit (kuten neljä tärkeintä Kansainvälisen työjärjestön teollisuusmaita koskevaa yleissopimusta) ja jossa käsitellään myös sellaisen kansalaisyhteiskunnan foorumin perustamista, joka valvoo ja kommentoi luvun määräysten täytäntöönpanoa sekä ympäristöä, ilmaston suojelua, eläinten hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevien monenvälisten sopimusten tehokasta täytäntöönpanoa; lukua ei saa jättää riitojenratkaisumenettelyn ulkopuolelle, mukaan luettuna mahdollinen sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen”

: Tätä vastustivat Jäätteenmäki, Takkula, Terho, Essayah, Korhola, Sarvamaa, Jaakonsaari, Repo


-On todella outoa jos kokoomuksen (ja oikeistodemarikumppaneiden ym) kannatus Suomessa säilyy ylipäätään missään vaaleissa koska valtapuolueiden mepit ovat Brysselin suojissa puolueensa agendan mukaisesti kannattaneet mm. EU:n investointipankin, eli sen laitoksen jolle verovarojamme työnnetään, takuusummien nostamisen puolesta, eli että annetaan lissää vaan hyntsyä Kreikalle sun muille! Kreikan lisälainasta tieto isketään kehiin vasta EU vaalien jälkeen, nyt hissutellaan kun omia persuuksia on suojeltava!
[DOC]
 1. AM_Ple_NonLegREnwww.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do         II

  Median aivopesula on käynnissä isoilla kierroksilla.

  Kansaa muokataan emotionaalisella ohjailulla pois asia- ja arvokeskustelusta.
  Analyysi.
  Aika hurjalla puskulla Väyrystä yritetään leimata naurettavaksi, sysätä mielikuvana hankalaksi aivan perusteettomilla, suunnitelluilla asetelmilla ja määrityspremisseillä.

  Lukijalle luodaan aivan harhainen kuva Väyrysestä vähemmistöjurnuttajana ja asetelmana "politiikasta" vain eliitin konsensuksen tavoittelemisena ilman vastakkainasetteluja. Aivan kuin politiikka ei olisi vastakkainasetteluja. Eliitin vastustaja esitetään tässä tavattomana häirikkönä. Emotionaalisesti epämiellyttävä leima isketaan voimalla.  


  Aivan kuin Väyrynen ei edustaisi puolueensa enemmistön kantaa

  ja aivan kuin hänellä ei olisi vankkaa perustelua eurokriittisyydelle vaan on vaativa ja hankala, "yhteensopimaton" "negatiivisena".
  Asetelmapropagandaa - toimittaja selostaa, kuinka Väyrysen kilpailijat paheksuvat Väyrystä aivan kuin Väyrysen voisi määritellä hänen vastustajiensa kautta ja kuin lukijalla olisi velvollisuus samaistua tähän leimaavan asetelmaan.
  Suostutteleva eliitti ylentää itsensä ja leimaa muut.
  Psykologinen kansan mediamuokkaus on mediassa todella täsmällistä ja emootioiden kautta toimivaa.
  Täysin journalismin periaatteiden mukaisesto toimittajat varsinkin otsikoissa käyttävät emotionaalista positiointia eli luodaan tulkintakehys  vastaanottajalle tulkitsemaan kaikki emotionaalisesti ja oikeistolaisesti. 
  Totaalisen epäasiallista ja selvän poliittista, puolueellista psykologista sodankäynti EU:n vastustajia ja humanisteja kohtaan. Suomalaiset luottavat kuitenkin aika sokeasti Helsingin Sanomiin, YLE:oon ja televisiomediaan. 
  Päämäärätietoista manipulaatiota, painotus- ja rajausvääristymiä, emotionaalista ohjailua pois asiakysymyksistä ja arvopäämääristä.
    IIIMissä on eliitin uhon epädemokraattiset juuret Suomessa?
Miksi suomalaiset hyväksyvät pienen eliitin vallan poliittisessa vallankäytössä?

Suomenruotsalaisuus on aina ollut eliitin esikuva ja rotuoppi.
Ja yhä on:  kts alla Sarvamaan ällistyttävä uusin ideologinen lausunto,  

Uusi eliitin doktriiniElitistisen ryhmän etuoikeuksien oppi.  RKP:llä on hurjasti valtaa hallituksissa juuri tämän suomenruotsalaisuus-diskurssin kautta. Suomenruotsalaisuus esitetään pyhänä vaikka missään muussa teollisessa maassa maailmassa ei ole samanlaista poliittista valtaa pienellä vähemmistöllä tämän vähemmisöpuheen ja identiteettivaatimusten kautta. Oikeuksista on tehty etuoikeuksia ja eliitti haluaa kiihkeästi pitää tämän suomenruotsalaisten vaatiman status quon oikeistolaisen vallan turvaamiseksi RKP:n kautta.
 • Muut puolueet vain alistuvat "kulttuurisesti" sille, että RKP:llä täytyy olla suhteettomasti valtaa hallituksessa - viime vuosina joa 2 ministeriä mikä on ällistyttävää elitististä vallan pullistelua kokoomuksen oikeistohegemonian tueksi.
RKP:n valta ei nouse demokratiasta vaan eliitin vaatimuksesta ja painostuksesta salatussa kabinettipolitiikassa. Se nousee myös historian hämärästä kun Suomi joutui Ruotsin kolonisaation ja rankan verotuksen uhriksi.
Aivan kuin suomenruotsalaisuus olisi demokratian ulkopuolinen ja sitä elitistisesti määrittelevä ilmiö. Tämä on monimutkainen ilmiö mutta valtakulttuurin epädemokraattista hegemoniaa voidaan purkaa helposti auki niin poliittisesti kuin historiallisesti.

Suomenruotsalaiset ovat aina vedonneet Ruotsiin pohjoismaisen kulttuurin keskipisteenä mutta Ruotsi on jyrkästi esittänyt useaan otteeseen että Suomi EI kuulu Skandinaviaan kulttuurisesti eikä rodullisesti. Tämäkin on rotuoppi vaikka siitä ei saa puhua julkisuudessa. Pohjoismaalaisuus kuten nyt "eurooppalaisuus" EU-ideologian kautta määriteltynä on outo akseli eliitin puheessa siitä, mitä suomalaisuus ei saa olla.
Ahvenanmaa on Euroopan kolmanneksi rikkain maakunta, koska saa mannersuomalaisilta ylimääräisiä tukiaisia noin 500 miljoonan euron verran vuosittain ja miehet on vapautettu armeijasta oudon geopoliittisen tulkinnan kautta RKP:n kielipolitiikan vaatimuksena.
 • Ahvenanmaan demilitarisoimisella ei ole mitään tekemistä rasistien maanostokiellon kanssa. Lakiin on luotu rotuoppi, joka määrittää, ketkä voivat ostaa Ahvenanmaalta maata, samalla kun ahvenanmalaiset voivat ostaa vapaasti maata manne-Suomesta.
Ahvenanmaan poikkeuslait ja poikkeustuet ovat elitismin huipentuma hallituksen ja Somen lain rasistisessa painotuksessa. Näin eduskunta saadaan hyväksymään pelokkaina eliitin ikivanha rasistinen ja rotuopillinen eetos periaatteena ja toimimaan elitismin puolesta eikä toimimaan kansalaisten enemmistön demokratian ja tasa-arvon puolesta. Enemmistö on tietysti kirosana eliitille, joka ylpeilee avoimesti kabinettivallallaan ja hyvä veli -systeemillä.
Katteettomat etuoikeudet eivät ole oikeuksia demokratiassa.

 • Suomalaisen eliitin oppi, hierarkiamalli, toimintamalli ja eliitin virallisena rasismina enemmistöä ja suomalaista identiteetitä vastaan - kuten euro ja EU on eliitin oppi kansandemokratian  tuhoamisesta eliitin ehdoilla. jatkumo on 900 vuotta ja on hyvin vaikesta avattava ilmiö mutta selkeä valtamalli.
Eliitin ehdoilla eliitin jaottelunäkemykset elitismin turvaamiseksi. Elitismin ihannoimisen vahvistamiseksi satojen vuosien kolonisaation tiedostamisen torjumiseksi ja jopa Ruotsin kolonisaation ihannoimiseksi. 
 • Ahvenanmaa on kolmanneksi varakkain maakunta Euroopassa - pelkillä tukiaisilla manner-suomesta, ilman suomalaisten oikeutta ostaa maata Ahvenanmaalta. Ahvenanmaalaisten miesten vapautus armeijasta ja suomenruotsalaisten paljon matalammat pääsyvaatimukset päästä opiskelemaan eivät ole demokratiaa.
Oletko eurovastaisessa rintamassa demokratian puolella lopettamassa tätä eliitin luomaa manipulaatiota ja salailua demokratiaa vastaan?
Suomi on menettämässä itsenäisyytensä lopullisesti. Ruotsi, Islanti ja Tanska suojautuvat euroeliitin seirenlaululta ja oma valuutta on suvereniteetin viimeinen pelastusrengas
Älä protestoi passiivisuudella.
Puhu kavereittesi kanssa.
Alkaako liskojen yö vai kansalaisten voimannäyttö?
Uni, syvä uni...
  


Eurovaaliehdokas Kuittinen 

1 kommentti:

Keiju kirjoitti...

Korhola, Jaakonsaari ja Jäätteenmäki – täydellinen suora! Ei yhtään päätöstä siihen suuntaan kuin pitäisi.

Olisin taas jakanut tämän tekstin Twitterissä, ellet olisi ympännyt samaan syssyyn marmatusta lempiaiheestasi suomenruotsalaisista.