torstaina, marraskuuta 04, 2010

Uskonto ja fantasia maanantaina – keskustelu Petri Tikka ja Esko Miettinen


Uskonto ja fantasia

– vuoropuhelu Petri Tikka ja Esko Miettinen maanantaina


Tämä keskusteluteema voi olla hyvinkin oleellinen protestanttisen idean tulevaisuudelle ja vapaan tahdon käsitteelle lahkouskontojen tehdessä lähetystyötä Euroopassa.

Hyväksyykö protestanttinen kirkko uskonnon yleisen fantasiaolemuksen ja uskonnonfilosofisen modernin paineen - vai jääkö kirkko rituaalikoneistona paavin valtapelikäsityksiin ihmisten kontrolloimisesta ja pappien totisten roolileikkien ansaan?

Voiko uskonto olla todellisuutta hahmottava ja eettisesti uudella tavalla olemista spekuloiva prosessi?
- "  Hyvä ja paha, kuolema, ikuisuus ja pelastus ovat uskolle ja fantasiakirjallisuudelle yhteisiä aiheita. Tikka ja Miettinen ovat teologeja, jotka ovat tutkineet uskonnon ja fantasian suhdetta.

Kuitenkin fantasian suosio pysyy tasaisena, kun taas kirkkoon kuuluminen on yhä epävarmempaa. Saataisiinko yhteyden avulla aikaan hedelmällistä vuoropuhelua kulttuurin ja kirkon välille? Nykyajan kirkollisuus on kuitenkin usein varsin ympäripyöreää. Eettisiin kysymyksiin ei oteta kantaa, pahasta tuskin puhutaan, menneisyydestä ja tuonpuoleisesta vaietaan. Voisiko kirkko löytää itsensä uudelleen
ottamalla huomioon fantasian haasteen? "
Maanantaina 8.11. klo 18 Arkadia kirjakauppa Pohj Hesperiankatu 9


Fantasia, roolipeli ja todellisuus - sosiaalinen järjestys on mielikuvien varassa. Jos kirkko haluaa olla elämän prosessi-instituutio, kirkon keskeisiksi toimintamuodoiksi olisi tultava sosiodraama ja psykodraama.  Kohtaamista, viihdettä, kyyneliä ja todellisuuden uudelleen hahmottamista.

Facebook

- HS Vieraskynä Elisa Järnefelt

* Uskontotiede uskontokeskustelu seurakuntavaali uskonnollisuus tulevaisuus muutos filosofia roolipelit roolipeliohjeet ja fantasiaroolipeli, kirkolliskokous 2010.

Ei kommentteja: