keskiviikkona, tammikuuta 12, 2011

Maailman uskontotilastot 2011 ja uskonnonopetuksen tila

 
Maailman uskontotilastot 2011Tilastot kertovat rituaaliryhmien jäsenyyksistä, eivät jäseniensa uskomuksista. Kiinassa ja Japanissa ym voit kuulua hyvinkin kolmeen uskontoryhmään yhtä aikaa hyväksytysti.

Suomi, sivistysvaltio?
 
 Vanhoillisten sivistysmallissa uskonto korvaa yhteiskunnan - sivistymätön massa on herroille mieleen

Kirkko onkin joka vaiheessa vastustanut yleistä sivistystysmallia historian kuluessa. Yleistä oppivelvollisuutta kirkon johto vastusti äänekkäästi, sillä se vähensi kirkon valtaa ja maanomistajien (mm. kirkkoherrojen) halpaa työvoimaa.

Elämmekö sivistysvaltiossa vai valtion perinteiden ohjailemassa ideologisessa systeemissä?

Uskonnonopetus rikkoo lakia.

Opetussuunnitelmien humanistisissa linjauksissa ja periaatteissa sanotaan selvästi ja painokkaasti, että uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista mutta silti kouluvirastot palkkaavat veronmaksajien varoilla eri uskontokuntien kapeakatseisia pappeja opettamaan vähemmistöuskontoja mm. naisten alistumisesta miehelle.

Kenellä olisi ylimääräistä rahaa palkata asianajaja ja saada asia oikeuteen saakka?

Evlut kirkkoa edustavat uskonnonopettajatkaan eivät ole homogeeninen ja täysin sivistynyt ammattikunta. Kokemukseni mukaan koko Suomi huomioonottaen puolet harrastaa rankkaa asennekoulutusta vanhoilliseen tyyliin kirkkokristinopista, syntiopista ja ainoasta oikeasta uskonnosta.

Opetusministeriö, opetushallitus eikä Helsingin opetusvirasto valvo lainkaan neutraalia uskonnonopetusta. Kenttä on aivan villi. Heille riittää se, että kirjoituksissa oppilaat osaavat jotakin alkeellista jäsennystä uskontohistoriassa. Mutta onko nuorilla mitään kykyä hahmottaa uskontojen sosiologiasta, hierarkiasta, tekstikritiikistä ja arvopäämääristä oleellisia seikkoja?

 Rehtoreilla on kaiken lisäksi valta kieltää uskonnollisilla perusteilla kouluistaan asiallinen seksuaalivalistus! Vuonna 2011.

Uskonnonopetuksen oppisuunnitelmat ovat kaiken lisäksi luterilaisten ja ortodoksien piispojen yms tahojen määrittelemiä ja rajaamia - kirkkolain ansiosta. Nämä uskonnolliset järjestöt ovat yhä valtionkirkkoja lain takia. Kirkkolain takia nuorilta on myös estetty vapaa eroaminen kirkosta ennen 16 ikävuotta.

Jumalanpilkkalaki on yhä myös laissa mikä ei kuulu demokratiaan: ideologia ei saa omata ykstyishenkilön koskemattomuutta ja lain suojelua kritiikin torjunnassa.

Tämä valta-asetelma ei kuulu sivistysvaltion toimintamalliin.

::


Vaalit ja uskonto.

Soini ja uskonto: http://bit.ly/vauva-soini


Dissaanko uskontoa, kun näen yksilöä koskevan rituaalisen ja eettisen uskonnon mielikuvien vallan vääristyneenä välineenä?

Kun puhun uskonnosta, puhun siitä käyttövälineenä, kun se liittyy politiikkaan eli vallankäyttöön ja toiminnan motivoijana ideologiassa.

Uskontoa voidaan käyttää hyvään tai pahaan, aivan kuten kirvestä voidaan käyttää.

Uskonto on väline, kun se on instituution totuusväline määrittämään ja käskemään jäseniään uskomaan ja toimimaan tietyllä tavalla.

Henkilökohtainen uskonto voi olla suuri hyvän ja eettisen toiminnan apuväline. Voi olla.

Kun moderneina ihmisinä vapaassa maassa nyt puhutaan uskonnosta "ideaalina" kulttuurin osana, elämme sokeudessa: emme näe, kuinka törkeä väline uskonto politiikassa on ollut. Se on ollut tärkein manipulaation ja aivopesun väline.


 - Jeesuksen sanoin uskontokritiikistä, yksilön eettisestä vastuusta ja vastuun vastarinnasta :

 " Sentähden, kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää; mutta heidän tekojensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee"

 

Ei kommentteja: