torstaina, maaliskuuta 22, 2007

Perustulo ja työn vapautus

Vihreiden tuore
perustulolaskelma


Thomas Wallgren:in
konservatiivinen
kritiikki riskeistä
On se kumma, kun vihreitten perustuloesitys ei kelpaa kokoomuslaisille.

Työvoiman vapauttaminen Euroopan ankarimmasta byrokratiasta ei kelpaa oikestolaisille populisteille? Koska? Heidän mielestään perustuslaissa mainittu perustoimeentulo ei kuulu kansalaisille.

Perustulo olisi verottomana tärkein työllisyyttä vapauttava kikka. Tasa-arvoa. Kaikki samalle lähtöviivalle perustulomallissa, ei karenssisirkusta pätkätyöyhteiskunnassa, ei passivoivaa ja rankaisevaa työvoimatoimiston laskentaoppia yllättävistä työkeikoista, ei häpeävän yksilön synnintunnustuksia KELA:lle työttömyyden hetkistä tunnin tarkkuudella, ei sosiaalitoimen mielivaltaista, säädöksistä vapaata tulkintasähellystä, ei takautuvia takaisinmaksupommeja työelämään tilanteen mukaan ja oma-aloitteisesti yrittäville.
www.vihreat.fi/perustulo

"... Verotus muuttuisi kaksiportaiseksi, jossa alle 60 000 euron vuosituloansioista (5000 € / kk) maksettaisiin 39 % veroa ja sen ylittävistä ansioista 49 % (summa sisältää valtion- ja kunnallisverotuksen)".

Uljaat poliitikkomme ovat ajaneet työmarkkinoita pätkätyökulttuuriin, koska viranomaiset eivät edes ole valvoneet kuntien lainvastaista pätkittäistä työllistämispolitiikkaa. Jopa kansakunnan kynttilät ovat kusettaneet opettajansijaisiaan niin että muuli saa tehdä työt mutta viran omaava saa työn tehneen kesälomarahat. Pätkätyökulttuuri on jo olemassa mutta verotussysteemi on kuin irtolaislainsäädännön ajalta ei-porvareita rankaiseva.

Jokainen haluaa rahaa.

Jos työtä voi tehdä lisärahan toivossa menettämättä etuja, ihmiset tekevät kivoja pikku keikkoja pätkätyökulttuurin hengessä. Kokoomukselle ihmisten rahantarve ei ole tarpeeksi hyvä syy hyväksyä turvallista mini-yrittäjyyttä.

Oikeistolainen motivaatioteoria
näyttää tukeutuvan pelko-yhteiskuntaan. Kun työntekijöille luodaan mahdollisimman pelottava ja turvaton työkulttuuri ulkopuolelle jäämisen uhkakuvilla, on se nähtävästi oikeistolaisessa ihannekulttuurissa työnantajan mahdollisuuksien ihannetilanne. Mutta entä jos todistusvelvoite olisikin etupäässä työnantajalla, niin että yhteiskunnan puolesta heillä olisi velvollisuus houkutella hyviä työntekijöitä tilanteessa, jossa työntekijöillä on mahdollisuus nopeasti ja vaivattomasti vaihtaa työnantajaa, turvatusti?


Tajuavatko työnantajat vieläkään Suomessa miten arvokas on hyvä työntekijä?
Keppiä, lisää keppiä ettei työntekijä olisi tyytyväinen ja tietoinen. Vaarallinen.

Vaalipuheet hyvän työpaikkahengen tuottavuudesta tulisi todelliseen käytäntöön yksilöä suojaavassa perustulomaassa, jos työnantajien olisi kilpailtava nopealiikkeisten, arvonsa tuntevista ja motivoituneista työntekijöistä. Se olisi tervettä kilpailua.


Ja se pääomatulojen kevyt verotus.

Suomalainen hysteerinen harha harvojen varakkaiden hyvinvoinnin turvaamisesta.
Euroopan oikeistolaisin eli kevein verotus on Suomessa - Lipposen helmoissa sosiaalidemokraattien ajamana. Käsittämätöntä. Firmojen ihmemaassa Saksassa on kaksi kertaa kovempi verotus pääomalle eli ne maksavat, joilla on varaa. Tasavero on vain köyhimmän segmentin köyhistyttämistä, ideologinen pakkomielle varallisuuden kasvattamisen mahdollisuudesta halvan työvoiman kustannuksella, ei mitään muuta - no, on se tasaveroideologia myös kulutuksen vähentämistä vaikka kulutusta toivottaisiin lisää.
Suomea hivutetaan kohti tasaveroa -YLE
"
Toimitusjohtaja Pasi Holm Pellervon taloudellisesta tutkimuskeskuksesta sanookin, että Suomessa on jo siirrytty kohti tasaveroa. - Kyllä Suomessa ja länsimaissa yleensä on käynyt niin, että pienituloisten suhteellinen asema huononee, hän arvioi."

Kapitalismin suuria periaatteitahan on kuitenkin kapitalistisen yhteisön mahdollisimman hyvä kulutusteho. Eikö totta?

Jos tuloja kasataan hyvätuloisille, se merkitsee kulutuksen vähentymistä ja pörssikeinottelun lisääntymistä. Hyvinvoinnin tasaaminen aktiivisesti verotuksen kautta lisää ehdottomasti kulutusta.

Kulutuskapitalismia
.
Jaa, niin saat enemmän jakajia.
Perustulon luoma turva on mikrotason yrittäjähengen tae.

Kokoomuskin "toivoo" jalosti lisää maksuvoimaa kansalaisille ja lisää omaehtoista työllisyyttä - mutta kannattaa paradoksaalisesti tuloerojen lisäämistä ja inhoaa kaiken hinnalla "vapaamatkustaja" -ihmiskuvan uhkaa ideologisena kauhuskenaariona "kunnon kansalaisille".


Minusto toimiva kapitalismi pitäisi perustua työn arvostukselle, ei pörssihypoteesien ja kasvuindeksien olettamuksille. Eli: hyvästä työntekijästä on kilpailtava niin, että hyvä työntekijä tietää arvonsa palkkionsa kautta. Suomessa on omaksuttu laman kautta kyykytyskapitalismi, jonka kautta halutaan nyt kiihkeästi omaksua amerikkalainen arvottomuusteoria. Kyykytyskapitalismi luo sosialistisen realismin harhaa, jossa yhtiö luo mahdollisimman selkeän mielikuvan, "ettei firma kaipaa yhtä työntekijää" - vaikka todellisuudessa monet työntekijät ovat korvaamattomia firman tehokkuuden ja toiminnan kannalta. Suomalaisten palkkataso on läntisen Euroopan pienimpiä juuri tämän propagandan ansiosta. Mahdollisimman nöyrä ja arvoton työntekijä antaa firman hallitukselle mahdollisimman suuren tyydytyksen tunteen.

Olen kuullut tarinoita siitä, että firman johto mielummin antaa yhtiön kannattavuuden laskea kuin nostaa erityistä ammattitaitoa omaavien palkkaa - antamalla heidän mennä muille firmoille. Valtapeli tuntuu olevan suurin kicksi kapitalistisessa lautapelissä.

Suuryhtiöille pedattu epäyhteiskunta ja sen arvottomuusteoria nojautuu ensisijaisesti siihen, että mahdollisimman moni ihminen eli resurssiyksikkö on saatava tuntemaan itsensä arvottomaksi ja hyväksymään mahdollisimman huono palkkaa - tuhoutumisen ja nälän uhkakuvien ajamana. Eli pahoinvoinnin sosiaalinen maksimointi tuottaa mahdollisimman paljon halpaa resurssia. Mutta myös mahdollisimman vähän kuluttajia.

Tämä onkin USA:n nykyisen inlflaation yksi suurimpia syitä. Rahavirrat ja -massat sijaitsevat spekulaatioissa, eikä hyvinvoinnin jakamisessa. Arvottomuusteorian mukaiset kulttuurit väistämättä hakeutuvat aina pörssiromahduksesta toiseen.


Suuret puolueet Suomessa julistavat, että työnteko on tehty vaikeaksi - no miksi ei sitten pureta byrokratiaa ja toteuteta perustuslaissa velvoitettua toimeentulorvaa suoraan ja vapauttavasti Kafkamaista rankaisuverotusysteemiä purkamalla?

Kokomuuslaisetkin ovat ideologisessa ansassa tukiessaan "vapaasti putoavaa" kilpailukapitalismia - mutta hyväksyessään kieroutuneen ihmiskuvan äärimmäisen kilpailevasta ihmisestä, jonka on ansaittava kunnioitus ja todistettava moralistinen kyky-kelpaavuus valtionkin silmissä kuin sosialistisen realismin ihannekansalaisten ikonostaasissa. Yhteiskunta ei saisi olla sen kansalaisten arvovalintojen mukainen turvapaikka - vain konkurssin ja häpeän uhka jalostaa ihmistä yritteliääksi?
*Jos jokin on passivoivaa oikeistolaista ideologiaa niin perintöveron poistaminen. Se jos jokin lisää ommaa lommaa ottavia kansalaisia, kun verottajan toimesta annetaan yhä suurempi jack-pot.

Kokoomuslaiset ovat häpeäksi suomalaisten yritteliäälle kansan luonteelle. Puhe vapaamatkustajista ja vapaamatkustajista on sokeutta sille tosiasialle, että Suomessa on suhteessa eniten yhdistyksiä ja järjestöjä maailmassa. Suomalaiset ovat äärimmäisen itseaktivoituvia. Suorastaan hysteerisen aktiivisia. Hyvinvoinnin ja aktiivisuuden osuus yhteiskunnasta on tuottavuutta, sitä Henkistä Tuottavuutta, tärkeintä hyvinvointia, mitä yhteiskunnan merkitykseksi voi määritellä.

Tuottavuuden määritteleminen
vain rahan kautta on sivistymättömyyden huippu. Arvojen alistamista keinoille.On äärimmäistä kaksinaismoralismia ylistää pätkätyötä - mutta tehdä kaikki säädökset ja yhteiskuntasopimukset vain virkasuhteen ja pysyvien työehtosopimuslakien alla työskentelevien ehdoilla.

Pätkätyökulttuuri
on helvetin rassaavaa, kun lait ja karenssit on siis säädetty + 30000 e ansaitsevien moralistisen ansaintalogiikan ja virkasuhteen ihmiskuvan mukaan. Pätkätyö nähdään alemman yhteiskuntaluokan halveksittavana toimintana, suorastaan rankaisuna siitä, että ei ole onnistunut pääsemään hyviin piireihin porvarillisten ihanteiden ehdoilla. Osa kansasta on valittu tasavertaisemmaksi osaksi "sopimusten" valtakuntaa - muut saavat käpristellä ihanteiden ulkopuolella. Valtio on toteuttanut ihmeellistä arvonihilismiä myös kansalaisten arvostamien arvoammattien kohdalla: sairaanhoitajat ovat arvostetuimpia arvogallupeissa ja siis valtion johtopäätös; hyvä, arvopohjalta ammattissaan olevat voivat siis toimia alimmassa palkkaluokassa, nöyrästi, arvojen varassa.
"Lindblomin ajattelun lähtökohtana on ollut, että nykyjärjestelmä näyttää kohtelevan "pieniä ihmisiä" ankarasti ja kovakouraisesti. Aiemmin saattoi päästä tietöihin tai metsätöihin, mutta toisin on nyt. Hänen mielestään järjestelmä pudottaa ihmisen aika helposti, ja silloin putoaa syvälle." - Kainuun Sanomat

"Suomessa köyhissä oloissa elävien lasten määrä on liki kolminkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa" - YLE

Suuret puolueet eivät edes tunnista köyhyyttä" - hirvasnoro.blogspot.com

Vihreät ovat siinä rauhoittelevassa vaalipropagandassaan ehkä väärässä, etteikö byrokratiaa pitäisi ajaa alas. Siinä täytyisi tehdä ehdottomasti leikkauksia - vaikka se onkin mahdotonta tässä juntta-sosiaalidemokraattien ikuisten virkasuhteiden ihmemaassa.

Kansa ei kuitenkaan ole systeemiä varten vaan systeemi on kansaa varten.

Kaikki ikuiset virkasuhteet olisi kertalaakista perustuslailla purettava ja vain esim enintään nelivuotiset virat tultava käytäntöön. Se olisi todellista demokraattista kapitalismia, niin että pätkätyökulttuurin purgatorium ei jää vain nuorien ja kyvykkäimpien helvetiksi. Eläkkeenodottelijat, ne todelliset pullamössösukupolven edustajat, "minusta-ette-pääse-eroon -mitenkään-ja-minä -en-yritä-mitään"-pullasorsat, ovat vakavin työkulttuurin rasite ja innovaation este Suomessa.

Sisällöntuotannosta on puhuttu 15 vuotta mutta Suomi on pahasti kuralla sisällöntuotannon suhteen. Minultakin on pyydetty ilmaiseksi tekemiäni mediateoksia erilaisiin mediakanaviin - ja minun pitäisi olla ylpeä siitä että teknologiaan laitettu raha mahdollistaa tuotantojeni ilmaisen esittämisen. Mitä kyynisyyttä sisällöntuotantoa kohtaan.Byrokratialla ja yhteiskuntasäädyillä on aina tendenssi tehdä itse itsestään tarpeellinen, itse itselleen perusteltu ja valtiolle "korvaamaton", "perinteikäs", "tarkkaan strukturoitu". Kafka ennusti esimerkiksi EU:n itsestäänselvänä tulevaisuuskuvana salatusta metavaltiorakenteesta, koska tutustui sisältäpäin Preussinajan byrokraattien itseoivallukseen kontrollin ja hallinnon näkymättömässä valtataistelussa.

Demokraattinen kapitalismi ei saisi hyväksyä itsetarkoituksellista byrokratiaa. Ulkoministeriömmekin on Euroopan kafkamaisimpia virastoja - suljettu, salattu ja siunattu valtio valtiossa. Kekkosen käsikassara elää ja lihoo hyvin. Valtiosysteemissämme on uskomattomia jäänteitä tsaarinajalta lähtien. Sitä haalitaan aina ja kaikkialla paitsi vaalipuheissa kansan laiskan silmän lalla.


Vaalit 2007
perustulomalli eduskuntavaalit sosiaalidemokraattien eduskuntavaalien ehdokkaat vaaliehdokkaat vihreiden julistus ehdokkaita vaalikone vaalikoneet


.

Ei kommentteja: