keskiviikkona, syyskuuta 14, 2011

Eläimiinsekaantumisen teologiaa ja Nokia-liikkeen kirkkohistoriaa

  
 Nähtävästi tuon ajan "näkyvin" ja kiihottavin porno on ollut pappien palavissa saarnoissa, joissa kansan luonnottomuuksia ja "yliseksuaalisuutta" on kuvailtu hyvinkin tarkkaan ja hekumallisesti.

Yliseksuaaliset "Noidat" olivat papeille myös aina suuri uhka.  Suomessahan teloitettiin enemmän miesnoitia kuin naisnoitia vaikkakin eläimiinsekaantujia ja miehiinsekaantujia teloitettiin vieläkin enemmän. Kirkko määräsi pitkälle koko rikoslain, maagiset pelot ja moraaliasetukset Raamattu-tulkinnallaan.

Kaikki alkuperäiset kirkot olivat täynnä helvettikuvia, joissa pirut kiduttavat suomalaisia.
Kirkko loi jyrkkiä uhkakuvia, jotka olivat alkuperäiselle kulttuurillemme täysin vieraita. Kirkko toi tuomion ja kirkko loi pelastuksen. Uuden syntikulttuurin ja alistumisen uskonnollisuuden.
Valtionkirkon moralismilla oli kuitenkin tarkka poliittinen tehtävä.

Tämä yliseksuaalisuus seksualisuusvihan kautta on liittynyt laajempaan projektiin nujertaa Suomen paikallinen ja pakanallinen kulttuuri.
Ja ennen kaikkea häpäistä ja leimata perinteinen suomalaisten vapaa ja järkevä seksuaalisuus, jolle kirkon ehdoton ja julma vaatimus yhdestä elinikäisestä pakkoavioliitosta seksuaalisuuden ehtona oli mieletön.


Kirkon uhkakuvilla määrittelemä yksilön funktionaalinen, parisuhteeseen ja tuottavuuteen lukittu seksuaalisuus tehtävänä ja materialistisesti keräämiseen sekä kapitalistiseen statuskilvoitteluun keskittyneen perheyksikön mallina oli osa uutta valtaa, määrittelyn valtaa, ihmiskuvan valtaa. Valtio määräsi kaikesta, jopa yksilön omakuvasta, kelpaavuudesta ja yhteisön ehdoista. Synti oli valtion vallan ja normien vastustamista.

Alkuperäisessä kulttuurissamme on ollut mm. naisten sarjamonogamia. Yhtenä kulttuurimuotona esimerkiksi miehet asuivat miesten talossa ja naiset päättivät ihan vapaasti ketkä pääsevät käymään naisten talossa. Lasten isällä ei ollut väliä. Lapset olivat taloyhteisön ja naisten lapsia.

Muinaisuskontokulttuurissa palvottiin lähes pelkästään naispuolisia jumaluuksia. Karhun palvontakin oli aina äitikarhun palvontaa. Vitun voimalla siunattiin karja ja miesten metsästysaseet. Matriarkaatti on nähtävästi ollut ennen kirkon runnomaa kuninkaan lakiyhteisöä suomalaisen yhteisöhierarkian perusta. Miehiä ei pakotettu naimisiin, syntyi niitä lapsia muutenkin ja kaikista pidettiin huolta.

 Suomalainen hedelmällisyyskulttuuri on ollut yksi maailman äärimmäisistä feminiinisen panteismin maailmankuvista: suomalaisugrilainen kulttuurimme on ollut ainoa, jossa sekä kuu että aurinko ovat olleet feminiinisiä voimia.

Mikael Agricola tallensi paperille kauhistelevan raporttinsa avioliittoon sitoutumattomasta, kauhealla tavalla seksuaalimoraalista vapaasta pohjoisesta pakanakansasta; Agricola säilytti meille samalla ainutlaatuisen kuvan suomalaisista hippiyhteisöistä, joissa ei avioliittoa, lasten perisyntiä, seksuaalista syntiä, syyllisyyttä tai stressiä tunnettu.

Seksuaalisuus oli kuin hengittämistä tai syömistä, mm. hedelmällisyysrituaaleihin miellettyä juhlintaa, ei synnintuntoon tai kelpaavuuden ehtoihin sidottua häpeäkulttuuria.
  • Alkuperäinen ehtoollinen ja alkuperäinen nuorten metsässä suorittama rippikoululeiri:
"Ja kuin kevätkylvö kylvettiin,
silloin Ukon malja juotiin.

Siihen haettiin Ukon vakka,
niin juopui piika että akka.

Sitte paljo häpiää siellä tehtiin,
kuin sekä kuultiin että nähtiin
".

Kirkolla oli moraalihyökkäysten takana looginen päämäärä ja motivaationa kuninkaan antama läänitysprojekti, jolloin ihmiset täytyi pakottaa erillisiksi aviopareiksi ja maanviljelysyksiköiksi kilpailemaan keskenään rahan tuomasta statuksesta ja tuottamaan maksimaalista veroa kuninkaalle.
Maanviljelyksestä tehtiin pakollista verotusmuotona (Ruotsi "tarvitsi" Suomen viljaa helppona vaihtotuotteena) ja tähän auttoi kirkon moraalisaarnat avioliiton pakollisuudesta ja yhteisöasumisen synnillisyydestä. Follow the money.

Kirkon tärkein tehtävä oli esittää kansa häpeällisenä ja kirkon pakkoarmoa tarvitsevana kohteena, jonka ainoa kunnia oli palvella jumalakuningasta ja kerätä rahaa kunniallisen yhteiskunnallisen aseman takamiseksi.

Kirkon päämäärä oli mitätöidä yksilön itsenäisyys ja oman ruumiin hallintaoikeus kuninkaan ja Jumalan nimeen.

Seksi oli siis kielletty sinkuilta "siveettömyytenä" ja raskaana olevilta naisilta ja varsinkin kuolamantuomiolaki uhkasi avioliiton ulkopuolista suhdetta, joten tämä kieltolaki yhdistettynä pappien ekstaattiseen syntihehkutukseen mm. eläimiinsekantumisesta ja naisista perisynnin portteina/porttoina ovat aiheuttaneet paljon hämmentynyttä seksuaalista toimintaa.
  • "Mielenkiintoista on, että muualla Euroopassa eläimeen sekaantumiseen ei juuri kiinnitetty huomiota."

Nykyisen Nokia-liikkeen hurmos-Koivisto saa kiittää onneaan ettei elä enää keskiajalla.
Pari kyyneltä spottivaloissa ei olisi riittänyt kansanmieheltä. Papit toki vapautettiin tutkinnastakin, pedofiliasta ja mistä tahansa ettei kirkon maine tahriintuisi. Useinmiten vain pappien syyttäjät saivat sakkoja.

Nokia-liikkeessä näkyy sekä vanha katolinen repressio, vihamielisyys työväestön seksuaalisuutta kohtaan (papit ja aateliset olivat samalla vapaita teoissaan tuomiostuimien tavoittamattomissa), papin koskemattomuus (Menen eheytymään enkä ole oikeasti homo vaikka homostelen sielunhoidettavia) että myös sen uusi versio, eurooppalainen puritaanisuus, tarkemmin sanottuna kalvinismi ja sen amerikkalainen kehitelmä, evnkelikaalisuus. (Calvin hukutti 200 naista Geneve-jokeen perustettuaan kirkkokaupungin puhdistaakseen kaupungin huonoista naisista - yliseksuaaliset miehet armahdettiin)

Evankelikaalinen eli viidesläinen uskonnollisuus uskoo totaliteetteihin (Pelastetut/kadotetut) ja heteroseksuaalisuus nähdään jumalallisen puhtaana seksuaalisuuden muotona, muut halveksuttavina. Luodaan oikeamielisten lahko, joka voi tuntea ylemmyyttä ja pelastusvarmuutta erilaisia kohtaan.

Käsittämättömin ilmiö tässä nkyisessä pseudokristillisessä moraalikulttuurissa on se, kuinka alaikäisille sallitaan mielihyvin sadomasokistista väkivaltaviihdettä elokuvissa yllin kyllin, mutta eroottisuus ja luonnollinenkin seksuaalisuus elokuvissa on tiukasti elokuvasensuurin ikärajoituksin torjumaa (elokuvatarkastamoahan johti vielä äskettäin teologi).

Kirkkohistoriassa alunperin viha seksuaalisuutta kohtaan oli kohdistettu kuitenkin kirkkoisien vihaan "perisynnin synnyttänyttä" heteroseksuaalisuutta ja naisiin yhtymistä kohtaan. Suorastaan hassu prosessi kirkkohistoriassa nykyiseen Räsäsläiseen heteroliiton pyhäksi julistamiseen.
Roomalais-katolisessa teologiassa poikien raiskaaminen ei ole pappien seksuaalinen teko koska vain akti naisen kanssa on katolisen opin mukaan seksuaalinen akti, perisynnin akti. Papithan ovat naimattomina puhtaita ja siitä ylpeitä, koska eivät sekaannu kirkon oppien mukaan perisynnin synnyttäjään, naiseen. Vain naiseen sekaantumaton voi olla muita puhtaampi, Jumalan edustaja kirkkoisien oppeja kannattavan kirkon teologiassa.

Tarkat rajat ja totaliteetit ovat tärkeitä pelastusvaltaa käyttäville uskonnollisille johtajille, pelastettujen itsetyytyväisyyden tae - ja moni johtaja on homo, sillä johtajan rooli on "hieno" keino kääntää huomio pois itsestä ja omista ideologisista omakuvan ongelmista "muihin saastaisiin ihmisiin" johtajan roolin ja tuomiovallan kautta. Paradoxus pervessus.Kirkko halusi määrätä ihmisten seksuaalisuudesta, varsinkin koska esi-isiemme muinaisuksonto oli hedelmällisuusritualien ja uskomusten rikasta ja luonnonläheistä kulttuuria. Kaikki metsään ja luontoon liittyvä julistettiin synniksi ja paholaisen vieheeksi.

Kirkko teki seksuaalisesta omakuvast syntiä ja ensin hyvin päämäärätietoisella roomalais-katolisella teologialla.

Kirkon yksinkertainen kaava oli kasvattaa ihmisten hämmennystä ja helvetinpelkoa kaikilla mahdollisilla keinoilla, jotta kirkko voisi sitten tarjota ainoana vapahduksena kirkon sakramentteja (esim ehtoollinen ja katolisten sakramenttina synninpäästö).

Enää laissa ei ole aviorikosta eikä siitä kuolemantuomioasetusta, jota kirkko valvoisi.

Kuitenkin tuhannen vuoden pelottelu, valtion uhkapolitiikka mm. kansalaisten pakkojäsenyys kirkkoon ja rippikouluun, mielivalta virkamiesten vastuuvapautena ja moralistiset kirkon hallinnoimat teloitukset ääri-islamistien tyyliin ovat jättäneet syvät traumajäljet ahdistuneeseen ja masentuneeseen kansakuntaamme. Itsestään vieraantunut metsäkansa.


Mitä tutkija sanoo kirkon kontrolloimasta häpeäkulttuurista 400 vuotta sitten:
  •  " Aamu-tv:n haastatteleman Keskisarjan mielestä on hämmästyttävää, että niinkin tärkeää aihepiiriä on tutkittu vain vähän.
1600- ja 1700-lukujen suomalaisten arkielämä oli kaukana yhteisöllisestä maalaisidyllistä. Seksuaalisuus oli tarkoin kirkon ja kruunun säätelemää ja rangaistukset olivat ankaria. Nykyisin normaalina pidetyt seksuaalisuuden muodot olivat kiellettyjä. Toisaalta savupirttien hämärissä viihtyivät perversiot, sanoi asiaa tutkinut historioitsija Teemu Keskisarja
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2011/09/esi-isien_seksi_oli_raakaa_ja_vaki...


 aiheeseen liittyvä väitöskirja:

Artikkeli:


  • Mosuoiden elämää tutkineiden antropologien mukaan heidän yhteisöissään ei juuri esiinny väkivaltaa. Coler teki saman havainnon ja kertoi, että jos asioista päättävät naiset käyttäytyvät väkivaltaisesti, se laskee heidän sosiaalista statustansa yhteisössä. Myös koston ja syyllisyyden tunteet ovat mosuoiden keskuudessa vähäisiä.


II
Täytyy ottaa tässäkin poliittisessa konfliktissa katse moralismin funktionaaliseen historiaan, jolloin kirkko ja aatelisvirkamiehet hallisivat Suomea kirkon syntiopilla ja kansan häpäisemisellä.
Rahvasta leimattiin eläimelliseksi mm. seksuaalisuuden syntikuvilla ja aatelisto esiintyi jumalallisesti itseään hallitsevana ja esimerkillisen "riippumattomina" alhaisista vieteistä, ja siten kuin jumalat esiintyivät Jumalan ja Jumalan lain edustajina "korkeammalla moraalilla" ja etuoikeuksilla. Kansalle paukutettiin systeemin tuoman kontrollin ja alistumisen autuaaksi tekevää voimaa.

Varsinkin Suomessa moraali on sidottu järkyttävän tiukasti ahtaaseen seksuaalimoralismiin statusjärjestelmänä mm. lapsista aseksuaalisina "viatt omuusmielikuvina".
Kekkosenkin tenho riippui siitä, että hänen seksuaalihurjastelujaan ei kuvattu mediassa vaan hän oli itsekontrollin esikuva mielikuvana.


Kun muistamme tapauksen Ilkka Kanerva ja halpa nainen,
näemme myös modernin esimerkin, jossa herra menetti ylemmyyden takaavan statusasemansa konttaamalla todistetusti halpojen naisten perässä ja siten hänestä tuli yleistä riistaa vanhan moralismikulttuurin voimalla eikä hän enää voinut edustaa "ylevämpää" yhteiskuntaluokkaa. Kulttuurisosiologiaa, teologiaa ja psykologiaa.

1 kommentti:

Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...Lisäys 2014 :

Kun keskiajalla vain Suomessa ei tapettu homoja

* Kirjoittanut Arhi Kuittinen (27. kesäkuu 2014, 11:00) http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kun-keskiajalla-vain-suomessa-ei-tapettu-homoja


Somessa näkee nyt laajasti ihmettelyä, miten konservatiivit voivat olla niin rasisteja ja taikauskoisia.

Tilanteessa ei ole mitään ihmeteltävää, onhan kirkkokin pidetty kirkkolailla virallsiesti valtionkirkkona, sotilaspapit armeijassa ateistienkin verovaroilla.

Taustalla on Vatikaanin satojen vuosien syntikulttuuri ja puhtausmagiaopetus kansaa pelottelemassa ja työhulluuden autuutta ylistämässä kunnon kansalaisen ehtoina. Alamaisia tuottamassa.


Kaikki on loogista konservatiivien peloissa, puhtausajattelussa ja kirkon homovihan historiassa.

Konservatiivien taikauskoinen pelko on täysin selitettävissä kirkon vuosisatojen aikaisella aivopesulla ja magiaopetuksella.

Pappien fobiatilanne:

- 44 % kannattaa ja 41 % vastustaa sukupuolineutraalia avioliittolakia.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=715431171827311&set=a.2...

Muistakaa, että aikaisemmin Suomi oli keskiajalla ainoa maa, jossa ei tapettu homoja Suomeen karkoitettujen pappien homostelun takia mutta Vatikaanin raporttien takia piti tappaa suomalaisia (koska muuallakin tapettiin puhtaan opin takia) ja "eläimiinsekaantujia" teloitettiin kirkkolain perusteella tuhansia....Kysymys on Vatikaanin Suomeen (eli Vatikaanin Siperiaan) karkoittamien c-luokan pappien sosiologisesta asetelmasta ja heisdän seksuaalisista mieltymyksistään, ei suomalaistenseksuaalisesta suuntautumisesta.

Kirkon hetero-opetus kylläkin oli kiihkeää ja suomalaisten kymmeniä tuhansia vuosi vanha taloyhteisö-asumismuoto kiellettiin (naisten talo ja miesten talo pihapiirissä) ja pakkoavioparit pakkoavioliitolla (seksi ilman avioparinmuodostusta kiellettiin kuninkaan käskystä) pakotettiin keskenään kapitalistiseen ja materialistiseen kilpailuun aviopareina aatelisten kiitoksesta ja rahasta.

Suomalaisilla ei ollut avioliittokäsitystä, lapset olivat talon lapsia, ei ollut avioeron häpeää eikä avioerolapsia kulttuurissamme koska nainen vain valitsi mieleisensä miehen ilmanhäslinkiä. Uskomuksemme olivat hedelmällisyyskulttuurin uskomuksia.


Kirkon tuote on alamaisen puhtaus ja selkeä identiteetti, jonka ehtona kirkko on sitten vaihtelevasti esittänyt erialisia ehtoja. Osa Länsi-Suomea on ollut jopa 900 vuotta kirkon pakkojäsenyyden alaisuudessa. Kirkko on vain kuninkaan armiejan jatke aivopesukoneistona, alamaisten tuottmislaitoksena.

Lukekaa Finnsanity-blogini "teologia"-tagiä, niin pääsette jyvälle roomalaisen aateliston keksimän kirkkodogman aivopesuhistoriasta. - http://finnsanity.blogspot.fi/search/label/Teologia

Suomalainen homoviha jyrkentyi hurjasti jatkosodan aikana kun kaikki kulttuuri haluttiin saksalaistaa, myös teologia ja homoviha.

Koska elitin valtaideologia muuttui, kirkon ideologian käytänteet ja painotukset muuttuivat, koska kirkko on vallan ja eliitin valtakoneisto.

Sitä ennen miesten paneskelusta ei kirkko nostanut pikkurilliään sillä useat varakkaat kirkolle perintönsä ajallaan lahjoittava harrasti sitä sun tätä palvelijoittensa ja naapurin kanssa.


* Avioliitto-sanasta ja alkuperäisyydestä

"Sanskritin kielen sana maitri (palin kielen metta) tarkoittaa samanaikaisesti sekä ystävyyttä että rakkautta. Eroottinen intohimo puolestaan on kama - jolla voidaan tarkoittaa yhtälailla "syvää" eroottista rakastumista kuin pinnallisimpia mahdollisia aistinautintokontakteja. Käsitteet siis hierarkisoidaan eri tavoin riippuen kielestä ja kulttuurihistoriasta

"Luulisin, että useimmat "perinteisen perhemallin" kannattajat kyllä tietävät, että esimerkiksi ydinperhe on suhteellisen moderni teollisuusyhteiskunnan tuote. Mutta konservatismi poliittisena ajattelutapana lähtee siitä, että vakiintuneita standardeja tulee suojella - paljolti riippumatta siitä, miten ja milloin ne ovat vakiintuneet. - Janne Vainio