sunnuntaina, helmikuuta 01, 2009

Miesten tasa-arvo ja itsemurhakulttuurin miespainotteisuus


Miesten tasa-arvo ry
- miesten asiallinen yhdistys on perustettu.

Kauan eläköön miesten tasa-arvo naisten tasa-arvon periaatteiden mukaisesti. Yhteinen tasa-arvo. Ihmisarvo.

" Suomessa tasa-arvo on määritelty sukupuolineutraalisti. Tasa-arvon
tulisi siten koskea sekä naisia että miehiä yhtälailla. Tasa-arvon määritelmien mukaan naisilla ja miehillä tulisi olla samat oikeudet ja velvollisuudet sekä yhtä hyvä asema kaikilla elämänalueilla."


Miesten itsemurhat tasa-arvokysymyksenä ja kulttuuriongelmana on järkyttävän ohitettu ilmiö.

Paljon puhuttu ilmiö. Järjestelmällisesti ohitettu ilmiö. Puhumalla vaijettu ilmiö.

Järjestelmää uhkaava ilmiö, joka diskurssina pitää neutralisoida ja nihiloida epäoleelliseksi kysymykseksi kulttuurimme luonteesta. Abnormaalina.

Miksi Jeppe menee jojoon?

STAKES on omituisen päättäväisesti ohittanut aiheen ongelmallisuuden - ja juuri miesten itsemurha-alttiuden eri syyt.

Kun tein aiheesta aikoinaan gradua, niin STAKESin tutkijat olivat kovin ärtyneen vihaisia, kun kysyin, miksi STAKES ei tutki itsemurhaa kulttuurisena ilmiönä ja sosiaalisena kysymyksenä - eli kulttuurin ongelmana. Kulttuuria muodostavien arvojen ja asenteiden ongelmana.

STAKES oli (ja on) päättänyt pitää itsemurhaa vain tautiluokituksellisena, diagnostisena ongelmana - eli tautina, sairautena, kulttuurin syöpänä, ei sen osatekijänä.

Se ei kuulu "puhtaaseen kulttuuriin", jota STAKES puolustaa ja luo. "Oikeaan Kulttuuriin" kuuluu vain ihanteellisia asioita, joten itsemurha ei voi olla kulttuurinen ilmiö. Kulttuuri ei voi generoida itsemurhia koska virallisesti määritelty suomalaisuus on jotakin sinänsä niin ihmeellisen hyvää. Itsemurhaajat ova kulttuurille rasite, kulttuuri ei ole näin rasite itsemurhaehdokkaille.

Suomalaisessa kulttuurissa on eräs hyvin selkeä roolitettu ilmiö.

Tunteet (varsinkaan negatiivisten ja epäselvien tunteiden ilmaisu) on sallittu suomalaisille naisille - mutta ei miehille.

Tämä asetelma tulee esille varsinkin kouluissa, joissa opettajien reaktiot oppilaiden tunnepurskahduksille ovat usein varsin sukupuolittuneet: tyttöjen tunnepurske saa opettajassa helposti esille huolenpitoa mutta pojan tunnepurske taas hermostuneisuutta ja jopa inhoa "häiriköstä". (Olen toiminut opettajana ja nähnyt suomalaisen opettajan skaalaa monessa koulussa).

Ilmiö on niin "itsestäänselvä" ja "selkeä" "osa kulttuuriamme", että naiset saavat käyttäytyä hämmästyneesti ja jopa loukkaantuneesti, jos miespuolinen ilmaisee "suoraan" tai hämmentyneenä tunteitaan.

Miesten emootiot ovat eksoottinen ilmiö naistenlehdissä ja monesti tuntuu, että sinne ne jäävät.

Mies ylittäessään emootioiden ilmaisussaan miehelle kulttuurisesti rajatun, hillityn roolihegemonian ikään kuin varastaa tällöin naisen omistamaa hegemoniaa emootiotransponoijana.

Roolivapaasti emotionaalinen mies uhkaa siis naisen itseoikeutettua vapautta ilmaista tunteita; liian vapaasti ilmaiseva mies on emotionaalinen terroristi ja naisen reviirille tunkeutuja. Miehen tehtävä on olla vakaa ja tunteitaan hallitseva jörö, jota voidaan säälitellä ja silitellä kuin lemmikkikissaa.

Jos suomalainen nainen sallii suomalaisen miehen ilmaista tunteita, tavallisesti nainen odottaa äärimmäisen hillittyä, selkeää ja analysoitua, ilmoitusluontoista interaktiota.

Sekä miehet että naiset ovat kannatelleet tätä sukupuolittunutta, naisille varattua suorien tunteiden ilmaisun kulttuuria. Mutta siis naiset yhtä innokkaasti kuin miehet. Suomalaisen miehen oma ylpeys on myös ollut mieshahmo, joka hallitsee tunteensa täydellisesti ja vaikka tappaa Moralla, jos ei kunniallisen miehen murahdusta ole tulkittu oikein.

Itsemurha on äärimmäinen tunteiden ilmaisun finaali tai oikeastaan tunteiden ilmaisemattomuuden äärimmäisin keino, se viimeinen korvike tunteiden ilmaisulle. " - Näin minä tunsin mutta päätelkää itse tarkemmin, miksi tunsin näin karusti".

ii

Machofantasiat.

Suomalaisten naisten himo nigerialaisiin ja kreikkalaisiin machoihin on versio tästä emotionaalisesti rajattavan miehen fantasiasta: machomies osaa puhua vain romanttisesti heränneistä, juuri naisen herättämistä tunteista, ei varsinaisesti omista tunteistaan.

Machokulttuureissa on mielenkiintoista se, että miehet voivat olla vapaampia ilmaisemaan tunteitaan kuin naiset eli asetelma on aivan päinvastoin kuin Suomessa. En ihaile lainkaan machokulttuureja mutta on paradoksaalisen mielenkiintoista, mitä suomalainen nainen ihailee miehessä turistimatkoilla ja miten hän sitten pyrkii muokkaamaan miestä kotopuolessa.

Suomalaiset julkifeministit ovat omaksuneet kirkon lanseeraaman patriarkatismin ja kutsuvat sitä nyt feminismiksi. Kulttuuria naisten ehdoilla.


iii

Koulu.

Suomalainen muinaiskulttuuri oli matriarkaattinen. Se on mielestäni upeaa. Uskonto oli feminiinisesti painottunut ja liittyi tiiviiseen luontosuhteseen. Muinais-suomalaisten esi-isiemme uskonnollisissa käsityksissä sekä aurinko että kuu olivat feminiinisiä, mitä ei ole ollut ainutlaatuisesti missään muussa uskonnossa maan päällä. Ihmiskuva oli kohtuullisen tasa-painoinen.

Kristinuskon ja kuningaskulttuurin patriarkaattinen ihmiskuva on ollut sairaalloinen. Se on tarvinnut vastapainoksi feminististä kulttuurikapinaa. Kuitenkin tämä kapina on vääristynyt ideologiseksi feminismiksi, joka nyt estää tasa-arvon toteutumisen naisnäkökulman hysteerisellä korostamisella ja miesten näkökulman tylyllä torjumisella.

Feministisestä aggressiosta on valitettavasti tullut itsestäänselvyys ja lähtökohta kulttuurikeskustelussa ja virkamieskulttuurissa. Kun vihollista ei ole, on viholliseksi määriteltävä naurettavia tahoja ja mieskysymyksiä.

Kouluissa on esimerkiksi valtaosa opettajista naisopettajia.
Se ei ole tasa-arvoa poikien kehityksen kannalta, se on rakenteellista repressiota. Pedagogisesti pojilla on oltava mieskuvaa tukevia hahmoja tai pojista tulee esim aggressiivisempia turhautumisen kautta.

Pedagogisesti kieroutuneet opetusministeriön opetussuunnitelmat on tehty tyttöjen psykologisen profiilin mukaan. Tytöt ovat virkapedagogien unelma. Tyttöjen äitiä ja auktoriteettia myötäilevä hillitty kasvuprosessi on aivan erilainen kuin pojilla.

Siksi poikien opetussuunnitelman tulisi olla esim viidennelle luokalle asti aivan erilainen ja mahdollisesti vuoden pidempi. Tunnettua on, että 15-18 vuotiaana pojat ottavat huimia kognitiivisia loikkia, ja voivat nopeassa ajassa ja helposti ohittaa heitä koulumaailmassa "pätevämpiä" tyttöjä.

Tietopainotteinen ja kvantitatiivisen määrällinen massiiviopetus ei ole tärkeää nuorille pojille vaan se on turhaa ja vääristävää, sillä he pystyvät kuromaan tämän osa-alueen kevyesti oman psykodynaamisen kehitysprosessinsa takia.

Koulujen tärkein tehtävä tulisi olla nuoren psykologisen profiilin pedagoginen tukeminen. Tällä hetkellä näin ei ole. Poikien toiminnallisuutta, kokeilunhalua, räväkkyyttä ja kilpailuhalua ei toteuteta opetussuunnitelmissa vaan poikia syyllistetään heidän luonnollisista kehitysvaiheistaan.

Pojista yritetään tehdä tyttöjä feministisen propagandan mukaisesti.Nuorten mielikuvia itsemurhasta


Suomalaisten tyttöjen itsemurha


Keywords Tags:: mieskysymys miessakit sosiologia nuorten miesten itsemurhat roolit atm ytm status naistenlehdet materialismi sisu omakuva minäkuva itsetunto pedagokiikka kognitiivinen psykologia kognitio kognitiotiede suomalainen itsemurha suicide.net .com .eu mielenterveyspalvelut kuoleman ajatukset kuolema-ajatukset palveleva puhelin adolescence depressio depersonisaatio suomessa suomen mielenterveysongelmat puhumattomuus häpeäkulttuuri häpeä voimattomuus ohjeita itsemurhasta puhuvan nuoren vanhemmille auttavalle tyttöjen ahdistus depressio angsti torjutna viha kouluampuja uhkailu koulujen opetussuunnitelma kiva koulu fi net irc tytöt naiset naisten lisääntyvät kasvavat tilasto kysely lomake nuorisotutkimuksen allianssi tilastot tilastojen tilastollisesti tutkimus research ennakkoluulot kulttuurinen käsitys kulttuuritutkimus hirttäytyminen nuorisotutkimus finland suicide finnish lasten palveleva puhelin aggressio aggressiot piiloaggressio passiviaggressivinen passiivisaggressiivinen pillerit itsemurhayritys uhkailu julkisuus irc galleria parhaat sivut keksustelu keskustelupalsta keskustelusivut media mediassa psykologia psykoterapia psykodynaaminen psykoanalyyttinen teoria terapia ihmiskuva kasvu kasvukriisi kriisi nuorisokulttuuri stakes.fi kela.fi http://www.nuortenkriisipiste.com http://www.nyyti.fi torjunta vihainen nuori hämmentynyt uskonnollinen henkinen väkivalta helvetin pelko tyhjyyden kokemus eksistentiaalinen ongelma

.

4 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hyvä kirjoitus, mutta tämä pisti silmään:

Suomalainen muinaiskulttuuri oli matriarkaattinen. Se on mielestäni upeaa. Uskonto oli feminiinisesti painottunut ja liittyi tiiviiseen luontosuhteseen. Muinais-suomalaisten esi-isiemme uskonnollisissa käsityksissä sekä aurinko että kuu olivat feminiinisiä, mitä ei ole ollut ainutlaatuisesti missään muussa uskonnossa maan päällä. Ihmiskuva oli kohtuullisen tasa-painoinen.

Mihinkä tieteelliseen tutkimukseen tämä perustuu? Arvaan, ettei mihinkään, koska antropologia ei tunne ainuttakaan matriarkaalista yhteiskuntaa ihmiskunnan historiasta.

Esikristillisen menneisyyden näkeminen jonakin kultakautena, jolloin kaikki oli paremmin, on romanttista haihattelua. Toinen juttu on sitten se, että feministinen historiankirjoitus on väärentänyt kristillisenkin ajan historian niin että yleisesti uskotaan naisten olleen hirveän sorron alaisena jatkuvasti.

Arhi Finnsanity kirjoitti...

Kaikki ne vihjeet, joita muinais-Suomalaisesta kulttuurista on säilynyt, vihjaa, että naiset pyörittiviät ns perusstruktuuria.

Ja miehet eivät kokeneet tarvetta korostaa uskonnossa mitään patriarkaalista miehen valtaa. Luonto oli äiti ja kaikki hänen lapsiaan.

Arjen uskonnollisuus oli täysin feminiinisten hengettärien ja luonnonvoimien varassa. Luomisen sykäyttäjä ja rykäisijä, Ukko-jumala, oli jossain kaukana pilvien takana puuhailemassa omiaan.

"Ydin"-perhettä ei tarvittu, miehen kunnia ei ollut perhenpäänä vaan vain työssään, vaikkapa metsästäjänä, jos mies halusi kunniaa metsästäjänä, seppänä, parantajatietäjänä tai kalastajana.

Hedelmällisyysrituaalit olivat hyvin impulsiivisia, seksiin ei tarvittu monimutkaisia pariutumisrituaaleja tai sukujen reviirisopimuksia.

Seksi ei ollut korvamerkitty valtaa varten.

Seksi oli pyhää ja jotain luonnonvoimien omistamaa. Siksi seksi kuului rituaaleiin kiinteästi.

Lapset olivat yhteisön lapsia ja kun lapset oppivat, että ei ole yhtä määrättyä isää, ei pojan eikä miehen rooli jäsentynyt tavanomaisen eurooppalaisen hierarkia- ja reviiriajattelun takia.

Anonyymi kirjoitti...

Erittäin hyvä kirjoitus !

"Jos suomalainen nainen sallii suomalaisen miehen ilmaista tunteita, tavallisesti nainen odottaa äärimmäisen hillittyä, selkeää ja analysoitua, ilmoitusluontoista interaktiota"

Niin totta tämäkin ! Itse olen huomannut että näillä puhkianalyyttisilla ilmaisuilla saadaan juuri sitten se nk. ajattelevan miehen maine naisten parissa.

Anonyymi kirjoitti...

Mihin viittaat "itsemurhakulttuurilla". Miehet itsemurha-alttius naisiin verrattuna on yleismaailmallinen tosiasia:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

Eri maissa erot vaihtelevat jonkinverran, ja osassa maissa tilastot tuskin ovat kovin luotettavia. Aasian maitakin on listan kärjessä - siellä itsemurha liittyynee jossakin määrin häpeäkulttuuriin. Joissakin maissa itsemurha voidaan nähdä viimeisenä kunniallisena vaihtoehtona. Listan kärkipäässä komeilee länsimaiden lisäksi myös hyvin patriarkaalisten kulttuurien edustajia...

Miesten yliedustus itsemurhissa saattaa selittyä pääosin vaikkapa testosteronilla. Vaan eipä tätäkään vaihtoehtoa kirjoittaja pohtinut. Toki tämä asia on naisten syy. Naiset pitäisi saada tekemään yhtä paljon itsemurhia, jotta olisi tasa-arvo. Mitä jos alettaisiin sitten piikittää naisiin testosteronia? Ja ympäristömyrkythän jo osittain pitävät huolen miesten naisistumisesta...

No niin, on siis löydetty Suomen itsemurhatilastot, ja niille on löytynyt selitys - mielikuvituksen avulla? Ketkä uskovat tähän selitykseesi niin kuin Jumalan sanaa - Ne tietysti, jotka tahtovat?

Lopuksi: miesten itsemurhat ovat toki huolestuttava asia. Miesten mielenterveyteen olisi panostettava - myös miesten ehdoilla! Ihan samoin kuin esimerkiksi naisten sydänterveyteen olisi panostettava.