maanantaina, joulukuuta 20, 2010

Muumi ja Taikatalvi

Muumi ja Taikatalvi.


Maabrändi-raportista kajastaa epätoivo - katsotaan tääksepäin ja voidellaan kliseillä.
Muutos ja aidosti luovat tekijät mitätöidään ennakoivasti ilmiselvällä nostalgialla.

Suomi on kateellisuuden pesä. Röyhkeitä  kyllä kunnioitetaan mutta avoimesti ja laskelmoimatta jotakin erilaista yrittävää saa höykyyttää. Johtotasolle suunnatut optiot ovat röyhkeyden huippu. Tekijöitä ei kunnioiteta vain ruoskijoita ja elittiin samaistujia.
Koulutus on Suomessa aina ollut junttaavaa ja liian usein vain opettajan auktoriteettia korostavaa.
Sisällöntuotanto tarkoittaisi konventioista vapaita yksilöitä, joiden elämän tarkoitus ei ole nuoleskella pomoja. Mutta kulttuuri ei näyt muutumisen merkkejä. Pappien luoma autoritaarinen statuskulttuuri ei ole poistumassa. Humanismia ei käsitetä vaikka se pelasti Suomen 70-luvulla.
Sopeutumattomuutta ei käsitetä Suomessa voimavaraksi, yksilön voimaksi  ja innovaation ihmeeksi. Turvallisessa ja yksilöä kunnioittavassa ympäristössä sopeutumaton ajattelu on persoonalisuuden ja henkisen kehityksen korkein tavoite.
Joutuuko Muumi Taikatalven vangiksi?


Niin. Suomalaisuus.
Työpaikkakiusaamista ihmetellään ilmiönä. Kuitenkin se on lähes aina vain alistujien kateutta sekä terroria vapaita, mukautumattomia ja alistumattomia kohtaan. Ryhmän terroria oman matalaotsaisuuden ja itsehalveksunnan takia.

  •   " Kesäkuun alussa julkistettua ehdotusta peruskoulun uudeksi tuntijaoksi tulee arvioida uudelleen. Työryhmä ehdottaa oppiaineiden jakamista kuudeksi oppiainekokonaisuudeksi: (1) kieli ja vuorovaikutus, (2) matematiikka, (3) ympäristö, luonnontieto ja teknologia, (4) yksilö, yritys ja yhteiskunta, (5) taide ja käsityö sekä (6) terveys ja toimintakyky.
Oppiainekokonaisuudet synnyttävät uusia keinotekoisia raja-aitoja oppiaineiden välille, vaikka tavoitteena on ollut päinvastaisesti eheyttää perusopetusta. Kuvataiteen rajaaminen yksistään taide- ja käsityö -oppiainekokonaisuuteen kuuluvaksi ei ole perusteltua."
http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/riikka-notkola-maailmasta-eristetty-taidekasvatus-ei-palvele-ketaan 

Ei kommentteja: